21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Підсумкова робота з теми "Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів"

Про матеріал
Завдання для контролю знань учнів з теми "Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів" дозволять виявити рівень засвоєння навчального матеріалу.
Перегляд файлу

Тести з теми «Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів»

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. До материків належить:

А) Америка;

Б) Азія;

В) Європа;

Г) Євразія.

 1. Оберіть частину світу, яка повністю розташована в Західній півкулі:

А) Європа;

Б) Африка;

В) Америка;

Г) Антарктида.

 1. Найбільший за площею океан:

А) Атлантичний;

Б) Тихий;

В) Північний Льодовитий;

Г) Індійський.

 1. За змістом розрізняють карти:

А) тематичні;

Б) карти світу або карти півкуль;

В) навчальні;

Г) великомасштабні.

 1. Яка з названих карт є загальногеографічною?

А) карта природних зон;

Б) фізична карта;

В) кліматична карта;

Г) карта ґрунтів.

 1. Сонце перебуває в зеніті над Північним тропіком:

А) 22 грудня;

Б) 21 березня;

В) 23 вересня;

Г) 22 червня.

 1. Укажіть причину сплющення Землі біля полюсів:

А) осьове обертання Землі;

Б) орбітальний рух Землі;

В) нахил земної осі до площини орбіти;

Г) розміри Землі.


 1. Найдавнішою геологічною ерою в історії розвитку Землі була:

А) палеозойська;

Б) кайнозойська;

В) архейська;

Г) мезозойська.

 1. Зазначте, де найбільша потужність земної кори:

А) під океанами;

Б) під горами;

В) під височинами;

Г) під рівнинами.

 1.  Укажіть, який материк не був частиною Гондвани:

А) Південна Америка;

Б) Антарктида;

В) Північна Америка;

Г) Австралія.

 1.  У результаті зіткнення материкової і океанічної літосферних плит утворюються:

А) глибоководні жолоби і гори;

Б) розломи;

В) складчасті гори;

Г) серединно-океанічні хребти.

 1.  Укажіть найдавнішу за геологічним віком тектонічну структуру:

А) Серединноатлантичний хребет;

Б) Східноєвропейська платформа;

В) Західносибірська платформа;

Г) Тихоокеанський пояс складчастості.

 1.  Складчасті гори поширені переважно в областях:

А) герцинської складчастості;

Б) давніх платформ;

В) мезозойської складчастості;

Г) альпійської складчастості.

 1.  Давнім платформам на поверхні Землі відповідають:

А) рівнини;

Б) гори;

В) рівнини і гори;

Г) глибоководні западини.

 1.  Найбільший кут падіння сонячних променів протягом року спостерігається:

А) на полюсах;

Б) на екваторі;

В) у тропіках;

Г) у помірних широтах.

 1.  Не поділяється на кліматичні області кліматичний пояс:

А) екваторіальний;

Б) субтропічний;

В) тропічний;

Г) помірний.

 1.  Оберіть правильне закінчення твердження: «Під час просування вглиб материків ...»

А) амплітуди сезонних температур менші;

Б) кількість опадів більша;

В) амплітуди сезонних температур більші;

Г) посилюється мусонна циркуляція.

 1.  Постійні вітри, що дмуть від тропічних широт до екватора – це:

А) західні вітри;

Б) стокові вітри;

В) пасати;

Г) мусони.

 1.  Назвіть правильну відповідь, де вказані пояси, в яких зустрічаються тропічні повітряні маси:

А) екваторіальний, тропічний, помірний;

Б) субекваторіальний, тропічний, субтропічний;

В) субтропічний, помірний, субарктичний;

Г) субтропічний, тропічний, екваторіальний.

 1.  Найбільшим за розмірами природним комплексом є:

А) материк;

Б) географічний пояс;

В) природна зона;

Г) географічна оболонка.

 

Завдання на встановлення відповідності

 1. Установіть відповідність тектонічними структурами та формами рельєфу:

1. Південноамериканська платформа                          

2. Індостанська платформа

3. область альпійської складчастості

4. серединно-океанічний хребет

А) гори Анди

Б) плоскогір’я Декан

В) глибоководний океанічний жолоб

Г) Північноатлантичний хребет

Д) Бразильське плоскогір’я                    

 1. Установіть відповідність між географічним явищем та датою, коли воно відбулось:

          1. день зимового сонцестояння

          2. день весняного рівнодення

          3. день літнього сонцестояння

          4. день осіннього рівнодення

А) 22 червня

Б) 22 грудня

В) 23 вересня

Г) 24 серпня

Д) 21 березня                  

 1. Установіть відповідність між вказаними територіями та типами кліматів:

          1. центр Азії

          2. північ Африки

          3. захід Європи

          4. південь Євразії

А) мусонний

Б) морський

В) континентальний

Г) середземноморський

Д) помірно-континентальний                  

 1. Установіть відповідність між повітряними масами і властивостями повітря:

          1. екваторіальні

          2. тропічні

          3. помірні

          4. арктичні

А) жарке, сухе, запилене

Б) холодне, сухе, прозоре

В) взимку холодне, влітку жарке

Г) дуже холодне, сухе, прозоре

Д) жарке, вологе                  

 1. Установіть відповідність між природними зонами та типами ґрунтів:

          1. савани

          2. мішані ліси

          3. тундра

          4. степ

А) червоні фералітні

Б) глеєві

В) дерново-підзолисті

Г) торф’яно-болотні

Д) чорноземи                  

 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

 1. Зазначте широти, на яких Сонце може перебувати в зеніті:

А) 52° пн.ш.

Б) 45° пд.ш.

В) 23°27' пн.ш.

Г) 66°33' пд.ш.

Д) 15°30' пн.ш.

Е) 90° пд.ш.

Є) 20°30' пн.ш.

 1. Оберіть наслідки обертання Землі навколо своєї осі:

         А) зміна пір року

         Б) зміна часу на планеті

         В) мусони та фенологічні зміни

         Г) зміна дня і ночі

         Д) наявність поясів освітленості

         Е) добова активність тварин

         Є) зміна полуденної висоти Сонця

 1. Виберіть правильне твердження:

          А) Основні форми рельєфу – гори і рівнини

          Б) Платформа – відносно стійка ділянка земної кори

          В) Мусони – це постійні вітри, що дмуть до екватора

          Г) Осадовий чохол почав формуватися в архейську еру

          Д) В океанічній земній корі відсутній гранітний шар гірських порід

          Е) Карти масштабом 1: 200000 відносять до дрібномасштабних

          Є) Природна зона саван сформувалася  в помірному кліматичному поясі

 1. Виберіть з переліку холодні течії:

         А) Бразильська

         Б) Перуанська

         В) течія Західних вітрів

         Г) Гольфстрім

         Д) Північнотихоокеанська

         Е) Східноавстралійська

         Є) Сомалійська

 1. Виберіть з переліку зональні природні комплекси:

         А) природні підзони

         Б) материки

         В) гори

         Г) природні зони

         Д) природні країни

         Е) географічні пояси

         Є) океани


Завдання відкритого типу

Чи можна стверджувати, що молоді гори завжди високі, а старі – низькі? Свою відповідь обґрунтуйте, наводячи конкретні приклади.

 

Тести з теми «Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів»

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. До частин світу належить:

А) Азія;

Б) Північна Америка;

В) Південна Америка;

Г) Євразія.

 1. Оберіть материк, який повністю знаходиться у Східній півкулі:

А) Африка;

Б) Південна Америка;

В) Антарктида;

Г) Австралія.

 1. Найменшу площу займає океан:

А) Атлантичний;

Б) Тихий;

В) Північний Льодовитий;

Г) Індійський.

 1. За охопленням території розрізняють карти:

А) туристичні;

Б) карти материків і океанів;

В) загальногеографічні;

Г) дрібномасштабні.

 1. Яка з названих карт не є тематичною?

А) тектонічна карта;

Б) карта солоності вод Світового океану;

В) карта кліматичних поясів;

Г) топографічна карта.

 1. Сонце перебуває в зеніті над Південним тропіком:

А) 22 грудня;

Б) 21 березня;

В) 23 вересня;

Г) 22 червня.

 1. Укажіть причину відхилення постійних вітрів від основного (первісного) напрямку:

А) чергування поясів високого та низького тиску;

Б) орбітальний рух Землі;

В) осьове обертання Землі;

Г) нахил земної осі до площини орбіти.

 1. Сучасна геологічна ера в історії розвитку Землі:

А) палеозойська;

Б) кайнозойська;

В) архейська;

Г) мезозойська.

 1. Зазначте, де найменша потужність земної кори:

А) під океанами;

Б) під горами;

В) під височинами;

Г) під рівнинами.

 1.  Відповідно до теорії А. Вегенера, єдиний прадавній материк на Землі мав назву:

А) Гондвана;

Б) Пангея;

В) Лавразія;

Г) Атлантида.

 1.  У результаті розходження літосферних плит океанічного типу утворюються:

А) складчасті гори;

Б) розломи;

В) глибоководні жолоби і гори;

Г) серединно-океанічні хребти.

 1.  Укажіть наймолодшу за геологічним віком тектонічну структуру:

А) Уральська складчаста область;

Б) Сибірська платформа;

В) Західносибірська платформа;

Г) Серединноатлантичний хребет.

 1.  Щитам у рельєфі відповідають:

А) складчасті гори;

Б) низовини;

В) височини та плоскогір’я;

Г) брилові гори.

 1.  Вісь Землі має постійний кут нахилу до площини орбіти:

А) 33°66';

Б) 66°33';

В) 63°36';

Г) 36°63'.

 1.  Найменший кут падіння сонячних променів протягом року спостерігається:

А) на полюсах;

Б) на екваторі;

В) у тропіках;

Г) у помірних широтах.

 1.  Не поділяється на кліматичні області кліматичний пояс:

А) субтропічний;

Б) тропічний;

В) помірний;

Г) арктичний.

 1.  Оберіть правильне закінчення твердження: «Чим ближче до екватора, тим ...»

А) атмосферний тиск вищий;

Б) середньорічні температури повітря вищі;

В) менша кількість опадів;

Г) амплітуди сезонних температур більші.

 1.  Вітри, що змінюють свій напрям двічі на рік за сезонами – це:

А) західні вітри;

Б) стокові вітри;

В) пасати;

Г) мусони.

 1.  Назвіть правильну відповідь, де вказані пояси, в яких зустрічаються помірні повітряні маси:

А) екваторіальний, тропічний, помірний;

Б) субекваторіальний, тропічний, субтропічний;

В) субтропічний, помірний, субарктичний;

Г) субтропічний, тропічний, екваторіальний.

 1.  Найбільшим зональним природним комплексом є:

А) географічний пояс;

Б) материк;

В) океан;

Г) природна зона.

 

Завдання на встановлення відповідності

 1. Установіть відповідність тектонічними структурами та формами рельєфу:

1. область герцинської складчастості                         

2. область альпійської складчастості

3. серединно-океанічний хребет

4. глибоководний океанічний жолоб

А) Східноєвропейська рівнина

Б) Уральські гори

В) Маріанський жолоб

Г) Південноатлантичний хребет

Д) гори Гімалаї                   

 1. Установіть відповідність між вказаними територіями та океанами, які їх омивають:

          1. захід Австралії

          2. захід Африки

          3. північ Євразії

          4. захід Америки

А) Атлантичний

Б) Північний Льодовитий

В) Індійський

Г) Тихий

Д) Південний                  

 1. Установіть відповідність між вітрами та їхніми характеристиками:

          1. мусони

          2. пасати

          3. західні вітри

          4. бриз

А) слабкий вітер, який вдень дме з моря на сушу, а вночі – з суші на море

Б) сильний вітер у горах

В) постійні вітри, які дмуть від тропіків у бік екватора

Г) постійні вітри помірних широт

Д) сезонний вітер, який влітку дме з океану на суходіл, а взимку – з суходолу в бік океану                 

 1. Установіть відповідність між тепловими поясами Землі та межами їх простягання:

          1. жаркий

          2. помірні

          3. холодні

          4. пояси вічного холоду

А) простягаються між полярним колом і екватором

Б) розміщений обабіч екватора і обмежений з обох боків ізотермою +20°С

В) обмежені ізотермами  +20°С і +10°С найтеплішого місяця

Г) розташовані навколо полюсів і оточені ізотермою 0°С найтеплішого місяця

Д) розташовані між ізотермами  +10°С і 0°С найтеплішого місяця             

 1. Установіть відповідність між природними зонами та їхніми природними особливостями:

          1. арктичні пустелі

          2. пустелі

          3. тундра

          4. степ

А) серед рослин переважають мохи і лишайники

Б) природна зона найродючіших ґрунтів

В) рослини мають довге коріння і листки у вигляді голок

Г) вологе жарке літо і жарка посушлива зима

Д) постійно холодна погода протягом року                  

 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

 1. Зазначте широти, на яких Сонце ніколи не може перебувати в зеніті:

А) 0° ш.

Б) 45° пд.ш.

В) 23°27' пн.ш.

Г) 66°33' пд.ш.

Д) 15°30' пн.ш.

Е) 52° пн.ш.

Є) 20°30' пд.ш.

 1. Оберіть наслідки обертання Землі навколо Сонця:

         А) зміна пір року

         Б) зміна часу на планеті

         В) наявність поясів освітленості

         Г) денний і нічний бриз

         Д) зміна дня і ночі

         Е) добова активність тварин

         Є) зміна полуденної висоти Сонця

 1. Виберіть правильне твердження:

          А) Холодні течії роблять клімат прибережних територій більш вологим

          Б) Частиною давнього материка Лавразія була Південна Америка

          В) Карта масштабу 1: 500 000 – середньомасштабна

          Г) Для помірних широт характерні постійні східні вітри

          Д) Ділянки платформи, де кристалічний фундамент виступає на поверхню, називаються щитами

          Е) В природній зоні вологих екваторіальних лісів існує зміна сезонів

          Є) Характерною особливістю материкової земної кори є те, що вона складається з осадового, гранітного і базальтового шарів гірських порід

 1. Виберіть з переліку теплі течії:

         А) Бразильська

         Б) Перуанська

         В) течія Західних вітрів

         Г) Гольфстрім

         Д) Північноатлантична

         Е) Каліфорнійська

         Є) Бенгельська

 1. Виберіть з переліку азональні природні комплекси:

         А) материки

         Б) географічні пояси

         В) гори

         Г) природні країни

         Д) природні зони

         Е) географічна оболонка

         Є) природні підзони

 

Завдання відкритого типу

Поясніть походження поясів низького атмосферного тиску на екваторі та у помірних широтах, поясів високого тиску – на полюсах та у тропічних широтах. Які наслідки для нашої планети має такий їх розподіл?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. надо Вітє
  Дуже хороша контрольна робота! Дякую за те, що виклали
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
30 травня 2020
Переглядів
2106
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку