19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Підсумкова контрольна робота по розділах "Вторинний та третинний сектори економіки"

Про матеріал
Контрольна робота включає такі теми: "Виробництво та постачання електроенергії", "Металургійне виробництво", "Хімічні виробництва. Виробництва деревини та паперу", "Виробництво машин та устаткування","Легка та харчова промисловість", "Транспорт", "Торгівля", "Туризм", "Наукова діяльність.Освіта.Охорона здоров'я","Фінансові послуги.Комп'ютерне програмування".
Перегляд файлу

 

             9 клас:  Підсумкова контрольна робота по розділах

              "Вторинний та третинний сектори економіки"

 

1.Які види господарської діяльності не належать до третинного сектору національної економіки:

 

а)Аутсорсинг                                               б) Лісове господарство

 в)Туристиче господарство                         г)Машинобудування

2.Із запропонованого переліку оберіть назви електростанцій, що відносяться до ТЕС

 

 а)Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська

 б)Київська, Канівська, Дніпровська, Каховська

 в)Зміївська, Слов'янська, Запорізька, Трипільська, Бурштинська

 г) Сакська, Очаківська, Новоазовська, Трускавецька

3.До якої галузі хімічної промисловості належить виробництво кислот, лугів, солей, соди, мінеральних добрив

 

а) Переробки полімерів                       б) Гірничохімічної

 в) Основної хімії                                  г)Хімії органічного синтезу

4.Принципи розміщення підприємств полімерної промисловості це..

 

 а)Тяжіння до сировини, транспортних шляхів, паливних ресурсів, води

 б)Тяжіння до джерел електроенергії, палива, води, трудових ресурсів

 в)Тяжіння до висококваліфікованих трудових ресурсів, паливно-енергетичних ресурсів, водних ресурсів, споживача

 г)Тяжіння до сировини, споживача, джерел енергії, водних ресурсів

 

5.Установіть вірну послідовність технологічних процесів у лісопромисловому комплексі:

            А) Деревообробна;                     а) Б В Г А      

            Б) Лісозаготівля;                        б)  Б В А Г               

            В) Лісопиляння;                         в)  В Б А Г                

            Г) Переробка відходів               г)  А Б В Г

 

 6.Торговельний баланс – це:

а) ввезення товарів у країну з-за кордону

 б) співвідношення вартості експорту та імпорту

 в)  річний показник суми експорту та імпорту

 г) вивезення товарів за кордон

7.Основним регіоном концентрації підприємств чорної металургії в Україні є..

       а) Приазов'я         б)Прикарпаття

       в)Придніпров'я       г) Донбас

 

8.В Україні на АЕС припадає більше половини всього виробництва електроенергії. Назвіть три переваги атомних електростанцій над іншими типами електростанцій

 

 а) невичерпність енергоносія та його дешевизна

 б) мають великі встановлені потужності з виробництва й найменшу вагу енергоносія

 в) стабільне у значних обсягах виробництво електричного струму мало залежить від     погодних умов

 г)виробляють дешевший електричний струм, поступається тількі ГЕС

 д) відсутність відходів виробництва

 е)можливість будівництва електростанцій із різною потужністю й використання різних типів пального для виробництва електричного струму

 

9.Оберіть країну лідера з виплавки та експорту сталі :

а)США           б)Україна

 в)Китай        г)Японія

 

10.Використання чужого ресурсу, або передача однією компанією певних функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у певній галузі:

 

 а)офшор               б) рурбанізація

 

в) аутсорсинг        г) кредитування

 

11.Укажіть основну функцію : Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)

 

 а)визначати рівень розвитку медицини у країнах світу

 б)упровадити страхову медицину

 в)розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров’я населення Землі

 г)надавати медичні послуги 

12.Провідною промисловістю кольорової металургії в Україні є:

 

 а)мідна                                       б)алюмінієва

 в)свинцево-цинкова                   г)титаново-магнієва

13.Найбільшими постачальниками деревини на світовий ринок є:

 

а) США, Канада, Україна, Росія

 б) Малайзія, Індонезія, Бразилія, Канада, США

 в)США, Індія, Китай, Бразилія, Росія

 г) Камбоджа, США, Росія, Бразилія

14.Ввезення в країну товарів з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку називають:

          а) експорт                               б) імпорт

           в) торгівельне сальдо           г) торгівельний баланс

15.Виберіть правильні твердження, щодо розвитку автомобілебудування у світі:

 

 а)найвідоміші автомобілебудівні концерни США "ФІАТ" і "Рено"

 

б)провідне місце у світовому автомобілебудуванні належить Росії

 

в) лідером світового автомобілебудування є Японія

 

г)значні потужності автомобілескладання створено в країнах Південо-Східної Азії, що орієнтується на дешеву робочу силу

 

д)автомобілебудування Німеччини значною мірою зорієнтоване на експорт

 

16.Укажіть виробництво, яке контролює ТНК Lenovo

 

  а) Електроніка           б) Хімія органічного синтезу

  в)Фармацевтика        г)Нафтопереробка

17.Виберіть три відповіді з семи. Вкажіть характерні риси автомобілебудування в Україні.

 

 а) Наявний повний цикл виробництва: від виробництва комплектуючих до складання

 

б) Значна частина устаткування морально та фізично застаріла

 

в) Підприємства максимально наближені до центрів розвитку чорної металургії

 

г) Переважає крупновузлове складання іноземних марок автомобілів

 

д)За кількістю зайнятих посідає перше місце серед виробництв переробної промисловості 

 

е)За вартістю продукції посідає перше місце в структурі ВВН

 

є)Розміщені дочірні підприємства провідних автомобільних компаній світу

 

18.У структурі світового пасажирообігу першість належить ... транспорту.

 

 а)Автомобільному         б)Залізничному

 в) Повітряному               г) Водному

19.Які основні чинники розміщення підприємств харчової промисловості?

а)Сировинний та споживчий              б)Споживчий та енергетичний

 в)Сировинний та водний                   г)Споживчий та транспортний

20.Установіть правильну відповідність між країнами Європи та традиційними для них виробництвами харчових товарів.

а)Швейцарія, Нідерланди, Данія − оливкова олія

 б)Італія, Франції, Молдова − тверді сири

 в)Німеччина, Іспанія, Італія − пиво

 г) Норвегія, Ісландія, Латвія − рибні консерви

21.Яке з виробництв текстильної промисловості України працює виключно на імпортній сировині?

 

а) Конопле-джутове                 б)Бавовняне

 в)Вовняне                                 г) Лляне

22.Яка країна втримує світову першість за чисельністю наукового та інженерного персоналу, кількістю технопарків і технополісів?

 

а)Росія                  б)Німеччина

 в)США                  г) Ізраїль

23.Встановіть відповідність між країнами та їх традиційними виробництвами продуктів харчування:

1) Україна                                 а) вино, сири

2) Франція                                 б) соняшникова олія, цукор

3) Німеччина                             в) пиво, ковбаси

 4) Італія                                     г) макаронні вироби, оливкова олія

а)1-А, 2-В, 3-Б,4-Г                б)1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

 

в)1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г               г)1-Г,2-Б,3-А,4-В

 

24.Який вид транспорту України займає І місце за вантажообігом...

 

 а)Електронний               б)Залізничний

 в)Повітряний                   г)Автомобільний

25.Укажіть центри, де розташовані спеціалізовані підприємства з виробництва художніх тканин із вишивкою, килимарство...

 

 а)Опішня, Миргород,Ромни

 б)Решетилівка, Коломия, Богуслав

 в)Петриківка , Радомишль, Новий Яр

26.Вкажіть важливі принципи діяльності СОТ....

 а)сприяння справедливій конкуренції

 б)економіка і політична стабільність

 в)розумне використання митних зборів

 г)торгівля без дискримінації

 д)розширення доступу до ринків

 е)політична взаємодія і безпека

27.Тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 

 

 а)Рекреація                б)Туризм                     в)Відпочинок

 

28.Укажіть міста, що є центрами вищої освіти в Україні..

 

а)Харків, Київ, Одеса, Львів

 б) Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Житомир

 в)Жмерина, Кам'янець-Подільський, Ялта, Севастополь

 г)Донецьк, Луганськ, Харків, Суми

29.Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?

 

 а) виробнича інфраструктура

 б)мінеральні ресурси

 в)технополіси

 г) рекреаційні ресурси

30.Що таке офшор?

 

а) це послуги кредитування

 б)Територіальна частина національного господарства, що має певну спеціалізацію в межах країни

 в)Обмежений район країни з особливо сприятливими умовами для вільного підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності

 г)Фірма чи компанія, що зареєстрована в країні, в якій не має доходів, тому позбавлена повністю або частково оподаткування.

31.Вкажіть країну з найбільшою кількістю міжнародних туристичних відвідувань:

 

а)Росія                  б)США

 в)Франція             г)Єгипет

32.Які товари переважають у структурі експорту з України?

 

а)паливо та електроенергія                                                  б)чорні та кольорові метали

 

в)продукція металургії та сільського господарства            г)вугілля та автомобілі

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
19 травня 2020
Переглядів
3129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку