10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Підсумковий тест Всесвітня Історія

Про матеріал
Підсумковий тест який складається з 120 завдань, вміщено різного плану завдання , для найвищого балу допускається 10 помилок. Тест дозволить визначити знання десятикласника з Всесвітньої історії.
Перегляд файлу

Тестові завдання з всесвітньої історії 10 клас

 

1. Які країни входили до Антанти?

а) Англія, Франція, Росія;

б) Англія, Франція, Японія;

в) Англія, Франція, Німеччина;

г) Англія, Німеччина, Італія.

2. Які країни входили до Троїстого союзу?

а) Англія, Франція, Росія;

б) Австро-Угорщина, Німеччина, Італія;

в) Англія, Франція, Японія;

г) Німеччина, Італія, Росія.

3. Коли відбулась подія, що стала приводом до 1 Світової війни?

а) 28 червня 1913 р.;

б) 28 червня 1914р.;

в) 28 липня 1914р.;

г) 1 вересня 1914.

4. Кого було вбито в Сараєво у червні 1914 року?

а) німецького кайзера;

б) короля Сербії;

в) посла Росії;

г) айстро-угорського принца.

5. Коли почалася Перша світова війна?

а) 28 червня 1914р.;

б) 28 липня 1914р.;

в) 1 серпня 1914р.;

г) 1серпня 1915р.

6. Який характер мала 1 Світова війна для світових імперій?

а) загарбницький;

б) національно-визвольний;

в) справедливий;

г) милосердний.

7. Які території сподівалась загарбати Німеччина?

а) Росію, Україну, Кавказ;

б) Північну Африку, Прибалтику, Росію?

в) протоки Босфор і Дарданелли, Балканський півострів, Ельзас і Лотарингію;

г) протоки Босфор і Дарданелли, Балканський півострів, Аравійський півострів.

8. План «блискавичної» війни у Європі був розроблений генералом?

а) Брусиловим;

б) Принципом;

в) Франц-Фердинандом;

г) Шліффеном.

9. Чи вдався Німеччині план «блискавичної» війни?

а) так;

б) ні;

в) частково.

10. На якому фронті воювали англійські, бельгійські та французькі війська?

а) Східний;

б) Тихоокеанський;

в) Західний;

г) Північно-Африканський.

11. Яка битва відбулась на Східному фронті?

а) Брусиловський прорив;

б) Верденська битва;

в) битва на Марні;

г) битва на Іпрі.

12. Яка битва відбулась на Західному фронті?

а) Брусиловський прорив;

б) битва на Маківці;

в) битва на Марні;

г) облога Перемишля.

13. Яка подія Першої світової війни відбулась в 1915 р.

а) вбивство Франца-Фердинанда;

б) оголошення війни Німеччиною Польщі;

в) вступ у війну США;

г) битва за Дарданелли.

14. Яка подія Першої світової війни відбулась в 1917 р.

а) вбивство Франца-Фердинанда;

б) оголошення війни Німеччиною Польщі;

в) вступ у війну США;

г) битва на Марні.

15. У квітні 1915 року вперше у воєнній історії було використано ….. атаку?

а) танкову;

б) газобалонну;

в) авіаційну;

г) рукопашну.

16. Коли закінчилася Перша світова війна?

а) 3 листопада 1918р;

б) 25 жовтня 1917р.;

в) 11 листопада 1918р.;

г) 11 грудня 1919р.

17. Яка подія відбулася 11 листопада 1918 року в Компєнсьому лісі?

а) Німеччина капітулювала;

б) відбулася революція в Австро-Угорщині;

в) почалася інтервенція Антанти в Росію;

г) США вступила у Першу світову війну.

18. Коли почалася Паризька мирна конференція?

а) листопад 1918р.;

б) грудень 1918р.;

в) січень 1919р.;

г) січень 1920р.

19. Чи могла Версальсько-Вашингтонська система стати основою для тривалого миру?

а) так;

б) ні.

20. Хто запропонував утворити Лігу Націй?

а) В. Вільсон;

б) У. Черчель;

в) Д. Ллойд-Джонс;

г) Ж. Клемансо.

21. Яка велика світова країна ніколи не входила до Ліги Націй?

а) Франція;

б) Бельгія;

в) США;

г) Англія.

22. Що не відповідає Версальському мирному договору?

а) Німеччині заборонялось обєднуватись з Австрією;

б) Саарська область на 15 років надавалась Франції;

в) сума німецьких репарацій складала – 256 млрд. золотих марок;

г) Німеччині дозволили мати армію, авіацію і важку артилерію.

23. Укажіть державу, яка залишилась поза межами Версальсько-Вашингтонської системи.

а) США;

б) Велика Британія;

в) Радянський Союз;

г) Італія.

24. Укажіть державу, щодо якої на Вашингтонській конференції були укладені угоди про політику «відкритих дверей» та «рівних можливостей».

а) Німеччина;

б) Велика Британія;

в) Китай;

г) Радянський Союз.

25. Укажіть державу, яка за результатами Першої світової війни отримала статус нового претендента на роль світового лідера.

а) Італія;

б) США;

в) Велика Британія;

г) Франція.

26. Укажіть назву битви Першої світової війни, під час якої вперше були застосовані танки.

а) битва на Марні;

б) битва на Соммі;

в) Верденська битва;

г) битва в Арденнах.

27. Укажіть місце проведення Верденської битви.

а) Північна Франція;

б) Нідерланди;

в) Бельгія;

г) Північна Італія.

28. «Велика депресія» у США почалася у…?

а) 1920р.;

б) 1923р.;

в) 1929р.;

г) 1933р.

29. Хто запропонував «Новий курс» реформ, щоб вийти з економічної кризи?

а) Кулідж;

б) Гувер;

в) Ллойд-Джордж;

г) Рузвельт.

30. Яким шляхом Гітлер прийшов до влади в Німеччині?

а) шляхом державного перевороту;

б) був обраним президентом;

в) призначений головою уряду;

г) сам себе проголосив.

31. Установіть хронологічну послідовність подій, що стосується облаштування світу після Першої світової війни.

а) відкриття роботи Паризької мирної конференції;

б) початок роботи Вашингтонської конференції;

в) прийняття пакту Бріана-Келлога;

г) робота Генуезької конференції.

32. Укажіть причину вступу США в Першу світову війну.

а) союзницькі зобов’язання перед Великою Британією;

б) бажання усунути Німеччину як найбільшого економічного конкурента;

в) необмежена підводна війна Німеччини, у тому числі проти суден нейтральних держав;

г) претензії на тихоокеанські колонії Німеччини.

33. Укажіть одну з причин економічного процвітання США у 20-ті рр. ХХст.

а) отримання значної частини репарацій від Німеччини та її союзників;

б) перетворення США на світового кредитора;

в) запровадження державного планування економічного розвитку країни;

г) наявність великої кількості колоній.

34. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) «чорний вівторок» на нью-йоркській біржі, початок Великої депресії;

б) початок президентства Г. Гувера;

в) початок президентства У. Гардінга;

г) оголошення «14 пунктів» В. Вільсона Конгресу США.

35. Укажіть основну причину Великої депресії в США.

а) високі темпи інфляції, знецінення національної валюти;

б) надмірне втручання уряду в економіку країни, що знижувало її ефективність;

в) невідповідність між темпами зростання промислового виробництва та споживацького попиту;

г) високий дефіцит федерального бюджету.

36. У чому полягала особливість проявів економічної кризи 1929-1933 рр. у Великій Британії?

а) менший ступінь скорочення обсягів промислового виробництва;

б) прихід до влади фашистів, у яких убачали порятунок від економічного хаосу;

в) збереження темпів розвитку традиційних галузей промисловості;

г) проведення загальних страйків робітників.

37. Уряд Великої Британії в 1931 р. очолив:

а) Г. Асквіт;

б) С. Болдуїн;

в) Р. Макдональд;

г) Н. Чемберлен.

38. Результатом громадянської війни в Іспанії стало:

а) захоплення влади комуністами, яких підтримував СРСР;

б) окупація країни фашистською Італією;

в) установлення диктаторського режиму Ф. Франко;

г) перемога демократичних сил, представлених Народним фронтом.

39. Особливість поширення фашизму у Франції була спричинена:

а) відсутністю давніх і міцних республікансько-демократичних традицій в державі;

б) відсутністю в народу – переможця в Першій світовій війні почуття приниженої національної гідності;

в) наявністю централізованої фашистської партії, що проводила єдину доктрину;

г) наявністю широкої соціальної бази, яка поділяла й підтримувала фашистські ідеї.

40. Установіть хронологічну послідовність подій історії Іспанії.

а) проголошення республіки в Іспанії;

б) установлення фашистської диктатури Ф.Франко;

в) початок Громадянської війни в Іспанії;

г) установлення військової диктатури М. Прімо де Рівери.

41. Особливістю фашизму в Іспанії була:

а) наявність оригінальної доктрини;

б) початок формування «корпоративної держави»;

в) відсутність підтримки та представництва в уряді держави;

г) наявність тісних зв’язків з італійськими та німецькими фашистами.

42. Як називався уряд, що прийшов до влади у Франції в 1936 р.?

а) уряд Лівого блоку;

б) уряд Національного блоку;

в) уряд Національного порозуміння;

г) уряд Народного фронту.

43. Установіть хронологічну послідовність подій історії Франції у міжвоєнний період.

а) утворення уряду Національного блоку;

б) Рурська криза;

в) утворення Комуністичної партії Франції;

г) утворення уряду Лівого блоку.

44. Укажіть прізвище політичного діяча, який був лідером нацистів у Німеччині.

а) А. Гітлер;

б) Ф. Франко;

в) Б. Муссоліні;

г) П. Гінденбург.

45. Укажіть працю, яку написав А. Гітлер.

а) Фундаментальні закони королівства;

б) Моя боротьба;

в) Хартія праці;

г) Карнарська хартія.

46. Укажіть назву вищого органу влади в Італії, створеного фашистами.

а) Фаланга;

б) Велика Фашистська рада;

в) Сенат;

г) Палата фашій та корпорацій.

47. У 1925 р. рейхспрезидентом Німеччини був обраний:

а) Ф. Шейдеман;

б) П. фон Гінденбург;

в) Ф. Еберт

г) А. Гітлер.

48. Укажіть положення, яке пояснює концепцію корпоративізму як складової італійського фашизму.

а) державний контроль над господарською діяльністю економічних суб’єктів;

б) загальний та всеохоплюючий характер державної влади;

в) ідея домінування італійців над іншими народами;

г) єдність усіх класів у межах нації.

49. Назвіть причини квітневої кризи Тимчасового уряду.

а) заколот колишнього царського генералітету проти уряду;

б) невдалий наступ на фронті;

в) збройне повстання більшовиків;

г) вихід есерів із коаліційного уряду.

50. Яке з положень називає одну з характерних рис політики «воєнного комунізму»?

а) уведення продподатку;

б) загальна трудова повинність;

в) відновлення грошового обігу;

г) передача земельних ділянок у власність селян.

51. Курс на індустріалізацію було проголошено:

а) 1925 р.;

б) 1927 р.;

в) 1929 р.;

г) 1930 р.

52. Курс на колективізацію було проголошено:

а) 1925 р.;

б) 1927 р.;

в) 1929 р.;

г) 1930 р.

53. Укажіть прізвище історичного діяча, який очолив диктаторський режим в Угорщині 1920 р.

а) Т. Масарик;

б) Ю. Пілсудський;

в) М. Хорті;

г) Е. Бенеш.

54. Укажіть, у якій державі в 1926 р. було встановлено режим санації.

а) Польща;

б) Чехословаччина;

в) Румунія;

г) Угорщина.

55. Укажіть прізвище історичного діяча, який був обраний президентом Чехословаччини 1935 р.

а) Т. Масарик;

б) Ю. Пілсудський;

в) М. Хорті;

г) Е. Бенеш.

56. Укажіть назву держави, яка була розчленована та знищена в результаті Мюнхенської змови.

а) Югославія;

б) Угорщина;

в) Чехословаччина;

г) Польща.

57. Першим президентом Турецької республіки став:

а) М. Кемаль (Ататюрк);

б) М. Ганді;

в) Чан Кайши;

г) Ж. Варгес.

58. Укажіть основний метод національно-визвольної боротьби, запропонований М. Ганді.

а) терористична діяльність;

б) ведення партизанської війни проти англійських колонізаторів;

в) ненасильницький спротив англійській владі;

г) отримання прав національно-культурної автономії в межах парламентської діяльності.

59. Коли було підписано Мюнхенську угоду?

а) 1932 р.;

б) 1931 р.;

в) 1937 р.;

г) 1938 р.

60. «Нанкінський уряд», створений в Китаї в 1928 р., очолив?

а) Юань Шикай;

б) Мао Цзедун;

в) Чан Кайши;

г) Сунь Ятсен.

61. Коли був здійснений «Соляний похід»?

а) 1930 р.;

б) 1931 р.;

в) 1937 р.;

г) 1938 р.

62. Хто розробив офіційну ідеологію Індійського Національного Конгресу?

а) М. Кемаль (Ататюрк);

б) М. Ганді;

в) Чан Кайши;

г) Ж. Варгес.

63. В якому році емір Халіф заснував партію «Молодий алжирець»?

а) 1925 р.;

б) 1927 р.;

в) 1920 р.;

г) 1930 р.

64. Які дві незалежні держави Африки існували по закінченні Першої світової війни?

а) Ефіопія та Ліберії;

б) Кенія та Судан;

в) Судан та Гамбія;

г) Ефіопія та Конго.

65. Коли завершилось формування «осі Берлін-Рим-Токіо»?

а) 1930 р.;

б) 1931 р.;

в) 1937 р.;

г) 1938 р.

66. Коли відбувались англо-франко-радянські переговори?

а) 1939 р.;

б) 1931 р.;

в) 1937 р.;

г) 1938 р.

67. Коли було підписано Радянсько-німецький пакт про ненапад?

а) 1939 р.;

б) 1931 р.;

в) 1937 р.;

г) 1938 р.

68. Вкажіть основні причини розв'язання Другої світової війни:

а) несправедливість Версальсько-Вашингтонської системи;

б) політика «умиротворення» агресора;

в) втручання США у європейські справи;

г) протистояння між тоталітаризмом і демократією.

69. До складу антикомінтернівського пакту входили :

а) Туреччина, Італія, Німеччина;

б) Італія, Японія, Німеччина;

в) США, Японія, Німеччина;

г) Великобританія, Німеччина, Італія;

д) Японія, Німеччина, Франція.

70. Загарбницька політика Японії передбачала захоплення:

а) Далекого Сходу СРСР, Китаю, Кореї;

б) Аляски, Кореї, Китаю;

в) Китаю, Аляски, о. Сахалін, Курильські острови;

г) Кореї, Далекого Сходу СРСР, Китаю;

д) Тихоокеанських володінь США, Далекого Сходу СРСР, Китаю.

71. Мюнхенську угоду було підписано в:

а) 1938 році;

б) 1941 році;

в) 1939 році;

г) 1940 році;

д) 1937 році.

72. В 1939 – 1941 року до складу СРСР увійшли:

а) Литва, Фінляндія, Латвія, Румунія;

б) Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Польща;

в) Латвія, Литва, Естонія;

г) Естонія, Латвія, Литва, західна Україна;

д) західна Україна, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія.

73. Протягом 30 - х років Італія окупувала :

а) Австрію, Іспанію;

б) Балкани, Ефіопію;

в) Албанію, Ефіопію;

г) Чехословаччину, Ефіопію;

д) Ефіопію, Австрію.

74. Основними напрямками зовнішньої політики СРСР в 30 роки було:

а) дотримання нейтралітету;

б) співпраця з Японією та Італією;

в) завоювання життєвого простору на півдні;

г) невтручання в воєнні конфлікти;

д) мирної співпраці з усіма країнами світу.

75. Політика “умиротворення” агресора це:

а) політика залякування агресора;

б) “невтручання” в Іспанські справи;

в) підписання договорів з Німеччиною;

г) організація ”хрестового походу” проти СРСР;

д) політика поступок з боку Англії і Франції Гітлеру що до захоплення земель.

76. Мюнхенська угода передбачала поділ:

а) Балкан;

б) Чехословаччини;

в) Польщі;

г) Болгарії;

д) Австрії.

77. Причинами поразки громадянської війни в Іспанії стали:

а) політика ”невтручання” з боку Англії і Франції, військова і фінансова підтримка Німеччини і Італії;

б) політика “невтручання” з боку СРСР, відсутність боєздатної армії;

в) військова і фінансова підтримка з боку Німеччини і Італії, політика “невтручання” з боку СРСР;

г) відсутність боєздатної армії , військова і фінансова підтримка Німеччини і Італії;

д) відсутність єдності в Комуністичній партії, політика “невтручання” з боку СРСР.

78. Із Ліги Націй, в 30 роки вийшли:

а) Італія, Японія, Іспанія;

б) Іспанія, Німеччина, Австрія;

в) Австрія, Німеччина, Італія;

г) Італія, Німеччина, Японія;

д) Німеччина, Японія, Іспанія.

79. Загострення англо-німецьких відносин в 30 роки було:

а) з суперництва в військовій сфері;

б) за несплачені репарації;

в) боротьба за колонії;

г) конкуренція товарів на світовому ринку;

д) боротьба за ринки сировини.

80. Протягом 30 –х років Німеччина окупувала:

а) Австрію, Балкани;

б) Чехословаччину, Австрію;

в) Іспанію, Австрію;

г) Данію, Балкани;

д) Францію, Албанію.

81. Радянсько-німецький пакт про ненапад отримав назву:

а) Гітлера - Сталіна;

б) Ріббентропу – Молотова;

в) Бріана - Келлога;

г) Чемберлена - Даладьє;

д) Антикомінтернівського.

82. В 1935 році СРСР підписав договори про взаємодопомогу з:

а) Великобританією, США;

б) Францією, Великобританією;

в) Німеччиною, Великобританією;

г) Чехословаччиною, Францією;

д) США, Великобританією.

83. Антикомінтернівський пакт було підписано в :

а) 1936 році;

б) 1935 році;

в) 1935 році;

г) 1939 році;

д) 1938 році.

84. Основними напрямками зовнішньої політики Німеччини в 30 роки було:

а) дотримання нейтралітету;

б) співпраця з Японією та Італією;

в) завоювання життєвого простору на сході;

г) невтручання в воєнні конфлікти;

д) мирної співпраці з усіма країнами світу.

85. Які землі Сталін купив у Гітлера?

а) Латвії;

б) Фінляндії;

в) Естонії;

г) Польщі;

д) Литви.

86. Фашистська диктатура в Іспанії була встановлена завдяки підтримки:

а) СРСР, Німеччини;

б) Франції, Великобританії;

в) Великобританії, США;

г) Італії, Великобританії;

д) Німеччини, Італії.

87. Перше вогнище війни утворилося:

а) в Європі;

б) на Далекому Сході;

в) в Африці;

г) на Близькому Сході.

88. Пакт Ріббентропу – Молотова передбачав перерозподіл:

а) Чехословаччини;

б) Польщі;

в) Австрії;

г) Фінляндії;

д) Прибалтики.

89. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність Ю.Пілсудського.

а) Польща;

б) Чехословаччина;

в) Угорщина;

г) Румунія.

90. Укажіть прізвище історичного діяча, який очолив революційний рух у Мексиці.

а) Махатма Ганді;

б) Чан Кайши;

в) Франсіско Мадеро;

г) Юань Шикай.

91. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність Т. Масарика.

а) Польща;

б) Чехословаччина;

в) Угорщина;

г) Румунія.

92. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність М.Хорті.

а) Польща;

б) Чехословаччина;

в) Угорщина;

г) Румунія.

93. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність І. Антонеску.

а) Польща;

б) Чехословаччина;

в) Угорщина;

г) Румунія.

94. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність О. Стамболійського.

а) Болгарія;

б) Чехословаччина;

в) Угорщина;

г) Румунія.

95. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність Мао Цзедуна.

а) Китай;

б) Чехословаччина;

в) Японія;

г) Індія.

96. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність М. Ганді.

а) Китай;

б) В’єтнам;

в) Японія;

г) Індія.

97. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність Реза-хана.

а) Китай;

б) Іран;

в) Туреччина;

г) Пакистан.

98. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність Аманула-хана.

а) Китай;

б) Афганістан;

в) Іран;

г) Туреччина.

99. Укажіть назву держави, із якою пов’язана діяльність Мустафи Кемаля.

а) Китай;

б) Іран;

в) Туреччина;

г) Пакистан.

100. Укажіть назву фортеці, де в 1921 р. спалахнув заколот матросів проти радянської влади.

а) Севастополь;

б) Кронштадт;

в) Владивосток;

г) Сімферополь.

101. Укажіть дату початку Другої світової війни.

а) 23 серпня 1939 р.;

б) 1 вересня 1939 р.;

в) 9 квітня 1940 р.;

г) 22 червня 1940 р.

102. Укажіть назву держави, яка оголосила війну Німеччині у вересні 1939 р.

а) США;

б) Велика Британія;

в) СРСР;

г) Італія.

103. Укажіть назву держави, із нападу Німеччини на яку почалася Друга світова війна.

а) Польща;

б) Чехословаччина;

в) Угорщина;

г) Румунія.

104. Укажіть дату капітуляції Франції у Другій світовій війні.

а) 1 вересня 1939 р.; 

б) 22 червня 1940 р.;

в) 22 червня 1941 р.;

г) 7 грудня 1941 р.

105. Укажіть дату завершення розгрому німецьких військ під Сталінградом.

а) 7 січня 1942 р.;

б) 2 лютого 1943 р.;

в) 23 серпня 1943 р.;

г) 6 червня 1944 р.

106. Укажіть прізвище президента США, який очолював державу протягом більшої частини Другої світової війни.

а) Ф. Д. Рузвельт;

б) Д. Ейзенхауер;

в) У. Черчілль;

г) Б. Монтгомері.

107. Укажіть назву міста, у якому у квітні 1945 р. відбулась установча конференція Організації Об’єднаних Націй.

а) Потсдам;

б) Нью-Йорк;

в) Париж;

г) Сан-Франциско.

108. Яка держава була союзником Німеччини в Другій світовій війні?

а) Велика Британія;

б) Франція;

в) Італія;

г) США.

109. Укажіть дату відкриття Другого фронту в Європі.

а) 7 січня 1942 р.;

б) 2 лютого 1943 р.;

в) 23 серпня 1943 р.;

г) 6 червня 1944 р.

110. Укажіть прізвище лідера руху Опору у Франції.

а) Ш. де Голль;

б) Д. Ейзенхауер;

в) П. Бадольйо;

г) Ф. Петен.

111. Укажіть назву міста, у якому був проведений судовий процес над нацистськими військовими злочинцями.

а) Потсдам;

б) Берлін;

в) Лейпциг;

г) Нюрнберг.

112. Укажіть дату завершення Другої світової війни.

а) 8 травня 1945 р.;

б) 16 липня 1945 р.;

в) 6 серпня 1945 р.;

г) 2 вересня 1945 р.

113. Укажіть назву міста, у якому в листопаді-грудні 1943 р. пройшла конференція лідерів СРСР, США та Великої Британії.

а) Тегеран;

б) Сан-Франциско;

в) Ялта;

г) Потсдам.

114. Спираючись на знання історії Другої світової війни, укажіть, хто є зайвим у наведеному переліку.

а) У. Черчілль;

б) Й. Сталін;

в) Д. Ейзенхауер;

г) А. Гітлер.

115. Укажіть дату остаточної капітуляції нацистської Німеччини.

а) 8 травня 1945 р.;

б) 16 липня 1945 р.;

в) 6 серпня 1945 р.;

г) 2 вересня 1945 р.

116. Укажіть назву міста, у якому в лютому 1945 р. пройшла конференція лідерів СРСР, США та Великої Британії.

а) Тегеран;

б) Сан-Франциско;

в) Ялта;

г) Потсдам.

117. Укажіть назву міста, у якому був проведений судовий процес над японськими військовими злочинцями.

а) Токіо;

б) Берлін;

в) Лейпциг;

г) Нюрнберг.

118. Коли у США, був здійснений терористичний акт, у результаті якого постраждали Світовий торговий центр і Пентагон.

а) 12 вересня 2011 р.;

б) 11 вересня 2001 р.;

в) 11 вересня 2002 р.;

г) 12 вересня 2001 р.

119. У якому році в Канаді було проведено конституційну реформу, результатом якої було прийняття нової Конституції?

а) 1982 р.;

б) 1983 р.;

в) 1984 р.;

г) 1985 р.

120. Яка кількість держав взяла участь у Другій світовій війні?

а) 36;

б) 46;

в) 61;

г) 51.

 

doc
Додано
9 травня 2020
Переглядів
5176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку