Орієнтовне КТП з укр. л-ри для 11 кл. (рівень стандарту) на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
КТП уклали згідно з листом МОНУ від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році». Відповідає такій програмі. Програма. Українська література : програма для ЗНЗ. 10 − 11 класи. Рівень стандарту (затверджена наказом МОНУ № 1407 від 23.10.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (див. навчальні програми 10 − 11 кл., чинні з 1 вересня 2018 р.; дата звернення: 10.08.2019)
Перегляд файлу

Українська література

11 клас

Рівень стандарту

70 год.

(2 год. на тиждень)

Програма. Українська література : програма для ЗНЗ. 10  11 класи. Рівень стандарту (затверджена наказом МОНУ № 1407 від 23.10.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (див. навчальні програми 10  11 кл., чинні з 1 вересня 2018 р.; дата звернення: 10.08.2019)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

Підручник. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. ЗНЗ. К. : Грамота, 2019. 256 с.

 

Усього

годин

КР (тести, відп. на пит.)

Класн. твір (міні-твір, есе)

РМ

ПЧ

ЛРК

Напам.

Зош.

ТО

усн.

письм.

Рік

70

4

2

2

2

2

2

7

9

7

І сем.

32

2

1

1

1

1

1

4

4

3

ІІ сем.

38

2

1

1

1

1

1

3

5

4

 

Календарно-тематичне планування на 2019  2020 н. р.

І  ІІ семестри

№ з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

І семестр

«Розстріляне відродження»

1

Вступ.

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

ТЛ: «розстріляне відродження».

 

 

Літературний авангард (оглядово)

2

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М. Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»).

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

 

 

Поетичне самовираження

3

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина − найбільший модерніст 20-х років. Основне з життя і творчості поета. Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування, потужне ліричне «Я» як символ нової людини, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму.

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення).

 

 

4

Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...»[1].

ТЛ: кларнетизм.

 

Напам.

1 вірш

(на вибір).

 

5

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти»,«Одчиняйте двері…»).

 

 

6

Євген Плужник ‒ один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творчі біографія, трагічна доля. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен ‒ як срібний птах!..»).

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

 

Напам.

1 вірш

(на вибір).

 

«Київські неокласики»

7

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М. Рильського. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу (*«Солодкий світ!..»[2]).

ТЛ: філософічність.

 

Напам.

1 вірш

(на вибір).

 

8

Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.

ТЛ: сонет.

 

 

9

КР1

ТО1 (9 ф)

КР № 1. «"Розстріляне відродження". Поезія»: тестування, відповіді на питання.

 

 

Прозове розмаїття

10

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.

Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (М. Фітільова). Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925  1928 рр.

 

 

11

«Я (Романтика)» ‒ новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність.

 

 

12

Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

 

 

13

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення.

 

 

14

Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря.

 

 

15

РМ1 (у)

РМ № 1 (у). Усний журнал «Ю. Яновський і кіно».

 

 

16

Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі в романі «Місто».

ТЛ: урбаністичний роман.

 

 

17

Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми самоствердження в міському середовищі.

 

 

18

Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому.

 

 

19

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті рр. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час. Усмішка «Моя автобіографія».

ТЛ: усмішка.

 

 

20

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках (*«Письменники», *«Сом»).

 

 

21

РМ2 (п)

РМ  2 (п). Написання усмішки.

 

 

22

КР2

ТО2 (13 ф)

КР № 2. «"Розстріляне відродження". Прозове розмаїття»: тестування, відповіді на питання.

 

 

Модерна драматургія

23

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.

Микола Куліш. Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

 

 

24

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

ТЛ: сатирична комедія.

 

 

25

Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.

 

 

Перлини західноукраїнської літератури

26

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.

Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» − нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», *«Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І. Антонича.

ТЛ: міфологізм, асоціативність.

 

Напам.

1 вірш

(на вибір).

 

27

Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. «Поза межами болю» − поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

ТЛ: поема в прозі.

 

 

28

Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією.

 

 

29

Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Розгляд ідейно-художнього змісту окремих фрагментів твору, коментування їх[3].

 

 

30

КТ1

Контрольний класний твір (есе) за доробком М. Куліша,

Б.-І. Антонича, О. Турянського.

 

 

31

ПЧ1

ПЧ  1. «Марія» Уласа Самчука.

 

 

32

ЛРК1

ТО3 (10 ф)

ЛРК  1. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами. «Світанківці». Перша хвиля.

 

 

ІІ семестр

«Під чужим небом»

33

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця.

 

 

34

Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

 

 

35

Іван Багряний (І. Лозов’ягін). Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

ТЛ: пригодницький роман.

 

 

36

РМ3 (у)

Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Вольовий характер Григорія Многогрішного.

РМ  3 (у). Міні-твір «Григорій Многогрішний − уособлення сили української людини» (усн.).

 

 

37

Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу.

 

 

Воєнне лихоліття

38

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко − відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Трагічна творча біографія митця. Романтичне світобачення. Довженко-художник.

 

 

39

Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»). Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби – «Щоденник» (періоду війни). Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

 

 

40

Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця.

 

 

41

Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

 

 

42

Олесь Гончар. Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку письменника. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі.

ТЛ: новела (поглиблено).

 

 

43

КТ2

ТО4 (11 ф)

Контрольний класний твір (есе) за доробком Є. Маланюка, Івана Багряного, О. Довженка, Олеся Гончара.

 

 

Літературне «шістдесятництво»

44

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників».

 

 

45

Василь Симоненко − «витязь молодої української поезії». Коротко про митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»). Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

ТЛ: віршові розміри (повторення).

 

 

46

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Провідні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання (*«Я стужився, мила, за тобою…»).

 

 

47

Іван Драч − невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення).

 

 

48

Микола Вінграновський − учень О. Довженка. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Уселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». «У синьому небі я висіяв ліс» − поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною колористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем.

 

Напам.

1 вірш поета-шістдесятн. (на вибір).

 

49

Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. Новела «Три зозулі з поклоном»: «вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації.

 

 

50

ТО5 (7 ф)

Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).

 

 

Митець і суспільство

51

Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

 

 

52

«Страшні слова, коли вони мовчать», Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль в суспільстві.

«Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність.

 

Напам.

1 вірш

(на вибір).

 

53

«По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв’язок із античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне.

 

 

54

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».

ТЛ: роман у віршах.

 

 

55

Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

 

 

56

РМ4 (п)

РМ  4 (п). Написання листа героїні роману «Маруся Чурай» (висловлення власного ставлення до вчинку головної героїні).

 

 

Стоїчна українська поезія

57

Василь Стус − поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості(відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи). Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.

 

Напам.

1 вірш

(на вибір).

 

58

Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу.

ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі.

 

 

59

КР3

ТО6 (9 ф)

КР № 3. «Літературне "шістдесятництво". Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, Гр. Тютюнника, Л. Костенко, В. Стуса»: тестування, відповіді на питання.

 

 

Сучасна українська література (на вибір)

60

Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем.

Поезія: І. Римарук («Обнови»), Ю. Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»).

 

 

61

Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її інтенсивний розвиток). Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси.

Поезія: О. Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), О. Ірванець («До французького шансоньє»), С. Жадан («Музика, очерет…», «Смерть моряка»).

ТЛ: постмодернізм; література елітарна, масова.

 

 

62

Есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. АндруховичShevchenkoisOK»).

 

 

63

Проза: В. Діброва («Андріївський узвіз»),

 

 

64

Проза: Я. Мельник («Далекий простір»).

 

 

65

ПЧ2

ПЧ  2. Л. Дереш. Проза.

 

 

66

КР4

КР № 4. «Сучасна українська література»: тестування, відповіді на питання.

 

 

67

ЛРК2

ЛРК  2. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами. «Світанківці». Друга хвиля.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого

68

Дискусія довкола питань розвитку сучасної української літератури та її перспектив.

 

 

69

Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

 

 

70

ТО7 (11 ф)

Підсумковий урок.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

___вересня                                                                                              ЗДНВР С. КОЛЄСНІКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки:

КТП − календарно-тематичне планування

РМ (у) − урок розвитку мовлення (усний)

РМ (п) − урок розвитку мовлення (письмовий)

КР − контрольна робота

КТ − контрольний (класний) твір

ПЧ − урок позакласного читання

ЛРК − урок літератури рідного краю

ТЛ − теорія л-ри

ТО тематичне оцінювання

Кольори:

Жовтий − уроки РМ

Зелений − контрольні роботи

Фіолетовий − твори для вивчення напам’ять

Список творів для вивчення учнями 11 класу напам’ять

І семестр

Поезія П. Тичини (на вибір: напр., «Ви знаєте, як липа шелестить»)

Поезія Є. Плужника (на вибір: напр., «Ніч… а човен ‒ як срібний птах!..»)

Поезія М. Рильського (на вибір: напр., «У теплі дні збирання винограду»)

Поезія Б.-І. Антонича (на вибір: напр., «Зелена євангелія»)

ІІ семестр

Поезія «шістдесятників» (на вибір: напр., «Два кольори» Д. Павличка)

Поезія Л. Костенко (на вибір: напр., «Страшні слова, коли вони мовчать»)

Поезія В. Стуса (на вибір: напр., «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...»)


[1]Художні тексти для текстуального вивчення позначені жирним шрифтом.

[2]Запроваджено (*) – для творів, які не є обов’язковими, їх можна розглядати додатково, за вибором учителя, наявністю часу або самостійно.

[3]Червоним курсивом позначені очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, унесені до теми уроку.

docx
Додано
31 серпня
Переглядів
1744
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку