ПЕРЕБУДОВА ТА ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991)

Про матеріал
Презентація до теми ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991). Можна використовувати також для підготовки до ЗНО з історії України
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПЕРЕБУДОВА ТА ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ(1985-1991) Виконав викладач історії ВСП “ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова” Орел О. С.

Номер слайду 2

План1. Початок перебудови в СРСР. Стан економіки. 2. Чорнобильська катастрофа. 3. Поглиблення диспропорцій рівня життя населення. Шахтарські страйки. 4. Гласність і активізація укр. національно-демократичного руху. 5. Формування багатопартійної системи.6. Вибори до Верховної Ради УРСР та Декларація про державний суверенітет України 1990 р. 7. Розпад СРСР та проголошення незалежності

Номер слайду 3

1. Початок перебудови в СРСР. Стан економіки

Номер слайду 4

Михайло Горбачов – генеральний секретар ЦК КПРС у 1985 – 1991 р., з 1990 – перший президент СРСРДата початку політики “перебудови”: Квітень1985 року

Номер слайду 5

1-ші секретарі ЦК КПУВолодимир Щербицький 1972 – 1989 Станіслав Гуренко 1990 – 1991 Володимир Івашко 1989 – 1990

Номер слайду 6

“Перебудова” передбачала: Перейти від командно-адміністративної до ринкової економіки. У зовнішній політиці - зупинка “холодної війни”, покращення відносин з СШАУ внутрішіній політиці – демократизація, плюралізація (можливість висловлювати різні позиції та погляди соціальних груп) суспільного життя і гласність (політика інформаційної відкритості) в управлінні державою. В соціальній сфері – поліпшення матеріального добробуту людей. В ідеології – ліквідація цензури

Номер слайду 7

Травень 1985 р. - антиалкогольна кампаніяпризвела до дефіциту бюджету, інфляції, непродуманого вирубування виноградників, стимулювала розвиток самогоноваріння.

Номер слайду 8

Економічнаперіодизація доби “перебудови” 1. 1985 -1986 рр. - курс на “прискорення”. (1985 – гласність. 1986 – кооперативи.)2. 1987 -1988 рр. – спроби реформ у промисловості, “Перебудова згори”. (1987 р. — прийняття «Закону про державне підприємство» - три «с»: самостійність, самофінансування, самоуправління.) 3. 1989 – 1991 рр. – “Перебудова знизу”, падіння авторитету та кінець політичної монополії КПРС, утворення нових партій, активізація народних мас (1989 – фермерські господарства і оренда на селі, 1990- перехід до ринкової економіки). Криза, інфляція, погіршення рівня життя.

Номер слайду 9

Курс на «прискорення», спрямований на соціально-економічний розвиток країни, впровадження досягнень НТП(науково-технічного прогресу), реорганізацію управлінської структури, пріоритетний розвиток машинобудування, спробу вирішити соціальні проблеми тощо; збереження директивного планування, централізованого фінансування. М. С. Горбачов

Номер слайду 10

Процеси реформування йшли повільніше, ніж у центрі та прибалтійських республіках, оскільки гальмувалися сильним партійно-державним апаратом на чолі з В. В. Щербицьким. Процеси «перебудови» в Україні відбувалися без кровопролиття, як це було в інших республіках тодішнього СРСР. Особливості “перебудови” в УРСР:

Номер слайду 11

2. Чорнобильська катастрофа

Номер слайду 12

26. 04. 1986 р. – аварія на Чорнобильській АЕСПричини:— Недосконалість реактора; проектні помилки.— Допущення персоналом низки помилок, неумисне порушення наявних інструкцій, частково через відсутність інформації про небезпеку реактора.— Відключення системи захисту.

Номер слайду 13

Місто-привид Прип’ять

Номер слайду 14

Наслідки— Загибель 7 тис. ліквідаторів, 100 тис. померло, понад 60 тис. стали інвалідами.— Радіоактивне забруднення, погіршення здоров’я населення.— Створення 30-кілометрової «зони відчуження» — території, яка найбільше постраждала від радіації.— Пожвавлення суспільно-політичного руху в республіці (мітинг протесту в Києві в листопаді 1988 р.). В серпні 1990 р. Україну було оголошено зоною екологічного лиха. Побудований саркофаг – об’єкт «Укриття», демонтаж четвертого блоку. У 2000 р. ЧАЕС була закрита і перестала працювати. Загалом постраждало до 3 млн. людей!!!, виведено з користування 144 тис. га землі, 492 тис. га лісу, забруднено площу в 10 млн. га.

Номер слайду 15

3. Поглиблення диспропорцій рівня життя населення. Шахтарські страйки

Номер слайду 16

Результати та наслідки ПЕРЕБУДОВИ в економіці— Реформи не змогли подолати опору тоталітарної системи і зазнали провалу.— Падіння темпів економічного розвитку; різке падіння виробництва; різке збільшення цін, інфляція.— 1990 р. — введення карток, талонів на значну частину споживчих товарів; загострення соціальних проблем.

Номер слайду 17

Літо 1989 р. — початок загального страйку шахтарів Донбасу. Причини – тяжкі умови праці, низька зарплатня, інфляція і погіршення рівня життя.

Номер слайду 18

1989 р. — початок страйку на шахті «Ясинуватська-Глибока» в Макіївці; створення гірниками страйкового комітету, який висунув пакет вимог: надання економічної самостійності підприємствам; встановлення єдиного вихідного дня, збільшення тривалості відпусток; переміщення центру подій до Донецька; страйки в Луганській області. Колона шахтарів прямує на Київ. 1990. 250 тис. учасників

Номер слайду 19

4. Гласність і активізація укр. національно-демократичного руху

Номер слайду 20

Кінець 1980-х – влада визволяє з тюрем колишніх в’язнів (і дисидентів) 1988 – створена Укр. Гельсинська Спілка (голова-Левко Лук’яненко) Перебудова почалася й у сфері ідеології. Виник чисто радянський термін «гласність», що означав перехідний етап у напрямі до свободи слова. Раніше вся інформація була під жорстким контролем, а частина її взагалі була заборонена, тому така політика означала значний радикалізм. Гласність перш за все поширилася на історію. Були вперше в такому обсязі опубліковані матеріали про сталінські злочини і голодомор 1932-1933 pp., переоцінювалось історичне минуле українського народу: діяльність І. Мазепи, громадянська війна і національно-демократична революція 1917-1920 pp., боротьба УПА тощо. За часів перебудови постійно йшла боротьба між консерваторами і реформаторами у керівництві КПРС. Це призводило до певних коливань і непослідовності в діяльності М. С. Горбачова.

Номер слайду 21

Програма НРУ: Соціально-економічна ситуація у 1989-1990 pp. погіршується. Цим, а також викриттям сталінських злочинів компартія дискредитована. На противагу компартії у вересні 1989 р. створюється всеукраїнське об’єднання Народний Рух України за перебудову («Рух», або НРУ) (голова - Іван Драч). ідея суверенітету України, відродження української мови та культури, гостро ставила екологічні проблеми, подальша демократизацію політичної та економічної систем. Іван Драч

Номер слайду 22

21 січня 1990 р. — «Українська хвиля (живий ланцюг)» Івано-Франківськ – Львів - Київ – до Дня Соборності – Злуки УНР та ЗУНР - 3 млн. людей!!!

Номер слайду 23

«Українська хвиля» (під час виборчої кампанії).

Номер слайду 24

Номер слайду 25

5. Формування багатопартійної системи

Номер слайду 26

У 1989 р. у країні склалася нова політична ситуація. Реформація країни почала здійснюватись тепер не лише «згори», а й «знизу», з боку широких мас. Відбувалася поляризація суспільних сил, зароджувався реальний політичний плюралізм-можливість висловлювати різні позиції та погляди соціальних груп, різко зростає значення національного питання.

Номер слайду 27

квітень 1990 – утворення першої відкритої опозиційної партії – Української республіканської партії (Левко Лук’яненко)Лютий 1990-відміна монополії КПРС на владу. (6 стаття Конституції)

Номер слайду 28

6. Вибори до Верховної Ради УРСР та Декларація про державний суверенітет України 1990 р.

Номер слайду 29

Березень 1990 – перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР: Більшість(2/3) – КПУ («група 239»), 1/3 – ДЕМБЛОК (90 депутатів)-створили у ВР фракцію Народна Рада (на чолі з академіком І. Юхновським). Тепер головні питання життя республіки вперше стали вирішуватися не в ЦК КПУ, а у Верховній Раді України.

Номер слайду 30

Зміна влади влітку 1990 р.липень 1990 р. — відставка голови Верховної Ради УРСР (і за сумісництвом — голови ЦК КПУ) В. Івашка. Володимир Івашко. Станіслав Гуренко голова КПУ 1990 – 1991 Леонід Кравчук голова ВР УРСР 1990 – 1991

Номер слайду 31

Декларація про державний суверенітет України:«народ України становлять громадяни республіки всіх національностей»;16.07.1990 Закон УРСР «Про економічну самостійність»03.08.1990 Перші кроки до незалежності УРСРСуверенітет — виключне право здійснювати владу в певній державі (рідше — на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого.

Номер слайду 32

7. Розпад СРСР та проголошення незалежності

Номер слайду 33

Горбачов М. С. Проект нового союзного договору. Всесоюзний референдум. Збереження СРСР як оновленої федерації

Номер слайду 34

2-17 жовтня 1990 р. — на Майдані Незалежності в Києві відбулося голодування студентів(158 з 24 міст УРСР) -«Революцiя на гранiтi», які висунули свої вимоги: відставка голови Ради міністрів УРСР В. Масола; відмова ВР УРСР від підписання нового союзного договору; передання місцевим органам влади майна КПРС та ВЛКСМ; проходження юнаками з України військової служби лише на території УРСР. Студентів підтримували широкі верстви по всій Україні, і влада пішла на поступки: Масол звільнився, було обіцяно розглянути й інші вимоги.

Номер слайду 35

«Революцiя на гранiтi»

Номер слайду 36

12 лютого 1991 – створення АРК (автономної республіки Крим) в складі УРСР

Номер слайду 37

17.03.1991 – 1)всесоюзний референдум:«Чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних республік, у якій у повній мірі гарантуватимуться права і свободи будь – якої національності?»

Номер слайду 38

2)Республіканський референдум:«Чи згодні ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?80,2% - «ТАК»3)Регіональний референдум ( Тернопіль, Львів, Івано – Франківськ) : «Чи хочете ви, щоб Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі питання внутрішньої та зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадян незалежно від національної та релігійної приналежності?»88% - «ТАК»

Номер слайду 39

19-21 серпня 1991 р. найближче оточення президента М. С. Горбачова спробувало здійснити державний переворот. Президента ізолювали у Криму, а у Москві був створений Державний комітет по надзвичайній ситуації (ДКНС) на чолі віце-президентом Г. Янаєвим. У Москву було введено війська. Опір путчистам організували й очолили в Москві президент Б. Єльцин та Верховна Рада Росії. Борис Єльцин

Номер слайду 40

24 серпня 1991 р. на позачерговій сесії ВР УРСР було схвалено проект Акта проголошення незалежності України. Конституційною більшістю голосів (346 народних депутатів — «за», 1 — «проти», 13 — «утримався»). Згодом ВР УРСР підпорядкувала собі збройні сили на території республіки. 30 серпня 1991 р. була заборонена діяльність КПУ (як сили, що підтримала державний переворот 19–21 серпня 1991 р.).

Номер слайду 41

Ухвалення Акта проголошення незалежності України.

Номер слайду 42

1 грудня 1991 року відбувся референдум і вибори Президента України . 90,3% громадян підтримали Акт проголошення незалежності. Президентом обрали Леонiда Кравчука.

Номер слайду 43

Розподіл голосів виборців на виборах Президента України 1 грудня 1991 року

Номер слайду 44

5 грудня 1991р. - 1)на урочистому засіданні Верховної Ради - інавгурація 1-го президента України. 2)Обрали голову Верховної Ради Івана Плюща, за якого проголосував 261 депутат.

Номер слайду 45

8 грудня 1991 – Біловезька угода про створення СНД та ліквідацію СРСРпідписана Президентом України Леонідом Кравчуком, Президентом Росії Борисом Єльциним та Головою Верховної Ради Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем у Біловезькій Пущі - Віскулі(поблизу Берестя, Білорусь), яким оголошено розпуск Союзу РСР і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Кравчук, Шушкевич та Єльцин

Номер слайду 46

Д/ЗВивчити дати, поняття та персоналії

Номер слайду 47

ПЕРСОНАЛІЯ У ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Номер слайду 48

Леонід Макарович Кравчук (нар. 1934 р.)Український політичний діяч, перший Президент України, Герой України. Походив із рівненської сільської родини. Закінчив Київський університет та Академію суспільних наук при ЦК КПРС. Викладав політекономію, на партійній роботі пройшов шлях до другого секретаря ЦК КПУ (завідував ідеологічним відділом). У 1990–1991 рр. — голова Верховної Ради УРСР. Показав себе майстром політичного компромісу, об’єднав центристські сили. Після провалу серпневого державного перевороту 1991 р. вийшов із КПУ. 1991–1994 рр. — Президент України. Підписав угоду про розпад СРСР і створення СНД. На цій посаді зміг не допустити збройних конфліктів і поділу держави. В умовах наростаючого політичного конфлікту та незадоволення населення пішов на дострокові президентські вибори в 1994 р., які програв Л. Кучмі. Після цього неодноразово обирався депутатом Верховної Ради, перебував у складі різних політичних таборів.

Номер слайду 49

Дати ЗНОквітень 1985 р. – початок «перебудови»;26 квітня 1986 р. – катастрофа на Чорнобильській АЕС;вересень 1989 р. – створення Народного руху України за перебудову;березень 1990 р. – проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР;16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України;                                   жовтень 1990 р. – «Революцiя на гранiтi»;24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України;                1 грудня 1991 р. – проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента Укр.

pptx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
7 липня 2022
Переглядів
4324
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку