28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Опис власного досвіду роботи майстром виробничого навчання, викладачем Технології:"Поштовий зв'язок"

Про матеріал
Медодмчні рекомендації на тему : "Опис власного досвіду роботи майстром виробничого навчання, викладачем Технології:"Поштовий зв'язок", призначені для молодих спеціалістів при підготовці кваліфікованих робітників для підприємств-замовників кадрів АТ"Укрпошта" в освітньому процесі.
Перегляд файлу

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ »

 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ

 

ПОДОПРИГОРИ ВІТИ ВАСИЛІВНИ,

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗА ФАХОМ : «ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВЯЗКУ, СОРТУВАЛЬНИК ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ВИРОБІВ ДРУКУ»

 

ДНІПРОВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НА ТЕМУ:

 « ОСОБИСТІСТНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ.ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗГІДНО СУЧАСНИХ ВИМОГ ПІДПРИЄМСТВ ЗАМОВНИКІВ КАДРІВ »

 

 

ДНІПРО

 2017р

 

Я, Подопригора Віта Василівна, працюю у ДПТНЗ «ДЦПТО» майстром виробничого навчання 14,5  років.

Загальний педагогічний стаж- 17 років.

Освіта-вища, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, спеціальність – Гідромеліорація, кваліфікаціфя – інженер-гідротехнік.

Приймала участь у розробці ДСПТО4223.Н.53.00-2015 , входжу в склад авторського колективу ДСПТО4223.Н.53.00-2015.

Приймаю участь у Всеукраїнських конференціях з міжнародною участю в Білоцерківському інституті нерерервної освіти, публікую тези, статті до конференцій за що неодноразово нагороджена сертифікатами і збірками публікацій.Активний учасник на освітніх платформах «Всеосвіта», «На Урок».

Приймаю участь у методичній роботі Дніпровського навчально-методичного центру в Педагогічних стартапах, вебінарах, підготувала виступ та публікацію на методичний вебінар Дніпропетровської області за що нагороджена сертифікатами і збірками публікацій.

Провідною ідеєю досвіду роботи є підготовка та працевлаштування кваліфікованих робітників для підприємств зв’язку АТ «УКРПОШТА», ТОВ «НОВА ПОШТА».

Мета роботи  досягти високого рівня практичної підготовки учнів в умовах виробництва акцентуючи увагу на особистістно-орієнтоване наввчання, партнерські стосунки навчального закладу з підприємством замовником при підготовці кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог за фахом : «Оператор поштового звязку, сортувальник поштових відправлень та виробів друку» впроваджуючи сучасні технології та обладнання .

Виходячи з методичної концепції майстра виробничого навчання, працюю над методичною проблемою «Особистістно-орієнтоване навчання.Впровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників згідно сучасних вимог підприємств замовників кадрів».

 

І. Підвищення фахового рівня

Виробниче навчання у професійно-технічних  навчальних закладах займає основну частину підготовки, підвищення рівня професійно-практичної підготовки головне завдання майстра виробничого навчання а також  формування ціннісних орієнтацій щодо обраної професії.

Для того, щоб давати практичні знання учням, намагаюсь постійно збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: постійно проходжу стажування на підприємстві  в ВПЗ, в учбовому центрі  АТ «Укрпошта», черпаю нову корисну інформацію з фахових журналів, цікавлюсь досвідом досвідчених педагогів, мене також приваблюють цікаві методичні розробки уроків, методи і прийоми роботи новаторів також сучачні технології і виробьниче обладнання яке використовується на підприємствах звязку. Сучасне та раціональне використовую на своїх уроках, практикую проведення нетрадиційних уроків, бінарних уроків.

В 2014 році пройшла підвищення кваліфікації у ДДУДППЗ «Укрпошта» в учбовому центрі з професії.

 

 

 

В 2016-2019 році пройшла стажування у ВПЗ ДДУДППЗ «Укрпошта» довідка №143 «В» від 30.09.2016 з професії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Навчально-практична робота з учнями

Урок – основна форма виробничого навчання, і обов’язковий  для всіх  учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань здійснюється у взаємному зв’язку. В той же час, загальні закономірності побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього впроваджуючи сучасні технології, обладнання які використовуються на підприємстві застосовуючи особистісно-орієнтовану форму навчання, також активне та інтерактивне навчання.

Під час своєї діяльності враховую загальні вимоги до проведення сучасного уроку, а саме:

  1.                                          Розробляю практичні завдання на декілька рівнів згідно ДСПТО 4223.Н.53.00-2015, враховуючи творчі здібності кожного учня індивідуально, озброюю учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями;
  2.                                          Розробляю інструкційно-операційні карти до виконання практичних завдань,

формую в учнів  міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя; підвищити виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості, любов до обранної професії;

  1.                                          Здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;
  2.                                          Формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;
  3.                                          Вироблення вміння самостійно вчитися, самоконтролю, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання;
  4.                                          Формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

 

 

 

 

В своїй роботі керуюся здоров’язберігаючими технологіями   :

·сприятливі умови навчання дитини в ДПТНЗ «ДЦПТО» (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

· повноцінний та раціонально організований руховий режим. 

Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. 

При проведенні уроків виробничого навчання застосовую різні методи навчання:

 - Наочніілюстрація ( картинки, таблиці,моделі, муляжі,малюнки), показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток;

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування (відеофільм)

 - Практичні – практичні роботи,виконання вправ учнями, навчальна праця. 

  - Словесні – пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок;

Пояснення намагаюсь, щоб було лаконічним, конкретним, доступним і відповідати рівню розвитку учнів. Під час пояснення складних вправ увагу учнів акцентую на основному, щоб вони виконували її свідомо.

Розповідь застосовую в процесі ознайомлення учнів з новими вправами та рухливими іграми. Новий матеріал подаю в цікавій та образній формі.

Бесіду проводжу у вигляді запитань-відповідей, з чого видно, як учні засвоїли матеріал.

Розпорядження – це словесна вказівка викладача, що не має конкретної форми, але пов’язана з виконанням якоїсь дії учнів.

Серед методів навчання найдоступніший – показ. Показуючи вправу, майже завжди виконую її разом з учнями. Крім особистого показу досить часто застосовую на уроках інструкційно-операційні карти , інструкційні карти, схеми, картки-завдання, тестові завдання, виробничі словники, презентації, макети поштових відправлень.

До практичних методів навчання належать практичні роботи, практичні вправи. Багаторазове повторення допомагає швидше оволодіти технологією прийому , обробки поштових відправлень і підвищує якість виконання.

Під час проведення уроку намагаюсь поєднувати словесні методи навчання, наочного сприймання та практичні методи виконання вправ. Правильне поєднання цих методів сприяє формуванню в учнів повного уявлення про технологічний процес прийому ,обробки, вручення поштових відправлень..

Стараюсь привчати учнів до виробничої термінології, збагачувати їхній словниковий запас. Використовую словники виробничих термінів, які розробила самостійно як методичну розробку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найчастіше при проведенні уроків застосовую такі форми і методи:

Особистісно-орієнтоване навчання полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості учня, його здоровя, індивідуальні здібності, допомагати в становленні його субєктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості.

Активне навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання, питання від учня до педагога, які розвивають критичне і творче мислення.

Інтерактивне навчання. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії  всіх учнів. Це – співнавчання, взаємонавчання, де учень і педагог є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання навчально-виробничих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і особистісних цінностей, створенню атмосфери творчого співробітництва педагога і учнівського колективу.

 

Для того, щоб здійснити педагогічно-обгрунтований вибір методів, необхідно знати, які задачі і при яких умовах вирішуються за допомогою тих чи інших методів, а також враховувати специфічні особливості процесу навчання професії. На вибір методів навчання впливають деякі специфічні особливості професійно-практичної підготовки:

   об'єднання навчально-пізнавальної діяльності учнів із продуктивною працею;

   специфіка організації праці на виробництві, для якого проводиться підготовка робітників;

   прогностична модель робітника професії, орієнтуючись на яку, обираються методи навчання, що формують різний рівень сенсорних, моторних і інтелектуальних умінь і навичок і відповідне їм співвідношення репродуктивних, евристичних і проблемних методів навчання;

   системи професійно-практичної підготовки властиві даній професії;

   етапи формування професійних умінь і навичок учнів.

 

Отже, методи професіно-практичної підготовки можна визначити як дидактичну систему, що містить сукупність способів і пройомів спільної діяльності майстра і учнів, за допомогою яких учні набувають професійні знання, уміння і навички, професійну майстерність.

Репродуктивні методи доцільно застосовувати при відсутності опорних знань і умінь учнів, при формуванні складних професійних умінь, при закріпленні нових умінь і формуванні навичок.

Продуктивні методи більш ефективні на завершальних етапах вивчення теми, коли учні володіють запасом знань, умінь, і необхідно сформувати професійно значущі практичні уміння і навички;

- взаємозв'язок практичних професійних знань, умінь і навичок з теоретичним навчальним матеріалом;

- підготовленість учнів до сприйняття навчальної інформації і виконання трудових дій на заданому рівні;

- рівень засвоєння, на якому повинні бути сформовані знання і практичні уміння: загальне ознайомлення, відтворення, міцне оволодіння, перенос у нові умови;-  зростання професійної самостійності в процесі оволодіння знаннями, уміннями, навичками;

- матеріально-технічну базу при організації уроку виробничого навчання;

-  ліміт навчального часу;

-  професійну компетентність майстра виробничого навчання, яка обумовлена досвідом, рівнем педагогічної майстерності, особистісними якостям.

Велику увагу приділяю:

• забезпечення міжпредметних зв'язків ( Поштовий зв'язок, Спецтехнологія сортувальників , Обладнання ВПЗ, Основи раціоналізаторства та винахідництва, Адміністративна географія) як засобу реалізації компетентнісного підходу до уроків виробничого навчання;

• оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й в ході виконання практичного завдання з виробничого навчання в поточному інструктажі.

 

Свої заняття з виробничого навчання  поділяю на такі частини: організаційна частина, вступний інструктаж, засвоєння нового матеріалу, показ прийомів робіт, закріплення вступного інструктажу, поточний інструктаж, заключний інструктаж.

 У організаційній   частині  відбувається перевірка учнів , готовність до уроку.

 У вступному інструктажі вказуються  охорона праці при виконанні практичних завдань,правильне поводження з виробничим обладнанням.

У засвоенні нового матеріалу розповідається як теоретично приймати , обробляти, сортувати, вручати поштові відправлення, заповнювати виробничу документацію.

У показу прийомів робіт практично показую прийоми з адресування , упакування поштових відправлень,заповнення виробничої документації, бланків виробничої документації, тарифікація поштових відправлень.

У закріпленні матеріалу вступного інструктажу проводиться перевірка знань з охорони праці згідно пройденої теми.

У поточному інструктажі виконуються практичні вправи учнями.

У заключному інструктажі підводяться підсумки занять,вказуються помилки які були допущені учнями та їх усунення, виставляються оцінки.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\открытый урок\IMAG0119.jpg

 

 

Кращі роботи учнів за фахом «Оператор поштового звязку»

 

 

 

 

ІІІ. Навчально- виховна робота з учнями

 

Метою виховної роботи в ПТНЗ є всебічний розвиток особистості учня

 

Специфіка виховної роботи на сучасному етапі полягає у:

  • набутті молодим поколінням соціального досвіду; 
  • успадкуванні духовних надбань українського народу; 
  • досягненні духовної культури спілкування міжнаціональних взаємин; 
  • формуванні у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури; розвитку індивідуальних здібностей і талантів.

 

 

Мета гуртка «Звязківець» - розвивати  пізнавальні  та  творчі  навички  учнів, поглиблювати їх знання в галузі поштового зв’язку , надавати допомогу в  розвитку практичних навичок.

 Розвивати в учнів просторове уявлення, логічне мислення, яке є одним із складових частин підготовки учнів до майбутньої трудової діяльності. Ширше пропагувати досягнення і значення професії «Оператора поштового зв’язку,сортувальника п/в»,  сприяти виясненню і розвитку здібностей учнів та глибшому засвоєнню ними програмового матеріалу. Розвивати професійну та інформаційну культуру, культуру мови, увагу, пам’ять, позитивні властивості особистості і характеру, етику спілкування з клієнтом. Сприяти різнобічному розвитку учня, створити умови для інтелектуального, морального і фізичного
розвитку та саморозвитку.

      Характерною рисою позаурочних форм занять є їхня добровільність. Учні відвідують предметний гурток «Звязківець» .  Тому я намагаюсь піклуватися про те, аби викликати в учнів інтерес до занять, любов до обранної професії. Важливо, щоб кожен учень міг проявити себе незалежно від рівня своєї підготовки..

 

Гурткове заняття з упакування поштових відправлень

 

ІV. Удосконалення досвіду роботи

Працюючи з  учнями, роблю висновок, що всі перераховані форми роботи мають кінцеву мету сформувати в учнів уміння і практичні навички, щоб в подальшому реалізувати себе як кваліфіковані робітники «Оператори поштового зв’язку , сортувальники поштових відправлень та виробів друку» на підприємствах поштового зв’язку. По закінченню ПТНЗ учні повинні вміти самостійно працювати як кваліфіковані конкурентноспроможні робітники на підприємствах замовниках кадрів АТ «Укрпошта», ТОВ «Нова Пошта»

Учні ДЦПТО беруть активну участь у конкурсах фахової майстерності, приймають участь у виховних заходах центру,олімпіадах, предметних тижнях.

Завданням майстра виробничого навчання є сформувати гармонійно розвинену, конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації в умовах виробництва. А це означає, що всі зусилля повинні бути спрямованими на підготовку кваліфікованого рабітника «Оператора поштового зв’язку,сортувальника поштових відправлень та виробів друку».

Виробнича  практика на підприємстві АТ «Укрпошта»

doc
Додав(-ла)
Podopryhora Vita Vasylivna
Додано
25 липня 2019
Переглядів
242
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку