Питання для самоконтролю. Тема № 8 «Підсумки»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми № 8 «Підсумки» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 8. ПІДСУМКИ

 

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

ПІДСУМКИ (1 год.)

 

Учень / учениця

 Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства;

розуміє зміст прочитаного;

називає літературні факти, явища, твори, імена письменників, перекладачів тощо;

пояснює значення перекладної літератури для розвитку національного письменства та української нації загалом;

Діяльнісний компонент

розпізнає літературні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі;

розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців;

описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціально-культурний контекст;

 Ціннісний компонент

усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й суспільства; 

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить літературознавчі поняття, вивчені в 10 класі;

Спілкування іноземними мовами

читає і розуміє художні тексти іноземною мовою (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

Математична компетентність

виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

створює електронну продукцію (презентації, афіші, обкладинки тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси);

Ініціативність і підприємливість

презентує власні ідеї та ініціативи переконливо й грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

Соціальна та громадянська компетентності

виявляє в літературних творах суспільно-історичний контекст, актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах персонажів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає твори літератури в контексті культури доби;

аналізує та інтерпретує літературні твори зарубіжних авторів в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини.   

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 8)

 ПІДСУМКИ

 

  • Яке значення для сучасної людини й суспільства має художня література? 
  • Який ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства?
  • Які літерні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі, з тем, що вивчалися в 10 класі, вам відомі?
  • Імена яких письменників та їхні твори,, що вивчалися в 10 класі, ви знаєте?
  • Які імена перекладачів із зарубіжнї літератури на українську вам відомі?
  • Яке значення має перекладна література для розвитку національного письменства та української нації загалом?
  • Які актуальні соціальні проблеми та ідеї порушені в творах , що вивчалися в 10 класі?
  • Які приклади громадянських якостей в образах персонажів ви можете відзначити?
  • Яке місце посідають твори зарубіжних авторів в аспекті їхньої національної культури та загальнолюдських цінностей загалом?

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку