19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Підсумковий урок "Електричні явища"

Про матеріал
Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми « Електричні явища»,розвивати навики і вміння оперувати формулами, законами, розвивати графічні навики, навики розв’язувати задачі, вчити користуватися довідниковою літературою, виховувати культуру спілкування.
Перегляд файлу

Узагальнюючий урок  по темі: « ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА»

Мета уроку:Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми                        

                      « Електричні явища»,розвивати навики і вміння оперувати         формулами, законами, розвивати графічні навики,  навики  розв’язувати задачі,  вчити користуватися довідниковою літературою, виховувати культуру спілкування.                                                                      

Обладнання: картки з написаними формулами, зі схемами електричних кіл       умовами задач,реостат, вольтметр, амперметр, манометр, акумулятор, електрометр,довідник з фізики.

                       План проведення уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань учнів.

ІУ. Підведення підсумків уроку.

У. Домашнє завдання.

                                     Хід уроку.

І. Організаційний момент.

У вступній бесіді вчитель розповідає учням про правила проведення кожного туру гри.

ІІ. Повідомлення мети уроку

ІІІ.   І тур. 

Завдання 1. Знайти відповідність між формулами.                                                        На дошці записані формули:     

 1. A=I U t ;              2. I=U / R ;            3.   R= l /s;

     4. U=IR ;                   5. Q=I2 R t ;            6. I=I1 +I2 .

 1. Яка формула виражає основний закон для ділянки електричного кола?
 2. За якою формулою можна обчислити роботу електричного струму?
 3. Який запис відповідає розподілу струмів при паралельному з’єднанні провідників?
 4. Яка формула визначає кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні по ньому електричного струму?
 5. Яка формула дає можливість визначити опір провідника електричному струму, не включаючи його в електричне коло?
 6. За якою формулою можна визначити напругу на ділянці кола?

Завдання 2. На дошці написані фізичні терміни:

ПОТУЖНІСТЬ СТРУМУ
СИЛА СТРУМУ
НАПРУГА
ДІЕЛЕКТРИК
АКУМУЛЯТОР
ПРОТОН

 1. Як називається речовина, що не проводить електричного струму?
 2. Кількість заряду,що проходить через поперечний переріз провідника за одну секунду.
 3. Робота струму, здійснена за одну секунду.
 4. Частинка, що входить до складу ядра атома , і має позитивний заряд.
 5. Робота струму по переміщенню заряду в один Кулон.
 6. Прилад, за допомогою якого можна накопичувати електричну енергію.

 

 

 ІІ тур.

Завдання 1. На столі стоять прилади:

РЕСТАТ, ВОЛЬТМЕТР, АМПЕРМЕТР, МАНОМЕТР, АКУМУЛЯТОР, ЕЛЕКТРОМЕТР.

Який прилад :

 1. Вимірює силу струму в колі?
 2. Визначає наявність і значення електричного заряду?
 3. Вимірює напругу в колі?
 4. Змінює силу струму в колі?
 5. Служить джерелом струму?
 6. Не застосовується в електротехніці?

Завдання 2.  Розв’язати задачі:

 1. Спіраль електроплитки розрахована на 440 Вт і напругу 220 В. який опір має спіраль?
 2. Два провідники з’єднані послідовно.  Опір першого провідника 6 Ом, опір другого провідника 2 Ом. Вольтметр, приєднаний до першого провідника показує напругу 24 В. розрахувати загальний опір кола, напругу на другому провіднику, загальну напругу, силу струму в колі.
 3. Визначити опір ніхромового провідника довжиною 12 м і площею поперечного перерізу 0,05 мм2 .

ІІІ тур.

Завдання 1. На плакаті намальовані  електричні кола.

Завдання до першого малюнка:

 1. Накреслити схему електричного кола зображеного на малюнку,показати на вашій схемі значками(+; -) полярність затискачів електровимірювальних приладів.
 2. Знайти напругу на одній лампі, нехтуючи опором амперметра.
 3. Обчисліть фактичний опір однієї лампи.
 4. Визначте номінальну потужність всього кола.
 5. Визначте опір кола.

Завдання до другого малюнка:

 1. Накреслити схему електричного кола зображеного на малюнку,показати на вашій схемі значками(+; -) полярність затискачів електровимірювальних приладів.
 2. Визначте опір реостата.

Завдання 2. Чи правильні твердження:

 1. Сила струму вимірюється у вольтах?
 2. Однойменні заряди притягаються, а різнойменні – відштовхуються?
 3. Сила струму у колі залежить від прикладеної напруги і опору провідника?
 4. Чим більше споживачів включено в коло паралельно, тим більший опір такого кола?
 5. Робота струму вимірюється в джоулях?
 6. Чим товщий провідник, тим більший його опір?
 7. Електричний лічильник вимірює силу струму в колі?
 8. Нагрівний елемент виготовляють з дроту, що має малий питомий опір?

ІУ тур.

З букв, що утворюють слово « КОСМОНАВТИКА» скласти слова, що відносяться до теми « Електричні явища»

 

 

 

 

                     У тур.

Розгадати кросворд.

 

Описание: C:\DOCUME~1\Hom\LOCALS~1\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg


 


 По горизонталі:

2 - впорядкований напрямлений рух за­ряджених частинок;

5 - англійський фізик, зас­новник сучасної теорії електромагнетизму;

7 - сплав з великим питомим опором, до його складу входять залізо, хром    і алюміній;

9 - назва атома, що втратив або набув зайві електрони;

10 - французький фізик, дослідив силу взаємодії між зарядженими тілами, сфор­мулював закон, що носить його ім'я;

11 - ска­м'яніла смола хвойних дерев, що росли на Землі багато сотень тисяч років тому;

 12 - прилад для вимірювання напруги;

17 - англійський фізик, що запропонував ядерну модель атома;

19 - найчастіше - ме­талева дротина, що нею з'єднують частини електричного кола між собою;

20 - легко­плавкий метал, що використовується для па­яння металів;

 21 - інша назва клеми джерела струму;

22 - важливий прилад, що в ньому використовують магнітну дію струму для роз­микання і вмикання електричних кіл;

23 - ус­тановка, яка складається із джерела струму і споживача електричної енергії;

24 - одиниця напруги в СІ.

По вертикалі:

1 - дуже поширений останнім часом у нашо­му житті споживач електричної енергії: створює на екрані зображення із звуковим супроводом;     3- прилад для регулювання сили струму в елек­тричних колах за допомогою     зміни опору;

4 - дже­рело електричного струму, перетворює механічну енергію в електричну;

6 - найдрібніша частинка речовини, до складу якої входять протони, нейтро­ни і електрони;

8 - російський фізик, встановив закон теплової дії електричного струму; 13 - за­гальна назва важливої частини електричного кола, що у ній за рахунок роботи сторонніх сил відбу­вається роз'єднання заряджених частинок. Підтри­мує струм в колі протягом тривалого часу;

 1. - позитивно заряджена частинка атома;
 2.          - фізична величина, що характеризує протидію електричному струмові у провіднику;
 3. - легко­плавкий метал, що його використовують у плавких запобіжниках для захисту електричних кіл від ко­ротких замикань і перевантажень;

18- англійський фізик, що встановив закон теплової дії електрично­го струму; 19 - позитивно заряджена частинка, що входить до складу ядер атомів.

Відповіді на запитання.

По горизонталі:  2-струм;5- Фарадей; 7-фехраль; 9-йон; 10-Кулон; 11-янтар; 12- вольтметр; 17-Резерфорд, 19-провідник, 20-олово; 21-плюс; 22-реле;     23-коло; 24-вольт.

По вертикалі: 1-телевізор; 3-реостат; 4-генератор; 6-атом; 8-Ленц; 13-джерело; 14-ядро; 15-опір; 16-свинець; 18-джоуль; 19-протон.

 

ІУ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок.

У. Завдання додому:

1.  Повторити тему.

 2. Розв’язати задачу: Три опори: 5Ом, 6 Ом, 12 Ом з’єднані послідовно. Вольтметр, приєднаний до другого провідника показує 1,2В.Розрахувати силу струму в колі, напругу на першому і третьому опорі, загальну напругу в колі, загальний опір кола.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
12 лютого
Переглядів
139
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку