29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Особливості адаптації учнів 5 класів до навчання та їх психологічна підтримка в умовах переходу на новий Державний стандарт загальної освіти (освітня галузь «Іноземна мов

Про матеріал
Збірка містить теоретичний і практичний матеріал щодо адаптації учнів п‘ятих класів до навчання з іноземної мови, реалізації принципу створення ситуації успіху на уроках іноземної мови, підтримки в учнів мотивації, рекомендації вчителям-іноземцям.
Перегляд файлу

 

Відділ освіти виконкому

Жовтневої районної у місті ради

Районний методичний кабінет

Криворізька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 121

 

 

 

 

 

Особливості адаптації учнів 5 класів

до навчання та їх психологічна підтримка

в умовах переходу на новий Державний           стандарт загальної освіти (освітня галузь «Іноземна мова»)

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

 

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №121

 

Особливості адаптації учнів 5 класів до навчання та їх психологічна підтримка в умовах переходу на новий Державний стандарт освіти (освітня галузь «Іноземна мова») автори: вчителі іноземної мови Тернова І.О., Бичкова Т.В. Кривий Ріг, 2013, 44 с.

 

 

 

Збірка містить теоретичний і практичний матеріал щодо адаптації учнів п‘ятих класів до навчання з іноземної мови, реалізації принципу створення ситуації успіху на уроках іноземної мови, підтримки в учнів мотивації, рекомендації вчителям-іноземцям.

 

 

 

 

Рецензенти: Парахіна С.В. - директор Криворізької                   загальноосвітньої школи № 121, учитель-методист

Снісаренко Т.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист

 

 

 

 

Збірку рекомендовано засіданням методичної ради школи протокол № 2 від 03.12.12

 

 

 

 

 

 

П'ятий клас, хоч і належить до молодшого підліткового віку, є перехідною ланкою між початковою та середньою ланками навчання. В учнів спостерігається бурхливий фізичний та  статевий розвиток, триває інтелектуальний розвиток, відбувається перебудова емоційної сфери. Під впливом посиленого функціонування залоз внутрішньої секреції у віці нерідко спостерігається підвищена дратівливість, надмірна образливість, запальність, різкість. До того ж змінюються умови самої шкільної діяльності. Пятиклассник переходить на якісно інший рівень, виконуючи нові функції. Тепер він має встановлювати відносини не з одним, а із багатьма вчителями, враховувати особливості їх особи та вимог.

У п'ятому класі поведінка молодшого підлітка починає регулюватися його самооцінкою, що формується під час спілкування з оточуючими його людьми. Зміна ситуації розвитку підлітка пов'язане з його активним прагненням прилучитися до світу дорослих. Саме це почуття дорослості, що є якимось новотвором цього періоду, доводиться враховувати у процесі навчання. Також відзначають розвиток самосвідомості і самооцінки, інтересу до себе як до особистості, своїх можливостей та здібностей. Усе це диктує свої умови навчання у п'ятому класі.

Також слід зазначити, що існує прямий зв'язок між формуванням інтересу до предмета і мотивацією, яка зумовлює цей процес. У наших рекомендаціях мотивація розглядатиметься як основна ланка у формуванні інтересу учнів.

Не відчуваючи інтересу до предмета, учень не стане старанно вчитися, тому роль такого компонента навчальної діяльності як мотивація очевидна. Мотивація є сукупністю збудників. Саме вона визначає, стимулює, спонукає людину до здійснення будь-якої дії.

Однак слід зазначити, що мотивацію неможливо тренувати безпосередньо. Її можна лише підвищувати, намагатися розвивати і стимулювати. Завдяки введенням на різних етапах уроку елементів зацікавленості, вчитель може викликати увагу до цієї теми. У разі, мотивація постає як засіб навчання і виховання. У наслідок, викладач розвиває цей новий, що з'явився в учня, пізнавальний мотив, мотивуючи учня і до самоосвіти теж. Тут мотивація вже виступає як результат навчання і виховання.

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\sun.jpg

Як відомо, важливим чинником у формуванні мотивації є оцінка вчителя. Оцінка може викликати зростання активності учнів та їх мотивацію .Впливаючи однаково і на самооцінку учня, оцінка є потужним знаряддям мотивації. Певною мірою, оцінка для учнів є орієнтиром успішності. Проте, слід зазначити, що оцінка учнів є не лише оцінкою їх знань, а й показником суспільної думки про них самих. Тому є велика небезпека в тому, що деякі діти здобувають високі оцінки не заради знань, а заради підвищення свого престижу, лестощів або заохочення з боку батьків.

Що ж до організації навчальної діяльності, дослідниками зазначено, що співпраця створює мотивацію кращу, ніж, наприклад,  індивідуальна робота. Спільне навчання сприяє розвитку в дітей оціночних дій, формуванню самостійності.

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\images (1).jpg

Під час спілкування між учасниками спільної навчальної діяльності відбувається більш прискорений обмін інформацією і підвищується процес створення навичок та вмінь. Загальна мета і єдина мотивація є тою запорукою для поєднання й узгодження діяльності учасників, у якому учні об'єднують свої зусилля в процесі засвоєння нового матеріалу. У цьому зростає обсяг засвоючого матеріалу та глибина його розуміння. В такому колективі значно менше проблем з дисципліною, учні отримують більше задоволення від занять. Також за такої організацією навчальної діяльності особливо успішним є використання ігрових форм. Навчальна гра - це орієнтована на зону найближчого розвитку діяльність, котра поєднує педагогічну мету з мотивом роботи і внутрішньо мотивована. Це зумовлює необхідність виконання спеціально організованої ігрової діяльності, використовуючи спільні форми роботи. З іншого боку, ігрова співпраця є тим механізмом, який переносить вимоги соціального середовища в потреби самої дитини. Використання ігрових форм організації навчальної діяльності сприяє створенню ситуацій успіху в навчанні.

Важливу роль у формуванні мотивації відіграє й саме ставлення вчителя до предмета. Суб'єктом навчальної діяльності є учень, урок проводить вчитель. Учень та вчитель - люди. Тож чинник простих людських стосунків також не треба відмітати. Ставлення вчителя до учня і навпаки може призвести до підвищення чи зниження мотивації. Від цих взаємин залежить як сприймають діти школу, вчителя, свої шкільні обов‘язки.

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\Uchitel.jpg

Зазвичай, поведінка людини частіше за все визначається переважно зовнішніми причинами. За відсутності внутрішньої мотивації людина займається певною справою, керуючись лише зовнішніми мотивами, наприклад, заохоченням, бажанням уникнути покарання. При внутрішній  мотивації людина отримує задоволення безпосередньо від самої діяльності. Специфічна особливість внутрішнього мотиву у тому, що вона не може бути ані будь-якою конкретною річчю, що виступає як заохочення, ані соціальним ставленням, статусом, престижем.

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\внимание.jpg

Учень, який одержує справжнє задоволення від самого навчання, зазвичай, відчуває свою повну зануреність у свою діяльность. Він має добру концентрацію уваги, думок та почуттів. Завдяки зануренню в навчальний процес учень у змозі відігнати сторонні думки і почуття. У цьому спостерігається вміння чітко ставити мету й завдання відповідно до прийнятих вимог. Учень має стійку і реалістичну самооцінку. Він може критично подивитись на власну діяльність і сказати, наскільки успішно виконує свою справу.

 

На позакласних заходах викладачі активно використовують краєзнавчий матеріал, що розширює світогляд учнів. Мотивації сприяють різні зустрічі з людьми, які користуються іноземною мовою у своїй професійній діяльності. Оскільки учні бачать, що іноземна мова виступає засобом придбання матеріальний благ, це може сприяти зародженню зовнішньої мотивації.

Не треба забувати про таку форму діяльності, як учнівська конференція, що носить тематичний характер. Учні у процесі її підготовки з урахуванням кола джерел, готують  доповіді, повідомлення, відеофільми, презентації, серії стендів і альбомів з тієї чи іншої проблематики. Учнівська конференція дає можливість учням і вчителям поринути в атмосферу іноземних мов, відчути себе у діалозі з іншою культурою. Також корисні різні дискусії.

Якщо вчитель досить добре знає учнів, їхні можливості й інтереси, він має чудову можливість поєднувати колективну, групову і індивідуальну форму роботи. Також його приваблюють самостійні форми організації занять на уроці, складний навчальний матеріал, можливість самому будувати свою пізнавальну діяльність поза школою. Індивідуальні, групові і колективні види діяльності повинні органічно поєднуватися між собою. У цьому плані найсприятливішим є включення на певному етапі індивідуальної роботи та групової діяльністі діяльність колективну, у результаті відбувається об'єднання особистих мотивів і переживань з мотивами і переживаннями колективу.

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\images.jpg

Що ж до самостійної роботи учнів, вона теж відмінний важіль задля підтримання та підвищення мотивації. Виконання поточних домашніх завдань, підготовка доповідей, рефератів для виступів у класі, написання творів  в дуеті з описаної вище позакласної роботи покликані задовольняти різноманітні інтереси учнів та їх прагнення до самостійної освітньої діяльності на  свій вибір. А участь учнів в суспільно-корисній діяльності, коли школярі використовують ті  знання й уміння, що вони отримали під час уроків, сприяє усвідомленню ними корисності досліджуваного в школі, формує ціннісне ставлення до освіти.

Цікаві і творчі завдання сприяють залученню уваги учнів та підвищенню мотивації, служать засобом формування та розвитку розумових операцій, таких як аналіз, синтез, порівняння, аналогія, узагальнення. Вони здійснюють тренінг творчого мислення, розвивають деякі якості особистості учнів, наприклад, самостійність, ініціативність, пізнавальну активність.

Особливу роль у формуванні позитивного відношення п‘ятикласників до процесу навчання відіграють кілька чинників - це, по-перше, емоційний характер викладу матеріалу, проблемна і пошукова діяльність, що дозволяє переживати радість самостійних відкриттів і налаштованість підлітка на успіх.

 

 

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\image.jpg

 

 

«Створення ситуації успіху»

 

Суть. Як зазначає О.Пєхота, ситуація успіху — це суб'єктивний психологічний стан задоволення, який є наслідком фізичного або морального на­пруження виконавця справи, творця явища. Вона досягається тоді, коли дитина сама визначає цей результат як успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак він є зовнішній, бо оцінюється ін­шими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, ро­зуміння її значимості виникає після подолання психологічних бар'єрів страху бути не таким, як усі, труднощів незнання, невміння тощо.

Характерною ознакою технології є пси­хологічна підтримка розвитку особистості дитини.

 

Мета — створити ситуацію успіху для розвитку особистості, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, ус­відомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

За цією технологію учні умовно поділяються на чотири групи: надійні, впевнені, невпевнені, зневірені. Прийоми психологічної підтримки для роботи з кожною групою та очікуваний результат (різновиди радості) подано в таблиці.

Технологія реалізується за допомогою системи прийомів, дібраних для конкретної категорії дітей. Послідовність технологічних етапів прийому «Стеж за нами» для невпевнених дітей:

Діагностика інтелектуального фонду колективу».


Мета — виокремлення школяра з групи не­впевнених (недостатній рівень інтелектуального розвитку, трохи лінивий до навчання, але добро­зичливий і поміркований).

«Вибір інтелектуального спонсора».


Мета — виявлення школяра, який із задово­ленням буде ділитися своїми знаннями з іншими (високий рівень інтелектуального розвитку, впев­нений у своїх силах, активний і відповідальний).

«Фіксація результату і його оцінка». 


Мета — створити умови для самовираження та самоствердження учнів, заохотити до такого виду діяльності інших.

Прогнозовані результати: створення сприят­ливих психолого-педагогічних умов саморозвитку та самореалізації особистості школяра.

 

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\Texnologii-2.jpg

 

 

 

Прогнозовані результати: 
 

  • розкриття резерв­них можливостей пам'яті, інтелектуальної актив­ності особистості школяра; 

  • формування готовності школярів до успішного опанування навчального матеріалу; 

  • підвищення працездатності та зни­ження втоми; 

  • інтенсивність навчання.

 

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\laughing-children-262x300.jpg

 

 

 

 

Рекомендована схема досягнення успіху учнем за допомогою вчителів та батьків

 

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\2.jpg

 

 

 

 

Рекомендовані ігри на уроках в 5 класі

 

C:\Documents and Settings\dimon4ik\Рабочий стол\брошюра\картинки\22312027.jpg

 

ФОНЕТИЧНІ ІГРИ.

НАЗВИ СЛОВО.

Вчитель або учень кидає учням по черзі м’яча, називаючи звук; учні повертають м’яча, називаючи з цим звуком слово.

ЯКИЙ ЗВУК Я ЗАДУМАЛА?

Вчитель називає ланцюжок слів, в яких зустрічається один і той самий звук. Учні повинні його відгадати.

 

„ПРАВДА-НЕПРАВДА”

Вчитель або кращий учень називає звуки, показуючи транскрипційні знаки і іноді "допускає" помилки. Учні повинні помітити помилку, плескаючи у долоні та виправити її.

ЛЕКСИЧНІ ІГРИ.

Гра "СНІГОВИЙ КЛУБОЧОК".

Учні сідають по принципу "круглого стола", у центрі якого - картки з лексикою, яка вивчається. Один з учнів бере картку, показує її та вживає дане слово або вираз у реченні. Другий учень бере іншу картку та придумує нове речення, яке логічно пов’язане з попереднім тощо. Отак, складається колективна розповідь, яка потім одержує назву.

 

Гра "ПОЄДИНОК".

Її мета - активізація та закріплення лексики по темі. В "дуелі" приймають участь 2 учні і секундант. "Секундант" дає тему. Жереб визначає, хто буде починати поєдинок. Перший учасник починає фразу, другий продовжує її та дає слідуючу інформацію, яку продовжує перший і т.д. до тих пір, поки вся інформація не буде вичерпана. Перемагає той, за ким залишилося останнє слово. Його партнер вважається вбитим. "Секундант" стежить за тим, щоб дотримувалася логіка розповіді, не було довгих пауз. Кожне порушення дорівнює одному пораненню. Третє поранення - смертельне. Гру можна побудувати не на фразах, а на лексиці або граматичному матеріалі, які вивчаються.

 

 

ВІДПРАВЛЯЄМОСЬ У ПОДОРОЖ.

Учні стають у коло. Кожен у колі вимовляє назву будь-якого міста / країн, мова яких вивчається/. Учень, який сидить у центрі, повинен запам’ятати ці географічні назви тому, що, коли він скаже: "Я мандрую з Берліна до Відня, ті, хто назвали ці міста при вигуках: "Подорож розпочинається!" мусять швидко помінятися місцями. Ведучий намагається зайняти собі місце, щоб стати гравцем. Гра продовжується.

 

ГРА ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ.

 

ТВОРЧИЙ ДИКТАНТ

Учитель диктує окремі речення /слова, фрази, розповідь/, а .учні малюють те, що чують. Потім роблять підписи під малюнками /слова,, фрази, речення, розповідь/. В даному випадку паралельно вирішується завдання навчати письму.

 

ІГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ МОВЛЕННЮ.

 

 

ПОЛІТІНФОРМАЦІЯ.

Група ділиться на 2 команди. Жеребок визначає, хто буде говорити першим. На протязі 5 хвилин кожний член команди повідомляє про одну подію, а останній в команді узагальнює всі події, доповнюючи своє.

Перемагає команда, яка вклалася у визначений час, використавши максимум активних слів і виразів, яка допустила найменшу кількість граматичних помилок.

 

ХТО СЛІДУЮЧИЙ?

Всі учні; крім одного, отримують набір карток зі словами, фразами з прочитаного раніше тексту, за допомогою яких повинні переказати ту частину тексту, до якої вони відносяться. Всі учні слідкують один за одним і за логікою викладу, так як кожний повинен визначити своє місце в розповіді /переказі/. Той, хто не отримав картки, являється контролером і слідкує за ходом і логікою викладу. В кінці він робить висновки.

 

doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
17 лютого 2019
Переглядів
261
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку