Підсумкова річна контрольна робота за курс 10 класу з Всесвітньої історії

Про матеріал
Метеріал відповідає вимогам програми "Всесвітня історія" 10 кл. Використано 5 типів завдань: 1) тести з одним варіантом відповіді 2) завдання на пошук відповідності 3) завдання з 3 відповідями 4) встановлення хронологічної послідовності 5) запитання (на вибір) з відкритою відповіддю. Передбачена робота з ілюстративним матеріалом і картою
Перегляд файлу

Підсумкова   робота з всесвітньої історії за курс 10 класу

36 балів роботи = 12 б.оцінки

За темами:

 •         Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та революції
 •         Повоєнне облаштування світу.
 •         Провідні держави світу в міжвоєнний період
 •         Країни Центрально-східної Європи.
 •         Держави Азії та Латинської Америки.  
 •         Передумови Другої світової війни
 •         Друга світова війна
 •         Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період

 

І. Завдання з вибором 1 відповіді (по 1 б.)

1. Оберіть тезу, що містить НЕправильне твердження щодо І світової війни:

А у війні 1914-1918 рр. протистояли країни-учасниці військово-політичних блоків: Антанти (Англія, Франція і Росія) і  Троїстого блоку (Німеччина, Австро-Угорщина,Італія ) та їх союзники

Б Основними причинами війни стали економічне протистояння країн Європи, гонка озброєнь і боротьба за переділ колоній

В Під час І світової війни вперше в світі були використані танки, підводні човни («підводна війна») і бойові отруйні гази

Г За підсумками І світової війни перемогли країни Троїстого Союзу

 

2. Оберіть угоду/угоди, що НЕ відноситься до Версальсько-Вашингтонської системи забезпечення миру після І світової війни:

А Сен-Жерменський, Транонський, Севрсьский, Нейїський

Б Хартія Об’єднаних націй

В «пакт Бріана-Келлога»

Г економічні «План Дауеса» і «План Юнга»

 

3. Період міжвоєнного часу 1919-1939 рр. в світовій економіці характеризується 2 ознаками:  

А  1, 3      Б  1, 4      В   2, 3        Г  2,4

 1) економічне зростання в "шалених двадцятих"         3) "стабільність і прогрес" 1930-х

2) "інфляція і дефіцит" 1921-1929 рр.                            4) "Велика депресія" 1929-1933 рр.

                       

4. Для провідних країн світу (США, Англії, Франції) у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) характерне:

А утвердження економічної стабільності та відсутність економічних криз

Б  скасування елементів державного регулювання і втручання в економічні процеси

В поширення робітничих рухів та розвиток соціального законодавства (8-год.робочий день, право на пенсії, відпустки тощо)

Г надання незалежності усім своїм колоніям

 

5. Нацистсько-фашистські режими було встановлено у 1920-1930-х рр. в таких країнах : 

А Велика Британія  і США                                            Б Німеччина і Італія

В Франція і СРСР (Радянська Росія)                             Г Іспанія і Ірландія

 

6. Оберіть основні положення комуністичної доктрини СРСР: 

А 1, 2, 3, 4             Б 1, 2, 4, 6                   В 2, 4, 5, 6                       Г 4, 5, 6, 7

1) знищення приватної власності як кореня усіх суспільних негараздів    

2) диктатура (правління) пролетаріату (робітничого класу)  

3)  демократичне правління усіх класів  

4) створення безкласового суспільства 

5)  комуністичне суспільство має складатися лише з робітників і селян 

6) комунізм можна встановити лише шляхом знищення буржуазії та капіталістів  

7) комунізм з'являється шляхом угод робітників і буржуазії

Зображення без підпису7.  Перед вами німецький та радянський плакати. Їх можна назвати ілюстрацією такої ознаки тоталітаризму як:

А сильна армія

Б культ вождя - людини з сильною владою

В  прийняття демократичної Конституції

Г боротьба проти капіталістів США

 

8. Оберіть терміни і поняття, що характеризують розвиток країн Латинської Америки у 1920-30-х рр..:

А політика  «доброго сусіда» , рабство, тенентисти, свадеші

Б каудильйо, хунта, латифундія, політика «кийка та долара»

В політика  умиротворення, пеони,  соціалістичні режими, фазенда

Г «рух 4 травня»,  рух «неприєднання», національні революції, латинський капіталізм

 

9. Яке поняття відповідає визначенню: «Знищення окремих груп населення за расовими, національними, етнічними або релігійними мотивами, а також штучне створення життєвих умов не сумісних із життям»?

А геноцид              Б депортація           В дискримінація             Г расизм

 

 

10. До масової культури, що з’явилася у міжвоєнний період  НЕ відноситься:

А джаз             Б мюзикл            В кінематограф                      Г  олімпійський рух

 

ІІ. Завдання на співставлення (по 4 б. )

11. Впізнайте країну на карті, встановіть відповідність між цифрою країни та поняттями, які характеризують її історію у 1920-1930-х рр..

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

А «рух 4 травня», Гоміньдан, громадянська війна, «Великий похід», Маньчжоу-Го

Б республіка, Конституція, меджліс,  «батько нації», демократичні реформи

В  мілітаризація, «Азія для азіатів», меморандум Танаки, експансіонізм, тоталітаризм

Г шах, відновлення суверенітету, Пехлевиди, світська держава

Д  «Соляний похід», ґандизм, кампанії громадянської непокори, Акт про управління

 

12. Впізнайте  документ за його змістом

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1  Договір між Німеччиною та Італією про політичну та військову співпрацю строком на 10 років;

2 договір про розмежування «сфер інтересів» між СРСР та Німеччиною

3  Договір, що передбачав відторгнення від Чехословаччини Судетської області;

4  військово-політичний союз Німеччини та Японії, що передбачав взаємодію у боротьбі проти спільних ворогів

А «Вісь Берлін– Рим–Токіо»

Б Мюнхенська угода;

В  пакт Молотова–Ріббентропа;

Г «Сталевий пакт»;

Д  Антикомінтернівський пакт

 

13.Упізнайте діяча культури :

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1 відкривач штучної радіоактивності 

2 актор німого кіно

3 творець теорії відносності

4 відкривач першого антибіотику – пеніциліну 

А С.Далі

Б  А.Ейнштейн

В  Ч.Чаплін

Г  А.Флемінг

Д І. і Ф. Жоліо-Кюрі

 

ІІІ. Завдання на вибір декількох правильних відповідей  (по 3 бали)

14. Оберіть три спільні риси розвитку країн Центральної і Східної Європи в 1920-1930-х рр.

 

 

 

 

 

1) Післявоєнні революції поєдналися з міждержавними конфліктами щодо встановлення кордонів

2) встановлення комуністичної влади у більшості країн в 1920-х рр..

3)  встановлення республіки  і демократичних режимів в усіх країнах в 1920-х рр.

4) орієнтація у зовнішній політиці на країни Антанти в 1920-х рр..

5) бурхливий промисловий розвиток, переважання національних інвестицій

6) слабкість демократичних традицій призвела до домінування авторитарних режимів у 1930-х рр..

7) створення міцного середнього класу, подолання розриву у доходах між багатими і бідними

 

15. Оберіть три тези, які характеризують Другу світову  війну

 

 

 

 

 

 

1) Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, а завершилась 2 вересня 1945 року.

2) Воюючими сторонами стали вісь «Берлін – Рим – Лондон»  і антисталінська коаліція

3)  план «Ост», голокост, концтабори, остарбайтери – такі поняття характеризують «новий порядок» нацистів на захоплених землях

4) про відкриття Другого фронту у Європі країни «Великої трійки» домовились під час Кримської (Ялтинської) конференції

5) переломними битвами ( що дозволили Антигітлерівській коаліції перехопити воєнну ініціативу)  є  Сталінградська битва, битва під Ель-Аламейном і битва біля атолу Мідуей

6) «рух Опору» знайшов свій вияв у колабораціонізмі населення завойованих територій

7) суд над воєнними злочинцями відбувся на Берлінському судовому процесі

 

ІV. Завдання на встановлення хронологічної послідовності (4 б.)

16. Розташуйте події у хронологічній послідовності:         

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

А прийняття «Декларації Бальфура» 

Б утворення Британської Співдружності націй

В утворення СРСР

Г створення Організації об’єднаних націй (ООН)

 

V. Завдання з відкритою відповіддю (4 бала)

17. Виконайте 1 завдання на вибір

17.1. У чому ви вбачаєте внесок в історію одного з таких військових і політичних діячів: В.Черчілль, Ф. Рузвельт, Й. Сталін, Ш. де Голль, К.Ататюрк, Д.Неру. 

17.2. Чому вину за розв’язання Другої світової війни покладають не тільки на Німеччину, а й на СРСР? Аргументуй свою думку (щонайменше 3 аргументи)

17.3. Висловіть і обгрунтуйте власні судження щодо наслідків і уроків Другої світової війни

17.4. Визначте основні ідеї та течії у розвитку культури 1920-1930-х рр.

17.5. Охарактеризуйте розвиток техніки та зміни у повсякденному житті людини 1920-1930-х рр.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Климпуш Марія
  Системно, креативно, логічно, послідовно...
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Kyryl
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Бойко Вадим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Raissa Raisa
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Борова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
11 квітня 2022
Переглядів
20308
Оцінка розробки
4.9 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку