24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Квест проект "Атака прибульців з планети Excel"

Про матеріал

Учням була запропонована роль вчителя для прибульців з планети Excel, тобто розробка та проведення фрагменту уроку для однокласників з протилежної (ІІ) підгрупи, які й виконували роль прибульців. Мета кожного хто спробував «повчителювити» для іншопланетних гостей – показати не лише рівень теоретичної та практичної підготовки, але й уміння навчити товариша тому, що вже вмієш сам.


Перегляд файлу

Животова Оксана Михайлівна

Найбільший інтерес в учнів викликають пригодницькі, або ігрові, проекти. До таких проектів ставляться освітні веб-квести, широко представлені в мережі Інтернет. Веб-квести організовані засобами Web-технологій. Але є й інші інформаційні технології. Якщо представити пригодницький проект, що змістовно відповідає вимогам, пропонованим до квест-проектів, засобами інших інформаційних технологій (середовищу текстового процесора Word, електронних таблиць Excel), ми одержимо новий вид проектів - квест-проект.

Назва квест-проекту:

 

Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту

Українська мова, економіка, математика, інформатика, образотворче мистецтво та життєвий досвід учнів.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

Участь у проекті брали учні 11 класу (16-17 років)

Опис проекту:

 • В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

      Важливо розуміти різні завдання, що виникають перед мною, як вчителем, та учнями, на етапах підготовки й виконання квест-проету. Звичайно, це різні цілі. Для учня важливе одержання готового продукту, для педагога - щоб у ході виконання проектного завдання, учні оволоділи тими або іншими комп'ютерними засобами або прийомами роботи. Тому для мене проектне завдання - це згорнутий набір засобів, якими повинен оволодіти  учень. Оскільки, тема «Використання функцій для обчислень у середовищі табличного процесора» - у більшості учнів не викладає мотивації для вивчення, то тут необхідна особлива «реклама» задля усвідомлення важливості вивчення теми для повноцінного існування у майбутньому, що добре виражено на прикладі життя прибульців. Так і виникла ідея даного квест-проекту….

     Заохотити учнів до виконання завдань даного квест-проекту змогла тим, що при розробці завдань, намагалася максимально пов’язати зміст поставленої задачі  з повсякденним життям учнів (наприклад, оскільки тема «Використання функцій для обчислень у середовищі табличного процесора» вивчається учнями старшої школи, то доцільно запропонувати їм допомогти прибульцю з планети Excel розрахувати кошти на сплату житлово-комунальних послуг, задля підготовки школярів до виходу в доросле життя та усвідомлення його реалій). Саме  так,  в ігровій формі, учні, і самі не до кінця усвідомлюючи з легкістю, засвоюють поданий на попередніх уроках матеріал. Тобто за ідею проекту взято якнайуспішніше засвоєння та розуміння учнями однієї з найскладніших тем для вивчення у старшій школі.

 • Яке дослідження проводили учні. Що і як вони робили?

       У школі, де була проведена апробація розробленого квест-проекту на вивчення теми "Використання функцій для обчислень у середовищі табличного процесора" в 11 класі, виділяється 6 уроків.

     Із квест-проектом "Атака прибульців з планети Excel" учні знайомляться на третьому уроці, перші два уроки - введення основних понять по темі й відпрацьовування початкових навичок по роботі з числовою інформацією.

 Вивчення "найпростішого" інструментарію програми Excel відбувалося за допомогою навчальних елементів, розроблених відповідно до  методу навчальних елементів, запропонованого И.Ю. Степановой [2]. Навчальний елемент - це автономний навчальний матеріал, призначений для освоєння деякої елементарної одиниці знань або вмінь і використовуваний для самонавчання або навчання під керівництвом вчителя. 

На занятті кожний школяр самостійно вивчає навчальний елемент, виконує систему вправ, здійснює перевірку своїх досягнень. Наявність навчальних елементів для учня зручно тому, що вони можуть працювати в індивідуальному темпі, вертатися до матеріалу, що засвоєний гірше всього. Реалізація такого підходу до навчання збагачує можливості викладача, дозволяючи йому індивідуалізувати навчальний процес. Індивідуалізація тут насамперед  пов'язана з обліком попередньої підготовки тих, яких навчають, (рівня його знань і вмінь), з диференціюванням по психологічних особливостях (темпераменту, характеру протікання розумових процесів, навченості, швидкості роботи з навчальними елементами). Щоб правильно організувати навчальний процес, викладач завжди повинен мати запас (резерв) навчальних елементів, які можуть бути запропоновані найбільшуспішним школярам. Ці навчальні елементи будуть розвивати, поглиблювати, робити більше міцними й усвідомленими знання учнів.

 На 3-5 заняттях впроваджувалася  робота з виконання квест-проекта. Учні допомагали прибульцям пристосовувати до самостійного життя на нашій планеті, тим самим готуючи себе до дорослого життя. На цьому етапі учень повинен мати можливість звернутися до великого набору всіляких підказок і довідок: традиційний HELP, довідкова література, набір інструкцій, консультація педагога й т.д. У силу сформованої з першим довідковим засобом, що починає використовувати учень, є питання вчителеві. У такий момент важливо займати позицію консультанта, що знає, де і як знайти відповідь, аніж  експерта, який знає відповідь на всі питання. Тут важливіше, щоб учень сам навчився шукати відповіді. [1] 

Найскладніше  для вчителя в ході проектування - роль незалежного консультанта. Важко втриматися  від підказок, особливо якщо бачиш, що учні "ідуть не туди". Але важливо в ході консультацій тільки відповідати на виникаючі в школярів питання. Хоча вони,  здебільшого,   прагнуть виконати завдання самостійно.

 Після "проходження квеста" - підсумковий урок, на якому проходив захист виконаних квест-проектів і перевірка отриманих знань, яка проводилась наступним чином:

Учням була запропонована роль вчителя для прибульців з планети Excel, тобто розробка та проведення фрагменту уроку для однокласників з протилежної (ІІ) підгрупи, які й виконували роль прибульців. Мета кожного хто спробував «повчителювити» для іншопланетних гостей – показати не лише рівень теоретичної та практичної підготовки, але й уміння навчити товариша тому, що вже вмієш сам.

Квест - проект вміщує 3 практичні роботи (які розроблені для закріплення поданого на попередніх уроках нового матеріалу) та практичної для проведення підсумкового уроку з теми (учням пропонується спробувати себе у ролі вчителя інформатики для прибульців).

Завдання 1. Допоможіть прибульцям із планети Excel визначити найкращу футбольну команду у вашому місті.

 1. Завантажте програму для роботи з таблицями і створіть нову таблицю  за зразком:
 2. У комірку А1 введіть заголовок таблиці «Найкраща футбольна команда у Золотоноші».
 3. У комірку А3 введіть заголовок «Назва команди».
 4. У комірках розташованих нижче А3, введіть назви 5 команд.
 5. У комірку В3 введіть заголовок «Кількість виграшів». У комірку С3 – «Кількість програшів». У комірку D3 – «Очки».
 6. Введіть у відповідні клітинки справжню або вигадану статистику. Змініть ширину стовпців, якщо це потрібно.
 7. Використовуючи функцію СУММ та СЕРЗНАЧ  обчисліть дані для колонки «Очки» та рядка «У середньому».
 8. Змініть вигляд і вирівнювання інформації, а також додайте до клітинок таблиці рамки та кольори.
 9. Створіть гістограму до даної таблиці, яка б дозволяла порівняти результати команд.  Для цього необхідно, виділивши таблицю, виконати перелік наступних команд: Вставка→Гистограма→Цилиндрическая.
 10. Кроки створення запишіть у зошит.
 11. Продемонструйте виконану роботу вчителю.

Завдання 2. Оскільки прибульці із планети Excel тільки-но переїхали на планету Земля в Україну Черкаську область  місто Золотоноша і незнають місцевих тарифів житлово-комунальних послуг, то вам слід допомогти  їм виконати розрахунок на сплату житлово-комунальних послуг на власному прикладі.

 1. Запустіть ЕТ та введіть заголовок таблиці «Розрахунок на сплату житлово-комунальних послуг» .
 2. Введіть назви колонок за зразком:
 3. Введіть в колонки з назвами «Попередні»   та «Поточні» числові дані.
 4. Обрахуйте спожиті показники

 

 1.              
  Заповніть колонку «Тарифи»  за зразком та обрахуйте «До сплати»
 2.            Обрахуйте скільки всього до сплати за допомогою функції СУММ та оформіть звіт про виконання роботи.

Завдання 3. Прибульці, котрі на своїй планеті Excel  працюють у податковій інспекції , зацікавилися фінансовою  діяльністю деякої фірми в масштабах України, допоможіть фірмі правильно зробити квартальний звіт по фінансовій діяльності, задля уникнення податкових стягнень прибульцями-податківцями.

 1. Запустіть програму ЕТ.
 2. Створіть список користувача з назвами місяців: Січень, Лютий, Березень, Квітень, Травень.
 3. Створіть список користувача з назвами 6 міст України.
 4. Уведіть свої дані для розв’язування задачі, аналогічно до даних поданих на малюнку.
 5. Обчисліть суму, максимальне та мінімальне значення з використанням формул СУММ(), МАКС(), МИН().
 6. Відцентруйте заголовки таблиці та від форматуйте її на свій смак.
 7. Збережіть таблицю, і повідомте про результат виконання вчителю.

 

Завдання для підсумкового уроку( завдання учні отримують заздалегідь). Сьогодні ви маєте виконати роль вчителя для  прибульців із планети Excel і навчити їх використовувати формули та функції в таблиці в табличному процесорі Excel 2007.

 

 • Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Учні безпосередньо при виконанні практичних завдань працюючи за комп’ютером, користуються методичними рекомендаціями, які розміщені на слайдах презентацій  розробленоїих вчителем.

 • Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

Використовую презентацію, як для подання нового матеріалу так і при виконанні практичних завдань учням, при поданні матеріалу використовую інтерактивну дошку, що дуже зацікавлює учнів. Для перевірки знань учнів часто складаю та використовую комп’ютерні тести за допомогою програм TestW2.

 • Які результати одержали учні в проекті?

Зразок виконання учнівської роботи за завданням1

  (допоможіть прибульцям із планети Excel визначити найкращу футбольну команду у вашому місті)

Висновок: за результатами праведених обчислень, можна сказати, що у Золотоноші найкращою футбольною командою є «Молот».

Зразок виконання учнівської роботи за завданням 2


(оскільки прибульці із планети Excel тільки-но переїхали на планету Земля в Україну Черкаську область м Золотоноша і не знають місцевих тарифів житлово - комунальних послуг, то вам слід допомогти  їм виконати розрахунок на сплату житлово-комунальних послуг)

 

 

 

Зразок виконання учнівської роботи за завданням 3

 

 (прибульці, котрі на своїй планеті Excel  працюють у податковій інспекції , зацікавилися фінансовою  діяльністю деякої фірми в масштабах України, допоможіть фірмі правильно зробити квартальний звіт по фінансовій діяльності, задля уникнення податкових стягнень прибульцями-податківцями)

 

 

Зразок виконання учнівської роботи за завданням до підсумкового уроку

 (сьогодні ви маєте виконати роль вчителя для  прибульців із планети Excel і навчити їх використовувати формули та функції в таблиці в табличному процесорі Excel 2007)

Зразок 1

 1. Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити табличний процесор.
 2. У новому аркуші з іменем «Календар формули» вставити, скопійовану таблицю «Календар на січень – лютий 2010», За даними у таблиці підрахувати кількість субот у січні, кількість неділь у січні та лютому.  Результат розмістити у довільну вільну комірку поза таблицею і підписати .
 3. На аркуші з іменем «Математичні функції» створити таблицю «Значення функції», провести в ній обчислення. Записати у звіт формули для обчислення значень.

 1. Створити файл з іменем «ПР7_3». На аркуш із іменем Ціни на ПК» створити таблицю за зразком

 1. На новий аркуш з іменем «Кіно формули» скопіюйте таблицю «Кіно».

З’ясуйте, скільки всього придбано квитків, кількість грошей , сплачених за всі квитки на фільм «Сімпсони».  З’ясуйте, на який із кінофільмів найбільше продано квитків, а за який кінофільм було найменше сплачено коштів. Для цього в комірку  А7 вивести  найбільше значення з діапазону  Е3:Е5, а в комірку А8 вивести найменше значення з діапазону F3:F5. Запишіть у звіт обидві формули. У комірку А9 виведіть середню ціну квитка на сеанс, запишіть у звіт формулу та результат обчислення.

 1. Створіть у новому аркуші «Книги» таблицю «Продаж книг», структуру якої подано нижче.

Заповніть  її даними.Виконайте обчислення процента виконання плану за жовтень, за квартал по кожному магазину, якщо відомо, що за планом  кожний магазин кожного місяця має реалізувати по 200 книжок. Впорядкуйте таблицю по зростанню виконання плану за квартал.

 1. Скопіювати на новий аркуш з іменем «Фрукти формули» таблицю «Товарний чек». До таблиці доповнити відомості:  «Середня ціна 1кг фруктів», «Загальна вага всієї покупки фруктів», «Мінімальна ціна за 1кг фруктів», «Максимальна ціна 1кг фруктів».
 2. У новому аркуші з іменем «Абітурієнт» створіть таблицю даного зразка. Визначте результат:поступив на бюджет, контракт чи взагалі не поступив до ВУЗу абітурієнт. У звіт запишіть  складену формулу.

 1. У новому аркуші з іменем «Оцінка з технологій» створити таблицю оцінок учнів за практичні роботи та тематичну атестацію з теми «Текстовий редактор Word,  як сучаснийінструмент діловодства»  за даним зразком,  заповнити її. Середоцінокза практичні роботи є «Н» - учень не виконував практичну роботу. Підрахувати скільки не виконаних практичних робіт має кожен учень (СЧЁТЕСЛИ), його рейтинг без «н» (СУММЕСЛИ), середню оцінку учня з теми (рейтинг/5), оцінку за тему (ОКРУГЛ).

 1. На аркуші «Вікові групи» створити таблицю «Вікові групи». З’ясуйте за допомогою логічних функцій, до якої вікової групи належить кожна особа, та позначте її статус у відповідному стовпчику за такою схемою: дошкільнята (до 6 років), школярі (від 6 до 16 років), студенти (від 16 до 21 року), молодь (від 21 до 30 років), середній вік (від 30 до 45 років), старший вік (від 45 до 60 років), пенсіонери (від 60 років).

 1. В даний файл скопіювати всі аркуші попередніх практичних робіт. Впорядкувати аркуші робочої книги в послідовності виконуваних завдань. Виділити різним кольором ярлики  аркушів для кожної окремо практичної роботи (ПР-7_1, ПР-7_2, ПР-7_3).
 1. «Заливка», «Стилі заливки», «Кросворд», «Автопродовження», «Кіно», «Чек покупок».
 2. «Кіно форматування», «Записничок», «Редагування», «Редагування чеку»,  «Умовне форматування»,  «Курс валют»
 3.  «Календар формули», «Кіно формули» , «Книги»,  «Фрукти формули», «Абітурієнт», «Оцінка з технологій»
 1. Зберегти файл з іменем «Табличний процесор», здати звіт, закрити програму, вимкнути комп’ютер.

Зразок 2

Використання формул в електронних таблицях.

Задача. Підготувати електронний касовий (товарний)  чек, де зафіксовано купівлю шести семи найменувань товарів деякої предметної групи (автомобілі, книги, телевізори, косметика, продукти тощо). Вхідні дані (назву, ціну, кількість товарів) задайте самостійно. Обчисліть вартість кожного товару і вартість покупки. На малюнку показано зразок розв’язання задачі у випадку купівлі канцтоварів.

 1. Запустіть програму для роботи ЕТ.
 2. Уведіть дані для розв’язування задчі, за прикладом на малюнку (вводьте власні дані!!!).
 3. Перемкніть клавіатуру на англійський алфавіт, оскільки адреси клітинок у формулах  потрібно вводити англійською мовою.
 4. Зверніть увагу, що в даній таблиці для заголовку відведено 3рядки (діапазон A1:E3), а дані безпосередньо для розв’язування задачі вводять з 4 рядка таблиці. Визначте спочатку суму по кожному найменуванню товарів, а потім всього затрачених коштів.
 5. Сформатуйте числа в стовпцях С і Е так, щоб після десяткової крапки було дві цифри. Для цього виділіть лише числові дані і стовпці С та натисніть на кнопки Збільшити або зменшити розрядність. Обмежтеся двома цифрами після десяткової крапки. Всі ці дії повторити для стовпця Е.

 

 1. Відцентруйте  усі значення відразу в двох стовпцях A i D. Розглянемо, як вибрати два несуміжних діапазони. Виберіть стовпець А, клацнувши на його назві ЛКМ, і не відпускаючи клавіші миші, натисніть Ctrl. Клацніть на назві стовпця  D, тепер клацніть на кнопку ПО ЦЕНТРУ на панелі ГОЛОВНА.
 2. Розграфіть таблицю. Для цього виділіть таблицю без заголовка і викликавши КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ на виділеній області, оберіть ФОРМАТ КОМІРОК      ОБ’ЕМНА РАМКА.
 3. Виділіть та замалюйте клітинки з цифрами блакитним кольором, а заголовки стовпців жовтим.
 4. Проявіть свою творчість при виборі шрифту, кольору та заливки заголовку таблиці.
 5. Змініть вхідні дані в клітинках D7 та D9 і простежте, як зміняться результати. Яке тепер значення Всього? Занотуйте результати зміни до зошита.
 6. Продемонструйте виконану роботу вчителю і збережіть її.

 

 • Як змінилось ставлення учнів до навчання (наведіть приклади)Як змінилися результати їх навчальної діяльності?

При порівняльному аналізі результатів перевірочної роботи в підгрупі, де навчання проводилося з використанням квест-проекту, і звичайною підгрупою було цікаво, головним чином, довідатися,  чи впливає застосування квест-проекту на уроці на рівень знань учнів. Для перевірки було розроблено тест на визначення основних теоретичних знань, що включає також питання, що стосуються інформаційної діяльності, і завдання для перевірки умінь та навичок учнів. Отримані результати свідчать про те, що рівень знань у  І підгрупи, вище ніж у ІІ підгрупи(для якої вивчення теми проводиться за стандартом). 

Якими успіхами учнів можна похвалитися?

Найбільшою втіхою для мене як для вчителя є прояв зацікавленості при вивченні теми та активність учнів при виконанні даного квест-проекту. Не можу не похвалитися тим, що значна частина класу почала розробляти і пропонувати власні ідеї для вивчення нових тем в наступному семестрі, тож тепер без квест-проектів і навчання не навчання. Адже, як виявилося навчатися граючись і цікаво і результативно.

 • Що, на Вашу думку, є головним результатом проекту?

Слід зазначити, що навчання за допомогою методу квест-проектів дозволяє підвищити інтерес до теми, що вивчається, підсилити мотивацію. У результаті анкетування, серед учнів І підгрупи 11 класу,  в рейтингу найцікавіших  на 20% більше учнів відзначили тему "Використання функцій для обчислень у середовищі табличного процесора", поставивши її на 1-2 місце з поміж тем " Комп’ютерне моделювання" та  "Основи алгоритмізації ".

Яке Ваше особисте професійне надбання у результаті проекту?

На мою думку, маю право пишатися тим, що за досить короткий час педагогічної кар’єри вже встигла набути досвіду при роботі з учнями на уроці інформатики, яким можу поділитися і з більш досвідченими колегами.

Враженя/відгуки колег, учнів, батьків, адміністрації.

Вчитель математики в школі Добродій І.Л.: «Дуже приємно, що завдяки цьому проекту, учні в черговий раз переконуються у важливості – знань з математики, оскільки ця наука пов’язана як з інформатикою, так і з повсякденним життям»

Вчитель економіки та завуч школи Фурдига Н.А.: «…особисто я налаштована на співпрацю і участь у розробці подальших проектів – це дуже цікаво, може й собі спробувати…»

Учень 11класу Яковенко С.: «Хотілося б і надалі вчитися за такою системою, бо це дуже контролює, хочеться бути не гіршим за інших»

Учениця 11 класу Азанова К.: «Чому в школі з інших предметів не впроваджують таких проектів?»

Учениця 11 класу Борковська А.: «Клас наш дуже дружній, але цю запеклу конкуренцію важко було непомітити….»

Мама учениці 11 класу: «Була вражена, коли донька почала цікавитися, скільки в місяць коштів наша родина сплачує за житлово-комунальні послуги, та як виявилося такі розрахунки проводять у школі, на мою думку, це дуже корисно і необхідно…»

Чи плануєте продовжувати роботу?

По виконанні проекту від багатьох вчителів школи отримую пропозиції про співпрацю – розробки проектів в поєднанні декількох предметів. Спираючись на результативність даного квест-проекту, бачу здоровий глузд у цій співпраці.

D:\Информацыя\квест проект\Фото0067.jpgD:\Информацыя\квест проект\Фото0071.jpgD:\Информацыя\квест проект\Фото0068.jpg5. Додаткова інформація:

 

 

 

 

 

 

D:\Информацыя\квест проект\Фото0069.jpg 

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
25 грудня 2018
Переглядів
616
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку