29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Опис інтегрованих уроків

Про матеріал
Опис інтеграції удосконалення системи освіти в навчальному процесі. Про важливість інтеграції знань неодноразово наголошувалось у прогресивній педагогіці. Я. А. Коменський вважав, що для формування системи знань важливо послідовно встановлювати зв’язки між навчальними предметами.
Перегляд файлу

Петрученко Вікторія Миколаївна,

вчитель інформатики

Синельниківського ЗЗСО I-III ст. № 6

 

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

В умовах швидкоплинних змін, що відбуваються у суспільстві, перед кожним вчителем постає складне завдання – як зробити навчання цікавим, корисним, доступним; як навчити дитину розуміти та використовувати у житті складний навчальний матеріал? Досвід свідчить, що від того, наскільки учні зацікавлені предметом, залежить їхня активність на уроці, а від неї, у свою чергу, і ефективність самого уроку, те, як діти засвоїли матеріал.  До того ж, під час навчання у школі, діти мають оволодіти великим багажем знань з різних навчальних предметів. А це, в свою чергу, веде до перевантаження, внаслідок чого у дитини зникає інтерес до навчання. Інтеграція навчального матеріалу, на мій погляд, це перший крок до розв’язання цієї проблеми. Тож інтегрований урок – це сучасний підхід у викладанні навчальних предметів.

Інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка здатна вирішити чисельні проблеми системи сучасної освіти. Вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше, закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов'язує до використання різноманітних форм викладання, що має вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу. Сучасна педагогічна наука стверджує, що «для продуктивного засвоєння учнем знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення широких зв’язків як між різними розділами предмету, який вивчається, так і між різними дисциплінами в цілому» (внутрішньо-предметна і міжпредметна інтеграція). Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється та повторюється іншими напрямами, дає набагато кращий результат у порівнянні з традиційним вивченням дисциплін. Інтегрований підхід сприяє виробленню системи знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі. За рахунок інтегрованих дисциплін можна максимально диференціювати предмети, які становлять ядро майбутньої професійної діяльності випускника. Очевидно, що інтеграція змісту освіти – це творчість, а вона не має сталої форми.

Для підвищення якості освіти та оптимізації процесу навчання через здійснення змістовної і діяльнісної інтеграції навчальних дисциплін я намагалась вирішити такі  питання:

  1.                    узгодити з учителями різних дисциплін можливі теми або питання для їх сумісного вивчення;
  2.                    визначити перелік міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами;
  3.                    внести зміни у тематичне і поурочне планування;
  4.                    вивчити інтерес учнів до різних предметів, підвищити їх активність у вивченні інформатики, фізики, географії, математики тощо;
  5.                    поповнити педагогічний досвід різними технологіями, методиками, формами і методами організації пізнавальної діяльності на заняттях.

Використовування інтеграційних тем і міжпредметних зв’язків відображається в тематичному плануванні і вбудовується в проект заняття. Наприклад, на уроках у 8 класі, при вивченні теми «Технології опрацювання числових данних у середивищі табличного процесора», на уроці за темою: «Створення та налагодження діаграм різного типу», я пропоную учням пригадати навчальний матеріал з географії і створити діаграми різних типів, порівнявши висоту гір, глибину та довжину річок. При вивчені теми «Компютерні презентації» залучаю дітей до виконання практичної  роботи з теми «Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом» та пропоную пригадати знання з фізики по темі «Механічні та електромагнітні хвилі». Учні, виконуючи практичну роботу, створюють малюнки до задачі на знаходження періоду коливань з використанням анімаційних ефектів. На мою думку, виконання таких практичних завдань, сприяє кращому усвідомленню навчального матеріалу, розумінню фізичних явищ та формуванню практичних навичок.

 Інтеграційні теми і міжпредметні зв’язки можна використовувати на різних етапах сучасного уроку: актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, перевірки і закріплення вивченого матеріалу, домашнього завдання і навіть при контролі знань.

Отже, за інтеграцією навчальних предметів майбутнє освіти. І вже сьогодні кожний вчитель має проаналізувати зміст програм з різних предметів, щоб ефективно інтегрувати знання та вміння здобувачів освіти, а це, в свою чергу, сприятиме формуванню ключових компетентностей.

Список використаних джерел:

  1. Державний стандарт базової і середньої освіти. – К.: Освіта,2004.—34 с.
  2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.
doc
Додано
31 січня 2020
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку