10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Робочий зошит для практичних робіт з інформатики Основи програмування 11клас (академічний рівень)

Про матеріал
Робочий зошит для виконання практичних робіт з інформатики Основи програмування 11клас (академічний рівень)
Перегляд файлу

Робочий зошит для практичних робіт. Основи програмування.

 

     

 

 

 

Робочий зошит

для практичних робіт

з інформатики

Основи програмування

11клас

(академічний рівень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядник: Северенчук Олександр Миколайович, вчитель математики та інформатики  вищої  категорії Рівненської ЗОШ№27. Основи програмування 11 клас (академічний рівень). Робочий зошит для учнів шкіл.

 

Схвалено і затверджено методичною радою Рівненської ЗОШ №27 (протокол №1 від 17.09.12 р.)

 

 

 

 

 

У робочому зошиті подані завдання для проведення практичних робіт з інформатики по основах програмування (Delphi). Повністю відповідає календарно – тематичному плануванню .

 

 

 Посібник призначений для учнів та вчителів інформатики.

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

 Практична робота  „Створення, компіляція й виконання

програмного проекту. Використання елементів керування ”...4

 Практична робота  „Введення й виведення даних, робота

зі змінними. Налагодження програм”...................8

 Практична робота  „Складання програм з розгалуженнями” 12

 Практична робота  „Використання підпрограм”.........17

 Практична робота  „Програмування циклічних обчислень”.22

 Практична робота  „Обробка одновимірних масивів”.....28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота „Створення, компіляція й виконання програмного проекту. Використання елементів керування”

 

 1. Запишіть назви і призначення панелей і вікон початкового вікна Turbo Delphi 2007:

 

 

 1.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 2.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 3.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 4.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 5.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 6.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 7.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 

 8.________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 

 1. Опишіть властивості вікна Object Inspector:

 

Caption_______________________________

Color________________________________

Height________________________________

Width________________________________

Top__________________________________

Left_________________________________

Name________________________________

 

 

 1. Використовуючи стрілки, встановіть відповідність:

 

Button                                                                    надпис 

 

Edit                                                                    прапорець

 

Label                                                 багаторядкове поле

 

RadioButton                                          однорядкове поле

 

CheckBox                                                          перемикач

 

Memo                                                                      кнопка

 

 

 1. Поясніть призначення команд меню:

 

File-Save______________________________

____________________________________

File-Save As____________________________

____________________________________

File- Save Project As______________________

____________________________________

File-Save All___________________________

____________________________________

Project-Build All Projects___________________

____________________________________

 

 

 1. Практична частина :
  1. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б.   встановіть заголовок для форми „ Практична робота”;

в.    розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

 

 

                  г.     збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №1”.

 

 

 

 

Висновок

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу___.

     Оцінка вчителя (практина частина)___________.

 Оцінка за всю практичну роботу_____________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота „ Введення й виведення даних, робота зі змінними. Налагодження програм”

 

 1. Заповніть таблицю:

 

Математичний запис

Запис в середовищі

 Turbo Delphi 2007

+

 

-

 

 

:

 

х

 

cos(x)

 

x2

 

 

ex

 

ab

 

 

 1. Запишіть мовою Delphi математичні вирази:

 =___________________________________;

     .

 

 1. Запишіть математичною мовою:

 

(c+sin(b*с))/(sqr(4*a-2))-sqrt(с) =

 

____________________________________;

 

 

 

 

(y/x-3*sqrt(sqr(y)-x*y))/(y+3) =

____________________________________.

 

 

 

 1. Знайдіть помилки у записі та виправіть їх своєю ручкою:

 

5х-cos(y) ;                                         x/y+ x-y;

 

a*-b+sqr5-a;                                     siny+abc(x+y);

 

xy-2x+absx;                                       x*x+sqrtx-2x.

 

 1. Обведіть  правильну відповідь для запису виразу мовою Delphi:

а. a*х-(cos(a+c)-exp(a))/sqrt(x)+5+2*a;

б. a*х-cos(a+c)-exp(a)/sqrt(x)+5+2*a;

в. a*х-(cos(a+c)-exp(a))/(sqrt(x+5)+2*a);

г. a*х-(cos(a+c)-exp(a))/sqrt(x+5)+2*a.

 

 1. Поясніть значення службових (зарезервованих) слів:

 

Procedure_____________________________;

 

Var_________________________________;

 

Begin________________________________;

 

End_________________________________;

 

StrToFloat_____________________________;

FloatToStr_____________________________;

 

StrToInt______________________________;

 

IntToStr______________________________;

 

ShowMessage__________________________;

 

OnClick______________________________.

 

 

 1. Розв`яжіть математично задачу.

 

Знайдіть площу трикутника зі сторонами 13, 14 і 15 см.

 

 

____________________________________;

 _____________________________________

 

 ____________________________________.

 

 1. Практична частина.

 

        Створіть проект знаходження площі трикутника за трьома сторонами.

 

 

Інструктивна картка:

 

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

                    в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить площу трикутника за трьома сторонами; відповідь вивести  в окремому вікні;

                    г. протестуйте проект, ввівши значення для сторін 13, 14 та 15 см;

                    д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні;

                    е.  збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №2”.

 

Висновок

 _____________________________________

 _____________________________________ 

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу___.

 Оцінка вчителя (практина частина)___________.

 Оцінка за всю практичну роботу_____________.

 

 

Практична робота „Складання програм

 з розгалуженнями”

 

 1. Поясніть значення службових (зарезервованих) слів:

 

If___________________________________;

Then________________________________;

Else_________________________________;

And_________________________________;

Or__________________________________;

Not_________________________________.

    

 1. Відмітьте знаками „+” та „ - “ вирази, записані правильно і з помилками:

 

    If 6 then a:=2*a  

 

    If  x<>y then x:=0

 

    If c<d then c:=-c else d:=-d

 

     If (x<9) and (y>3)  then n:=2*n; else n:=3*n

 

 1. Які значення будуть мати змінні х та у після виконання команди:

 

If x<y then x:=-x else y:=-y

 

Якщо х=9, у=0,1              х=_____,   у=______;

Якщо х=-0,6, у=10,1        х=_____,   у=______;

Якщо х=4, у=4                 х=_____,   у=______;

Якщо х=-789, у=1            х=_____,   у=______.

 

 

 

 1. Запишіть, яка задача розв`яжеться після виконання команд:

 

       If a>b then b:=min else a:=min

 

  ____________________________________.

 

 1. Знайдіть значення  x після виконання команд

  If x<=9 then y:= 0 else y:=1, якщо:

  

  x=10, y=_________;

  x=1,   y=_________;

  x=9,   y=_________;

  x=0,    y=_________.

 

 1. Розв`яжіть вправу математично.

 

  Обчисліть значення виразу:

,   якщо х;   х=4,  у=________;

 

,   якщо х<4;     х=2,  у=________.

 

 

 1. Практична частина.

 

        Створіть проект знаходження значення виразу для попередньої вправи.

 

Інструктивна картка:

 

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б.    розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

                   в.  протестуйте проект, ввівши значення 2 і 4;

                       г. звірте результати;

                       д.  збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №3.1”.

 

 

 1. Замалюйте об`єкти:

 

RadioButton   -

CheckBox       -

 

 Поясніть відмінність між ними________________

 

_________________________________________________.

 

 1. Практична частина.

 

       Створіть проект знаходження значення рейтингової кількості балів учня. Алгоритм нарахування:

 

 

  член учкому  +10 балів;

  всі оцінки високого рівня   +10 балів;

  високого і достатнього    +5 балів;

  призер предметних олімпіад  +10 балів;

  переможець спортивних змаганнях   +10 балів;

  відвідує гуртки та секції +5 балів.             

 

Інструктивна картка:

 

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б.    розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

                    в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить рейтинговий бал учня в окремому вікні;

                    г. протестуйте проект, знайшовши свій рейтинговий бал.;

                  

 

                    д. порівняйте його з балами ваших однокласників;

                    е.  збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №3.2”.

 

Висновок

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу___.

 Оцінка вчителя (практина частина)___________.

 Оцінка за всю практичну роботу_____________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота  „Використання підпрограм”

 

 1. Закінчіть речення:

 

Підпрограма це -______________________

_________________________________.

 

Аргументи підпрограми це - _____________

_________________________________.

 

Результати підпрограми - _______________

_________________________________.

 

Формальні параметри це - _______________

_________________________________.

 

Фактичні параметри це - ________________

_________________________________.

 

Підпрогами поділяються на ______________

_________________________________,

вони відрізняються тим, що______________

__________________________________

__________________________________

_________________________________.

 

 1. Вкажіть номери   процедур, які описані правильно:

 

1)  procedure dovgyna;

              var c:real;

              c:=2*Pi*r;

 

2)   procedure dovgyna;

              c:=2*Pi*r;

 

 

 1. procedure dovgyna;

begin

               c:=2*Pi*r;

      end;

 

4)   procedure;

       begin

            if x>y then max:=x else max:=y;

       end;

 

5)     procedure min;

         begin  

             if  x<y then min:=x else min:=y;

         end;

 

6)      procedure minimum;

              if x<y then

          begin

              min:=x else min:=y;

          end;

 

Правильно   описані: ________________________________________.

 

 1. Вкажіть, використовуючи знак , який з фрагметів коду записаний правильно:

 

а)   function Suma(N:integer):integer;

            var s:integer;

             begin

             for N:=l to N doS:=S+N;

             end;

 

б)   function Suma(N:integer):integer;

             var S: integer;

             begin

              S=0;

              For N:=l toN do S:=S+N;

              Suma:=S;

              end;

 

в)    function Suma(N:integer); var S: integer;

              begin

              for N:=l to N do S:=S+N;

              Suma:=S;

              end;

 

 

r) real  function Suma(N:integer);

                var s:integer;

                begin

                for N:=l to N doS:=S+N;

                Suma:=S;

                end;

 

 1. Розв`яжіть математично задачу.

 

            Знайдіть площу чотирикутника ABCD з сторонами AB=13см, ВС=14 см, CD=8см, DA=17см і довжиною діагоналі АС=15см.

 

   ∆АВС:

____________________________________;

 

 ____________________________________;

 

  

∆АDС:

 

____________________________________;

 ____________________________________;

 

 

  Площа чотирикутника  ABCD=__________см2.

 

 1. Практична частина.

 

       Створіть проект знаходження площі чотирикутника за чотирма  сторонами та діагоналлю.

 

Інструктивна картка:

 

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б.    розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

                   в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить площу чотирикутника в окремому вікні;

              г. протестуйте проект, підставивши зачення AB=13см, ВС=14 см, CD=8см, DA=17см і АС=15см;

                    д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні площі;

                    е.  збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №4”.

 

Висновок

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу___.

 Оцінка вчителя (практина частина)___________.

 Оцінка за всю практичну роботу_____________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота „Програмування

циклічних обчислень”

 

1. Якщо умова у вказівці повторення while приймає значення False, то тіло циклу (обведіть правильну відповідь):

 

а) виконується один раз;

б) не виконується жодного разу;

в) наступає "зависання".

 

2. Якщо умова у вказівці повторення repeat-until приймає значення True, то тіло циклу:____

 

а)виконується один  раз;

б)не виконується жодного разу;

в)наступає "зависання".

 

3. У яких вказівках повторення збільшення (зменшення) лічильника циклу на 1 передбачено  (встановіть стрілками відповідність):

 

                                                               while...do

автоматично         

                                                               repeat...until                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      програмістом                         

                                                               for...to..do

 

4. В якому випадку, при n=4, тіло циклу буде виконуватись:

 

1)скінчене число раз____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2)жодного разу____

3)наступить "зациклення"_____

 

a) while n<=5 do

 begin  

          P:=P-n;

          n:=n+1;

          end;     

                                                                                                                                                              б) while n>=5 do

begin 

          P:=P-n;

          n:=n+1;

          end;

                                                                                                                                                                                                 в) while n>=4 do

          begin

          P:=P-n;

          n:=n+1; 

          end;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. В якому випадку, при n=3, тіло циклу буде виконуватись:

 

1) скінчене число раз____

2) жодного разу____

3) наступить "зациклення"____

 

а) for i:=n to 10 do P:=P-n;

б) for i:=n to 2 do P:=P-n;

в) for i:=n downto 10 do P:=P-n;

r) for i:=n downto 2 do P:=P-n;

 

6.В якому випадку, при n=3, тіло циклу буде виконуватись:

 

1)скінчене число раз____

2)жодного разу____

3)наступить "зациклення"____

 

a) repeat     

        P:=P-n;

        n:=n+1;

    until n<=5;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         б) repeat   

         P:=P-n;

         n:=n+1;

    until n>=5; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             в) repeat

         P:=P-n;

         n:=n+1;

    until n>=4;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7. Вказати значення змінної a, яке відповідає результату виконання вказівки повторення (обчисліть):

 

1)a:=2; i:=0; while i<5 do i:=i+l; a:=a+l/i ;            ___________

2)a:=4; i:=l; while і>1 do begin a:=a+l/i; i:=i-l; end; _________

3)a:=0; i:=l; while i<4 do begin i:=i+l; a:=a*i;end; __________

4)a:=l; i:=6; while i>=3 do begin a:=a+i; i:=i-l; end; _________

 

8. Вказати значення змінної b, яке відповідає результату виконання вказівки повторення (вкажіть правильну відповідь

 

1) b:=l; i:=l; repeat i:=i+l; b:=b+i until i>3;         ____________

2) b:=3; i:=l; repeat b:=b+l/(i+l); i:=i+3 until i>=5; __________

3) b:=4; i:=l; repeat b:=b+l/i; i:=i-l until і<=1;     ____________

4) b:=2; i:=5; repeat i:=i-l; b:=b+l/i until i<=4;    ____________

a) 2.25      6) 7     в) 2,7      г) 5        г) 10

 

9. Вказати значення змінної m, яке відповідає результату виконання вказівки повторення (встановіть відповідність) з допомогою стрілок:

 

1)  m:=l; for i:=2 downto 2 do m:=m+l;                                   10

2) m:=0; for i:=8 to 8 do m:=m+l;                                            40                                                               

3) m:=0; for i:=10 downto 6 do m:=m+l;                                   2                                                      

4) m:=l; for i:=5 to 9 do m:=m+l;                                               5                                                              

                                                                                                    6    

               

10. Заповніть таблицю значеннями, що отримані в результаті виконання команд:

 

S:=4;

For i:=2 to 6 do S:=S+i;

крок

1

2

3

4

5

i

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

11. Розв`яжіть математично задачу.

Знайдіть суму  S цілих додатніх чисел кратних k і менших а.

 

k=3, a=10,        S=________.

k=6, a=15,        S=________.

k=10, a=63,      S=________.

 

 

 1. . Практична частина.

 

       Створіть проект знаходження суми цілих додатніх чисел, кратних k і менших а.

 

Інструктивна картка:

 

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

 

 

б.    розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

                

                  в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить суму цілих додатніх чисел, кратних k і менших а в окремому вікні;

       г. протестуйте проект, підставивши зачення:

1) k=3, a=10,

 

2) k=6, a=15, 

 

3) k=10, a=63;

                   д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні суми;

                   е.  збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №5”.

 

 

 

 

 

Висновок

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу___.

 Оцінка вчителя (практина частина)___________.

 Оцінка за всю практичну роботу_____________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота Обробка одновимірних масивів”

 

 1. Масив це-_____________________________

____________________________________.

 

 1. Елементами масиву можуть бути ____________

____________________________________.

 

 1. Поле „Memo” це - _______________________

 ____________________________________.

 

 1. lines це - ______________________________

____________________________________.

 

 1. array це - _____________________________

____________________________________.

 

 1. d:=array[1..20] of   integer;

 

Заповніть пропуски:

 

           Масив d це масив, який складається з _____ елементів, _______________типу.

 

 1. Поясніть рядок коду проекту:

 

a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i-1];

____________________________________

____________________________________

____________________________________.

 

 

 1. Які з одновимірних масивів описані правильно, а які -  ні?

 

 

а) var A:array[1..5] of real;

б) type MAS=ARRAY['A'..'D'];

    var B:mas;

в) var С:[integer] of char;

r) var D:array[trae..false] of char;    

Правильно: ________                                                                                                                                                                                           Неправильно: __________

 

 1. Вкажіть з допомогою  знаків  „+”  і  „- ”, які з наведених нижче масивів описані правильно, а які -ні.

 

а)  var a:array[1..5] of real;

б)  type Mas:array[1..5] of real;

      var A:Mas;

в)   type Mas=array[ 1:5] of real

      var A:Mas;  

 r) typeMas=array[1..5] of real;

     var A:Mas;

 ґ) type Mas=array [ 1,5] of real;

     var A:Mas;

д) var A:array[1..5] fo real;

 

 

 1. Скільки елементів містить кожен з масивів?

а) var A:array['A'..'C'],2..5] of real;      ________;                                                                                                                                                                                                                                                       

б) var B:array[false..true] of boolean;   ________;                                                                                                                                                                                                                                       в)typeC=(ml,m2,m3,m4);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   varX:array[C];                                   ________.

 

 1. Розв`яжіть математично задачу.

 

                Використовуючи мережу Інтернет, заповніть таблицю температур за останній місяць.

 

Місяць:

Дата

Середньодобова температура, 0С

Дата

Середньодобова температура, 0С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуючи дані з таблиці, знайдіть:

 

Максимальний температурний показник місяця:______.

 

Мінімальний температурний показник місяця:________.

 

Середньомісячний показник  температури:___________.

 

Кількість днів, коли температура була нижче 00С:______.

 

 

 

 1. Практична частина.

 

        Створіть проект знаходження максимального, мінімального, середньомісячного температурного показника місяця та кількості днів, коли температура була нижче 00С, скориставшись даними таблиці завдання 11

 

Інструктивна картка:

 

а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б.    розмістіть на формі елементи керування за зразком:

 

 

                    в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, Button2, Button3, Button4, для знаходження максимального, мінімального, середньомісячного температурного показника місяця та кількості днів, коли температура була нижче 00С,  відповідь виводити  в окремому вікні;

                    г. протестуйте проект, ввівши значення із завдання 11;

                    д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь попереднього завдання;

                    е.  збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №5”.

 

 

 

 

Висновок

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу___.

     Оцінка вчителя (практина частина)___________.

 Оцінка за всю практичну роботу_____________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце для виконання обчислень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
17 грудня 2019
Переглядів
531
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку