19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Наукова робота відділення хімії та біології, секція валеологія

Про матеріал

Головним питанням сьогодення є збереження та відновлення здоров'я дітей в період освітнього процесу, що дозволить їм вийти за рамки медичних установ, зменшити кількість пропусків занять у школі, приймати активну участь у шкільному житті, залишатися фізично та психічно здоровими особистостями. Мета: провести ретроспективний аналіз стану здоров'я учнів Козельщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за даними захворюваності; розробити поради щодо покращення здоров'я школярів


Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

Полтавське територіальне відділення МАН України

Козельщинське районне наукове товариство учнів

«Мала академія наук»

         

Відділення: хімії та біології

 

Секція: валеологія

 

 

 

МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

 

 

 

 

Роботу виконала:

Жеребило Владислава Олегівна,

учениця 11 класу

Козельщинської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Козельщинської районної ради

       

    

Науковий керівник:

Гордієнко Олена Вячеславівна,

учитель біології та основ здоров’я Козельщинської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Козельщинської  районної ради

 

 

 

 

 

 

Козельщина  - 2018

ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Моніторинг фізичного здоров’я школярів»

Автор: Жеребило Владислава Олегівна, учениця 11-А класу Козельщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Козельщинської районної ради Полтавської області

Науковий керівник: Гордієнко Олена Вячеславівна, учитель біології та основ здоров’я Козельщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Козельщинської районної ради Полтавської області,

спеціаліст І категорії

 

 Головним питанням сьогодення є  збереження  та відновлення  здоров’я  дітей  в  період  освітнього  процесу,  що  дозволить  їм вийти  за  рамки  медичних  установ,  зменшити  кількість  пропусків  занять  у  школі,  приймати  активну  участь  у  шкільному  житті,  залишатися  фізично  та психічно здоровими особистостями.

 Мета:  провести ретроспективний аналіз стану здоров’я учнів Козельщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за даними захворюваності; розробити поради щодо покращення здоров’я школярів.

 Завдання роботи: 1) розглянути стан висвітлення даного питання в різних джерелах та проаналізувати зібрану інформацію; 2) дослідити загальний стан та провести аналіз розподілу по групам здоров’я учнів школи за останні чотири роки; 3) простежити динаміку росту найбільш поширених захворювань; 4) провести практичне дослідження стану серцево-судинної, дихальної та опорно-рухової системи; 5) з’ясувати причини та виробити рекомендації щодо профілактики розвитку «шкільних» захворювань; 6) випустити інформаційний постер «Моніторинг здоров’я школярів Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів» та буклет «Твоє здоров’я – у твоїх руках»; із результатами ознайомити громадськість.

 Наукова новизна полягає в тому, що даними дослідженнями займалися науковці, але ми вперше дослідили фізичний стан здоров’я школярів даного навчального закладу. Встановлені основні порушення здоров’я учнів та їх причини дають можливість проводити подальші профілактичні дії  з метою попередження хвороб, а також простежити вплив нового ефекту оздоровчих вправ, які сприятимуть підтримці опорно-рухової системи та загального стану організму дитини.

Практичне значення одержаних результатів. Козельщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів планує бути в майбутньому опорним закладом, розроблений проект «Разом до здоров’я».  Тому результати  проведених  досліджень  можуть  бути  використані для  профілактичних  бесід  з  учнями  та  батьками, на уроках біології, основ здоров’я та фізичної культури. Подальше впровадження здоров'язберігаючих технологій в освітню діяльність сприятиме зміцненню здоров’я. Важливим на сьогодні є тісна співпраця з медичними установами та залучення їх до освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

1.1. Стан та чинники здоров’я

1.2. Ознаки та причини соматичних захворювань

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Аналіз стану здоров’я учнів Козельщинської школи

2.2. Топ-п’ятірка найпоширеніших хвороб3

2.2. Діагностика захворювань4

2.3. Оцінка функціонального стану здоровя6

2.4. Анкетування учнів9

РОЗДІЛ 3 ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я1

3.1. Бути здоровим – природне бажання людини1

ВИСНОВКИ4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...27

ДОДАТКИ  …………………………………………………………………......31


ВСТУП

 

На  сьогодні пріоритетними  напрямами  забезпечення  санітарного  та  гігієнічного благополуччя  населення  є  вивчення,  оцінка  і  прогнозування  показників  здоров’я населення  залежно  від  стану  середовища,  життєдіяльності,  встановлення  факторів навколишнього  середовища шкідливих для здоров’я.

Стосовно  школярів,  то  на  формування  здоров’я  цього  контингенту  впливають такі чинники,  як  екологічна  ситуація,  особливості  матеріально-побутових умов, поширення шкідливих звичок, несприятливий  психологічний клімат у сім’ї, відсутність установки на здоровий спосіб життя, а також організація навчального процесу. Тому оцінка стану здоров’я школярів є основою соціально-гігієнічного  моніторингу  здоров’я дитячого  населення  та  відображає  як  початковий  рівень  (потенціал  здоров’я),  так  і перспективи його збереження і зміцнення у майбутньому.

За  останні  роки  у  галузі  гігієни  дітей  і  підлітків  накопичено  значну  достовірну інформацію про зниження рівня здоров’я підростаючого покоління.

Як  свідчать  статистичні  матеріали  Міністерства охорони здоров’я України  та  дані  наукових  досліджень, сьогодні  спостерігається  тенденція  до  зростання  загальної  захворюваності  дітей, поширення хронічних захворювань та дитячої інвалідності [2 - 4].

За  даними  епідеміологічних  досліджень  встановлено,  що  кількість  учнів,  які  на момент  вступу  до  школи  визнані  здоровими,  за  період навчання  зменшується  з 86,59 %  до  25,8 %,  причому  52,69 %  учнів  мають  функціональні  відхилення.

Найбільш  поширені  зміни  реєструються  з  боку  опорно-рухового  апарату, органів зору, ендокринної і нервової систем, серцево-судинної та системи травлення [3 - 4].

Головною  особливістю  сучасної  патології  дитячого  віку  як  в  Україні,  так  і  в інших  країнах  є  зростання  поширеності  хронічних  соматичних  і  нервово-психічних хвороб.  Аналіз  динаміки  захворюваності  свідчить,  що  у  структурі  виявлених  у підлітків  порушень  соматичного  здоров'я  відбулися  суттєві  зміни.  Зростання функціональних  порушень  відбулося  переважно  за  рахунок  збільшення  частоти ураження системи кровообігу, органів  травлення, хребта, хронічних хвороб верхніх дихальних  шляхів,  ендокринних,  метаболічних  та  алергічних  порушень.

Об’єкт  дослідження: можливість вивчення стану захворюваності учнів Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Предмет досліджень – підвищення адаптаційних можливостей здоров’я школярів, усвідомлення причин та розробка порад профілактичного спрямування.

Мета: провести ретроспективний аналіз стану здоров’я учнів Козельщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за даними захворюваності; розробити поради щодо покращення здоров’я школярів.

Завдання роботи: 1) розглянути стан висвітлення даного питання в різних джерелах та проаналізувати зібрану інформацію; 2) дослідити загальний стан та провести аналіз розподілу по групам здоров’я учнів школи за останні чотири роки; 3) простежити динаміку росту найбільш поширених захворювань; 4) провести практичне дослідження стану серцево-судинної, дихальної та опорно-рухової системи; 5) з’ясувати причини та виробити рекомендації щодо профілактики розвитку «шкільних» захворювань; 6) випустити інформаційний банер «Моніторинг здоров’я школярів Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та буклет «Твоє здоров’я – у твоїх руках»; із результатами ознайомити громадськість.

В процесі дослідження було використано такі методи:

  • Теоретичні: збір інформації, її систематизація та аналіз зібраного матеріалу; порівняння отриманих результаті із загальними.
  • Емпіричні: досліджено за медичними картками рівень захворюваності в Козельщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, проведено вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС), проб Руфьє, оцінка стану дихання, дослідження загальної ваги шкільного портфеля та підручників, за допомогою спостереження та опитування встановлені основні причини «шкільних» хвороб.
  • Проведено обробку даних. Запропоновано вправи для покращення здоров’я.

Результати дослідження та їх обговорення. На  основі  аналізу  медичних  карток школярів Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  встановлено,  що хронічні захворювання і  патологічні  стани виявляються у 38 % школярів. У структурі захворюваності  найбільша  частка  припадає на серцево-судинні захворювання – це 13,75 %, хвороби зубів – 11,25 %, захворювання очей – 10,3 %, хвороби травної системи – 5,6 %, захворювання опорно-рухової системи – 4,3 %.  Турбує ріст психологічних порушень (за чотири роки відбувся ріст від 1,8 %  до 4,6 %).

 Результатів досліджень обговорювались на засіданні круглого столу серед учнів 10-11 класів, на уроках біології та основ здоров’я, на батьківських зборах.  Дана проблема висвітлена на сайті школи та соцмережі «Фейсбук» «Я обираю ЗСЖ». До співпраці залучені працівники медичних установ.

Наукова новизна полягає в тому, що даними дослідженнями займалися науковці, але ми вперше дослідили фізичний стан здоров’я школярів даного навчального закладу. Встановлені основні порушення здоров’я учнів та їх причини дають можливість проводити подальші профілактичні дії  з метою попередження хвороб, а також простежити вплив нового ефекту оздоровчих вправ, які сприятимуть підтримці опорно-рухової системи та загального стану організму дитини.

Практичне значення одержаних результатів. Козельщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів планує бути в майбутньому опорним закладом, а це є підставою для реалізації проекту «Разом до здоров’я». Тому результати  проведених  досліджень  можуть  бути  використані для  профілактичних  бесід  з  учнями  та  батьками, на уроках біології, основ здоров’я та фізичної культури. Урахування динаміки функціонального стану школярів необхідне педагогам при організації освітнього процесу і особливо при проведенні уроків фізичної культури в закладах загальної середньої освіти. Подальше впровадження здоров'язберігаючих технологій в освітню діяльність сприятиме зміцненню здоров’я, зокрема міні-комплекси фізичних вправ можна застосовувати як елементи фізкультхвилинок на уроках, на заняттях фізичної культури, а також як фрагмент  ранкової зарядки. Важливим на сьогодні є тісна співпраця з медичними установами та залучення їх до освітнього процесу.

 

docx
Додано
27 листопада 2018
Переглядів
1151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку