Опис досвіду вчителя історії

Про матеріал

Педагогічна діяльність за своєю суттю - творча. За сучасних умов учителю треба запроваджувати ефективні методи та форми роботи з елементами новизни, творчості, змінювати власну позицію у взаєминах «учитель – учень». Сьогодні важливо зрозуміти: добре працює той, хто добре мислить, а творче мислення, як відомо, розвивається насамперед у процесі пізнавальної навчальної діяльності.

Перегляд файлу

 

 

Педагогічна діяльність за своєю суттю - творча. За сучасних умов учителю треба запроваджувати ефективні методи та форми роботи з елементами новизни, творчості, змінювати власну позицію у взаєминах «учитель – учень». Сьогодні важливо зрозуміти: добре працює той, хто добре мислить, а творче мислення, як відомо, розвивається насамперед у процесі пізнавальної навчальної діяльності.

Яким повинен бути урок Історії в школі, які форми і методи використовувати, щоб досягти бажаного результату? На це питання немає і не може бути однозначної відповіді.

Робота над проблемою «Використання активних та інтерактивних методик навчання у процесі викладання суспільних дисциплін» привела  мене до висновку, що традиційна структура комбінованого уроку дещо обмежує можливості залучення різноманітних форм, методів навчання, не стимулює пізнавальної діяльності самого учня, стримуючи тим самим активізацію процесу навчання.      Викладаючи історію та правознвство, велику увагу приділяю розвитку творчих здібностей школярів, створюючи для цього на уроках атмосферу зацікавленості. Під моїм керівництвом  учні включаються в пошук рішень поставленої проблеми і досягають її розкриття власними зусиллями,  тобто вчаться мислити. На своїх уроках я не допускаю розумового ледарства, яке В.Сухомлинський вважав «небезпекою, що морально калічить людину», намагаюся організувати діяльність учнів так, щоб навчання було цікавим та ефективним для всіх дітей, а спілкування -  радісним і корисним. Адже за роки впровадження проблеми я  переконалася, що саме через інтерактивні методи навчання можна виховати творчого учня, бо «те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам’ятаю; те, що я роблю, я розумію», - говорив великий китайський філософ Конфуцій.

    Мета, яку ставлю перед собою готуючись до кожного уроку - засвоєння головного зміст теми на уроці. Без такого засвоєння підготовка домашніх завдань виявиться непосильною і неповноцінною. Тому я прагну максимально активізувати пізнавальну діяльність учнів, використавши їхні сили і можливості. Реалізувати дану мету допомагають мені інтерактивні технології.

Інтерактивне навчання - це насамперед, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учнів. Вчитель виступає лише в ролі організатора пронесу навчання, лідера групи учнів.

      Я практикую уроки історії, які подобаються учням, у вигляді практичних занять - навчальних ігор. На таких заняттях учні розбирають історичні ситуації, розв'язують пізнавальні завдання, беруть участь у рольових іграх. Головне призначення цих уроків - навчання учнів застосовувати теоретичні знання для аналізу й оцінювання історичних ситуацій, що зустрічаються в житті. Під час проведення такої нетрадиційної форми уроку я допомагаю учням сформувати групи, які виконують свої завдання, захищаючи власну думку і рішення. Навчальна гра - це активний метод і форма навчання, спрямовані на вироблення правової свідомості учнів шляхом особистої участі у тій чи іншій ситуації, повторення учнями всього вивченого матеріалу.

Вивчаючи трудове право, я пропоную учням навчальну гру: ..Укладення колективного і трудового договорів". ..Я влаштовуюсь на роботу". ..Суд з розгляду трудового спору". Перед вивченням теми я повідомляю учнів про проведення уроку-гри. Таким чином, в учнів є час на підготовку до гри  немає перевантажень, виникає живий інтерес до теми, що вивчається.

Проводячи такі ігри в класі, учні розміщуються групами, згідно з розподілом ролей. Столи, за якими вони працюватимуть позначаються табличками з назвами груп. Під час гри учні можуть користуватися підручниками, хрестоматією, юридичним словником. Вчитель вислуховує кожну сторону (рольову групу) і виявляє порушення трудового законодавства. В процесі пошуку істини і підбиття підсумків учень -..експерт" або сам вчитель визначає і аналізує недоліки і помилки, якщо вони були.

З великим задоволенням діти сприймають метод «Мікрофон». При вивченні теми кожному учню вчитель пропонує уявний «мікрофон» з проханням виразити свою думку з приводу вивченого.

    Мікрофон вчить учнів лаконічно висловлювати свою думку чи позицію.

При вивченні тем в деяких випадках на допомогу вчителю приходить метод «Прес». Учні чітко й аргументовано обґрунтовують свою позицію і переконують інших у їх правоті. При такій організації спілкування учні вчаться чітко і стисло формулювати та висловлювати власну думку з дискусійного питання.

Застосування методу «Ажурна пилка» дає можливість учням за короткий проміжок часу засвоїти значну кількість інформації при вивченні багатьох тем.

Під час перевірки та закріплення знань учнів  проводжу опитування у нетрадиційній формі - міні-гру ..Спринт". Для цього на спеціальних картах, які вибирають учні, записані основні історичні терміни, що вивчалися. За мінімальний час учні повинні дати визначення цих термінів. Кожна правильна відповідь оцінюється балом.

      Я на нетрадиційних уроках з правознавства пропоную учням пограти у правове лото. Для цієї гри заздалегідь готує таблиці правових термінів, а у учень приколює до відповідного слова на таблиці картку з його тлумаченням. Наприклад, вивчаючи тему ..Президент України - глава держави", пропонується такий тексі таблиці: «1. Імпічмент : 2. Інавгурація : 3. Промульгація : 4. Вето»

  1. Підсумкові уроки з вивчених тем  проводжу у вигляді правового брейн-рингу. На відміну від телевізійної гри. структура навчального правового рингу передбачає ширше коло учасників. Традиційно грають дві команди Решта учнів класу - „група підтримки", яка є активним учасником брейн-рингу. На кожний раунд виноситься по 5 питань, які оцінюються балами. Група підтримки не просто споглядає змагання, а також відповідає на поставленій їй запитання, доповнює відповіді знавців.

Серед членів команди -..переможниці" вчитель визначає найкращого знавця теми. Для цього використовує бліц-запитання.

Досвід свідчить про те. що інтерактивні форми навчання не лише допомагають учням самореалізовуватися, відчути впевненість у своїх знаннях, проявити інтерес до навчання, а й створюють на уроках історії та правознавства творчу пошукову атмосферу.

А роль вчителя у цьому творчому процесі - допомогти у вирішенні складних логічних завдань.

Ось чому своїми ..Зернами успіху" я визначила:

  1. Якщо хочеш розвіяти темряву - запали світло.
  2. Якщо хочеш щоб учні були творчими - сам будь творчим.
  3. Не наздоганяти учнів, а вести їх за собою.
  4. Творча праця починається там. де загорається іскра живої думки.
  5. Учень - бунтівник - це раб, якщо хочеш прихилити його на свій бік - дай більше свободи.

Вимогливість учителя до учнів поєднується з гуманним демократичним ставлення до кожного, прагненням розкрити їхні індивідуальні риси, розвинути їхній інтелект.

Але, в  моїй роботі є і ряд проблем:

  • дуже складно заставити учнів працювати з підручником, особливо вдома
  • все менше стає учнів, які цікавляться історією і проблема обдарованих дітей є для мене дуже актуальною.

Активною є робота в позакласній роботі по вихованню в учнів формуванню активного, свідомого, нового громадянина. Під час проведення місячників і тижнів правових знань в плані яких бесіди, години спілкування, брейн - ринги. конференції, диспути, зустрічі з представниками правоохоронних органів.

Проводжу роботу з батьками з питань правового виховання школярів на батьківських зборах, заняттях батьківського всеобучу, під час індивідуальних зустрічей.

Творчий підхід до справи, співпраця - головний стиль моєї роботи.

 

docx
Додано
16 грудня 2018
Переглядів
2406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку