До розіграшу
залишилось:
11 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

"Нормативно - правові аспекти роботи з батьками

Про матеріал

Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше поєднувати родинне й суспільне дошкільне виховання, адже сім'я та заклад дошкільної освіти компенсуючого типу – два важливих, тісно пов'язаних між собою інститути соціалізації дитини, де відбувається становлення та формування повноцінної гармонійної особистості. В статті розкрите це актуальне питання у нормативно – правовому аспекті.

Перегляд файлу

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

        Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше поєднувати родинне й суспільне дошкільне виховання, адже сім’я та заклад дошкільної освіти компенсуючого типу – два важливих, тісно пов’язаних між собою інститути соціалізації дитини, де відбувається становлення та формування повноцінної гармонійної особистості.   Розглянемо це актуальне питання у нормативно – правовому аспекті.

Конституція України,  стаття 53

Кожен має право на освіту. Держава гарантує доступність та безоплатність дошкільної….освіти.

Конституція України, стаття 51

Кожен з подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття…

Закон України «Про освіту», стаття 11

 • Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки.
 • Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту.

Закон України «Про освіту» , стаття 52

Категорії учасників освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу є:

здобувачі освіти;

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

батьки здобувачів освіти;…

Закон України «Про дошкільну освіту», стаття 8

 Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 наголошено, що

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Закон України «Про дошкільну освіту», стаття  9

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

Закон України «Про дошкільну освіту», стаття  36

Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9 – 546 «Методичні рекомендації  щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»

Звертається увага на те, що ефективність дошкільної освіти пов’язана з організацією освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, що спонукає оновити зміст і форми співпраці  з батьками вихованців. Визначено також напрямки співпраці ЗДО з родинами:

 • створення інформаційно – просвітницького простору для батьків;
 • підвищення фахової майстерності педагогів через ознайомлення з родинним досвідом виховання;
 • сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне;
 • заохочення батьків брати активну участь в освітньому процесі;
 • узгодження понять, цінностей, досягнення єдності виховних впливів на дитину в родині та в ЗДО;
 • формування у пед. працівників та батьків позитивного ставлення до партнерської  взаємодії, орієнтація на взаєморозуміння та взаємоповагу.

Зроблено наголос на партнерський формат взаємин та організацію освітнього процесу на принципах партнерства і довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ

 АСПЕКТИ РОБОТИ

З БАТЬКАМИ

 

 

підготувала до ІІІ засідання

методичного об’єднання  
«Еквівалент спеціальної освіти»

16.05.2018 р. у ДНЗ № 54
вчитель – логопед ДНЗ №25

Тимофєєва М. С

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
16 травня 2018
Переглядів
180
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку