2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Найбільш розповсюдженні джерела літератури для класного керівника

Про матеріал

Джерела літератури - один їз важливіших факторів педагогічної діяльності. Тому необхідно обирати правильні джерела, які будуть змістовними та доцільним. Мі привели список найбільш підходячих джерел літератури для класних керівників

Перегляд файлу

Список джерел, які стануть у нагоді класному керівнику

Найбільш розповсюдженні джерела літератури для класного керівника

 

1. Анастазі А.В. Психологічне тестування / А.В. Анастазі // – М.: Педагогіка. – 1982. – С. 114–119.

2. Басов Н.Ф. Социальный педагог: введение в профессию / Н.Ф. Басов // – М.: Академия. – 2006.  – С. 8–22.

3. Бодалев А. А. Загальна психодіагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столін // – М.: Изд-во МГУ. – 1988. – С. 10–39.

4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук // – СПб.: Питер. – 2002. – С. 24–33.

5. Гайда В.К. Психологічне тестування: Навч. посіб. / В.К. Гайда, В.П. Захаров // – Л.: Вид-во ЛДУ. – 1982. – С. 13–18.

6. Голубев Н.К. Введение в диагностику воспитания / Н.К. Голубев // – М.: Наука. – 1999. – С. 10–20.

7. Гуленко В.В. Соционическая диагностика: метод интервью / В.В. Гуленко // Соционика, ментология и психология личности. – 2002. – № 2. – С. 17–27.

8. Дубровинa И.В. Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик / И.В. Дубровинa // – М.: Изд. АПН СССР. – 1988. – С. 28–47.

9. Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи: Навч. посіб. / А.Й. Капська // – К.: Наук. Світ. – 2001. – С. 30–73.

10. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. / С.Г. Карпенчук // – К.: Знання. – 1999. – С. 28–54.

11. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики / Б.В. Кулагин // Л.: Медицина. 1984. 216 С.

12. Максимов В.Б. Педагогическая диагностика в школе / В.Б. Максимов // – М.: Наука. 2002. – С. 32–53.

13. Моляко В. А. Психологические проблемы творческой деятельности / В. Моляко, Н. Литвинова, А. Коваленко // – К.: Знание. 1990. – С. 65–81.

14. Немов Р.С. Психология. Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика / Р.С. Немов // – М.: Просвещение: ВЛАДОС. – 1995. – С. 210–215.

15. Никитина Л. Е. Социальный педагог в школе / Л. Е. Никитина // – М.: Академический проект. – 2003. – С 33–41.

16. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова // – М.: Сфера. – 2001. – С.  306–321.

17. Подласый И. Педагогика / И. Подласый // – М.: Наука. – 2001. – С. 21–51.

18. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посіб. / В. В. Рибалка // – К., ІЗМН. – 1996. – С. 135–142.

19. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие / Е. И. Рогов // – М.: ВЛАДОС. – 1995. – С. 25–47.

20. Сонин В. А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности: Учебн. пособие / В. А. Сонин // – СПб.: «Речь» . – 2004. – С. 54–81.

21. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Сорочинська  // – К.: Кондор. – 2005. – С. 42.

22. Столін В. В. Практикум з психодіагностики: диференціальна психометрики / В. Столін, А. Шмельов // – М.: Изд–во МГУ. – 1984. – С. 9–17.

23. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М.В. Шакурова // – М.: Академия. – 2002. – С. 34–69.

24. Шванцара Й. Діагностика психічного розвитку / Й. Шванцара // – Прага: медичне вид-во Авіценум. – 1978. – С. 16–18.

25. Книга: конспект лекцій з педагогіки [електронний ресурс]: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/117/

 

 

docx
Додано
24 січня 2019
Переглядів
1057
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку