2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Тест: "З курсу інформатики"

Про матеріал
Тестування з курсу інформатики для закріплення знань і вмінь отриманих під час вивчення предмету.
Перегляд файлу

Тестування:З курсу інформатики

1. Інформатика це ….

А) гуманітарна наука про інформацію, засоби та методи її обробки

Б) технічна наука про інформацію, засоби та методи її обробки

В) математична наука про інформаційні процеси

Г) кібер-наука про інформацію, засоби та методи її обробки

2. Властивості інформації:

А) об'єктивність

Б) повнота

В) достовірність

Г) усі відповіді вірні

3. Які функції виконує операційна система?

А) забезпечення організації та зберігання файлів

Б) підключення пристроїв введення / виводу

В) організація обміну даними між комп'ютером і різними периферійними пристроями

Г) організація діалогу з користувачем, управління апаратурою та ресурсами комп'ютера

4. При виключенні компютера вся інформація стирається…

А) в оперативній пам'яті

Б) на гнучкому диску

В) на жорсткому диску

Г) на CD-ROM диску

5. Що входить до структури  операційної системи?

А) програма-завантажувач

Б) резидентна частина операційної системи

В) ядро операційної системи

Г) Драйвери

Д) Утиліти

Е) Інтерфейс

6. Архівація файлів застосовується для…

А) конфіденційного збереження інформації

Б) переміщення файлів

В) стиснення інформації

Г) розбиття великого файлу на менші частини

7. Компютерний вірус – це…

А) програма, або елемент програми, для вияву будь-якої небажаної програми.

Б) програма, або елемент програми, що активізується під час виконання іншої, зараженої нею програми.

8. Оберіть із запропонованого списку розширення текстових файлів:

А) doc, xls, odt, rtf

Б) doc, raw, odt, rtf

В) doc, txt, odt, rtf

Г) doc, htm, odt, rtf

9. Редагування –це:

А) виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок

Б) знищення лише останніх букв слів

В) внесення доповнень у створений документ

10. За допомогою команди Разметка страницы/Параметры страницы… можна задати такі параметри:

А) вирівнювання тексту

Б) розмір шрифту

В) поля документа

11. Список, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом, називається…

А) многоуровневый список

Б) нумерация

В) маркеры

12. Як можна пронумерувати слайди в презентації?

А) вставка → поля

Б) зміни → номер слайду

В) вставка → номер слайду

Г) файл → нумерація сторінок

13. Для озвучення презентації можна використати…

А) свій власний звукозапис

Б) команди: Вставка - Видео и звук - Записать звук

В) изображение/снимок

14. На якому слайді розміщується назва презентації?

А) 1

Б) 3

15. Доступ до інформації Інтернету та її передавання між клієнтом і сервером узгоджується правилами, які називаються:

А) служби

Б) протоколи

В) програми

16. Що таке браузер?

А) протокол передачі даних

Б) сервіс мережі Інтернет

В) програма для створення веб-сторінок

Г) програма перегляду веб-сторінок

17. Електронна пошта – це сукупність засобів для:

А) обміну прикладними програмами

Б) обміну відео і аудіофайлами

В) обміну електронними повідомленнями

18. Що означає термін Модератор?

А) один із комп"ютерів мережі

Б) програма-браузер

В) оператор, що слідкує за дотриманням правил на форумі

Г) освітній портал

19. Скільки результатів пошуку може відображати Google на одній сторінці?

А) 10, 20, 30, 40 або 200

Б) 10, 20, 30, 50 або 100

В) 10, 20, 30, 40, 50 або 100

Г) від 20 до 100

20. Які шкідливі програми не можуть існувати без носія?

А) трояни

Б) віруси

В) хробаки

21. Інформація це …

А) логічна послідовність літер

Б) хаотичний набір символів

В) сукупність даних, що оброблюється і зберігається всередині системи

Г) сукупність повідомлень, що оброблюються і зберігаються всередині системи

22. Інформаційні процеси:

А) шукання

Б) зберігання

В) передавання

Г) ховання

23. Файл – це…

А) текст, роздрукований на принтері

Б) програма або дані на диску, що мають ім'я

В) програма в оперативній пам'яті

Г) одиниця виміру інформації

24. Оперативна память служить для …

А) обробки інформації

Б) обробки однієї програми в заданий момент часу

В) запуску програм

Г) зберігання інформації

25. З чого складається назва файлу?

А) назва файлу складається з українських та англійських літер

Б) назва файлу складається з двох частин - назви та розширення, розділених між собою крапкою

В) назва файлу містить шлях до нього і завжди починається з назви диска, на якому розташовано файл, а далі містить назви папок, які треба послідовно відкрити до папки з потрібним файлом

26. Серед поданого програмного забезпечення вказати програми архіватори:

А) WinRar

Б) 7Rar

В) 7Zip

Г) WinZip

Е) WinXP

27. Один з основних шляхів розповсюдження вірусів:

А) дискета

Б) касета

В) електронна пошта

28. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:

А) Скористатися командою Вид / Шрифт

Б) Скористатися командою Главная / Шрифт

В) Скористатися командою контекстного меню Абзац

29. Команди меню Главная програми Microsoft Word призначена для:

А) настроювання програми

Б) роботи з документами

В) роботи з вікнами документа

30. Чи можна трансформувати таблицю у текст?

А) так, потрібно скористатися командою Оглавление/ Текст...

Б) так, потрібно скористатися командою Формат / Трансформация...

В) так, потрібно скористатися командою Таблица / Преобразовать таблицу

31. Список, у якому кожний абзац на початку позначається деяким номером, називається…

А) нумерация

Б) нумерация

В) многоуровневый список

32. Яким чином можна додати діаграму на слайд?

А) використати меню Файл → Імпорт

Б) скопіювати готову діаграму з електронних таблиць

В) використавши меню Вставка → Діаграма

Г) використати кнопку Діаграма панелі Малювання

33. Які слайди не виводяться на екран при звичайному перегляді презентації?

А) произвольный

Б) приховані

34. У якому році програма Power Point вийшла для Windows?

А) 1990

Б) 2000

В) 2005

35. Який протокол використовує служба WWW?

А) NNTP

Б) POP3

В) IMAP

Г) HTTP

36. Де зберігає браузер тимчасові файли, в яких містяться індивідуальні настройки якогось сайту?

А) у файлах cookie

Б) в корзині

В) на вінчестері

Г) в кеш-пам’яті

37. Вибрати некоректні імена електронних адрес:

А) [email protected]

Б) [email protected]

В) rostok&gmail.ru

Г) [email protected]

Е) [email protected]

38. Які види пошуку пропонує Інтернет?

А) локальний

Б) тематичний

В) за ключовими словами

Г) за структурою

39. Що не входить до переліку правил пошуку інформації в Інтернеті, використання яких дає результат?

А) обрати поняття, що описує предмет пошуку

Б) визначити і встановити правила орфографії

В) визначити ключові слова для пошуку

40. Як можна відкрити вікно налаштування брандмауера Windows XP?

А) через меню ПУСК

Б) з робочого столу

В) з Центру безпеки

41. Носії інформації:

А) папір

Б) комп'ютер

В) слайди

Г) телевізор

42. Форми подання інформації:

А) символьна

Б) надрукована

В) графічна

Г) хвильова

43. Вкажіть найбільш повну відповідь. Каталог – це…

А) спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про розмір файлів, час їх останнього оновлення, атрибути файлів

Б) спеціальне місце на диску, в якому зберігається список програм складених користувачем

В) спеціальне місце на диску, в якому зберігаються програми, призначені для діалогу з користувачем ЕОМ, управління апаратурою та ресурсами системи

Г) всі відповіді вірні

44. Ярлик – це…

А) копія файлу, каталога або програми

Б) директорія

В) шлях до файлу, каталога або програми

Г) переміщений файл, каталог або програма

45. Що таке Корзина?

А) частина операційної системи, яка забезпечує видалення папок та файлів

Б) спеціальна папка, розміщена на Робочому столі, у яку під час видалення система переміщує обрані файли

В) спеціальна ділянка оперативної пам'яті, у яку розміщують файли та папки під час видалення

46. При видаленні файлу з архіву, він…

А) буде видалений в корзину

Б) буде видалено поза корзиною (відновлення неможливе)

В) буде видалено поза корзиною або в корзину, це залежить від програми-архіватора

47. Чим небезпечні веб – сторінки?

А) активний вміст

Б) тест

48. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно:

А) скористатися кнопкою панелі інструменів Печать

Б) скористатися командою меню Файл / Печать

В) скористатися командою меню Файл / Распечатать документ

49. Щоб виставити таблицю в документ Word, потрібно:

А) виконати дії Таблица / Вставить таблицу

Б) виконати дії Сервис / Нарисовать таблицу

В) виконаті піктограму Список

50. Для додавання графічних об’єктів до текстового документа призначені інструменти на вкладці:

А) главная

Б) вставка

В) разметка страницы

Г) вид

Е) формат

51. Список, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою, називається…

А) нумерация

Б) маркеры

В) многоуровневый список

52. Керувати презентацією можна за допомогою…

А) клавіші

Б) кнопками управління

В) гіперпосиланнями

Г) кнопками дії

53. Як створити слайд?

А) Слайды/Создать слайд

Б) Главная/Дублировать выделении слайды

54. Система, призначена для створення комп’ютерних публікацій:

А) PowerPoint

Б) Word

В) Excel

Г) Publisher

55. Які з даних служб Інтернету забезпечують спілкування в режимі реального часу?

А) E-mail

Б) ICQ

В) Skype

Г) FTP

56. Що зберігається на панелі інструментів у розділі Журнал браузера Internet Explorer?

А) посилання на відкриті раніше сторінки

Б) вміст папки "Обране"

В) видалені адреси веб-сторінок

57. Що таке спам?

А) повідомлення-реклама

Б) повідомлення-погроза

В) повідомлення, заражене вірусом

Г) системне програмне забезпечення

58. Які з перелічених пошукових систем не є українськими?

А) Yandex

Б) Google

В) OpenDirectory

Г) Апорт

Е) Bigmir)net

59. У пошуковому сервері Google праворуч від поля пошуку розміщені такі посилання:

А) складний пошук

Б) зображення

В) налаштування

Г) мовні інструменти

60. Як увімкнути блокування спливаючих вікон у браузері lnternet Explorer?

А) за допомогою команди меню Вид

Б) за допомогою команди меню Сервіс

В) на вкладці Безпека діалогового вікна Властивості браузера

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
22 грудня 2019
Переглядів
2316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку