24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

План - конспект уроку "Алкени"

Про матеріал
Надано розгорнутий план-конспект уроку з теми "Алкени. Будова. Фізичні та хімічні властивості". Урок складено за підручником "Хімія" 10 клас, Попель П.П., 2019 р.
Перегляд файлу

Хімія

Курс І, І семестр

 

«____»_____20__р.         Група______   Заняття 11-12

 

ТЕМА: Алкени.

Мета: формувати знання здобувачів вищої освіти  про  гомологічні ряди алкенів і алкінів на прикладі етилену і ацетилену; ознайомити  з природою кратного зв’язку, ізомерією за місцем положення кратного  зв’язку і між класовою ізомерією; удосконалювати навички і вміння складати структурні формули і давати їм назви; виховувати екологічну компетентність здобувачів вищої освіти.

 Вид заняття : комбіноване

Тип заняття  : засвоєння нових знань

Форма проведення : комбінована

Міжпредметні зв’язки :

 забезпечуючі: фізика

 забезпечувальні: методика викладання природознавства

Методичне забезпечення та візуальний супровід: Таблиці «Будова алкенів і алкінів», «Типи гібридизації», шаростержневі моделі, мультимедійна презентація  до уроку.

Література :

 1. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія, 10 кл., ВЦ «Академія», 2018.
 2. Буринська Н.М.,Величко Л.П. Хімія (підручник), 10 кл. Перун 2005
 3. Титаренко Н.В. Тренувальні тести з хімії , Генеза 2008
 4. http://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/26.html
 5. http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/48535/

 

Ключові поняття: вуглеводні, гомологи етилену, гомологи ацетилену.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організація початку заняття:

- перевірка присутності студентів на занятті;

- перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 Розв'язати задачі:

1. Визначити формулу алкану, молекулярна маса якого складає 100. Назвіть речовину. Напишіть і назвіть 1 гомолог і 1 ізомер.

2. Визначте масові частки Карбону  і Гідрогену в декані.

3.  Обчисліть,  який об’єм карбон (ІV) оксиду утвориться внаслідок згоряння пропану   об’ємом 15л.

Підготувати цікаві факти про алкени.

ІІІ.  Перевірка знань з теми «Хімічні властивості алканів»

          Здійснити перетворення.

ІV.  Виклад нового матеріалу.

 1. Оголошення теми заняття.
 2. Мотивація вивчення теми.
 3. Запис плану в  конспекти.
 4. Складання опорного конспекту.

План

 1. Будова молекули етилену.
 2. Гомологічний ряд алкенів.
 3. Види ізомерії.
 4. Фізичні властивості алкенів.
 5. Хімічні властивості алкенів.

 

                                                                      Зміст лекції

 1. Будова молекул  етилену і ацетилену

 

Ознака

Етилен (алкен)

Особливості будови

Має 1 подвійний зв’язок  С=С

 Молекулярна формула

С2Н4

Електронна формула

imagувes

Структурна формула

 Н Н

        С=С

Н Н

 

 1. Гомологічні ряди алкенів.

Алкени (або етиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n, в молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок.

Щоб дати назву алкенам, у назві відповідного алкану суфікс  -ан замінюють на –ен.

Заповнити таблицю « Гомологічні ряди вуглеводнів»

(здобувачі освіти під керівництвом викладача заповнюють таблицю та дають назву вуглеводням).

 

Алкани      СnН2n +2

Алкени     СnН2n

Алкіни       СnН2n ─2

СН4    метан

С2Н6   етан

С3

С4

С5 і т.д.

            

С2Н4    етен (етилен)

          

 

 

Чому  немає  алкенів і алкінів  з одним атомом Карбону?

 

 

 1. Види ізомерії
 1. Ізомерія карбонового ланцюга

С4Н8

1                2            3               4

СН2 = СН – СН2 – СН3    бут-1-ен

1                2       3

СН2 = С– СН3          2-метилпроп-1-ен

            |

           СН3

 

С5Н8

 

 1. Ізомерія положення кратного зв’зку

С4Н8

 1                2            3               4

СН2 = СН – СН2 – СН3    бут-1-ен

 1                2            3               4

СН3 -  СН = СН – СН3    бут-2-ен

ІІІ.     Закріплення вивченого.

 1. Скласти формулу: 4- етил-2- метилгекс-2-ен
 2.  Робота з підручноком. С.51 – знайдіть відповідність формулам.
 3.  Визначте формулу алкену якщо його молекулярна маса дорівнює 88 ( С6Н16).
 4.  Розв’язати задачу.

 Обчисліть масові частки Карбону і Гідрогену в пентені.

 

4. Фізичні властивості етилену .

 1. Гази – прозорі. Безбарвні
 2. Майже без запаху (С2Н4  слабкий солодкуватий запах)
 3. Малорозчинні у воді
 4.  Легші за повітря :    М(С2Н4) = 28 г/моль

М(повітря) = 29 г/моль

 

 

 1.   Хімічні властивості алкенів.

 

Алкени хімічно активні. Їх хімічні властивості багато в чому визначаються наявністю подвійного зв’язку. Для алкенів найбільш характерні реакції електрофільного приєднання і реакції радикального приєднання. Реакції нуклеофільного приєднання зазвичай вимагають наявність сильного нуклеофіла і для алкенів не типові.

Алкени легко вступають в реакції окиснення, приєднання а також здатні до алільного радикального заміщення.

I. Реакції приєднання

1. Гідрування

Алкени легко приєднують водень за присутності каталізаторів (Pt, Pd, Ni)

CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3

2. Галогенування

Алкени при звичайних умовах приєднують галогени, утворюючи дигалогенпохідні алканів, що містять атоми галогену у сусідніх вуглецевих атомів

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br–CH2Br

3. Гідрогалогенування

Взаємодія алкенів з галогеноводнями залежить від будови ненасиченої сполуки, природи галогену та умов проведення. Для несиметричних алкенів приєднання галогеноводнів відбувається за правилом В. Марковнікова: Гідроген приєднується до найбільш гідрогенізованого атома Карбону.

CH3–CH=CH2 + HBr → CH3–CHBr–CH3

При цьому атом гідрогену приєднується до найбільш гідрогенізованого карбонового атома, тобто карбону, зв’язаного з найбільшою кількістю атомів гідрогену. Ця закономірність була встановлена В.В. Марковниковим і тому називається правилом Марковникова.

Виходячи з сучасних електронних уявлень, правило В.В. Марковникова можна пояснити так. В етилені та в симетрично побудованих його похідних, де Карбонові атоми, сполучені подвійним зв’язком, цілком рівноцінні, електронна густина розподілена рівномірно (симетрично), внаслідок цього молекули їх неполярні. У пропілені, як несиметричному алкені, симетричний розподіл електронної густини порушено. Тут під впливом метильної групи електронна хмара подвійного зв’язку зміщена в напрямку до метиленової групи, що приводить до виникнення полярності всієї молекули та виявляється в наявності дипольного моменту. Розподіл електронної густини має вигляд:

Правило Марковнікова не виконується при розміщенні біля подвійного зв’язку електроноакцепторних груп (–CN, –NO2).

Якщо реакцію гідрогалогенування проводити за радикальним механізмом (наприклад, у присутності гідроген пероксиду H2O2) то приєднання буде йти всупереч правило Марковнікова. Цей випадок відхилення називається пероксидний еффект Карраша

CH3–CH=CH2 + HBr → CH3–CH2–CH2Br

4. Гідратація

Гідратація алкенів відбувається в присутності мінеральних кислот і підпорядковується правилу Марковнікова. Продуктами реакції є спирти

CH2=CH2 + H2O → CH3–CH2–OH

5. Алкілювання

Приєднання алканів до алкенів в присутності кислотного каталізатора (HF або H2SO4) при низьких температурах призводить до утворення вуглеводню з більшою молекулярною масою і часто використовується в промисловості для одержання моторного палива

R–CH2=CH2 + R’–H → R–CH2–CH2–R’

II. Окиснення

Окиснення алкенів може відбуватися залежно від умов і видів окиснювальних реагентів як з розривом подвійного звязку, так і з збереженням вуглецевого скелета.

 

CH2=CH2 + HO–OH → HO–CH2–CH2–OH

 ІV. Закріплення та узагальнення знань

1..Напишіть структурні формули речовин:

         2- метил-1-бутен.

          2.  Визначте молекулярну формулу алкену, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 56.

           3. Обчисліть масові частки  Карбону і Гідрогену в молекулі ацетилену.

Домашнє завдання:

 Опрацювати п.8, 9 виконати № 52,53,59, творче №55.

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
17 жовтня 2019
Переглядів
2146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку