16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

План-конспект відкритого уроку з фізики на тему: «Механічні коливання та хвилі»

Про матеріал

План-конспект

відкритого уроку з фізики

на тему:

«Механічні коливання та хвилі»

Вчителя фізики

Богатчук Л.В.

Перегляд файлу

Петродолинська ЗОШ І – ІІІ ступенів

     

 

План-конспект 

відкритого уроку з фізики на тему:

«Механічні  коливання та хвилі»

 

Вчителя фізики Богатчук Л.В.

 

   

 

                                                                                               2018 р.                                       

Тема. Механічні  коливання та хвилі.

Мета: поглибити, узагальнити та систематизувати знання учнів про механічні коливання та хвилі.   З’ясувати рівень освітньої компетентності учнів з даної теми; вчити учнів доводити правильність розв’язання та демонструвати результат своєї діяльності  як певний проект. Розвивати  вміння працювати в групах,  комунікативні здібності, політехнічні навички та навички критичного та творчого мислення.

 Виховувати толерантність, уміння слухати та поважати чужу думку, аргументовано захищати власну.

Тип уроку:  узагальнюючий.

Форма роботи: міні проект у вигляді групових  повідомлень про результати роботи з використанням демонстрації експерименту, проектів, приладів.

Міжпредметні  зв’язки: фізика(основна), алгебра( допоміжна). Девіз уроку:" Сила у того, хто знає".( А.  Парічкай).

 

Хід уроку I.      Підготовчий етап.

Клас ділять на дві групи (попередньо) із обранням капітана для кожної з них, який може виступати як в ролі судді (коли оцінюється відповідь суперника), так і в ролі адвоката (при захисті оцінок своєї команди). Роль ведучого відводиться вчителю.

 

II.                Зміст уроку. 

Номер етапу

Назва етапу

Тривалість, хв.

Кількість балів (максимум)

1.

Домашнє завдання(проекти)

по 10хв.

1-5

2.

Тест з теоретичного матеріалу

5хв.

1 за правильну відповідь

3.

Знайти помилки в наведених задачах: «Я в ролі вчителя»

10хв.

1 за знайдену помилку

4.

Кросворд

5хв.

1 за правильну відповідь

5.

Оцінка результатів.  Підсумки

5хв.

 

 

 

 

 

III.            Мотивація. Оголошення теми та мети уроку.

Шлях до істини саме такий, як і від істини шлях. Він анітрохи не довший, він тільки трохи складніший. Сьогодні на уроці кожен із вас пройде свій шлях  до істини, і нехай він буде  не тільки трохи важким, а й захопливим та пізнавальним .Девізом нашого уроку  є чудові слова "Сила у того , хто знає." Сьогодні ми підведемо підсумок у вивчені теми "Механічні коливання та хвилі". Зробимо це у формі захисту міні проектів, до яких ви ретельно готувались. Перед вами виступатимуть представники учнівських груп. Оцінювати вашу роботу на уроці будуть керівники груп.

Шановні учні, спрогнозуйте, те, що ви хочете взяти для себе з уроку. Ваші очікування 

"Сьогоднішній урок навчить мене…"

"На сьогоднішньому уроці я дізнаюсь…" "На сьогоднішньому уроці я навчуся…" IV. Актуалізація  опорних  знань.

Для свого існування людська цивілізація потребує постійного розвитку. Важливість вивчення повторюючих  рухів  можна  побачити на прикладі вивчення руху небесних тіл , що привело до створення календаря,  який був необхідним для господарської  діяльності ще в глибокій  давнині у єгиптян, майя,  інків та інших народів. Вивчення коливальних рухів  маятника  дозволило  Гюйгенсу (1657) створити годинник, вимірювавший час, на ту пору, з великою точністю, що мало важливі наслідки для розвитку фізичного експерименту і практичної діяльності  людини. Ще більше значення вивчення коливань має в наший час – час космічних швидкостей, великих енергетичних потужностей і гігантських споруджень. Коливання широко використовують  в різних технологічних процесах і машинах. Наприклад,  сортувальні машини, вібраційні  конвеєри, віброрізання…

А зараз прослухаємо домашнє завдання. Капітанам кожної групи надається по 10 хвилин на презентації учнівських проектів.  (Захист міні проектів.) 

                     V.    Застосування знань.(тестові завдання).

А тепер для перевірки знань я пропоную командам декілька завдань. Завдання 1. Тестування. 

За кожну правильну відповідь команда отримає 1 бал.

1.Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією… А. … зовнішніх сил.

Б. … внутрішніх сил.

В. … зовнішніх і внутрішніх сил.

Г. … сили тертя.

2. Вимушеними називаються коливання, які відбуваються під дією… А. … незмінної зовнішньої сили.

Б. …зовнішньої сили, що періодично змінюється.

В. … внутрішніх сил.

Г. … тільки сили тяжіння.

3.Яка фізична величина визначає висоту звуку? А. амплітуда коливань.

Б. Фаза коливань.

В.  Частота коливань.

 Г. Швидкість хвилі.

4.                  Визначить циклічну частоту малих коливань математичного маятника довжиною  0,4 м

А.  Приблизно 5 рад/c.

Б. Приблизно 0,2 рад/c.

В. Приблизно  0,1 рад/c.

Г. Приблизно 0,02 рад/c.

5.                  Яка жорсткість пружини, якщо  вантаж масою 1 кг коливається на цій пружині з циклічною частотою 4 рад/c? А. 4 Н/м. Б. 8 Н/м.

В. 16 Н/м.

Г. 32 Н/м.8

6.                  Знайдіть період коливань, якщо тіло за   8 с. зробило 12 повних коливань.

А.2/3 с.

Б.3/2 с.

В.1 1/3 с.

Г. 1 2/3 с.

7.                  Яка довжина хвилі, якщо її частота 4 Гц, а швидкість її поширення  дорівнює 16 м/с?                                    А.4 м.

Б. 64 м.

В.0,25 м.

Г. 0,5 м.

Завдання 2. Знайди помилки.

3.     Віднайти помилки в наведених задачах та розв’язати їх правильно до кінця (капітанський конкурс). 

Помилки виправляють методом закреслення, з написом правильної відповіді зверху.

 

 

Відповідь:

 

Завдання 3. Кросворд «Механічні коливання та хвилі».

 

По горизонталі: 

1     – величина, що характеризує стан коливального процесу в якийсь момент часу (фаза)

2     – коливання, що поширюється в просторі з часом (хвиля)

3     – час одного повного коливання (період)

4     – фізичне явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань (резонанс)

10 – розділ фізики, що пов'язаний із вивченням звукових явищ (акустика)

12 – одиниця вимірювання довжини хвилі (метр)

 

По вертикалі:

5   – прилад - джерело звуку певної частоти (камертон)

6   – найбільше відхилення тіла від положення рівноваги (амплітуда)

7   – це і буква, і питома теплота плавлення, і довжина хвилі (лямбда)

8   – визначається формулою:  … =1 =w      (частота)

T 2p

9   – одиниця виміру частоти (те саме, що с -1) (Герц)

11 – механічне коливання частотою від 16 до 20000Гц (звук)

 

 

Склавши літери під номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 (виділені блакитним кольором), дізнаєтесь, як називається додатковий тон, частота якого менша частоти основного тону в кілька разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді:

 

                  VI.    Оцінювання результатів.

З’ясувати, чи усвідомили учні результати своєї роботи, визначити рівень засвоєння матеріалу.

Запитання

-Що було головним на уроці?

-   Що було цікавим?

-Що дізналися  нового? 

-   Де можна застосувати ці знання

-   Чи відповідає девіз змісту нашого уроку?(Аргументація)

Оцінювання діяльності учнів проводиться наприкінці заняття і складається з оцінки начальників лабораторій  ( див. параметри оцінювання).

 

VII.                Домашнє завдання

Скласти дві задачі на тему «Механічні коливання і хвилі», оформити завдання на аркушах формату А4. 

 

VIII.            Додаткові завдання.  

Додаткове завдання 1.  

Виберіть хибну характеристку механічних коливань: 

А 

Б 

В 

Г 

Частота,  

Амплітуда, А 

Довжина, l 

Період, Т 

Відповідь: В 

 

Додаткове завдання 2. 

Знайдіть помилку в наступних визначеннях: 

А) Механічні коливання — рухи, які точно або приблизно повторюються через неоднакові проміжки часу. 

Б) Вимушені коливання — це коливання, які відбуваються під дією внутрішньої сили, що періодично змінюється.  

В) Амплітуда коливань  — це фізична величина, яка дорівнює мінімальному зміщенню. 

Г) Період коливань  — це проміжок часу, за який тіло здійснює усі  коливання

Відповіді до завдання 2.   

Знайдіть помилку в наступних визначеннях: 

А) Механічні коливання — рухи, які точно або приблизно повторюються через однакові проміжки часу. 

Б) Вимушені коливання — це коливання, які відбуваються під дією зовнішньої сили, що періодично змінюється.  

В) Амплітуда коливань  — це фізична величина, яка дорівнює максимальному зміщенню. 

Г) Період коливань  — це проміжок часу, за який тіло здійснює одне повне  коливання

 

Додаткове завдання 3 .  

За графіком координати тіла, що здійснює гармонічні коливання, визначте амплітуду, період та частоту коливань. 

 

 

А  

Б  

В  

Г  

с;  

16 см; 0,4

2,5 Гц  

8 см; 0,4 с;  2,5 Гц  

8 см; 2,5 с;  

0,4 Гц  

8 см; 0,2 с;  

5 Гц  

Відповідь: Б  

 

 

 

Додаткове завдання 4. 

 

Відповідь до завдання 4   

 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

1  

 

 

 

Х 

 

2 

 

 

Х 

 

 

3 

 

Х 

 

 

 

4 

Х 

 

 

 

 

 

Додаткове завдання 5.  Заповніть таблицю.

 

Відповідь:

 

 

Кінець  уроку!  

 

 

pdf
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
28 березня
Переглядів
155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку