19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Особистісно-орієнтований підхід як засіб розвитку творчих здібностей на уроках трудового навчання

Про матеріал
Опис досвіду вчителя трудового навчання Ізюмської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Кругової Людмили Вікторівни
Перегляд файлу

Особистісно-орієнтований підхід як засіб розвитку творчих здібностей на уроках трудового навчання

Кругова Людмила Вікторівна,

вчитель трудового навчання Ізюмської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11

Ізюмської міської ради Харківської області

Одним із стратегічних завдань реформування  освіти в Україні згідно з державною національною програмою  «Нова українська школа» є формування освіченої,  творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я.  Роз'яснення цього завдання  передбачає психолого-педагогічне  обґрунтування  змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів.

Досвід показує, що технологія навчання, спрямована на особистісну продуктивну діяльність учнів, забезпечує позитивні результати вивчення навчального матеріалу та творчу самореалізацію дітей вже впродовж одного навчального року. В дітей середнього шкільного віку покращується здібність чути інших. За допомогою систематичної роботи вчителя з аналізування учнівської думки учні набувають досвід обмірковування, рецензування та оцінки результатів діяльності однокласників. Вони навчаються ставить питання про об'єкт, що вивчається, практично завжди висловлюючи  особистий варіант відповіді. Спостерігається покращення образного бачення дітей, конструювання особистих образів та символів.

В учнів старшої школи після введення циклів евристичного пізнання формується поняття відносності точок зору на об'єкт, що вивчається, знижується агресивне  відношення до іншої думки.

До кінця навчального року в учнів виробляється особистий підхід до отримання індивідуальних результатів, вміння захищати та відстоювати його перед іншими. Впродовж навчального року школярі виконують від 5 до 15 повноцінних творчих робіт за різними предметами, які вони захищають не тільки перед однокласниками, але й на загальношкільних творчих тижнях. Одним з головних результатів навчання за експериментальною методикою є те, що учні можуть навчатися відповідно до своїх індивідуальних можливостей та планів.

Орієнтація навчання на особистість передбачає створення оптимальних умов використання різних джерел наукової інформації для кожного учня при опануванні знань.

Працюючи над розробкою моделей уроків, треба прагнути побудувати їх на оптимальному поєднанні традиційних, перевірених часом принципів дидактики, таких як науковість, відповідність віковим особливостям з інноваційними підходами особистісно орієнтованого навчання. Ознаками цієї технології є, на мою думку, такі:

 • учень усвідомлює мету уроку як важливу особисто для себе;
 • засвоєння знань відбувається переважно під час активної діяльності учнів;
 • учень – особистість з власним досвідом, тому результативність навчання у значній мірі залежить від уміння використовувати індивідуальний досвід дитини, задовольнити потреби кожного учня;
 • при застосування активних методів навчання важливою є стадія евокації, тобто актуалізації знань окремого учня, групи, класу в цілому;
 • сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті знання при опануванні нового змісту;
 • ефективне навчання не може бути нудним;
 • на уроках школярі вчаться вчитися, бо не можливо всього навчити, але можна навчитися вчитися. Ось чому прогресивним методом є диференціація з індивідуальними програмами діяльності учнів;
 • важливою ознакою є надання школярам свободи вибору варіантів завдань, способів їх виконання, форм звіту за результати роботи;
 • діти пам’ятають, що право вибору завжди має врівноважуватися усвідомленою відповідальністю за свій вибір;
 • на уроках оцінюють механізм творчості учнів, завдяки якому досягається результат;
 • найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси самих учнів.

Позитивне налаштування на урок значною мірою залежить від спланованої мети: «Що, навіщо, як ми будемо вивчати? Де можна використати ці знання?» Спостереження показують, що найбільший інтерес викликає пов’язування матеріалу з очевидними явищами або з таємницями буття.

Застосування активних методів потребує створення атмосфери відповідальної та відвертої взаємодії, використання засобів комунікації, інтерактивних вправ «Обери позицію», «Карусель», «Репортер», «Мікрофон» та ін.

Особливе місце в сучасному навчанні має робота в парах або малих групах. У такій діяльності засвоюється досвід співробітництва, спілкування, відповідальності. До речі, дуже важливо, щоб склад груп був динамічний, увесь час змінювався, що позитивно впливає на взаємини та мікроклімат.

Групова робота може бути побудована за принципами парного навчання, взаємного консультування, роботи над проблемним питанням, розподілу ролей тощо.

Зазначимо, що застосування сучасних методів роботи робить процес навчання активним, а мислення учнів – творчим і самостійним. Які засоби допомагають втілити ідею особистісно орієнтованого навчання?

 1. Використання   різноманітних   форм   і   методів   організації   навчальної діяльності, що сприяє розкриттю суб’єктного досвіду учнів.
 2. Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу.
 3. Стимулювання учнів до висловлювання,   використання   різних способів виконання   завдань,   без   будь-якого   остраху   помилитися   чи   дати   неправильну відповідь
 4. Використання під час уроку дидактичного матеріалу,  який дає змогу учневі вибирати найбільш значущі, і для нього вид та форму навчального змісту.
 5. Оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом, а й за  процесом його досягнення.
 6. Заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи,  аналізувати способи роботи інших учнів під час уроку, вибирати й засвоювати більш раціональні

Створення педагогічних ситуацій спілкування на уроці, що дають змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення умов для природного самовиявлення учня. Урок як складне педагогічне утворення поділяється на типи за різними ознаками. Для вивчення теоретичного матеріалу я використовую такі типи уроків:     

 • урок викладу нового матеріалу (урок  застосуваня знань та формування вмінь і навичок);                                          
 • урок закріплення матеріалу,що вивчається,вироблення практичних умінь і навичок;                                                 
 • урок самостійної роботи;                               
 • урок повторення ,узагальнення та систематизації матеріалу;             
 • урок перевірки та оцінки знань,умінь і навичок.                                                    Структуру мого  уроку складають такі етапи:            
 • організація учнів;                    
 • коротке фронтальне та індивідуальне опитування учнів за пройденим матеріалом;                                       
 • організація різноманітних вправ із формування і вдосконалення практичних умінь та навичок;       
 • проведення невеликої перевірочної роботи з наступним виставленням оцінок;   
 • домашнє завдання.

Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби. Таким чином, знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти учні різних класів, є передумовою для успішного вирішення ними задач проектно-технологічної діяльності, розвитку творчого підходу у вирішенні технологічних завдань.                                                                                                   

Наприклад, учням 5-9 класів  дуже подобається уявляти себе  дизайнером  під  час рольової  гри, що дає  їм змогу втілити  свої фантазії при виготовлені  макету виробу та графічного зображення. Учні  створюють  ескіз, добирають  тканину, знайомляться з тенденціями моди. Також  максимально дозволяє розвивати творчі  здібності проектна діяльність у 7-8 класі. Проект – це підсумкова робота, яка включає в себе  кілька етапів:

 •                    Складання обґрунтованого плану  дій;
 •                    Конструювання (креслення, ескіз) виробу;
 •                    Технологічне планування;
 •                    Виготовлення проекту, виробу;
 •                    Захист проекту чи реалізація виробу.

І саме під час підготовки проекту,  учень має змогу проявити  себе, як особистість, адже  він від початку і до кінця роботи  створює  виріб сам, як він  бажає і бачить. Я надаю дітям  консультації, поради,  коригую роботу,  вказую на помилки і як їх виправити  відповідно до сучасних вимог. Під час підготовки  проекту я даю учням завдання і з економіки, а  саме – як заощадити тканину і нитки, як замінити дорогу фурнітуру  вишивкою, аплікацією,  правильно підібрати тканину і розрахувати  собівартість виробу. Під час роботи над проектом учні використовують інформаційно-компьютерні технології (робота з інформаційними джерелами, пошук моделей – аналогів ,нові технології в рукоділлі.)Працюючи з учнями 9 класів над комплексним виробом я пропоную виготовити торбинку для дрібниць. Під час роботи поєднуються ручні та машинні шви ,вишивка бісером ,аплікація.

При виконанні проекту «Вироби для власних потреб» ,де основна технологія – українська народна вишивка, учні вдосконалюють навички виконання технік вишивки, як результат такої роботи – рушничок з традиційним українським орнаментом. Робота з вишивкою не тільки цікава ,а й корисна для учнів. Вона дає загальноосвітнє і виховне значення.                                                                                    Учні 7 класу досить вправно володіють спицями та гачком. На уроках в’язання навчаю дітей не тільки якісно виконувати роботу ,підбирати і комбінувати узори ,правильно поєднувати кольори в узорах ,самостійно створювати орнаменти.

До учбового процесу я підходжу творчо ,підбираю цікаві і зрозумілі теми для творчості у 5-6 класах. Учні у 5 кл. виконують аплікацію – підставка під гаряче, мяку іграшку, вироби з бісеру. у 6 кл. –вишивку.                                                                                Як вчитель  трудового навчання,  я використовую на своїх уроках  сучасні форми і методи проведення  уроку в цілому та  певних етапів – актуалізації опорних знань, мотивації навчальної діяльності, засвоєння  нового матеріалу  тощо. Пропоную ряд пізнавальних завдань, що дозволяють цілеспрямовано здійснювати роботу по розвитку творчих здібностей дітей.

      "Склади слово". Вправа використовується на етапі оголошення теми уроку з метою тренування уваги і створення позитивної мотивації на вивчення нової теми. Наприклад, слово "Шаблон" - шило, аркуш, булавка, лінійка, олівець, нитки.

     Вправа "Четверте зайве". Вправа використовується на етапі визначення теми уроку для розвитку логічного мислення. Завдання: в кожному ряду три слова по певній основі пов'язані між собою, а четверте - відрізняється. Знайдіть його, відповідь обгрунтуйте.

1. Швейна машина, махове колесо, свердло, лапка.

2. Тканина, переплетення, гачок, пружок.

3. Шиття, вязання, роздягання, плетіння.

4. Машина, механізм, пристрій, майонез.

5. Брюки, сукня, спідниця, шорти.

Використовую анаграми на етапі вивчення нового матеріалу для тренування швидкості реакції, кмітливості, уваги.

  Анаграми. Якнайшвидше поміняйте букви в слові місцями і отримаєте потрібне слово.

Наприклад: ОКЧАГ-гачок, ПИЦІС –спиці, КАГОЛ –голка, ЖИЦІНО –ножиці. Завдання на виділення істотних ознак поняття.

       Чим відрізняються:

Волокна бавовни і шовку ;

Гачок від спиці ;;

Бісер від стеклярусу;

Чим схожі слова кожної групи? Як можна, одним словом назвати кожну із запропонованих груп?

а) ножиці, голка, шпилька, лінійка.(інструменти)

б) Тканина, канва, бісер, нитки.(матеріали)

в) Тамбурний, петельний, стебловий.(оздоблювальні шви)

«Незакінчене речення»: застосовується вчителем під час перевірки знання правил.

Використовую технологічні  засоби, наочність, готові вироби або  ілюстрації. Сучасний урок – це урок ,який передбачає співробітництво творчо працюючого  вчителя та активно думаючого учня, де вчитель використовує демократичний та особистісно зорієнтований підхід в навчанні учнів, а завдання носять умотивований характер.

Також я практикую (учням  дуже подобається) під час вивчення  нового матеріалу гру «Учні-вчитель»,  коли один учень виступає в ролі вчителя.   Наприклад, під час вивчення  теми «Проектування виробів» учні готують огляд  журналів  мод; для теми «Догляд за речами» готують доповідь та виставку пральних засобів, які підходять для певного виду  тканини.

Поки існує дитина – існує вчитель. І якщо це дійсно Вчитель з великої літери він буде постійно самовдосконалюватися, творити, навчатися і навчати. Саме за таким принципом – навчатися самій і навчати інших – я працюю, щоб стати майстром своєї справи і не просто видавати матеріали, а знаходити до кожного уроку і до кожного учня творчий підхід.

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
728
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку