«Пам’ятки історії як джерело історико – культурної інформації. Сім чудес України. Порівняння, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.» 5 клас

Про матеріал

«Пам'ятки історії як джерело історико – культурної інформації. Сім чудес України. Порівняння, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.» 5 клас

Перегляд файлу

 

 

 

Розробка бінарного уроку

математики та історії України

 

 

 

«Пам’ятки історії як джерело історико – культурної інформації. Сім чудес України.

Порівняння, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.»

5 клас

 

 

 

 

Підготували:

вчитель історії – Москаленко Н.А

                                                                 вчитель математики –Дзежик О. М. 

 

 

 

 


Тема уроку з математики:  Порівняння, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Тема уроку з історії: Пам’ятки історії як джерело історико – культурної інформації. Сім чудес України.

Мета з математики:

- формування предметних компетентностей:закріпити знання та навички по додаванню відніманню та порівнянню дробів з однаковими знаменниками.

Мета уроку з історії України:

- формування предметних компетентностей:

хронологічні: уміння орієнтуватися в історичному часі, установлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки ; інформаційні: працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел; логічні: уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій; аксіологічні: уміння формулювати оцінку історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідно часу.

Формування ключових компетентностей:

 • спілкування державною мовою: формувати вміння аналізувати та робити висновки;грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні предметну  термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло висловлювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

 

 • соціальна і громадянська компетентності: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, співпрацювати в команді, сприяти вихованню позитивної мотивації навчання, зацікавленість інформатикою та історією рідного краю, організованість, колективізм, дисциплінованість;
 • інформаційно-цифрова: усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування поставлених  задач;
 • ініціативність та підприємливість: вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення, аргументувати та захищати свою позицію, шукати оптимальні способи розв’язання життєвого завдання.

Тип уроку: бінарний урок з історії України та математики,узагальнення і систематизації.

Обладнання: комп’ютер, відеопроектор, мультимедійна дошка,презентація Microsoft PowerPoint, картки із завданнями.

Мета: навчальна: шляхом інтерактивної технології розкрити місце Київської Русі в історії українського народу; закріпити набуті знання про політичний і соціальний устрій Київської Русі; ознайомити учнів з «Сім чудес України»;розвивальна:формувати вміння вилучати знання із історичних та літературних джерел та працювати з ними; закріпити знання, вміння, навички учнів порівнювати, додавати, віднімати дроби з однаковими знаменниками; виховна:виховувати повагу та інтерес до історичного минулого свого народу, культурних пам’яток.

Тип уроку: інтегрований урок історії України та математики, узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: Карта України, карта «Київська Русь у ІХ – ХІІ ст.», телевізор, комп’ютер, відео проектор, картки із завданнями.

                 Хід уроку

На фоні вічевих дзвонів учитель читає уривок із поеми О.Олеся «Княжа Україна»

Розкажу вам про минуле,

Що вже мохом поросло.

Що нащадками забуте,

За водою поплило.

    Перед вами стародавні

    Пройдуть хвилями часи,

    Із могил до вас озвуться

    Наших предків голоси.

Розкажу вам, як на горах

Славний Київ наш постав,

Як він жив і розвивався,

Як столицею він став.

    Хто й коли у ньому княжив,

    І в який ходив в поход.

    Хто боровсь за Україну,

    За державність, за народ.

Учитель історії: дзвоном вічового колоколу ми розпочинаємо наш урок. Ви не раз чули про сім чудес світу. Але не впевнена, чи ви знаєте про те, що в березні 2007 року стартувала акція «Сім чудес України». На звання семи чудес України претендувало 100 пам’яток історії та культури з усіх регіонів нашої держави. 21 серпня 2007 року в Софії Київській відбулося підбиття підсумків Всеукраїнської акції. Сьогодні на уроці спробуємо відкрити для себе ці сім чудес України. Ми будемо подорожувати мапою нашої держави, але подорож буде і історичною, і математичною.

Учитель математики: темою уроку є «Пам’ятки історії як джерело історико – культурної інформації.. Сім чудес України. Порівняння, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками».Що ж ви чекаєте від цього уроку? Я пропоную вам на рефлексійках написати свої побажання та прикріпити до лінії часу.

Учитель історії:оскільки у нас подорож-екскурсія, то у кожного з вас знаходиться схема-карта нашого маршруту. За 30 секунд ознайомтесь з нею і на великій карті визначте об’єкти дослідження нашого уроку.

Кожен з вас отримав набір пазлів, які ви повинні скласти за зо сек.(фото об’єктів дослідження) Так і визначилися наші групи. Перша група займе свої місця, друга і третя.

Учитель математики Починаємо нашу подорож. Щоб відгадати назву міста, з якого ми почнемо мандрувати потрібно вірно відповісти на запитання. За кожну правильну відповідь я буду відкривати вам одну літеру з його назви.

Завдання 1.

Запитання:

 • Які звичайні дроби називають правильними, які неправильними? Наведіть приклади.
 • Як порівнюють дроби з рівними знаменниками? Наведіть приклади.
 • Як порівнюють дроби з рівними чисельниками? Наведіть приклади.
 • Як додають (віднімають) дроби з однаковими знаменниками? Наведіть приклади.

(зупинка перша)

 

Учитель історії: У Європі виникла держава з центром у м. Києві, і першим князем у ній був Кий. Повторимо з вами, що ви знаєте про князів Київської Русі (бліцопитування).На запитання ви повинні відповісти «так» чи «ні» і отримати 1 бал за правильну відповідь.

Запитання:

 • Князь Ігор був сином Рюрика?(так)
 • Князя Ігоря убив Ярополк?(ні)
 • Батька Святослава звали Олегом?(ні)
 • Древляни убили князя Святослава?(ні)
 • Першим охрестився Аскольд?(так)
 • Свій щит до воріт Царграда прибив Олег?(так)
 • Аскольд і Дір – засновники міста Києва?(так)

 

Учитель математики:  Розв’яжіть математичний ланцюжок -- і ви дізнаєтесь  скільки чудес України розташовано у місті Києві.

Завдання 2. Знайди число на «виході»

Учитель історії: у Києві розташовано два із семи чудес України – Києво –Печерська лавра та Софія Київська.(демонстрація слайдів).З якими історичними подіями пов’язані Софія Київська та Києво – Печерська лавра?

(прослухати випереджаючі завдання)

 

Учитель математики: Мандруємо далі Дніпром до наступного міста – володаря одного із семи чудес України. Запишіть дроби у порядку спадання – і ви дізнаєтесь назву міста, де розташоване третє з чудес України.(демонстрація слайдів) (зупинка друга)

Завдання 3.

 

 Ж

І

П

Р

О

Ж

Я

З

А

 

(демонстрація слайдів)

Учитель історії: у місті Запоріжжі знаходиться Національний заповідник «Острів Хортиця».Я пропоную вам  попрацювати з історичними джерелами. Вправа «Помилкова історія».(учням пропонується уривки з описом Запорізької Січі, козака і т.д. але з неправдивими фактами. Учні протягом 5 – 7 хв. Опрацьовують матеріал і зачитують)

Організація життя на Січі.

Запорозька Січ виникла з волі самих козаків. Ідеалами козацтва стали: воля, рівність, братерство. Вищим органом влади на Січі була церковна служба. Рада вирішувала всі найважливіші питання: проти кого воювати, з ким укладати мир. Вона збиралася раз на тиждень. У центрі майдану стояла церква. Козаки не були православними.

Побут, звичаї козаків.

Чоловік, який уперше потрапив на Січ, проходив посвячення в козаки. Його запитували, чи вірить він у Бога, чи буде боронити рідну землю. Ствердні відповіді означали, що він може поповнити козацьке товариство. Вносили козаки заставу грішми чи продуктами за право бути козаком. Морські походи здійснювали на могутніх кораблях.

На пошуки наступного дива ми з вами вирушаємо Дніпром, а потім Чорним морем на південний берег Криму у таврійські степи – у місто Севастополь.

(зупинка третя. Демонстрація слайдів)

Учитель математики: щоб дізнатися назву четвертого дива, розв’яжіть рівняння і розгадайте шифр. Серед даних вам карток різного кольору з дробами виберіть ті, що відповідають правильним відповідям та знайдіть букви відповідного кольору, потім складіть слово.

Завдання 4.

 

 

Відповідь:

 

ХЕ

РС

ОН

ЕС

 

 

Учитель історії: Отже ми відкрили четверте диво України – Херсонес Таврійський. Відкриттям цієї визначної історичної пам’ятки України ми з вами завершуємо подорож водними шляхами і продовжимо мандрувати суходолом. Вирушаємо на захід України.(зупинка четверта. Демонстрація слайдів)

Учитель математики: ви вже трішечки втомилися від нашої подорожі, тому 5 диво України я вам відкрию в обмін на правильне розв’язання задачі з підручника (№986).

Учитель історії: так , п’яте диво України – це Національний історико – архітектурний заповідник «Кам’янець», що розташований у місті Кам’янець Подільський.

Учитель математики: щоб дізнатися наступне диво України попрацюйте самостійно над №1050(в), а чотири учні виконають індивідуальні тестові завдання. Виберіть правильну відповідь , з літер вибраних відповідей складіть слово.

Індивідуальні тестові завдання.

Виберіть правильну відповідь, з літер вибраних відповідей складіть слово.

 

1.Який дріб найбільший:

1.Який дріб найменший:

 

2. Обчисліть суму:

2. Обчисліть різницю:

3.Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність:

3.Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність:

4. Обчисліть різницю:

4. Обчисліть суму:

5. Знайдіть   від числа  21.

 

5. Знайдіть від числа 32.

 

(Зупинка п’ята. Демонстрація слайдів)

 

Учитель історії: наша зупинка – місто Хотин, що знаходиться за 15 км. від Кам’янець - Подільського, «Хотинська фортеця».Я вам пропоную розгадати ребуси та записати речення.(Відповідь: військо на чолі із Сагайдачним рушило під Хотин. Бій біля села Пилявці розпочався 11 вересня 1648 року)

 

 

 

Учитель математики: для зустрічі з сьомим дивом нашої держави ви маєте з даних неправильних дробів залишити на дошці лише ті, які дорівнюють натуральним числам, а інші прибрати.

 

С

Н

О

Ф

Д

І

П

Ї

В

М

К

А

 

 

(зупинка шоста. Демонстрація слайдів) сьомим дивом України є Національний Дендрологічний парк «Софіївка», що розташований у місті Умань.

Учитель історії: Ось і добігла кінця наша подорож. Ми з вами повторили правила порівняння, додавання і віднімання дробів із різними знаменниками. Водночас ми згадали про історичні пам’ятки нашого народу, які є цінними не тільки для нашої держави, а й для світу в цілому. Чи справдилися ваші сподівання стосовно сьогоднішнього уроку?

 • оцінювання ;
 • підсумок уроку.

Учитель математики: Лев Толстой сказав, що людину можна оцінювати дробом, знаменник якого становить те хороше, що людина думає про себе, а чисельник – те, хороше, що про людину думають інші .Бажаю всім,щоб щастя додавалося, а горе віднімалося, щоб достаток множився, а любов ділилася.

 

Домашнє завдання

Математика: §21-§22, розв’язати завдання на ст.205.

Історія: підготувати повідомлення про пам’ятки історії рідного краю.

 

 

 

 

Додаток 1

Індивідуальні картки

1.Який дріб найбільший:

1.Який дріб найменший:

 

2. Обчисліть суму:

2. Обчисліть різницю:

3.Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність:

3.Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність:

4. Обчисліть різницю:

4. Обчисліть суму:

5. Знайдіть   від числа  21.

 

5. Знайдіть від числа 32.

 

Додаток 2

Комп’ютерна презентація

Слайд 1

Тема

«Пам’ятки історії як джерело історико – культурної інформації. Сім чудес України.

Порівняння, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.»

 

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
633
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку