"Наступ на реформацію"

Про матеріал
Поурочний конспект для уроку 8 класу всесвітня історія "Наступ на реформацію"
Перегляд файлу

Тема уроку: Поширення Реформації та Контрреформація

Мета: визначити, чим було зумовлено поширення реформаційних ідей у Європі, чому серед реформаторів не було єдності, розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; з'ясувати, що таке Контрреформація і якими були її результати; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію, навчати визначати роль особи в історії; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Тип  уроку: комбінований,  з  використанням  інтерактивних методів та технології критичного мислення.

Основні дати та події: 1534 р. — початок Реформації в Англії;

1540 р. — офіційне затвердження Папою Ордену єзуїтів;

1542 р. — створення Конгрегації верховної інквізиції — Вищого апостольського трибуналу;

1545—1547, 1551 —1552, 1562—1563 рр. — Тридентський собор;

1555 р. — Аугсбурзький релігійний мир.

Основні  поняття  та  терміни:  «лютеранство»,  «кальвінізм»,  «англіканська  церква»,  «Контрреформація»,  «Орден  єзуїтів»,  «протестантизм».

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал, карта «Поширення Реформаційних ідей в Європі»; атлас; ватман; маркери; дошка; ілюстрації.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов'язані з Реформацією та Контрреформацією; показувати на карті регіони поширення протестантських церков; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати діяльність людей, які стали ідеологами Реформації; наводити приклади контрреформаційних заходів католицької церкви; порівнювати реформаційні вчення; висловлювати власну думку про причини та наслідки Реформації.

                                                                Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте становище Німеччини на початку XVI ст.

2. Чи можна вважати випадковістю, що Реформація розпочалася саме в Німеччині?

3. Яку роль у підготовці суспільства до Реформації відіграли німецькі гуманісти?

4. Як розпочалася Реформація в Німеччині?

5. Що таке народна Реформація? Яких форм вона набула в Німеччині?

6. Порівняйте реформаційні погляди М. Лютера і Т. Мюнцера.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Асоціювання»

Учитель  на  дошці  записує  ключове  слово  або  словосполучення, що асоціюється із запропонованим. Шляхом колективного обговорення встановлюється  ієрархія можливих зв’язків між окремими елементами. У даному випадку вчитель пропонує два слова:

«М. Лютер», «Т. Мюнцер».

Зразок учнівської відповіді

Описание: http://notatka.at.ua/_pu/9/s96995376.jpg

Заповнення хронологічної таблиці

Дата

 Подія

31 жовтня 1517 р.

Спалення М. Лютером булли папи римського «Встань, Боже, суди справу Свою!», В якій містився заклик до всіх князям, чиновників і міщан зловити Лютера і видати його папі

17-18 квітня 1521 р.

Виступи селян в ландграфстві Штюлінген на Верхньому Рейні. Початок Великої селянської війни в Німеччині

кінець 1524 р.

Повстання в Тюрінгії. Центр - м Мюльхаузен (Т. Мюнцер), влада в руках «Вічного ради».

 

 

Перевірте себе!

Дата

 Подія

31 жовтня 1517 р.

М. Лютер прибив на двері замкової церкви у Віттенберзі «95 тез» проти індульгенцій та інших зловживань католицької церкви

10 грудня 1520 р.

Спалення М. Лютером булли папи римського «Встань, Боже, суди справу Свою!», В якій містився заклик до всіх князям, чиновників і міщан зловити Лютера і видати його папі

17-18 квітня 1521 р.

Вормський рейхстаг. Під час засідання рейхстагу у відповідь на вимогу Карла V відректися від своїх поглядів Лютер відповідає «На цьому я стою, і не можу інакше».

Літо 1524 р.

Виступи селян в ландграфстві Штюлінген на Верхньому Рейні. Початок Великої селянської війни в Німеччині

кінець 1524 р.

Поява «Статейного письма» (запрошення вступити в «християнське об'єднання» та служити «загальної користі»; якщо феодали не покинуть замки і палаци, не належні їм за «божественному праву», то вони будуть піддані «світському відлучення», замки та монастирі повинні бути зруйновані)

Квітень 1525 р.

Повстання в Тюрінгії. Центр - м Мюльхаузен (Т. Мюнцер), влада в руках «Вічного ради».

 

IV. МОТИВАЦІЯЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати тему "Реформація і Контрреформація в Західній Європі". Ми познайомимося з  поширенням ідей Мартіна Лютера в Європі, дізнаємося про нових прихильників та ідеологів Реформації і боротьбою з ними католицької церкви. Будемо вдосконалювати

вміння самостійно отримувати історичну інформацію, працювати в малих групах, складати таблиці, розв’язувати хронологічні задачі. Ми маємо зрозуміти, як вплинули ідеї Реформації на подальший суспільно-економічний розвиток Західної Європи в період Нового часу і можливо на сьогодення.

Робота з документом

Уважно прочитайте уривок з «Духовних вправ» засновника католицького ордена єзуїтів Ігнатія Лойоли і дайте відповідь на питання:

«…Папе надлежит повиноваться без всяких разговоров, даже ради греха, и надо совершить грех, смертный или простой, если начальник того требует во имя господа нашего Иисуса Христа или в силу обета повиновения. Этот грех может быть совершен ради вещей или ради людей, для которых его сочтут полезным, как для блага какого-нибудь отдельного лица, так и для всеобщего благополучия…»

«… необходимо, чтобы вера в бога была настолько велика, чтобы человек, не колеблясь, пустился в море на доске. Если у него нет корабля! Если церковь утверждает, что то, что нам кажется белым, есть черное – мы должны немедленно признать это!»

Запитання:

1. Як ви вважаєте, чи була реакція католицької церкви на Реформацію агресивною і жорсткою або навпаки? Відповідь обгрунтуйте.

2. Як ви вважаєте, чи може людина об'єктивно  оцінювати Реформацію, слідуючи «Духовним вправам»?

На цьому уроці ми дізнаємося про двох непримиренних противників: Ж. Кальвіна, творця реформаційного вчення, що поширився в Нідерландах, Південній Франції, Англії, потім у США, та Ігнатія Лойоли, який прославився висловом: «Мета виправдовує засоби», тобто захист католицької церкви може здійснюватися будь-якими методами, в тому числі, за допомогою вбивства.

V. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Лютеранство. Аугсбурзький мир 1555 р.

Метод гамбургера

Учитель пропонує учням структуру відповіді.

  Вступ — одне речення, що пояснює головну ідею.

  Основна частина складається з фактів, доказів і аргументів, що підтверджують ідею.

  Висновок — одне підсумкове речення, що пов’язує між собою вступ та основну частину.

Учні працюють з підручником над питанням про утвердження лютеранства в Німеччині й Скандинавії і виконують завдання згідно з вищеназваним методом.

(Зразок учнівської відповіді)

Вступ. Найближчими після Селянської війни роками в Європі відбувалася королівсько-князівська реформація.

Основна  частина. Частина  князів Німеччини  і  королі Скандинавських країн (Данія, Швеція), вигнавши католицизм із власних володінь, проголосили себе головами реформованих церков. У рейхстазі Священної Римської імперії більшість депутатів були католиками, і вони вимагали  припинити  конфіскацію  земель  церкви. Прибічники Лютера  заявили протест, і відтоді їх стали називати «протестантами». Згодом вони розробили засади реформованого християнства — лютеранства. Утвердження нової церкви проходило в умовах війни між католиками й протестантами,  яка  тривала  три  десятки  років.  Вона  закінчилась  підписанням  Аугсбурзького  миру  (1555).

  Було  визнано  рівноправ’я  релігій і встановлено правило — «чия влада, того й віра».

Висновок.  Таким  чином  лютеранство  в  одних  країнах  утвердилось «згори» (Данія, Швеція, Норвегія — тоді була частиною Данії), а в Німеччині — внаслідок воєн, але не на всій території.

Робота з термінами та поняттями

Протестантизм — один з основних (поряд із католицизмом і православ'ям) напрямків у християнстві, що виник унаслідок Реформації у XVI ст. Його початковими формами були лютеранство, кальвінізм та англіканство.

Лютеранство — напрямок протестантизму, що виник у ході Реформації в Німеччині в XVI ст. У його основі лежить учення М. Лютера.

Доповідь учня «Реформація в Женеві»

Місто Женева знаходиться в Швейцарії, яка на початку ХVI ст. складалася з 13 кантонів з населенням близько 850 тис.чол. Кожен кантон мав повну автономію. Загальні справи Швейцарської конфедерації вирішувалися на союзних зборах. Військові сили складалися з ополчень окремих кантонів. Кантони Швейцарії ділилися на лісові, відсталі, і міські кантони, де бурхливо розвивалося ремесло і торгівля. У Берні знаходилися великі гірничорудні і ковальські підприємства. У Базелі розвивалося мануфактурне виробництво в паперовій промисловості. На правах союзної землі в Швейцарію входила Женева, де збиралися щорічні міжнародні ярмарки, розвивалося ювелірне, шовкоткацьке ремесла.

Описание: http://3.bp.blogspot.com/-R52OSTmP99g/VC9d9azkbRI/AAAAAAAAAe4/bgmqZBa_x7U/s1600/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8.jpg

Батьком швейцарської Реформації був Ульріх Цвінглі (1484-1531). Виходець із заможної селянської родини, він закінчив університет у Відні і викладав в Базелі. Одночасно з Лютером Цвінглі почав боротьбу проти індульгенцій. Однак незабаром Лютер і Цвінглі розійшлися з приводу таїнства причащання. Лютер говорив про реальну присутність Христа в таїнстві, Цвінглі - про його символічне значення. На початку 1523 р. міська рада Цюріха доручила Цвінглі провести в місті церковну реформу. З церков були прибрані ікони, розп'яття, статуї святих. Замість вівтарів поставлені прості столи. Замість пишної меси в молитовних будинках слухалися проповіді пастиря.

Проте незабаром в Швейцарії розпочалася війна з католицькими лісовими кантонами. Цвінглі загинув в битві при Каппелі в 1531 р. Центр швейцарської Реформації перемістився з Цюріха до Женеви.

 

2. Жан Кальвін

Робота з термінами

Кальвінізм — напрямок протестантизму, що виник у процесі Реформації у Швейцарії в XVI ст. Ґрунтується на вченні Ж. Кальвіна.

Розповідь учителя

 

 

 

 

 

Описание: http://1.bp.blogspot.com/-A0StxMZLPr4/VC9eGjvelyI/AAAAAAAAAfA/D5UO6DwBRzA/s1600/calvin_other.jpg

Жан Кальвін (1509-1564) народився на півночі Франції в місті Нуайоні в сім'ї єпископського секретаря. Він закінчив юридичний факультет Буржського університету. Ж. Кальвін захопився ідеями М. Лютера, але в 1534 р. на протестантів у Франції почалися гоніння. Ж. Кальвінові довелося покинути Францію. Спочатку він влаштувався в Страсбурзі, а потім в Базелі.

У 1536 р Ж. Кальвін опублікував твір «Повчання в християнській вірі». Основним положенням кальвінізму став догмат про абсолютне приречення. Згідно з цим догмату доля людини в житті земному і житті вічному зумовлена ​​з часу творіння. Одних боже обрання прирікає на страждання і смерть, іншим дарує спасіння і райське блаженство. Змінити свою долю людина не може. Якщо людина - божий обранець, то він досягає успіху в справах. Якщо терпить невдачу, то це є показником гріховності обраного шляху, нерозуміння божественного покликання.

(Перегляд відео фрагменту «Жан Кальвін»)

Таким чином, кальвінізм давав релігійне обґрунтування домаганням буржуазії на керівне становище в суспільстві. 

 

Описание: http://3.bp.blogspot.com/-Wi9FWAC8mSU/VC9eTGaSgfI/AAAAAAAAAfI/5Q5N3dZeyso/s1600/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0.jpg

Ще одним важливим догматом кальвінізму є вчення про «мирське покликання», згідно з яким віруючий повинен невтомно трудитися, бути помірним і бережливим. В Женеві, де консисторія - вищий орган кальвіністської церкви - підпорядкувала собі всю світську владу переслідувалися мирські пісні, танці. Від жителів вимагали дотримуватися темних кольорів в одязі, уникаючи надмірностей у вигляді мережив, гаптування, прикрас.

Ж. Кальвін утвердився в Женеві не відразу. У 1536 році його спроба взяти місто під контроль не вдалася. Але в 1541 р. Кальвін з тріумфом повернувся в Женеву.

3. Перехід папства до Контрреформації. Орден єзуїтів.

Розповідь вчителя

У результаті Ре­формації Англія, країни Скандинавії, значна частина населення Франції, Німеч­чини, Швейцарії, Польщі, Чехії, Угор­щини розірвали зв'язки з католицькою церквою. Папи римські докладали вели­чезних зусиль, аби зупинити й приду­шити Реформацію. Заходи, які вживала папська влада проти реформаційного руху, заведено називати Контрреформацією або « Католицьким відродженням ».

Основним напрямком Контррефор­мації стало підвищення авторитету ка­толицького духівництва: засновувалися нові чернечі ордени (театинці, капуцини, кармеліти). Для підготовки високоосві­чених священиків церква створювала ду­ховні семінарії. Особлива роль у боротьбі з реформаційними ідеями належала ордену єзуїтів.

Активізувала свою діяльність інкві­зиція. Жертвами суду Священної канце­лярії стали вчені й мислителі, чиї погляди не збігалися з догматами католицизму. У 1559 р. був складений обов'язковий для всіх католицьких країн «Індекс забо­ронених книг», які інквізитори вважали єретичними. Книги, які потрапляли до «Індексу», спалювалися. Папи римські відкрито й таємно втручалися у внутрішні справи держав. Вони активно підтри­мували абсолютні монархії в Іспанії, Португалії, князів Південної Німеччини, у Римі плели павути­ну змов проти непокірних монархів, влаштовували війни між протестантськими державами тощо.

Величезне значення в історії Контрре­формації мав Тридентський собор (м. Тренто в Північній Італії; 1545—1563), підготовлений зусиллями Папи Павла III. Засідання Собору з великими перервами тривали понад 18 років. Собор беззастережно затвердив, що римський єпископ (Папа) є святим єдиним і природним намісником апостола Петра, Тому Папа непо­грішний і має необмежену владу у Всесвітній церкві. Собор засудив учення Лютера й Цвінґлі, підтвердив усі основні догмати віри, проти яких виступили протестанти.

4. Тридентський собор.

Описание: http://4.bp.blogspot.com/-9S9qIoqpvPs/VC9eqyWvmTI/AAAAAAAAAfg/5LCEScoWajo/s1600/640px-Konzil_von_Trient.jpg

Доповідь учня

VІ. РЕФЛЕКСІЯ

Вправа «Пошук аналогій»

Учитель називає певне поняття, а учням необхідно знайти аналогічне, раніше вивчене, й обґрунтувати свій варіант відповіді. У даному випадку вчитель пропонує терміни й поняття, що були вивчені під час уроку.

(Зразок учнівської відповіді)

  Лютеранство → суніти;

  кальвінізм → православ’я;

  англіканська церква → католицька церква;

  Контрреформація → інквізиція;

  протестантизм → єретики;

  Орден єзуїтів → Орден тамплієрів.

Вправа «Виключення понять»

Учням  зачитують п’ять слів  (словосполучень),  з числа яких  тільки чотири об’єднуються  загальним родовим поняттям. Необхідно  вичленувати слово, що не належить до даного поняття (теми).

(Зразок учнівської відповіді)

1.  Лютеранство, кальвінізм, англіканська церква, православна церква, Реформація.

2.  «12 статей»,  «Статейний  лист»,  «Віттенберзькі  тези»,  «Настанови у християнській вірі», «Духовні вправи».

Розв’язання хронологічних задач

Хронологічна задача № 1

Рік укладення Аугсбурзького церковного миру(1555) - рік початку роботи Тридентського собору (1545) + рік початку Селянської війни в Німеччині (1524) = вказати дату і подію (1534, рік заснування "Товариства Ісуса" )

 

Хронологічна задача № 2

Рік заснування "Товариства Ісуса" (1534) - рік проголошення Карлом V у рейхстазі вимоги дотримуватися лише католицького віросповідання (1529) + рік укладення Аугсбурзького церковного миру (1555)  -1 = вказати дату і подію (1559, рік укладення "Індексу заборонених книг")

 

Хронологічна задача № 2

Рік укладення "Індексу заборонених книг"(1559)  - рік укладення Аугсбурзького церковного миру(1555)  + рік початку Реформації в Німеччині +1 = вказати дату і подію  (1522, завершення кругосвітньої подорожі Фернана Магелана)

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• У середині XVI ст. Ж. Кальвін, сформулювавши теорію про призначення людини, розвинув ідеї Реформації. Женева, де він оселився, стала одним із центрів європейської Реформації.

• Учення Кальвіна і створена ним церква здобули у світі навіть більше прихильників, ніж лютеранство. Реформуванню і зміцненню католицької церкви сприяло здійснення Контрреформації.

• Головним знаряддям здійснюваної католицьким Римом політики Контрреформації стало «Товариство Ісуса» (Орден єзуїтів).

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати матеріал за підручником.
  2. Складіть кросворд (на 15 слів) з основних термінів і понять розділу.
doc
Додав(-ла)
Бабич Вікторія
Додано
24 лютого
Переглядів
130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку