3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

Про матеріал
Збірник містить завдання з тем: MS Word, MS Excel та MS Access. Завдання, запропоновані в збірнику можуть бути корисними для студентів при підготовці до контрольних робіт з розглянутих тем, викладачам при перевірці знань та умінь студентів. Збірник може бути використаний на предметах: "Основи інформаційних технологій", "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Системні офісні додатки". Призначений для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Перегляд файлу

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Основи інформаційних технологій. Збірник завдань.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

К.О. Холупняк

 

 

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

зБІРНИК ЗАВДАНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси – 2019


Видання здійснено за фінансової підтримки Громадської організації “Рада батьків Черкащини”

 

 

УДК 004.9 (076)

Рекомендовано до друку   Розповсюдження та тиражування

рішенням методичної ради   без офіційного дозволу

Черкаського державного                       ЧДБК заборонено

бізнес-коледжу.     

Протокол № 3 від    грудня 2019 року  

 

 

Укладач: Холупняк К. О.

Основи інформаційних технологій.

Збірник завдань.

 

Черкаси, 2019 р. – 68 с.

 

 

Рецензент: Андрієнко В.О. к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету.

 

 

Збірник  містить завдання з тем: MS Word, MS Excel та MS Access.

Завдання, запропоновані в збірнику можуть бути корисними для студентів при підготовці до контрольних робіт з розглянутих тем, викладачам при перевірці знань та умінь студентів.   Збірник може бути використаний на предметах: "Основи інформаційних технологій", "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Системні офісні додатки".

Призначений для студентів комп’ютерних  спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

Затверджено на засіданні ЦК   © К. О. Холупняк,  2019

Комп’ютерних систем та мереж

Протокол №4 від 22 листопада 2019 року


ЗМІСТ

ВСТУП          4

Розділ 1. Текстовий редактор MS Word      5

Розділ 2. Електронні таблиці MS Excel    27

Розділ 3. Системи керування базами даних MS Access  48

Рекомендована література      65


ВСТУП

Процес навчання в коледжі – це цілеспрямована взаємодія викладача і студента, що постійно змінюється, і в ході якої розв’язуються задачі освіти, виховання та загального розвитку студентів. Використання спеціальних інформаційних технологій впливає на процес сприйняття навчального матеріалу та, врешті-решт, впливає на ефективність навчального процесу.

Враховуючи світові тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій та величезний інтерес до використання їх у майбутній професійній діяльності, збірник орієнтований на вивчення професійних можливостей MS Word, MS Excel та MS Access.

Невід’ємним етапом вивчення будь-якої теми є практичне її застосування, розв’язок різноманітних прикладів та виконання завдань. Це дає можливість студентам краще опанувати матеріал.

Збірник розрахований, у першу чергу, на перевірку знань та умінь студентів, дає можливість студентам, розв’язуючи типові завдання, краще підготуватися до контрольних робіт. Кожен розділ містить 30 однотипних варіантів завдань.

 


Розділ 1. Текстовий редактор MS Word

 

Варіант № 1

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Arial; Написання – курсив; Колір – синій; Інтервал між літерами – стиснений 1,2; Відступ абзацу – 1,2; Міжрядковий інтервал – полуторний; Вирівнювання – по ширині.

 

Процесор – основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення. Конструктивно він складається з комірок, схожих на елементи оперативної пам'яті, але в цих комірках дані можуть не тільки зберігатись, а й змінюватися. Внутрішні комірки процесора називають регістрами. Дані, що потрапили в деякі регістри, розглядаються не як дані, а як команди, що управляють обробкою даних в інших регістрах.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:
 3. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 2

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 11; Шрифт – Сouriernew; Написання – підкреслений; Колір – зелений; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 1,4; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по центру.

 

Монітор – це пристрій візуального представлення даних. Це не єдиний, але головний пристрій виведення. Його основними параметрами є: тип, розмір і крок маски екрану, кількість кольорів, роздільна здатність, максимальна частота регенерації зображення, клас захисту. В наш час найбільш поширені монітори з електронно-променевою трубкою і плоскі рідкокристалічні монітори.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:
 3. Створити нижній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 3

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ComicSansMS; Написання – напівжирний; Колір – червоний; Інтервал між літерами – стиснений 1,2; Відступ абзацу – 1,6; Міжрядковий інтервал – полуторний; Вирівнювання – зліва.

 

До апаратного забезпечення обчислювальних систем відносяться пристрої і прилади, що складають апаратну конфігурацію ПК. Сучасні комп’ютери мають модульно-блокову конструкцію – апаратну конфігурацію, необхідну для виконання конкретних робіт. Її можна збирати з окремих вузлів і блоків. Узгодження між вузлами і блоками здійснюють за допомогою апаратно-логічних пристроїв.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.

 

 1. Набрати формули:
 2. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 4

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – Lucida; Написання – курсив; Колір – фіолетовий; Інтервал між літерами – розріджений 1,8; Відступ абзацу – 1,1; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – справа.

 

 Миша – це пристрій управління маніпуляторного типу. Є плоскою коробочкою з двома-трьома кнопками. Сьогодні найбільш поширеними є миші, в яких замість третьої кнопки є коліщатко, що обертається. Переміщення миші плоскою поверхнею синхронізовано з переміщенням графічного об'єкта (показника миші) на екрані монітора.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити нижній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 


Варіант № 5

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ArialBlack; Написання – підкреслений; Колір – рожевий; Інтервал між літерами – стиснений 0,8; Міжрядковий інтервал – подвійний; Відступ абзацу – 0,8; Вирівнювання – по ширині.

 

Жорсткий диск – основний пристрій для довготривалого зберігання великих об'ємів даних та програм. Насправді це не один диск, а група фізичних дисків, закріплених на одній осі, що мають магнітне поле і обертаються з високою швидкістю. Таким чином, цей "диск" має не дві поверхні, як повинно бути, а 2n поверхонь, де n – число окремих дисків у групі.

 

 1.  Вставити в текст довільний малюнок.
 2.  Набрати формулу:

 

 1.  Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 6

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – Сouriernew; Написання – напівжирний; Колір – зелений; Інтервал між літерами – розріджений 1,6; Відступ абзацу – 1,3; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по центру.

 

 

Спільно з монітором відеокарта утворює відеопідсистему комп’ютера. Фізично відеоадаптер зроблений у вигляді окремої плати, яка вставляється в один зі слотів материнської плати і називається відеокартою. Відеоадаптер виконує функції відеоконтролера, відеопроцесора і відеопам'яті. В даний час застосовують відеоадаптери SVGA.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити нижній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 7

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 11; Шрифт – Lucida; Написання – підкреслений; Колір – зелений; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 0,7; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по ширині.

 

Системний блок є основним вузлом, всередині якого встановлені найважливіші компоненти. Пристрої, що знаходяться всередині системного блока, називають внутрішніми, а пристрої, що підключаються до нього зовні, - зовнішніми. Зовнішні додаткові пристрої, призначені для введення, виведення і тривалого зберігання даних, також називають периферійними.

 

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 8

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ComicSansMS; Написання – курсив; Колір – синій; Інтервал між літерами – стиснений 1,3; Міжрядковий інтервал – полуторний; Відступ абзацу –2; Вирівнювання – зліва.

 

Комп’ютерний вірус – це спеціально написана, невелика за розмірами програма (тобто програмний код), яка може "приписувати" себе до інших програм ("заражати" їх), створювати свої копії і впроваджувати їх у файли, документи, системні ділянки комп'ютера і т.д., а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері. Це одна з найбільших економічних бід, що відбуваються з сучасними компаніями.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити нижній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 


Варіант № 9

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – ArialBlack; Написання – підкреслений; Колір – фіолетовий; Міжрядковий інтервал – подвійний; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 0,9; Вирівнювання – справа.

 

Стиснення інформації – це процес ущільнення комп’ютерної інформації з метою зменшення об'єму пам'яті для її зберігання. Стиснення інформації у файлах проводиться різними способами, наприклад, за рахунок спрощення (тобто зменшення) кодів. Архівація (упаковування) - це переміщення початкових файлів в архівний файл в стислому або нестислому вигляді.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант 10

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Arial; Написання – курсив; Колір – червоний; Інтервал між літерами –стиснений 1,3; Міжрядковий інтервал – полуторний; Відступ абзацу – 1,7; Вирівнювання – по центру.

 

Операційна система є комплексом системних і службових програмних засобів, призначення якого – організувати взаємодію користувача з комп’ютером, управління ресурсами комп’ютера і виконання всіх інших програм. Всі операційні системи здатні забезпечувати як пакетний, так і діалоговий режим роботи з користувачем.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити нижній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант 11

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – Lucida; Написання – курсив; Колір – червоний; Інтервал між літерами – розріджений 1,8; Відступ абзацу – 1,1; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по ширині.

 

Миша – це пристрій управління маніпуляторного типу. Є плоскою коробочкою з двома-трьома кнопками. Сьогодні найбільш поширеними є миші, в яких замість третьої кнопки є коліщатко, що обертається. Переміщення миші по плоскій поверхні синхронізовано з переміщенням графічного об'єкта (показника миші) на екрані монітора.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.

 

 

 

 1. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант 12

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ArialBlack; Написання – підкреслений; Колір – зелений; Інтервал між літерами – стиснений 0,8; Міжрядковий інтервал – подвійний; Відступ абзацу – 0,8; Вирівнювання – по центру.

 

Жорсткий диск – основний пристрій для довготривалого зберігання великих об'ємів даних та програм. Насправді це не один диск, а група фізичних дисків, закріплених на одній осі, що мають магнітне поле і обертаються з високою швидкістю. Таким чином, цей "диск" має не дві поверхні, як повинно бути, а 2nповерхонь, де n – число окремих дисків у групі.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 


Варіант 13

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – Сouriernew; Написання – напівжирний; Колір – рожевий; Інтервал між літерами – розріджений 1,6; Відступ абзацу – 1,3; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – справа.

 

Спільно з монітором відеокарта утворює відеопідсистему комп’ютера. Фізично відеоадаптер виконаний у вигляді окремої плати, яка вставляється в один із слотів материнської плати і називається відеокартою. Відеоадаптер виконує функції відеоконтролера, відеопроцесора і відеопам'яті. В даний час застосовують відеоадаптери SVGA.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант 14

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 11; Шрифт – Lucida; Написання – підкреслений; Колір – фіолетовий; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 0,7; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по центру.

 

 

 

Системний блок є основним вузлом, всередині якого встановлені найважливіші компоненти. Пристрої, що знаходяться всередині системного блока, називають внутрішніми, а пристрої, що підключаються до нього зовні, - зовнішніми. Зовнішні додаткові пристрої, призначені для введення, виведення і тривалого зберігання даних, також називають периферійними.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант 15

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ComicSansMS; Написання – курсив; Колір – червоний; Інтервал між літерами – стиснений 1,3; Міжрядковий інтервал – полуторний; Відступ абзацу –2; Вирівнювання – по ширині.

 

Комп’ютерний вірус – це спеціально написана, невелика за розмірами програма, (тобто програмний код), яка може "приписувати" себе до інших програм ("заражати" їх), створювати свої копії і упроваджувати їх у файли, документи, системні ділянки комп'ютера і т.д., а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері. Це одна з найбільших економічних бід, що відбуваються з сучасними компаніями.

 

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант 16

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – ArialBlack; Написання – підкреслений; Колір – синій; Міжрядковий інтервал – подвійний; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 0,9; Вирівнювання – по центру.

 

Стиснення інформації – це процес ущільнення комп’ютерної інформації з метою зменшення об'єму пам'яті для її зберігання. Стиснення інформації у файлах проводиться різними способами, наприклад за рахунок спрощення (тобто зменшення) кодів. Архівація (упаковування) - це переміщення початкових файлів в архівний файл в стислому або нестислому вигляді.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

 

Варіант № 17

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Arial; Написання – курсив; Колір – зелений; Інтервал між літерами –стиснений 1,3; Міжрядковий інтервал – полуторний; Відступ абзацу – 1,7; Вирівнювання – справа.

 

Операційна система є комплексом системних і службових програмних засобів, призначення якого – організувати взаємодію користувача з комп’ютером, управління ресурсами комп’ютера і виконання всіх інших програм. Всі операційні системи здатні забезпечувати як пакетний, так і діалоговий режим роботи з користувачем.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 18

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Arial; Написання – курсив; Колір – оранжевий; Інтервал між літерами – стиснений 1,2; Відступ абзацу – 1,2; Міжрядковий інтервал – полуторний; Вирівнювання – по центру.

 

 

Процесор – основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення. Конструктивно він складається з комірок, схожих на елементи оперативної пам'яті, але в цих комірках дані можуть не тільки зберігатись, а й змінюватися. Внутрішні комірки процесора називають регістрами. Дані, що потрапили в деякі регістри, розглядаються не як дані, а як команди, що управляють обробкою даних в інших регістрах.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 19

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 11; Шрифт – Сouriernew; Написання – підкреслений; Колір – пурпуровий; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 1,4; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання - по ширині.

 

Монітор – це пристрій візуального представлення даних. Це не єдиний, але головний пристрій виведення. Його основними параметрами є: тип, розмір і крок маски екрану, кількість кольорів, роздільна здатність, максимальна частота регенерації зображення, клас захисту. В наш час найбільш поширені монітори з електронно-променевою трубкою і плоскі рідкокристалічні монітори.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу: :

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 20

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ComicSansMS; Написання – напівжирний; Колір – блакитний; Інтервал між літерами – стиснений 1,2; Відступ абзацу – 1,6; Міжрядковий інтервал – полуторний; Вирівнювання – справа.

 

До апаратного забезпечення обчислювальних систем відносяться пристрої і прилади, що складають апаратну конфігурацію ПК. Сучасні комп’ютери мають модульно-блокову конструкцію–апаратну конфігурацію, необхідну для виконання конкретних робіт. Її можна збирати з окремих вузлів і блоків. Узгодження між вузлами і блоками здійснюють за допомогою апаратно-логічних пристроїв.

 

 1.  Вставити в текст довільний малюнок.
 2.  Набрати формули:

 

 1.  Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 21

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Lucida; Написання – курсив; Колір – червоний; Інтервал між літерами – розріджений 1,8; Відступ абзацу – 1,1; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по ширині.

 

Процесор – основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення. Конструктивно він складається з комірок, схожих на елементи оперативної пам'яті, але в цих комірках дані можуть не тільки зберігатись, а й змінюватися. Внутрішні комірки процесора називають регістрами. Дані, що потрапили в деякі регістри, розглядаються не як дані, а як команди, що управляють обробкою даних в інших регістрах.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 22

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 11; Шрифт – ArialBlack; Написання – підкреслений; Колір – червоний; Інтервал між літерами – стиснений 0,8; Міжрядковий інтервал – подвійний; Відступ абзацу – 0,8; Вирівнювання – по центру.

 

Миша – це пристрій управління маніпуляторного типу. Є плоскою коробочкою з двома-трьома кнопками. Сьогодні найбільш поширеними є миші, в яких замість третьої кнопки є коліщатко, що обертається. Переміщення миші плоскою поверхнею синхронізовано з переміщенням графічного об'єкта (показника миші) на екрані монітора.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 23

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 16; Шрифт – Сouriernew; Написання – напівжирний; Колір – блакитний; Інтервал між літерами – розріджений 1,6; Відступ абзацу – 1,3; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – справа.

 

Жорсткий диск – основний пристрій для довготривалого зберігання великих об'ємів даних та програм. Насправді це не один диск, а група фізичних дисків, закріплених на одній осі, що мають магнітне поле і обертаються з високою швидкістю. Таким чином, цей "диск" має не дві поверхні, як повинно бути, а 2n поверхонь, де n – число окремих дисків у групі.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.

 

 

 1. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 24

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Lucida; Написання – підкреслений; Колір – зелений; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 0,7; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання – по центру.

 

Спільно з монітором відеокарта утворює відеопідсистему комп’ютера. Фізично відеоадаптер зроблений у вигляді окремої плати, яка вставляється в один зі слотів материнської плати і називається відеокартою. Відеоадаптер виконує функції відеоконтролера, відеопроцесора і відеопам'яті. В даний час застосовують відеоадаптери SVGA.

 

 1.      Вставити в текст довільний малюнок.
 2.      Набрати формулу:
 3. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 25

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 11; Шрифт – ComicSansMS; Написання – курсив; Колір – рожевий; Інтервал між літерами – стиснений 1,3; Міжрядковий інтервал – полуторний; Відступ абзацу –2; Вирівнювання – по ширині.

 

Системний блок є основним вузлом, всередині якого встановлені найважливіші компоненти. Пристрої, що знаходяться всередині системного блока, називають внутрішніми, а пристрої, що підключаються до нього зовні, зовнішніми. Системний блок – це елемент ПК, виготовлений із алюмінію, сталі або пластмаси. Головні його функції – захищати комп'ютер від зовнішнього впливу, механічних пошкоджень, підтримувати оптимальний режим температури всередині ПК.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 26

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – ArialBlack; Написання – підкреслений; Колір – оранжевий; Міжрядковий інтервал – подвійний; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 0,9; Вирівнювання – по центру.

 

 

Комп’ютерний вірус – це спеціально написана, невелика за розмірами програма (тобто програмний код), яка може "приписувати" себе до інших програм ("заражати" їх), створювати свої копії і впроваджувати їх у файли, документи, системні ділянки комп'ютера і т.д., а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері. Це одна з найбільших економічних бід, що відбуваються з сучасними компаніями.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

 

Варіант № 27

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 10; Шрифт – Arial; Написання – курсив; Колір – синій; Інтервал між літерами –стиснений 1,3; Міжрядковий інтервал – полуторний; Відступ абзацу – 1,7; Вирівнювання – справа.

 

Стиснення інформації – це процес ущільнення комп’ютерної інформації з метою зменшення об'єму пам'яті для її зберігання. Стиснення інформації у файлах проводиться різними способами, наприклад, за рахунок спрощення (тобто зменшення) кодів. Архівація (упаковування) - це переміщення початкових файлів в архівний файл в стислому або нестислому вигляді.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 28

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 16; Шрифт – Arial; Написання – курсив; Колір – зелений; Інтервал між літерами – стиснений 1,2; Відступ абзацу – 1,2; Міжрядковий інтервал – полуторний; Вирівнювання – по центру.

 

 

Операційна система є комплексом системних і службових програмних засобів, призначення якого – організувати взаємодію користувача з комп’ютером, управління ресурсами комп’ютера і виконання всіх інших програм. Всі операційні системи здатні забезпечувати як пакетний, так і діалоговий режим роботи з користувачем.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

 

Варіант № 29

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 14; Шрифт – Сouriernew; Написання – підкреслений; Колір – блакитний; Інтервал між літерами – розріджений 1,5; Відступ абзацу – 1,4; Міжрядковий інтервал – подвійний; Вирівнювання - по ширині.

 

Процесор – основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення. Конструктивно він складається з комірок, схожих на елементи оперативної пам'яті, але в цих комірках дані можуть не тільки зберігатись, а й змінюватися. Внутрішні комірки процесора називають регістрами.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формулу: :

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

 

Варіант № 30

 

Відкрити текстовий редактор MS Word.

 1. Набрати текст. Відформатувати його наступним чином:

Розмір – 16; Шрифт – ComicSansMS; Написання – напівжирний; Колір – пурпуровий; Інтервал між літерами – стиснений 1,2; Відступ абзацу – 1,6; Міжрядковий інтервал – полуторний; Вирівнювання – справа.

 

Монітор – це пристрій візуального представлення даних. Це не єдиний, але головний пристрій виведення. Його основними параметрами є: тип, розмір і крок маски екрану, кількість кольорів, роздільна здатність, максимальна частота регенерації зображення, клас захисту. В наш час найбільш поширені монітори з електронно-променевою трубкою і плоскі рідкокристалічні монітори.

 

 1. Вставити в текст довільний малюнок.
 2. Набрати формули:

 

 1. Створити верхній колонтитул, в якому вказати групу, своє прізвище та варіант.

Розділ 2. Електронні таблиці MS Excel

 

Варіант № 1

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.


Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Красний мак слід замовити, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 15 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 2

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума продано.

 

 

 

 

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати сиру Фаворит, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 6 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 3

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати гістограму для суми вихідного залишку.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість пасти Blendax слід замовити, щоб сума вихідного залишку становила 100 грн. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 4

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки кілограм слід продати морозива Ескімо, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 7 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 


Варіант № 5

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати гістограму для стовпчика сума продано.


Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Арахіс в шоколаді слід продати, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 16 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

 

Варіант № 6

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити Буженини, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 6 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 7

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума надійшло.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість яблук Ранет слід замовити, щоб сума замовлення становила 290 грн. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 


 

Варіант № 8

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати гістограму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити моркви, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 6,5 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.


Варіант № 9

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Кара-кум слід продати, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 14 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 10

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума продано.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити сиру Чеддер, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 5,5 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 


Варіант № 11

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати гістограму для суми вихідного залишку.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість пасти Colgate слід замовити, щоб сума замовлення становила 300 грн. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 12

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати морозива Ескімо, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 7 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

 

Варіант № 13

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати гістограму для стовпчика сума продано.


Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість зефіру слід замовити, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 15 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 14

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.


Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати Шинки, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 6 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

 

Варіант № 15

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума надійшло.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість яблук Голден слід замовити, щоб сума замовлення становила 280 грн. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.


Варіант № 16

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати гістограму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити цибулі, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 7 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 Варіант № 17

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.


Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Гулівер слід продати, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 15 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 18

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума продано.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити сиру Голандський, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 6 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 19

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Білочка слід замовити, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 15 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.Варіант № 20

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума продано.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати сиру Королівський, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 6 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 21

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати гістограму для стовпчика сума продано.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість мармеладу слід замовити, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 14 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.


Варіант № 22

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.


Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати сардельок, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 5,5 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 


Варіант № 23

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума надійшло.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість яблук Джонатан слід замовити, щоб сума замовлення становила 280 грн. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.


Варіант № 24

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати гістограму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати капусти, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 7 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.


Варіант № 25

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Трюфель слід продати, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 13 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.Варіант № 26

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума продано.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити сиру Фаворит, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 5 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

Варіант № 27

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість цукерок Кара-кум слід продати, щоб кількість вихідного залишку не перевищувала 14 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.


Варіант № 28

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати кругову діаграму для стовпчика сума продано.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід продати сиру Чеддер, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 7 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 


Варіант № 29

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за ціною в порядку зростання. Побудувати гістограму для суми вихідного залишку.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, яку кількість пасти Sanino слід замовити, щоб сума замовлення становила 275 грн. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 

 

Варіант № 30

 

Відкрити електронні таблиці MS Excel. Створити таблицю, представлену нижче. Заповнити пусті комірки формулами. Відсортувати таблицю за назвою товару в порядку зростання. Побудувати лінійну діаграму для стовпчика ціна.

Використовуючи Підбір параметра, визначити, скільки слід замовити морозива Каштан, щоб загальна кількість вихідного залишку не перевищувала 7 кг. Імпортувати таблицю з можливістю редагування до текстового документу. Сюди ж скопіювати діаграму.

 


Розділ 3. Системи керування базами даних MSAccess

 

Варіант № 1

 

1. Створити базу даних підприємства «Молокозавод», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 2

 

1. Створити базу даних підприємства «Хлібозавод», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 

 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 3

 

1. Створити базу даних підприємства «Олійно-екстракційний завод КЕРНЕЛ ГРУП», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 4

 

1. Створити базу даних підприємства «Консервний завод», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 5

 

1. Створити базу даних підприємства «М’ясокомбінат Тахтаулівські ковбаси», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 6

 

1. Створити базу даних підприємства «Швейна фабрика ВОРСКЛА», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 7

 

1. Створити базу даних підприємства «Рекламна агенція «Світолюкс», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 8

 

1. Створити базу даних підприємства «Туристична фірма ТРЕВЕЛ ТУР», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 9

 

1. Створити базу даних підприємства «Видавничий Дім "Укрпол"», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 10

 

1. Створити базу даних підприємства «Будівельна компанія "Укрбуд"», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 11

 

1. Створити базу даних підприємства «Взуттєва фабрика», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 12

 

1. Створити базу даних «Аптечний склад», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 13

 

1. Створити базу даних «Продуктовий склад», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 14

 

1. Створити базу даних «Весільний салон», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 15

 

1. Створити базу даних «Косметологічний салон», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 16

 

1. Створити базу даних «Автосалон», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 


Варіант № 17

 

1. Створити базу даних «Фотосалон», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 18

 

1. Створити базу даних «Склад АСТЕРА», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 19

 

1. Створити базу даних «Меблевий магазин», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 20

 

1. Створити базу даних «Книжковий магазин», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 21

 

1. Створити базу даних «Магазин побутової техніки», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 22

 

1. Створити базу даних «Магазин одягу», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 23

 

1. Створити базу даних «Магазин посуду», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 24

 

1. Створити базу даних «Автовокзал», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 25

 

1. Створити базу даних «Ресторан», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 26

 

1. Створити базу даних «Приватбанк», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 27

 

1. Створити базу даних «Бар ПОМІДОР», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 28

 

1. Створити базу даних «Готель», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 

Варіант № 29

 

1. Створити базу даних «Перукарня», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.

 


Варіант № 30

 

1. Створити базу даних «Агрофірма», в якій передбачити збереження інформації у 3 довідникових таблицях і в 1 обліковій. Врахувати при створенні полів таблиці різні типи даних (лічильник, текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, грошовий, логічний, майстер підстановки).

2. Створити форми для введення даних для всіх таблиць. Ввести дані (10-15 записів для довідникових таблиць, 50 для облікової).

3. За допомогою створеної бази даних виконати наступні завдання:

 1.                       
 • 2 довільні запити на вибірку;
 • 1 параметричний запит;
 • 1 автозвіт по будь-якій довідниковій таблиці;
 • 1 звіт по параметричному запиту.


Рекомендована література

 

 1. Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти /В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. — Харків : / Вид-во «Ранок», 2018.
 2. Інформатика : підруч. для 10(11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018.
 3. Інформатика (рівень стандарту): підручник  для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти / Й.Я.Ривкінд,  Т. І.Лисенко, Л.А. Чернікова , В.В. Шакотько. -Харків: Вид-во «Ранок», 2018.
 4. Інформатика і комп’ютерна техніка : Навчальний посібник / О.В. Ярмуш, М.М. Редько – Київ: /Вища освіта, 2006.
 5. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник / Г.О. Малясова – Черкаси, 2001.


ПРО УКЛАДАЧА

 

Холупняк Катерина Олександрівна – з 2011 року викладач Черкаського державного бізнес-коледжу. Закінчила Черкаський державний бізнес-коледж за спеціальністю „Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” (2006 р.), Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю „Комп’ютерні мережі ” (2010 р.), Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю „Управління навчальним закладом” (2015 р.). Спеціаліст першої категорії.

 


Навчальне видання

 

 

Холупняк Катерина Олександрівна

 

 

Основи інформаційних технологій.

Збірник завдань

 

 

 

Редактор Н.В. Ковальська

Коректор Дражан Н. С.

Комп’ютерний набір  Холупняк К. О.

 

 

Підписано до друку ______ р. Формат 60х841/16

Папірофсет. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Умов. друк. арк.1,51 Тираж 30 прим. Зам. № 263

 

 

 

За довідками з питань реалізації

звертатись за тел. (0472) 64-05-15

 

 

1

docx
До підручника
Інформатика (академічний, профільний рівень) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
13 грудня 2019
Переглядів
536
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку