Робочий зошит учня з предмету: «Електротехніка з основами промислової електроніки» Тема: «Електричні машини змінного струму»

Про матеріал
Робочий зошит учня призначений для організації самостійної роботи учнів ПТНЗ, проведенню самоконтролю та контролю знань з боку викладача з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» по темі «Електричні машини змінного струму».
Перегляд файлу

1

 

Нікопольський центр професійної освіти

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

учня з предмету: «Електротехніка з основами промислової електроніки»

Тема: «Електричні машини змінного струму»

 

 

 

 

Викладач   Лакуста Руслан Вячеславович

 

 

Посада, фах        викладач електротехнічних дисциплін

кваліфікаційна спеціаліст вищої категорії

категорія

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

електротехнічних дисциплін

                                                                   Протокол  №___  від ___________

 

 

 

 

 

м. Нікополь

 

Анотація

Робочий зошит учня призначений для організації самостійної роботи учнів ПТНЗ, проведенню самоконтролю та контролю знань з боку викладача з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» по темі «Електричні машини змінного струму».

Система завдань в робочому зошиті доповнює та розширює систему завдань навчальних підручників і посібників з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» по темі «Електричні машини змінного струму» для ПТНЗ. В робочому зошиті подані опорні теоретичні положенння теми, запитання самоконтролю знань, тестові завдання на порівняння, співвідношення, визначення двигуна по даному опису, задачі, завдання на розвиток технічного та логічного мислення, тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

Робочий зошит містить велику кількість ілюстрованого матеріалу, електричних схем, таблиць, технічних характеристик, алгоритмів, діаграм, формул, цікавих фактів, що підвищують пізнавальну діяльність учнів до вивчення теми «Електричні машини змінного струму»  та якість знань,  допомагає учням краще засвоїти і закріпити вивчений матеріал.

       Рекомендовано викладачам електротехнічних дисциплін, майстрам виробничого навчання та учням, що опановують професію: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

 

 

 

 


Зміст:

 

 1. Загальні відомості про електричні машини та їх класифікція                                      5
 2. Будова асинхронного двигуна змінного струму                                                            8
 3. Принцип дії асинхронного двигуна                                                                               12                                                                           
 4. Будова асинхронного генератора змінного струму                                                      15
 5. Принцип роботи синхронного генератора                                                                    17
 6. Схеми підключення асинхронних двигунів                                                                  21
 7. Основні характеристики та параметри електричних машин змінного струму         24
 8. Пуск і регулювання частоти обертання електричних машин змінного струму        27  
 9. Тематичне оцінювання                                                                                                    32
 10. Критерії оцінювання                                                                                                        38
 11. Список використаних джерел                                                                                         39
 12. Додатки                                                                                                                             40

 

 

 

 


Нікопольський центр професійної освіти

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

учня з предмету: «Електротехніка з основами промислової електроніки»

Тема: «Електричні машини змінного струму»

 

 

Учень ...........................................................................................................................................

Група ……………………………………………………………………………………………

Курс ……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач Лакуста Руслан Вячеславович


1. Загальні відомості про електричні машини та їх класифікація

Електричні машини широко використовують на електростанціях, транспорті, у промисловості, системах електроприводу, будівництві, системах автоматичного регулювання і контролю.

За призначенням електричні машини поділяють на двигуни і генератори.

Двигуни — це машини, які перетворюють електричну енергію в механічну.

Генератори — це машини, які перетворюють механічну енергію в електричну.

Будь-яка електрична машина може працювати у режимі як двигуна, так і генератора.

На практиці широко застосовуються як синхронні генератори, так і синхронні двигуни, в той час як асинхронні машини використовують в основному як асинхронні двигуни.

За видом струму електричні машини поділяють — на машини постійного і машини змінного струму.

За принципом роботи електричні машини змінного струму можуть бути синхронні та асинхронні. 

 


Рис.1. Класифікація електричних машин

Синхронна машина змінного струму — це машина, в якій частота обертання магнітного поля збігається з частотою обертання ротора.

Асинхронна машина — це машина, в якій частота обертання магнітного поля не збігається з частотою обертання ротора.

Машини постійного струму поділяють на машини з незалежним, паралельним, послідовним та змішаним збудженням.

Асинхронні двигуни становлять більш ніж 95% усіх електродвигунів, які використовують у народному господарстві. За конструкцією ротора їх поділяють на двигуни з короткозамкненим ротором і двигуни з фазним ротором.

Синхронні двигуни поділяють на двигуни з явно вираженими і неявно вираженими полюсами.             

 За формою виконання електричні двигуни можуть бути девяти груп. Найбільш поширені наступні двигуни:

на лапах з підшипниковими щитами та горизонтальним валом (рис. 2, а);

на лапах з підшипниковими щитами, фланцем на підшипниковому щиті, вертикальним валом (рис. 2, б);

без лап з підшипниковими щитами та фланцем на підшипниковому щиті (рис. 2, в).


 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Форми виконання електричних двигунів

За рівнем захисту від контакту зі струмопровідними частинами, потрапляння сторонніх тіл, пилу і вологи електричні машини бувають такої модифікації:
            відкриті — електродвигун не захищений від випадкового дотикання до обертових і струмопровідних частин і від потрапляння всередину сторонніх предметів (встановлюють у приміщенні);

закриті — електродвигун не має сполучення внутрішньої частини і навколишнього середовища (встановлюють у запорошених приміщеннях і на відкритому повітрі);

захищені — електродвигун має конструкцію для захисту від потрапляння всередину сторонніх предметів (встановлюють у закритому приміщенні);

водозахишені — електродвигун виконано так, що при обливанні водою вода всередину не потрапляє;

герметичні — електродвигун виконано так, що виключається можливість сполучення між внутрішнім простором і зовнішнім середовищем при певній різниці тисків ззовні та всередині двигуна;

вибухозахищені — електродвигуни спеціального використання (призначені для роботи у вибухонебезпечному середовищі) та інші.

За способом охолодження електричні машини класифікують за такими ознаками:
            з природним охолодженням — це машина, теплота якої передається навколишньому середовищу шляхом конвекції повітря;

штучним охолодженням — машина, в якій за допомогою спеціальних пристроїв збільшується швидкість руху повітря;

з вентиляцією — машина з штучним охолодженням повітря або іншого газу.
            За номінальними режимами роботи електричних двигунів виділяють три основні режими: тривалий, короткочасний і повторно-короткочасний (існує вісім номінальних режимів).

Найбільшого поширення серед електричних двигунів отримав трифазний асинхронний двигун, вперше сконструйований відомим електротехніком М. О. Доливо-Добровольським. 


MCj04107770000[1]Самоконтроль

 

 

                      Модуль 1

Прочитай твердження. Відміть вірні твердження знаком «+», а не вірні – знаком «-».

1.  Будь-яка електрична машина може працювати у режимі як двигуна, так і генератора.

2.  Асинхронна машина — це машина, в якій частота обертання магнітного поля збігається з частотою обертання ротора.

3. Перший трифазний асинхронний електродвигун винайшов російський винахідник-електротехнік М.О. Доливо-Добровольский.

4.  Переважне використання в промисловості отримали синхронні електродвигуни.

5. За формою виконання електричні двигуни можуть бути девяти груп.

6. Генератори — це машини, які перетворюють електричну енергію в механічну.

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

6.

Асинхронний двигун (розрізано)Модуль 2. До якого типу електричних двигунів залежно від конструкції ротора належить наведений на фото електродвигун?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) з фазним ротором;  б) з короткозамкненим ротором; в) з полим ротором;

г) інша відповідь.

Відповідь: ____________

Модуль 3. Допишіть речення:

 Синхронні двигуни поділяють на двигуни з явно вираженими і неявно вираженими .………………………………………………………………………………………

Синхронна машина змінного струму — це машина, в якій частота обертання магнітного поля збігається з частотою обертання ……………………………………………..

Генератори — це машини, які перетворюють механічну енергію в ………………….

За конструкцією ротора електродвигуни поділяють на двигуни з короткозамкненим ротором і двигуни з ……………………………………………………………………………….

За номінальними режимами роботи електричних двигунів виділяють три основні режими: тривалий, короткочасний і …………………………………………………………….

2. Будова асинхронного двигуна змінного струму

large_ (5).jpgЕлектричні машини, що перетворюють електричну енергію змінного струму в механічну енергію, називаються електродвигунами змінного струму. У промисловості найбільшого поширення набули асинхронні двигуни трифазного змінного струму. Розглянемо будову і принцип дії цих двигунів. Осердя 1 статора (рис.3) набирається із сталевих пластин товщиною 0,35 або 0,5 мм. Пластини штампують з пазами, ізолюють лаком або окалиною для зменшення втрат на вихрові струми, збирають в окремі пакети і кріплять на станину 3 двигуна. До станини прикріплюють також бічні щити з розміщеними на них підшипниками, на які спирається вал ротора. Станину встановлюють на фундаменті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Будова статора асинхронного двигуна: 1 – осердя;  2 – обмотка;  3 – станина;

 4 – щиток.

У поздовжні пази статора укладають провідники його обмотки 2, які зєднують між собою так, що утворюється трифазна система. На щитку 4 машини є шість затискачів, до яких приєднуються початки і кінці обмоток кожної фази. Для підключення обмоток статора до трифазної мережі вони можуть бути зєднані зіркою або трикутником, що дає можливість вмикати двигун в мережу з двома різними лінійними напругами (рис.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. З’єднання затискачів  на щитку двигуна: а – трикутником; б – зіркою.

 

Осердя 1 ротора (рис.5, а ) також набирають зі сталевих пластин товщиною 0,5 мм, ізольованих лаком або окалиною для зменшення втрат на вихрові струми. Пластини штампують з пазами і збирають у пакети, які кріплять на валу машини. З пакетів утворюється циліндр з поздовжними пазами, в які укладають провідники 2 обмотки ротора. Залежно від типу обмотки асинхронні машини можуть бути з фазним і короткозамкненим ротором. Короткозамкнена обмотка ротора виконується за типом білячого колеса (рис.5, б). У пази ротора укладають масивні стрижні, з’єднані на торцах мідними кільцями. Часто короткозамкнену обмотку ротора виготовляють з алюмінію. Алюміній в гарячому стані заливають у пази ротора під тиском. Така обмотка завжди замкнена накоротко і вмикання опорів в обмотку неможливо.

 
 

 

 

 

 

Рис.5. Будова ротора асинхронного двигуна: а) будова;  б) обмотка.

1 – осердя;   2 – провідники;  3 – мідні кільця.

Асинхронний двигун у розібраному виглядіФазна обмотка ротора виконана як і статорна, тобто провідники відповідним чином з’єднані між собою, утворюючи трифазну систему. Обмотки трьох фаз з’єднані зіркою. Кільця ізольовані один від одного і від валу і обертаються разом з ротором. При обертанні кілець поверхні їх ковзають по вугільним або мідним щіткам, нерухомо закріпленим над кільцями. Двигуни із коротозамкненим ротором простійші і надійніші в експлуатації, значно дешевше, ніж двигуни з фазним ротором. Однак двигуни з фазним ротором мають кращі пускові і регулювальні характеристики. В даний час асинхронні двигуни виконують переважно з короткозамкненим ротором і лише при великих потужностях і в спеціальних випадках використовують фазну обмотку ротора.

 

 

 

 


MCj04107770000[1]                             Самоконтроль

 

 

Модуль 1

Прочитай твердження. Відміть вірні твердження знаком «+», а не вірні – знаком «-».

1.  Алюміній в гарячому стані заливають у пази статора під тиском.  

2. Короткозамкнена обмотка статора виконується за типом білячого колеса.

3. Станину встановлюють на масивні підшипникові щити.

4. Двигуни з фазним ротором мають кращі пускові і регулювальні характеристики.

5. На щитку машини є вісім затискачів, до яких приєднуються початки і кінці обмоток кожної фази.

6. Обмотки трьох фаз зєднуюють лише трикутником.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 Модуль 2. В пусті дужки тексту і полички позицій малюнка проставити номер відповідного конструктивного елемента електричного двигуна.

 

 • Вал ротора__
 • Підшипники кочення __
 • Підшипниковий щит__
 • Обмотка ротора __
 • Обмотка статора __
 • Коробка виводів __
 • Лапи __
 • Вентилятор __
 • Захисний кожух __
 • Осердя ротора __
 • Осердя статора __
 • Ребра охолодження __

 

 

Основною частиною двигуна є (  ), яке виготовляється з листів електротехнічної сталі. Вал ( ) електродвигуна кріпіться в ( ), які розташовані в ( ). В станіну електродвигуна запресоване (  ),  в пази якого вкладена (  ). В розточку осердя статора ( ) вставляється ( ) з його ( ). Для приєднання електродвигуна до мережі слугує ( ). Двигун кріпіться до фундаменту за допомогою (  ). Для збільшення тепловіддачі слугують (  ).  Для обдуву двигуна слугує (  ), який закритий (  ). 

Модуль 3.  В вказаному прямокутнику накресліть:

А. Схему з’єднання затискачів  на щитку електродвигуна зіркою (Y):

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Схему з’єднання затискачів  на щитку електродвигуна трикутником (Δ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.  Виберіть правильну відповідь:

1.  Який з цих пристроїв не є конструктивним елементом електричного двигуна змінного струму?

а)  ротор;

б) статор;

в)  датчик;

г) вал.

2.  Визначити правильне  співвідношення між лінійнми і фазними напругами при з’єднанні (Δ). Вказати правильний варіант відповіді.             

а) Uл = Uф;

б)  Uл = 1,5 Uф;

 

в)  Uл = Uф;

г)  Uл = 2,0 Uф.

3.  Для зменшення яких втрат пластини осердя ротора ізолюють лаком? Вказати правильний варіант відповіді.

а) на гістерезис;

б) на вихрові струми;

в) на конвекцію;

г) інша відповідь.

4.  Вкажіть матеріал з якого виготовляюють короткозамкнену обмотку ротора?

 

а) сталь;

б) мідь;

в) бронза;

г) алюміній.

Відповідь: 1 - ____ ,   2 - ____  ,  3 - ____ , 4 - ____ .  

 

Модуль 5.  Вкажіть номер позиції підшипників електричного двигуна:

http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/images/328.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 12;  б) 10;  в) 13;  г) 8.

Відповідь ________________


3. Принцип дії асинхронного двигуна

Принцип дії електричних машин заснований на використанні законів електромагнітної індукції та електромагнітних сил. Якщо в магнітному полі полюсів постійних магнітів або електромагнітів помістити провідник і під дією сили F1 переміщати його перпендикулярно магнітним лініям, то в ньому виникає електрорушійна  сила Е (е.р.с), яка дорівнює:

images.jpg

 

 

де В - магнітна індукція в місці, де знаходиться провідник; l - активна довжина провідника; v - швидкість переміщення провідника в магнітному полі.

Багатофазна обмотка змінного струму створює обертове магнітне поле (рис.6). Між векторами діючих значень е.р.с. в трифазній системі утворюється кут 120°. Якщо ротор обертається з частотою, яка дорівнює частоті обертання магнітного поля, то така частота називається синхронною. Якщо ротор обертається з частотою, яка не дорівнює частоті обертання магнітного поля, то така частота називається асинхронною. Робота асинхронного двигуна заснована на явищі, названому «диск Араго – Ленца». Це явище полягає в наступному: якщо перед полюсами постійного магніту помістити мідний диск, який вільно закріплений на осі, і почати обертати магніт навколо його осі за допомогою рукоятки, то мідний диск буде обертатися в тому ж напрямку. Це пояснюється тим, що при обертанні магніту його магнітне поле пронизує диски і індукує в ньому вихрові струми. В асинхронних двигунах постійний магніт замінений обертовим магнітним полем, яке створюється трифазною обмоткою статора при вмиканні її в мережу змінного струму. Обертове магнітне поле статора перетинає обмотки ротора і індукує в них е.р.с. Якщо обмотка ротора замкнена на опір або накоротко, то по ній під дією е.р.с проходить струм. У результаті взаємодії струму в обмотці ротора з обертовим магнітним полем обмотки статора виникає обертальний момент, під дією якого ротор починає обертатися за напрямком обертання магнітного поля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Обертове магнітне поле

 

 


MCj04107770000[1]                                             Самоконтроль

 

 

                      Модуль 1

Прочитай твердження. Відміть вірні твердження знаком «+», а не вірні – знаком «-».

1. Робота асинхронного двигуна заснована на явищі, названому «диск Араго – Ленца».  

2. Принцип дії електричних машин заснований на використанні закону Джоуля - Ленца.

3. е.р.с – це електромагнітна складова обертального моменту.

4. Обертове магнітне поле статора перетинає обмотки ротора і індукує в них е.р.с.

5. Багатофазна обмотка змінного струму створює обертове магнітне поле.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

Модуль 2. Виберіть правильну відповідь:

        1.  Формула електрорушійної сили Е (е.р.с). Вказати правильний варіант відповіді. 

а) E = Blv;

б) В = Еlv;

в) V = Еlв;

г) інша відповідь.

2.   Елемент опори вала електродвигуна, який забезпечує його обертання - це?

Вказати правильний варіант відповіді.

а) підшипник;

б) муфта;

 

в) редуктор;

г) лапа.

3.   Який кут утворюється між векторами діючих значень е.р.с. в трифазній системі? Вказати правильний варіант відповіді.

а) φ = 60°;

б) φ = 90°;

в) φ = 120°;

г) φ = 180°.

4.  Як називається електродвигун, якщо швидкість обертання його ротора і поля статора неоднакові?

а) реверсивний;

б) асинхронний;

в) нереверсивний;

г) синхронний.

Модуль 3.  В вказаному прямокутнику напишіть формулу  електрорушійної сили:

 

 

 

 

Модуль 4. Чим відрізняються наведені на фото електричі асинхронні двигуни?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) конструкцією вала;  б) конструкцією ротора; в) конструкцією статора; г) інша відповідь.


Мал. 8.1. Перша магнітоелектрична машина братів Піксії                                                                   

 

Майже одночасно з невідомим автором конструюванням генераторів та двигунів займалися в Парижі брати Піксії і професор фізики Лондонського університету, член Королівського товариства В. Річчі. Створені ними машини мали спеціальний пристрій для випрямлення змінного струму в постійний – так званий колектор. Перша магнітоелектрична машина, яка наведена на малюнку, братів Піксії була побудована в 1832 році. Вона була попередницею всіх динамомашин в широкому сенсі слова, тобто всіх машин, що служать для перетворення енергії руху в електричну енергію. Її слід вважати родоначальницею цілого покоління різноманітних машин, призначених для отримання електричного струму. Повз нерухомих котушок, обладнаних сердечниками, рухаються за допомогою механізму кривошипу і зубчатої передачі полюси підковоподібного магніту АВ, що лежать навпроти них, внаслідок чого в котушках виникають струми змінного напряму. У генераторі братів Піксії потрібно було обертати важкі постійні магніти, що ускладнювало користування ним. З часом зрозуміли, що доцільніше зробити нерухомими постійні магніти, а легші котушки обертати між полюсами магнітів. Магнітоелектричні генератори такого типу виявилися значно зручнішими і саме в такій конструктивній формі вперше увійшли до практики.

Мал. 8.7. Динамо машина змінного струму СіменсаНезабаром берлінська фірма Сіменса запропонувала свою конструкцію динамо-машини змінного струму (рис.6), конструкція якої була цікава тим, що в індукторах немає залізних сердечників, а для збудження використовується додаткова маленька машина постійного струму. Така динамо-машина дозволяла одержувати змінний струм значно вищої напруги для живлення декількох незалежних електричних кіл з багатьма послідовно включеними дуговими лампами.

 

 

 

 

 

Рис. 6.  Перша динамо машина змінного струму Сіменса.
4. Будова синхронного генератора змінного струму

Будова статора синхронного генератора не відрізняється від будови статора асихронної машини (рис.7).

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Будова синхронного генератора: 1 – синхронний генератор; 2 – збудник.

Струм збудження протікає по обмотці збудження, яка являє собою послідовно з’єднані котушки. Ці котушки розміщені на полюсах ротора. Кінці обмотки з’єднані з контактними кільцями, які кріпляться на валу машини (2). На кільцях розташовані нерухомі щітки, за допомогою яких в обмотку збудження підводиться постійний струм від стороннього джерела енергії  - генератора постійного струму (1) (збудник).


 

 

 

 

 

Рис.8. Ротор синхронної машини: а) з явно вираженими полюсами; б) з неявно вираженими полюсами.

1 – осердя; 2 – полюсний наконечник; 3 – котушка обмотки збудження.

 

MCj04343890000[1]

 

 

 


MCj04107770000[1]                  Самоконтроль

Модуль 1.  Виберіть правильну групу пропущених слів.

 (1) збудження протікає по обмотці (2), яка являє собою послідовно з’єднані (3). Ці котушки розміщені на полюсах (4). Кінці обмотки з’єднані з контактними кільцями, які кріпляться на валу машини. На кільцях розташовані нерухомі (5), за допомогою яких в обмотку збудження підводиться постійний струм від (6) постійного струму (збудника).

 Група А                             Група Б                                          Група В

 

1. напруга                         1. струм   1. струм

2. ротора 2. збудження 2. збудження

3. котушки 3. котушки 3. котушки

4. якоря 4. статора 4. ротора

5. кільця 5. щітки 5. щітки

6. двигуна 6. генератора 6. генератора

 

Відповідь: Група __________

 

Модуль 2.  Допишіть речення:

 

1. Будова статора синхронного генератора не відрізняється від будови статора……………

……………………………………………………………………………………………………..

2. Ротор синхронної машини складається з осердя ротора, полюсного наконечника та ………………………………………………………. .……………………………………………

3.  Ротор синхронної машини виготовляється з явно або неявно вираженими………………

……………………………………………………………………………………………………...

4.  Кінці обмотки з’єднані з контактними кільцями, які кріпляться на ………........................

……………………………………………………………………………………………………...

 

Модуль 3. До якого типу електричних машин залежно від призначення належить наведена на фото електрична машина змінного струму?

 

 

 

 

 

 

 

 

а) асинхронний двигун; б) синхронний генератор; в) синхронний компенсатор;

г) інша відповідь.

Відповідь: ____________

 

 


5. Принцип роботи синхронного генератора

Конструктивно синхронні генератори бувають двох видів. У першому з них (ріс.9,а) магнітні полюси можна помістити на статорі, а провідник на роторі і знімати з них за допомогою кілець і щіток змінний струм. Ту частину, яка створює магнітне поле, називають індуктором, а ту частину машини, де розташовується обмотка, в який індукується е.р.с, називають якорем. Найбільш широке застосування одержали синхронні генератори, в яких полюси розташовані на роторі, а якір - на статорі (ріс.9,б). За допомогою первинного двигуна ротор (індуктор) обертається. Магнітне поле обертається разом з ротором, тому швидкість обертання ротора дорівнює швидкості обертання магнітного поля (обертаються синхронно).

 

 

 

 

 

 

 

                                    а)                                                                         б)

Рис.9. Принцип роботи синхронного генератора

При обертанні ротора магнітний потік полюсів перетинає статорну обмотку і наводить в ній  Е (е.р.с.) за законом електромагнітної індукції:

 

де f - частота змінного струму, Гц; w - кількість витків; kw - обмотковий коефіцієнт; Ф - магнітний потік.

Частота змінного струму синхронного генератора визначається за формулою f:

 

де р - число пар полюсів; п - швидкість обертання ротора, об / хв.

 

 

                             а)                                                                      б)

Рис.10. Режими роботи електричної машини: а) режим генератора; б) режим двигуна.


Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Число пар полюсів синхронного генератора 4. Визначити частоту обертання магнітного поля статора, якщо частота струму 50 Гц.

Рішення

Визначаємо частоту обертання магнітного поля статора:

n = f *60 / p = 50 *60 / 4 = 750 об / хв.

Відповідь: n =750 об / хв.

Приклад 2. Яка кількість полюсів має бути у синхронного генератора з частотою 50 Гц, якщо його ротор обертається з частотою 500 об / хв.

Рішення

Визначаємо кількість пар полюсів:

р = f * 60 / n = 50 * 60 / 500 = 6 пар.

Відповідь: р = 6 пар.

Приклад 3. Генератор змінного струму має 10 пар полюсів і його ротор обертається з частотою 1200 об / хв. Скільки разів на секунду струм змінює свій напрямок?

Рішення

Визначаємо скільки разів на секунду струм змінює свій напрямок:

f / 2 = p * n/60 * 2 = 10 * 1200 / 60 * 2 = 100 разів.

Відповідь:  f / 2 =100 разів.

 


MCj04107770000[1]                     Самоконтроль

Модуль1. Виберіть правильну відповідь:

1.   Визначити швидкість 12 - полюсного синхронного генератора при частоті 50 Гц.

Вказати правильний варіант відповіді.

а) 50 об/хв;

 

б) 100 об/хв;

в) 500 об/хв;

г) 12 об/хв.

2.  4 - полюсний ротор синхронного генератора обертається з швидкістю 3000 об/хв. Визначити частоту змінної е.р.с. Вказати правильний варіант відповіді.

 

а) 50 Гц;

б) 100 Гц;

в) 150 Гц;

г) 4 Гц.

3. Частота змінного струму синхронного генератора позначається буквою? Вказати правильний варіант відповіді.

а) п;

б)  f;

в)  kw;

г) к.

4.    Одиниця вимірювання швидкості обертання ротора? Вказати правильний варіант відповіді.

а) об/год;

б) Гц;

в) об/с;

г)  об/хв.

Відповідь: 1 - ____ ,   2 - ____  ,  3 - ____ , 4 - ____ .  

 

Модуль 2.  Допишіть речення:

 

1. Частина генератора, яка створює магнітне поле, називається  …………………………......

2. За допомогою первинного двигуна ротор ……………………………………………………

3. У синхронного генератора магнітне поле обертається разом з …………………………….

4.  Електрична машина змінного струму працює в режимі генератора або в режимі………..

……………………………………………………………………………………………………...

Модуль 3.  В вказаному прямокутнику напишіть формулу  частоти змінного струму синхронного генератора:

 

 

 

Модуль 4. В якому режимі працює наведена на фото електрична машина. Вказати правильний варіант відповіді.

 

 

 

 

 

 

 

 

а) в режимі генератора; б) в режимі х.х; в) в режимі двигуна; г) в режимі к.з.

Відповідь: ____________


Модуль 5.  Розв’язати задачі:                                          MCj04343890000[1]

 

А. Знайти Е (е.р.с), індуковану в одній фазі статора генератора змінного струму, якщо кількість витків 24; обмотувальний коефіцієнт 0,9; частота 50 Гц, а магнітний потік 0,05 Вб.

Дано: ________________________________________________________________________

Знайти: ______________________________________________________________________

Рішення: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Відповідь: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Б. Вибрати необхідне число витків обмотки шестіполюсного синхронного генератора, ротор якого обертається з частотою 1000 об / хв, щоб е.р.с на його затискачах була 220 В, якщо магнітний потік дорівнює 0,05 Вб, а обмотувальний коефіцієнт статорной обмотки дорівнює 0,92.

Дано: ________________________________________________________________________

Знайти: ______________________________________________________________________

Рішення: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Відповідь: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


                                   6. Схеми підключення асинхронних двигунів

1302288963_1.jpgimages.jpgАсинхронний двигун - це двигун змінного струму, частота обертання ротора якого відрізняється від частоти обертання магнітного поля, яке створюється струмом обмотки статора. Асинхронний двигун перетворює електричну енергію в механічну. Фазні обмотки статора електродвигуна з’єднуються в зірку або трикутник (залежно від напруги мережі!). Якщо в паспорті електродвигуна вказано, що обмотки виконані на напругу 220/380 В, то при вмиканні його в мережу з лінійною напругою 220 В обмотки зєднують в трикутник, а при вмиканні в мережу 380 В - в зірку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Схеми зєднання обмоток статора трифазного асинхронного двигуна:

а) в зірку; б) в трикутник; в) в зірку і трикутник на клемному щитку електродвигуна.

1302288955_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Схема підключення асинхронного електродвигуна з фазним ротором:

1) обмотка статора; 2) обмотка ротора; 3) контактні кільця; 4) щітки; R - резистори.

УВАГА! Для зміни напряму обертання (реверсу) валу асинхронного двигуна необхідно змінити напрям обертання магнітного поля статора. Для цього досить поміняти місцями два будь-яких провода, що зєднують обмотку статора з мережею живлення.


                                   MCj04343890000[1]

 

 

Співвідношення між лінійнми і фазними струмами та напругами при різних видах зєднання

 

 

 
MCj04107770000[1]                   Самоконтроль

 

Модуль1. В вказаному прямокутнику накресліть:

А. Схему з’єднання обмоток статора трифазного асинхронного двигуна зіркою (Y):

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Схему з’єднання обмоток  статора трифазного асинхронного двигуна трикутником (Δ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Виберіть правильну відповідь:

1.  Визначити правильне  співвідношення між лінійнми і фазними струмами при з’єднанні (Y). Вказати правильний варіант відповіді.

а)  Іл = Іф;

б) Іл = Іф;

в)  Іл = 2,0 Іф;

г) немає відповіді.

2.  Визначити правильне  співвідношення між лінійнми і фазними напругами при з’єднанні (Δ). Вказати правильний варіант відповіді.             

а) Uл = Uф;

б)  Uл = 1,5 Uф;

 

в)  Uл = Uф;

г)  Uл = 2,0 Uф.

3.   Зміна напряму обертання ротора асинхронного двигуна - це?

а) реверс;

б) рекуперація;

в) гальмування;

г) інша відповідь.

4.   Від чого залежить вид зєднання фазних обмоток статора  в зірку або трикутник? Вказати правильний варіант відповіді.

а) струму мережі;

б) частоти мережі;

в) напруги мережі;

г) немає    відповіді.

Відповідь: 1 - ____ ,   2 - ____  ,  3 - ____ , 4 - ____ .  

Модуль 3. Що пояснює наведена нижче схема? Вказати правильний варіант відповіді.

 

 

 

 

а) гальмування двигуна;  б) реверс двигуна; б) зупинку двигуна; г) інша відповідь.
7. Основні характеристики та параметри електричних машин змінного струму

Робочі характеристики асинхронного двигуна являють собою залежності ковзання S, частоти обертання ротора n2, моменту М, струму мережі I1, потужності P1, коефіцієнта потужності cosfee, коефіцієнта корисної дії η (к.к.д) від корисної потужності Р2 на валу машини. Ці характеристики (рис.10) знімаються за природних умов роботи двигуна тобто змінюється тільки навантаження на валу двигуна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Основні робочі характеристики асинхронного двигуна.

Відносне відставання ротора від обертового магнітного поля статора характеризується ковзанням S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Характеристики синхронного генератора: а) зовнішні; б) регулювальні.
1 – ємнісна; 2 – активна; 3 – індуктивна.

MCj04343890000[1]

 

 

УВАГА!

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

MCj04107770000[1]                   Самоконтроль

 

 

                      Модуль 1

Прочитай твердження. Відміть вірні твердження знаком «+», а не вірні – знаком «-».

1. Відносне відставання ротора від обертового магнітного поля статора характеризується ковзанням s.

2.  Асинхронна машина — це електрична машина, в якій частота обертання магнітного поля збігається з частотою обертання ротора.

3. Номінальна потужність електричного двигуна позначається символом Рн.

4. Робочі характеристики асинхронного двигуна знімаються  без зміни навантаження на валу двигуна.

5.    Величина обертального моменту на валу двигуна не залежить від його корисної потужності.

6.  Електричні двигуни — це електричні машини, які перетворюють електричну енергію в механічну.

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

Модуль 2. В вказаному прямокутнику накресліть графіки:

А. Робоча характеристика асинхронного двигуна М = f (Р2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Робоча характеристика асинхронного двигуна S = f (Р2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Регулювальна характеристика синхронного генератора (активна)

 

 


8. Пуск і регулювання частоти обертання електричних машин змінного струму

При вмиканні асинхронного двигуна в мережу по обмотках його статора і ротора проходять пускові струми, в декілька разів більше номінальних струмів. Для зниження пускових струмів використовують різні схеми пуску. Для зменшення пускового струму обмотку ротора  (рис.12) замикають на активний опір (пусковий реостат).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12. Схема вмикання пускового реостата в коло фазного ротора асинхронного двигуна.

Асинхронний двигун запускають також за допомогою перемикання обмотки статора з зірки на трикутник (рис.13). У момент пуску обмотку статора зєднують зіркою, а після того як двигун розгоняється до частоти обертання, близької до номінальної, її перемикають на трикутник. При такому способі пуску двигуна в хід пусковий струм зменшується в три рази в порівнянні з пусковим струмом, який споживався б двигуном, якби під час пуску обмотка статора була зєднана трикутником.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Схема пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором шляхом перемикання обмотки статора з зірки на трикутник.

 

 

Частота обертання ротора визначається  за наступною формулою:

 

 

 

 

 

 

З цього виразу видно, що частоту обертання ротора можна регулювати зміною будь-якої з трьох величин, що визначають її, тобто зміною частоти струму мережі f1, числа пар полюсів p і ковзання S.

 

Рис. 14. Методи регулювання частоти обертання ротора двигуна.

 

MCj04107770000[1]                   Самоконтроль

Модуль1. Виберіть правильну відповідь:

1.   Вкажіть формулу частоти обертання ротора двигуна.

а)  n2 = n1*(1 - S);

 

б)  n2 = n1/ (1 - S);

в) n1 = n2/ (1 - S);

г) інша відповідь.

2.  Який з цих пристроїв обмежує пусковий струм асинхронного двигуна? Вказати правильний варіант відповіді.

а) стабілітрон;

б) реостат;

в) плавка вставка;

г) стабілізатор.

3. Ковзання асинхронного двигуна позначається буквою? Вказати правильний варіант відповіді.

а) п;

б)  f;

в)  s;

г) к.

4.    Яким чином з’єднують обмотку статора двигуна в момент його пуску? Вказати правильний варіант відповіді.

а) зіркою;

б) трикутником;

в) прямий пуск;

г)  інша відповідь.

Відповідь: 1 - ____ ,   2 - ____  ,  3 - ____ , 4 - ____ .

Модуль 2. В вказаному прямокутнику:

А. Накресліть схему пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором шляхом перемикання обмотки статора з зірки на трикутник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Впишіть формулу обертового моменту на валу асинхронного двигуна:

 


 

 

 

На фото (рис.15) наведений найсучасніший електричний двигун змінного струму серії АІР250M4 (вітчизняного виробництва).  Електродвигун  АІР250M4  це загальнопромисловий асинхронний трифазний двигун з короткозамкненим ротором, призначений для роботи від мережі частотою змінного струму 50 Гц напругою 380/660 В.

 

http://ventilator-ua.ru/published/publicdata/VENTILATOR/attachments/SC/products_pictures/_pic.php?file=air-250-m4-1081-asinhronniy-dvigatel-chugun-02_enlcl.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Асинхронний електродвигун змінного струму серії АІР 250 M4. 

У електродвигуна АІР 250 M4 номінальна швидкість обертання 1500 обертів за хвилину.

Габарит (висота осі обертання вала): 250 мм; діаметр вала: 75 мм; потужність: 90,0 кВт; кліматичне виконання: У3; ІР 54.

Корпус двигуна виконаний з сірого чавуну. Корпус двигуна АІР до 80 габариту відливається з силумінового сплаву.

Варіанти монтажного виконання:

IM1081 на лапах, IM3081 з фланцем, IM2081 комбінований.

Переваги асинхронного електродвигуна АІР 250 M4:

 • можливість короткочасних механічних перевантажень;
 • простота конструкції;
 • простота пуску і легкість його автоматизації;
 • переважно постійна швидкість при різних навантаженнях;
 • підвищений ККД (до 75%) за рахунок високої точності виготовлення;
 • знижений рівень шуму (до 55 дБ) за рахунок застосування високоточних підшипників;
 • ступінь захисту IP54 електродвигунів забезпечує підвищену захищеність оболонки електродвигуна від води і пилу;
 • знижений рівень реактивних струмів cosφ (до 0,86), що призводить до значного зниження ризику перенапруги в мережі;
 • висока експлуатаційна надійність електродвигуна при пусках і спонтанно виникаючих перевантаженнях отримана шляхом значного збільшення кратності пускових моментів;
 • корпус відлитий із сірого чавуну.

Загальні відомості по асинхронному електродвигуну АІР 250 M4

Асинхронні трифазні електродвигуни з короткозамкненим ротором АІР 250 M4 застосовуються у всіх галузях промисловості, зокрема для електроприводів різних промислових пристроїв, механізмів і машин. Конструктивні виконання і спосіб монтажу виконані згідно ДЕСТ 2479-79. Виробництво: ВАТ «Південелектромаш» м. Нова Каховка (Україна).

Електродвигун АІР в розібраному вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Основні конструктивні елементи двигуна АІР 250 M4

 

 

http://ventilator-ua.ru/published/publicdata/VENTILATOR/attachments/SC/products_pictures/_pic.php?file=air-250-m4-1081-asinhronniy-dvigatel-chugun-02_enlcl.jpg1 Фланець

2 Малий Фланець

3 Передня кришка

4 Корпус

5 Шпонка

6 Сальник

7 Болт

8 Шайба

9 Передня кришка підшипника

10          Зовнішня кришка підшипника

11 Підшипники

12 Статор

13 Внутрішня кришка підшипника

14 Шильдік

15 Ротор

16 Прокладка

http://ventilator-ua.ru/published/publicdata/VENTILATOR/attachments/SC/products_pictures/_pic.php?file=air-250-m4-1081-asinhronniy-dvigatel-chugun-03_enlz0.jpg&WM=el17 Задня кришка

18 Крильчатка вентилятора

19 Захисна кришка вентилятора

20 Гвинт

21 Шайба

22 Стопорне кільце

23 Кришка клемной коробки

24 База клемной коробки

25 Кабельний ввід

26 Контактна площадка

27 Плата с виведенням

28 Клеми

29 Болт

30 Гайка

31 Задня кришка підшипника


                                                        Тематичне оцінювання

Початковий рівень

 

Завдання. Підкреслити правильну відповідь.

1. ……. – це зміна напряму обертання електричного двигуна змінного струму.

        а) рекуперація; 

        б) ковзання;

        в) реверсування;

        г) гальмування.

2. Що означає індекс У3 в позначенні кліматичних умов експлуатації асинхронних двигунів?

        а) помірний і холодний клімат;

        б) помірний клімат;

        в) морський клімат;

        г) тропічний клімат.

3. Як називається явище відставання ротора від обертового електромагнітного поля статора?

        а) ковзання;

        б) синхронизація; 

        в) перемагнічування;

        г) відповідь відсутня.

4. Ця конструкція асинхроннго двигуна зібрана з штампованих листів електротехнічної сталі з пазами завтовшки 0,35…0,5 мм.

        а) станина;

        б) радіатор;

        в) статор;

        г) ротор. 

5.  Яке призначення обмоток статора асинхронного трифазного двигуна?

        а) для утворення обертового магнітного поля;

        б) для змешення пускового струму;

        в) для регулювання напруги мережі;

        г) відповідь відсутня.

6. Як називається наведений на фото ротор асинхроннго двигуна?

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором

 

 

 

 

 

        а) фазний;

        б) короткозамкнений;

        в) броньовий;

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

        г) відповідь відсутня.

 

   фактично______

 

 

 Оцінювання:

 За правильну відповідь нараховується 2 бонуса, максимально 12 бонусів.

 Ключ до тестів: 1 – в), 2 – б), 3 – а), 4 – в), 5 – а), 6 – а).


Середній  рівень

 

Завдання. Підкреслити правильну відповідь.

1. В якому режимі працює наведена на фото електрична машина. Вказати правильний варіант відповіді.

 

 

 

 

 

 

          а) режим двигуна;

          б) режим к.з;

          в) режим генератора;

          г) відповідь відсутня.

2. Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) електричної машини – це відношення:

          а) η = (Р21);

          б) η = (Р12);

          в) η = (Р12);

          г) відповідь відсутня.

3. Якщо початок кожної фази з’єднується з кінцем другої фази – це схема з’єднання обмоток двигуна змінного струму?

          а) трикутником;

          б) зіркою;

          в) зігзагом;

          г) відповідь відсутня.

4. Вчений - винахідник першого трифазного асинхронного двигуна?

           а) Тесла;

           б) Якобі;

           в) Резерфорд;

           г) Доливо-Добровольський.

5. Визначити кількість полюсів трифазного двигуна марки 4А71В2. Підкреслити правильну відповідь.

           а) 4;

           б) 2;

           в) 71;

           г) інша відповідь.

6. Як  правильно позначається ступінь захисту електричного двигуна?

           а) F;

           б) Т2;

           в) IP54;

           г) відповідь відсутня.

Оцінювання:

За правильну відповідь нараховується 2 бонуса, максимально 12 бонусів.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

   фактично______

 

Ключ до тестів: 1 – в), 2 – а), 3 – а), 4 – г), 5 – б), 6 – в).


Достатній  рівень

 

Завдання 1. Вибрати правильну групу пропущенних слів.

 

Пуск електричних машин

 

Короткозамкнені асинхронні (1) невеликої потужності (до 20 кВт) вмикають безпосередньо вмиканням їх в (2) за допомогою (3) або магнітного пускача. У початковий момент пуску у роторі виникають великі пускові (4), а це несприятливо позначається на роботі електричної машини. Застосовують два основних методи пуску: перемиканням обмоток (5) із зірки на трикутник та за допомогою пускового (6).

 

 

 

 Група А           Група Б

 

1. генератори                                                     1. двигуни

2. мережу                                                           2. мережу

3. реостата                                                         3. рубильника

4. напруги                                                          4. струми

5. статора                                                           5. статора

6. реостата                                                         6. реостата

 

 

                                                               Група В

 

                                                           1. генератори

                                                           2. мережу

                                                           3. реостата

                                                           4. струми

                                                           5. ротора

                                                           6. рубильника

 

Відповідь: група ____

 

Оцінювання:

За правильну відповідь нараховується 3 бонуса.

 

Фактично ____

 

 

Ключ до тесту: група Б.                                                                                                                                 


   Завдання 2. Розв’язати задачу:                                                                                                                    

Трифазний асинхронній двигун має такі дані: тип АО-52-6, напруга і струм Δ/ Y 220/380 В 17,5/10, 1 А, швидкість обертання 950 об/хв, к.к.д 84,5, коефіцієнт потужності 0,8, частота мережі f1 50 Гц. Визначити величину ковзання s, число пар полюсів обмотки статора р, частоту струму в роторі f2, підведену потужність Р1, корисний обертальний момент М.

Дано: ________________________________________________________________________

Знайти: ______________________________________________________________________

Рішення: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оцінювання:

За правильну відповідь нараховується 6 бонусів.

Фактично ____

 

Завдання 3. Заповнити діаграму класифікації електричних машин:

 

Оцінювання:

За правильну відповідь нараховується 3 бонуса.

Фактично ____


Високий  рівень

 

Завдання 1. Опишіть тип, будову  і принцип дії наведеного нижче двигуна змінного струму. Вкажіть назву позицій (1…11) конструктивних елементів, галузь застосування таких двигунів змінного струму та їх основні технічні дані.

 

Устройство трехфазного асинхронного двигателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінювання:

За правильну відповідь нараховується 6 бонусів.

Завдання 2. Розшифруйте табличку з паспортними даними асинхронного двигуна.

 

http://electroandi.ru/images/pasportnye-dannye-asinkhronnogo-dvigatelya/pasportnye-dannye-asinkhronnogo-dvigatelya.jpg

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Оцінювання:

 

За правильну відповідь нараховується 6 бонусів.

 

                                         10. Критерії оцінювання

 

За тематичне оцінювання в цілому: максимально 48 балів.

 

Початковий рівень _____   Середній рівень_______  Достатній рівень _______ 

 

Високий рівень_______

 

Фактично______

Критерії оцінювання:

 

  4 б –  1

  8 б –  2

Вращение электромотора12 б –  3

16 б –  4

20 б –  5

24 б –  6

28 б –  7

32 б –  8

36 б –  9

40 б – 10

44 б – 11

48 б – 12

 

 

 

Оцінка ______                                    Викладач ___________

 


                                                          Список використаних джерел

 1. В.А. Поляков «Электротехника»; Учебное пособие; М. «Просвещение»; 2002, 239 с.
 2. А.Е. Зорохович, В.К. Калинин «Электротехника с основами промышленной электроники»; Учебное пособие для СПО, училищ; М. «Высшая школа»; 2005, 432 с. с ил.
 3. А.С. Касаткин «Основы электротехники»; Учебное пособие для СПО, училищ; М. «Высшая школа»; 2006, 287 с.; ил.
 4. В.Е. Китаев «Электротехника с основами промышленной электроники»; Учебное пособие для СПО, училищ; М. «Высшая школа»; 2000, 254 с.; ил.
 5. И.А. Данилов «Общая электротехника»; Программированное учебное пособие для неэлектротехнических специальностей техникумов. М., «Высшая школа»; 2007, 416 с.
 6. А.В. Грищенко, В.В.Стрекопытов «Электрические машины и преобразователи подвижного состава»; Учебное пособие для студентов СПО. М., Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с.
 7. П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман «Задачник по электротехнике с основами промышленной электроники»; Учебное пособие для СПО. М., «Высшая школа»; 2005. – 232 с., с ил.

 

 

http://disnab.ru/file/images/896_electmotor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

Технічні дані загальнопромислових електродвигунів змінного струму

Загальний вигляд

Опис

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Електродвигуни АИР, АИРУ, АИР1Е, АИРП,4АМУ,5АМУ, 6АМУ, АИМ, АИУ - ТзОВ Торговий дім Тантал в Львове

Електродвигуни  серії АИР, АИРУ, АИР1Е (одонофазний), АИРП, 4АМУ, 5АМУ, 6АМУ, АИМ та АИУ (вибухобезпечні), MTF, MTKF.

Електродвигуни загальнопромислові трьохфазні з короткозамкненим ротором та однофазні з короткозамкненим ротором з пусковою обмоткою, кранові з фазним та короткозамкненим ротором. Частота 50 Гц

Напруга 220 і 380 В

Ступінь захисту IP54, IP55

Клас ізоляції  F.

Виконання: Монтаж — лапи (IM1081), фланець (IM3081 3681), комбі (IM2081, 2181), з другим вільним кінцем вала (IM1082, 2082, 2182, 3082, 3682). Клімат — У2, У3, У5, УХЛ2, УХЛ4, Т2. Спец. виконання— хімостійкі (Х2), морські (ОМ2), з вбудованим температурним захистом (Б), з підвищеною точністю (П).

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Электродвигатель АИР 56 В2 0,25 кВт 3000 об/мин 4АМУ АД 5АМ 5АМХ 4АМН А 5А ip23 ip44 ip54 ip55 Эл.двигатель - ООО "Насос Украина" в Харькове

Електродвигуни асинхронні типу АИР загального призначення, які призначені для приводу механізмів і машин. Загальнопромислові електродвигуни серії АИР (взаємозамінні з серією А, 5А, 5АМ , 4А, 4АМ, АТ). Електродвигун асинхронний трифазний АІР 56 В2.

    Характеристика електродвигуна АИР 63 А6

Напруга 380 В

Маса 13 кг

Потужність 0,75 кВт

Частота обертання електродвигуна 3000 об / хв

Виконання: на лапах має позначення 1081. Це означає, що електродвигун асинхронний має кріпильні лапи, з отворами під болти, для кріплення двигуна до рами, що має відповідні посадочні місця. Електродвигуни асинхронні, що мають позначення 1081, найчастіше застосовуються в електричних компресорах, різних металообробних і деревообробних верстатах, різних електричних машинах, що використовують ремінну передачу.

ДОДАТОК 2

 

ДОДАТОК 3

docx
Додано
4 серпня
Переглядів
97
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку