19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Опис проекту «Діаграми та їх використання в шкільній практиці»

Про матеріал
 • *необхідність розширення знань про діаграми, вироблення навичок побудови діаграм, формувати знання учнів про види діаграм та етапи їх побудови засобами табличного процесора MS Excel та Google Таблиць; навчити самостійно і творчо застосовувати знання, навички та вміння в життєвих умовах;
 • *використання діаграм при вивченні інформатики та математичних дисциплін у житті;
 • *практичне застосування набутих знань про відсоткові розрахунки у побуті.

Мета проекту:

*адаптація старшокласників до самостійного життя в суспільстві;

*формувати в учнів вміння поглибити та систематизувати знання учнів про діаграми та їх застосування;

*використовувати вміння проведення моніторингу діаграм для вибору правильного рішення;

*розвивати вміння працювати в групах, виявляти ініціативу, робити висновки;

*виробляти у школярів практичні навички під час розв'язування задач;

*виховувати компетентну особистість.

Завдання проекту:

 • *розширити знання учнів про діаграми та їх види;
 • *активізувати участь школярів у процесі побудови діаграм;
 • *підвищити рівень інформованості учасників проекту;
 • *формувати у підростаючого покоління інформаційну та життєві компетентності;
 • *виявляти здатності учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією;
 • *виховувати свідому компетентісну особистість.
Перегляд файлу

Животова Оксана Михайлівна 

 

 

 

НАЗВА ПРОЕКТУ:

«Діаграми та їх використання в шкільній практиці»


Від шкільної парти - у самостійне життя

Актуальність проекту:

 •                  необхідність розширення знань про діаграми, вироблення навичок побудови діаграм, формувати знання учнів про види діаграм та етапи їх побудови засобами табличного процесора MS Excel та Google Таблиць; навчити самостійно і творчо застосовувати знання, навички та вміння в життєвих умовах;
 •                  використання діаграм при вивченні інформатики та математичних дисциплін у житті;
 •                  практичне застосування набутих знань про відсоткові розрахунки у побуті.

Мета проекту:

 • адаптація старшокласників до самостійного життя в суспільстві;
 • формувати в учнів вміння поглибити та систематизувати знання учнів про діаграми та їх застосування;
 • використовувати вміння проведення моніторингу діаграм для вибору правильного рішення; 
 • розвивати вміння працювати в групах, виявляти ініціативу, робити висновки;
 • виробляти у школярів практичні навички під час розв’язування задач;
 • виховувати компетентну особистість.

Завдання проекту:

 •            розширити знання учнів про діаграми та їх види;
 •            активізувати участь школярів у процесі побудови діаграм;
 •            підвищити рівень інформованості учасників проекту;
 •            формувати у підростаючого покоління  інформаційну та життєві компетентності;
 •            виявляти здатності учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією;
 •            виховувати свідому компетентісну особистість.

Ключове питання:

Від шкільної парти - у самостійне життя

Тематичні питання:

 Чи потрібне вміння створювати діаграми при вивченні інших шкільних предметів?

 Як часто люди у житті зустрічаються з діаграмами?

 Чи актуально на сьогодні вміти будувати та використовувати діаграми?

 Як економія впливає на екологію?

 Як я можу заощадити?

 Як вплине моя заощадливість на мене та мою сім’ю?

Змістові питання:

 Що таке діаграма?

 Як створити діаграму  засобами табличного процесора MS Excel?

 Як створити діаграму за допомогою?

 Які види діаграм можна створити за допомогою табличного процесора (Google Таблиць)?

 Що таке міні-діаграми?

 Формула складних відсотків.

Стислий опис:

Проект тривалістю 3 тижні передбачає реалізацію  учнями 11 класу мети: поглибити знання про діаграми, узагальнити та закріпити вміння будувати діаграми. В ході проекту учні вивчають діаграми, розв’язують задачі на побудову діаграм, досліджують витрати комунальних послуг, квартальні звіти фінансової діяльності, результативність якості завдань. Проект реалізовується паралельно з виконанням навчальної програми. Проект практико-орієнтований, а тому включає елементи інформаційного, а також дослідницького пошуку, опрацювання додаткової літератури, дозволяє удосконалити вміння проводити обрахунки.

 Результатом даного проекту буде розрахунок економії ресурсів, створення публікацій, презентацій, буклетів кожною групою, зміст якого спрямований на розвиток компетентної особистості.

Навчальні предмети :

Інформатика, математика, фізика, економіка, українська мова.

Класи:

11 клас

Методичний супровід: посібник Завадського І.О. «MS Excel у профільному навчанні»

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

Проект забезпечує виконання освітнього стандарту Освітня галузь "Інформатика”. Через його зміст відбувається забезпечення успішного вивчення інших дисциплін, насамперед природничо-математичного циклу, розширення сфери застосування інформатики в науках, де вона є не лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання, розвиток в учнів уміння самостійно шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; формування уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації у вигляді діаграм. Опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Після виконання проекту учні зможуть:

• узагальнити і закріпити знання про види діаграм та вміння побудови їх в різних середовищах з урахуванням вікових особливостей;

  визначати напрямки підготовки до самостійного життя в соціумі;

  удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;

  навчитися працювати в команді, виконувати різні обов'язки, продуктивно взаємодіяти з іншими,поважати їхні думки;

  виробити вміння формулювати, аналізувати і вирішувати проблеми;

•ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграм, презентацій, публікацій, буклетів;

• розвивати вміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 тижні

 

Вхідні знання та навички:

Учні повинні знати:

 • що таке діаграма;
 • основні види діаграм;
 • програми Microsoft Office 2007,2010 (Word, PowerPoint, Excel та Publisher)  та Google Таблиць.

 

Учні повинні вміти:

 

 • застосовувати тематичний матеріал у практичній діяльності;
 • проводити опитування, систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;
 • вдосконалювати навички планування діяльності;
 • користуватися додатковою, довідковою літературою;
 • працювати з Інтернет-ресурсами;
 • створювати учнівські презентації, публікації, буклети, діаграми.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Підготовчий етап

 •  вступна презентація ;
 •  виявлення початкових знань та інтересів учнів, обговорення завдань, проблем та шляхів їх розв’язання;
 •  об’єднання учнів у  групи; 
 • визначення завдань учасникам проекту;
 • розподіл обов’язків у групах;
 • обговорення можливих методів досліджень,пошук інформації, творчих рішень.

Основний етап

 • самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними, груповими,
 • дослідницькими, творчими завданнями;
 •  проміжні обговорення отриманих результатів у групах;
 • обробка отриманої інформації.

Завершальний етап

 •  підведення підсумків виконання проекту;
 • відзначення успіхів учасників проекту;
 • планування наступного проекту.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

У ході проекту вчитель і лідери в групах консультують інших учнів щодо виконання завдань. В кінці проекту школярі будують діаграми, відповідно до настанов і завдань вчителя захищають свої роботи, характеризують роботи інших груп, вчитель відповідно до виконання поставлених завдань оцінює учнів.

Діяльністьвчителя

До початку проекту:

1. Вчитель створює буклет для батьків та учнів щодо переваг методу проектів.

2. Готує дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції.     

3.Створює учительську презентацію, яка допоможе:

а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту;

б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

в) як вони будуть представляти результати проекту;

г) які нові знання та навички вони отримають.

4.Розміщує на сайті школи та на інформаційному стенді інформацію про початок роботи над проектом.

На початку проекту: 

 1. Демонструє учням учительську презентацію.
 2. Об'єднує учнів в групи шляхом жеребкування та формулює завдання для кожної групи.
 3. Створює електронний журнал проекту.

У ході проекту:

1.Консультує учнів під час роботи над проектом.

2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху.

3.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

У кінці проекту:

 1. Проводить презентацію проекту для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).
 2. Підводить підсумки проекту, вчить учнів рефлексії (що вийшло, що ні, чому?).
 3. Разом з учнями планує тему майбутнього проекту.

Діяльність учнів

До початку проекту:

1. Знайомляться з буклетом про метод проектів.

На початку проекту:

1.Переглядають вступну презентацію, знайомляться з темою проекту, обговорюють ключове і тематичні питання з вчителем.

2.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

3. Об'єднуються у 5 груп за інтересами:

«Комунальники»

«Спортсмени»

«Бухгалтери»

«Абітурієнти»

«Покупці»

Організація роботи в групах

Приміром  група  «Комунальники»

Девіз:«Сяємо ми так яскраво, з нами весело й цікаво!»

Проблемне питання:

Чи завжди у вашій сім’ї електроенергію, воду. газ витрачають раціонально?

Завдання:

1.Збір інформації з енциклопедії, журналів, газет, мережі Інтернет про використання електроенергії, води. Газу.

2.Провести дослідницьку роботу та скласти власні рекомендації щодо зменшення витрат електроенергії у побуті та на основі отриманих даних складають порівняльні діаграми

3.Створити публікацію «Вчимося жити економно»

Аналогічно відповідно до поставлених завдань виконуємо кожною групою.

У кінці проекту: групи презентують свої  роботи у вигляді діаграм, враховуючи компетентісний підхід.

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
25 грудня 2018
Переглядів
326
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку