Наказ "Про підсумки виховної роботи"

Про матеріал
Наказ по закладу "Про підсумки виховної роботи у 2022-2023 навчальному році та завдання на 2023-2024 навчальний рік"
Перегляд файлу

 

Про підсумки виховної роботи в ліцеї

у 2022-2023 навчальному році та

завдання на 2023-2024 навчальний рік

В 2022-2023 навчальному році виховна робота в закладі освіти була спланована відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,  Декларацію прав дитини,  постанова Кабінету Міністрів № 453 від 30.05.2018 «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів, указів Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» та «Національній стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у НУШ» № 195 від 25.05.2020 року, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 14.12.2016 № 988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021№ 366 «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», наказу МОН
від 06.06.2022 № 527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 16.06.2015 № 641», листа МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»,  листа МОН України від 10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023 н.р.». 

З метою моніторингу стану виховної роботи в закладі освіти в 2022/2023 навчальному році  заступником директорки з навчально-виховної роботи  Ларисою Козловською було проаналізовано стан виховної роботи в Дашковецькому ліцеї.

В жорстоких реаліях воєнного стану в Україні перед освітянами стоїть важливе завдання - об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури. Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи виховання є невід’ємною складовою освітнього процесу, є наскрізним процесом, який охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях. Особлива роль в організації виховної діяльності в закладі освіти належить класним керівникам. Єдність навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти  забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.       Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння педагогом природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва в освітньому процесі. Успіх виховного процесу залежить від відносин між педагогом та здобувачем освіти, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

 Питання про стан виховної роботи у нашому закладі освіти постійно слухаються на нарадах при директорові, педрадах, методичній комісії  класних керівників, загальношкільних зборах та конференціях і відображається у відповідних наказах. Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив ліцею орієнтуються на нормативно - правову базу з питань виховної роботи. Для їх реалізації  в закладі освіти був розроблений план виховної роботи освітнього закладу, який є додатком до річного плану ліцею, щомісячні плани  та плани виховної роботи класних керівників. В організації освітнього процесу в умовах воєнного стану настала потреба  іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи, про що сказано в методичних рекомендаціях щодо організації виховної роботи в закладах освіти в 2022-2023 навчальних роках (лист МОН № 1/9105-22 від 10.08.2022). Основним цільовим напрямом  стало забезпечення безпекової складової здоров'я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя. Виходячи з цього основними напрямками та завданнями виховної роботи у  2022-2023 навчальному році були:

- надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, навчити правилам збереження здоров’я, життя свого, оточуючих в разі бойових дій;

- надання психологічної підтримки, забезпечення психолого-педагогічного супроводу емоційно вразливих категорій осіб;

- протидія булінгу, запобігання домашньому насильству, запобігання та протидія торгівлі людьми.

- профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки

- сприяння розвитку учнівського самоврядування

- сприяння адаптації та емоційно-психологічної підтримки тимчасово внутрішньо переміщеним особам;

- формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України: - моральна стійкість, витримка, сила волі і твердість духу;

-  протидія ворожій пропаганді, віра в перемогу, підтримання власного емоційного ресурсу;

- здатність та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі, почуттю небезпеки;

- співчуття, милосердя, взаємодопомога, волонтерство, відчуття себе громадянином.

В основу діяльності закладу освіти покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. З ціллю організації зайнятості здобувачів освіти, забезпечення повноцінного всебічного розвитку ліцеїстів, розумового естетичного, фізичного та розвитку природних здібностей створена система особистісного підходу.

На початку навчального року здобувачів освіти ознайомили з правилами внутрішнього розпорядку ліцею, проінформували про поведінку під час воєнного стану, карантину,  використання мобільних телефонів та заборону тютюнопаління, споживання алкогольних напоїв тощо.

Постійно проводились заходи щодо інформування новин та найважливіших подій в ліцеї, в державі, в світі, проводився аналіз відвідування здобувачами освіти навчальних занять.     

У закладі освіти оприлюднено правила поведінки, створені спільно з учасниками освітнього процесу, що засновані на правах людини й спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці учасників освітнього процесу. Учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та намагаються їх дотримуватися. Також в закладі діє Кодекс безпечного освітнього середовища.

Одним із напрямів роботи в умовах воєнного стану, постійних воєнних загроз було надання здобувачам освіти знань з основ безпеки, ознайомлення їх з важливими для збереження здоров’я та життя правилами дій в певних ситуаціях. З цією метою в закладі освіти створено інформаційний клас «БЖД в умовах воєнного стану», розроблено та розповсюджено буклети серед здобувачів освіти та їх батьків «Алгоритм дій учасників освітнього процесу закладів освіти, що працюють в очному режимі, на випадок  загрози  виникнення  терористичного  акту  шляхом  мінування та одночасної загрози нанесення ракетного або повітряного удару». З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед учасників освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності, підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної діяльності з виховання поважного ставлення до безпеки і здоров’я людини як основи для реалізації успішного життя, опанування навичок безпечної поведінки в умовах воєнного стану в закладі освіти проходили тиждень знань з безпеки життєдіяльності «Обережно: небезпека!», тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень безпечного інтернету,  тиждень пожежної безпеки, тиждень безпеки дорожнього руху. Традиційно було проведено місячник «Увага! Діти на дорозі», місячник здорового способу життя. Підсумки проведених заходів відображено у відповідних наказах.

 З метою  інформування учасників освітнього процесу щодо правил поведінки з вибухонебезпечними предметами; попередження нещасних випадків, викликаних потраплянням людини на міну, формування  в здобувачів освіти якості свідомої особистості, попередження проявам паніки в небезпечних ситуаціях,   надання допомоги для реальної оцінки ступеня небезпеки знахідки і наслідків результату некоректного з нею поводження в ліцеї проведено ряд заходів для здобувачів освіти ліцею: «Бережи себе, бережи інших», «Обережно, міни!», «Якщо бачиш міну…», «Твоя безпека в твоїх руках», «Дивись під ноги», «Помічай, оминай, повідомляй!», вікторини «Мінна безпека, Можна/ Не можна», «Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів».  Для здобувачів освіти початкової ланки класні керівники організовують мульт перерви. Під час яких ліцеїсти залюбки переглядають мультсеріали «Пес Патрон» та «Безпека з Вовком Діккі», мультфільм про захоплюючі історії з життя хлопчика Сашка та його кота Шкоді, які завдяки знанням правил мінної безпеки уникають усіх пасток підступних мін. Опрацьовано інформаційний комікс для дітей «Поради від захисника України».

Перед канікулами для здобувачів освіти  проводиться єдиний урок безпеки життєдіяльності «Правила поведінки під час канікул», де розглядаються  правила поведінки в побуті, на вулиці, з незнайомими предметами, під час надзвичайних ситуацій тощо. Бесіди відображені у класних журналах та журналах інструктажів.

З батьками здобувачів освіти організовано онлайн бесіди «Безпечне навчання в умовах війни» та підготовлено пам’ятки «У час воєнної небезпеки».

З метою виховання у підростаючого покоління базового поняття основ безпечного середовища, формування в здобувачів освіти  здоров’язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги.

Важливим завданням кожного  освітнього закладу в умовах воєнного стану  стала підтримка і надання здобувачам освіти допомоги в нормалізації та стабілізації психічного стану як через особистий прояв посиленої уваги, вияв любові до здобувачів освіти, так і звертання до практичного психолога для подальшої психологічної підтримки тих здобувачів освіти, які цього потребували. Психологом ліцею налагоджена взаємодія з учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій, проводилися онлайн-консультування, здійснювалася інформаційна підтримка щодо джерел консультування, куди саме можна звернутися.       Від того, наскільки сприятливим та безпечним є освітнє середовище, залежить формування особистості, виховання її якостей, оволодівання необхідними вміннями та навичками, які так потрібні в сучасному житті.

З метою виховання почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства, розвитку вміння знаходити шляхи виходу зі складної ситуації,  формування навиків відповідальної та безпечної поведінки і попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання будь-яких проявів насильства в ліцеї щорічно згідно річного плану роботи освітнього закладу та з метою привернення уваги громадськості до проблем попередження та подолання насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, недопущення випадків насильства щодо дітей та підлітків в закладі освіти проходять акції «16 днів з протидії насилля» та «Синя стрічка квітня». З  метою проведення роз’яснювальної та навчальної роботи серед здобувачів освіти щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії з в освітньому закладі проведено тиждень протидії торгівлі людьми.

У рамках відзначення Міжнародного дня толерантності практичним психологом була проведена година психолога  «Сім’я, школа, друзі і я: больові точки». Головною метою якої було виховувати дружні відносини між дітьми та розвивати в дітей почуття емпатії, терпіння, доброти та поваги.

На стенді в коридорі освітнього закладу розміщено інформаційні матеріали про причини виникнення булінгу, дії батьків жертви булінгу, матеріали з питань рівних прав  та можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми,  інформація про телефони гарячої лінії. Затверджено заходи з охорони дитинства.

       Із заявами до керівника закладу  освіти протягом  2022-2023 навчального року про факти булінгу ні здобувачі освіти, ні їх батьки не зверталися.

     З метою підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань безпеки в умовах дії воєнного стану в країні та відповідальності за вчинення неправовірних дій в ліцеї проведено просвітницьку роботу із здобувачами освіти та їх батьками, щодо відповідальності  за вчинені протиправні учасників освітнього процесу під час дії режиму воєнного стану. Зокрема, проведено бесіди «Інформаційна безпека. Як не нашкодити своїм», «Обережно, ворожа атака! Небезпечні субкультури», «Комендантська година: плюси та мінуси», «Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти», тощо. Бесіди з батьками «Обов'язки та відповідальність батьків в умовах дії воєнного стану».

      Реалізація завдань і змісту правового та превентивного виховання здобувачів освіти в закладі здійснюється передусім у процесі освітнього процесу. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності. Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони природи, охорони праці, охорони здоров'я людини та ін.

       Важлива роль у правовому та привентивному виховання здобувачів освіти належить курсам «Основи правознавства» та «Громадянська освіта» у процесі вивчення яких вони знайомляться з фундаментальними цінностями сучасного світу: демократія, свобода, повага гідності та прав людини, солідарність, що є базовою умовою демократичного розвитку суспільства та  громадян, які володіють уміннями здійснювати зважений і раціональний вибір, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміють роль і значення права, толерантно ставляться до думок інших, активно цікавляться суспільним, політичним та економічним життям з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

      З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, недопущення деструктивної поведінки здобувачів освіти у кризових та конфліктних ситуаціях, попередження негативних проявів серед неповнолітніх та профілактики суїцидальної поведінки у дитячому середовищі, формування навичок стресостійкості, конструктивного розв’язання проблем, безпечної поведінки та попедження самогубств серед здобувачів освіти в закладі освіти розроблено план заходів.

      Систематично згідно плану, а також поза планом проводились засідання комісії  з профілактики правопорушень, де розглядались питання відповідно плану та індивідуальні справи здобувачів освіти, які мають пропуски занять без поважних причин, порушують правила внутрішнього розпорядку ліцею та схильні до правопорушень.

      Національно-патріотичне виховання є складовою виховного процесу, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

       Національно-патріотичне виховання  наскрізно пронизує весь освітній процес,  базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут  та долю країни, охоплює  всіх учасників освітнього процесу, сприяє формуванню у здобувачів освіти та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

       Педагогічні працівники під час постійно акцентували увагу на тому, що патріотизм - це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій, а і у прагненні жити в Україні, розумінні необхідності дотримання конституційних та правових норм, володінням державною мовою, шанобливим ставленням до історії, культури та традицій українського народу.

        Здобувачі освіти ліцею приймають активну участь в громадському житті  закладу освіти і класу. Діти є досить активними та охоче беруть участь у різноманітних шкільних конкурсах і змаганнях. Результатом роботи співпраці класного керівника та активу учнівського самоврядування є демократичні стосунки у колективі, організація та проведення свят, виховних годин, конкурсів, створення дитячих проектів, акцій.

За планом виховної роботи проводяться різноманітні заходи та форми роботи з реалізації Концепцій національно-патріотичного та громадянського виховання в закладі освіти, зокрема:

заходи до Дня незалежності України;  Дня  партизанської слави, Дня захисника та захисниць України, Дня визволення України від фашистських загарбників,  Дня Гідності і Свободи, Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня збройних сил України, Дня вшанування захисників Донецького аеропорту  Дня Соборності, Дня пам’яті жертв Голокосту, Дня пам’яті героїв, що полягли під Крутами, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, Дня єднання, Дня українського Добровольця, Дня початку антитерористичної операції на сході України, Дня визволення в'язнів нацистських концтаборів, Дня пам'ятi та примирення, Дня Героїв тощо.

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку», Акція пам’яті  «Флешмоб пам’яті за загиблими унаслідок збройної агресії рф».

Флешмоб #Мандруй Україною до Дня туризму, челендж «Хустку одягаю – перемогу закликаю» до Дня Української хустки, Відеочелендж «Дякую ЗСУ за мирне небо», інформаційна акція «Я маю право…», флешмоб на захист української мови «Без мови немає держави», флешмоб «Об’єднані Україною» (до Дня єднання), Акція «Нескорені. Пишаємося, боремося, чекаємо»(до Дня Добровольця), Флешмоб «Вишиванка – мій генетичний код» (до Дня Вишиванки), тощо.

Створено стенди мужності та відваги: «Захисники та захисниці України – випускники нашої школи», «Герої нашого часу».

Проведено конкурси малюнків та плакатів

Організовано зустрічі з військовими та волонтерами

Уроки звитяги  по класах «Сила нескорених!»,  «УПА – героїчна боротьба в історії України», «Перемога в ім’я життя», «Збройні сили України – захисники і опора країни», «Україна. Поступ свободи», «Мужність та відвага крізь віки»,  «Героїзм українських волонтерів», «Доброволець – герой сьогодення»,   «Народ мій завжди є, народ мій завжди буде», «Пам’ять заради майбутнього», «Нація нескорених: від козацтва до сьогодення»

Заходи до дня державного герба та гімну України.

Заходи до Міжнародний день визволення в'язнів нацистських Концтаборів.

Заходи в рамках місячника громадського виховання, зокрема проведено годинаи спілкування по класах «Права і обов'язки членів родини. Родинні традиції і цінності», історично-літературна композиція «Україна – серце Європи», волонтерські акції «Маскувальна сітка», "Зігрій захисника", "Смаколики для поранених захисників України", "Окопні свічки".

Заходи в рамках місячника військово-патріотичного виховання, зокрема створено в бібліотеці ліцею інформаційний куточок «Партнерство заради миру»» проведено тренінгове заняття «Надання невідкладної допомоги пораненому», волонтерська акція «Від дитячого серця на фронт!», військово-польові збори одинадцятикласників тощо.

         Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії - це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею, її щастя.

     Основними напрямами профорієнтаційної роботи із здобувачами освіти ліцею є:

- професійна просвіта,

- професійне виховання,

- професійна діагностика

- професійна консультація учнів.

     Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам та практичному психологу ліцею. Вони протягом тривалого часу спостерігають за здобувачами освіти свого класу, вивчають їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, знають виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає їм змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники є: зустрічі з колишніми випускниками, конференції, класні години, заняття в гуртках, факультативи, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у здобувачів освіти професійних інтересів.

Відповідно до плану роботи освітнього закладу  на 2022-2023 навчальний рік та з метою забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією в ліцеї у березні проведено Тиждень профорієнтації «Я – майбутнє твоє, Україно», головною метою якого є виховання в здобувачів освіти любові до різних видів праці, вивчення, формування та розвиток інтересів, нахилів та здібностей ліцеїстів, ознайомлення їх з найбільш поширеними професіями.

Педагогічний колектив заздалегідь здійснив підготовчу роботу щодо проведення заходів Тижня профорієнтації: були призначені відповідальні особи, затверджені плани виховних заходів, забезпечений належний психолого-педагогічний супровід та інформаційна підтримка.

Педагогічний колектив опрацював  методичні рекомендації УІРО щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які здійснюють профорієнтаційну роботу у закладах загальної середньої освіти, в тому числі з учнями з ООП.

Протягом тижня педагоги допомагали старшокласникам обрати майбутню професію, а решті  здобувачів освіти  визначитись, яка із професій підходить їм найбільше та за якими спеціальностями майбутнє.

Класні керівники із здобувачами освіти 10-11 класів провели інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо світу професій та потреб сучасного ринку праці, розширення кругозору ліцеїстів щодо змісту і вимог професії до людини, значимості правильного вибору професії на подальше життя, ознайомили здобувачів освіти з основними правилами та типовими помилками при виборі професії.

Вагомий внесок у підвищення якості профорієнтаційної роботи із здобувачами освіти зробила практичний психолог ліцею, яка провела психологічний тренінг для  майбутніх випускників «Як визначити свої професійні можливості, щоб відповідати вимогам обраної професії», допомогла їм  розробити та проаналізувати  формула «хочу-можу-треба» та  провела проект-дослідження «Професії, які рятують» із здобувачами освіти початкових класів.

В батьківських чатах у Vіber класні керівники 9-11  класів поширили пам’ятки «Роль батьків в підготовці молоді до свідомого вибору професії в сучасних умовах».

 Під час Тижня профорієнтації проведені презентації новинок інформаційно-довідкової, методичної літератури, створено відповідний куточок в бібліотеці, поновлено та доповнено стенд з профорієнтації «Профорієнтаційні родзинки», на сайті ліцею створено вкладку із профорієнтаційними заходами, які пропонують освітні закладу України  тощо.

       Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи педагога-організатора, класних керівників, класних колективів та батьків здобувачів освіти.

       Велика увага приділяється плануванню і організації позаурочної навчально-виховної роботи з дітьми, підлітками в ліцеї. Вивчення та врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок, самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. 

Основними принципами роботи учнівського самоврядування  в 2022-2023 навчальному році були:

- організація засідань активу та навчання активу;

- підвищення рівня вихованості учнів;

- залучення дітей до активної діяльності в позаурочний час;

- діяльність на засадах педагогіки партнерства;

- волонтерська діяльність.

Учнівське самоврядування ліцею регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Закону «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

У ліцеї діє учнівська Республіка ТЕМП, яка діє згідно статуту та розроблених положень, що регламентують їх діяльність.  Учнівське самоврядування  включає у себе об’єднання «Країна Барвінкова». Регламентує свою діяльність учнівська республіка на підставі статуту.

Керуючим органом є президент та шість міністрів. Засідання учнівської республіки відбувається один раз на місяць згідно плану роботи складеного на семестр.

Основним принципом роботи учнівського самоврядування ліцею є: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Мета і завдання втілюються через різноманітні заходи: конкурси, проекти, виставки, спортивні змагання, інтелектуальні ігри тощо.

Заклад освіти розвивається і крокує в ногу з поступом життя, шукає нові шляхи оптимізації сучасного патріотичного виховання. Ми прагнемо забезпечити своїм вихованцям можливості розширення особистісних перспектив відповідно до демократичних тенденцій розвитку суспільства.

Незважаючи на воєнні загрози, карантинні обмеження, учнівське самоврядування продовжує активно працювати.

Проводяться різноманітні шкільні конкурси, челенджі, флешмоби, квести, благодійні ярмарки,  рейди-перевірки готовності здобувачів освіти до уроку, рейди-перевірки відвідування уроків, рейди-перевірки збереження шкільного майна, підручників тощо.

На виконання Указу Президента України №143 від 16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» лідери УС проводять щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.      

 Активно працює у ліцеї методична комісія класних керівників. Протягом року  всі класні керівники брали активну участь у роботі: збиралися на засідання для вирішення проблемних питань, проводили відкриті виховні заходи.

 Центром виховної  роботи є шкільна бібліотека. Систематично оформлювались тематичні інформаційні стенди, виставки, календар знаменних дат та святкових урочистостей.      

Про хід і результати освітнього процесу батьки здобувачів освіти дізнаються через  сайт закладу освіти та Фейсбук сторінку ліцею, які систематично наповнюються та оновлюються. Проводяться індивідуальні бесіди з батьками здобувачів освіти, які мають помітно знижений рівень успішності, батьківські збори.

        Протягом року здобувачі освіти ліцею приймали участь у конкурсах територіальної громади та у конкурсах  обласних, всеукраїнських та міжнародних, за що відзначені грамотами, подяками, дипломами та матеріальними подарунками.

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що виховна діяльність у закладі освіти протягом  2022/2023 навчального року проводилася на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і педагогам, і здобувачам освіти, і їх батькам.

      Виходячи з вищезазначеного,

HАКАЗУЮ:

 1.                   Вважати виховну роботу за  2022/2023 навчальний рік такою, що знаходиться на достатньому рівні.
 2.                   Заступнику директорки з навчально-виховної роботи Ларисі КОЗЛОВСЬКІЙ:

2.1 Розробити перспективний план виховної роботи на 2023/2024 навчальний рік.

Червень 2023

2.2 Постійно координувати роботу класних керівників, педагога-організатора,   вчителів-предметників.

2.3   Надати практичну допомогу учнівському  врядуванню в плануванні роботи на 2023/2024 н.р., враховуючи пропозиції здобувачів освіти.      

Червень 2023

2.4 Продовжити роботу по організації та участі як класних колективів, так і окремих здобувачів освіти ліцею у позакласних та позашкільних виховних заходах.

2.5 Розробити систему мотиваційних заходів щодо участі здобувачів освіти в спортивних та творчих конкурсах.

Серпень 2023                                                                           

 1.                  Урізноманітнити способи впливу на здобувачів освіти, які мають девіантну поведінку.
 2.                  Активізувати роботу з профілактики правопорушень серед здобувачів освіти ліцею

2.8.Здійснювати контроль за станом виховної роботи під час освітнього процесу та в позаурочний час. Особливу увагу звернути на психологічний стан в учнівських колективах.

 1.                   Класним керівникам:

3.1 Спільно з практичним психологом ліцею здійснювати моніторинг учнівського середовища з метою вчасного виявлення та надання необхідної допомоги при захисті інтересів неповнолітніх.

Постійно

3.2 Активніше залучати батьків здобувачів освіти  до участі у загальношкільних та класних заходах.             
      3.3 Активніше залучати здобувачів освіти до участі у загальношкільних заходах та позашкільних конкурсах.             
     3.4 Регулярно сповіщати адміністрацію ліцею про: нещасні випадки, захворювання, про участь здобувачів освіти у позашкільних заходах, про умови виховання в сім’ї.

3.5 Продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до здобувачів освіти та їх батьків.

 1.                  Систематично підтримувати тісний зв’язок з родинами здобувачів освіти в яких виховуються ліцеїсти, схильні до правопорушень.

3.7 Посилити профілактичну роботу по недопущенню жорстокості та насильства серед здобувачів освіти ліцею.

  4. Практичному психологу ліцею:

 4.1 Продовжити забезпечення психологічного супроводу учасникам освітнього процесу відповідно до листа МОН «Про  забезпечення  психологічного  супроводу  учасників  освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. № 1/3737-22

 4.2 Здійснювати консультування класних керівників, вчителів-

предметників з удосконалення сучасних форм і методів роботи із здобувачами освіти схильними до правопорушень.                                                                                              

 4.3 Проводити роботу з батьками здобувачів освіти з питання усвідомленого та відповідального ставлення батьків та осіб, які їх заміняють до виконання своїх обов’язків.

 4.4  Продовжити роботу щодо індивідуального консультування батьків

здобувачів освіти, схильних до правопорушень.

     4.5 Продовжити співпрацю з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції  України, службою у справах дітей, іншими органами та установами, які здійснюють профілактику асоціальних проявів в учнівському середовищі.

 1.                   Педагогу-організатору закладу освіти:

5.1 Продовжувати волонтерську діяльність та участь у благодійних акціях на підтримку Збройних Сил України.

Постійно

5.2 Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті закладу освіти інформацію  про роботу закладу з виховної роботи

Постійно

 1.                  Сприяти залученню всіх комісії до шкільного життя.

Постійно

 1.                   Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступника  директора  з  виховної   роботи  …….

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Заципанюк Лідія Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Решетило Ірина Дмитрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гиренко Наталія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гуровська Ольга Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Добреля Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Левкова Світлана Віталіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Ціпотан Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Кібкало Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Масюк Людмила Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
19 червня 2023
Переглядів
17531
Оцінка розробки
4.9 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку