Усі уроки курсу «Сліпий метод набору» (навчально-методичний посібник)

Про матеріал

Робота містить розробки уроків до вивчення курсу «Сліпий метод набору». Цікаві, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань. Використання ігрових моментів на уроці з урахуванням вікових особливостей

Зміст

ВСТУП.. 6

ОРІЄНТОВАНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ. 8

ТЕМА 1. ВСТУП(2 год). 13

Урок №1. Тема. Правильна постава під час роботи за комп'ютером. Правила безпечної роботи. 13

Урок №2 Тема. Клавіатура, положення рук під час друку. 16

ТЕМА 2.ВИВЧЕННЯ КЛАВІАТУРИ. СЕРЕДНЯ ЛІНІЯ КЛАВІШ(16 год. 21

Урок №3. Тема. Клавіатура ПК. Типи клавіатур. 21

Урок №4 Тема .Основні групи клавіш. Клавіші перемикачі 26

Урок №5 Тема.Розкладка клавіатури. Механічна розкладка. Функціональна та візуальна розкладка. Клавіатурні тренажери. 30

Урок №6 Тема. Українська, латинська ти російська розкладки. 38

Урок №7 Тема. Вивчення середньої лінії клавіатури. Положення рук під час введення тексту – літери «а» та «о». Розташування клавіш середньої лінії української клавіатур. 42

Урок №8 Тема. Клавіші «Забій», «Пробіл» , «Delete». 46

Урок №9 Тема. Набір середніми пальцями рук – літери «в» та «л». 49

Урок №10 Тема. Контроль якості введення тексту. 52

Урок №11 Тема. Набір безіменними пальцями – літери «і» та «д». 56

Урок № 12. Тема. Набір безіменними пальцями – літери «і» та «д». 59

Урок №13 Тема.Набір мізинцями – літери «ф», «ж» та «є». 62

Урок № 14 Тема. Набір мізинцями – літери «ф», «ж» та «є». 64

Урок №15 Тема. Набір вказівним пальцем рук «п» та «р». 67

Урок №16 Тема. Набір вказівним пальцем рук «п» та «р». 70

Урок №17 Тема. Введення літер. 74

Урок №18 Тема.Контроль якості введення тексту. 76

ТЕМА 3.ФОРМУВАННЯ НАВИК ДРУКУ .ВЕРХНЯ ЛІНІЯ КЛАВІАТУРИ. ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ (13 год). 80

Урок №19 Тема.Основні прийоми створення тексту . Вводити текст з клавіатури в текстовому редакторі Word Pad80

Урок №20 Тема.Виправлення помилок. 83

Урок №21 Тема.Вивчення верхньої лінії клавіатури. Набір вказівними пальцям – літери «к» , «г» , «е» та «н»86

Урок № 22 Тема. Набір вказівними пальцям – літери «к» , «г» , «е» та «н». 90

Урок № 23 Тема. Набір середніми пальцями рук – літери «у» та «ш». 91

Урок № 24 Тема.Набір середніми пальцями рук – літери «у» ті «ш». 93

Урок №25 Тема. Контроль якості введення тексту. 95

Урок №26 Тема. Набір безіменними пальцями – літери «ц» та «щ». 97

Урок №27 Тема. Набір безіменними пальцями – літери «ц» та «щ». 99

Урок №28 Тема. Набір мізинцями – літери «й», «з», «х», «ї». 101

Урок № 29 Тема.Набір мізинцями – літери «й», «з», «х», «ї». 103

Урок 30. Введення літер. 104

Урок 31. Контроль якості введення тексту. 107

ТЕМА 4.Формування навик друку. Нижня лінія клавіатури. (11 год). 109

Урок №32 Тема.Основні прийоми створення тексту . Правила редагування тексту, відміняти останню дію109

Урок №33 Тема. Вивчення нижньої лінії клавіатури. Набір вказівними пальцям – літери «м», «ь», «и» та «т»112

Урок № 34 Тема.Набір вказівними пальцям – літери «м», «ь», «и» та «т». 115

Урок №35 Тема. Набір середніми пальцями рук – літери «с» та «б». 116

Урок № 36 Тема.Набір середніми пальцями рук – літери «с» та «б». 117

Урок № 59 Апостроф. Розділові знаки “крапка” та “кома”. 153

Видаліть зайві пробіли. 160

Видаліть зайві літери. 161

Виправте помилки у двовіршах. 163

Виправте помилки у тексті 163

Сформуйте з наступного тексту один абзац. 163

Напишіть відгадки до загадок. 165

Секрети клавіатури.. 166

Тема уроку: Формування навик друку середньої лінії клавіатури. Контроль якості введення тексту. 190

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. 198

ГІМНАСТИКА ПАЛЬЦІВ. 200

ДОГЛЯД ЗА ОЧИМА.. 201

У наведеному тексті замініть цифри буквами: 1—0 2—А 3-Е. 1

Видаліть зайве слово. 1

Вставте пропущені голосні букви згідно з взірцем.. 1

Прочитайте текст, дайте йому назву, розділіть його на речення. 2

Загадка. 2

Аналогія. 2

Навпаки. 3

Допишіть речення. 3

Перегляд файлу

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Відділ освіти Чугуївської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

Усі уроки курсу  «Сліпий метод набору»

(навчально-методичний посібник)

 

Комбарова Анжеліка Олександрівна вчитель математики та інформатики

Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Чугуївської районної ради

Харківської області

 

 

 

 

Чугуїв

2015

Усі уроки курсу «Сліпий метод набору»

(навчально-методичний посібник).-

Чугуївський район, Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2014.-

 

 

Автор-укладач:

 Комбарова Анжеліка Олександрівна вчитель математики та інформатики Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

 

 

 Рекомендовано радою методичного кабінету відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації ( протокол №3 від 15.01.2015)

 

 

 

Робота містить розробки уроків до вивчення курсу «Сліпий метод набору».

Цікаві, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань. Використання ігрових моментів на уроці з урахуванням вікових особливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

 

 

Зміст

ВСТУП ................................................................................................................................................................. 4

ОРІЄНТОВАНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ .................................................................................................... 6

ТЕМА 1. ВСТУП(2 год) ............................................................................................... 11

Урок №1. Тема. Правильна постава під час роботи за комп’ютером. Правила безпечної роботи ..... 11

Урок №2 Тема. Клавіатура, положення рук під час друку ...................................................................... 14

Урок №3. Тема. Клавіатура ПК. Типи клавіатур........................................................................................ 19

Урок №4  Тема .Основні групи клавіш. Клавіші перемикачі ................................................................... 24

Урок  №5   Тема.Розкладка клавіатури. Механічна розкладка. Функціональна та візуальна

розкладка. Клавіатурні тренажери ........................................................................................................... 28 Урок  №6  Тема. Українська,  латинська ти російська розкладки ........................................................... 35

Російські розкладки клавіатури ................................................................................................................. 37

Українські розкладки клавіатури .......................................................................................................... 38

Урок  №7  Тема. Вивчення середньої лінії клавіатури. Положення рук під час введення тексту – літери «а» та «о». Розташування клавіш середньої лінії  української клавіатур ................................... 40 Урок №8   Тема. Клавіші  «Забій», «Пробіл» , «Delete» ........................................................................... 44

Урок  №9 Тема. Набір середніми пальцями рук – літери «в» та «л» .................................................... 47

Урок № 59  Апостроф. Розділові знаки “крапка”  та “кома” ................................................................. 140

Видаліть зайві пробіли ................................................................................................................................. 147

Видаліть зайві літери .................................................................................................................................... 148

Виправте помилки у двовіршах ................................................................................................................... 150

Виправте помилки у тексті ........................................................................................................................... 150

Сформуйте з наступного тексту один абзац ............................................................................................... 150

Напишіть відгадки до загадок ..................................................................................................................... 152

Секрети клавіатури .......................................................................................................................... 153

Тема уроку: Формування навик друку середньої лінії клавіатури. Контроль якості введення тексту.

 ........................................................................................................................................................................ 177

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ............................................................................................................................ 185

ГІМНАСТИКА ПАЛЬЦІВ .............................................................................................................................. 187

ДОГЛЯД ЗА ОЧИМА ................................................................................................................................... 188

У наведеному тексті замініть цифри буквами: 1—0 2—А 3-Е ....................................................................... 1 Видаліть зайве слово ........................................................................................................................................ 1

Вставте пропущені голосні букви згідно з взірцем ........................................................................................ 1

Прочитайте текст, дайте йому назву, розділіть його на речення. ................................................................ 2

Загадка ............................................................................................................................................................... 2

Аналогія ............................................................................................................................................................. 2

Навпаки .............................................................................................................................................................. 3

Допишіть речення ............................................................................................................................................. 3

 

   

 

 

ВСТУП

Зміст шкільного курсу інформатики базується на трьох фундаментальних поняттях: інформація – алгоритм – комп’ютер. В даному курсі на жаль не виділено достатньо навчального часу для оволодіння практичними навиками роботи з комп’ютером а зокрема вивчення клавіатури. Метою курс «Сліпий метод набору»  є набуття учнями навик сліпого методу друку. Такі навики є надзвичайно важливі, оскільки, як показує практика дуже малий відсоток випускників сучасних шкіл достатньо швидко і правильно друкують, а сліпим десяти пальцевим методом набору практично ніхто. Працюючи за цим методом, спеціаліст набирає текст всіма десятьма пальцями. При цьму він зовсім не дивиться на клавіатуру, тобто працює ―всліпу‖.

Коли свідомість людини, яка набирає, перестає контролювати рух пальців по клавіатурі, то десятипальцевий метод набору тексту ―всліпу‖ можна вважати освоєним. Це досягається тільки в результаті довгої та напо-леглевої праці. При цьому швидкість набору збільшується у півтора-два рази. Набираючи текст десятипальцевим методом, можна досягти швидкості 600-800 ударів на хвилину.

Від того, як правильно людина сидить за клавіатурою, тримає корпус тіла та руки, наносить удар по клавішах значною мірою залежить її працездатність. Тому під час роботи за ПК необхідно додержуватися пев-них правил: корпус тримати прямо, спину притулити до спинки стільця. Но-ги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні ніг стоять на підлозі парале-льно одна одній. Текст або схема клавіатури повинні лежати ліворуч. Кісті рук та лікті потрібно тримати на одному рівні паралельно столу. Ні в якому разі кісті рук не опускати на стіл або клавіатуру.

Попередня підготовка до уроку: на початку вивчення даного курсу вчитель ділить клас на дві постійні групи. По черзі на протязі 20 хвилин групи працюють з програмою клавіатурний тренажер, де кожен учасник має свою територію і проходить нові вправи для вироблення відповідних навиків роботи.

Інша група працює з учителем.  

 

 

 

  

 

 

        

 

ОРІЄНТОВАНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

(70 годин, 2 години на тиждень)

уроку

Тема уроку

Кіл-ть годин

Дата 

Примітки 

 

Тема 1.Вступ

2

 

 

1

Правильна постава під час роботи за комп’ютером. Правила безпечної роботи

1

 

 

2

Клавіатура, положення рук під час друку

1

 

 

 

Тема 2.Вивчення клавіатури. Середня лінія клавіш

16

 

 

3

Клавіатура ПК. Типи клавіатур

1

 

 

4

Основні групи клавіш. Клавіші перемикачі. 

1

 

 

5

Розкладка клавіатури. Механічна розкладка. Функціональна та візуальна розкладка

1

 

 

 

6

Українська, латинська та російська розкладки

1

 

 

7

Вивчення середньої лінії клавіатури.

Положення рук під час введення тексту – літери «а» та «о». Розташування клавіш середньої лінії української клавіатур.

1

 

 

8

Клавіші «Забій», «Пробіл» , Delete

1

 

 

9

Набір  середніми пальцями рук – літери

«в» та «л»

1

 

 

10

Контроль якості введення тексту

1

 

 

11

Набір безіменними пальцями – літери «і» та «д».  

1

 

 

12

Набір безіменними пальцями – літери «і» та «д».

1

 

 

13

Набір мізинцями – літери «ф», «ж» та «є».

1

 

 

14

Набір мізинцями – літери «ф», «ж» та «є».

1

 

 

15

Набір вказівним пальцем рук «п» та «р».

1

 

 

16

Набір вказівним пальцем рук «п» та «р».

1

 

 

17

Введення літер.

1

 

 

18

Контроль якості введення тексту

1

 

 

 

Тема 3. Формування навик друку . Верхня лінія клавіатури. Введення тексту

13

 

 

19

Основні прийоми створення  тексту .  вводити текст з клавіатури в текстовому редакторі  Word Pad

1

 

 

20

Виправлення помилок.

1

 

 

 

21

 Вивчення верхньої лінії клавіатури. Набір  вказівними пальцям – літери «к» , «г» , «е» та «н».  

1

 

 

22

 Набір вказівними пальцям – літери «к» , «г» , «е» та «н».   

1

 

 

23

Набір середніми пальцями рук – літери «у» та «ш».

1

 

 

24

Набір середніми пальцями рук – літери «у» ті «ш».

1

 

 

25

 Контроль якості введення тексту

1

 

 

26

Набір безіменними пальцями – літери «ц» та «щ».   

1

 

 

27

Набір безіменними пальцями – літери «ц» та «щ».   

1

 

 

28

Набір мізинцями – літери «й», «з», «х», «ї».

1

 

 

29

Набір мізинцями – літери «й», «з», «х», «ї».

1

 

 

30

Введення  літер.

1

 

 

31

Контроль якості введення тексту

1

 

 

 

Тема 4.Формування навик друку.

Нижня лінія клавіатури. 

11

 

 

32

Основні прийоми створення  тексту .  Правила редагування тексту. відміняти останню дію

1

 

 

33

Вивчення нижньої лінії клавіатури.

1

 

 

34

Набір  вказівними пальцям – літери «м», «ь», «и» та «т».

1

 

 

35

Набір  вказівними пальцям – літери «м», «ь», «и» та «т».

1

 

 

 

36

Контроль якості введення тексту

1

 

 

38

 Набір  середніми пальцями рук – літери «с» та «б».

1

 

 

39

Набір безіменними пальцями – літери «ч» та «ю».   

1

 

 

40

Набір безіменними пальцями – літери «ч» та «ю».   

1

 

 

41

Набір мізинцями – літера «я». 

Введення  літер з усієї клавіатури

1

 

 

42

Контроль якості введення тексту

1

 

 

 

ТЕМА 5.Формування навик сліпого десяти пальцевого друку

9

 

 

43

 Основні прийоми створення  тексту . 

Вивчення клавіатури.

1

 

 

44

Набір  вказівними пальцям

1

 

 

45

Набір  середніми пальцями рук.

1

 

 

46

Набір безіменними пальцями.

1

 

 

47

Набір мізинцями.   

1

 

 

48

Введення  літер з усієї клавіатури.

1

 

 

49

Введення  літер з усієї клавіатури

1

 

 

50

Копіювання та переміщення фрагментів тексту.

1

 

 

51

Контроль якості введення тексту

1

 

 

 

Тема6.Введення великої літери, розділових знаків, допоміжних   символів. 

9

 

 

52

Основні прийоми створення  тексту .

1

 

 

53

Введення великої літери.  Правила введення слів з великої літери

1

 

 

54

Використання клавіші Shift введення «!», «(», «)», «:», «;», «?», «№» та ін.

1

 

 

55

Використання клавіші Shift введення «!», «(», «)», «:», «;», «?», «№» та ін.

1

 

 

56

 Введення допоміжних символів

1

 

 

57

Введення допоміжних символів

1

 

 

58

Правила введення тире та дефісу

1

 

 

59

Апостроф. Розділові знаки ―крапка‖  та

―кома‖

1

 

 

60

Контроль якості введення тексту

1

 

 

 

Тема 7.Введення цифр

5

 

 

61

 Основні прийоми створення  тексту .

1

 

 

62

Введення цифр за допомогою основної клавіатури.

1

 

 

63

Введення цифр за допомогою основної клавіатури.

1

 

 

64

Введення цифр за допомогою додаткової  клавіатури.

1

 

 

65

Контроль якості введення тексту

1

 

 

 

8.Введення тексту. 

5

 

 

66

 Правила набору тексту.

1

 

 

67

Переніс слів, клавіша Enter.

1

 

 

68

Формування навик правильного і швидкого друку.

1

 

 

69

Формування навик правильного і швидкого друку.

1

 

 

70

Практична робота

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. ВСТУП(2 год)

Урок №1. Тема. Правильна постава під час роботи за комп’ютером. Правила безпечної роботи

Мета: формувати:

ü інформаційну культуру учнів;

ü навички роботи з комп’ютером;

ü навички  правильного розташування пальців під час введення тексту; повторити:

ü правила поведінки в кабінеті інформатики;

ü правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером; розглянути:

ü завдання курсу «Сліпий метод набору».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності

Ви починаєте вивчати новий курс «Сліпий метод набору». Метою курсу є набуття учнями навик сліпого методу друку. Такі навики є надзвичайно важливі, оскільки, як показує практика дуже малий відсоток випускників сучасних шкіл достатньо швидко і правильно друкують, а сліпим десяти пальцевим методом набору практично ніхто. На жаль дуже малий відсоток людей може опанувати сліпий десяти пальцевий метод набору у дорослому віці. Отже більшість людей друкує не правильно, при цьому не тільки втрачається час, але і розвиваються хвороби хребта. Школа повинна готувати учня бути конкурентноспроможним, а такі навики підвищують конкурентноспроможність учням. Людина, яка швидко і якісно друкує економить час, робить менше помилок і не втомлюється при друкуванні великої кількості тексту.  

ІІ. Узагальнення й повторення матеріалу 

    1.Правила поведінки в кабінеті інформатики.

2.   Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером. 

Завдання 1. Запиши алгоритм включення комп’ютера і запуску текстового редактора Блокнот.

3.   Правильна постава під час роботи за комп’ютером.

Завдання 2.Заповни таблицю   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Друкарка, зображена на поштовій листівці 1910 року.

Формування завдань і цілей курсу «Сліпий метод набору» 

1. Історична довідка.

Сліпий метод друку був розроблений Франком Едгаром Макгурріном, стенографістом суду з Солтлейк-ситі. 25 липня 1888 р.

Макгуррін, будучи єдиною відомою людиною, який у той час використовує даний метод, отримав вирішальну перемогу над Луісом Тробом, який користувався 8-пальцьовим зрячим методом друку. Це було першим змаганням по друкуванню,

проводилося воно в Цинциннаті. Результати змагання з'явилися на титульних листах багатьох газет.  Макгаррін виграв 500 доларів і популяризував новий метод друку. Цей день можна назвати днем народження сліпого методу друку, на підставі якого надалі будувалися більшість методик набору «усліпу».

2.Завдання і цілі курсу.

Основні завдання курсу:

             досконале вивчення клавіатур;

             вивчення сліпого методу набору;

             вироблення навик правильної постави під час роботи за комп’ютером. Курс «Сліпий метод набору» передбачає формування: навичок сліпим десяти пальцевим методом набору та виробленню правильної постави під час роботи за комп’ютером.

IV.   Фізкультхвилинка

V.      Відновлення навичок роботи з мишкою і клавіатурою Інструктаж із правил техніки безпеки.

Гімнастика для очей і рук.

 Практична робота

 1.Включить комп’ютер;

 2.Запустіть текстовий редактор Блокнот;

3.   Перше знайомлення з клавіатурою (наберіть всі букви і цифри на клавіатурі).

4.   Створіть малюнок за зразком

VI. Домашнє завдання 

Підготувати         виступ        з        теми «Історія виникнення комп’ютерної миши».

 

 

Урок №2 Тема. Клавіатура, положення рук під час друку

Мета: сформувати:

ü поняття клавіатура;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах формувати:

ü інформаційну культуру учнів;

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати:

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

 

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прочитай назви пристроїв:

ШАМИ

ТЕРПРИН

НЕСКАР

РНІТОМО

ВІТУАКЛАРА

Назвати пристрої введення та виведення інформації.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Ми з вами почали освоювати ази комп'ютерної грамотності: вивчили основні пристрої комп'ютера, вчилися працювати з мишкою, та для того щоб успішно працювати на комп’ютері, необхідно добре знати клавіатуру, призначення окремих її клавіш.

VІ. Вивчення нового матеріалу 

1.Історична довідка.

Корені сучасної комп'ютерної клавіатури йдуть далеко в 19 століття. Все почалося з появи простої друкарської машинки. У 1868 році Крістофер Лат Шольз запатентував свою друкарську машинку. Основним ключовим моментом цього етапу стало зародження першої розкладки. Вона виглядала як сукупність символів, розташованих в алфавітному порядку. Як виявилося пізніше, це, м'яко кажучи,

незручно, так як рідко використовувані символи перебували на найвидніших місцях і навпаки.

У 1890 році придумали розкладку «QWERTY», яку ми використовуємо і досі при наборі тексту латинськими літерами. Назва розкладки «QWERTY» походить від перших шести латинських букв на клавіатурі, починаючи від лівого верхнього кута зліва направо. А російську розкладку клавіш, як ні парадоксально, придумали в Америці в кінці 19 століття. З тих пір вона не зазнала сильних змін.

2.Поняття клавіатура.

Клавіатура —це компютерний пристрій, який служить для наборутекстів і управління компютером.

3.Послідовність постановки рук і пальців на клавіатурі ПК:

1.   Зігніть руки в ліктях, витягніть кисті вперед долонями вниз.

2.   З'єднайте кисті, стикаючись вказівними пальцями, великі пальці опущені вниз.

3.   Перші дві фаланги пальців опустіть вниз, злегка зігнувши їх.

4.   Розведіть кисті в сторони, залишивши між вказівними пальцями відстань, рівну 4 см.

5.   Опустіть руки на клавіатуру ( лівий вказівний палець потрапить на клавішу А, а правий - на О; дані

клавіші мають виступ, що дозволяє контролювати правильність розташування рук).

4. Увага. Зсув кисті убік або вперед-назад у момент підготовки до удару може привести до появи помилок.

Дослідницька робота 

       Букви на клавіатурі розташовані за принципом найбільшої повторюваності, тобто букви, що зустрічаються найбільш часто, знаходяться в центральній зоні клавіатури.

        Для доказу цієї гіпотези проведемо дослідження: клас ділиться на групи. Кожен вибирає по стовпцю букв в таблиці і рахує, скільки разів у тексті ці букви зустрічаються.

1 груп

а

2 група

 

3 група

 

4 група

 

5 група

А

 

Ж

 

М

 

Т

 

Щ

 

Б

 

З

 

Н

 

У

 

И

 

В

 

І

 

О

 

Ф

 

Ь

 

Г

 

Й

 

П

 

Х

 

Ю

 

Д

 

К

 

Р

 

Ц

 

Я

 

Е

 

Л

 

С

 

Ч

 

 

 

Є

 

Ї

 

 

 

Ш

 

Інші символи

 

 

 

Фрагмент тексту

Вже сонце починало ховатися за сніговий хребет, коли я в'їхав в

Койшаурскую долину. Осетинів-візник невтомно поганяв коней, щоб встигнути до ночі піднятися на Койшаурскую гору, і на все горло виспівував пісні. Славне місце ця долина! З усіх боків гори неприступні, червонуваті скелі, обвішані зеленим плющем і увінчані купами чинар, жовті обриви, покреслені промоїнами, а там високо-високо золота бахрома снігів, а внизу Арагва, обнявшись з іншого безіменній річкою, шумно вырывающейся з чорного, повного імлою ущелини, тягнеться срібною ниткою і виблискує, як змія своєю чешуею.

     Під'їхавши до підошви Койшаурской гори, ми зупинилися біля духана. Тут товпилося галасливо десятка два грузин і горців; поблизу караван верблюдів зупинився для ночівлі. Я повинен був найняти биків, щоб утягнути мою візок на цю прокляту гору, бо була вже осінь і ожеледиця, - а ця гора має близько двох верст довжини.

Нанесіть на рисунок клавіатури ті букви, які найчастіше зустрічаються в тексті.

 

VІІ.Фізкультхвилинка

VІІІ.Формування вмінь і навичок  Інструктаж із правил техніки безпеки.

Гімнастика для очей і рук.

Практична робота

1.         Поставте кисті рук на основну позицію (можна дивитися на клавіатуру). Пальці повинні ледве торкатися клавіш. Кисті рук утворять пряму лінію з передпліччями. Ні в якому разі не можна класти руки на стіл. Вони повинні висіти над клавіатурою, тому що в процесі роботи руки будуть переміщатися. Пальці, по-можливості, повинні розташовуватися перпендикулярно поверхні клавіш. Форма кисті - округла (ніби тримаєте яблуко).

2.         Тепер, коли Ви виконали усі вищевикладені умови, - закрийте очі. Посидьте кілька секунд, відчуйте клавіатуру. Потім заберіть руки і, не відкриваючи очей, постарайтеся поставити руки у вихідну позицію. Якщо не вийшло з першого разу - не переймайтеся - рідко, у кого відразу виходить. Таку вправу рекомендується проробляти кілька разів перед початком кожного заняття, поки не навчитеся попадати на основну позицію з першого разу.

  Основна позиція для пальців наступна:

 

Ліва рука: Мізинець - Ф; безіменний - І; середній - В; вказівний - А.

 

ІХ. Домашнє завдання 

Права рука: Мізинець - Ж; безіменний - Д; середній - Л; вказівний - О.

1.Відпрацювати основну позицію пальців на клавіатурі.

2. Підготувати виступ «Типи клавіатур».

ТЕМА 2.ВИВЧЕННЯ КЛАВІАТУРИ. СЕРЕДНЯ ЛІНІЯ КЛАВІШ(16 год)

Урок №3. Тема. Клавіатура ПК. Типи клавіатур

Мета:

сформувати:

ü поняття типи клавіатури;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати:

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань. Формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.Для чого призначена клавіатура?

2.Скільки рядів букв на клавіатурі?

3.А скільки рядів цифр?

4.Який пристрій може замінити клавіатуру?

IV.   Мотивація навчальної діяльності

Коли пригадаєте звичайну друкарську машинку – там теж є клавіатура і аналогія їх велика. Тільки клавіш на клавіатурі значно більше, і значення їх буває з першого погляду доволі не зрозуміле. Форма і розміщення клавіш на різних моделях клавіатур можуть відрізнятися.

V.      Вивчення нового матеріалу 

1.Типи клавіатур (виступи учнів)

1.      Механічні, історично найперші – рух клавіші за допомогою більш чи менш складної системи важелів тощо засобів безпосередньо виконує свою корисну функцію (напр. важелів в друкарській машині)

2.      Кнопкова – рух клавіші безпосередньо з'єднує або роз'єднує електричні контакти. 

-         пружинна – натиснення клавіші спричиняє натиск пружини.

-         мембранна – натискання опосередковується мембраною, яка також повертає клавішу до вихідного положення.

-         гумова  – натиснення клавіші спричиняє натиск гуми

3.      Безкнопкова

-         оптоелектронна

-         ємнісна – відносно рідко вживана – клавіша з'єднана з елементом, що змінює ємність конденсатора, частіше, шляхом його всуву між обкладками конденсатора.

-         герконова – натиснення клавіші спричиняє наближення магніту до геркону всередині якого відбувається замикання контактів

4.      Екранна

-         дотикова  – на екрані висвітлюється зображення кнопки, дотик до зазначеного місця на екрані є рівнозначним її натисненню. Для реалізації цього виду клавіатури необхідний спеціальний дотиковий монитор .

-         класична – на екрані висвітлюється зображення кнопки, по якому клацають мишкою. Цей вид клавіатури не вимагає спеціальних екранів. Перевагою екранних клавіатур над фізичними є можливість візуального відображення великої кількості наборів символів різних алфавітів.

2. Цікаві факти

Пам’ятник клавіатурі в Єкатеринбурзі 

З боку вулиці Гоголя в місті Єкатеринбурзі на набережній річки Ісеть в 2005 році Анатолієм Вяткін була зведена незвичайна ленд-арт скульптура — Пам’ятник клавіатурі.

Клавіатура стала спецпроектом до фестивалю «Довгі історії Єкатеринбурга». Не дивлячись на те, що проект користується величезною популярністю у громадян і гостей міста, пам’ятник не увійшов до числа офіційних пам’яток.

Пам’ятник точна копія клавіатури в масштабі 30:1. Складається з 104 клавіш виготовлених з бетону, вага їх коливається від 100 до 500 кг. Загальна площа бетонної клавіатури 16 м2. Поверхня клавіш гладка, на ній рельєфно нанесені ті ж символи і букви, що присутні на звичайній клавіатурі. Кожна кнопочка величезною клавіатури ще й імпровізована лава, а не тільки данина комп’ютерної ери. На клавішах з великим задоволенням відпочивають і фотографуються .

 

. Фізкультхвилинка

VІІ.Формування вмінь і навичок 

Поради для безпечного використання клавіатури

Правильне використання клавіатури може запобігти болю або ушкодженням зап’ястків і рук, особливо при тривалому використанні комп’ютера. Ось кілька порад, які допоможуть запобігти проблемам:

         Розташуйте клавіатуру на рівні ліктя. Ваші передпліччя мають розслаблено опускатися по боках.

         Розташуйте клавіатуру по центру перед собою. Якщо на клавіатурі є окрема група цифрових клавіш, можна вважати центральною точкою клавішу «пробіл».

         Під час введення тексту ваші руки та зап’ястки мають не опускатись на клавіатуру, щоб далеко розташовані клавіші можна було діставати рухом усієї руки, а не витягуванням пальців.

         Не кладіть долоні або зап’ястки на будь-яку поверхню при введенні тексту. Якщо на клавіатурі є ділянка для відпочинку зап’ястків, використовуйте її тільки під час перерв у введенні тексту.

         Під час введення тексту натискайте на клавіші легко, ваші зап’ястки мають бути прямі.

         Коли ви не вводите текст, розслабте руки.

         Робіть короткі перерви в роботі за комп’ютером кожні 15-20 хвилин.

         Працюючи з клавіатурою, не намагайтесь бити по клавішам, не слід довго тиснути на клавішу, досить одного швидкого натиснення. При введенні декількох клавіш, тобто їх комбінації, не слід натискати на дві клавіші одночасно – слід натиснути одну клавішу, і не відпускаючи її, коротко натиснути на другу клавішу.

Для очей:

-    Закрити очі, сильно напружуючи очні м'язи, на рахунок 1-4, потім розкрити очі, розслабивши м'язи очей, подивитися вдалину на рахунок 1-

6. Повторити 4-5 раз.

-    Перенести погляд швидко по діагоналі: праворуч нагору – ліворуч униз, потім прямо, на рахунок 1-6. Повторити 4-5 раз.

-    Голову тримати прямо. Поморгати 10-15 разів, не напружуючи очні м'язи. 

Для пальців рук, м'язів, шиї, плечей. 

-    Обертайте кулаками 4 рази в одну й 4 рази в іншу сторону.

-    Опустіть руки, розслабте їх і вільно струшуйте кистями (10 разів).

 

Практична робота

Інструктаж із правил техніки безпеки.

1.    Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.    Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.    Запустіть програму Блокнот.

4.    З допомогою символів, зображених у верхній частині цифрових клавіш, виконайте наступний малюнок:

 

VІІІ. Домашнє завдання 

Створіть свій малюнок за допомогою символів

 

Урок №4  Тема .Основні групи клавіш. Клавіші перемикачі  

Мета:

сформувати:

ü поняття основні групи клавіш клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.   Прочитай речення МИПРОДОВЖУЄМОВИВЧАТИКЛАВІАТУРУ.

2.   Гра «Збери слово»

Учитель називає по черзі місце кожної букви слова, яке загадали, на клавіатурі, діти повинні відгадати його, користуючись таблицями.

Зразок:

Перша буква цього слова знаходиться на клавіші між буквами «п» та «о». Друга буква цього слова знаходиться на клавіші під цифрами 3 та 4. Третя буква знаходиться на третій клавіші зліва в нижньому ряді букв. Четверта буква цього слова знаходиться на клавіші між буквами «у» та «е». Остання буква цього слова знаходиться на п’ятій клавіші зліва в середньому ряді.

IV.Мотивація навчальної діяльності

На клавіатурі, за допомогою якої ми друкуємо текст, знаходиться досить багато кнопок. Кожна з цих кнопок для чогось потрібна. Ми розглянемо кнопки клавіатури і запам'ятаємо ті з них, які стануть в нагоді нам для роботи з текстом.

V. Вивчення нового матеріалу

 

 

Клавіатуру умовно можна поділити на такі області:

1)  алфавітно-цифрові клавіші;

2)  керуючі клавіші;

3)  клавіші керування курсором;

4)  функціональні клавіші;

5)  цифрова клавіатура;

6)  індикатори режимів;

7)  спеціальні клавіші; 8) клавіші Windows.

1.   Алфавітно-цифрові клавіші. Клавіші розміщені в центрі, так само як на друкарській машині. Верхні написи працюють, коли включена латинська розкладка, а нижні − коли кирилиця. Під блоком алфавітно-цифрових клавіш знаходиться пробіл.

2.   Керуючі клавіші (Shift, Alt, Ctrl, CapsLock), призначені для зміни значення інших клавіш:

Shift + Alt − для встановлення алфавіту;

Shift + алфавітно-цифрова клавіша − зміна регістру з нижнього на верхній.

CapsLock − установка великих літер.

3.   Клавіші керування курсором;

←,↑,→,↓ − вказують напрямок переміщення курсору;

Ноmе − повертає курсор на початок стрічки;

End − повертає курсор на кінець стрічки;

Page Up − сторінка вгору;

Page Down − сторінка вниз;

4.   Функціональні клавіші − F1-F12; в кожній програмі мають свої значення.

5.   Цифрова клавіатура − це незалежний блок клавіш, що використовується для вводу цифр і знаків (при включеному режимі Num Lock), або для управління курсором (при виключеному режимі Num Lock).

6.   Клавіші-індикатори:

Num Lock − блокує цифрову клавіатуру;

Scroll Lock − блокує режим прокрутки в деяких програмах;

Caps Lock − включає і виключає режим великих літер.

7.   Інші спеціальні клавіші:

Esc - відміна останньої дії або вихід з даного режиму програми;

Ins (Insert ) - переключення між режимами заміни і вставки символів;

Delete - стирання виділених об'єктів або символів справа від курсору;

Backspace - стирання символу зліва від курсору;

Таb - перехід до наступної позиції табуляції;

PrіntScreen - фотографування вмістимого екрана і занесення в буфер обміну;

Pause - запинка робота комп'ютера (до натискання наступної клавіші); Enter - для запуску програм та для створення абзаців.

VI.Фізкультхвилинка

VІI.Засвоєння нових знань, умінь

Завдання 1. У картку в завданні під номером 1 запишіть літери українського алфавіту та символи, користуючись клавіатурою  на партах.

 

Скільки літер позначено на кожній клавіші?

Завдання 2. Придумати слова з букв  сусідок. Хто найбільше придумає слів(або найдовше слово) з літерами, які знаходяться поруч на клавіатурі, наприклад слово ПАРОПЛАВ) Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки.

Гімнастика для очей і рук.

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Знайдіть курсор, що відзначає місце введення символу з клавіатури. Наберіть своє ім'я і прізвище. 

5.   Надрукуйте пропозицію, що складається з усіх букв алфавіту.

VІIІ. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання        

Закріпити вміння, які отримали на уроці.

 

Урок  №5 Тема.Розкладка клавіатури. Механічна розкладка. Функціональна та візуальна розкладка. Клавіатурні тренажери

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах;

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.Фронтальна перевірка.

       Яку тему ми вивчали на минулому уроці?

       Яке призначення має клавіша Епіег?

       Де вона знаходиться?

       Де знаходиться клавіша Езс?

       Яка її роль?

2.Виконання тестових завдань

Оберіть лише одну правильну відповідь  

1.     З яких груп клавіш складаєть клавіатура?

1)алфавітно-цифрові, числові, спеціальні;

2)клавіші керування курсосром і редагування, клавіші друкарської машини;

3)алфавітно-цифрові;    функціональні,    спеціальні, «бухгалтерського рахунку».

2.     Пристрої вводу інформації – це:

1)  клавіатура, сканер, мікрофон;

2)  монітор, принтер, сканер;

3)  жорсткий магнітний диск, клавіатура.

3.     Пристрої виводу інформації – це:

1)  клавіатура, сканер, мікрофон, веб-камера;

2)  монітор, принтер, дигітайзер; 3) принтер, дигітайзер, сканер.

4.     Скільки клавіш має стандартна клавіатура?

1)  138;

2)  94;

3)  101.

5.     На які види поділяється клавіатура?

1)  механічна, екранна;                                 

2)  контактна, безконтактна; 3) всі відповіді правильні.

6.     Скільки рядів має стандартна клавіатура?

1)  три;

2)  п’ять;

3)  чотири.

Відповіді

1

2

3

4

5

6

3

1

2

3

3

3

 

IV.Вивченя нового матеріалу

Розкладка клавіатури

Розкладка клавіатури - угода про відповідність типографічних символів (букв, цифр, знаків пунктуації тощо) писемної мови клавішах клавіатури комп'ютера , друкарської машинки або іншого пристрою, за допомогою якого вводиться текст. Розкладка встановлює кілька відповідностей між клавішами і значеннями, вводяться з їх допомогою: 

     механічна розкладка - форма, розміри і взаємне розташування клавіш на клавіатурі; 

     візуальна розкладка - маркування клавіш; 

     функціональна розкладка  - значення, що вводяться одиночним або спільним натисканням клавіш. 

Можливо існування декількох розкладок для одного писемної мови. Наприклад, існують розкладки ЙЦУКЕН і фонетична (ЯВЕРТИ) для російської мови; QWERTY , Дворака та Colemak для англійської мови. Одна і та ж розкладка може використовуватися і для декількох мов. Наприклад, латинська розкладка

QWERTY використовується в п'яти мовах, хоча в кожному з випадків її назви в операційних системах сімейства Microsoft Windows різняться: в англійському

(«US», «United Kingdom»), в болгарському («Bulgarian (Latin)»), в китайському («Китайська традиційна - США», «Китайська (спрощена) - США»), в японському («Японська») і в корейському («Корейська»). Одна і та ж розкладка може по-різному адаптуватися для використання на комп'ютері. Наприклад, у

Microsoft Windows підтримуються два варіанти адаптації російської розкладки

ЙЦУКЕН для комп'ютерних клавіатур - «Руська» ( англ. «Russian») і «Російська (Машинопис)» ( англ. «Russian (Typewriter)»), що розрізняються розташуванням буквені знаків та букви Е е

Механічна розкладка 

Стандартна комп'ютерна клавіатура, також звана клавіатурою PC / AT, має 101 або 102 клавіші, розташування яких підпорядковується єдиної загальноприйнятою схемою, і спроектована з розрахунку на англійський алфавіт , що містить 26 букв.  

Візуальна розкладка 

Ctrl.

Alt

Якщо передбачається, що на клавіатурі будуть працювати з двома розкладками, то на клавіші зазвичай наносять подвійні позначення. Наприклад, чорним кольором наносять символи латинської розкладки, а червоним кольором - символи національної розкладки. Перемикання між двома розкладками в операційних системах сімейства Microsoft Windows зазвичай виконується натисканням комбінації клавіш  Shift +  або  Shift +

Так як візуальна розкладка може відрізнятися від функціональної, яка задається операційною системою, існують різні способи її модифікації або додатки. Для нанесення букв широко використовуються методи лазерного гравірування, випалювання або хімічного витравлювання клавіш, а також застосування наклейок на клавіатуру. Зміна візуальної розкладки проводиться не тільки з метою додавання нових алфавітів мов, а й для того, щоб зробити розкладку більш ергономічною. Так, наприклад, розкладки Dvorak оптимізують набір тексту для десятипальцевого сліпого методу, щоб у більшості слів символи набиралися б поперемінно правою і лівою рукою. Це дозволяє збільшити швидкість набору, скоротити кількість помилок і мінімізувати ризик виникнення травм від постійного навантаження.

Функціональна розкладка 

клавіша).

(AltGr

Функціональна розкладка визначає співвідношення між фізичними клавішами і апаратними подіями, що генеруються контролером клавіатури при натисканні клавіш. Операційна система відповідає за обробку подій і підстановку відповідних символів, які потім виводяться на екран або обробляються в якості команд програмних додатків. Таким чином, незалежно від того, яка використовується візуальна розкладка, можна друкувати на різних мовах. У розкладку клавіатури можуть включатися як символи тільки першого рівня, так і символи першого і другого рівнів. На першому рівні знаходяться символи, для набору яких в нижньому регістрі потрібно натискання однієї клавіші, для набору у верхньому регістрі - одночасне натискання двох клавіш ( Shift +  На другому рівні знаходяться символи, для набору яких в нижньому регістрі потрібно одночасне натискання двох клавіш  +

клавіша),

 для набору у верхньому регістрі - одночасне натискання трьох клавіш

 

Shift +

клавіша).

(AltGr

 +

 Усі клавіатурні тренажери для навчання сліпому 10-пальцьовому методу набору тексту поділяються на дві групи: "класичні" і "ігрові". 

КЛАСИЧНІ

1.                                 "Соло на клавіатурі", "Typing Reflex": Для роботи з такими програмами потрібна посидючість, терпіння і  врівноваженість. Вправи йдуть в чіткій послідовності (не зробиш перше – не перейдеш до другого) і поступово стають складнішими. 

2.                                 "Соло на клавіатурі": Розробник програми – відомий психолог, викладач МГУ ім. М.В. Ломоносова В.В. Шахиджанян. Тренажер має зрозумілий інтерфейс і приємний дизайн. Мови вивчення: кирилиця і латинський. Багато уваги приділяється техніці виконання. Вправи йдуть в чіткій послідовності (всього 100 вправ). Між вправами присутній великий блок розважальної і пізнавальної інформації (анекдоти, жарти, цитування листів інших користувачів цього продукту і т.п.) – це непогано розслабляє і економить нерви (яких, треба відмітити, витратиться дуже багато, особливо на першому етапі). Ведеться докладна статистика виконання: кількість помилок, витрачений час, статистика по днях, вправам. Тривалість курсу для кирилиці 35-40 годин. Програма платна, але без оплати можна виконати 40 вправ

(вистачить для розуміння значущості і серйозності цього продукту). За 40 годин занять за даною програмою можна добитися швидкості 200-350 символів в хвилину!

3.                                 "Typing Reflex": Достатньо якісно зроблений тренажер має дружній інтерфейс, що частково нагадує текстовий редактор. Автор програми - Васеленко Сергій. Typing Reflex володіє великим набором функцій: англійська і національна розкладка (можливість багатомовної підтримки), 120-150 вправ базового курсу залежно від розкладки, можливість озвучування натиснень клавіш клавіатури, екранна клавіатура для візуального запам'ятовування розташування клавіш, звіт про виконання кожної вправи і курсу в цілому. Передбачено тільки послідовне виконання вправ крок за кроком з поступовим ускладненням. Програма постійно розвивається: в майбутньому обіцяється підтримка європейських мов, не встановлених в системі за умовчанням, розширення складу підтримуваних мов інтерфейсу, додавання корисних коментарів до кожної вправи, можливість зміни шрифтового оформлення вправ, розширення складу звітів, тест на швидкість друку на початку і після закінчення курсу.

ІГРОВІ

4.                                 "Stamina", "Бомбіна", "BabyType" і ін.: Це тренажери, в яких

навчання проходить в ігровій формі. Мають веселий дизайн і цікавий процес навчання. Але у них є один недолік: несерйозний підхід до техніки виконання вправ. Тому такі тренажери я б порекомендував тільки тим, хто вже пройшов певний курс за допомогою програм першої групи і володіє достатньо хорошою технікою. Найпримітивніші клавіатурні тренажери з цієї групи є грою  "PacMan" (колобком біжить "монстр", чим швидше ви набираєте певний рядок, тим більше у колобка шансів врятуватися). Таких програм в мережі дуже багато (особливо на download-серверах).

5.                                 "Stamina": Інтерфейс програми простий: посередині екрану при наборі біжить рядок тексту крупним шрифтом. Програма має багато варіантів тренувального тексту: букви, фрази, символи, цифри, поєднання букв (суфікси, приставки і т.п.), прописні букви і інше. Також присутній ще один "наворот" (хтось, можливо, знайде його корисним): тренінг сліпого набору в двох різних варіантах розташування пальців (традиційний – пальці розташовані над клавішами ФИВА і ОЛДЖ; альтернативний – ИВАМ і ТОЛД). Існує можливість роботи користувачів під різними іменами (при цьому налаштування кожного користувача зберігаються). Програма має тренувальний набір в 2 розкладках: кирилиця і латиниця. Є великий help-розділ. Тренажер безкоштовний (можна викачати з сайту) - опції на 100% доступні без якої-небудь реєстрації або оплати. Зроблений з душею і гумором). 

Отже, на перше місце в даний час може розраховувати тільки одна програма - "Соло на клавіатурі". Вона володіє всіма необхідними функціями, має хороший інтерфейс і дизайн, дозволяє вивчати окрім російської, також і латинську розкладку; має великий теоретичний матеріал, так необхідним новачкам, і, одночасно, дуже вимоглива до якості виконання вправ. Також варто звернути увагу на "Typing Reflex". Можливо, багато новачків полюблять її за скромний і, в той же час, інформативний дизайн і серйозність вправ. "Typing Reflex" – гідна альтернатива, якщо "Соло на клавіатурі" по якихось причинах вас не задовольняє.

"Stamina",     "Bombina", "BabyType"          сильно        програють "серйозним" клавіатурним тренажерам по організації тренувального процесу (наявність теоретичного матеріалу, розвиток ритмічності, точність і ін.).

VІI. Засвоєння нових знань, умінь Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки.

Гімнастика для очей і рук.

1. Запусти програму RapidTyping на виконання.  

         2.Підведи до нього вказівник і двічі клацни ліву кнопку миші. 

         3.Тепер будемо вчитися працювати з цифровою частиною клавіатури.

         4.Уважно спостерігай за цифрами, що з'являтимуться, і натискай потрібну клавішу клавіатури. Не забувай працювати пальцями обох рук!

VІIІ. Підсумок уроку

IХ. Домашнє завдання

      Підготувати виступи про історію виникнення розкладок клавіатур.

 

Урок  №6  Тема. Українська, латинська ти російська розкладки

Мета: 

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Поряд із назвами спеціальних клавіш (комбінацій клавіш) вкажіть їхнє призначення:

Enter — ... (запуск програм на виконання, підтвердження виконання команди);

Esc — ... (закриття програми, скасування виконання поточної операції);

Shift — ... (режим великих літер за її утримання)',

CapsLock — ... (режим великих літер після натискання);

Tab — ... (перехід до іншого елемента керування);

Backspace — ... (видалення символа, розташованого ліворуч від курсора)',

Delete — ... (видалення символа праворуч, видалення виділених об’єктів)',

Insert — ... (перемикання режимів вставки-заміни символів)',

Ctrl, Alt — ... (клавіші для виконання команд у комбінаціях з іншими клавішами)',

NumLock — ... (увімкнення цифрової клавіатури);

ІV. Мотивація навчальної діяльності

V. Вивчення нового матеріалу

Латинські розкладки клавіатури

 

 Російські розкладки клавіатури 

 

У 1956 році був виданий "Звід правил російської орфографії та пунктуації" в якому закріплювалася склалася практика факультативного використання літери "е". Якщо в докомпьютерную епоху "е" ігнорували через незручність її ручного написання і труднощів типографського друку, коли на технічному виготовленні складної літери прагнули заощадити, то і з переходом до клавіатури комп'ютера ситуація не змінилася. На комп'ютерній розкладці ЙЦУКЕН "російська" буква "е" розміщена зліва у верхньому куті клавіатури, окремо від усіх інших букв. Подібне положення літери впливає на частоту її використання при наборі не менше, ніж незручність її ручного написання або складність виготовлення літери. 

Українські розкладки клавіатури

 

На відміну від комп'ютерної миші , функціональність кнопок якої зазвичай не залежить від мови інтерфейсу користувача комп'ютера, розкладки клавіатури для різних письмових мов в більшості випадків різняться між собою. 

Комп'ютерні розкладки тих національних мов, чиї алфавіти створені на основі 26-літерного латинського алфавіту, або 33-літерного російського алфавіту, як правило, також створюються на основі розкладок «базових» алфавітів - латинської QWERTY або російської ЙЦУКЕН. При цьому в розкладки цих національних мов додаються використовувані в цих мовах символи оригінальних букв (наприклад, символи  «і» в українській клавіатурі.

Цікаві факти 

ü (yes) в стандартній англійській розкладці відповідають  клавіші 

не

 (нет) в стандартній російській розкладці. В українській мові можливі і зворотна помилка  : клавіша n (no) відповідає ( укр.

так , по русски — «да»). 

ü Букви «С» и «C» (латинська  и кирилиця) виглядають  однаково і набираються однією і тією ж клавішею .

VI. Засвоєння нових знань, умінь

Завдання 1. Перестав букви і отримай нове слово

Учням пропонуються деякі слова, в яких слід переставити букви так, щоб утворилися слова, пов’язані з темою, що вказана в заголовку завдання.

Завдання 1. Елементи комп’ютера

 

1. Красен.

2..Тріоном.

3.   Росецорп.

4.   Стойджик.

Відповіді:

5.   Камиш.

6.   Тураклавіа.

7.   Перринт.

8.   Терполт.

1. Сканер.2. Монітор.3. Процесор.4. Джойстик.5. Мишка.6. Клавіатура.

7. Принтер.8. Плоттер.

Завдання 2. В кожному із поданих завдань необхідно знайти слово, яке окрім двох наведених варіантів, має варіант його використання в інформатиці.

1. 

1)  коврова …

2)  бігова …

3) 

Відповідь: доріжка

2. 

1)  … концертна

2)  … дій

3) 

Відповідь: програма

3.

1)  кухонний…

2)  письмовий …

3) 

Відповідь: стіл

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.     Запусти програму RapidTyping на виконання. Для цього: знайди на екрані монітора значок       . 

2.     Підведи до нього вказівник і двічі клацни ліву кнопку миші. 

3.     Виберіть англійську мову.

4.     Тепер будемо вчитися працювати з англійськими буквами клавіатури.

 

VIІ. Підсумок уроку

VIІІ. Домашнє завдання

Відпрацювати вміння змінювати розкладки клавіатури

 

 

Урок  №7  Тема. Вивчення середньої лінії клавіатури. Положення рук під час введення тексту – літери «а» та «о». Розташування клавіш середньої лінії  української клавіатур

Мета:

сформувати:

ü вихідну позицію для рук;

ü призначення основних клавіш клавіатури;

ü зони дії пальців на клавіатурі;

ü положення рук і пальців;

ü техніку виконання удару;


ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü положення рук під час введення – літери «а» та «о»;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.     Розтавте арифметичні дії так, щоб вийшла відповідь 1. а) 1 2 3 =1;

б) 1 2 3 4=1;

в) 1 2 3 4 5=1;

г) 1 2 3 4 5 6=1;

д) 1 2 3 4 5 6 7=1;

е) 1 2 3 4 5 6 7 8=1.

2.     Відгадай слово

1.     Своєчасна, об’єктивна. перевірна, повна, вичерпна, секретна, масова, генетична, газетна, телевізійна, науково-технічна … (інформація).

2.     Текстовий, бінарний, графічний, системний, виконувальний, командний, пакетний, прихований, архівний … (файл).

3.     Різноманітне, дієтичне, ресторанне, вкладене, контекстне … (меню).

4.     Повна, порожня, споживацька, вербова, плетена, баскетбольна, сміттєва … (корзина).

5.     Картонна, шкіряна, пластикова, пухка, вкладена … (папка).

6.     Ігровий, кишеньковий, домашній, головний, мережний, портативний, персональний … (комп’ютер).

7.     Місячний, автоматний, популярний, музичний, метальний, магнітний, гнучкий, жорсткий, лазерний, оптичний, системний, віртуальний …

(диск).

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

На першому етапі вивчення клавіатури необхідно вивчити букви основного ряду, виробити автоматизм рухів і добитися рухливості пальців. При цьому особливу увагу слід звертати на якість письма. Як ви пам'ятаєте, основний ряд клавіатури включає букви: ф і в а п р о л д ж є.

У вихідній позиції вказівні пальці повинні знаходитися над клавішами а і о відповідно, на більшій частині клавіатур ці клавіші мають виступ, що допомагає знаходити їх усліпу . Всі останні пальці природним чином виявляються на «своїх місцях».

Клавіші а і о з рельєфним виступом

ПОРАДА

Для кращого запам'ятовування і прискорення процесу автоматизації рухів і безпомилкового друку букви цього ряду вивчають в наступній послідовності: о ф л і а ж в д п р є.

           Правильне положення пальців рук під час друку  

Основна позиція рук –  Ф_І_В_А (ліва рука) та О_Л_Д_Ж (права рука). Великі пальці знаходяться над клавішею пробіл. На клавіатурі є базові клавіші – це клавіші з літерами А та О. На них нанесені спеціальні виступи у вигляді рисок або крапок. Це допомагає швидко знайти ці клавіші, не дивлячись на клавіатуру.  

           Принцип дії великих пальців рук на клавіатурі

Великим пальцем руки натискається пробіл. Професійні друкарки, як правило, завжди натискають пробіл великим пальцем правої руки. Великий палець лівої руки не задіюється в процесі друкування. Якщо останньою буквою була буква А, то пробіл варто натискати великим пальцем правої руки. Якщо останньою буквою, що друкується, виявилася буква О, то натискайте пробіл великим пальцем лівої руки.

           Які пальці є найуживанішими і найактивнішими під час друку?

Найуживанішими і найактивнішими пальцями під час друку є вказівний і середній пальці. Оскільки вони є найбільш розвиненими, найрухливішими, то вони натискають найбільше клавіш на клавіатурі.

V.      Фізкультхвилинка

VI.   Засвоєння нових знань, умінь Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

Основна позиція для пальців наступна:

 

Ліва рука: Мізинець - Ф; безіменний - І; середній - В; вказівний - А.

Права рука: Мізинець - Ж; безіменний - Д; середній - Л; вказівний - О.

Запам'ятовуємо перший рядок. Закриваємо очі.

5.Набрати по три рядки літери а та о:

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о  а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о а о

 

6.Набрати по три рядки літеросполучення ао та оа:

 

ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао ао оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа оа

 

VIІ. Підсумок уроку

VІIІ.Домашнє завдання

Вивчити розміщення букв  середньої лінії ф і в а п р о л д ж є.

 

Урок №8   Тема. Клавіші  «Забій», «Пробіл» , «Delete»

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки  клавіатури;

ü вихідну позицію для рук;

ü призначення клавіш клавіатури  «Забій», «Пробіл» , «Delete»;

ü зони дії пальців на клавіатурі;

ü положення рук і пальців;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прочитайте слова за клавіатурою:

Середній ряд: 5 6 4 3 7;

Верхній ряд: ( учні придумують самі); Нижній ряд: 4 5 3.

IV.Мотивація навчальной діяльності

Набираючи лист, і обчислюючи цифрові дані, не можна обійтися без клавіатури - основного засобу введення інформації в комп’ютер. Але чи знаєте ви, що з клавіатури можна також керувати комп’ютером? Вивчивши лише кілька простих клавіатурних команд (інструкцій для комп’ютера), можна працювати ефективніше. А я виправити помилки?

V. Вивчення нового матеріалу

Клавіша пробілу знаходиться в нижньому рядку символьної клавіатури і  використовується для введення пробілу в  рядок тексту, що набирається.    Клавішу пробілу можна натискати великим пальцем  або правої, або лівої руки. Коли натискаєш цю клавішу, трошки згинай палець.  Так буде легше.

 

Для виправлення помилок існують клавіші Забій і Delete.

Клавіша                                     вилучає символ ліворуч від курсора.

 

 

Клавіша Delete вилучає символ праворуч від курсора.

 

VІ. Фізкультхвилинка

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.Наберіть  такі слова     по  10  разів,  відділивши  їх  одне  від  одної      клавішею Пробіл: оа, оо, аа.

6. Відпрацюйте вміння працювати з клавішами «Забій», «Пробіл», «Delete».

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

Закріпити вивчені вміння.

 

Урок  №9 Тема. Набір  середніми пальцями рук – літери «в» та «л»

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння набирати середніми пальцями рук літери «в» та «л»;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Впишіть у клітинки букви так, щоб утворились слова, які містять цифру 3 і закінчуються на букву "а".

 

IV. Мотивація навчальной діяльності

Продовжуємо вивчення  клавіатури  з основного  ряду,  на  якому  завжди   потрібно  розташувати  пальці  рук    на початку  роботи.   Це  2-ий  ряд,  рахуючи  згори (третій, рахуючи знизу). Запам'ятайте  розміщення пальців:  Сьогодні на уроці ми відпрацьовуємо вміння набирати  середніми пальцями літери «в» та «л».

V.Засвоєння нових знань.

Основна позиція 

                   Пальці  лівої руки      Пальці  правої руки                    а — вказівний;           о — вказівний;                    в — середній;            л — середній;                     і — безіменний;          д  — безіменний;                     ф — мізинець.            ж  — мізинець.

      Великі пальці обох рук знаходяться на проміжній клавіші – пропуск. На клавішах з літерами А та О знаходяться маркери – невеликі висту-

 

пи у формі крапки або риски. Вони служать для того, щоб ми мали змогу,, не дивлячись на клавіатуру, правильно розмістити руки у початковій пози-ції. Робиться це так. Спочатку вказівними пальцями обох рук знаходимо маркери (літери А та О відповідно). Потім розміщуємо середні пальці на клавішах, що знаходяться поруч (літери В та Л відповідно). Далі аналогіч-но розміщуємо безіменні пальці та мізинці на відповідних клавішах клавіа-тури. Все це робиться ―всліпу‖. Спробуйте самостійно декілька разів пос-тавити руки у початкову позицію тільки за допомогою маркерів, не підгля-даючи при цьому на клавіатуру. Ви самі переконаєтесь, що це не дуже важко. Надалі привчіть себе до того, що починаючи вправи або роботу, ви повинні розміщувати руки у початкову позицію ―всліпу‖.

Правильна постановка рук та відпрацьований правильний удар мають велике значення. Саме від цього залежить подальше вивчення клавіатури.

VI. Усвідомлення нового матеріалу. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки.

Гімнастика для очей, реу.

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

4.     Яким пальцем  натискаємо  на  клавішу л?  Натисніть  дану клавішу. 

5.     Яким пальцем натискаємо на клавішу в? Натисніть дану клавішу. 

6.     Яким пальцем натискаємо на клавішу Пробіл? Натисніть дану клавішу. 

7.     Натисніть тричі такі клавіші: а, л, в, о, в, а, л, о.  

8.     Наберіть такі сполучення по 2 літери,  розділяючи їх клавішею  Пробіл : ав, ва, ол, ло, оа, ао, вл, вл, во, ов. 

9.     Наберіть такі  слова  по  10  разів,  відділивши  їх  одне  від  одного  клавішею  

   Пробілом:       вова:

          в — великий палець лівої руки;            о — вказівний палець правої руки;            в — великий палець лівої руки;            а — вказівний палець лівої  руки;   

     лола:  

л — великий палець правої руки;            о — вказівний палець правої руки;            л — великий палець правої руки;            а — вказівний палець лівої  руки;       вол:  

в — великий палець лівої руки;            о — вказівний палець правої руки;            л — великий палець правої руки;

VII. Підбиття підсумків

VIІI. Домашнє завдання

Складіть казку про клавіатуру пичинаючи словами « В країні Клавіатура жилибули клавіші. Жили вони дружно, поки у них не винек спір, хто х них найголовніший…»

Урок №10. 

Тема. Контроль якості введення тексту

Мета:

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту;

ü навики грамотного введення інформації з клавіатури; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями;

ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність;

ü впевненість в своїх силах; повторити:

ü введення клавіш середньої лінії клавіатури;  

ü визначити рівень оволодіння навиками сліпого методу друку середньої лінії клавіатури учнями.

Тип уроку: контролю, оцінки й корекції навик учнів.

Хід уроку

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнє завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Клас ділиться на групи. Знайдіть слова.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Введення літер сліпим методом друку  у програмі клавіатурний тренажер суттєво відрізняється від введення літер сліпим методом у звичайному текстовому редакторі. Клавіатурний тренажер це лише засіб для вивчення сліпого методу друк, реалізація даного вміння повинна відбуватися в текстовому редакторі. Отже потрібно визначити чи справді працюючи в програмі клавіатурний тренажер ми вчимося друкувати в сліпу. Важливо є вводити лише слово, які складаються з тих літер, які ми вивчили.

 

 

IV.   Котроль якості введення тексту

Робота в парах

 Інструктаж з техніки безпеки

1.     Учні сідають по двоє за комп’ютери, той хто друкує сидить по середині монітора дотримуючись всіх правил правильної постави під час введення тексту.

Один учень друкує інший засікає час, контролює його роботу.  

На протязі  1 хвилини потрібно ввести текст. Після введення тексту одним учнем учні міняються ролями.

Приклад тексту:

Вова лола вол лава ала лов ава ало ола олово

Критеріями оцінювання рівня оволодіння сліпим методом друку середньої лінії клавіатури будуть:

знання клавіш середньої лінії клавіатури;  оцінювання вчителем(за кількістю вивчених букв)

безпосереднє введення слів, які складаються з літер середньої лінії клавіатури в текстовому редакторі Word Pad, сліпим методом друку; оцінювання учнем який сидить поруч (взаємооцінювання);(= сумі набратих слів ,* на 2, якщо всі слова правильно, *1, якщо є помилки, *0, якщо слово зовсім невірно набрате, наприклад якщо речення складалось з

5 слів= 2+2+1+0+3=8)

рівень до якого дійшов учень та правильність роботи в програмі клавіатурний тренажер. (виконує завдання вірно 12 балів, не завжди правильна постава – 1; підглядає - 3); самоконтроль.

2.     Запусти програму RapidTyping на виконання. 

Запускаємо програму на вивчені букви.

3.     Результат повідомляємо вчителю.

V.      Підсумок уроку

Аналіз виконання завдань

Аналіз виконання завдань. Контроль якості введення тексту.

 

 

Рейтинг

Оцінка

Загальна кількість балів

Робота в програмі

клавіатурний тринажер

Введення слів

 

Знання клавіш

 

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

VI.   Домашнє завдання

Придумати одне речення яке складається з слів, що містять лише літери з середньої лінії клавіатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №11.

Тема. Набір безіменними пальцями – літери «і» та «д».  

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü вміння набору безіменними пальцями літери «і» та «д»;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV.   Мотивація навчальної діяльності

Продовжуємо вивчення  клавіатури  з  основного  ряду,  на  якому  завжди  

потрібно  розташувати  пальці  рук на  початку  роботи.   Це  2-ий  ряд,  рахуючи   згори (третій, рахуючи знизу). 

Сьогодні на уроці ми відпрацьовуємо вміння набирати  безіменними  пальцями літери «і» та «д».

V.      Вивчення нового матеріалу

Робота з роздатковим матеріалом «Клавіатура»

1.   Розмістіть пальці рук в основній позиції 

                   Пальці  лівої руки      Пальці  правої руки                    а — вказівний;           о — вказівний;                    в — середній;            л — середній;                     і — безіменний;          д  — безіменний;                     ф — мізинець.            ж  — мізинець.

2.   Яким пальцем  натискаємо  на  клавішу л?  Натисніть  дану клавішу. 

3.   Яким пальцем натискаємо на клавішу в? Натисніть дану клавішу. 

4.   Яким пальцем натискаємо на клавішу Пробіл? Натисніть дану клавішу. 

VI. Усвідомлення нового матеріалу. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.     Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.     Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.     Запустіть програму Блокнот.

4.     Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.     Натисніть тричі такі клавіші: а, л, в, о, і, д. 

6.     Наберіть такі сполучення по 2 літери,  розділяючи їх клавішею  Пробіл : ів, ві,     до, од, оа, ді, ід, іл, лі, да,ад. 

7.     Наберіть такі  слова  по  10  разів,  відділивши  їх  одне  від  одного  клавішею Пробілом: 

     діва:

          д — безіменний палець правої руки;            і — безіменний  палець лівої руки;            в — великий палець лівої руки;            а — вказівний палець лівої  руки;           

     ліла:  

          л — великий палець правої руки; 

і — безіменний палець правої руки;            л — великий палець правої руки;            а — вказівний палець лівої  руки; 

     віл:  

в — великий палець лівої руки;            і — безіменний палець правої руки;            л — великий палець правої руки;

VII. Підбиття підсумків

VIІI. Домашнє завдання

Набрати по 10 разів слова: лід, дала, діло,вода.

Урок № 12.

Тема. Набір безіменними пальцями – літери «і» та «д».  

Мета:

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями;

ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність; повторити:

ü вміння набору безіменними пальцями літери «і» та «д».

Тип уроку:застосування знань, удосконалення вмінь та навичок

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

10. Ключове слово.

Електронний пристрій, що виконує операції введення інформації, зберігання та оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною.

Відповіді

1. Мишка. 2. Колонки. 3. Монітор. 4. Джойстик. 5. Сканер. 6. Принтер. 7.

Трекбол.

8. Клавіатура. 9. Блок. 10. Комп’ютер.

 

IV. Удосконалення вмінь та навичок

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

Вправа        .

Напишіть слова з трьох літер по три рядки, відокремлюючи кожне нове слово пропуском:

 

вал   віл    дав два дар   дід    дол вар    жар діл    лов лад лід    пів

ода               пар               паж              фар             рів                               

 

 

 

Вправа        .

Напишіть слова з чотирьох літер по три рядки, відокремлюючи кожне нове слово пропуском:

 

двір двоє драп жало жара арфа вада віра вода воло ідол ірод лава лафа ложа опір орда парі плід овал форд

арап           папа                                                                                                      

 

 

 

Вправа.

Напишіть слова з п’яти літер по три рядки, відокремлюючи кожне нове слово пропуском:

 

врода вдвоє відро вілла віраж вдова аврал дрова олово опора піала раджа

 

4.   Запускаємо клавіатурний тренажер.

5.   Відпрацьовуємо вивчені літери:а,о,в,л,і,д.

V.       Підсумок уроку

VI.   Домашнє завдання

Набрати по 10 разів слова: лава, ад, овод, влада.

 

 

Урок №13.

Тема.Набір мізинцями – літери «ф», «ж» та «є».

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü вміння набору мізинцями літери «ф», «ж» та «є»;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Робота з роздатковим матеріалом «Клавіатура»

1.   Розмістіть пальці рук в основній позиції 

Пальці  лівої руки      Пальці  правої руки                    а — вказівний;           о — вказівний; 

в — середній;            л — середній;                     і — безіменний;          д  — безіменний;                     ф — мізинець.            ж  — мізинець.

2.   Яким пальцем  натискаємо  на  клавішу  д?  Натисніть  дану клавішу. 

3.   Яким пальцем натискаємо на клавішу і? Натисніть дану клавішу. 

4.   Яким пальцем натискаємо на клавішу Enter? Натисніть дану клавішу. 

IV.   Мотивація навчальної діяльності

Продовжуємо вивчення  клавіатури  з  основного  ряду,  на  якому  завжди  

потрібно  розташувати  пальці  рук на  початку  роботи.   Це  2-ий  ряд,  рахуючи   згори (третій, рахуючи знизу). 

Сьогодні на уроці ми відпрацьовуємо вміння набирати  безіменними  пальцями літери «ф» та «ж», «є».

V.      Вивчення нового матеріалу Розширення діапазону   

Пальці  лівої руки:                   Пальці  правої руки: 

       п —вказівний праворуч;                   р — вказівний ліворуч; 

       Сарs  Lосk — мізинець  ліворуч.      є — мізинець праворуч.  

                                          Еntеr — мізинець ще праворуч

Під час виконання необхідно особливу увагу звернути на положення пальців, які у даний момент не задіяні. Вони норовлять або піднятися над клавішею, або сповзти убік. Тому під час удару контролюйте положення всіх пальців рук. Чим швидше Ви навчитеся це робити, тим легше буде Вам навчатися далі.

VІ. Удосконалення вмінь та навичок

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.   Наберіть тексти не дивлячись на клавіатуру.

 Вправа №1

фіва олдж дал вал дав/авіф ждло лад лов/фіва ждло ода два/авіф           олдж вол дол віл діл...

Вправа №2

фаів длож вода жал про/фаів жолд воліла діволі лада волі лада волі лада віфа длож ж а л о л і ж а жало ложа жало ложа жало ложа віфа жолд ф о л і в о д і фолі вода фолі вода фолі вода

Вправа №3

фаві длжо в і в о д д о в о д порода водовід порода водовід фаві жлод ж а ж д а ф а л д а дрова фалда дрова фалда івфа длжо в і д а л в і ж а л в плавав продавав плавав продавав івфа жлод в о ж ж а ж д а л а дріжджі ідол правда дріжджі ідол правда VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

Самостійно наберіть по 10 разів такі слова через Пробіл: жара, фіфа.

Урок 14.

Тема. Набір мізинцями – літери «ф», «ж» та «є»

Мета:

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку: застосування знань, удосконалення вмінь та навичок

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Робота з роздатковим матеріалом «Клавіатура»

Вправа.

 

Зробіть вправу на кодування слів, літери яких розміщено на другому рядку клавіатури.

Зразок.

Закодувати слово аврал.

 

ряд

рука

палець

а

2

1

2

в

2

1

3

р

2

2

2

а

2

1

2

л

2

2

3

 

За зразком закодувати такі слова: драп      врода           вправа володар пароплав.

IV. Удосконалення умінь та навиків

Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.   Натисніть через Пробіл такі клавіші: д, і, ж; і, а, в; о, л, і;  д, ж, л; о, в, і. 

6.   Наберіть такі сполучення літер через Пробіл: дж, ді; жі, іж; ід, ад; да, до; жо, 

   аж; жа, іл; іа, ів. 

7.   Наберіть наступні слова по 10 разів, відділивши  їх одне від одно через  

Пробіл: джо: 

д — безіменний палець правої руки;          ж — мізинець правої руки; о — вказівний палець правої руки;      жало: 

ж — мізинець правої руки;           а — вказівний палець лівої  руки;           л — великий палець правої  руки;           о — вказівний палець правої  руки. джава: 

         д — безіменний палець правої руки; 

ж — мізинець право! руки;           а — вказівний палець лівої руки; в — великий палець лівої руки;           а — вказівний палець лівої руки. 

V.Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Самостійно наберіть по 10 разів такі слова через Пробіл: діло, джолі.

Урок №15.

Тема. Набір вказівним пальцем рук «п» та «р».

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü вміння набору вказівним пальцем рук «п» та «р»;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Робота з роздатковим матеріалом

1.Яким пальцем натискають на клавішу Еntеr. Натисніть цю клавішу. 

2.     Яким пальцем  натискають  на  клавішу р. Натисніть цю  клавішу. 

3.     Яким чином натискають клавішу п. Натисніть цю клавішу. 

IV.Мотивація навчальної діяльності

. Продовжуємо вивчення  клавіатури  з  основного  ряду,  на  якому  завжди  

потрібно  розташувати  пальці  рук на  початку  роботи.   Це  2-ий  ряд,  рахуючи   згори (третій, рахуючи знизу). 

Сьогодні на уроці ми відпрацьовуємо вміння набирати  безіменними  пальцями літери «п» та «р».

V.      Вивчення нового матеріалу

Буква "п" б'ється вказівним пальцем лівої руки.

Буква "р" - відповідно вказівним пальцем правої руки.

 

 

Техніка удару наступна:

П - міркуємо, яким пальцем треба бити (вказівним лівим). Злегка піднімаємо потрібний палець і відводимо вправо на відстань, рівну ширині клавіші. Чіткий, упевнений удар. Повертаємо палець на місце (буква "а").

Р - Аналогічно для букви. "Відводимо на відстань, рівну ширині клавіші", як зробити це? От у цьому і складається суть наступних вправ - виробити у вказівних пальців "почуття ширини клавіші". Тобто ту відстань, на яку необхідно відводити пальці, щоб попадати на букви "р" і "п".

VI.   Удосконалення вмінь та навиків Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.   Натисніть через Пробіл такі клавіші: р, п, Еntеr; ф, р, Сарs Lоск; р, є, Еntеr; і, п,  д; Еntеr, ж, Сарs Lоск; а, п, і; є, Еntеr, в; о, ф, п; р, д, л; Сарs Lоск, р, є; Еntеr, і ,   п; ж, р, л; в, Еntеr, о; д, р, є; Еntеr, а, п; ф, ж, і; Сарs Lоск, в, п; є, р, Еntеr; о,  д, п; р, л, Еntеr. 

6.   Наберіть такі сполуки літер, розділяючи їх клавішею Еntеr: па, ра, ап, ор, пр,   рп, пі, др, єр, рє, фр, вп, по, рі. 

7.   Наберіть такі слова, відділивши їх одне від одного клавішею Пробіл: 

     пора: 

п — вказівний палець лівої руки;           о — вказівний палець правої руки;           р — вказівний палець правої руки;           а — вказівний палець лівої руки.    профі: 

         п — вказівний палець лівої руки; 

р — вказівний палець правої руки;           о — вказівний палець правої руки;           ф — мізинець лівої руки;           і — великий палець правої руки.      вправа: 

в — великий палець лівої руки;           п — вказівний палець лівої руки;           р — вказівний палець правої руки;           а — вказівний палець лівої руки;            в — великий палець лівої руки ;           а — вказівний палець лівої руки.  

VІI.  Підсумок уроку

VІІI.Домашнє завданя

 Самостійно наберіть по 10 разів такі слова, відділивши їх одне від   одного натисканням клавіші Еntеr: право, пара.

Урок №16. 

Тема. Набір вказівним пальцем рук «п» та «р».

Мета:

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями;

ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:удосконалення вмінь і навиків

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Кросворд


 

 

1.   Якщо є складна робота, Мусить бути лиш охота,

Бо зі мною буде толк,

Адже я системний… (блок)

 

 

2.   Ось я кнопку натискаю  І папір вже заправляю.

Він друкує без зупинки

Вірші, пісні і картинки

І швидкий він, наче спринтер

Відгадайте, що це?..(принтер)


3.   А, Б, В, Г, Ґ і кома — Всім, мабуть, уже відома

Така клавішна структура.

Звісно ж це … (клавіатура)

 

5.   Він покаже все на світі:

Що малюють, пишуть діти, 

Грають як і що співають,

6.   Якщо хочеш ти малюнок  з книжки 

В комп’ютері мати,

То мене все ж неодмінно

Повинен ти придбати …(скане

 

IV. Удосконалення вмнь та навиків Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

4. Я не нишпорю в коморах, Не ховаюся по норах.

Ковзаю по столу трішки,

Бо комп’ютерна я … (мишка)

І як пошту відправляють

Все, що є, відображає, 

Без нього комп’ютера немає…

(монітор)


1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.   Запустіть програму Блокнот.

4.   Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.Запустіть клавіатурний тренажер і відпрацюйту вивчені букви.

                                                                                                             70

V.Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Наберіть по 10 разів слова: філ, парад, ода, ждала, жало, вілла.

                                                                                                             71


Урок №17. 

Тема. Введення  літер Мета:

сформувати:

ü вміння набору літер середньої лінії клавіатури;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:застосування нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Кросворд 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

По горизонталі

1. Кнопочка мишки, за допомогою якої відкривається контекстне меню об’єкта … (права).

3.   Мінімальна кількість кнопочок, яку може мати мишка … (дві).

4.   Кнопочка мишки, за допомогою якої  можна виконати операції виділення, відкриття, переміщення …(ліва).

6. Меню, яке викликається за допомогою правої кнопочки мишки… (контекстне).

8. Операція, яку можна виконати подвійним кліком лівої кнопочки мишки… (відкриття).

10. Різновид мишки… (механічна). По вертикалі

2. Операція, яку можна виконати кліком лівої кнопочки мишки… (виділення).

5. З допомогою лівої кнопочки мишки можна виконати наступні операції над об’єктом: виділення, відкриття, … (переміщення).

7. Різновид мишки …(оптична).

9. «Клацання» кнопочкою мишки називається … (клік).

IV.Удосконалення вмнь та навиків Практична робота

Інструктаж з техніки безпеки

1.   Займіть правильне положення перед комп'ютером.

2.   Розгляньте клавіатуру комп'ютера.

3.Запустіть клавіатурний тренажер.

4. Розмістіть руки в основній позиції  ф і в а п р о л д ж є.

5.Відпрацювати вміння швидко і без помилок набирати вивчені літери та слова з них.

V.Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Наберіть по 10 разів слова: фол, ліда, пара, пора, вор, жало.

 

Урок №18.

Тема.Контроль якості введення тексту

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

По горизонталі:

1. Перемикання між режимами заміни та вставки символів (Insert).

4. Видалення виділених об’єктів або символу справа від курсора (Delete).

8. Видалення символу зліва від курсора (Backspace).

10.   Клавіша, що вмикає малу цифрову клавіатуру (Num Lock).

11.   Керуюча клавіша, яка вмикає верхній регістр (Shift).

12.   Керуюча клавіша, яка в комбінації з клавішами  Alt та Del  викликає диспетчера задач (Ctrl).

По вертикалі:

2.   Клавіша, що перемикає режими верхнього та нижнього регістрів, має індикатор, який вказує на те, що в даний момент ми працюємо у верхньому регістрі (Caps Lock).

3.   Переміщення курсова на кінець рядка (End).

5.   Скасування останньої дії або виходу з поточного режиму програми (Esc).

6.   Перехід до наступної позиції табуляції (Tab).

7.   Перехід курсора на початок рядка (Home).

9. Введення команди або створення нового абзацу (Enter).

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Введення літер сліпим методом друку  у програмі клавіатурний тренажер суттєво відрізняється від введення літер сліпим методом у звичайному текстовому редакторі. Клавіатурний тренажер це лише засіб для вивчення сліпого методу друк, реалізація даного вміння повинна відбуватися в текстовому редакторі. Отже потрібно визначити чи справді працюючи в програмі клавіатурний тренажер ми вчимося друкувати в сліпу. Важливо є вводити лише слово, які складаються з тих літер, які ми вивчили.

IV.   Котроль якості введення тексту

Робота в парах

 Інструктаж з техніки безпеки

     1.  Учні сідають по двоє за комп’ютери, той хто друкує сидить по середині монітора дотримуючись всіх правил правильної постави під час введення тексту.

Один учень друкує інший засікає час, контролює його роботу.  

На протязі  1 хвилини потрібно ввести текст. Після введення тексту одним учнем учні міняються ролями.

Приклад тексту:

Вова лола вол лава ала лов ава ало ола олово

Критеріями оцінювання рівня оволодіння сліпим методом друку середньої лінії клавіатури будуть:

знання клавіш середньої лінії клавіатури;  оцінювання вчителем(за кількістю вивчених букв)

безпосереднє введення слів, які складаються з літер середньої лінії клавіатури в текстовому редакторі Word Pad, сліпим методом друку; оцінювання учнем який сидить поруч (взаємооцінювання);(= сумі набратих слів ,* на 2, якщо всі слова правильно, *1, якщо є помилки, *0, якщо слово зовсім невірно набрате, наприклад якщо речення складалось з

5 слів= 2+2+1+0+3=8)

рівень до якого дійшов учень та правильність роботи в програмі клавіатурний тренажер. (виконує завдання вірно 12 балів, не завжди правильна постава – 1; підглядає - 3); самоконтроль.

4.     Запусти програму RapidTyping на виконання. 

Запускаємо програму на вивчені букви.

5.     Результат повідомляємо вчителю.

V.      Підсумок уроку

Аналіз виконання завдань

Аналіз виконання завдань. Контроль якості введення тексту.

 

 

Рейтинг

Оцінка

Загальна кількість балів

Робота в програмі

клавіатурний тринажер

Введення слів

 

Знання клавіш

 

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

VI.   Домашнє завдання

Придумати одне речення яке складається з слів, що містять лише літери з середньої лінії клавіатури.

 

 

 

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ НАВИК ДРУКУ .

ВЕРХНЯ ЛІНІЯ КЛАВІАТУРИ. ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ 

(13 год)

Урок №19.

Тема.Основні прийоми створення  тексту .  Вводити текст з клавіатури в текстовому редакторі Word Pad Мета:

сформувати:

ü основні прийоми створення тексту;

ü уміння підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі при наборі тексту;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах; формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

IV.   Мотивація навчальної діяльності

       Сьогодні на уроці ми продовжуємо працювати з текстовий процесор, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

V.      Вивчення нового матеріалу

Розглянемо основне меню програми. Командами ^ Файл -

Відкрити відкривають існуючий документ, а Файл - Новий — створюють новий. Відкриється вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад Документ1.

 

Розглянемо найважливіші дії, які можна виконати над текстовим документом  

За допомогою команд з пункту Файл чи кнопок стандартної панелі інструментів, що їх дублюють, можна: створити новий (Створити новий, Сtгl+N), відкрити старий (Відкрити, Сtгl+О), зберегти на диску (Зберегти), зберегти з новою назвою (Зберегти як...) , закрити (Закрити), друкувати (Друкувати, Сtгl+Р), задати параметри сторінки (Параметри сторінки) тощо.

Закінчити роботу з редактором можна або засобами пунктів меню Файл => Вийти, або закривши усі вікна (Alt+F4). Під час зберігання файлу стежте, щоб файл був збережений не в будь-якій папці, а в папці, призначеній для даного документа. Для цього під час виконання команди Зберегти ЯК...

потрібно відкрити список Папка і вибрати у ньому потрібну папку на заданому диску.

Правила введення тексту.

   робити один пробіл між словами;

   розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;

   після розділового знаку ставити пробіл;

   після відкритих дужок або лапок зразу писати текст;

   закривати дужки або лапки зразу за текстом;

   до і після дефісу не ставити пробіл;

   до і після тире ставити пробіл;

   примусово не переходити на новий рядок;

   слова на склади не розбивати, переноси не робити, це робиться автоматично; не ставити символ пробіл між літерами, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;

   не робити пробілами відступів від лівого краю;

   не робити пустих рядків між абзацами, для цього є засоби міжабзацних інтервалів;

   не нумерувати списки, це зробить текстовий редактор; не нумерувати сторінки, це зробить текстовий редактор;   для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.

VI.          Закріплення нового матеріалу

1.       Запустити програму WordPad. Вивчити інтерфейс вікна WordPad. Вивчити команди меню програми WordPad: Файл, Виправлення, Вид, Вставка, Формат, Довідка.

2.       Створити новий документ у форматі WordPad.

3.       Встановити довільні параметри сторінки - розмір паперу і поля.

4.       Встановити довільні параметри шрифту - гарнітуру, кегль, накреслення.

5.       Увести три абзаци тексту. Відформатувати заголовки абзаців; шрифт: курсив, напівжирний, вирівнювання по центру.

6.       Вирівняти абзаци: перший по лівому краї, другий - по центру, третій - по правому краю.

7.       Встановити задані позиції табуляції для кожного абзацу.

8.       Зберегти створений документ під ім'ям Doc.rtf .

VII.      Підсумок уроку

VIII.  Домашнє завдання

 

 

Урок №20.

Тема.Виправлення помилок.

Мета:

сформувати:

ü вміння виправляти помилки за допомогою клавіш клавіатури;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

-        Як створити новий документ в текстовому редакторі Блокнот?

WordPad?

-        Як відкрити текстовий документ в текстовому редакторі Блокнот? WordPad?

-        Як зберегти документ під попереднім ім'ям (під новим ім'ям) в текстовому редакторі Блокнот? WordPad? IV. Мотивація навчальної діяльності

V. Засвоєння нових знань, умінь

Виправлення помилок в тексті.

Для правильної роботи в текстовому редакторі застосовуються також клавіші, які розташовані справа від алфавітно-цифрової частини клавіатури.

Insert - вказівним пальцем правої руки.

Delete - вказівним пальцем правої руки.

Home – середнім пальцем правої руки. 

End – середнім пальцем правої руки.

Page Up – безіменним пальцем правої руки.

Page Down - безіменним пальцем правої руки.

↑ - вказівним пальцем правої руки.

→  - вказівним пальцем правої руки.

←  - вказівним пальцем правої руки.

↓ - безіменним пальцем правої руки.

 

Найчастіше виникають такі помилки:

         зайвий символ (буква або розділовий знак);

         пропущений символ;

         неправильний символ.

Символ, що стоїть ліворуч від курсору видаляється клавішею <Backspace>, а символ, що йде за курсором, — за допомогою клавіші <Delete>.

При сліпому методі друку клавішу  <Backspace> вводять мізинцем правої руки.

Помилки можна  виправляти у режимі Вставка або Заміна. Перемикання режимів виконується клавішею Insert (у режимі Заміна в рядку стану виділяється напис ЗАМ).

В текстовому редакторі можливе автоматичне виправлення, шляхом заміни одного слова на інше. Правка/замінити

 

VI. Застосування нових знань та вмінь

1.         Створити новий документ і встановити довільні параметри сторінки.

2.         Набрати тайпограму (роздруківку клавіатури) шрифтом Times New

Roman. Виділити кольором блоки тайпограми: чорним - основний шрифт (кирилиця), червоним - додатковий шрифт (латиниця). Встановити п'ять спеціальних символів заданого шрифту з Таблиці символів: Пуск, Програми, Стандартні, Таблиця символів.

3.         Зберегти створений документ під ім'ям Font.rtf 

VІІ. Підсумок уроку

VIІІ. Домашнє завдання

 

Урок  №21

Тема.Вивчення верхньої лінії клавіатури. Набір  вказівними пальцям – літери «к» , «г» , «е» та «н» 

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

Букви "к" і "е" б'ються вказівним пальцем лівої руки. Літери "н" і "г" - вказівним пальцем правої руки. Давайте докладніше розберемо техніку удару по новим буквах.

На малюнку показано розташування клавіш на клавіатурі. Вказівні пальці знаходяться на буквах "а" і "о".

Щоб вдарити букву "к" необхідно перемістити лівий вказівний палець вгору на висоту клавіші (вона трохи більше її ширини) і зрушити вліво приблизно на половину ширини клавіші.

Схематично можна сказати так: верх - трохи ліво.

Щоб вдарити букву "е" необхідно перемістити лівий вказівний палець вгору на висоту клавіші і зрушити вправо приблизно на 3/4 ширини клавіші.

Схематично - верх - право.

Для букви "г" необхідно перемістити правий вказівний палець вгору і перемістити трохи вліво.

Схематично - верх - трохи ліво.

Щоб вдарити букву "н" треба перемістити правий вказівний палець вгору і перемістити його майже на півтори ширини клавіші вліво. Тобто щоб дістати "н" пальцю треба як слід "потягнутися".

Схематично - верх - сильно вліво.

Підіб'ємо підсумки.

Буква "до": верх - трохи ліво.

Буква "е": верх - вправо.

Буква "г": верх - трохи ліво.

Буква "н": верх - сильно вліво.

Перед початком вправи можна дивлячись на клавіатуру відпрацювати наступні дії.

Вимовляємо фразу: "буква к - лівий вказівний, верх, трохи ліво". У міру вимови фрази виконуємо ті дії, які промовляємо. Повторюю можна це робити, дивлячись на клавіатуру (можна навіть при вимкненому комп'ютері).

Такі дії повторіть для всіх букв "к" "е" "н" "г". Потім спробуйте проробити те ж, але з закритими очима. Ваше завдання відчути становище нових клавіш щодо основної позиції рук. Обов'язково повертайте після кожного удару пальці у вихідну позицію. Коли відчуєте що освоїлися з новими рухами пальців, можна приступати до виконання вправ.

Необхідно особливо уважно відпрацьовувати удар по клавіші з літерою Н. Вона розміщена на відносно великій відстані від клавіші з літерою О (основне положення другого пальця правої (другої) руки). Спочатку необхідно другий палець поставити на клавішу з літерою Г, а потім відвести його на клавішу з літерою Н. Нанести чіткий, короткий удар і повернути па-лець в основне положення знову через клавішу з літерою

Г. Лише після то-го, як палець буде швидко та чітко знаходити клавішу з літерою Н, удар по цій клавіші можна наносити зразу, минаючи проміжну клавішу з літерою Г

 

На этом занятии перейдем к освоению букв "к" "е" "н" "г". Им посвящены следующие шесть упражнений:

 

Упражнение №11

ап ор ае ае ае ап ор он он он ап ор пе пе пе ап ор рн рн рн а п е о р н а п е о р н а п е о р н а п е о р н а п е о р н г р а н р о г а гран рога гран рога гран рога гран рога

 

Упражнение №12

ак ог ае ог ак он ае он пк рг пе рг пк рн пе рн акае огон а к а е а п о г о н о р а е а к о н о г а е а к о н о г а п е н а н е р в пена нерв пена нерв пена нерв пена нерв н е г а в е р а нега вера нега вера нега вера нега вера

 

Упражнение №13

а к а е а п о г о н о р ак ае ап ог он ор аке огн аек онг к а н в а о к е а н канва океан канва океан канва океан в е н о к п е н а л венок пенал венок пенал венок пенал ф е н о л в а г о н фенол вагон фенол вагон фенол вагон н о р к а г о п а к норка гопак норка гопак норка гопак

 

Упражнение №14

фывап ролдж ак ае ап ог он ор ке нг ек гн акеп огнр ж а р г о н п р о л о г фаргон пролог фаргон пролог п л а н е р к а л е к а планер калека планер калека о г о н е к о г а р о к огонек огарок огонек огарок д е р е в о к а н а в ы дерево канавы дерево канавы

 

Упражнение №15

л е г е н д а л о г о п е д легенда логопед легенда логопед п е д а г о г п р е д л о г педагог предлог педагог предлог н а г р а д а к о н е в о д награда коневод награда коневод ж о н г л е р к а р а в а н жонглер караван жогнлер караван

 

Упражнение №16

г о н д о л а гондола гондола гондола гондола гондола к а р а в а н караван караван караван караван караван к о л е н к о р коленкор коленкор коленкор коленкор п р е г р а д а преграда преграда преграда преграда

 

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

 

Урок 22. Набір  вказівними пальцям – літери «к» , «г» , «е» та «н».  

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Вправа.

Закодуйте слова, літери яких розміщено на другому та третьому рядках клавіатури:

 

гонг             пенал        гайдук           наглухо                 знахідка

Розкодуйте наступні слова:

 

                                           324                    325                     322                     314                 325

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

Наберіть по два рядки кожного літеросполучення:

 

Ліва (перша) рука

 

 

 

 

 

 

АКА

 

 

АЕА

 

працює 2-й палець

ПКП

 

 

ПЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

Права (другу) рука

ОГО

 

 

ОНО

 

працює 2-й палець

РГР

 

 

РНР

 

 

 

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

 

Урок 23. Набір  середніми пальцями рук – літери «у» та «ш».

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах формувати:


уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань Вправа.

Закодуйте слова, літери яких розміщено на другому та третьому рядках клавіатури:

 

круп            наука         деінде           невдаха                волокуша

                                                 

Розкодуйте наступні слова:

 

                                           312                    313                     323                     322                 212

 

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

 

Урок 24. Набір середніми пальцями рук – літери «у» ті «ш».

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

 

Урок 25. Контроль якості введення тексту

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань Вправа.

Закодуйте слова, літери яких розміщено на другому та третьому рядках клавіатури:

 

негр            нехай        піонер

 

 

 

Розкодуйте наступні слова:

 

пелікан

археолог

                                           212                    312

212

212                     312

 

 

 

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

Вправа        .

Напишіть кожну фразу з нового рядка:

 

дорога вела в рів  на вікні лежав шарф      


до неї підійшла подруга журнал упав на підлогу війна породжувала

голод короп плавав у відрі

 

 

Вправа.

 

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

 

Урок 26. Набір безіменними пальцями – літери «ц» та «щ».  

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü навички  правильного розташування пальці під час введення тексту; розвивати;

ü творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями; ü логічне мислення та  комп’ютерну грамотність.

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь

ХІД УРОКУ

 

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

VIІ. Засвоєння нових знань, умінь

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

 

Урок 27. Набір безіменними пальцями – літери «ц» та «щ».  

Мета:

сформувати:

ü поняття розкладки клавіатури;

ü поняття клавіш перемикачів;

ü вміння та навички роботи на клавіатурі;

ü навички рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах

формувати:

ü уважність, старанність, терплячість, охайність у роботі;

ü