19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН "роботи з дітьми, що мають фонетико-фонематичні порушення мовлення"

Про матеріал

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН роботи з дітьми, що мають фонетико-фонематичні порушення мовлення

Свистячі звуки

Шиплячі звуки

Перегляд файлу

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи з дітьми, що мають фонетико-фонематичні порушення мовлення

п/п

Етапи і зміст роботи з корекції фонетичних порушень мовлення

 

Зміст роботи з корекції фонематичної системи мовлення

Використання лексичного і граматичного матеріалу на заняттях

 

Кількість годин.

 

Дата

 

 

Примітка

 

Свистячі звуки

 

1

2

3

4

5

6

 1.  

Підготовчий етап. Обстеження мови, стійкість уваги, працездатності, спостережливості, ставлення до свого дефекту. Знайомство з назвами частин артикуляційного апарату. Підготовчі артикуляційні вправи для формування свистячих звуків.

Розвиток слухової уваги на немовних звуках. Уточнення понять «речення», «слово», «звук». Виділення першого голосного звука в словах. Розвиток навичок звуко-буквеного аналізів типу уа, ау.

 

3-5

За необхідності включати ігри на розвиток фізіологічного і мовного дихання, дрібних рухів рук, зорово-просторових уявлень, пам’яті, уваги, логічного мислення .

 1.  

Формування навичок правильної вимови звука «с».

Формування поняття місця звука у слові. Виділення першого і останнього приголосного звука у слові; вміння чути звук «с» на початку і в кінці слова, розвиток навичок звуко-буквеного аналізу слів типу ум, му, мак.

Збагачення словникового запасу словами зі звуком «с» здійснюватиметься на кожному занятті.

2-4

 

 1.  

Закріплення правильної артикуляції звука «с» і його автоматизація:

а) у прямому складі на початку слова;

б) у прямому складі в середині слова;

в) у закритому складі;

г)у сполученні з приголосними;

д) у іграх, віршах, переказах, читанні, спонтанній мові.

Виділення приголосного звука, який добре вимовляється в середині слова. Виділення звука «с» у словах на слух. Розвиток навичок звуко-буквеного аналізу слів у такій послідовності: ма-ки, сум-ка, пі-сок, сто-ли. Визначення послідовності звуків у слові: який по порядку, за яким або перед яким звуком стоїть. Наголос.

Теми «Посуд», «Сад». Словотворення, зменшувальні суфікси іменників. Розвиток зв’язної мови. Узгодження іменників з прикметниками. Спорідненні слова.

5-7

 

 1.  

Формування звука «с’»і його автоматизація (аналогічно до звука «с»).

Учити слухати звук «с’» серед звуків, складів, визначати його місце в них. Формування понять твердості звуків.

Наказова форма дієслова. Відмінювання іменників за відмінками. Співзвучні слова.

2-4

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «с»-«с’».

Диференціювати на слух звуки «с» і «с’» (твердість і м’якість). Поділ слів на склади.

Тварини та їх малята.

2-3

 

 1.  

Формування правильної вимови «з» і його автоматизація (аналогічно до звука «с»).

Формування понять дзвінкості і глухості звуків. Учити слухати звук «з» серед інших звуків, складів, у словах. Визначити місце звука «з» у словах. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів. Наголос.

Утворення множини іменників. Закріплення навичок побудови речення.

2-4

 

 1.  

Формування правильної вимови звука «з’» і його автоматизація (аналогічно до звука «с’»).

Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів. Учити слухати звук «з’» серед інших звуків, складів, у словах. Закріплення понять твердості і м’якості звука. Наголос.

Антоніми.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «з»-«з’».

Диференціація твердості і м’якості приголосних звуків. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів.

Закріплення способів позначення м’якості приголосних на письмі.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «с»-«з»

Диференціація понять дзвінкості і глухості приголосних звуків. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів у реченні.

Слова-пароніми.

2-4

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «с’»-«з’».

Закріплення понять твердості і м’якості приголосних звуків їх дзвінкості і глухості.

Словотворення: складні слова. Закріплення способів позначення м’якості приголосних звуків на письмі

1-3

 

 1.  

Формування правильної вимови звука «дз» його автоматизація:

а) у закритих складах;

б) у прямих складах;

в) в іграх, віршах, переказах.

Учити слухати звук «дз» серед звуків, складів у словах, визначити його місце в них. Закріплення звуко-буквеного аналізу слів.

Закріплення навичок побудови речення.

1-3

 

 1.  

Формування правильної вимови звука «дз» його автоматизація (аналогічно до звука «з»).

Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів. Учити слухати звук «дз» серед інших звуків, складів, у словах. Закріплення понять твердості і м’якості звука.

Способи позначення м’якості приголосних звуків на письмі. Споріднені слова. Пароніми.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «дз»-«дз’».

Закріплення понять твердості і м’якості приголосних звуків.

Закріплення способів позначення м’якості приголосних звуків на письмі.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції «з»-«дз».

Диференціювати ці звуки у складах, словах. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів, речень.

 

2-3

 

 1.  

Формування правильної артикуляції звука «ц» і його автоматизація:

а) у закритих складах;

б) у прямих складах;

в) в іграх, віршах, переказах.

Учити слухати звук «ц» серед інших звуків, складів, у словах. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів, речень.

Однина і множина дієслів. Відмінювання дієслів. Споріднені слова.

3-5

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «с»-«ц».

Диференціювати на слух ці звуки в складах, словах. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів.

Словотворення іменників від іменників.

3-5

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ц»-«дз».

Диференціювати на слух ці звуки в складах, словах. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів.

 

2-3

 

 

Шиплячі звуки

 

 1.  

Підготовчий етап. Обстеження мови, стійкість уваги, працездатності, спостережливості, ставлення до свого дефекту. Знайомство з назвами частин артикуляційного апарату. Підготовчі артикуляційні вправи для формування шиплячих звуків.

Розвиток слухової уваги на немовних звуках. Уточнення понять «речення», «слово», «звук». Виділення першого голосного звука в словах. Розвиток навичок звуко-буквеного аналізів типу уа, ау.

 

3-5

За необхідності включати ігри на розвиток фізіологічного і мовного дихання, дрібних рухів рук, зорово-просторових уявлень, пам’яті, уваги, логічного мислення; вироблення навичок самоконтролю.

 1.  

Формування правильної вимови звука «ш».

Формування поняття місця звука у слові. Виділення першого і останнього приголосного звуків, які добре вимовляються. Вчити чути звук «ш» серед інших звуків, складів, на початку і в кінці слова. Розвиток навичок звуко-буквеного аналізу слів типу ум, му.

Збагачення словникового запасу словами зі звуком «ш» здійснюватиметься на кожному занятті

2-3

 

 

 1.  

Закріплення правильної артикуляції звука «ш» і його автоматизація:

а) у прямому складі на початку слова;

б) у прямому складі в середині слова;

в) у закритому складі;

г)у сполученні з приголосними;

д) у іграх, віршах, переказах, читанні, спонтанній мові.

Виділення звука, який добре вимовляється в середині слова. Виділення звука «ш» у словах на слух. Розвиток навичок звуко-буквеного слів типу мак, маки, кішка, мішок, школа. Визначення послідовності звуків у слові: який по порядку, за яким або перед яким звуком стоїть. Наголос

Утворення множини іменників. Узгодження кількості числівників з іменниками. Відмінювання дієслів. Розвиток зв’язного мовлення.

5-7

 

 

 1.  

Формування правильної вимови звука «ж».

Дати поняття дзвінкості звука. Визначення наявності звука «ж» у словах, його місце в них.

Збагачення словникового запасу із звуком «ж».

1-2

 

 

 

 1.  

Закріплення правильної артикуляції звука «ж» (аналогічно до звука «ш»).

Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів. Поділ їх на склади. Визначення послідовності звуків у слові: який по порядку, за яким або перед яким стоїть звук «ж».

Родовий відмінок іменників. Відмінювання дієслів. Споріднені слова. Багатозначність слів. Визначення роду іменників. Узагальнюючі слова.

4-6

 

 

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ш»-«ж».

Диференціювати ці звуки на слух серед інших звуків, складів, у словах. Диференціація понять дзвінкості і глухості звуків.

Розвиток зв’язного мовлення.

2-4

 

 

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «с»-«ш».

Диференціювати ці звуки на слух серед інших звуків, складів, у словах. Диференціювати поняття «свистячих» і «шиплячих» звуків. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу слів.

Розвиток зв’язного мовлення.

4-8

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «з»-«ж».

Диференціювати ці звуки на слух чи серед інших звуків, складів, слів. Закріплення понять дзвінкості, глухості, свистячих і шиплячих.

Розвиток зв’язного мовлення.

4-6

 

 1.  

Формування правильної артикуляції звука «дж», закріплення правильної артикуляції і його автоматизація:

а) у прямому складі на початку слова;

б) у прямому складі в середині слова;

в) у сполученні з приголосними;

г) в іграх, віршах, переказах, спонтанній мові.

Учити слухати цей звук серед інших звуків, складів, у словах. Визначити місце його у словах. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу.

 

Збагачення словникового запасу словами із звуком «дж», означеннями. Визначення роду іменників, розвиток зв’язного мовлення.

2-4

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «дж»-«дз»

Диференціювати ці звуки на слух серед інших звуків, складів, слів.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

2-4

 

 1.  

Формування правильної артикуляції звука «ч», закріплення правильної артикуляції і його автоматизація:

а) у закритих складах;

б) у прямих складах;

в) в іграх, віршах, переказах, спонтанній мові.

Учити слухати цей звук серед інших звуків, у складах, визначення місця звука у слові. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу. Наголос.

 

Збагачення словникового запасу словами із звуком «ч». Узагальнення. Словотворення.

5-6

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «с»-«ч».

Диференціювати ці звуки на слух. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу.

 

Відмінювання дієслів.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ч»-«ц».

Диференціювати ці звуки на слух.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

2-4

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ч»-«дж».

 

Диференціювати ці звуки на слух.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

1-2

 

 1.  

Формування правильної вимови звука «щ», закріплення правильної артикуляції звука і його автоматизація:

а) у закритих складах;

б) у прямих складах;

в) в іграх, віршах, переказах, спонтанній мові.

Учити слухати цей звук серед інших звуків, у складах, визначення місця звука у слові. Закріплення навичок звуко-буквеного аналізу.

Збагачення словникового запасу словами із звуком «ш», означеннями, узагальненнями. Визначення роду.

2-4

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ч»-«щ».

 

Диференціювати ці звуки на слух.

Визначити їх місце у словах. Наголос.

Словотворення: зменшувальні суфікси іменників. Розвиток зв’язного мовлення.

2-4

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ш»-«щ».

 

Диференціювати ці звуки на слух.

Визначити їх місце у словах.

Відмінювання дієслів. Розвиток зв’язного мовлення.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «ц»-«ч»-«щ».

 

Диференціювати ці звуки на слух.

Визначити їх місце у словах.

Розвиток зв’язного мовлення.

1-3

 

 1.  

Диференціація артикуляції звуків «щ»-«с».

Диференціювати ці звуки на слух.

Визначити їх місце у словах.

Розвиток зв’язного мовлення.

2-3

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Логопедія, Планування
Додано
15 січня
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку