Основні форми Землі. Гори

Про матеріал
Тема уроку."Основні форми Землі. Гори." Структура уроку.Структура уроку I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності IV. Вивчення нового матеріалу V. Практична робота 7 «Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин» (закінчення) VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів VII. Підсумок уроку VIII. Домашнє завдання
Перегляд файлу

Урок 23.

 Тема. Основні форми рельєфу. Рівнини. Найбільші за площею рівнини світу.

Мета: поглибити та систематизувати знання про форми рельєфу; розвивати вміння  працювати з картою та вміння характеризувати рівнини; виховувати естетичне сприйняття навколишньої природи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль, різні за охопленням території фізичні карти, схема «Кла­сифікація рівнин за висотою», ілюстрації із зображенням рівнин.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

V. Практична робота 7 «Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин» (закінчення)

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель. Наше з вами завдання на уроці  - бути  уважними, активними, дивитись, слухати, аналізувати і робити висновки. Дотримуватись таких порад:

«Знаєш відповідь – піднімай руку!»;

« Довгий язик – підказка супернику».

А ще відповідати грамотно, давати повну відповідь на запитання.

 

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 1. Перевірка домашнього завдання ( фронтальна) ( 1 бал)
 2. Учні задають запитання ланцюжком сусід сусідові по темі попереднього уроку. ( 1 бал)
 3. Складіть речення із запропонованих слів ( 3 бали)
 • Це, вивітрювання , порід, руйнування, гірських.
 • Руйнування, текучими, гірських, водами, ерозія, це,поверхневими, порід.
 • Смуги,пляжі, наносів, порід, уламків, хвилями,це.
 • Виконує, види, вітер, руйнівну, три, транспортну, роботи:, творчу.
 • Підземними, порід, результат, водами, розчинення, печера.
 • Яр, наслідок,поверхневих, балка, роботи,вимоїна,вод, це.
 1. III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя.

На попередніх уроках ми дізналися про різноманітні форми рельєфу, які утворилися під дією внутрішніх і зовнішніх сил природи.Нерівності материкової і океанічної земної кори дуже різні. Ми живемо на рівнині, де розкинулися безкраї поля і квітучі сади, збудовані найбільші міста й існують ма­ленькі села, живе переважна більшість землян.

Рівнини панують на земній поверхні, займаючи більше половини площі планети. При цьому на найбільших із них може розміститися кілька таких держав, як Україна. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як утворюються різні форми рельєфу, чому одні ділянки простягаються на сотні й тисячі кілометрів рівними просторами, а інші – підносяться вгору у вигляді гострих піків.

Повідомлення теми й мети уроку.

 План

 1. Рельєф.
 2. Форми рельєфу.
 3. Рівнини:за виглядом, за висотою, за утворенням
 4. Зміни рівнин.
 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Рельєф

Сукупність нерівностей земної поверхні називається рельєфом.Сучасний рельєф склався під впливом спільної дії внутрішніх ( ендогенних) і зовнішніх

(  екзогенних) процесів. Внутрішні процеси є проявом дії внутрішніх сил Землі. Зовнішні процеси відбуваються під впливом сонячної енергії, вітру. Води, живих організмів. Під дією цих сил поверхня земної кори повільно і безперервно змінюється.Створюються різноманітні форми земної поверхні, різні за розміром, походженням,віком та історією розвитку.

 

1)Робота із схемою. ( одна схема на парті)

Завдання. Проаналізувати схему.

            Форми рельєфу поверхні літосфери

 

ПЛАНЕТАРНІ

ОСНОВНІ

ДРІБНІ

Материкові

Океанічні

Материкові

Океанічні

Материкові

Океанічні

Євразія.Африка, Північна Америка, Південна Америка,

Антарктида, Австралія

Западини Тихого. Атлантичного, Індійського, Північного Льодовитого океанів

Гори, рівнини

Шельф, материковий

Схил, ложе океану, серединно- океанічні хребти

Річкові долини. ози, ками,бархани, яри.

Гайоти,коралові рифи,скелі,

окремі підводні каньйони.

 

-Зробіть висновок

 1. Рівнини.

Пояснення .

1)За висотою

За абсолютною висотою виділяють три типи рівнин: низовини висо­тою до 200 м (Прикаспійська, Примексиканська, Причорноморська), височини з позначками від 200 до 500 м над рівнем моря (Середньо­руська, Придніпровська); плоскогір’я — вище 500 м (Середньосибір­ське, Декан, Аравійське).

2)За утворенням ( походженням).

За утворенням і віком розрізняють первинні і вторинні (структур­ні) рівнини. Первинні рівнини складені морськими відкладеннями, вони утворилися в результаті підняття морського дна, наприклад Східноєвропейська. Морські відкладення переважають і в межах За­хідносибірської рівнини.

Вторинні рівнини можуть формуватися наносами річок. Так, Ама­зонська низовина складена потужними утвореннями, що принесли її річкові потоки. Деякі вторинні рівнини були колись гірськими спо­рудами, але в результаті тривалих процесів руйнування відбулося їхнє вирівнювання. До вторинних рівнин також належать височини і плоскогір’я, складені горизонтальними шарами вулканічних порід, наприклад плоскогір’я Декан.

3) За виглядом

За зовнішнім виглядом розрізняють плоскі і горбкуваті рівнини. На плоских рівнинах немає різких спусків і підйомів, ніщо не зава­жає побачити ідеально рівну лінію горизонту і рівну, як стріла, авто­мобільну дорогу, що прямує в далечінь. Річки тут течуть неспішно, вигадливо звиваючись безкрайніми просторами, на кожнім повороті вони начебто задумуються:

 «Куди ж текти? Скрізь рівна поверхня». Прикладом плоскої рівнини є колиска давньоіндійської цивілізації, родюча Індо-Ґанґська низовина.

Горбкуваті рівнини більш різноманітні. Їхній пейзаж оживляють пагорби, яри, пониження з блюдцями озер і так само повільні і зви­висті річки. Саме такий вигляд має Східноєвропейська рівнина, одна з найбільших рівнин світу.

Для території України більш характерними є горбкуваті рівнини, що чергуються з рівними ділянками, спусками і підйомами. Природа на таких рівнинах начебто грається: то відкриває мандрівникові без­краї простори з колоссям пшениці, що хвилюється на вітрі, то раптом «ховає» їх за пагорбами.

 

( Пояснення супроводжується демонстрацією схеми « Класифікація рівнин» та малюнками краєвидів рівнин, можна використати відео)

 

                                               РІВНИНИ ( за висотою)

Низовини

Височини

Плоскогір’я

До 200 м

( Прикаспійська, Примексиканська, Причорноморська)

Від 200 до 500 м

( Середньоруська, Волинська, Придніпровська, Подільська)

Понад 500 м

( Середньосибірське, Декан, Аравійське)

 

Рівнини ( за утворенням )

Первинні

Вторинні

Морські ( колишні ділянки морського дна, що стали сушею в результаті підняття, тобто дії ендогенних сил)

Алювіальні, складені річковими шаруватими наносами         ( алювієм)

Льодовикові      ( моренні), складені несортованими суглинками з валунами і щебенем

Водно-льодовикові,складені пісками, що залишилися на місці водно-льодовикових потоків

Денудаційні, складені твердими породами, зім’ятими в складки

?

?

?

?

?

 

 

РІВНИНИ ( за зовнішнім виглядом )

Плоскі

Горбисті

?

?

 

Завдання. Користуючись підручником і атласом навести приклади рівнин за утворенням і зовнішнім виглядом.

 

 

3. Зміна рівнин під впливом зовнішніх і внутрішніх процесів.

Запитання. Як ви думаєте, чи змінюються рівнини ?

                        Які процеси їх заставляють змінюватися?

І ми, і весь навколишній світ, і рівнини змінюємося з ча­сом. Продуктами Під впливом зовнішніх процесів змінюється вигляд рівнин, на них утворюються яри й балки. Особливе значення має робота текучих вод, так, річки можуть «прорізати» на рівнинах численні східчасті долини.

Внутрішні процеси спричинюють повільні коливання рівнинних територій, іноді утворюючи на їхньому місці гірські країни. Що на них очікує через багато мільйонів років? Руйнування і перетворення на рівнини — коло замкнулося.

 

 

Практичне завдання 1.

План  опису рівнин

 1. Назва
 2. Географічне положення
 3. Протяжність
 4. Характер поверхні.
 5. Середні і найвищі висоти.
 6. Походження.
 7. Корисні копалини.
 8. Господарське використання

Завдання. Описати Східноєвропейську рівнину. Виконується колективно.

Практичне завдання 2.

Знайдіть на географічній карті: Східноєвропейську рівнину,Велику Китайську рівнину, Великі рівнини в Північній Америці,Західноєвропейську рівнину, Прикаспійську низовину, Подільську височину, Середньосибірське плоскогір’я,                 плоскогір’я Декан .Придніпровську височину, Причорноморську низовину,Месопотамську низовину.

V.ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

 1. Про що говорять аборигени? Допоможіть зрозуміти.

 

Діалог 1.

 

 • Це материк?
 • Ні.
 • Це океан?
 • Ні.
 • Це форма рельєфу?
 • Так.
 • Це гори?
 • Ні.
 • Це рівнина?
 • Так.
 • Вона розташована в Південній Америці?
 • Так.
 • Вона найбільша низовина у світі?
 • Так. ( Амазонська)
 •  

Діалог 2

 

-Це форма рельєфу?

- Так.

- Це вулкан?

-Ні.

- Це гори?

- Ні

- Це рівнина?

- Так.

-Вона в Євразії?

- Так.

- На сході євразії?

- Так. ( Західносибірська)

 

Діалог 3.

 

 • Це форма рельєфу?
 • Так.
 • Це рівнинна форма рельєфу?
 • Так.
 • Це рівнина?
 • Так.
 • Це низовина чи плоскогір’я?
 • Плоскогір’я.
 • Воно розташоване в Індії?
 • Так ( Декан)

 

Діалог 4.

 

 • Це форма рельєфу?
 • Так.
 • Гори?
 • Ні.
 • Це рівнина?
 • Так.
 • Вона розташована в Південній Америці?
 • Ні.
 • У Північній Америці?
 • Так.
 • Там індіанці полювали на бізонів?
 • Так. ( Великі рівнини)

Учитель. Про що розмовляли всі аборигени? Що спільного було в їхніх розмовах?

2.Самостійна робота

Користуючись атласом і планом дати характеристику І варіант –Західосибірській рівнині, ІІваріант – Великій Китайській рівнині.

3.Я тобі – ти мені.

 

 

 

 

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель узагальнює відповіді учнів, пропонує одному з них зроби­ти висновок.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
 2. Завдання на вибір

- Намалювати форму рельєфу своєї місцевості.

- Підготовити запитання , тексти до тексту

- Створити кросворд на тему « Рівнини»

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 листопада
Переглядів
29
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку