26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування середини XVII ст.

Про матеріал
Тема:Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування середини XVII ст. Мета: розкриття перебігу основних подій національно-визвольної війни; розкриття ролі Б. Хмельницького та його сподвижників, надання учням початкові уявлення про процеси державотворення; розвиток логічного мислення при аналізі воєнних подій та причин війни; виховування учнів у дусі патріотизму,взаєморозуміння між народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії.
Перегляд файлу

Історія України 5_______ кл.         

УРОК № ____   

Тема:Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування  середини XVII ст.                                                                                                                

Мета: розкриття перебігу основних подій національно-визвольної війни; розкриття ролі                       Б. Хмельницького та його сподвижників, надання учням початкові уявлення про               процеси державотворення; розвиток логічного мислення при аналізі воєнних подій               та причин війни; виховування учнів у дусі патріотизму,взаєморозуміння               між               народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, презентація до теми: «Національно-визвольна боротьба українського               народу під проводом Б. Хмельницького», уривок з фільму «Вогнем і мечем» (битва на Жовтих Водах) та інші відео матеріали.

 Основні поняття і терміни: національно-визвольна війна, Українська козацька держава — Військо Запорізьке.

 Основні дати: 1648—1657 рр. — національно-визвольна війна під проводом Б.  Хмельницького; 1648р. - початок війни; 4 травня 1648р. - битва під Жовтими Водами; 11 вересня 1648р. - битва під Пилявцями; 23 грудня 1648р. - урочистий в'їзд Б. Хмельницького до Києва. Утворення держави Війська Запорізького.

Структура уроку

 1.    Організація навчальної діяльності
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Вивчення нового матеріалу
 1.          Причини національно-визвольної війни.
 2.          Гетьман Б. Хмельницький.
 3.          Перебіг війни та її результати.
 4.          Переяславська Рада.

IV. Закріплення нових знань учнів

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

 

 

 

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перевірка відсутніх; вступне слово перед перевіркою д.з.    - до 1 хв.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ          - до 7-ми хв.

Повторення попередньої теми -   (СЛАЙД №1)

 Повідомлення про історичний диктант  (СЛАЙД №2)

Повідомлення про оцінювання диктанту  (СЛАЙД №3)

1) З кінця ХІІІ століття Кримський півострів почали заселяти монголи. Назвіть  державу, яку вони тут заснували.                            (СЛАЙД №4)                                           (Кримське Ханство)

2) Як називалося морське турецьке судно?  (СЛАЙД №5)   (галера)

3) Як українці називали турків і татар, оскільки ті сповідували іншу віру — мусульманську?                                                                      (СЛАЙД №6)                                 (бусурмани)

4) Назвіть першого козацького гетьмана, який організував морські походи проти татар.

       (СЛАЙД №7) (Петро Конашевич-Сагайдачний)

5) Місто в Криму, де був розташований найбільший невільничий ринок, на якому продавали бранців з України?              (СЛАЙД №8)                                                        (Кафа)

6) В якому році відбувся найвдаліший похід козаків проти татар (тепер це місто Феодосія)?                                                                                                   (СЛАЙД №9)              (1616 р.)

7) Битва (або назвіть місто), в якій козаки на чолі з П. Сагайдачним разом із поляками врятували Польщу та Європу від турецької навали.              (СЛАЙД №10)(Хотин / Хотинська битва)

8) Як у країнах Сходу називали правителя держави?  (СЛАЙД №11) (султан)

 Вчитель демонструє на дошці правильні відповіді                 (СЛАЙД №12)

III. Мотивація навчальної діяльності

(СЛАЙД №13)

 Демонстрація фрагмента фільму “Вогнем і мечем” (битва на Жовтих водах) - 1-2хв

Бесіда за запитаннями.         - до 3-х хв.

1) Що ви побачили в цьому уривку?

2) Як ви гадаєте, яка тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє тему й основні завдання уроку    (СЛАЙД №14)

 

 

 

 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Причини національно-визвольної війни.  (СЛАЙД №15) запис у зошити

Фрагмент фільму “Козацько-селянські повстання першої пол. 17 століття”    - 4.20 хв

(СЛАЙД №16)

Обговорення фільму                      - до 5 хв. 

 Розповідь учителя.          - до 2-х хв.

 У другій половині XVI ст. у житті українського суспільства відбулись важливі зміни. Польські пани, що мали значні земельні володіння, користуючись зростанням цін на хліб у Західній Європі, стали непомірно багатіти. Жадоба збагачення штовхала їх на підкорення українських земель, найродючіших чорноземів Європи. Наступ польських панів супроводжувався зростанням визиску українських селян, які потрапляли в повну залежність від пана. Крім того, інтереси польських панів перетнулися з інтересами українських землевласників, які хотіли самостійно панувати на своїй землі. Наступ відбувався також на права й володіння козаків.

 Невдоволені й скривджені селяни, землевласники (дрібні й великі), що могли тримати в руках зброю, стали тікати на Запоріжжя, поповнюючи лави запорозького козацтва. Козацтво, що на той час являло силу, стало зі зброєю в руках обстоювати свої права. Наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. одне за одним спалахують козацькі повстання, які ставали дедалі могутнішими і втягували в боротьбу все більше прошарків українського суспільства (селян, міщан тощо). Крім відстоювання своїх прав на володіння землею, козаки стали захищати православну віру й церкву.

Узагальнюючи свою розповідь, учитель називає причини козацьких повстань проти Польщі, їх хронологію, особливості та результати. Учням доцільно записати їх у зошити.

Причини козацьких повстань (повідомлення у формі слайду)  (СЛАЙД №17)

1) Утиски козацтва, наступ на його права.

2) Нищення української православної церкви. Спроба полонізації й покатоличення українців.

3) Посилення утисків українського селянства з боку польських панів.

Хронологія козацьких повстань (повідомлення у формі слайду)  (СЛАЙД №18)

1591—1593 рр. — повстання під керівництвом К. Косинського.

1594—1596 рр. — повстання під керівництвом С. Наливайка,Г. Лободи, М. Шаули.

1625 р. — повстання під керівництвом М. Жмайла.

1630 р. — повстання під керівництвом Т. Федоровича (Трясила).

1635 р. — повстання під керівництвом І. Сулими.

1637—1638 рр. — повстання під керівництвом П. Бута (Павлюка), Я. Острянина, Д. Гуні.

Особливості козацьких повстань (повідомлення у формі слайду)  (СЛАЙД №19)

 1.            Масове покозачення та участь селян і міщан у повстаннях
 2.           Боротьба проти панського поневолення.
 3.            Боротьба за встановлення козацьких порядків.
 4.            Боротьба за національне визволення й захист православної віри.

Результати повстань    

 Не зважаючи на те, що повстання були придушені, вони сприяли:

1)поширенню серед населення ідей національного визволення;

2)набуттю досвіду збройної визвольної боротьби;

3) козацтво остаточно сформувалося як окремий стан суспільства зі своїми правами, привілеями та інтересами.

Розповідь учителя.

 Після придушення козацько-селянських повстань 20—30-х років XVII ст. польські пани і король вважали, що вони нарешті приборкали козацтво і всю Україну. Із ще більшим завзяттям вони посилили тиск на українство. Запроваджувалися нові заборони й обмеження. Тих, хто не корився, карали. Україна стогнала під гнітом поневолювачів. Під загрозою опинились православна віра, звичаї та традиції, українського народу. Українці постали перед вибором: або скоритися поневолювачам і зникнути як окремий народ, або вибороти свободу із зброєю в руках. Для початку повстання потрібні були привід і керівник, який би спрямував цю боротьбу. Керівником повстання став Б. Хмельницький.

Запитання та завдання.

 Спробуйте пригадати та дати відповіді на такі запитання: (СЛАЙД №20)

1) Назвіть причини козацьких повстань кінця XVI — першої половини XVII ст.

2) Назвіть відомих вам однох-двох ватажків повстань.

2) Які вони мали наслідки?

 

2. Гетьман Б. Хмельницький.   запис у зошити  (СЛАЙД №21)

 (Самостійна робота з підручником с.96-98)

 ( за браком часу інформація подається вчителем)   -  до 5 хв.

 інформація з підручника

 Богдан Хмельницький народився 27 грудня 1595 р. в родині дрібного українського шляхтича Михайла Хмельницького. Батько володів невеликим хутором Суботовим, неподалік Чигирина. Тут у рідному маєтку пройшли дитинство і юнацькі роки. Навчався Богдан в одній з монастирських шкіл Києва, а згодом у Львівському єзуїтському колегіумі. Здобувши ґрунтовну освіту, оволодівши польською та латинською мовами, Б. Хмельницький став досить освіченою людиною того часу. Та не в науку повела його доля.

Повернувшись зі Львова, Богдан був записаний до козацького реєстру. Разом із батьком узяв участь у війні з турками 1620—1621 рр. (Хотинська війна). У битві під Цецорою батько загинув, а Богдан потрапив у полон, де пробув два роки. Там він оволодів турецькою мовою. Повернувшись додому, знову вступив на службу, брав участь у війнах із Московською державою, Туреччиною і навіть, як стверджують деякі історики, воював у Франції проти англійців. Та вірна служба польському королю не вберегла його від свавілля польських панів. Чигиринський підстароста Д. Чаплинський зазіхався на маєток Хмельницького. Навіть грамота від короля не спинила Чаплинського. За відсутності Богдана він напав на Суботів, вигнав родину Хмельницького, а його молодшого сина забив до смерті. Так, на власній долі Хмельницький зрозумів, що захистити українців від панського свавілля ніхто не зможе, крім козаків. Після цього випадку він взявся за зброю проти Польщі: «Невже залишимо в біді наших братів? Я всюди бачив страшні утиски. Нещасний народ просить допомоги...»,— із такими словами звернувся він до своїх соратників. Із вірними козаками рушив Б. Хмельницький на Січ, де козаки обрали його гетьманом і стали готуватися до війни з Польщею. Навесні 1648 р. козацьке військо виступило в похід на чолі з Хмельницьким.

У роки війни Богдан Хмельницький виявив талант полководця і державного діяча. Венеціанський дипломат залишив нам такий відгук про Б. Хмельницького: «Ростом він скоріше високий, ніж середній, широкої кістки і міцної статури. Його мова і спосіб правління показують, що наділений зрілими судженнями і глибоким розумом. .У спілкуванні він м'який і простий, чим приваблює до себе любов воїнів, але, з другого боку, підтримує серед них дисципліну суворими покараннями...»             

 Бесіда за запитаннями.        - до 3х хв.

 ---- Як ви вважаєте, що стало поштовхом (проводом) до початку повстання козаків проти польської знаті?             

 Можливі відповіді:  (також можна подати у формі слайду для економії часу)

           (СЛАЙД №22)

1) Утиски козацтва, наступ на його права.

2) Нищення української православної церкви. Спроба полонізації й покатоличення українців.

3) Посилення утисків українського селянства з боку польських панів.

3. Перебіг війни та її результати.  (СЛАЙД №23)

Колективна робота над відео файлом

Перегляд відео-фрагменту “Битва під Жовтими Водами”  (СЛАЙД №24)  - 4 хв.

Обговорення            - до 5хв.

 Під час перегляду з'ясовуються:

 •                  підготовка Хмельницького до війни (пошук союзників);
 •                  обрання Б.Хмельницького гетьманом;
 •                  участь реєстровців (пригадати хто це такі?) у цій битві;
 •                  хід  та наслідки першої переможної битви козаків;

Розповідь учителя.      (СЛАЙД №22)  - до 3х хв.

У ході розповіді вчителеві слід наголосити, що приводом до війни став особистий конфлікт Б. Хмельницького зі шляхтичем Чаплинським, акцентувати увагу на перемогах козацького війська.

Прочитати текст підручника с. 99 пункт Козацька держава (якщо часту не вистачає — цю інформацію подає вчитель у формі короткої розповіді).

 Учитель, узагальнюючи свою розповідь, наголошує на тому, що в результаті Національно-визвольної війни постала Українська козацька держава, що називалася Військо Запорозьке, український народ був звільнений від панської залежності, селяни і міщани отримали довгоочікувану свободу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

 Бесіда за запитаннями.         - до 3х хв.

1) Коли почалась Національно-визвольна війна українського народу?

2) Хто її очолив?

3) Якими були причини Національно-визвольної війни?

Орієнтовні відповіді:        (СЛАЙД №26)

1) 1648р.

2) Богдан Хмельницький

3) - Утиски козацтва, наступ на його права.

  - Нищення української православної церкви. Спроба полонізації й покатоличення українців.

  - Посилення утисків українського селянства з боку польських панів.

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
 Заключне слово вчителя.                    - до 2-х хв.

 Таким чином, узагальнює вчитель, наприкінці XVI— у першій половині XVII ст. українці стали зазнавати значних кривд і утисків з боку польських панів. Не скорившись долі, вони піднялися на боротьбу за свободу і свою віру. Хоча повстання зазнали поразки, вони підготували ґрунт для Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

 Учитель підкреслює, що Національно-визвольна війна сприяла відродженню української держави. На звільненій від польського панування території були створені органи влади, які докорінно змінили політичну систему. До участі в розбудові держави були залучені широкі верстви суспільства: козацтво, шляхта, міщани, духовенство. Устрій держави був створений за зразком устрою Січі, що зумовило його воєнний характер, але в умовах постійної війни це було виправдано. Видатну роль у боротьбі за визволення, а також у розбудові української держави відіграв Б. Хмельницький.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ .   (СЛАЙД №27)     - 1хв.

1) Опрацювати матеріал підручника  [Пар.15, с. 96—101], дати відповіді на запитання до параграфа (с. 101) — усно.

2) Підготуйте невеличку розповідь про Б. Хмельницького — керівника Національно- визвольної війни українського народу.

3) Виконати творче завдання «Опишіть одну із битв Національно-визвольної війни від імені її учасника».

doc
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
5 травня 2020
Переглядів
350
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку