12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Мультимедійна презентація – сучасний засіб навчання

Про матеріал
Доповідь містить узагальнюючий матеріал щодо важливої і невідємної мультимедійної форми як мультимедійна презентація, яка є найбільш актуальною на сьогоднішній день у зв'язку з комп'ютеризацією процесу освіти і перехід на дистанційну форму навчання. Використання презентацій дає можливість педагогу проявити творчість, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків. Вона забезпечує викладачу низку можливостей, про які й висвітлюється в цій доповіді
Перегляд файлу

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної  державної адміністрації

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти                                                    Кельменецький професійний ліцей

Методична доповідь на тему: «Мультимедійна презентація – сучасний засіб навчання»


                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Назарчук О.В., викладач хімії,

                                                  «спеціаліст вищої категорії»

                                                  старший викладач

Розглянуто:

на засіданні методичного об 'єднання

природничо-математичного циклу

Протокол № 8 від 12.04.2020р.

Керівник____________Назарчук О.В.

 

           Мультимедійна презентація - сучасний засіб навчання

Мультимедійна форма вираження навчальної інформації найбільш актуальна на сьогоднішній день у зв'язку з комп'ютеризацією процесу освіти. З метою розвитку особистості потрібна інша тактика пред'явлення навчального матеріалу: вона повинна сприяти розвитку мислення та пізнавальної активності, забезпечувати індивідуальну траєкторію навчання. У даному контексті наочність припускає безперервну присутність викладача, або безпосередньо керуючого процесом сприйняття і переробки інформації, або віртуально - через організацію і структуру навчального матеріалу з урахуванням психологічних особливостей сприйняття комп'ютерної інформації. Комп'ютерна наочність виступає як засіб відображення через чуттєвий початок теоретичної сутності досліджуваного.

Найбільш доступним засобом для створення власних комп'ютерних навчальних продуктів є програма Роwer Роint - майстер створення презентацій. Умілий вчитель може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб залучення учнів в освітню діяльність. Причому презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною структурою, тобто може бути використана на будь-якому етапі уроку або на будь-якому типі уроку, будь-то: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або домашнє завдання та ін.

Презентація дає можливість педагогу проявити творчість, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків. Вона забезпечує викладачу можливість для:

інформаційної підтримки;

• ілюстрування;

використання різноманітних вправ;

економії часу і матеріальних засобів;

побудови канви уроку;

розширення освітнього простору уроку.

Завдяки використанню презентацій в учнів та студентів спостерігається:

 концентрація уваги;

 • включення    всіх    видів    пам'яті:    зорової,    слухової,    моторної, асоціативної;
 •      більш швидке і глибоке сприйняття викладеного матеріалу;

 

 підвищення інтересу до вивчення предмету;

 зростання мотивації до навчання.

На жаль, використання презентацій під час навчального процесу часто зводиться до заміни нею шкільної дошки. Головними ж достоїнствами використання навчальних презентацій у навчальному процесі є інтерактивність і підвищена ефективність сприйняття. Застосування кольору, графіки та анімації, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати відмінність ситуації і середовища, розвиваючи при цьому творчі та пізнавальні здібності учнів.

Презентації сприяють перетворенню уроку в інтерактивну дію. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, що дозволяє здійснити взаємодію вчителя і учня, учня і комп'ютера, яка має цілком конкретні та прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, таких, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання. Від вчителя залежить організувати навчальний процес за допомогою презентацій таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання.

Мій досвід застосування комп'ютерних слайдових презентацій у навчальному процесі підкреслив безперечні переваги цього виду навчання:

 • інтеграція гіпертексту (використання гіперпосилань) і мультимедіа (об'єднання аудіо-, відео- та анімаційних ефектів) в єдину презентацію дозволяє зробити виклад навчального матеріалу системним, яскравим і переконливим;
 • поєднання усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайд-шоу дозволяє концентрувати візуальну увагу учнів на особливо значимих (важливих) моментах навчального матеріалу.

Форми і місце використання мультимедійної презентації (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети, яку ставить викладач. Тим не менше, моя практика дозволяє виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування таких посібників:

 При вивченні та закріпленні нового матеріалу. Дозволяє ілюструвати
різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в

 

тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.

 •      Для перевірки знань. Для вчителя комп'ютерне тестування - це засіб якісного контролю знань.
 •      Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків.
 •      Під час аналізу фронтальних   самостійних робіт, забезпечує поряд з усним візуальний аналіз результатів.

При створенні презентацій мною обов'язково дотримуються всі важливі вимоги до її дизайну:

 •     підбір колірної гамми і шрифтів в поєднанні з їх зображенням і
 •       розмірами, що забезпечують «читабельність» тексту;
 •       ретельність виконання картинок, що заповнюють екранний простір;
 •       продумана анімація;
 •  висока  якість  аудіо-  та  відео-  фрагментів,  які  вставляються  у презентацію.

Тут має місце методичний прийом «роби як я»: під час перегляду комп'ютерної презентації на уроці учні отримують уявлення про можливості програми Роwer Роint і , самі того не підозрюючи, вчаться грамотно оформляти слайди. Набутий досвід допомагає учням представляти гідні роботи на конкурсах різних рівнів. Використання комп'ютерів у навчальній діяльності на сучасному етапі виглядає цілком природним з точки зору дитини і є одним з ефективних способів підвищення мотивації до навчання та розвитку творчих здібностей.

Мультимедійна презентації міцно стрімко ввірвались в наше життя. Практично кожен викладач чи майстер виробничого навчання, що має практичні навички володіння інформаційними технологіями, використовує їх у своїй повсякденній роботі. Але в безпосередньому спілкуванні учня з учителем виникає та аура, без якої живий інтелект не може існувати і розвиватися. Тому надмірне захоплення створенням презентацій може негативно позначитися на ефективності освітнього процесу. У ситуації, що склалася мені здалося доцільним навести деякі рекомендації зі створення ефективних презентацій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ - це переконання, форма комунікації. її мета обмежена, вона і не повинна бути всеосяжною.  Відчуття   кольору,  лінії,   композиції,

пропорції, гармонії, здатність до обраного мислення, знання психології кольору допоможуть створити ефективну презентацію результату, забезпечити її успіх.

Презентація може мати різні форми, застосування яких залежить від знань, підготовленості авторів, а так само передбачуваної аудиторії. Найбільш ефективно використовувати презентації при проведенні лекції, практичного заняття, лабораторної роботи, самостійної роботи, тестування.

Планування презентацій

Хороший план сьогодні краще бездоганного завтра

А. Блок

Будь-яке планування включає в себе з'ясування, що конкретно потрібно донести до аудиторії з цієї теми, за який час і в якій послідовності. Планування свого виступу з цією презентацією - це початок, перший етап планування презентації.

Як правило, титульний лист презентації повинен містити назву роботи та авторів (чи мало де вона вам знадобиться). Пам'ятайте, що на цьому етапі відбувається об'єднання аудиторії для роботи в потрібному напрямку.

Другий етап планування презентації включає в себе рішення про те, які розділи необхідно включити, яке призначення кожного, розмістіть їх в логічному порядку і визначте порядок виступу.

При плануванні презентації бажано розсортувати можливі елементи на групи:

 1. Те, що обов'язково повинно бути включено
 2. Те, що бажано включити
 3. Те, що можна буде сказати, якщо буде час.

Необхідно пам'ятати, що не можна охопити все. Будуйте презентацію тільки на тих фактах, які можуть зацікавити всю аудиторію цілком або тих, без яких не можна обійтися при поясненні (хай і не цікавих). Намагайтеся не включати нічого стомлюючого, невідомого для більшості.

Третій етап планування презентації - її завершення. Продумайте логічно вивірене завершення.

 

Мета презентації обов'язково диктує закінчення, що повинно бути обдумано заздалегідь. Воно може включати:

 •       короткий опис викладених фактів і аргументів;
 •       список використаної літератури;
 •       пропозицію задавати питання;
 •       подяку за увагу.

При   плануванні   презентації   необхідно   спиратися   на   наступні   дидактичні принципи:

 •       науковості;
 •       наочності;
 •       доступності;
 •       системності та послідовності;
 •       свідомості та активності;
 •       міцності;
 •       зв'язку теорії і практики;
 •       інтерактивності;
 •       індивідуалізації;
 •       перманентності комплексного сприйняття інформації.

Постановка виступу

Немає більш сильного видовища, ніж упокорений натовп.

С. Батлер

На стадії планування ми розглядали аудиторію як слухачів. Тепер ми подивимося на них як на глядачів шоу, які ще й можуть брати в ньому участь. Отже, постановка вашого виступу з презентацією вимагає від нас напруженого розумового процесу. Адже навіть повноцінна презентація може провалитися на провал. І, навпаки, абсолютно провальна - на щось першокласне!

Правильний виступ дозволить результат зробити більш зрозумілим і цікавим, більш яскравим і незабутнім. Виділимо наступні ключові моменти цього етапу:

 

 •      вивчення структури виступу;
 •      пошук   різних   шляхів   спілкування   з   аудиторією,   вибір   засобів комунікації;
 •      вивчення вікових особливостей аудиторії;
 •      узгодженість розділів презентації з періодами уваги аудиторії.

Ті факти, які глядачі повинні запам'ятати, повинні бути на початку і в кінці виступу.

Використовувані візуальні засоби

Я почув і забув, я побачив і запам 'ятав.

Англійське прислів'я Візуальні засоби - всього лише засіб демонстрації презентації, а не мета про що багато хто забуває при створенні презентації, перебільшено захоплюючись спец ефектами. Психологами доведено, що з візуально поданої інформації людина сприймає лише 25%, з аудіо - 12%. Якщо ж ми будемо поєднувати аудіо і візуальне відношення, то аудиторія сприйме до 65 %.

При розробці та використанні потрібно враховувати, що:

 •      вони швидко і дохідливо зображують речі, які неможливо передати словами;
 •      вони викликають інтерес і роблять різноманітним процес презентації;
 •      посилюють вплив виступу;
 •      при  використанні  візуальних  засобів  подумайте  про  органічність входження в сам процес презентації проекту.

У разі використання слайдів, які можуть включати схеми, таблиці, аудіо та відео матеріал, пам'ятайте:

 •                                            слайди, призначені для демонстрації, неповинні бути само пояснюючими, ефективність їх впливів посилюється в результаті коментарю;
 •                                            зображення на них повинно бути виразним і простим;
 •                                            не використовуйте слайди, що складається з закінчених висловлювань, так як їх озвучення може у результаті призвести до програшу;

 

 

 

 

 •      слова слід розташовувати строго горизонтально, а також пов'язувати їх з об'єктом, який вони визначають лініями, стрілками, або за допомогою виділення кольором;
 •      при переході від чорно-білого варіанту до кольорового остерігайтеся різноманітності колірної гами;
 •      не перевантажуйте слайд інформацією і нічого не ускладнюйте;
 •      дуже хороші ескізи та карикатури, що ілюструють абстрактні поняття;
 •      при використанні таблиць даних, виділяйте цифри, колонки або ряди, які відповідають темі презентації;
 •      при використанні відео матеріалу уникайте затягування демонстрації в результаті якого, знижується важливість і вплив всього іншого.

Крім перерахованого, необхідно пам'ятати і про вплив, який чинять різні кольори на людину.

 •      Інтерес: синій, жовтий, зелений.
 •      Радість: червоний, жовтий.
 •      Втома: коричневий.

Обов'язкове випробовування

Все можна налагодити, якщо крутити в руках достатньо довго.

Другий закон Вашківського Випробовування переслідує такі цілі:

 •      випробування на місці проведення;
 •      надання випробувачу впевненості;
 •      відпрацювання можливих жорсткосте».

Від дій озвучуючого і коментуючого презентацію виступаючого залежить 50% успіху презентації. Він повинен зберігати природність у поведінці, уникати настирливості.

У заключній частині роботи над презентацією приділіть увагу наступним діям:

 

 

 

         визначтеся з місцем проведення і навколишнім оточенням у ньому,

уникайте великих, погано освітлених приміщень;

         під час  випробувань  постарайтеся обдумати все в найдрібніших

подробицях і, при необхідності, скорегувати їх;

         генеральну репетицію проведіть без зупинок, це допоможе визначити

тривалість презентації та виявити промахи (підключіть  сторонніх

учасників поглянути на все «свіжим оком»);

         всі заключні зауваження повинні бути підтримуючими, схвалюючими.

Які б не були революційні техногенні зміни, які б не були високі

інформаційні   технології,   останнє   слово   завжди   залишається   за особистістю, його творчим мисленням.                                      

 

 

                   Використані джерела:

1. Шевчук С.С.,  Сілаєва І.Є. Аналіз уроку та його значення для мотивації
діяльності педагога/ Методичні рекомендації. - Донецьк ДІЛО ІГШ, 2003.

2. О. Поліщук Сучасний урок // Завуч. - 2008. - №33 (363) - с. 9 - 13
3. С. Євтушенко Урок..? // Завуч. - 2009. - №14 (380) - с 4 - 6

4. Н. Громовенко Шкільні портрети: ідеальні та реальні // Завуч. - 2009. - №14 (380) -с. 7

5. Мультимедіа на уроці./ Рекомендації до підготовки, написання і оформлення

методичної розробки.

6. http://www.microsoft.com ducation.mspx

7. http://umniki.com.ua/

 

docx
Додано
24 березня
Переглядів
54
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку