18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Органічна хімія Тематичний контроль № 2 Тема. Ненасичені вуглеводні.

Про матеріал
Органічна хімія.Тематичний контроль :Тема. Ненасичені вуглеводні. Робота у формі тестів. У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь, У завданнях 7 – 9 виберіть дві правильні відповіді,У завданнях 10 і 11 виберіть усі правильні відповіді, У завданнях 12 і 13 встановіть відповідність або послідовність дій, У завданні 14 і 15 запишіть розгорнуту відповідь. Завдання різної складності, вчитель проводить контрользнань і вмінь учнів при вивченні теми.
Перегляд файлу

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 2

 

Тема. Ненасичені вуглеводні.

 

Варіант 1.

 

У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть загальну формулу алканів.

 

А) CnH2n+2 ;            Б) CnH2n-2 ;              В) CnH2n ;             Г) CnH2n-6 .

 

2. Вкажіть число ізомерів пентану за положенням кратнього зв’язку:

 

А) 2;                         Б) 4;                         В) 3;                       Г) 5.

 

3. Вкажіть тип гібридизації атомів Карбону в молекулі етену:

 

А) Sp;                       Б) Sp2;                       В) Sp3;                   Г) S2p2.

 

4. Вкажіть назву продукту реакції гідроген бромування 1-бутену:

 

А) 2 – бромбутан;                                    Б) 1,2 – дибромбутан;

В) 1 - бромбутан;                                     Г) 2,2 – дибромбутан.

 

5. Вкажіть формулу алкіну, відносна густина якого за воднем 20:

 

А) С4Н6;                  Б) С3Н4;                     В) С3Н8;                 Г) С3Н6.

 

6. Вкажіть назву речовини СН3-СН2 – СН(СН3) – СН(С2Н5) – СН = СН2:

 

А) 4 – етил – 3 – метилгепт –5- ен;   Б) 3 – етил – 4 – метилгекс –1- ен;

В) 3 – метил – 4 – етилгекс –5- ен;     Г) 4 – метил – 3 – етилгент –1- ен.

 

У завданнях 7 – 9 виберіть дві правильні відповіді.

 

7. Виберіть формули гомологів гексину:

 

А) С4Н8;                Б) С3Н4;                    В) С5Н12;                Г) С5Н8.

 

8. Виберіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції:                            ... + Cl2          ...:

 

А) CH2 = CH – CH3;               Б) CH2 = CH2;               В) CH ≡ C – CH3;

 

Г) CH3 – CH2Cl;                      Д) CHCl = CCl – CH3.

 

9. Вкажіть формули речовин, які вступають у реакції приєднання за правилом Марковнікова:

 

А) CH3CH2 - С ≡ CH;                                          Б) CH3CH = СН2 – СН3;

В) CH3 – СН2 - С ≡ C –СН2 -  CH3;                        Г) CH3C ≡С - СН3;

Д) CH2 = CH3.

 

У завданнях 10 і 11 виберіть усі правильні відповіді.

 

10. Виберіть реакції, характерні для пент –2- ену:

 

А) знебарвлення розчину калій перманганату;       В) дегідратація;

Б) приєднання галагеноводнів;                                 Г) полімеризація;

Д) заміщення за місцем кратнього зв‘язку.

 

11. Вкажіть ізомери гепт –1- ину за Карбоновим ланцюгом:

 

А) СН3 – С(СН3)2 – СН2 – С ≡ СН;    Б) СН ≡ С – СН(СН3) – (СН2)2 – СН3;

В) СН3 – С ≡ С – С(СН3)2 – СН3;    Г) СН ≡ С – СН(СН3) – СН(СН3) – СН3.

 

У завданнях 12 і 13 встановіть відповідність або послідовність дій.

 

12. Встановіть генетичний зв’язок між наведеними речовинами:

 

А) CaO                               1

Б) CaCO3                            2

В) CaC2                               3

Г) C2H2                               4

Д) C2H4                               5

 

13. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

 

               +C                    +H2O                   +H2                     +H2O

CaO                       A                          Д                          F                       M

 

1 А                                      А) C2H4

2 Д                                      Б) CaC2

3 F                                       В) CO2

4 М                                      Г) C2H2

                                            Д) C2H5OH

                                            Е) C2H6

 

У завданні 14 і 15 запишіть розгорнуту відповідь.

 

14. Визначте формулу алкіну, густина якого за повітрям 2,345, масова частка Карбону 0,88 і масова частка Гідрогену 0,12.

 

15. У результаті спалювання 4,2 г речовини утворюється 13,2 г вуглекислого газу і 5,4 г води. Відносна густина пари речовини за повітрям 2,9 (н.у.). Визначте молекулярну формулу речовини.

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 2

 

Тема. Ненасичені вуглеводні.

 

Варіант 2.

 

У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену:

 

А) CnH2n- 6 ;            Б) CnH2n ;              В) CnH2n - 2 ;             Г) CnH2n+2 .

 

2. Вкажіть значення валентного кута в молекулі етену:

 

А) 1800;                  Б) 109028´;             В) 1200;                     Г) 1090.

 

3. Вкажіть формулу алкену, відносна густина якого за киснем дорівнює 1,75:

А) С3Н8;                  Б) С5Н10;                     В) С4Н8;                 Г) С3Н6.

 

4. Вкажіть формулу 2 – хлорбут –2- ену:

 

А) СН3 – СН = С – СН3;                            Б) СН2 = С – СН2 – СН3;

 

                         Cl                                                       Cl

 

В) СН3 – СН – С ≡ СН;                              Г) СН3 – СН – СН2 – СН3

 

                Cl                                                                 Cl

 

5. Вкажіть назву продукту реакції бромування пропену:

 

А) 1,1 - дибромепропан;                            Б)1,2 - дибромопрапан;

В) 2,2 - дибромопропан;                            Г) 1, 2, 3 ,.4 – тетрабромпропан.

 

6. Вкажіть реактив, за допомогою якого можна відрізнити ацетилен від етану:

 

А) метиловий оранжевий;                         Б) вапняна вода;

В) купрум (ІІ) гідроксид;                           Г) бромна вода.

 

У завданнях 7 – 9 виберіть дві правильні відповіді.

 

7. Виберіть речовини, з якими може реагувати ацетилен:

 

А) H2O;            Б) HBr;            В) NaOH;            Г) Na2CO3;            Д) CH3Cl.

 

8. Вкажіть сполуки, в яких можлива ізомерія Карбонового ланцюга:

 

А) пропін;          Б) бут –2- ин;            В) гекс –1- ин;            Г) пент –2- ен.

 

9. Вкажіть формули речовин, пропущених у схемі перетворень:

 

CaO                        CaC2                   ···      C2H4                  ····    C2H5Br

 

А) C2H6;              Б) C2H4Br2;              В) CH3Br            Г) СН4;           Д) C2H2.

 

У завданнях 10 – 11 виберіть усі правильні відповіді.

 

10. Виберіть реакції, характерні для 1 – бутину:

 

А) приєднання водню;                                   Б) полімеризація;

В) знебарвлення бромної води;                    Г) приєднання гомогеноводнів;

Д) заміщенню за місцем кратнього зв’язку.

 

11. Вкажіть фізичні властивості, характерні для ацетилену:

 

А) газ бурого кольору;                                   Б) легший за повітря;

В) малорозчинний у воді;                              Г) рідина блакитного кольору;

Д) безбарвний газ.

 

У завданнях 12 і 13 встановіть відповідність, або відповідну послідовність.

 

12. Установіть відповідність між рівняннями реакції та формулами одного з реагентів:

 

А) C2Н4                                            1      ?  + Н2                  С2Н4

Б) C4Н10                                            2     ?  + Cl2                C4H9Cl + HCl

В) C2Н2                                             3     ?  + H2O              C2H5OH

Г) C3H6                                             4     ?  + Br2                C3H6Br2

Д) C2H6.

 

13. Встановіть генетичний зв’язок між наведеними речовинами:

 

А) СН4;                                             1

Б) СН2 = СНCl;                                2

В) СН ≡ СН;                                     3

Г) С  ;                                                4

Д) (- СН2 – СН - )n.                           5

 

                    Cl

 

У завданнях 14 і 15 запишіть розгорнуту відповідь.

 

14. Визначте формулу алкену, густина якого за киснем 1,3125, а масова частка Карбону 0,857.

 

15. Напишіть структурні формули ізомерних вуглеводнів, що являють собою гази з відносною густиною за воднем 28. Один з них знебарвлює розчин перманганату калію. Складіть рівняння реакції цього вуглеводню з бромом. До якого класу вуглеводнів належить цей ізомер?

 

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 2

 

Тема. Ненасичені вуглеводні.

 

Варіант 3.

 

У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь.

 

1. Вкажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену:

 

А) CnH2n ;                 Б) CnH2n - 6 ;                   В) CnH2n+2 ;             Г) CnH2n - 2 .

 

2. Вкажіть формулу алкіну, в молекулі якого міститься 30 атомів Гідрогену:

 

А) С14Н30;                  Б) С15 Н30;                     В) С18Н30;                 Г) С16Н30.

 

3. Вкажіть назву речовини СН3 – СН(СН3) – СН = С(СН3) – СН3:

 

А) 2,4 – диметилпент –3- ен;                         Б) 2,4 – диметилпент –2- ен;

В) 2,4 – метилпент –2- ен;                             Г) 2,4 – диметилпент –2- ин.

 

4. Вкажіть назву продукту реакції неповного хлорування етину:

 

А) 1,1,2,2 – тетрахлоретан;                            Б) 1,2 – дихлоретен;

В) 1,2 – дихлоретан;                                       Г) 1,1 – дихлоретен.

 

5. Вкажіть вид кратнього зв’язку в молекулі пент –1- ену:

 

А) σ, π, π;                 Б) σ;                        В) σ, π;                  Г) ароматичний.

 

6. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій і правій частинах рівняння реакції горіння пропену:

 

А) 22;                       Б) 23;                      В) 13;                    Г) 24.

 

У завданнях 7 – 9 виберіть дві правильні відповіді.

 

7. Вкажіть види ізомерії, які характерні алкенам:

 

А) оптична ізомерія;                               Б) ізомерія кратнього зв’язку;

В) цис, транс – ізомерія;                         Г) орто - , мета - , пара – ізомерія;

Д) ізомерія положення функціональної групи.

 

8. Вкажіть речовини, з яких можна добути ацетилен:

 

А) Al4C3;                   Б) CH4;                   В) CaC2;                     Г) CH3COONa.

 

9. Вкажіть формули речовин, пропущених у схемі перетворень:

 

           15000C

CH4                                      C2H4                     ...                      С2Н3Cl3

 

A) C2H6;                  Б) C2H2;                  В) C2H4Cl2;                  Г) C2H5Cl

У завданнях 10 і 11 виберіть усі правильні відповіді.

 

10. Вкажіть ізомери гексену за положенням кратнього зв’язку:

 

А) СН2 = СН – СН(СН3) – СН2 – СН3;             В) СН ≡ С – (СН2)3 - СН3;

Б) СН3 – СН = СН – (СН2)2 - СН3;                    Г) СН3 – СН2 – СН = С(СН3) - СН3.

 

11. Вкажіть фізичні властивості для етилену:

 

А) безбарвний газ;                                Б) трохи легший за повітря;

В) безбарвна рідина;                            Г) газ бурого кольору;

Д) легко розчиняється в гарячій воді.

 

У завданнях 12 і 13 встановіть відповідність, або відповідну послідовність.

 

12. Встановіть послідовність генетичний зв’язок між наведеними речовинами:

 

А) CH3Cl                                                       1

Б) C2H6                                                          2

В) C2H4                                                       3

Г) CH4                                                           4

Д) (-CH2 – CH2 - )n                                       5

 

13. Встановіть відповідність між структурною формулою речовини і її назвою:

 

1. СН2 = СН – С(СН3)2 – СН(СН3) – СН3;      А) 2,4 – диметилпент –3- ен;

2. СН3 – СН(СН3) – СН(С2Н5) – С ≡ СН;       Б) 3 – етил – 4 – метилпент –1- ин

3. СН2 = СН – С(СН3)2 – СН(СН3) – СН3       В) 2,4 – диметилпент –2- ен;

                                                                            Г) 3,3,4 – триметилпент –1- ен;

                                                                            Д) 2,3,3 – триметилпент –4- ен;

                                                                            Е) 2 – метил – 3 – етилпент –1- ин.

 

У завданнях 14 і 15 запишіть розгорнуту відповідь.

 

14. Дописати рівняння реакції:

 

А) НС ≡ СН + 2Сl2                 ;           Б) НС ≡ СН + Н2О                  

В) СН2 = СН2 + Н2О              ;            Г) НС ≡ С - СН2 – СН3 + НСl             

 

15. Який об’єм ацетилену можна добути з карбіду кальцію, на утворення якого витрачено 2 кг карбонату кальцію? Вихід ацетилену становить 75% від теоретично можливого.

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 2

 

Тема. Ненасичені вуглеводні.

 

Варіант № 4

 

У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь

 

1. Вкажіть загальну формулу алкінів:

 

А) СпН2п - 1;             Б) СпН2п - 2;             В) СпН2п-+ 2;             Г) СпН2п;

 

2. Вкажіть вид кратнього зв’язку в молекулі гепт –2- ину:

 

А) подвійний;       Б) ароматичний;         В) простий;         Г) потрійний.

 

3. Вкажіть ознаку реакції, що відбувається при пропусканні етилену в розчин калій перманганату:

 

А) колір розчину не змінюється;     Б) колір розчину змінюється на синій;

В) розчин знебарвлюється;         Г) колір розчину змінюється на червоний.

 

4. Вкажіть формулу алкену, відносна густина якого за повітрям дорівнює 3,31:

 

А) С6Н12;               Б) С7Н14;                  В) С7Н12;                     Г) С5Н12.

 

5. Вкажіть назву речовини С2Н5 – С ≡ С – СН(СН3)2:

 

А) гекс–3-ин;                                             Б) ізобутилпропіл;

В) 5-метилгекс–3-ин;                         Г) 2 – метилгекс–3-ин.

 

6. Вкажіть формулу ізомеру 1 – пентину за карбоновим ланцюгом:

 

А) СН2=СН-СН(СН3)-СН3;                     Б) СН3-С≡С-СН2-СН3;

В) СН≡С-СН(СН3)-СН3;                         Г) СН3-С(СН3)=СН- СН3.

 

У завданнях 7 – 9 виберіть дві правильні відповіді.

 

7. Вкажіть формули речовин, пропущених у схемі перетворень:

 

 

А) СН4;            Б) С2Н4Сl2;            В) С2Н2;             Г) С2Н6;           Д) СН3Сl.

 

8. Виберіть речовини, з якими може реагувати бутен:

 

А) NH3;           Б) HBr;                   В) C2H2;             Г) H2O             Д) CaC2.

 

9. Вкажіть речовини, з яких можна добути етен в одну стадію:

 

А) CaC2;         Б) С2Н6;                 В) С5Н14;             Г) СН4;           Д) AlC3.

 

У завданнях 10 і 11 виберіть усі правильні відповіді.

 

10. Вкажіть формули речовин, які вступають у реакції приєднання за правилом Марковнікова:

 

А) СН2 = СН - СН(СН3) - СН3;                 Б) СН3 – СН = СН - СН3

В) НС ≡ С – С(СН3)2 – СН3;                      Г) СН3 – СН = С(СН3) – СН3

 

11. Виберіть реакції, які характерні для пропену:

 

А) полімеризації;                                        Б) гідратація;

В) заміщення за місцем кратнього зв’язку;

Г) приєднання галогеноводнів;

Д) знебарвлення розчину калій перманганату;

Е) поліконденсація.

 

У завданнях 12 і 13 встановіть відповідність або відповідну послідовність.

 

12. Узгодьте реагенти та продукти реакцій:

Реагенти                                                                   Продукти реакції

 

А) С2Н2 + Н2О                                                             1. С2Н4 + Н2О;

                     Н2SO4

Б) С2Н5ОН                                                                    2. СН3 – СОН;

В) СН2 = СН2 + Н2О                                                   3. С3Н6 + Н2О;

Г) С2Н6                                                                         4. С2Н5ОН;

                                                                                      5. С2Н4 + Н2 .

 

13. Установіть відповідність між вуглеводнями та продуктами їх гідратації.

         Вуглеводні                                                               Продукти гідратації

 

А) етен;                                                                          1. етиленгліколь;

Б) ацетилен;                                                                  2. оцтовий альдегід;

                                                                                       3. оцтова кислота;

                                                                                       4. етанол.

 

У завданнях 14 і 15  запишіть розгорнуту відповідь.

 

14. Здійсніть такі перетворення:

 

карбонат кальцію          оксид кальцію           карбід кальцію         ацетилен.

 

15. У результаті спалювання 11,4 г речовини утворилося 35,2г карбон(ІУ) оксиду та 16,2г пари води. Відносна молекулярна маса речовини дорівнює 114. Яка молекулярна формула речовини.

Органічна хімія

 

Тематичний контроль № 2

 

Тема. Ненасичені вуглеводні.

 

Варіант № 5

 

У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь

 

1. Загальна формула СпН2п-2 яким вуглеводням відповідає:

 

А) алканам;        Б) алкенам;          В) алкінам;               Г) аренам.

 

2. Позначте реактив, завдяки якому можна відрізнити ацетилен від етилену:

 

А) аміачний розчин аргентум оксиду;    Б) розчин калій перманганату;

В) бромна вода;                                  Г) свіжодобутий купрум(ІІ) гідроксид.

 

3. Позначте тип гібридизації атома Карбону в молекулі етену:

 

А) Sp;                   Б) Sp2;                    В) Sp4;                      Г) Sp3.

 

4. Позначте речовину, що є міжкласовим ізомером 3-метилбут–1-ина:

 

А) СН2 = С(СН3) – СН = СН2;               Б) СН ≡ С –СН2 - СН2 – СН3;

В) СН2 = С(СН3) – С ≡ СН;                   Г) СН3 - СН(СН3) - СН2 – СН3.

 

5. Позначте реакцію отримання оцтового альдегіду:

 

А) С2Н4 + Н2О                                       Б) 3НС ≡ СН               

В) С2Н2 + Н2О                                       Г) С3Н6 + Н2О             

 

6. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій і праві частинах рівняння горіння пентену:

 

А) 21;                  Б) 35;                  В) 37;                  Г) 23.

 

У завданнях 7 – 9 виберіть дві правильні відповіді.

 

7. Вкажіть реактиви, за допомогою яких можна відрізнити ацетилен від етану:

 

А) розчин калій перманганату;            Б) купрум (ІІ) гідроксид;

В) вапняна вода;                                    Г) бромна вода.

 

8. Вкажіть сполуки, в яких можлива ізомерія кратнього зв’язку:

 

А) пропен;       Б) пропін;       В) бут-2-ен;        Г) гекс-3-ин;       Д) етен.

 

9. Вкажіть формули речовин, пропущених у схемі перетворень:

 

СН4           ...            С3Н8            ...             (- СН2 – СН -)n:

 

                                                                                   СН3

 

А) СН2 = СН2;      Б) С2Н2;        В) 1-бутен;        Г) пропін;       Д) 2-пентин.

 

У завданнях 10 і 11 виберіть усі правильні відповіді.

 

10 Реакція гідрування характерна:

 

А) алканів;           Б) алкенів;            В) циклоалканів;          Г) алкінів.

 

11. Вкажіть ізомери гепт-1-ену за Карбоновим ланцюгом:

 

А) СН2 = СН – СН(СН3) – СН(СН3) – СН3;

Б) СН3 – СН(СН3) – (СН2)3 – СН3;        В) СН3 – СН = СН – С(СН3)2 – СН3;

Г) СН2=СН – СН = СН – СН2 – СН2 – СН2 – СН3;

Д) СН3 – СН2  - С(СН3)2 – СН = СН2;   Е) СН2  = С(СН2)3 – СН3

 

У завданнях 12 і 13 встановіть відповідність або відповідну послідовність

 

12. Установіть генетичний ланцюжок добування 2 – бутену:

 

А) хлоретан     1.

Б) 2 – хлорбутан     2.

В) 2 – хлорпропан    3.

Г) пропен      4.

 

13. Узгодьте реагенти та продукти реакцій.

 

          Реагенти      Продукти реакцій

 

А) СН2 = СН – СН3 + НBr                                  1. СН3 – СBr2 – СН3;

Б) СН3 – СН = СН2Br + Н2                                 2. СН3 – СНBr – СН3;

В) СН2 = СН – СН3 + Br2                                    3. СН3  – СН2  - СН2Br;

Г) СН ≡ С – СН3 + 2НBr                                     4. СН2Br – СНBr - СН3;

               5. СНBr2 - СН2  - СН3

 

14. Під час спалювання 448мл гомолога ацетилену (н.у.) утворилось 2,64г карбон (IV) оксиду. Визначте формулу вуглеводню. Вкажіть загальну кількість атомів у його молекулі.

 

15. Здійснити схему перетворення:

 

натрій ацетат              метан                      ацетилен

 

                                    бромметан              етан

 

doc
Додано
22 липня 2019
Переглядів
2454
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку