Опрацювати, проаналізувати типові освітні програмами для початкової школи та заповнити таблиці

Про матеріал
Аналіз типові освітні програмами для початкової школи. Обов’язкові результати навчання. Опис змістової лінії
Перегляд файлу

Практичне заняття 1

Опрацювати, проаналізувати типові освітні програмами для початкової школи та  заповнити таблиці

Змістові лінії які вивчаються з інформатики у 2 класі

За програмою Савченко О. Я.

назва змістової лінії

Опис

змістової лінії

Зміст навчання

 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

1

Інформація. Дії з інформацією

 

Навколишній світ та інформація. Види інформації за способом подання.

пояснює значення інформації для життя людини, наводить приклади із власного досвіду [2 ІФО 1.1]; наводить приклади значення інформації для себе особисто [2 ІФО 1.1]; називає органи чуття, якими людина отримує інформацію із навколишнього середовища [2 ІФО 1.1]; наводить приклади інформації у різних видах: текстовій, графічні, звуковій тощо [2 ІФО 1.1]; розрізняє правдиву і неправдиву інформацію, припущення і фантазію [2 ІФО 1.4]; використовує мережі для отримання інформації та спілкування під контролем дорослих [2 ІФО 3.3]; оцінює результати своїх навчальних досягнень[2 ІФО2.2]

2

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

 

 Комп’ютерна техніка, як засіб здійснення дій з інформацією.

розуміє, що комп’ютер та інші комп’ютерні пристрої це інструменти для виконання дій з інформацією [2 ІФО 1.1]; наводить приклади технічних засобів, що допомагають передавати інформацію, поширювати інформацію [2 ІФО 1.1]; використовує цифрові пристрої у близькому для себе середовищі [2 ІФО 3.1]; пояснює, чому і як потрібно захищати себе і цифрові пристрої [2 ІФО 4.1]; звертається за допомогою у випадку наявності проблем та збоїв у роботі комп’ютера [2 ІФО 3.2]; оцінює результати своїх навчальних досягнень [2 ІФО2.2]

3

Об’єкт. Властивості об’єкта

 

Створення простих геометричних моделей об’єктів за описом їх властивостей. Зміна значень властивостей об’єкта (колір контуру, колір фону, форма об’єкта)

називає об’єкти навколишнього світу, властивості конкретних об’єктів та значення властивостей; [2 ІФО1.3] описує об’єкт називаючи його властивості та їх значення; [2 ІФО 1.3] порівнює об’єкти за значеннями властивостей; [2 ІФО1.3] спостерігає за об’єктами, визначає спільні та відмінні ознаки/властивості; [2 ІФО 1.3]; наводить приклади об’єктів, що відповідають заданим властивостям; оцінює результати своїх навчальних досягнень [2 ІФО2.2]

4

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

 

Меню комп’ютерної програми. Огляд різних прикладів меню. Інструменти комп’ютерних програм. Графічний редактор. Інструменти графічного редактора та їх налаштування. Створення та редагування не складних малюнків. Добір кольорової гами малюнка. Збереження малюнків

запускає знайомі програми [2 ІФО 2.4]; завершує роботу з програмою[2 ІФО 2.4]; називає інструменти малювання у графічному редакторі [2 ІФО 2.4]; обирає інструмент малювання для досягнення конкретного результату; створює не складні малюнки за зразком [2 ІФО 2.4]; створює зображення об’єктів що складаються з геометричних фігур та змінює значення властивостей [2 ІФО 2.4];

вміє змінити колір контуру або тла об’єкта обравши зразком колір іншого об’єкта за допомогою відповідних інструментів графічного редактора [2 ІФО 2.4]; виконує завдання із розфарбування або перефарбування малюнків [2 ІФО 2.4]; пропонує власні кольорові рішення малюнка [2 ІФО2.4]; пояснює добір кольорів [2 ІФО 2.4]; оцінює результати своїх навчальних досягнень [2 ІФО2.2]

5

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання

 

Перенесення фрагментів малюнка. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою. Прості та складені сюжетні геометричні задачі. Копіювання фрагментів малюнку.

об’єднує об’єкти за їх властивостями або значеннями властивостей [2 ІФО 1.3]; створює візуальну відповідь простих та складених геометричних задач [2 ІФО 2.4]; виділяє та переносить фрагменти малюнка [2 ІФО 2.4]; створює графічні відповіді до навчальних завдань [2 ІФО 2.4]; знаходить приклади повторення і послідовності дій у повсякденній діяльності, близькому для себе середовищі [2 ІФО 2.1]; визначає закономірність об’єктів [2 ІФО 1.3]; відтворює послідовність об’єктів із заданою закономірністю [2 ІФО 2.1]; оцінює результати своїх навчальних досягнень [2 ІФО2.2]

6

Алгоритми

 

Створення малюнків за готовими алгоритмами Складання власних графічних алгоритмів

визначає послідовність кроків для виконавців [2 ІФО2.1]; знаходить помилки у алгоритмах [2 ІФО 2.2]; визначає результат виконання лінійного алгоритму побудови простого геометричного зображення [2 ІФО 2.2] створює малюнок за лінійним алгоритмом [2 ІФО 2.4]; пропонує власні алгоритми створення не складних геометричних зображень [2 ІФО 2.4]; оцінює результати своїх навчальних досягнень [2 ІФО2.2]

 

За програмою Шияна Р. Б.

назва змістової лінії

Опис

змістової лінії

Обов’язкові результати навчання

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

1

«Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)»

У рамках змістової лінії «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)» формуються початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини. Початкові уявлення про моделі реалізовуються через визначення істотних і неістотних властивостей об’єктів та створення на основі цього простих моделей об’єктів.

Пояснює сприйняття інформації різними органами чуття на основі власних спостережень.

досліджує сприйняття інформації різними органами чуття [2 ІФО 1-1.1-1]; робить висновок щодо виду інформації та способу її сприйняття [2 ІФО 1-1.1-2]; формулює прості інформаційні запити [2 ІФО 1-1.1-3]

Розрізняє та фіксує дані, аналізує та впорядковує прості послідовності.

відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів [2 ІФО 1-1.2-1]; групує повідомлення за типами даних, що в них містяться (зображення, тексти, відео, звук тощо) [2 ІФО 1-1.2-2]; зберігає, змінює та видаляє дані на одному з відомих носіїв [2 ІФО 1-1.2-3]; розрізняє носії за їх призначенням [2 ІФО 1-1.2-4]; читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування [2 ІФО 1-1.2- 5]; відповідає на запитання за даними таблиці, схеми [2 ІФО 1- 1.2-6];

знаходить зайві чи пропущені елементи, помилки у послідовності [2 ІФО 1-1.2-7]; впорядковує предмети за заданими ознаками (наприклад, впорядкування списку учнів за датою народження, прізвищ за алфавітом тощо) [2 ІФО 1-1.2-8]

Визначає об’єкти, їх властивості та значення властивостей за підтримки вчителя; розрізняє моделі та їх відповідники у реальному світі, створює прості моделі.

користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем [2 ІФО 1-1.3-1]; визначає з допомогою вчителя / вчительки найістотніші властивості об’єктів для побудови моделей [2 ІФО 1-1.3- 2]; знаходить схожі і відмінні властивості об’єктів [2 ІФО 1- 1.3- 3]; поділяє властивості за значущістю (істотні та неістотні) [2 ІФО 1-1.3-4]; створює об’єкти за зразком [2 ІФО 1-1.3-5]; групує об’єкти, дає назву групі [2 ІФО 1-1.3-6]; переводить проблему з однієї форми представлення в іншу за запропонованим шаблоном / інструкцією [2 ІФО 1-1.3-7]; створює модель об’єкта [2 ІФО 1-1.3-8]

Розрізняє правдиві та неправдиві твердження, здобуті з різних джерел.

цікавиться походженням інформації [2 ІФО 1-1.4-1]; виокремлює факти в текстах і повідомленнях [2 ІФО 1-1.4- 2]; розпізнає в тексті хибні чи правдиві висловлювання [2 ІФО 1- 1.4-3]; розрізняє припущення і фантазію, правду і неправду у простих медіатекстах [2 ІФО 1-1.4-4]; робить власні припущення стосовно розвитку подій [2 ІФО 1-1.4-5]

2

«Моя цифрова творчість»

Змістова лінія «Моя цифрова творчість» розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

Створює план дій, наводить приклади повторення та виконання дій за визначеним завданням у повсякденній діяльності.

встановлює логічну послідовність подій або дій [2 ІФО 2- 2.1- 1]; переказує послідовність подій та дій (у тексті, явищах тощо) [2 ІФО 2-2.1-2]; оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті) [2 ІФО 2-2.1-3]

Складає простий план із точних та однозначних вказівок до дій виконавців, виявляє в ньому помилки, оцінює відповідність очікуваному результату.

діє за запропонованим планом, вирізняє пункти плану [2 ІФО 2-2.2-1]; укладає послідовність дій (алгоритм), які потрібно виконати для досягнення мети у повсякденній діяльності [2 ІФО 2-2.2-2]; укладає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками [2 ІФО 2-2.2-3]; формулює очікуваний результат [2 ІФО 2-2.2-4]; змінює послідовності дій для отримання іншого результату [2 ІФО 2-2.2-5]; погоджується або спростовує факт досягнення результату [2 ІФО 2-2.2-6]; виправляє помилки у плані [2 ІФО 2-2.2-7]

Складає ціле із запропонованих частин, пояснює, як заміна окремих частин приводить до іншого цілого.

 

виокремлює частини від цілого [2 ІФО 2-2.3-1]; складає ціле із запропонованих частин [2 ІФО 2-2.3-2]; виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування [2 ІФО 2-2.3-3]; експериментує із заміною частин [2 ІФО 2-2.3-4]; ризикує під час виконання незнайомих завдань [2 ІФО 2- 2.3-5]

Використовує готові та створює прості інформаційні продукти (текст, зображення, звуки) для отримання, передачі інформації або представлення власних ідей, результатів діяльності.

використовує, створює, змінює текст за допомогою цифрових пристроїв та програм [2 ІФО 2-2.4-1]; створює прості малюнки за допомогою цифрових пристроїв та програм [2 ІФО 2-2.4-2]; презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо [2 ІФО 2-2.4- 3]; читає електронні тексти, додає до них позначки і закладки [2 ІФО 2-2.4-4]; заповнює пропуски в таблиці, виконуючи прості розрахунки [2 ІФО 2-2.4-5]; робить фотографії, знімає відео, фіксує звуки, слухає тексти з альтернативних джерел (аудіокниги) [2 ІФО 2- 2.4-6]; використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів [2 ІФО 2- 2.4-7]

3

«Комунікація та співпраця»

В основі змістової лінії «Комунікація та співпраця» – ознайомлення із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища для цього. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Самостійно та відповідально виконує визначені завдання; працює в команді з іншими особами для досягнення спільної мети.

перевіряє результати праці, своєї та інших, за запропонованими критеріями [2 ІФО 3-2.5-1]; обґрунтовує причини своїх рішень [2 ІФО 3-2.5-2]; з допомогою інших формулює висновки щодо розв’язання чи нерозв’язання проблеми [2 ІФО 3-2.5-3]; діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією [2 ІФО 3-2.5-4]; встановлює послідовність із запропонованих дій для виконання роботи у групі [2 ІФО 3-2.5-5]; виконує різні ролі у групі [2 ІФО 3-2.5-6]

4

«Я і цифрові пристрої»

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати інформацію тощо). До 36 основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність. Ця змістова лінія охоплює вміння організовувати власний робочий простір на фізичному та простому програмному рівні для збереження здоров’я, доброго самопочуття та ефективної діяльності учня/ учениці.

Використовує цифрові пристрої вдома, в школі, на вулиці та пояснює їх призначення.

самостійно добирає необхідні цифрові пристрої для навчання [2 ІФО 4-3.1-1]; досліджує можливості пристроїв [2 ІФО 4-3.1-2]; експериментує з їхніми функціями [2 ІФО 4-3.1-3]; визначає переваги цифрових пристроїв для збирання, зберігання і відображення даних [2 ІФО 4-3.1-4]; описує призначення доступних цифрових пристроїв [2 ІФО 4- 3.1-5]; вмикає / вимикає, перезавантажує доступні пристрої [2 ІФО 4- 3.1-6]

 

Організовує власне робоче місце за допомогою дорослих; розпізнає та описує прості проблеми та збої, які виникають у роботі доступних цифрових пристроїв, звертається за допомогою та підтримкою.

підтримує порядок на робочому місці [2 ІФО 3.2-1]; бережливо ставиться до своїх і чужих речей, зокрема цифрових пристроїв [2 ІФО 4-3.2-2]; використовує програмні середовища для навчальної діяльності та в побутових ситуаціях [2 ІФО 4-3.2-3]; запускає програми, відкриває файли та програми на знайомому пристрої [2 ІФО 4-3.2-4]; розрізняє випадки, коли потрібно звернутися по допомогу, а коли впоратися самому при збоях програм і несправностях пристроїв [2 ІФО 4-3.2-5]

Використовує цифрові пристрої, технології для доступу до інформації та спілкування.

пояснює, у який спосіб люди спілкуються через мережі [2 ІФО 4-3.3-1]; оцінює переваги і обмеження спілкування через мережі [2 ІФО 4-3.3-2]; використовує цифрові пристрої для пошуку інформації, творчості та співпраці [2 ІФО 4-3.3-3]; користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо) [2 ІФО 4-3.3-4]; застосовує інформацію з веб-джерела для навчальних потреб [2 ІФО 4-3.3-5]

5

«Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Змістову лінію «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямовано на створення безпечних умов для учня / учениці під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я. У рамках цієї змістової лінії в учнів формується відповідальне та шанобливе ставлення до власної та чужої інформаційної діяльності, яке на рівні початкової школи виявляється, зокрема, і через зазначення власного авторства, посилання на авторство інших, а також через усвідомлення шкоди від списування.

Дотримується правил безпечної роботи; захищає свій інформаційний простір; розповідає про проблеми дорослим.

дотримується безпечного режиму роботи з цифровими пристроями [2 ІФО 5-4.1-1]; повідомляє про своє самопочуття дорослим [2 ІФО 5-4.1- 2]; аргументує необхідність конфеденційності паролів [2 ІФО 5- 4.1-3]; дотримується правил безпечної роботи з цифровими пристроями та в мережах [2 ІФО 5-4.1-4]; зберігає конфіденційність особистої інформації та пояснює необхідність цього [2 ІФО 5-4.1-5]; розпізнає інформацію небезпечного змісту та повідомляє про це дорослих [2 ІФО 5-4.1-6]; звертається по допомогу, коли є сумніви з приводу змісту чи співрозмовника в мережах і реальному житті [2 ІФО 5-4.1-7]

Зважає на технічні можливості цифрових пристроїв для спілкування, зокрема з людьми з особливими потребами, поважає приватність повідомлень, толерантно ставиться до відмінностей культур, традицій і різних думок.

коректно реагує на висловлювання, з яким не погоджується [2 ІФО 5-4.2-1]; розрізняє приватну та публічну інформацію [2 ІФО 5-4.2- 2]; виявляє доброзичливе ставлення до інших – безпосередньо та через мережі [2 ІФО 5-4.2-3]; повідомляє дорослих про образи і цькування [2 ІФО 5-4.2- 4]

Зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших осіб.

зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дату), доводить його [2 ІФО 5-4.3-1]; не списує і не дає списувати, аргументовано доводячи, чому [2 ІФО 5-4.3-2]; вказує авторів тих матеріалів, які використовує у своїх роботах [2 ІФО 5-4.3-3]

 

Змістові лінії які вивчаються з інформатики у 3 класі

За програмою Савченко О. Я.

назва змістової лінії

Опис

змістової лінії

Зміст навчання

 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

1

Інформація. Дії з інформацією

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні дитиною поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування, ефективно використовувати інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Роль інформації в житті людини. Перетворення інформації з одного виду в інший. Способи подання повідомлень, носії повідомлень, символи, кодування і декодування. Структурування інформації. Поняття про мережу Інтернет, програма- браузер, веб-сторінка, веб-сайт, гіперпосилання. Авторське право. Безпечна робота в  Інтернеті

пояснює значення інформації для життя людини, наводить приклади із власного досвіду [3 ІФО 1.1]; розрізняє види інформації за способом подання [3 ІФО 1.1]; уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове – в графічне, числове – в текстове тощо) [3 ІФО 1.2]; створює папку та документи в ній[3 ІФО 1.2]; пояснює поняття «комп’ютерна мережа»[3 ІФО 1.1]; розуміє призначення програми-браузера[3 ІФО 3.2]; вміє використовувати гіперпосилання[3 ІФО 3.2]; використовує мережі для отримання достовірної інформації та спілкування [3 ІФО 3.3]; висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових та інших джерел [3 ІФО 1.4]; дотримується правил використання власних і чужих творів [3 ІФО 4.3]; виявляє повагу до авторства інших осіб [3 ІФО 4.3]

2

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією» передбачає формування уявлення про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв).

Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Джерело інформації. Носії інформації. Пристрої введення та виведення інформації. Введення текстових даних. Правила введення та редагування текстових даних

розповідає про історію виникнення пристроїв для роботи з інформацією [3 ІФО 1.1]; називає носії інформації [3 ІФО 1.1]; розрізняє технічні засоби для передавання, зберігання інформації [3 ІФО 1.1]; використовує пристрої для передавання інформації [3 ІФО 1.2]; наводить приклади пристроїв для введення та виведення інформації [3 ІФО 1.1]; висловлює припущення про достовірність інформації [3 ІФО 1.4]; пояснює наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв [3 ІФО 4.1], [3 СЗО 1.1]

3

Об’єкт. Властивості об’єкта

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Види об'єктів: текстові, графічні. Інформаційний об’єкт. Властивості об'єкта. Створення моделі об’єкта за заданими властивостями. Зміна значень властивостей об’єкта (колір тексту, шрифт, накреслення)

описує текстові і графічні об’єкти[3 ІФО 1.3]; порівнює властивості текстових і графічних об’єктів за спільними і відмінними ознаками [3 ІФО 1.3]; визначає об’єкти, які відповідають заданим властивостям [3 ІФО 1.3]; вміє змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів [3 ІФО 1.3]; досліджує об’єкти за допомогою створених моделей [3 ІФО 1.3]

4

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» забезпечує розвиток навичок створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах, зокрема у табличній формі; початкових навичок використання різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймати та представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати інформацію у вигляді слайдів.

Текстові редактори. Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями

 

розрізняє сучасні пристрої для роботи з інформацією [3 ІФО 1.1]; уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої (за умови їх використання) [3 ІФО 1.2]; використовує необхідні значки на Робочому столі для запуску і роботи в програмах [3 ІФО 1.2]; орієнтується в середовищах для перегляду зображень, читання текстів, слухання музики, завершує роботу з ними [3 ІФО 3.2]; створює зображення освітніх об’єктів [3 ІФО 2.4]

5

Створення інформаційних моделей. Змінювання готових. Використання

Змістова лінія «Алгоритми» спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд;

навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки.

Етапи створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах. Створення текстових інформаційних моделей, зокрема у табличні формі. Комп’ютерні презентації, редагування презентацій. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою. Форматування презентації. Режим показу презентації

створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та/або результатів діяльності [3 ІФО 2.4]; створює та змінює прості зображення; опрацьовує та використовує інформацію з різних джерел [3 ІФО 2.4]; вміє заповнювати таблицю ознак для предметів з однієї групи (класу) [3 ІФО 1.3] ; розробляє презентацію за логічною послідовністю [3 ІФО 2.4]; доповнює презентацію текстом, зображенням, схемою [3ІФО 2.4]; редагує і форматує презентацію залежно від її призначення, змінює фон слайду; застосовує режим показу презентацій[3 ІФО 2.4]

6

Алгоритми

 

Команди і виконавці, алгоритми, способи подання алгоритму. Запис лінійних алгоритмів. Створення зображень за власними алгоритмами. Знаходження та виправлення помилок у  алгоритмах. Логічні висловлювання

визначає алгоритмічні структури[3 ІФО 2.1]; виконує, створює та записує алгоритми[3 ІФО 2.1]; вміє діяти за інструкцією [3 ІФО 1.3]; впорядковує об’єкти за певними ознаками [3 ІФО 1.3]; пояснює наслідки порушення плану, алгоритму послідовності дій у близькому середовищі, готових програмах, іграх [3 ІФО 1.2]; розрізняє істинні та хибні висловлювання [3 ІФО 1.4]

 

За програмою Шияна Р. Б.

назва змістової лінії

Опис

змістової лінії

Обов’язкові результати навчання

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

1

«Я у світі інформації»

У рамках змістової лінії «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)» формуються початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини. Початкові уявлення про моделі реалізовуються через визначення істотних і неістотних властивостей об’єктів та створення на основі цього простих моделей об’єктів.

Пояснює основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі (дім, школа, вулиця) на основі власних спостережень.

наводить приклади інформаційних процесів у близькому для себе середовищі та описує їх сутність [4 ІФО 1-1.1-1]; визначає учасників інформаційних процесів та описує їхню інформаційну взаємодію [4 ІФО 1-1.1-2]; пояснює переваги і обмеження цифрових пристроїв та інформаційних технологій для опрацювання інформації [4 ІФО 1-1.1-3]; відстежує здійснення інформаційного процесу та виявляє порушення (наприклад, момент виникнення шуму) [4 ІФО 1- 1.1-4]

Знаходить інформацію, зберігає дані на цифрових носіях, перетворює інформацію з однієї форми в іншу за допомогою поданих шаблонів, порівнює різні способи представлення інформації, аналізує та впорядковує послідовності

робить висновок щодо способу подання інформації (текстова, графічна, числова, звукова, відео тощо) [4 ІФО 1- 1.2-1]; шукає інформацію за ключовими словами та зберігає результати пошуку [4 ІФО 1-1.2-2]; знаходить інформацію, що підтверджує чи спростовує просте твердження [4 ІФО 1-1.2-3]; добирає пристрої та інструменти для отримання даних необхідного типу [4 ІФО 1-1.2-4];

обирає спосіб збереження інформації та відповідний носій даних [4 ІФО 1-1.2-5]; заносить дані у попередньо створену та готову до використання базу (щоденник погоди, читацький щоденник чи блог, таблицю тощо) [4 ІФО 1-1.2-6]; наводить приклади того, що одні і ті ж дані можна представляти більш ніж одним способом чи кодуванням [4 ІФО 1-1.2-7]; обирає спосіб представлення даних для різних життєвих ситуацій [4 ІФО 1-1.2-8]; виконує кодування / розкодування повідомлень за запропонованим правилом [4 ІФО 1-1.2-9]; заповнює шаблони, схеми за наведеним зразком [4 ІФО 1- 1.2- 10]; знаходить пропущені і / або помилкові дії у знайомій послідовності, виправляє помилки в ній [4 ІФО 1-1.2-11]; складає прості схеми та дає відповіді на запитання, користуючись такими схемами [4 ІФО 1-1.2-12]; представляє якісні дані графічно [4 ІФО 1-1.2-13]; вирізняє способи графічного представлення кількісних і якісних характеристик (організаційні діаграми – діаграми і графіки) [4 ІФО 1-1.2-14]; упорядковує об’єкти за заданими та самостійно визначеними ознаками [4 ІФО 1-1.2-15]; пропонує різні способи впорядкування об’єктів (за різними властивостями) [4 ІФО 1-1.2-16]

Класифікує об’єкти за їх властивостями, зіставляє ознаки моделей реального і цифрового світу, аналізує вплив подій на властивості, досліджує об’єкти за допомогою створених моделей

визначає об'єкти, їх властивості та значення [4 ІФО 1-1.3- 1] ; визначає групи об’єктів за їх властивостями, дає їм назви [4 ІФО 1-1.3-2]; групує об’єкти (та/ або повідомлення, предмети, елементи тощо) за заданими чи самостійно визначеними ознаками [4 ІФО 1-1.3-3]; знаходить помилки у групуванні об’єктів та пояснює їх [4 ІФО 1-1.3-4] ; висловлює припущення щодо події, яка змінила значення властивості об’єкта, прогнозує зміни значень властивостей залежно від настання події [4 ІФО 1-1.3-5] ; називає оригінальні відповідники інформаційних та реальних моделей (глобус як модель Землі, автомобільні моделі, план приміщення тощо) [4 ІФО 1-1.3-6] ; експериментує з доступними моделями, фіксує зміни, що відбуваються, прогнозує результат експерименту [4 ІФО 1-1.3- 7]; переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу (текстову у графічну, у короткий запис тощо) [4 ІФО 1- 1.3-8]

Висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових джерел, розрізняє факти і судження

розрізняє істинні та хибні висловлювання [4 ІФО 1-1.4-1]; порівнює тексти з хибною та правдивою інформацію [4 ІФО 1-1.4-2]; зважає на те, що в Інтернеті розміщують повідомлення люди з різними намірами, зокрема і з комерційною метою [4 ІФО 1- 1.4-3];

знаходить інформацію про нові ідеї і поняття, у разі сумніву шукає підтвердження з різних джерел [4 ІФО 1- 1.4-4]; визначає джерела, потрібні для підтвердження чи спростування інформації [4 ІФО 1-1.4-5]; визначає, чи вказаний автор статті [4 ІФО 1-1.4-6]; ідентифікує час розміщення відомостей [4 ІФО 1-1.4-7]; розпізнає надійні і ненадійні джерела інформації за URL адресою (розпізнає основні доменні імена) [4 ІФО 1-1.4- 8]; розпізнає факти та судження у життєвих ситуаціях [4 ІФО 1- 1.4-9]

2

«Моя цифрова творчість»

Змістова лінія «Моя цифрова творчість» розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

Розробляє алгоритми (зокрема для власної чи групової діяльності) з послідовних дій, умов, повторень

визначає логічну послідовність подій [4 ІФО 2-2.1-1]; ідентифікує об’єкти на основі схем за допомогою запитань із відповідями «так / ні» (наприклад, класифікація тварин: має шерсть, має крила, має зуби – кажан) [4 ІФО 2-2.1-2]; розпізнає алгоритмічну і неалгоритмічну послідовність дій і наслідки порушення логіки подій [4 ІФО 2-2.1-3]; формулює логічні висловлювання з конструкціями «якщо – то...», «що буде, якщо змінити порядок інструкцій?» [4 ІФО 2- 2.1-4]; формулює логічні висловлювання з конструкціями «не», «і», «або» [4 ІФО 2-2.1-5]; розпізнає послідовність повторюваних дій та замінює їх алгоритмічною конструкцією циклу [4 ІФО 2-2.1-6]; розрізняє цикли із повторенням заданої кількості разів та до виконання умови [4 ІФО 2-2.1-7]; розпізнає алгоритми в різних способах подання під час розв’язання задач у повсякденній діяльності [4 ІФО 2-2.1-8]; складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх словесного опису для власної чи групової діяльності [4 ІФО 2-2.1-9]

Створює згідно з планом або алгоритмом прості програми та налагоджує їх; прогнозує і формулює очікуваний результат створеної програми

створює просту програму в навчальному середовищі на основі наданого алгоритму та налагоджує її [4 ІФО 2-2.2- 1]; формулює очікуваний результат виконання створеної програми для різних початкових даних / сценаріїв роботи програми [4 ІФО 2-2.2-2]; порівнює отриманий результат програми з очікуваним [4 ІФО 2-2.2-3]; висловлює припущення щодо причини отримання неочікуваного результату [4 ІФО 2-2.2-4]

Розкладає задачі на прості, які виконуються згідно з окремими інструкціями чи послідовністю інструкцій і навпаки (компонує)

визначає блоки команд, за допомогою яких можна розв’язати задачу [4 ІФО 2-2.3-1]; укладає блоки команд у правильному порядку для розв’язання задачі [4 ІФО 2-2.3-2] ; визначає логічні помилки у розбитті алгоритму на блоки чи при компонуванні алгоритму з блоків [4 ІФО 2-2.3-3]

Створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та /або результатів діяльності

створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомогою цифрових пристроїв та програм [4 ІФО 2-2.4-1]; налаштовує основні інструменти комп’ютерної програми для створення простих зображень [4 ІФО 2-2.4-3]; заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань [4 ІФО 2-2.4-4]; створює прості мультимедійні продукти за підтримки вчителя/ вчительки, членів сім’ї або інших учнів [4 ІФО 2- 2.4- 5]; вдосконалює зовнішній вигляд створених інформаційних продуктів, використовуючи можливості комп’ютерних програм [4 ІФО 2-2.4-2]; обирає спосіб та представляє результати індивідуальної або групової роботи [4 ІФО 2-2.4-6]

3

«Комунікація та співпраця»

В основі змістової лінії «Комунікація та співпраця» – ознайомлення із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища для цього. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Керує своїми діями та пояснює власний внесок у спільний результат роботи команди, коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи

складає план виконання роботи з допомогою вчителя / вчительки [4 ІФО 3-2.5-1]; визначає відмінності ролей у групі [4 ІФО 3-2.5-2]; розподіляє ролі в групі з переліку ролей, які надає вчитель / учителька [4 ІФО 3-2.5-3]; виконує роль, яку пропонує група в результаті обговорення [4 ІФО 3-2.5-4]; отримує та порівнює відгуки на створений інформаційний продукт для вдосконалення проекту [4 ІФО 3-2.5-5]; надає конструктивний зворотний зв’язок, пояснює, чому важливо працювати разом [4 ІФО 3-2.5-6]

4

«Я і цифрові пристрої»

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати інформацію тощо). До основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність. Ця змістова лінія охоплює вміння організовувати власний робочий простір на фізичному та простому програмному рівні для збереження здоров’я, доброго самопочуття та ефективної діяльності учня/ учениці.

Обирає цифрове середовище, пристрої, засоби для розв’язання життєвої задачі/ проблеми, пояснює свій вибір

пояснює роботу комп’ютерної системи, що складається із сукупності взаємопов’язаних пристроїв [4 ІФО 4-3.1-1]; збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв (фотографує, записує, диктує тощо) [4 ІФО 4-3.1-2]; описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження [4 ІФО 4-3.1-3]; обирає зручні для себе способи роботи з пристроями введення та виведення даних, упевнено користується цими способами роботи [4 ІФО 4-3.1-4]; використовує цифрові пристрої для орієнтування в просторі і часі [4 ІФО 4-3.1-5]; описує основні функції доступних комп’ютерних пристроїв [4 ІФО 4-3.1-6]; порівнює подібні функції у різних цифрових пристроях [4 ІФО 4-3.1-7]; оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, зберігання і відображення даних за наданими критеріями [4 ІФО 4-3.1-8]

Налаштовує для власних потреб відповідне програмне середовище; визначає за допомогою правильної термінології збої у роботі доступних цифрових пристроїв, усуває прості несправності

визначає прості апаратні та програмні збої, які можуть траплятись під час користування технікою [4 ІФО 4-3.2- 1]; усуває прості несправності (перезавантажити пристрій, перевірити живлення, перевірити наявність мережі, закрити і знову відкрити програму) [4 ІФО 4-3.2-2]; використовує програми, ігри та сайти, зважаючи на свій вік [4 ІФО 4-3.2-3]; досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можливості [4 ІФО 4-3.2-4]; розпізнає, де зберігається програма та її дані (на пристрої чи онлайн) [4 ІФО 4-3.2-5]; налаштовує відповідне програмне середовище для зручної роботи [4 ІФО 4-3.2-6]

Співпрацює та спілкується в захищених мережевих спільнотах для обміну думками, виконання спільних завдань, пошуку інформації та навчання

добирає спосіб передачі інформації [4 ІФО 4-3.3-1]; використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середовища спільної роботи) для спільної діяльності та обміну думками [4 ІФО 4-3.3-2]; переміщується веб-сторінками з використанням гіперпосилань [4 ІФО 4-3.3-3]; виконує простий пошук за ключовими словами, використовуючи пошукові системи у безпечному режимі [4 ІФО 4-3.3-4]; структурує і впорядковує обрані веб-ресурси [4 ІФО 4- 3.3-5]; розрізняє веб-ресурси навчального та іншого призначення [4 ІФО 4-3.3-6]; доброзичливо та конструктивно коментує навчальні ресурси у захищеному середовищі [4 ІФО 4-3.3-7]; досліджує різні джерела цифрових даних, напр. онлайнові енциклопедії [4 ІФО 4-3.3-8]

5

«Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Змістову лінію «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямовано на створення безпечних умов для учня / учениці під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я. У рамках цієї змістової лінії в учнів формується відповідальне та шанобливе ставлення до власної та чужої інформаційної діяльності, яке на рівні початкової школи виявляється, зокрема, і через зазначення власного авторства, посилання на авторство інших, а також через усвідомлення шкоди від списування.

Відповідально використовує технології для власної безпеки, регулює власний час роботи з цифровими пристроями, обговорює різні наслідки використання інформаційних технологій у школі, на вулиці, вдома тощо

дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж (вихід з облікового запису, щоб ним не скористались інші, приватність особистої інформації) [4 ІФО 5-4.1-1]; дотримується часових обмежень користування цифровими пристроями [4 ІФО 5-4.1-2]; дотримується погоджених правил поведінки онлайн вдома та у школі [4 ІФО 5-4.1-3]; звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час використання цифрових пристроїв чи програм [4 ІФО 5- 4.1-4]; узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм [4 ІФО 5-4.1-5]; розрізняє приватну та публічну інформацію, зокрема ту, якою можна ділитися онлайн [4 ІФО 5-4.1-6]; порівнює сильні і слабкі паролі [4 ІФО 5-4.1-7]

Добирає належні засоби для спілкування з іншими особами, зокрема з людьми з особливими потребами безпосередньо та через Інтернет, усвідомлює відповідальність за свою діяльність в Інтернеті; рекомендує цікаві та безпечні сайти своїм друзям

визначає позитивну і негативну соціальну та етичну поведінку щодо використання технологій [4 ІФО 5-4.2-1]; добирає оптимальні форми подання інформації під час спілкування з людьми з особливими потребами та іншої культури безпосередньо і в мережі [4 ІФО 5-4.2-2]; ідентифікує прийнятну та неприйнятну поведінку в цифровому середовищі [4 ІФО 5-4.2-3]; висловлює занепокоєння з приводу сумнівних контактів та змісту в мережі [4 ІФО 5-4.2-4]; пояснює наслідки поширення інформації в мережі [4 ІФО 5- 4.2-5]; використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми [4 ІФО 5-4.2- 6]

Відвідує тільки корисні і безпечні сайти; дотримується правил використання власних і чужих творів

шанує права творців інформаційних продуктів [4 ІФО 5- 4.3- 1]; цитує та вказує джерела запозичених ідей чи матеріалів [4 ІФО 5-4.3-2]; прогнозує наслідки плагіату в повсякденному житті та онлайн [4 ІФО 5-4.3-3]; не списує і не дає списувати [4 ІФО 5-4.3-4]; поважає приватність інформації інших [4 ІФО 5-4.3-5]; уникає небезпечних та некорисних сайтів [4 ІФО 5-4.3-6]

 

Змістові лінії які вивчаються з інформатики у 4 класі

За програмою Савченко О. Я.

назва змістової лінії

Опис

змістової лінії

Зміст навчання

 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

1

Інформація. Дії з інформацією

 

Пошук інформації у мережі Інтернет. Інформаційна взаємодія. Критичне оцінювання інформації

вміє здійснювати простий пошук інформації у мережі Інтернет [4 ІФО 1.2]; знає адреси деяких сайтів, зокрема електронних бібліотек, сайтів з навчальним контентом [4 ІФО 3.1]; висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з різноманітних джерел [4 ІФО 1.4]; розрізняє факти і судження; [4 ІФО 1.4] добирає належні засоби для спілкування з іншими особами, зокрема з людьми з особливими потребами безпосередньо та через Інтернет [4 ІФО 4.2]; пояснює наслідки використання інформаційних технологій, відповідальність за свою діяльність в Інтернеті [4 ІФО 4.1]; дотримується правил використання власних і чужих творів [4 ІФО 4.3]

2

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

 

Сучасні носії інформації. Організація роботи цифрового пристрою(введення, збереження, опрацювання, збереження або виведення даних). Збереження інформації. Пам'ять комп’ютера (внутрішня та зовнішня)Огляд конструкторів з робототехніки

наводить приклади сучасних різновидів комп’ютерних пристроїв [4 ІФО 1.1]; зберігає дані на цифрових носіях[4 ІФО 1.2]; пояснює, як організована робота з даними у будь-якому цифровому пристрої [4 ІФО 1.2]; має уявлення про процес створення роботів [4 ІФО 1.1]; контролює час використання цифрових пристроїв [4 ІФО4.1]

3

Об’єкт. Властивості об’єкта

 

Об’єкти для створення моделей. Форматування та редагування об’єктів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів

класифікує об’єкти за їх властивостями; зіставляє ознаки моделей реального і цифрового світу [4ІФО 1.3]; аналізує вплив подій на властивості об’єкта [4 ІФО 1.3]; досліджує об’єкти за допомогою створених моделей [4 ІФО 1.3]; вміє створювати просту анімацію[4 ІФО 2.4]

4

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

 

Середовище програмування. Команди та інструменти. Проєкти

вміє відкривати та завершувати роботу у знайомих середовищах для програмування (офлайн та онлайн)[4 ІФО 1.2]; називає інструменти середовища та пояснює їх призначення [4 ІФО 3.2]; описує порядок створення проектів[4 ІФО 2.3]; вміє відкривати готові та зберігати створені проекти [4 ІФО 2.4]

5

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання

 

Складові частини об’єктів. Дії об’єктів. Математичні моделі. Розв’язування задач з використанням математичного моделювання

називає складові об’єкта [4 ІФО 1.3]; називає які дії можна виконувати над об’єктом, які дії може виконувати об’єкт [4 ІФО 1.3]; наводить приклади необхідності моделювання для розв’язування конкретних задач [4 ІФО 1.3]; називає етапи створення інформаційної моделі [4 ІФО 1.3]; створює математичні моделі [4 ІФО 1.3];

прогнозує та формулює очікуваний результат [4 ІФО 2.2]; коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи [4 ІФО 2.5]

6

Алгоритми

 

Середовище виконання алгоритму. Алгоритми з розгалуженням, складання алгоритмів з повторенням. Створення програмованих проектів, зокрема анімаційних історій. Ігри та стратегії перемоги

визначає алгоритмічні структури [4 ІФО 2.1]; створює алгоритми з розгалуженням у середовищі програмування [4 ІФО 2.1]; розробляє алгоритми (зокрема, для власної чи групової діяльності) з послідовних дій, умов, повторень [4 ІФО 2.1]; аналізує та впорядковує послідовності [4 ІФО 1.2]; знаходить помилки в алгоритмах та виправляє їх [4 ІФО 2.2]; вміє розробляти спільний із однокласниками проект під керівництвом вчителя [4 ІФО 2.5];

наводить приклади ігор та стратегій перемоги [4 ІФО 2.5]; оцінює результати своїх навчальних досягнень та результати своїх однокласників [4 ІФО 1.4]

 

За програмою Шияна Р. Б.

назва змістової лінії

Опис

змістової лінії

Обов’язкові результати навчання

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Йоник Ілона
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
23 жовтня 2023
Переглядів
212
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку