21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Неметалічні елементи, прості речовини - І частина

Про матеріал
Матеріал містить тестові завдання згідно ЗНО по темі "Неметалічні елементи, прості речовини". Матеріал можна використати для контролю знань учнів має 5 варіантів.
Перегляд файлу

 

 

     Кількість завдань та їх тип розраховано таким чином, що за виконання роботи учень може отримати максимум 42 бали.

Оцінку учень отримує згідно такої схеми перерахунку:

 

 

Кількість балів

Оцінка

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

7 – 10

4

11 – 13

5

14 – 19

6

20 – 23

7

24 – 27

8

28 – 29

9

30 – 33

10

34 – 39

11

40 - 42

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА . Неметалічні елементи та їхні сполуки. І частина:

 ( прості речовини, їхні оксиди)

 

ВАРІАНТ  1.

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

 

  1. Позначте формулу речовини, що є алотропною модифікацією Оксигену:

          А) H2O;             Б) H2;              В) O3;                 Г) С.

2.   Укажіть формулу сполуки, в якій валентність Сульфуру VI:

          А) H2S;              Б) SO3;            В) SO2;              Г) K2SO3.

3.   Позначте символ хімічного елемента електронна формула якого 1S22S22P3:

           А) О;                Б) S;                В) С;                  Г) N.

4.   Позначте формулу вищого оксиду елемента з протонним числом 6:

            А) CO2;           Б) CO;             В) CS2;              Г) CH4.

5.   Укажіть формулу сполуки, в якій Оксиген проявляє ступінь окиснення -1:

             А) H2O2;          Б) H2O;          В) CO;              Г) OF2.

6.   Позначте суму всіх коефіцієнтів у реакції N2 + H2 F NH3:

             А) 5;                 Б) 6;              В) 7;                 Г) 8.

7.   Позначте реакцію, за допомогою якої можна добути карбон(IV) оксид:

          А) C + 2H2  CH4;                        Б) CO2 + 2Mg  2MgO + C;   

          В) CO + FeO  Fe + CO2;            Г) 3C + 4Al  Al4C3.

8.   Укажіть формулу леткої водневої сполуки утвореної елементом з протонним

       числом 16:

           А) HR;                 Б) H2R;               В) H3R;               Г) H4R.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

  1. Позначте формули речовин, з яких у лабораторії можна добути кисень:

          А) KMnO4;                  Б) CaCO3;               В) KClO3;

          Г) K2SO4;                    Д) H2O2;                  Е) Cu(OH)2.

10.   Позначте формули речовин, з якими буде реагувати сульфур(VI) оксид:

           А) H2O;                      Б) K2O;                    В) H2CO3;

           Г) NaOH;                   Д) NaCl;                   Е) NO2.

11.   Позначте формули газоподібних речовин, що легші за карбон(IV) оксид:

           А) NO2;                     Б) Cl2;                     В) NH3;

           Г) O2;                        Д) CS2:                    Е) СО.

12.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості амоніаку:

           А) рідина;              Б) безбарвний газ;                                 В) має різкий запах;

           Г) не має запаху;   Д) дуже добре розчиняється у воді;   Е) важчий за повітря.

13.   Укажіть формули продуктів реакції, що відбувається за схемою

              NH4NO3 + Ca(OH)2  ? + ? + ?:

           А) Ca(NO3)2;             Б) Ca(NO2)2;             В) NH4Cl;

           Г) NH3;                      Д) H2O;                     Е) HNO3.

 

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

  14.   Установіть відповідність між хімічними властивостями сульфур(IV) оксиду та

          рівняннями реакцій, що їх характеризують:

              Хімічні властивості                                           Рівняння реакцій

        А) взаємодія з лугами;                                   1. SO2 + H2O F H2SO3.

        Б) взаємодія з основними оксидами;           2. S + O2  SO2.

        В) окиснення;                                                 3. SO2 + 2LiOH  Li2SO3 + H2O.

        Г) взаємодія з водою;                                    4. SO2 + MgO  MgSO3.

                                                                                 5. 2SO2 + O2  2SO3.

  15.   Установіть відповідність між назвами солей амонію та формулами, що їм

          відповідають:

                          Назва                                                         Формула

             А) амоній сульфат;                                    1. (NH4)2S.

             Б) амоній нітрат;                                        2. (NH4)2CO3.

             В) амоній хлорид;                                      3. NH4NO3.

             Г) амоній карбонат;                                   4. (NH4)2SO4.

                                                                                  5. NH4Cl.

 

У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

  1. Позначте послідовність використання речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                    1                 2                3                 4

                 N2  NH3  NO  NO2  HNO3:

                       А) H2O;               Б) O2;               В) H2.

    17.   Позначте порядок розташування рівнянь реакцій у послідовності збільшення

             сумарної кількості коефіцієнтів:

                 А) C + Al ;                                   Б) CO + O2 ;

                 В) CO2 + CaО ;                           Г) CO2 + Ca(OH)2 .

 

У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

        18.   Обчисліть масу та кількість речовини осаду, що утвориться при дії аргентум

                  нітрату масою 34 г на водний розчин гідроген хлориду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ  2

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

 

  1. Укажіть назву речовини, що є алотропною модифікацією Карбону:

              А) карбон(IV) оксид;                       Б) карбон(ІІ) оксид;    

              В) вуглець;                                       Г) графіт.

2.   Укажіть формулу вищого оксиду елемента з протонним числом 7:

            А) N2O5;            Б) N2O;             В) NO2;            Г) N2O3.

3.   Позначте молекулярну масу карбон(IV) оксиду:

           А) 42;                 Б) 24;                 В) 44;               Г) 64.

4.   Укажіть число енергетичних рівнів в будові електронної оболонки атома елемента

       з протонним числом 8:

           А) 1;                   Б) 2;                   В) 3;                  Г) 4.

5.   Позначте суму всіх коефіцієнтів реакції (NH4)2S + KOH  K2S + NH3 + H2O:

           А) 6;                   Б) 7;                   В) 8;                  Г) 9.

6.   Укажіть лабораторний спосіб добування амоніаку:

           А) дія лугів на солі амонію;               Б) дія лугів на азот;

           В) сполучення азоту з воднем;           Г) сполучення азоту з металами.

7.   Молекула кисню у вільному стані:

           А) одноатомна;         Б) двоатомна;       В) трьохатомна;         Г) чотирьохатомна.

8.   Позначте назву речовини, для якої характерне явище адсорбції:

           А) сірка;            Б) кисень;            В) азот;          Г) деревне вугілля.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

  1. Укажіть назви речовин, що входять до складу повітря:

           А) водень;                    Б) кисень;                В) азот;

           Г) чадний газ;             Д) хлор;                    Е) вуглекислий газ.

10.   Позначте формули речовин, які будуть реагувати з киснем:

            А) H2O;                      Б) S;                       В) SO2;

            Г) CO2;                      Д) SO3;                  Е) СО.

11.   Позначте формули газоподібних речовин, які важчі за амоніак:

             А) NO2;                   Б) H2;                 В) SO3;

             Г) SO2;                    Д) CO2;             Е) H2O.

12.   Укажіть фізичні властивості сульфур(IV) оксиду:

              А) безбарвна рідина;       Б) безбарвний газ;         В) не має запаху;

              Г) має різкий запах;         Д) отруйний;                 Е) не розчиняється у воді.

13.   Позначте реакції, що вказують на хімічні властивості карбон(IV) оксиду:

            А) C + O2  CO2;                 Б) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O;

            В) 2CO + O2  2CO2;           Г) CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O;

            Д) C + 2H2  CH4;               Е) CO2 + CaO  CaCO3.

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між хімічними властивостями сульфур(VI) оксиду та

         рівняннями реакцій, що їх характеризують:

                      Хімічні властивості                                    Рівняння реакцій

  А) взаємодія з основними оксидами;                         1. SO3 + 2LiOH  Li2SO4 + H2O.

  Б) взаємодія з лугами з утворенням кислої солі;      2. SO3 + H2O  H2SO4.

  В) взаємодія з лугами з утворенням середньої солі; 3. S + 2Li  Li2S.

  Г) взаємодія з водою;                                                   4. SO3 + ZnO  ZnSO4.

                                                                                         5. SO3 + NaOH  NaHSO4.

15.   Установіть відповідність між назвами сполук та формулами, що їм відповідають:

                 Назва                                                        Формула

       А) нітроген(IV) оксид;                              1. NO.

       Б) гідроген сульфід;                                  2. NO2.

       В) гідроген хлорид;                                   3. NH3.

       Г) амоніак;                                                  4. H2S.

                                                                            5. HCl.

 

У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність використання речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                                              BaCO3   

                                  1            2     4      3

                        CaC2  C  CO2  K2CO3

    А) KOH;              Б) t;             В) BaO;            Г) O2.

17.   Позначте порядок розташування рівнянь реакцій, у послідовності зменшення

         сумарної кількості коефіцієнтів:

            А) N2 + H2 F;                            Б) (NH4)2CO3 + NaOH ;

            В) NH3 + H2O ;                      Г) N2 + O2 F.

 

     У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть об’єм кисню, що вступив у реакцію та об’єм вуглекислого газу, що

         утворився, якщо згорів карбон(ІІ) оксид об’ємом 5,6 л.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 3

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

 

1.   Позначте формулу сульфур(IV) оксиду:

          А) H2S;                Б) SO2;                 В) SO3;               Г) KHSO4.

2.   Укажіть графічну формулу Нітрогену:

          А) N2;                 Б) N–N;                В) N=N;               Г) NaN.

3.   Позначте формулу сполуки, в якій ступінь окиснення Оксигену +2:

          А) OF2;              Б) H2O;                 В) H2O2;              Г) CO2.

4.   Укажіть формулу сполуки Карбону з Гідрогеном:

          А) NH3;             Б) H2S;                  В) PH3;                Г) CH4.

5.   Сульфур(VI) оксид за фізичними властивостями:

          А) рідина жовтого кольору;            Б) безбарвна рідина;

          В) газоподібна речовина;                Г) тверда речовина.

6.   Позначте реакцію добування амоніаку у промисловості:

          А) N2 + 3H2 F 2NH3;                                          Б) NH4Cl  NH3 + HCl;

          В) NH4Cl + NaOH  NaCl + NH3 + H2O;         Г) NH4OH + HCl  NH4Cl +H2O.

7.   Позначте рівняння реакції, в якому сума всіх коефіцієнтів становить 9:

           А) SO2 +NaOH  Na2SO3;                         Б) NO + O2  NO2;

           В) C + CuO  Cu +CO2;                             Г) CO + Fe2O3  Fe + CO2.

8.   Укажіть назву сполук Нітрогену з металами:

           А) оксиди;           Б) сульфіди;            В) нітриди;            Г) нітрати.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Укажіть речовини, що є алотропними модифікаціями Карбону:

             А) графіт;                  Б) сажа;                    В) карбін;

             Г) вуглець;                Д) алмаз;                  Е) скло.

10.   Позначте формули речовин, які реагують з вуглецем:

              А) O2;            Б) SO2;           В) Н2;           Г) Са;           Д) NO2;           Е) СО.

11.   Позначте формули газоподібних речовин, які важчі за повітря:

              А) NH3;                       Б) CO2;                    В) СО;

              Г) N2;                          Д) NO2;                    Е) SO2.

12.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості солей амонію:

             А) тверді, кристалічні речовини;              Б) газоподібні речовини;

             В) рідини;                                                    Г) білого кольору;

             Д) мають різне забарвлення;                     Е) добре розчиняються у воді.

13.   Позначте реакції, що вказують на хімічні властивості сульфур(VI) оксиду:

              А) SO3 + H2O  H2SO4;                      Б) SO2 + H2O  H2SO3;

              В) SO3 + BaO  BaSO4;                      Г) SO2 + KOH  K2SO3;

              Д) SO3 + KOH  KHSO4;                   Е) S + O2  SO2.

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між формулами речовин та значенням їх молекулярних мас:

                       Формула                                                Молекулярна маса

          А) NH4NO3;                                                            1. 68.

          Б) NH4Cl;                                                                2. 132.

          В) (NH4)2SO4;                                                         3. 80.

          Г) (NH4)2S;                                                              4. 116.

                                                                                           5. 53,5.

15.   Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій:

                        Вихідні речовини                                   Продукти реакцій

         А) C + 2CuO ;                                                        1. MgCO3.

         Б) CO + MgO ;                                                       2. H2CO3.

         В) CO2 + MgO ;                                                     3. MgO + C.

         Г) CO2 + H2O F;                                                      4. 2Cu + CO2.

                                                                                            5. Mg + CO2.

 

У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність використання речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                                          1         2                3

                      Al2S3  S  SO2  H2SO3

                                              4

                                             Li2SO3

         А) O2;                Б) LiOH;                 В) H2O;              Г) Al.

17.   Допишіть рівняння реакцій, позначте послідовність розташування їх у порядку

        зменшення загального числа коефіцієнтів:                                     t

                    А) Hg + S ;                                                       В) (NH4)2S ;

                    Б) O2 + Ca ;                                                      Г) C + Al .

 

 

     У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть об’єм газу та масу солі, що утворюються у результаті взаємодії амоній

         хлориду масою 5,35 г з барій гідроксидом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 4

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

 

1.   Позначте формулу сполуки, в якій Нітроген проявляє ступінь окиснення -3:

           А) HNO3;                 Б) NO2;            В) NH3;               Г) NO.

2.   Укажіть назву речовини, до якої за звичайних умов належить Оксиген:

           А) тверда речовина;                  Б) газоподібна речовина;

           В) рідина;                                   Г) порошкоподібна речовина.

3.   Позначте формулу чадного газу:

           А) H2O;             Б) CO2;            В) SO2;             Г) СО.

4.   Позначте формулу сполуки, яка за своєю будовою є найміцнішою:

           А) N2;                Б) O2;              В) CO2;             Г) NH3.

5.   Укажіть формулу оксиду, в якому валентність Нітрогену найнижча:

           А) NO;             Б) N2O;            В) NO2;             Г) N2O5.

6.   Позначте реакцію взаємодії сульфур(VI) оксиду з лугами:

          А) SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O;                   Б) SO3 + CaO  CaSO4;

          В) SO3 + 2NaOH  Na2SO4 + H2O;                   Г) SO2 + Na2O  Na2SO3.

7.   Позначте рівняння реакції, в якому сума всіх коефіцієнтів рівна 4:

          А) N2 + H2 F NH3;                           Б) SO2 + O2  SO3;

          В) CO2 + H2O F H2CO3;                 Г) C + H2  CH4.

8.   Укажіть назву алотропної видозміни Карбону, що має найбільшу твердість:

               А) алмаз;            Б) графіт;            В) карбін;            Г) вуглець.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.   Укажіть галузі застосування азоту:

           А) синтез амоніаку;                      Б) виробництво нітратної кислоти;

           В) виробництво сірників;            Г) виробництво сульфатної кислоти;

           Д) добування нітридів;                Е) добування карбідів.

10.   Позначте формули речовин, з якими буде реагувати амоніак:

           А) N2;                      Б) O2;                     В) SO3;         

           Г) CO2;                   Д) H2O;                   Е) HCl.

11.   Позначте формули газоподібних речовин, які легші за повітря:

            А) NH3;                   Б) CO2;                В)CO;

             Г) N2;                     Д) NO2                 Е) SO2.

12.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості карбон(IV) оксиду:

               А) рідина;            Б) безбарвний газ;            В) важчий за повітря;

               Г) отруйний;        Д) легший за повітря;      Е) розчиняється у воді.

13.   Позначте реакції, що вказують на хімічні властивості сульфур(IV) оксиду:

               А) 2CO + O2  2CO2;                          Б) 2SO2 + O2  2SO3;

               В) S + Cl2  SCl2;                                Г) SO2 + KOH  KHSO3;

               Д) SO2 + SrO  SrSO3;                        Е) SO3 + MgO  MgSO4.

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між значенням молекулярних мас та формулами речовин:

                   Формула                                                       Молекулярна  маса                                      

                    А) SCl2;                                                                  1. 100.

                    Б) SO3;                                                                   2. 102.

                    В) Mg3N2;                                                              3. 144.

                    Г) Al4C3;                                                                4. 103.

                                                                                                   5. 80.

15.   Установіть відповідність між продуктами реакцій і вихідними речовинами:

               Продукти реакцій                                            Вихідні речовини

         А) CaCO3 + H2O.                                           1. (NH4)2SO4 ;

         Б) SrSO4 + H2O.                                             2. SO3 + Sr(OH)2 ;

         В) 2NH3 + H2SO4.                                          3. (NH4)2SO3 ;

         Г) CaCO3.                                                       4. CO2 + Ca(OH)2 ;

                                                                                 5. CO2 + CaO 

У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність використання речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                           1                 2                          3                            4

                    N2  NH3  NH4OH  (NH4)2S  NH3.  

            А) KOH;             Б) H2;               В) H2O;            Г) H2S.

17.   Допишіть рівняння реакцій, позначте послідовність розташування їх у порядку

         збільшення загального числа коефіцієнтів:

               А) SO2 + O2 ;                                Б) C +H2 ;

               В) NH4NO3 + Ca(OH)2 ;               Г) CO2 + K2O .

 

     У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18.   Обчисліть масу та кількість речовини середньої солі.  Якщо газ, що утворився при

         згорянні сірки, пропустили крізь розчин калій гідроксиду масою 5,6 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 5

 

Блок завдань 1 – 8 має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною. Оберіть літеру, якою позначено  правильну відповідь, та  запишіть її  у бланку відповідей.

 

1.   Укажіть назву явища, коли той самий хімічний елемент утворює кілька простих речовин:

          А) адсорбція;             Б) алотропія;                В) алхімія;                Г) каталіз.

2.   Укажіть формулу леткої водневої сполуки, утвореної елементом з протонним

числом 6:

           А) СН3;                    Б) SiH4;                        В) NH3;                         Г) CH4.

3.   Позначте формулу сполуки, в якій ступінь окиснення Нітрогену – 3:

           А) NH3;                    Б) NO2;                    В) HNO3;                 Г) Mg(NO3)2.

4.   Укажіть формулу оксиду, в якому валентність Нітрогену найвища:

            А) N2O;                  Б) NO;                      В) NO2;                    Г) N2O5.

5.   Укажіть формулу сполуки, в якій Оксиген проявляє ступінь окиснення + 2:

             А) H2O;                  Б) H2O2;                   В) OF2;                    Г) CO2.

6.   Позначте загальне число коефіцієнтів у реакції

                                    SO2 + O2  SO3:

            А) 5;                       Б) 6;                          В) 7;                         Г) 8.

7.   Укажіть лабораторний спосіб добування амоніаку:

            А) дія лугів на азот;                                Б) дія лугів на солі амонію;

            В) сполучення азоту з металами;          Г) сполучення азоту з воднем.

8.   Укажіть назву сполук Оксигену з неметалами:

             А) сульфіди;              Б) карбіди;              В) оксиди;           Г) нітриди.

 

Блок завдань 9 – 13 має по шість варіантів відповідей, серед яких дві, три –  правильні. Оберіть правильні відповіді та позначте їх у бланку відповідей.

 

9.  Позначте формули речовин, з якими буде реагувати сульфур(VI) оксид:

            А) H2CO3;                   Б) H2O;                     В) K2O;

            Г) NaOH;                    Д) NO2;                     Е) NaCl.

10.   Укажіть назви речовин, що є алотропними модифікаціями Оксигену:

             А) графіт;                  Б) карбін;                 В) алмаз;

             Г) вуглець;                Д) кисень;                Е) озон.

11.   Позначте формули газоподібних речовин, що є важчі за амоніак:

             А) NO2;                     Б) H2O;                    В) SO2;

             Г) CO2;                     Д) H2;                       Е) NH4Cl.

12.   Позначте ознаки, що вказують на фізичні властивості вуглекислого газу:

              А) легший за повітря;                Б) важчий за повітря;               В) отруйний;

              Г) рідина;                                    Д) безбарвний газ;                    Е) розчинний у воді.

13.   Укажіть формули продуктів реакції, що відбувається за схемою

                           NH4Cl + KOH  ? + ? + ?:

          А) H2О;                      Б) Н2;                  В) NH3;

          Г) NaCl;                     Д) KCl;                Е) NaOH.

У завданнях 14 – 15 до кожного завдання, позначеного літерою, виберіть правильну відповідь, позначену цифрою.

 

14.   Установіть відповідність між значенням молекулярних мас та формулами речовин:

                  Молекулярні маси                                    Формули речовин

                     А) 41;                                                        1. CaC2.

                     Б) 76;                                                         2. AlN.

                     В) 64;                                                        3. K2S.

                     Г) 46;                                                         4. NO2.

                                                                                        5. CS2.

15.   Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій:

                 Вихідні речовини                                  Продукти реакцій

           А) N2 + O2 ;                                         1. Na2SO3 + H2O.

           Б) N2 + H2 ;                                          2. Na2SO4 + HCl.

           В) SO3 + NaOH ;                                 3. NaHSO4.

           Г)  SO2 + NaOH ;                                 4. NO.

                                                                             5. NH3.

 

У завданнях 16 – 17 розташуйте певні дії у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії у таблиці в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2 і т.д.

 

16.   Позначте послідовність розташування речовин 1,2,3,4 у схемі перетворень

                                    1                             2                  3             4

                         NH3   (NH4)2S  NH3  N2  NO:

           А) O2;              Б) H2;              В) KOH;               Г) H2S.

17.   Допишіть рівняння реакцій. Позначте послідовність розташування рівнянь у порядку зменшення загального числа коефіцієнтів:

               А) O2 + Ca ;                       Б) Li2O + SO3 ;

               В) Ca(OH)2 + CO2 ;           Г) (NH4)2CO3 + HCl .

 

У завданні 18 після слова «Відповідь» напишіть число, яке ви отримаєте після обчислення. Цифри записуєте по порядку, починаючи з крайньої лівої клітинки.

 

18. Обчисліть об’єм та кількість речовини чадного газу, який утвориться в результаті неповного згоряння 48 г вугілля.

                                               

ТЕМА . Неметалічні елементи та їхні сполуки. І частина:

 ( прості речовини, їхні оксиди).

 

Варіант 1

 

1В, 2Б, 3Г, 4А, 5А, 6Б, 7В, 8Б. 9. А,В,Д. 10. А,Б,Г. 11. В,Г,Е. 12. Б,В,Д. 13. А,Г,Д.

14. А-3,Б-4,В-5,Г-1. 15. А-4,Б-3,В-5,Г-2. 16. 1-В,2-Б,3-Б,4-А. 17. 1-В,2-Г,3-Б,4-А.

18. 28,7 г; 0,2 моль.

Варіант 2

 

1Г, 2А, 3В, 4Б, 5В, 6А, 7Б, 8Г. 9. Б,В,Е. 10. Б,В,Е. 11. А,Г,Д. 12. Б,Г,Д. 13. Б,Г,Е.

14. А-4,Б-5,В-1,Г-2. 15. А-2,Б-4,В-5,Г-3. 16. 1-Б,2-Г,3-А,4-В. 17. 1-Б,2-А,3-Г,4-В.

18. 2,8 л;11,2 л.

Варіант 3

 

1Б, 2Г, 3А, 4Г, 5Б, 6А, 7Г, 8В. 9. А,В,Д. 10. А,В,Г. 11. Б,Д,Е. 12. А,Г,Е. 13. А,В,Д.

14. А-3,Б-5,В-2,Г-1. 15. А-4,Б-5,В-1,Г-2. 16. 1-Г,2-А,3-В,4-Б. 17. 1-Г,2-Б,3-В,4-А.

18. 10,4 г;2,24 л.

Варіант 4

 

1В, 2Б, 3Г, 4А, 5Б, 6В, 7Г, 8А. 9. А,Б,Д. 10. Б,Д,Е. 11. А,В,Г. 12. Б,В,Е. 13. Б,Г,Д.

14. А-4,Б-5,В-1,Г-3. 15. А-4,Б-2,В-1,Г-5. 16. 1-Б,2-В,3-Г,4-А. 17. 1-Г,2-Б,3-А,4-В.

18. 7,9 г;0,05 моль.

Варіант 5

 

1Б, 2Г, 3А, 4Г, 5В, 6А, 7Б, 8В. 9. Б,В,Г. 10. Д,Е. 11. А,В,Г. 12. Б,Д,Е. 13. А,В,Д.

14. А-2,Б-5,В-1,Г-4. 15. А-4,Б-5,В-1,Г-3. 16. 1-В,2-Г,3-Б,4-А. 17. 1-Г,2-А,3-В,4-Б.

18. 89,6 л;4 моль.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 травня 2020
Переглядів
1751
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку