6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

План-конспект уроку за модулем: Баскетбол

Про матеріал
Виконання баскетбольних вправ, переміщень, ведення м'яча.Техніка виконання передач у баскетболі.Роль фізичних вправ в життті людиниі їх вплив на організм.
Перегляд файлу

 

БЕРДЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1»НАДІЯ»

БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

План-конспект уроку

з фізичної культури

8 клас

Тема: «Баскетбол»

 

 

 

 

Розробила

учитель

фізичної культури

Баєвська Л.В.

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

 

 

 

Бердянськ 2019

 

 

Тема : «Баскетбол»

Мета:

Навчальна:  формувати предметні компетентності:

 • здоров’язберігаючу: навички збереження, зміцнення здоров'я та дбайливого ставлення до нього;
 • навчально-пізнавальну (компетентності рухової дії) – розширення рухового досвіду, удосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній діяльності;
 • інформаційно-інтелектуальну – уміння працювати з різною інформацією, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.

Розвивальна: розвивати  ключові компетентності:

 • спілкування державною мовою (і рідної у разі відмінності): уміння правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в різних ситуаціях під час занять фізичною культурою.
 • математичну компетентність: уміння здійснювати самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізувати швидкість, відстань, траєкторію тощо.
 • уміння вчитися впродовж життя: уміння досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розуміння потреби постійного фізичного вдосконалення.
 • ініціативність і підприємливість: уміння боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової діяльності, реалізувати різні ролі в ігрових ситуаціях.
 • соціальна та громадянська компетентності: уміння спілкуватися у різних ситуаціях, дотримуватися правил чесної гри; пам’ятати, що головна перемога – це перемога над собою.
 • обізнаність та самовираження у сфері культури: уміння удосконалювати культуру руху.
 • екологічна грамотність і здорове життя: уміння свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших; організовувати гру чи інші види діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної діяльності, усвідомлення дотримання санітарно-гігієнічних вимог при виконання фізичних вправ, значення рухової активності в житті людини для покращення здоров'я, самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, дотримуватися правил безпечної поведінки під час уроку.

Виховна:

 • виховувати інтерес до занять фізичною культурою, дисциплінованість, наполегливість у досягненні мети; відповідальність за своє життя і життя оточуючих;
 • виховувати інтерес до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя.

 

 

 

Завдання уроку:

Учні повинні знати:

 • правила безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури;
 • різновиди баскетбольних вправ, переміщень, ведення м'яча;
 • техніку виконання передач в баскетболі.

Учні повинні вміти:

 • працювати в групах, парах;
 • працювати з різною інформацією;
 • виконувати баскетбольні вправи та використовувати їх у подальшій ігровій діяльності;
 • удосконалювати навички життєво необхідних рухових дій.

Учні повинні розуміти:

 • важливість дотримання безпеки життєдіяльності під час самостійних занять фізичними вправами;
 • роль фізичних вправ в житті людини і їх вплив на організм.

Тип урока:  урок застосування знань, навичок і умінь

Форми роботи: колективна, в парах, групова, індивідуальна.

Обладнання:  баскетбольні м’ячі, секундомір, наочний матеріал.

Методи, прийоми:  словесні-бесіда, дискусія;  практичні – оздоровчо-фізкультурні вправи, інтерактивні: «Кросворд», «Мозковий штурм», « акмеологічні методи й прийоми стимулювання й мотивації: «Створення позитивного настрою», «Емоційне заохочення», «створення ситуації змагань».

Місце проведення: спортивна зала.

 

п/п

Зміст уроку

Дозу-вання

хв

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина (14 хв)

І. Орієнтація, мотивація навчальної діяльності. Цілепокладання.

1.

Привітання з учнями.

 

 

Замірювання ЧСС 1 (за 10с)

1 хв

 

 

 

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів та стан їхнього здоров’я.

60-80 уд./хв

2.

 

 

 

Асиметрічна гімнастика для мозку

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 Лідер виконує вправи, учні повторюють за ним. Увага на виконання вправ.

 

3.

 

Повідомлення завдань уроку

 

1 хв.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Логічна зв’язка «Давай поміркуємо!»

 • Що таке баскетбол?
 • Гра вчить нас бути…
 • Як ми використовуємо навички баскетболу в житті?
 • Які якості розвиває гра?

 

1 хв

 

 

 

 

 

Учні складають «ланцюжок» відповідей  на питання  вчителя.

«Мозковий штурм».

 

 

5.

Перешикування по майданчику

 

1 хв.

Робота на дві половини  майданчика(хлопці та дівчата)

6.

 

 Різновиди ходьби та бігу

*спортивною ходьбою

*на носках(руки в сторони)

*на п’ятках(руки за голову)

*гладкий біг

*зупинка стрибком(за сигналом вчителя)

*біг у протилежному напрямку (за сигналом вчителя)

 2 хв

Темп повільний, дотримуватись дистанції. Слідкувати за диханням

 

 

 

 

6.1 Ходьба на відновлення дихання

 

 

Учні переходять у дві шеренги

 

6.2.ЗРВ на місці у двух  групах (до 8-10 вправ)

 

 

 

Замірювання ЧСС 2(за 10 сек.)

2-3хв.

Вправи виконуються фронтально. Одночасно, чітко. Контроль за поєднанням ритму та рухів.

 

80-90 уд./хв.

7.

Спеціально-бігові вправи

*Вистрибування догори з ноги на ногу

*В захисній стійці гравця(правим боком)

*В захисній стійці гравця (лівим боком)

*Періміщення в захисній стійці спиною вперед

*із закиданням гомілки

*з високим підніманням стегна

*схреснисним  кроком

До 10м

Стежити за інтервалом. Темп середній. Учні працюють по діагоналі майданчика. Техніка  безпечного переміщення.

 

12.

Спеціально – підготовчі вправи з м’ячем (до 10 вправ).

 

 

 

Замірювання ЧСС 3 (за 10 с)

3 хв

Фронтально.

Вільний вибір місця.

Диференціація за рівнем фізичної підготовки. 110-130 уд/хв.

 

 

Основна частина (26 хв)

ІІ. Цілереалізація.

1.

Об’єднання учнів у 4 групи(колове тренування).

 

Вільний вибір учнів.

Інтервал – дистанція.

Робота в групах. В кожній групі є лідер.  Лідер пояснює учням своєї групи завдання.

2.

1станція

*ведення м’яча на місці;

*ведення м’яча в русі;

*ведення м’яча «змійкою» та кидком у кошик;

*ведення м’яча в парах за руки;

*ведення м’яча поперемінно правою,лівою рукою;

*самостійне повторення вправи.

    

 3 хв

 

 

Звернути увагу на

техніку виконання вправи, акцент на контроль м’яча.

Поточно, чергування зміни місця виконання.

Індивідуально –  свій темп, контроль за простором, безпекою виконання. Звернути увагу на учнів підготовчої групи.

 

2.1.

2станція

Повторення техніки виконання різновидів передач і ловіння м’яча:

*передача м’яча двома руками від грудей паралельно підлозі  і ловіння м’яча;

*передача м’яча двома руками від грудей з відскоком від підлоги і ловіння м’яча;

*передача м’яча однією рукою від плеча;

*передача м’яча обома м’ячами;

*поєднання передач та ведення м’яча;

*самостійне повторення вправи.

 3 хв.

Вільний вибір пари.

Робота в парах   на місці,  русі. Виконання різновидів передач за текстом на картках без показу вчителя. Зоровий орієнтир при переміщенні.

 

2.2.

3 станція

Учні розгадують кросворд з теми:»Історія баскетболу»(15 питань)

3 хв

В допомогу гаджети

 

2.3.

4 станція

Координаційна дробинка

*вправи   в ходьбі;

*вправи стрибкові;

*самостійне повторення вправи.

3хв.

Слідкувати за дихання. Увага на учнів підготовчої

групи.

 

Замірювання ЧСС 4(за 10 сек.)

 

 

140-150/уд.хв.

3.

Гра» Захисти свій кошик» (гра 2Х1). Один захисник, два інших нападники.

Завдання:закинути м’яч в кошик.

 

12хв.

 

 

Ігровий метод. Гра в команді.

 

 

Замірювання ЧСС 5(за 10 сек.)

 

 

 

Заключна частина ( 5хв )

ІІІ. Рефлексійно-оцінюючий етап.

1.

Учні збираються в коло.

 

Контроль дихання, кольору шкіри.

2.

 Вправи на відновлення   з елементами «Стретчингу».

2 хв

За лідером, у групах. Диференціація – хлопці, дівчата.

Пояснення про необхідність стретчингу після тренування для  якісного відновлення

організму.

3.

Домашнє завдання

 

 

Замірювання ЧСС 6 (за 10 с).

1 хв

 

 

 

Диференційовано

 

 

80-90 уд./хв

4.

Підведення підсумків уроку.

2 хв

 

5.

Цінування та оцінювання роботи учнів.

1 хв

 

 

doc
Додано
11 грудня 2019
Переглядів
418
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку