ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА АНІЩЕНКА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про матеріал
У статті розглянуті сутність, функції та особливості реалізації компентентнісного підходу на уроках інформатики, здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з метою дослідження історії виникнення, особливостей реалізації цього підходу в практиці освіти. Представлені основні засоби реалізації STEM-освіти на уроках інформатики.
Перегляд файлу

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  STEM-ОСВІТИ В КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА АНІЩЕНКА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

У статті розглянуті сутність, функції та особливості реалізації компентентнісного підходу на уроках інформатики, здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з метою дослідження історії виникнення, особливостей реалізації цього підходу в практиці освіти. Представлені основні засоби реалізації STEM-освіти на уроках інформатики.

STEM-освіта – це термін, що використовується для корекції викладання дисциплін у межах визначених понять – науки, технології, інженерії та математики, а також до міждисциплінарних підходів у навчанні, що підвищує інтерес і покращує навички учнів у вирішенні проблемних питань і критичного аналізу. STEM знаходиться в колі фундаментальних знань, а вчення STEM є частиною системного та збалансованого навчання.

Основою національної стратегії розвитку STEM-освіти сьогодні є розвиток математичної, наукової і технологічної грамотності учнів; сприяння розвитку навичок ХХІ століття у вирішенні проблемних ситуацій, формування критичного аналізу та креативного мислення. Окреслені стратегії визнають важливість зосередження особистої уваги на перших кроках розвитку STEMосвіти та збереження цього фокусу під час усіх навчальних циклів.

На думку експертів, STEM-освіта має на меті об’єднання наук, яке спрямоване на розвиток інноваційних технологій, на формування креативного мислення, на забезпечення промисловості висококваліфікованими інженерними кадрами. Така стратегічна мета STEM-освіти неодмінно веде до інтеграції природничо-математичних предметів і дисциплін, що є назрілою і необхідною умовою оновлення системи загальної середньої освіти.

Сьогодні важливо, щоб під час вирішення проблемних ситуацій, учні володіли необхідними знаннями, мали креативне і критичне мислення, навички співпраці, творчо і нестандартно підходили до вирішення завдань. Зазначимо, що STEM-освіта в позакласній діяльності визначає вирішальну роль у досягненні цього. Навчання за межами традиційного уроку в освітній системі має взяти на себе значну відповідальність за забезпечення фундаментального рівня STEM грамотності, що дасть можливість взаємодіяти і досягти успіхів у світі за межами шкіл і вузів.

Створення фундаментальних знань STEM потребує розвитку з раннього дитинства і продовження в початковій, базовій і профільній школі, виходячи за межі школи та інтегруючись у сучасне життя. Сьогодні ми маємо можливість виховувати особистостей, які цікавляться STEM, використовуючи це як чинник розвитку більш глибокого залучення до освітнього процесу.

Активну позицію щодо розвитку STEM-освіти демонструє й Німеччина. Зокрема Фонд «Haus der kleinen Forscher» і Siemens Stiftung провів у листопаді 2017 року симпозіум «Міжнародний діалог по STEM – розробка концепції ранньої освіти», до участі в якому було запрошено близько 80 експертів з усього світу [4].

Загальновідомо, що освіта постійно змінюється, і оскільки увага акцентується на створенні STEM-середовища у школі. Впровадження підходів STEM-освіти у початкових класах мають значно розширюватися, щоб йти в ногу з часом.

Проведений аналіз джерел дозволяє визначити ключові чинники, що сприяють упровадженню STEM-освіти в початковій ланці:

1. Відображення – успішні викладачі STEM розмірковують про те, що одним із способів успішного STEM-навчання є визнання того, що іноді невеликі, цілеспрямовані налаштування – це те, що необхідно для занять і методів опитування дітей.

2. Модифікація. Модифікація опитування для включення таких слів, як дизайн, модель і експеримент, є одним із прикладів невеликих змін, що можуть привести до створення середовища, яке підтримує і заохочує навчання STEM. Заняття в початковій школі багаті можливостями для виявлення та вивчення.

3. Взаємодія. Найважливішим компонентом успішного навчання STEM є формування ключового завдання; середовища дослідження та основних компетентностей для його вирішення. Освітня взаємодія, заснована на такому запиті, мотивує дітей, розвиває допитливість – визначний фактор, що забезпечить найкращу можливість навчання.

4. Співпраця. Вчителі різних країн працюють разом і обмінюються ідеями через канали з відкритим вихідним кодом, де пошук слова STEM пропонує безліч ідей і дій, стає все більш популярним. Одним із таких місць для ідей є http: // www.pinterest.com/sciencebuddies/grades-k-3-science-stem/, місце, призначене для роботи в класі. Індивідуальне навчання або блоги в класі, а також освітні сайти, такі як http: // growingastemclassroom.blogspot.com/, також сприяють переходу вчителя від новачка до експерта. Проводяться заходи завдяки яким відбувається підтримка різних інтегрованих освітніх курсів і програм, оскільки принципи критичного мислення, постановки правильних запитань, спостереження і дослідження знаходяться в центрі кожної дисципліни.

Ми пропонуємо власний проект, створений на базі початкової ланки Комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради», інноваційного середовища STEM-освіти:

Проект «Розумний будинок». Включає в себе освітній комплекс «Розумний будинок», що є макетом домівки з розташованими в ньому малопотужними засобами автоматизації (рис.1). Для роботи з комплексом розроблено програмне забезпечення з онлайн підтримкою вебресурсом. Керування засобами автоматизації «Розумного будинку» відбувається за допомогою вбудованого мікропроцесорного пристрою за допомогою технології Wi-Fi, завдяки чому можливо використання комплексу на всіх відомих апаратних і програмних платформах. Живлення комплексу відбувається із вбудованої акумуляторної батареї, що розрахована на абсолютно безпечну напругу 5В.

Навчання за проектом відбувається для учнів 2-4 класів на основі інтеграції предметів природознавства, основ споживчих знань, математики та інформатики. Використання комплексу «Розумний будинок» сприяє адаптації навчальних матеріалів до сучасного життя, розвитку логічного та критичного мислення учнів.

Рис. 1. Зовнішній вигляд комплексу «Розумний будинок».

Основні технічні засоби комплексу «Розумний будинок»: світлодіоди (червоний, білий, зелений); сервоприводи лівої та правої дверцят; датчики (вологості, зовнішньої температури, освітлення, звуку, тиску, внутрішньої температури та наближення); двигун ліфта та сонячна батарея.

Визначення Scratch трендом STEM-освіти. Scratch – це не тільки середовище для навчання програмування, в першу чергу Scratch – це інструмент для розвитку в учнів таких навичок ХХІ століття, як:

 інформаційна грамотність (створюючи проекти, діти працюють з різними видами інформації: текст, графіка, анімація, звук);

 комунікативні навички (Scratch дозволяє працювати над проектом спільно);

 критичне та системне мислення (працюючи в Scratch, діти вчаться критично мислити й міркувати: в проектах необхідно узгоджувати поведінку учасників та їх взаємодію);

 креативність і допитливість.

Мейкерство учнів у клубі «Code Club Ua». Всеукраїнська мережа безкоштовних факультативних волонтерських клубів кодування «Code Club Ua» має 4 рівні, кожен з яких є складнішим за попередній і складається з набору проектів і завдань. Виконання цих завдань не лише передбачає набуття знань і практичних вмінь, але й стимулює дітей до використання власної уяви в процесі створення креативних проектів. Завдання можуть ставитися як вчителем з освітньою метою, так і визначатися самими школярами, в цьому випадку виявляються творчість і винахідництво (мейкерство), створюється новий продукт.

Мейкерство, в свою чергу розвиває уміння в будь-якій предметній галузі виділити систему понять, представити їх у вигляді сукупності атрибутів і дій, описати алгоритми дій і схеми логічних висновків (це те що відбувається при інформаційно-логічному моделюванні) покращує організацію учня у цій предметній галузі та свідчить про його розвинене мислення. Під здатністю логічно мислити розуміється вміння вирішувати завдання різного ступеня складності, що вимагають розроблення плану дій для досягнення бажаного результату 5. В умовах сьогодення важливо, щоб учні з раннього дитинства були обізнаними в галузі STEM. Можливо, слова Рабіндраната Тагора можуть стати стимулом для нас «Не обмежуйте дитину своїм навчанням, тому що вони народилися в інший час» [6]. Сьогоднішні учні – це завтрашні науковці і практики. Чим раніше ми запровадимо STEM-освіту, що розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення, тим раніше вони будуть отримувати навички, необхідні для того, щоб стати тими далекоглядними мислителями, які будуть продовжувати просувати нашу країну вперед. Упровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною.

Висновки. Спецефічними складовими компетентнісного підходу до розвитку учнів на уроках інформатики засобами STEM-освіти є: інформаційний контент, змістова складова якого складена на основі програмового матеріалу; практичні навички, що можна застосовувати в повсякденній діяльності; системний підхід у розвитку учнів за напрямами математика, інформатика, фізика; використання сучасного обладнання в навчальній діяльності. Виховна складова компетентнісного підходу на уроках інформатики та позакласній діяльності зумовлена активізацію партнерських стосунків між учнями.

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной парадигме / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 7–13.
 2. Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138–143.
 3. Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / Химинець В. – Режим доступу : http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.
 4. International Dialogue on STEM (IDoS) in Berlin on 2 and 3 November 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https: // www.haus-der-kleinenforscher.de/en/international-dialogue-on-stem/?pk_campaign.
 5. Restoring the focus on STEM in schools initiative [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.studentsfirst.gov.au/restoring-focus-stem-schools-initiative.
 6. STEM in the Primary Classroom: 4 Ways Educators are Acclimating to STEM Education [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nwea.org/blog/2015/stem-primaryclassroom-4-ways-educators-acclimating-stem-education.
 7. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe / Hutmacher Walo // Reportof the Symposium Berne, Switzerland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg, 1997.
 8. Равен Дж. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, перспективы ; пер. с англ. / Дж. Равен. – М. : Когито-Центр, 1999. – 144 с.
 9. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 13–26.
 10. Родигіна І. Компетентнісно спрямований педагогічний процес [Електронний ресурс] / І. Родигіна. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/
  theory/1963
  .

1

docx
Додав(-ла)
Natasha
Додано
21 травня
Переглядів
109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку