21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Підсумкова контрольна робота по темі: «Початкові хімічні поняття»

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота по темі: «Початкові хімічні поняття» Дана контрольна робота дозволить перевірити знання учнів 7 класу за І семестр
Перегляд файлу

Дата: ________ Клас: _____ ПІБ учня: __________________________________________

Контрольна робота по темі: «Початкові хімічні поняття»

Варіант №1

1. Який заряд має атом?

    а) позитивний;   б) негативний;  в) нейтральний;   г) непостійний у часі.

Відповідь: ___

2. Довкола атомного ядра розміщені:

    а) протони;   б) нейтрони;  в) електрони;   г) катіони й аніони.

Відповідь: ____

3. Поділіть ці хімічні елементи на метали й неметали: C, N, Fe, Zn, Na.

Метали: _________________ Неметали: ____________________

 

4. Дано формули: NaCl, H2, H2O, CO2, O3.

Завдання: запишіть окремо формули простих і складних речовин.

               Прості речовини:    ____________________________________________________

               Складні речовини:  ____________________________________________________

5. Встановіть відповідність щодо хімічних елементів:

        А – Ca;      1 – порядковий номер дорівнює  11;

        Б – O;     2 – відносна атомна маса становить 16;

        В – C;      3 – знаходиться у 4 періоді;

        Г – Na;      4 – знаходиться у IV групі.

Відповідь: А____Б____В____Г____

6. Запишіть словами вимову хімічної формули або навпаки: за вимовою – саму формулу:

    а) H2SO4 читається як  _______________________________________________________

    б) C2H5OH читається як ______________________________________________________

    в) ферум-ес-о-чотири  записується як  __________________________________________

    г) магній-три-пе-о-чотири-двічі  записується як  _________________________________

7. Поясніть терміни:

    а) атом – це  _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    б) валентність – це  _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    в) хімічний елемент – це  ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Визначте валентність елементів у сполуках (розрахунки запишіть на окремому аркуші):

    а) Cl2O;   Відповідь: валентність Хлору дорівнює __________.

    б) SO3;  Відповідь: валентність Сульфуру дорівнює _______.

    в) H2S;  Відповідь: валентність Сульфуру дорівнює _______.

    г) CH4;  Відповідь: валентність Карбону дорівнює  ________.

9. Знаючи валентність хімічних елементів, складіть формули речовин (розрахунки записувати не потрібно, виконайте їх на окремому аркуші):

    а) PxCly, Фосфор тривалентний, Хлор одновалентний. Формула: _________________

    б) NxOy,  Нітроген чотиривалентний.     Формула: _________________

    в) HxCly, Хлор одновалентний.     Формула: _________________

    г) CxOy,  Карбон двовалентний.     Формула: _________________

10. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин із завдання 8 (обчислення здійсніть на окремому аркуші, у бланку запишіть лише відповіді):

    а) Mr = ______;   б) Mr = ______;    в) Mr = ______;    г) Mr = ______;

11. Опишіть якісний і кількісний склад сполук з завдання 8 (заповніть таблицю, потрібні розрахунки виконайте на окремому аркуші):

Характеристика

Хімічні сполуки (формули)

Cl2O

SO3

H2S

CH4

Містить наступні хімічні елементи (символ та назва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісний вміст хімічних елементів

(символ та кількість атомів елемента)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова частка елемента в речовині

ω = ___ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Визначте, скільки протонів, нейтронів і електронів міститься у атомах хімічних елементів:

    а) K  містить:   протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

    б) Zn містить:  протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

    в) C містить:  протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

    г) Na містить:   протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

 

Додаткове завдання.

13. Дано формулу сполуки: NaFe(SO4)2.

Обчисліть:

 а) її відносну молекулярну масу;

 б) загальну кількість усіх атомів у сполуці;

 в) відносну масову частку Оксисену в сполуці;

 г) кількість металів і кількість неметалів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів: _____  Оцінка: ___

 

Учитель: ____________ /________________


Дата: ________ Клас: _____ ПІБ учня: __________________________________________

Контрольна робота по темі: «Початкові хімічні поняття»

Варіант №2

1. Який заряд має атомне ядро?

    а) позитивний;   б) негативний;  в) нейтральний;   г) непостійний у часі.

Відповідь: ___

2. Які частинки мають негативний заряд?

    а) протони;   б) нейтрони;  в) електрони;   г) звичайні атоми.

Відповідь: ____

3. Поділіть ці хімічні елементи на метали й неметали: Ca, Mg, O, P, Cu.

Метали: _________________ Неметали: ____________________

 

4. Дано формули: C2H5OH, O2, Cl2, HCl, N2.

Завдання: запишіть окремо формули простих і складних речовин.

               Прості речовини:    ____________________________________________________

               Складні речовини:  ____________________________________________________

5. Встановіть відповідність щодо хімічних елементів:

        А – H;      1 – порядковий номер дорівнює  26;

        Б – Al;     2 – відносна атомна маса становить 27;

        В – Fe;      3 – знаходиться у 1 періоді;

        Г – Mg;      4 – знаходиться у II групі.

Відповідь: А____Б____В____Г____

6. Запишіть словами вимову хімічної формули або навпаки: за вимовою – саму формулу:

    а) H3PO4 читається як  _______________________________________________________

    б) NaHCO3 читається як  _____________________________________________________

    в) магній-це-о-три записується як  _____________________________________________

    г) ферум-ен-о-три-двічі записується як _________________________________________

7. Поясніть терміни:

    а) молекула – це  ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    б) відносна атомна маса – це _________________________________________________

____________________________________________________________________________

    в) йони – це _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Визначте валентність елементів у сполуках (розрахунки запишіть на окремому аркуші):

    а) Cl2O7;   Відповідь: валентність Хлору дорівнює __________.

    б) SO2;  Відповідь: валентність Сульфуру дорівнює _______.

    в) SiH4;  Відповідь: валентність Силіцію дорівнює  ________.

    г) PH3;  Відповідь: валентність Фосфору дорівнює ________.

9. Знаючи валентність хімічних елементів, складіть формули речовин (розрахунки записувати не потрібно, виконайте їх на окремому аркуші):

    а) PxCly, Фосфор п’ятивалентний, Хлор одновалентний. Формула: _________________

    б) NxOy,  Нітроген двовалентний.     Формула: _________________

    в) HxSy, Сульфур двовалентний.     Формула: _________________

    г) CxOy,  Карбон чотиривалентний.    Формула: _________________

10. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин із завдання 8 (обчислення здійсніть на окремому аркуші, у бланку запишіть лише відповіді):

    а) Mr = ______;   б) Mr = ______;    в) Mr = ______;    г) Mr = ______;

11. Опишіть якісний і кількісний склад сполук з завдання 8 (заповніть таблицю, потрібні розрахунки виконайте на окремому аркуші):

Характеристика

Хімічні сполуки (формули)

Cl2O7

SO2

SiH4

PH3

Містить наступні хімічні елементи (символ та назва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісний вміст хімічних елементів

(символ та кількість атомів елемента)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова частка елемента в речовині

ω = ___ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Визначте, скільки протонів, нейтронів і електронів міститься у атомах хімічних елементів:

    а) Si  містить:   протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

    б) Ba містить:  протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

    в) F містить:  протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

    г) Ca містить:   протонів: ______ електронів: ______ нейтронів: _______________

 

Додаткове завдання.

13. Дано формулу сполуки: Ca(H2PO4)2.

Обчисліть:

 а) її відносну молекулярну масу;

 б) загальну кількість усіх атомів у сполуці;

 в) відносну масову частку Оксисену в сполуці;

 г) кількість металів і кількість неметалів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів: _____  Оцінка: ___

 

Учитель: ____________ /________________

docx
Додано
21 грудня 2020
Переглядів
607
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку