П.: "Основні категорії, предмет і складові медіапедагогіки"

Про матеріал
Питання медіапедагогіки та медіавиховання зараз дуже актуально. Тож, пропоную ознайомитися з цими поняттями більш детальніше.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Основні категорії, предмет і складові медіапедагогіки1

Номер слайду 2

ПЛАНМедіапедагогіка як складова медіакультури.4 Походження і значення медіа.1 Науковий тезаурус медіапедагогіки.2 Система медіапедагогічних категорій.3 Медіаграмотність у сучасному суспільстві. Медіакомпетентність педагога та її складові.52

Номер слайду 3

Походження і значення медіа3 Термін «медіа» походить від латинського medium (засіб, посередник), або media (засоби, посередники) і у сучасному світі застосовується як аналог терміна засоби масової комунікації. В інформатиці медіа – це «носій» і «сигнал». У спілкуванні – це засіб комунікації та розповсюдження інформації. У словнику з медіаосвіти «медіа» визначається як засіб масової комунікації – технічні засоби створення, запису, копіювання, сприйняття інформації та обміну її між суб’єктом та об’єктом.

Номер слайду 4

Науковий тезаурус медіапедагогіки4 Медіапедагогіка – 1) це сукупність педагогічних концепцій, теорій і методик, які базуються на застосуванні медійних засобів; 2) це галузь педагогічної науки, яка вивчає процеси соціалізації, виховання, навчання і розвитку особистості медійними засобами і спрямована на формування медіакомпетентності та медіанавичок людини з метою ефективної й цілеспрямованої взаємодії із цифровими медіа.

Номер слайду 5

Медіадидактика являє собою теорію медіанавчання, яка містить цілі, зміст, організаційні форми, способи і засоби, які допомагають розвитку медіакомпетентності.5

Номер слайду 6

Медіавиховання – це напрям у педагогічній теорії та практиці, орієнтований на подолання протиріч між загальнолюдськими цінностями та особистими смислами, вираженими сукупністю медіазасобів.6

Номер слайду 7

Система медіапедагогічних категорій7 Виділяють різні аспекти змістовного трактування поняття «освіта»: – –навчання; – система; – виховання; – процес; – розвиток; – результат. – цінність; Система освіти – це безліч освітніх (як державних, так і недержавних, неформальних, альтернативних) закладів, що вирізняються рівнем здобуття освіти і професійним напрямом. Освіта – це процес руху до заданої мети шляхом взаємодії викладачів з студентами.

Номер слайду 8

Медіапедагогіка як складова медіакультури8 Медіакультура – сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів культури комунікації, пошуку, створення і передачі інформації, а також культури її сприймання соціальними групами та соціумом у цілому.роророр

Номер слайду 9

Медіаосвіта – це процес розвитку особистості людини за допомогою і на матеріалі засобів масової комунікації (медіа), форма розширення світогляду, поповнення та поглиблення знань і культури як професійної, так і загальної засобами медіа.9

Номер слайду 10

Медіаграмотність у сучасному суспільстві. Медіакомпетентність педагога та її складові10 Медіаграмотність – це здатність до відбору, аналізу інформації, ціннісного оцінювання, яка має формуватись засобами інтеріоризації ціннісних установок, ціннісних орієнтацій, формування вмінь і навичок роботи з медіа, розвитку критичного мислення, сприймання, аналізу тощо.

Номер слайду 11

КОМПОНЕНТИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ11

Номер слайду 12

Медіакомпетентність особистості – це сукупність її мотивів, знань, умінь, здібностей, які сприяють вибору, використанню, критичному аналізу, оцінюванню, створенню і передачі медіатекстів у різноманітних видах формах, аналізу складних процесів функціонування медіа у соціумі.12

Номер слайду 13

13 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
4 травня 2020
Переглядів
397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку