ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Про матеріал
Доповідь за темою "Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою" на учнівській конференції з Охорони праці
Перегляд файлу

«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ»

Котенко Павло Сергійович,

Нікопольський професійний ліцей

м. Нікополь, Дніпропетровська область

Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Перелік складено відповідно до Закону України «Про охорону праці», і він чинний на всіх  підприємствах незалежно від форм  власності та видів діяльності.

До Переліку ввійшли електрозварювальні, підземні на шахтах та рудниках, верхолазні та на висоті, такелажні та стропальні роботи, роботи із застосуванням ручних електро- та пневмомашин і інструментів, вантажо-розвантажувальні  роботи за допомогою машин і механізмів, з охорони колективної і приватної власності, всі види робіт з радіоактивними речовинами — усього понад 150 видів робіт.

Усі ці роботи мають виконувати професійно навчені особи, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці мають задовільний результат.

Шкідливі та небезпечні умови часто призводять до підвищеної втоми виконавців, що треба врахувати при нормуванні  робіт. У ряді випадків у зв'язку з цим зменшують тривалість зміни, регулюють перерви, збільшують кількість днів відпустки, запроваджують спеціальне харчування. Вплив зовнішніх умов компенсують спеціальними одягом і взуттям. Для відпочинку призначають спеціальні місця, які обладнують відповідно до вимог санітарних норм.

Наряд на роботу виписують у двох, а при передачі по телефону, радіо - у трьох примірниках. В останньому випадку працівник, що видає наряд, виписує один примірник, а працівник, що приймає текст наряду у вигляді телефоно- чи радіограми, заповнює два примірники і після зворотної перевірки зазначає на місці підпису працівника, що видав наряд, його прізвище й ініціали, підтверджуючи правильність запису своїм підписом.

В обох примірниках наряду записи виконують чорнилом, кульковою ручкою тощо; вони мають бути чіткими і розбірливими, без виправлень і перекреслювання написаного тексту.

При проведенні вогневих робіт на вибухонебезпечному устаткуванні заходи пожежної безпеки, зазначені в наряді, має погоджувати і візувати (підписувати) у цій же графі наряду відповідальний працівник пожежної безпеки.

Працівник, що видає наряд, зазначає в рядку "Особливі умови" додаткові заходи безпеки, а саме:

• про неприпустимість застосування відкритого вогню;

• про проведення деяких операцій тільки під безпосереднім наглядом керівника робіт;

• про влаштування спеціальних огорож;

• про умови безпечного проведення спільних робіт, виконуваних за нарядами і розпорядженнями;

• про необхідність використання бригадою засобів загального й індивідуального захисту;

• про порядок застосування вантажопідйомних та інших механізмів;

• про послідовність проведення окремих операцій тощо. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи полягає в перевірці повноти виконання необхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск необхідно проводити після перевірки робочого місця. Допускаючий має провести інструктаж: зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця устаткування залишається під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо.

Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за нарядом необхідно оформляти підписами допускаючого, керівника робіт і виконавця робіт у відповідних рядках наряду.

Виконавець робіт здійснює допуск до роботи та інструктаж кожного члена бригади безпосередньо на його робочому місці.

З моменту допуску бригади до роботи і під час проведення робіт з метою контролю за дотриманням правил безпеки виконавець робіт здійснює нагляд. Виконавець робіт має увесь час перебувати на місці проведення робіт. Навіть короткочасне залишання членами бригади місця проведення робіт допускається тільки з дозволу виконавця робіт, який до повернення осіб, що пішли, чи до встановлення місця, де вони перебувають, і попередження їх, не має права йти разом з бригадою з місця роботи. Керівник робіт, оперативні працівники зобов'язані періодично, але не рідше двох разів за робочу зміну перевіряти, як члени бригади виконують вимоги правил безпеки.

Зміни у складі бригади слід оформляти в обох примірниках наряду. Оформлення перерв у роботі, її закінчення - строго формалізоване.

При перервах у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт) бригаду необхідно вивести з робочого місця, а наряд залишити у виконавця робіт.

Жоден із членів бригади не має права після закінчення перерви ставати до роботи самостійно. Після закінчення перерви виконавець робіт зобов'язаний повторно перевірити підготовку робочого місця і провести допуск бригади без оформлення в наряді.

Після закінчення робочого дня місце роботи треба прибрати, а знаки безпеки, огорожі та замикальні пристрої необхідно залишити на місці.

Щоденний допуск до роботи мають оформляти в таблиці наряду власними підписами допускаючий і виконавець робіт.

Після повного закінчення роботи і прибирання робочого місця виконавець робіт зобов'язаний вивести бригаду з робочого місця, поставити свій підпис в наряді і здати його керівникові робіт.

Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця робіт після остаточного завершення роботи, має перевірити обсяг і якість її виконання, відсутність сторонніх предметів, належну чистоту робочих місць і після цього поставити свій підпис у рядку "Робота цілком закінчена" наряду, зазначивши дату й час.

Устаткування дозволяється вводити в дію тільки після підпису керівника робіт у рядку наряду про повне закінчення роботи і закриття наряду відповідальним працівником зі складу оперативних працівників, а також після зняття тимчасових огорож, знаків безпеки, замикальних пристроїв і відновлення на місці постійних огорож.

Наряди, роботи за якими повністю закінчені, слід зберігати протягом 30 діб, а наряди на проведення газонебезпечних робіт - протягом одного року з дня їх закриття.

Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою

До ведення робіт з підвищеною небезпекою допускаються особи тільки після проходження навчання, перевірки знань і одержання відповідного посвідчення. Підготовка таких працівників здійснюється тільки в установах освіти (професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати), що мають ліцензію Міносвіти і дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення такого навчання.

Посвідчення на право ведення робіт з підвищеною небезпекою повинні мати: машиністи вантажопідйомних кранів, будівельно-монтажних машин і механізмів; газозварники і газорізальники, газогенераторники; підривники; дефектоскопісти; ізолювальники; малярі, зайняті фарбуванням конструкцій нітрофарбами та інші кваліфіковані робітники. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.1993 р. № 123.

Атестація і видача випускникам навчальних закладів посвідчень на право виконання робіт з підвищеною небезпекою

Випускникам   навчальних   закладів після складання екзаменів на право виконання робіт з підвищеною небезпекою разом з дипломом або свідоцтвом установленого зразка видається посвідчення про   право  виконання  цих  робіт.

Це посвідчення  за рішенням кваліфікаційної комісії видається також особам,  які отримують право на  виконання  таких  робіт  за другою або суміщеною професією. Екзамен на право виконання робіт з підвищеною   небезпекою   проводиться   за   участю   представника спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Особам, які  не   досягли   18-річного   віку,   дозволяється перебування  в  діючих  електроустановках  під  постійним наглядом особи з електротехнічного персоналу з групою з  електробезпеки  не нижче  "III" - в установках напругою до 1000 В і не нижче "IV" - в установках напругою вище 1000 В.     Допускати неповнолітніх  до  самостійної роботи і присвоювати їм групу з електробезпеки "III" і вище забороняється.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

І. Підручники, навчальні посібники, довідники

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 2002 – 320 ст.;

2. Э.А. Арустамов. Охрана труда. Справочник. М.: “Издательско-торговая компания “Дашков и К0”, 2008 – 587 ст.;

3. Ласкавнев В.П., Гракович Л.А., Король В.В.  Охрана труда. (Экзамен для руководителя)  Мн.: “Библиотека журнала “Ахова працы” 2007 – 304 ст.;

ІІ. Закони України

4. Конституція України;

5. Закон України “Про охорону праці”;

6. Кодекс законів України про працю;

7. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне стра-хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-ня, які спричинили втрату працездатності”;

docx
Пов’язані теми
Технології, Інші матеріали
Додано
21 вересня 2023
Переглядів
817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку