10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Пакет контрольних робіт з предмету Інформаційні технології для учнів ПТНЗ

Про матеріал

Пакет завдань

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

для учнів ПТНЗ за професією «Кухар.Кондитер»

Пакет завдань укладений відповідно до чинної програми з інформатики та інформаційних технологій для учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за професією «Кухар. Кондитер».

Він призначений для підсумкового контролю навчальних досягнень учнів на 3-4 курсі. У ньому 10 завдань у формі комплексної контрольної роботи. Кожне завдання подано у трьох варіантах.

Призначено для викладачів інформатики та інформаційних технологій.

Підготувала викладач інформатики та інформаційних технологій

ДНЗ «Приморський ПАЛ» Бойко Світлана Юріївна

Перегляд файлу

 

 

Завдання № 1 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

1. Наука, що вивчає інформацію:

 

   А.  інформатика

   Б.  фізика;

   В.  математика; 

   Г.  комп’ютеризація.

 1. Інформаційні технології це::

  А.  технології та засоби, що

         забезпечують  та підтримують

         інформаційні процеси;

Б.  системи,що застосовуються в

        системах управління базами

        даних;

  В.  процеси збирання інформації;

  Г.  процеси збереження інформації.

1.  До основних інформаційних

      процесів  належать:

   А.  процеси введення(виведення)

          даних;

 Б.  процеси зберігання,

        передавання, опрацювання

        повідомлень;

 В.  ремонт комп’ютерної техніки;

   Г.  установка операційної системи.

2. Упорядкована послідовність

     команд:

 А.  папка;  

 Б. файл;

 В.  програма;   

 Г. немає правильної відповіді.

2. Програми, що забезпечують

    взаємозв’язок з новим 

    обладнанням:

 А. програми-драйвери;

 Б. утиліти;  В. системні програми;

 Г. інструментальні програми.

2. Програми, призначені для створення резервних  копій документів з одночасним їх ущільненням:

 А.  антивірусні;   Б. архіватори;

 В. діагностики;   Г. форматування.

3. Текстовий процесор Word може створювати файли таких типів:

  А. *.rtf;        Б. *.doc;

 В. *.pds;      Г. *.htm.

3. Файли, що містять розроблені презентації, можуть мати розширення:

  А. *.ppt;       Б. *.doc;

  В. *.pds;      Г. *.htm.

3. Табличний процесор Excel може створювати файли таких типів:

  А. *.rtf;        Б. *.doc;

  В. *.xls;      Г. *.htm;

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4. Видалення, додавання символів чи виправлення помилок це...

 А. фільтрування

 Б. форматування

 В. редагування

         Г.  копіювання

4. Якого елементу вікна немає в

     текстовому редакторі?

 А. рядок стану

 Б. стрічка з вкладками

 В. панель швидкого доступу

       Г. рядок формул

4. Тип, стиль, розмір, колір,

     ефекти - це параметри ...

 А. картинки

 Б. тексту

 В. об'єктів

       Г. таблиці

5. Укажіть неправильний  варіант запису функції для обчислення суми в Excel.

      А. СУММ(В2;В7);

Б. СУММ(В2+В7);

В. СУММ(В7:В20);

      Г. СУММ(В2;В7;В9;).

 5. Укажіть правильний варіант запису функції МИН.

А. МИН (В1-М1).

Б. МАКС(В1:М1);

В. МИН (В1; С1; М1);

Г. МИН (В1:С1;Е1:М1);

5. Серед заданного списку функцій MS Excel укажіть ту, що не відноситься до математичних:

А. СЕГОДНЯ;

Б. МАКС;

В. СУММ;

      Г. МИН.

6.   Два і більше об'єднаних між

     собою каналами зв'язку

      комп'ютери, називаються...

      А. об'єднання

Б. клас

В. мережа

Г. спільнота

 1. Вказати вірний запис ІР-адреси комп'ютера:

А. 192.168.100.33

Б. 192/168/100/33

В. 192,168,100,33

Г. 192.168.АА.33

 1. Сукупність гіпертекстових сторінок, називається...

А. Web-сайт

Б. Web-документ

В. Web-сервіс

      Г. Web-браузер

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7.       Ознаки комп’ютерних вірусів,

       які порушують роботу ПК.

 

 

7. Які інформаційні ресурси Ви

    будете використовувати для 

    пошуку інформації для  вступу в

    ВУЗ. Привести приклади.

7. Як називається комп’ютерна

     мережа, призначена для

     передачі інформації в межах

     одного приміщення?

8. Установіть відповідність між елементами панелі інструментів

MS PowerPoint (1- 4)та її функціями ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Конструктор слайдів

Б

Тінь

В

Додати діаграму

Г

Попередній перегляд

Д

Додати таблицю

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

 

 

 

 

Х

4

Х

 

 

 

 

8. Установіть відповідність між елементами панелі інструментів

MS PowerPoint (1- 4)та її функціями ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Правопис

Б

Тінь

В

Додати малюнок

Г

Створити слайд

Д

Додати таблицю

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

Х

 

 

 

3

 

 

 

Х

 

4

Х

 

 

 

 

8. Установіть відповідність між елементами панелі інструментів

MS PowerPoint (1- 4)та її функціями ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Додати діаграму

Б

Додати малюнок

В

Конструктор слайдів

Г

Попередній перегляд

Д

Створити слайд

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

Х

 

 

 

 

3

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

 

Х

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9.  Охарактеризуйте принцип 

     роботи АСУП «Ресторан» для

     комплексної автоматизації

     оперативного обліку на

    підприємствах  громадського

    харчування.

9.     Використання електронних

        енциклопедій кухарської

        майстерності, галузевих web-

        сайтів в Вашій професійній

        діяльності.    

 1.  Охарактеризуйте основні

    переваги    роботи АСУП

    «Ресторан» для  автоматизації

    ресторанного бізнесу.

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 2 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

 1.   У обчислювальній техніці

      інформація подається у вигляді:

   А.  десяткових чисел;

         Б.  у формі точок і тире;

   В.  у формі чорних і білих

          пікселів;

   Г.  двійкових чисел .

 1.      Актуальність, повнота, 

           однозначність, достовірність,

           зрозумілість - це:

А.  функції інформації;

Б.  властивості інформації;

    В.  види інформації;

      Г.  дії інформації.

1.  Пристрої і прилади , що складають апаратну конфігурацію ПК:

   А.  апаратне забезпечення;

  Б.  ПК;

  В.  програмне забезпечення;

  Г.  всі відповіді.

 1. Програми для обробки

       інформації, що представлена у

       вигляді таблиць:

        А.  табличні процесори;

 Б. текстові процесори;

      В.  програма;   

        Г. всі відповіді вірні. 

2. Декілька клітинок утворюють:

 

         А. діапазон;

         Б. аркуш;

         В. таблиця;

  Г. клітинка.

 

 1.   Стовпчики таблиці

       позначаються…

 А. арабськими цифрами

 Б. латинськими літерами

 В. римськими цифрами

       Г. символами

 

3. Набір слайдів і спец ефектів, текстовий та мультимедійний вміст, що зберігаються в одному файлі це ...   А. анімація;    Б. кліп;

В.шоу; Г.мультимедійна презентація. 

3. Що з наведеного нижче є основним елементом слайдової презентації?

А. слайд ;         Б. заголовок;

  В. нотатки;       Г. рисунок. 

3. Вказати назву вкладки для

    вибору команди застосування

    різного часу   до слайдів:

  А. вигляд;    Б. показ слайдів;

   В. основне;   Г. анімація.

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4. Скінченна послідовність операцій

     чи дій, яка забезпечує схему

     розв'язання задачі, це…

А. модель

Б. алгоритм

В. схема

       Г. процедура.   

4.     Якої властивості алгоритм

       не має?

А. масовість

Б. результативність

В. міцність

       Г. дискретність.

 1. Яким способом алгоритм не

     задається?

А  блок-схемою

Б  мовою програмування

В. словесно

      Г.  формально.

5. Комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або анімації  і відео, це ...     Складіть слово із букв:  МЛУДІЬТМИАЕ  

МУЛЬТИМЕДІА

 5. Набір слайдів і спец ефектів (слайд-шоу), текстовий вміст презентації, нотатки доповідача, а також роздатковий матеріал для аудиторії, що зберігається в одному файлі - це,  ...     Складіть слова із букв:  ЕЗЕПРНТІЯЦА МЬТУЛИМЙАНЕДІ

МУЛЬТИМЕДІЙНА  ПРЕЗЕНТАЦІЯ

5. Організація, яка за певну плату надає доступ до мережі Internet, це ...     Складіть слово із букв:  ЕРОДВРЙАП

 

 ПРОВАЙДЕР

6.   Розміщена на носіях велика кількість взаємозв’язаних і структурованих певним чином даних з певної галузі:

      А.  таблиця;

      Б. текстовий документ;

В. база даних;

Г. всі відповіді вірні.

6. Структура  бази даних, де реалізується зв’язок між даними "Один-до-одного":

   А. ієрархічна;

Б.  мережева;

В. реляційна;

Г. немає правильної відповіді.

6.  Які не існують типи баз даних?

 

       А  ієрархічна

Б. базова

В. мережева

      Г. реляційна.

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7.     Структура  слайду електронної 

       презентації. Використання  

       презентацій  в професійній

       діяльності.  

7. Які інформаційні ресурси Ви

     будете використовувати для 

     пошуку роботи.

7.   Перелічте основні елементи

         системного блоку.

 

 8. Установіть відповідність між  кнопками  (1- 4) та їх призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Попередній перегляд

Б

Відкрити

В

Створити

Г

Скасувати

Д

Зберегти

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

Х

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

8.  Установіть відповідність між  кнопками  (1- 4) та їх призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Міжрядковий інтервал

Б

Друк

В

Створити

Г

Шрифт

Д

Відкрити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

Х

 

 

 

 

3

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

Х

 

8. Установіть відповідність між  кнопками  (1- 4) та їх призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Вибрати розмір шрифту

Б

Додати об'єкт MS Equation

В

Нумерований список

Г

Вставити

Д

Створити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9.  Дайте характеристику

     інформаційним технологіям в

     навчанні. Вкажіть основні

     переваги.

 

9. Наведіть приклади використання

    комп’ютерної мережі (Інтернет)  в

    професійній діяльності.

   Охарактеризуйте основні переваги.

    9. Охарактеризуйте функції

       автоматизації, які можливо

       використовувати в Вашій

       професійній діяльності.

       Вкажіть на основні переваги.

 

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 3 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

1.   Що з переліченого не входить

      до класифікації інформаційних

      систем за масштабом

      використання?

   А. глобальні;

   Б. автоматизовані;

   В.  одиночні,

   Г.  групові.

 1.  Технологічний процес,

     керування яким здійснюється

    без участі людини, називається:

А. ручним;

        Б.  автоматизованим;

    В.  автоматичним;

      Г.  глобальним.

1. Що з переліченого не входить

    до класифікації інформаційних

     систем за ступенем

     автоматизації?

 А.  ручні;

  Б.  автоматичні;

  В.  автоматизовані;

 Г.  корпоративні. 

2.    Абсолютна адреса комірки

        позначається...

А.  $В$1            Б.  %1В

В.  &1&2          Г.   !D!D

  2. Рядки таблиці позначаються…

А. Символами;

Б. арабськими цифрами;

В. літерами;

Г. римськими цифрами. 

2. Формула починається зі знаку …

А.  => ;   Б.  :=  ;

      В.  :     ;      Г.    =  .  

 1.  До текстового документа можна

     вставити такі елементи:

 

А.  звукозаписи;

Б. фотографії;

В.  музичні редактори;

Г.  відеокліпи.

 

 

3.    В якій вкладці задаються поля

       та орієнтація сторінки?

 

А. вкладка Розмітка сторінки;

Б. вкладка Вставлення;

В. вкладка Основне;

Г. вкладка Файл.

 

3.  Відформатований певним

     чином документ-заготовка,

     який зберігається в окремому

     файлі та використовується як

     основа для створення нових

     документів певного типу – це…

 

А. примітка;   Б. колонтитул;

      В. шаблон ;    Г.  текст.

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4. Що означає знак      

    Складіть  слова  із букв:

       ВЦТАКНКСУВФАІЇ

ВСТАВКА ФУНКЦІЇ

 

4.   Клавіша введення результату

       для обчислення формули

 

      Складіть слово із букв: RETNE

ENTER

 1.     Вираз в  MS Excel який

       починається зі знаку "="

       називається...  Складіть слово

        із букв:  МФАЛУОР

ФОРМУЛА

5. Яка інформація не потрапляє в

     буфер обміну?

А. виділена і скопійована;

Б. та, яку не виділили перед

      вирізанням або копіюванням;

В. та, що вирізана інструментом

      «Ножиці» панелі інструментів;

Г   вирізана.

 5.   Вказати , що не відноситься

       до базової  структури

       алгоритмів:

А. лінійний;

Б. циклічний;

В. порядковий;

Г. розгалужений.

5    Алгоритм записаний мовою

       програмування, називається…

 

А.  програма;

Б.  алгоритмічна мова;

В.  схема;

      Г.  задача.

6.   Вказати розширення файлу бази

       даних:

А.  .xls;      Б. .bmp;

В. .mdb;     Г. .doc.    

 

 

6. Спеціальний пакет програм, що

      забезпечує створення,

 супроводження і використання баз

  даних багатьма користувачами це ...       А. СУБД;      Б.  УБД;

  В.  БД  ;        Г.  СУБІ.    

6. Якого об'єкту не містить файл

    бази даних Access?

 

А. таблиці;    Б.  форми;

      В. запити;      Г.   слайди.

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7. Які пристрої ПК призначені для

    введення інформації?   

7. Укажіть основні властивості

     модему.

7. Які пристрої ПК призначені для

    виведення інформації?

8.    Установіть відповідність між

       службами   (1- 4) та  їх

       призначенням ( А –Д):

 

1

файлові архіви (FTP)

2

електрона пошта

3

WWW (World Wide Web)

4

UseNet (новини або телеконференції)

А

обмін електронними листами

Б

передача файлів між комп'ютерами

В

пересилання новин, обговорення повідомлень

Г

інформаційний простір сукупності Web-сторінок

Д

спілкування в режимі реального часу

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

2

Х

 

 

 

 

3

 

 

 

Х

 

4

 

 

Х

 

 

 1. Установіть відповідність

        протоколу (1- 4) і служби

       ( А –Д):

 

1

TCP

2

IP

3

http

4

SMTP, POP3

А

протокол передачі файлів

Б

транспортний протокол передачі даних

В

протокол Internet (адресний)

Г

протокол передачі гіпертексту

Д

протокол електронної пошти

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

2

 

 

Х

 

 

3

 

 

 

Х

 

4

 

 

 

 

Х

8.  Установіть відповідність типу

       доменних імен: (1- 4) їх

       назвам  ( А –Д):

 

1

.net

2

.ua

3

.com

4

.org

А

США

Б

некомерційна організація

В

Україна

Г

організації мережі

Д

комерційні організації

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

Х

 

2

 

 

Х

 

 

3

 

 

 

 

Х

4

 

Х

 

 

 

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9. Перелічте та розкрийте основні

    функції  автоматизації на

    виробництві.

9. Наведіть приклади  автоматизації,

    які можливо використовувати в

    Вашій професійній діяльності.

    Охарактеризуйте переваги та

    недоліки.

9.  З якими формами нових

      інформаційних технологій  вам

      приходилося мати справи?

      Відзначте їхні позитивні сторони

      і можливі недоліки.

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 4 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

1. Яку роль грає людина в  автоматичному виді керування в системах АСУ:

А. основну, виконує сам керування;

Б. працює в режимі порадника;

В. не втручається в режим керування, так як ПК сам виконує функції керування.

 

1. Широке використання у 

    виробничих процесах автоматичного й автоматизованого устаткування це:

   А. роботизація виробництва;

   Б. механізація виробництва;

   В. електрифікація виробництва;

   Г. автоматизація виробництва.

 

1. Якщо керування (управління) обладнанням здійснює людина, то це керування (управління):

А. ручне;

Б. автоматичне;

В. автоматизоване;

Г. технічне.

 

2.    Як задати табуляцію?

 

А.  Абзац - Табуляція...;

Б.  Стилі - Табуляція...;

В.  Табуляція... – Абзац;

Г.   Шрифт - Табуляція...

2.  Процес перетворення

     зовнішнього вигляду тексту це...

А. виділення тексту;

Б. форматування тексту;

В. копіювання тексту;

Г. зміна тексту.

2.  Як скопіювати виділений текст

      з допомогою комбінації клавіш

      клавіатури?

А.  Ctrl+C;     Б.     Ctrl+V;

В.  Ctrl+X;     Г. всі відповіді вірні

3.   Стовпчик у Microsoft Access

        називається...

 

А. клітинка;     Б  поле   ;

     В. вертикаль   Г.  рядок.

3.     Програма Microsoft Access

        призначена для ...

А. створення комп'ютерних баз даних;

Б. створення таблиць;

В. створення графічних файлів;

Г. створення буклетів.    

 

3.    Рядок у Microsoft Access

       називається...

   А. запис;               Б  поле;

   В. горизонталь;   Г.  рядок.

 

 

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4.    Набір правил  і угод для обміну

      інформацією між комп'ютерами

      в мережі це...     Складіть слово із

      букв:  ЛПРКООТО

ПРОТОКОЛ

4.   Мережа, що об’єднує

       комп'ютери по всьому світу

      називається...     Складіть слово

      із букв:  БОАГНЬАЛЛ

ГЛОБАЛЬНА

4.  Як називається комп'ютер в

     мережі, що використовує

     ресурси?     Складіть слово із

     букв:  ЄЛКІНТ

КЛІЄНТ

5.   Діаграма створюється

       командами з вкладки:

 

А. Основне ;   Б. Вставлення;

  В. Файл;        Г. Формули.

 5.   Для обрахунку добутку чисел в

       комірках А1 та В1 в комірці С1

       необхідно ввести формулу:

 

  А. =В1+А1;         Б. =А1/В1;

  В.  =А1*В1;         Г. А1*В1=.

5.    Як позначається діапазон

        комірок?

 

     А. С3:Р7;           Б. В2-С12;

     В. А1/А10;       Г. К1;Т5.

6.     Презентація Microsoft

         РоwerPoint складається з

         елементів:

      А. лист;        Б. слайд;

       В. аркуш;     Г. картинка.

 

6.     Відео та аудіо додаються у

          вкладці ...

 

  А. Вставлення;         Б. Файл;

 В. Показ слайдів;     Г. Переходи.

 

6. Спосіб організації тексту, 

   графіки чи інших даних, у якому

   елементи даних пов'язані між

   собою посиланнями, це...

 А. довідник;      Б. гіпертекст;

 В. зв'язок;         Г. гіперзвук.

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7. Що таке Провайдер?

 

7. Що таке Сервер?

7. Що таке електронна  пошта?

8. Установіть відповідність між

     функцією (1- 4) та її записом

      ( А –Д):

 

1

CУММА

2

ЯКЩО

3

ДОБУТОК

4

ОКРУГЛИТИ

А

PRODUCT

Б

IF

В

AVERAGE

Г

SUM

Д

ROUND

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

Х

 

2

 

Х

 

 

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Х

8.  Установіть відповідність між

      знаком  (1- 4) та її записом

      ( А –Д):

1

2

3

4

А

Маркер автозаповнення

Б

  Активна комірка

В

Копіювання вмісту комірок

Г

Виділення діапазону комірок

Д

Переміщення вмісту комірок

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

Х

 

 

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

 

 

 

 

Х

4

 

Х

 

 

 

8.  Установіть відповідність між 

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Майстер діаграм

Б

Автосума

В

Процентний формат

Г

Зменшити розрядність

Д

Вставка функції

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

 

Х

 

 

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9. Що являє собою автоматизована система керування технологічними процесами ?

9.  Охарактеризуйте загальні можливості  АСУП «Ресторан»

 

9.  Охарактеризуйте

      автоматизацію як напрям

     розвитку техніки й технологій.

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 5 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

1. Укажіть, де не використовуються

     інформаційні технології:

    А. виготовлення  фото;

    Б. розробка дизайну приміщення;

    В. дегустування  ароматів.

 

 

1. Укажіть, де не використовуються інформаційні технології:

А. виготовлення  фото;

Б. розробка розкладу руху поїздів;

В. візуальний огляд обладнання.

1. Практичне впровадження досягнення автоматики в практику для вирішення конкретних завдань управління технологічними процесами:

А. роботизація;

Б. автоматизація;

В. механізація.

 

2. Візуальна, текстова, звукова,

    закодована, нюхова - це ...

 

А. форми існування iнфоpмацiї;

Б.  властивості інформації;

В. типи інформації;

Г. форми збереження інформації.

 

2. Щоб швидко відправити звіт про

    виконану роботу з відеороликом 

    потрібно скористуватися

    послугами:

А. пошти;          Б. «Нової пошти»;

В. електронної пошти;

         Г. телеграфу.

2. Комп’ютер працює згідно:

 

   А. програми;

   Б. електроенергії;

   В. інтернету;

   Г. схеми.

3.   Програмні засоби, які

       забезпечують створення,

       редагування та форматування

       простих і комплексних

       текстових документів:

  А. табличні процесори;

  Б текстові процесори;

  В. графічні редактори;

  Г. всі відповіді вірні.

3.   Текстовий процесор,

призначений для створення професійно оформлених текстових документів різної складності:

 

  А. Microsoft Word;

  Б. Microsoft Excel;

  В. Microsoft Access;

  Г. Блокнот.

3. Вказати призначення програми

    MS WORD:

 

А. текстовий процесор;

Б. графічний редактор;

В. музичний редактор;

Г. табличний процесор.

 

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

 1. Набір систематизованої і

     взаємозв'язаної інформації з

    певної предметної області це... Складіть слова з букв: АДХИАНБАЗ

БАЗА ДАНИХ

4.   Це основний об'єкт бази даних,

      призначений для збереження

      даних   Складіть слово з букв:   

     ЦЛАБЯИТ

ТАБЛИЦЯ

4.   Об'єкт, що вибирає дані з  

        таблиць згідно з умовами, що

        задаються   Складіть слово з

        букв:  ПТИАЗ

ЗАПИТ

5. Скільки аркушів може бути в книзі, створеній табличним процесором?

 

        А. 3;

Б. 65536

В. 256

       Г. 1

 1.   Якщо в клітинці відображаються

       знаки  ######, то що це означає?

 

А. текст не вміщається в задану

     ширину клітинки;

Б. ввели  ###### 

В. неправильне число;

Г  число не вміщається в задану

     ширину клітинки.

  

5. Що відображається в комірці після введення до неї формули і натиснення клавіші ENTER?

А. результат обчислення по

      формулі;

Б. адреса клітинки; 

В. формула;

     Г. формула і  результат

          обчислення формули.

6. Укажіть назву принтера, до якого організовано спільний доступ:

 

А. локальний;

Б. мережний;

В. місцевий;

Г. глобальний.

 

 

6. Чому дорівнює 1 кілобайт?

 

А. 8 біт;

Б. 10 біт;

В. 1024 байти;

Г. 1000 байтів.

 

6. Як називаються програми, котрі керують роботою пристроїв ПК?


А. драйвери;
Б. транслятори;
В. прикладні програми;

Г. текстові процесори.

 

 

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7.     Для чого призначений

        мультимедійний проектор?  

7.     Для чого призначений ярлик

        об’єкта?

7.  Буфер обміну,  його властивості

     та призначення.

8. Установіть відповідність вкладок

    (1- 4) і команд  ( А –Д):

 

1

Файл

2

Вставлення

3

Вигляд

4

Розмітка сторінки

А

шрифт

Б

лінійка

В

зберегти як

Г

фігури

Д

параметри сторінки

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

 

Х

8.      Установіть відповідність

      вкладок (1- 4) і команд  ( А –Д):

 

1

Формат

2

Вставлення

3

Файл

4

Конструктор

А

Рисунок

Б

Стилі фігур

В

Теми

Г

Створити

Д

Сортувальник слайдів

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

2

Х

 

 

 

 

3

 

 

 

Х

 

4

 

 

Х

 

 

8.  Установіть відповідність

      вкладок (1- 4) і команд  ( А –Д):

 

1

Таблиця

2

Вигляд

3

Формат

4

Вставлення

А

Список

Б

Звичайний

В

Друк

Г

Видалення

Д

Символ

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

Х

 

2

 

Х

 

 

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Х

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9.  Які питання  ефективного обліку  дозволяє вирішити автоматизована система управління підприємством громадського харчування

9.  Наведіть приклади використання

     інформаційних технологій для

     обліку, калькуляції та звітності

     на підприємствах  громадського

     харчування.

 1.   Наведіть приклади

       використання  MS Excel під

      час вирішення галузевих,

      професійних задач

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

 

 

 

Завдання № 6 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

1. Піктограма  Microsoft Word має

    вигляд:

   А.            Б.  

   В.          Г.  

 1. Піктограма  Microsoft Excel  має

    вигляд:

   А.            Б.  

      В.          Г.  

1.   Піктограма  Microsoft

      PowerPoint  має  вигляд:

   А.          Б.  

   В.          Г.  

2.    Як позначаються стовпці

         електронної таблиці?

А. римськими цифрами; 

Б. латинськими літерами;  

В. арабськими цифрами; 

Г. грецькими літерами.

 

 1.   Як називається документ, що

        створює табличний процесор?

А. таблиця ;

Б. аркуш;   

В. книга;

Г. клітинка

 

2  Які дані  не можуть міститися в

    клітинці табличного процесора?

А. текст;

Б. формула;

В. картинка;

Г. діаграма.

 

3. Адрес електронної пошти містить символ:

               А.  #

               Б.  &

               В. @

               Г.  $

 

3. Повідомлення, які приходять попадають в папку...

  А. вхідні;

  Б. чернетки;

  В. вихідні;

  Г. вчорашні.

 

3.За допомогою чого повідомлення знаходить свого адресата?

А. електронної адреси;

Б. поштової адреси;

В. домашньої адреси;

Г  за допомогою протоколу ТСР/ІР.

 

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4. Які види списків є в текстовому редакторі Word?

 А.  марковані та багаторівневі;

 Б. багаторівневі та нумеровані;

 В. нумеровані, марковані та

       багаторівневі;

 Г. нумеровані та марковані.

 

4. Як називається рисунок або

 зображення, які використовуються

 в Microsoft Word?

А. сторінка

Б. текстовий об'єкт

В. таблиця

Г.  графічний об'єкт

 

 

4.  Як називається текст

       оформлений за допомогою

     текстового редактора? 

     А  документ;

       Б. текстовий документ;

       В. відредагований текст;

       Г. файл.

 

5.   Укажіть тип діаграми, яку

      зображено на малюнку

 

 

А гістограма; 

Б. кругова;

В. лінійчата.

 

5.     Укажіть тип діаграми, яку

        зображено на малюнку

 

А гістограма; 

Б. кругова;

В. лінійчата.

 

5.     Укажіть тип діаграми, яку

        зображено  на малюнку

 

А графік; 

Б. кругова;

В. лінійчата.

 

6. Керування може здійснюватися безпосередньо людиною, і тоді воно назива­ється 

 А. автоматичним керуванням ;

 1. Б.   ручним керуванням ;

В.  автоматизованим.

 

6. Керування може здійснюватися і без участі людини, і в такому разі воно називається… 

А. автоматичним керуванням ;

 1. Б.   ручним керуванням ;

В.  автоматизованим.

 

6.  Якщо керу­вання здійснюється за частковою участю людини, то таке керу­вання називається 

А. автоматичним керуванням ;

 1. Б.   ручним керуванням ;

В.  автоматизованим.

 

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7. Склад програмного забезпечення

    інформаційної системи.

7. Укажіть сфери застосування ПК.

 

7. Особливості  та переваги дистанційного навчання.

8.  Установіть відповідність між

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

2

 

3

4

А

Нумерований список

Б

Колір заливки

В

Створити

Г

Додати об'єкт WordArt

Д

Межі

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

Х

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

8.  Установіть відповідність між 

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

2

 

3

 

4

А

Курсив

Б

Колір шрифту

В

Недруковані знаки

Г

Вибрати розмір шрифту

Д

Відкрити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

Х

 

 

 

 

3

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

Х

 

8.  Установіть відповідність між 

     кнопками  (1- 4) та їх

     призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Маркований список

Б

Копіювати

В

Напівжирний

Г

Вирівнювання

Д

Створити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9.  Охарактеризуйте принцип 

     роботи АСУП «Ресторан» для

     комплексної автоматизації

     оперативного обліку на

    підприємствах  громадського

    харчування.

9.     Використання електронних

        енциклопедій кухарської

        майстерності, галузевих web-

        сайтів в Вашій професійній

        діяльності.    

 1.          Охарактеризуйте основні

    переваги    роботи АСУП

    «Ресторан» для  автоматизації

    ресторанного бізнесу.

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

Завдання № 7 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

1.  Збереження документа виконується за допомогою інструмента:

   А.           Б. 

   В.          Г.  

 1.  Відкриття документа

      виконується за допомогою

      інструмента:

      А.           Б. 

      В.          Г.  

1.   Створення нового документа 

      виконується за допомогою

      інструмента:

   А.           Б. 

    В.          Г.  

2. Основна частина презентації, що містить різні об’єкти, називається…

 1. слайд
 2. лист
 3. кадр
 4. рисунок

 

2. Сукупність слайдів, зібраних в одному файлі, утворюють

 1.     показ
 2.    презентацію
 3.     кадри
 4.    рисунки

 

2. Клавіша F5  в програмі Power Point здійснює команду …

 1. Меню справки
 2. Свойства слайда
 3. Показ слайдів
 4. Настройки анімації

 

3. За допомогою клавіші Delete можна вилучити символ, який знаходиться....

А.  зліва від курсора;

Б.  справа від курсора;

В.  зверху над курсором;

Г.  знизу під курсором

 

3. За допомогою клавіші BackSpase можна вилучити символ, який знаходиться...

А. зліва від курсора

Б  справа від курсора

В. знизу під курсором

Г. зверху над курсором

 

3. Для введення тексту з нового рядка слід натиснути клавішу...

А.  Shift

Б   Ctrl

В.  Enter

Г.  Alt

 

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4.     Які основні ідеї покладені в

        основу ЕТ?

А.  спрощення розрахунків;

Б. полегшення режиму роботи

     мікропроцесора;

В. прискорення введення і

     редагування тексту;

Г. обробка фотозображень.

 

4. Табличним процесором називають програму, що призначена для:

А. підготовки документа будь-якої

     складності;

Б. створення електронних таблиць і

     маніпулювання їхніми даними;

В. збереження і обробки великих

     масивів числових даних;

Г. обробки текстових документів.

 

4. Адреса клітинки електронної таблиці – це

 А. ім’я, що складається з імені стовпця і номера строки;

 Б. адрес машинного слова оперативної пам’яті, відведеного під клітинку;

 В. ім’я, що складається з номера стовпця і номера строки;

 Г. ім’я, що складається з довільної послідовності символів.

 

5.   Якого типу даних у БД Access

        не існує:

      А.  грошовий;

Б. символьний;

В. числовий;

Г  текстовий.        .

5. Для створення зв'язків між

    таблицями застосовується..

 А. звичайне поле;

 Б.  об'єднання;

 В. злиття;

 Г ключове поле.

5.    Якого виду запиту не існує?

 

  А  запити на проектування;

   Б. перехресні запити;

   В. на обчислення;

   Г. на вибірку.

 1. 6. Алгоритм, в якому всі його ко­манди виконуються в записаній послідовності, кожна команда алгоритму обов'язково виконується, причому тільки один раз - це….
 2. А. розгалужений;
 3. Б.  лінійний;

В. циклічний

 6. Алгоритм, в якому при кожному його виконанні деякі команди будуть виконуватися, причому кожна по одному разу, а деякі — виконуватися не будуть - це ….

 1. А. розгалужений;
 2. Б.  лінійний;
 3. В. циклічний

 

 6. Алгоритм,  що складається з команд, які можуть виконуватися більше одного разу - це…

 1.      А. розгалужений;
 2.      Б.  лінійний;
 3.      В. циклічний

 

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7 Види доступу до Інтернету.

7.  Типи мережних топологій.

7. Адресація в Інтернет. Основні поняття та характеристика.

8.  Установіть відповідність між

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Скасувати

Б

Недруковані знаки

В

Колір шрифту

Г

Напівжирний

Д

Відкрити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

8.  Установіть відповідність між 

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

 

2

3

 

4

  

А

Колір заливки

Б

Маркований список

В

Створити

Г

Вирізати

Д

Підкреслений

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

Х

2

Х

 

 

 

 

3

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

Х

 

8.  Установіть відповідність між 

     кнопками  (1- 4) та їх

     призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Додати об'єкт WordArt

Б

Друк

В

Відкрити

Г

Створити

Д

Міжрядковий інтервал

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

 

Х

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9.  Дайте характеристику

     інформаційним технологіям в

     навчанні. Вкажіть основні

     переваги.

 

9. Наведіть приклади використання

    комп’ютерної мережі (Інтернет)  в

    професійній діяльності.

   Охарактеризуйте основні переваги.

    9. Охарактеризуйте функції

       автоматизації, які можливо

       використовувати в Вашій

       професійній діяльності.

       Вкажіть на основні переваги.

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

Завдання № 8 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

 1. Піктограма  браузера Google Chrome  має   вигляд:

 

  А.           Б.  Картинки по запросу картинки интернет браузеров

 В.                       Г.  

 

    

 1. Піктограма  браузера Opera

має   вигляд:

 

  А.           Б.  Картинки по запросу картинки интернет браузеров

 В.                             Г.       

 

     

1.  Піктограма  браузера Mozilla-

    Firefox  має   вигляд:

  А.           Б.  Картинки по запросу картинки интернет браузеров

 В.                       Г.  

 

 

 

2.   Який вигляд має маркер

      автозаповнення?

 

А. товстий «плюс»;

Б. маленький чорний «плюс»;

В. прямокутна рамка;

Г. маленький квадратик.

 

 1.  Якщо в першу комірку

    ввести 2, а в другу 4, протягнути

   спільний маркер заповнення вниз,

   то яке число буде скопійовано в

   наступну комірку?

 

       А. 4 ; Б. 5 ;

       В. 6 ; Г. 0.

 

 1. Який знак застосовується при введенні дробових чисел?

  А , (Кома);      Б. _(підкреслення);

В.  / (Слеш);   Г. . (Крапка).

 

3. Яке програмне забезпечення

    належить до систем опрацювання

    текстів?

 

А. PowerPoint;

       Б. Word;

       В. Excel;

Г. Paint.

 

3.  Укажіть мінімальний текстовий

     об'єкт документа

 

     А. слово;

     Б. символ;

     В. речення;

     Г рядок.

 

 

3.  Яка операція не застосовується

     для редагування тексту?

 

А. друк тексту;

Б. видалення в тексті невірно

    набраного символу;

В. вставка пропущеного символу;

Г заміна невірно набраного символу.

 

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4.   Який тип діаграм доцільніше

   використовувати для порівняння

   кількості учнів у різних групах?

А. гістограма;      Б. кругова;

В. графік;      Г. пірамідальна.

 

4.   Що відбудеться з діаграмою,

      якщо змінити вихідні дані?

А. залишиться без змін;

Б. зміниться відповідно до

     нових  даних;

В. не буде відображатися;

Г. відобразиться запит на зміну.

 

4.  Майстер діаграм виконує функції:

А.  керує процесом обчислення;

Б.  керує процесом створення

      діаграм;

В. виконує функції прогнозування

    процесів

 

5.  Великі обсяги однотипної інформації, доступ до якої мають різні користувачі, називаються 

           А. таблиці;

           Б. бази даних;

           В. презентації;

       Г. електронні таблиці.

2. Оберіть назву основного об’єкта

    для збереження даних у

    реляційних БД:

               А. таблиця;

               Б. поле;

               В.  комірка;

               Г. запис.

4. Які програми призначені для роботи з базами даних?

 

А. СУБД;
Б. програми операційної системи;
В. графічні процесори;

Г. АСУ.

6.  Програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату на інший

А. конвертер

Б. програвач Windows Media

В. кодек

       Г. транслятор

6. Програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких опрацьовують відео файли на комп’ютері

А  програвач мультимедіа;

Б  відео редактор;

В. Windows Media;

      Г. музичний редактор

6. Сукупність технічних умов, які повинні бути забезпечені розробниками пристроїв для успішного узгодження їх роботи з іншими пристроями:

      А.  порядок ;       Б.  сервер;

      В.  протокол;      Г.  процесор.

 

Достатній рівень.

Кожне питання оцінюється в  1,5 б

7. Укажіть в якій системі числення

     кодується інформація  в

     комп’ютері.

7.  Види інформації та її зберігання

     різними засобами.

7.  Дати аналіз  різним видам

     пам’яті комп’ютера.

8.  Установіть відповідність між

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

2

3

4

А

Масштаб

Б

Збільшити розрядність

В

Додати діаграму

Г

Автосума

Д

Відкрити

 

А

Б

В

Г

Д

1

Х

 

 

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

 

 

Х

 

 

4

 

Х

 

 

 

8.  Установіть відповідність між 

      кнопками  (1- 4) та їх

      призначенням ( А –Д):

 

1

 

2

 

3

 

4

 

А

Ім’я

Б

Зменшити розрядність

В

Сортування за спаданням

Г

Розмір

Д

Створити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

Х

 

 

 

 

3

 

Х

 

 

 

4

 

 

 

Х

 

8.  Установіть відповідність між 

     кнопками  (1- 4) та їх

     призначенням ( А –Д):

 

1

 

2

   

3

 

4

 

А

Процентний формат

Б

Сортування за зростанням

В

Вставка функції

Г

Об'єднати і помістити в центрі

Д

Вставити

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

Х

 

 

2

 

 

 

Х

 

3

Х

 

 

 

 

4

 

Х

 

 

 

Високий рівень.

Питання оцінюється в  3 б

9. Перелічте та розкрийте основні

    функції  автоматизації на

    виробництві.

9. Наведіть приклади  автоматизації,

    які можливо використовувати в

    Вашій професійній діяльності.

    Охарактеризуйте переваги та

    недоліки.

9.  З якими формами нових

      інформаційних технологій  вам

      приходилося мати справи?

      Відзначте їхні позитивні сторони

      і можливі недоліки.

 

 

 

Термін виконання завдання – 45 хвилин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 9 

для проведення комплексної контрольної роботи

з предмета «Інформаційні технології»

 

I варіант

II варіант

III варіант

Початковий рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

  1. Зображення топології мережі під назвою КІЛЬЦЕ  має  вигляд:

   А.    Б. 

 

 В.   Г.  Картинки по запросу картинки топологии компьютерных сетей

 1.   Зображення топології мережі під назвою ШИНА  має  вигляд:

 

 А.    Б. 

 

В.   Г.  Картинки по запросу картинки топологии компьютерных сетей

 1.  Зображення топології мережі під назвою ЗІРКА  має  вигляд:

 

 А.    Б. 

 

В.   Г.  Картинки по запросу картинки топологии компьютерных сетей

2. При наборі тексту одне слово від

    іншого відділяється...

 

А.  крапкою;           Б.  комою;

В.  пропуском;        Г. двокрапкою.

2.  Яку клавішу використовують

     для фіксації режиму великих

     літер?

          А.  Insert;         Б.  Delete;

          В.  Enter;          Г.  Caps Lock.

2.   Скільки пропусків потрібно

      вводити між словами?

 

           А.  1             Б. 2;

           В.  3;            Г. 4.

3. Програма Power Point призначена

     для:

 

А. малювання;

Б. створення рефератів;

В. демонстрації проектів, виступів.

3 . Програма для створення

     буклетів це:

 

А.  Microsoft PowerPoint;

Б.  Microsoft Word;

В.  Microsoft Publisher.

 

3.     Програма для створення

        відеороликів це:

 

А.  Microsoft Publisher;

Б.  Microsoft Excel;

В.  Movie Maker.

 

Середній рівень.

Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4.  Організовану сукупність структурованих даних у визначеній предметній галузі називають:

А. електронною таблицею;

Б. маркованим списком;

В. базою даних (БД);

Г. програмою.

4. Оберіть назву поля, яке не повторюється для будь – яких різних записів:

А. ключове поле;

Б. текстове поле;

В. лічильник;

Г. форматування.

4. Записом реляційної БД називають:

А. комірку таблиці;

Б. рядок таблиці;

В. назву поля таблиці;

Г. стовпчик таблиці.

 1.  Якою буде  формула =A2*B2 з клітинки С2 після її копіювання в С3?

А. =A2*B2 

Б. =A3*B3 

В. =B2*C2

Г. =B3*C3

 

5.  Яку формулу треба записати у

    клітинку С5 для обчислення суми

    чисел в клітинках від С1 до С4?

А. =С1+С2+С3+С4;

Б. =СУММ(С1:С4); 

В. =С1:С4 ;

Г. С5=С1+С2+С3+С4.