24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Про матеріал
Одним із основних напрямків діяльності закладу загальної середньої освіти для дітей з різними нозологіями є надання комплексних реабілітаційних послуг шляхом упровадження системи корекційно-розвивальних занять, які передбачені в інваріантній частині типових навчальних планів ЗЗСО, як-от: розвиток слухо-зоро- тактильного сприймання, розвиток слухового сприймання, формування вимови, ритміка, лікувальна фізкультура тощо. У цій статті ви знайдете відповіді на питання організації корекційно-розвиткових занять
Перегляд файлу

Чайка Анжела,

вчитель ІІ категорії 

Бердянської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів №13

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 

Організація освітнього процесу учнів в інклюзивних класах Нової української школи (НУШ) у 2019/2020 навчальному році здійснюється на основі оновленого змісту освіти, визначеного Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 (далі – Про затвердження Державного стандарту початкової освіти Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018 року) [1]. Одним із пріоритетних завдань Нової української школи (НУШ) є формування інклюзивного освітнього середовища, як зазначено у концепції НУШ [2].

Ми згодні з виконавчим директором Міжнародного фонду «Відродження» Євгеном Бистрицьким, який зауважує, що «інклюзія – це не лише про рівний доступ, а й про якість освітніх та інших соціальних послуг. Коли в школі навчаються різні діти, це автоматично не означає, що дотримано право кожної дитини на освіту. Належна інклюзивна політика в Україні гарантуватиме, що всі діти мають доступ та рівні можливості отримати якісну освіту. Саме тому реформа загальної освіти та реформа інклюзивної освіти є, безумовно, взаємопов’язаними і повинні йти рука об руку, щоб вчителі сприяли інклюзивності та різноманітності в класах так само, як вони мають сприяти здійсненню реформи загальної освіти [2].

Одним із основних напрямків діяльності закладу загальної середньої освіти для дітей з різними нозологіями є надання комплексних реабілітаційних послуг шляхом упровадження системи корекційно-розвивальних занять, які передбачені в інваріантній частині типових навчальних планів ЗЗСО, як-от: розвиток слухо-зоро- тактильного сприймання, розвиток слухового сприймання, формування вимови, ритміка, лікувальна фізкультура тощо [3].

Корекційно-розвивальні заняття спрямовані на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. Зміст таких занять реалізується через навчальні предмети та курси, а саме:

  • для дітей із розумовою відсталістю: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;
  • для дітей із затримкою психічного розвитку: «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка»;
  • для дітей із порушенням слуху: «Розвиток мовлення», «Ритміка»;
  • для дітей із порушенням зору: «Соціально-побутове орієнтування», «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура»;
  • для дітей із церебральним паралічем: «Лікувальна фізкультура», «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Корекція розвитку» [4].

Метою проведення названих вище занять є формування в учнів способів орієнтування, розвиток комунікативної компетентності, засвоєння навчального матеріалу, всебічний розвиток особистості, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.

Для проведення корекційно-розвивальних занять на сайті Міністерства освіти і науки України розміщені програми, за якими здійснюється керекційне навчання:

Корекційно-розвивальні заняття мають особливе значення в системі реабілітаційного процесу і передбачають індивідуально-групову форму їх проведення на основі диференційного підходу. Для їх проведення в індивідуальному плані на учня передбачається від 2 до 4 годин на тиждень, відповідно до психофізичного розвитку здобувача освіти. Кількість годин на тиждень для проведення корекційно-розвивальних занять з кожним школярем установлюється з урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) [1]. Заняття можуть проводитися як в першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами, логопедами, практичними психологами. Тривалість групового заняття становить 35–40 хв, індивідуального – 20–25 хв. Групи складаються з урахуванням однорідності порушень з наповнюваністю 2–6 осіб, і комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру [5].

Розклад уроків в інклюзивних класах розробляється відповідно до робочого плану закладу освіти з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

Для проведення корекційно-розвивальних занять вчителем складається календарне планування до навчального курсу або предмета відповідно до програми, рекомендованої для дитини ІРЦ (перелік програм розміщено вище). Календарне планування затверджується заступником директора та директором ЗЗСО.

У процесі підготовки до корекційно-розвивальних занять учитель складає план-конспект, в якому інтегрує навчальний матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) програм. Інформація, одержувана школярем з теми, що вивчається, має відповідати освітній програмі, рекомендованій йому для навчання. Формування й удосконалення системи компетентностей здійснюється на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного здобувача освіти індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників. Для пояснення учням з особливостями в розвитку тем, складних для сприймання,  пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій. Така побудова навчальних занять створює умови, за яких усі учні класу залучаються до спільної роботи [3].

До обов’язкових корекційно-розвивальних занять, які передбачені в навчальному плані, можуть додаватися й інші заняття за різними напрямками реабілітаційної роботи, а саме:

  • факультативи з професійної та соціально-побутової реабілітації;
  • навчально-тренувальні заняття з фізкультурно-спортивної реабілітації;
  • лікувальні та профілактичні процедури (лікувальний масаж, тощо) [3].

Протягом навчального року за результатами здійснюваної корекційно-розвивальної реабілітаційної роботи відповідно до узагальнених результатів, системних психолого-педагогічних спостережень, медичних обстежень систематично у систему комплексної реабілітаційної роботи вносяться належні корективи (два рази на рік при складанні та перегляданні індивідуального навчального плану для кожної дитини), які забезпечують безперервність створення оптимальних умов для корекційно-розвивальної роботи зі школярами з особливими освітніми потребами.

Список використаної літератури:

1. Постанова Кабінету міністрів україни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF

2. Концепція нової української школи https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf 

3. Концепція розвитку інклюзивної освіти в Україні http://www.kr-rada.gov.ua/news/kontseptsiya-inklyuzivnoyi-osviti-usi-diti-tsinnimi-i-aktivnimi-chlenami-suspilstva.html

4. Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/

5. Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
5 травня 2020
Переглядів
338
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку