19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

План роботи районного методичного об'днання вчителів суспільних дисциплін

Про матеріал

До початку нового навчального року ще є час, але планування треба здійснювати заздалегідь. В плані роботи РМО вчителів суспільних дисциплін враховано нові освітні орієнтири, потреба в реформуванні освіти. Намічено основні напрями роботи та завдання, тематику засідань та заходи між засіданнями. Пропоную оригінальні форми розгляду питань на засіданнях. Колеги можуть взяти план за основу та вносити власні корективи.

Перегляд файлу

План

роботи районного методичного об'єднання учителів суспільних дисциплін на 2018/2019 навчальний рік

І. Вступ

Районне методичне об’єднання учителів суспільних дисциплін у 2016/2017 навчальному році працювало над розв’язанням науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності педагога як фактор підвищення якості викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і формування компетентної особистості  учня» (ІV рік роботи).

Зміст діяльності РМО був спрямований на розв’язання таких завдань:

 •        осмислення соціального замовлення, найважливіших вимог суспільства до школи, з’ясування орієнтирів освітньої політики;
 •        інформаційне забезпечення  вчителів-суспільствознавців з актуальних питань   сучасної  освітньої політики; 
 •        поглиблення суспільно-політичних, правових, філософських, етичних знань, системне оновлення знань  педагогічної теорії і методики навчання і виховання, психології;
 •        сприяння професійному зростанню, підвищенню предметно-методичної компетентності та професійної майстерності педагогів;
 •        залучення учителів до участі в професійних конкурсах, педагогічних виставках, інших формах поширення ППД;
 •        створення власних методичних розробок, адаптація та модифікація традиційних методик;
 •        здійснення організаційно-методичного супроводу  оновлених програм з історії в 5-9 класах.

На засіданнях РМО опрацьовано нормативні, інструктивно-методичні матеріали МОНУ (лист МОНУ щодо викладання навчальних предметів (історія, право, етика) у ЗНЗ в 2017/2018 н. р., оновлені програми з історії для 5-9 класів, Концепцію Нової української школи), заслухано доповідь «Використання навчального матеріалу з суспільних дисциплін як фактора національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції», відбулась прем’єра творчого пошуку   «Нетрадиційні підходи до розвитку пізнавальних інтересів учнів, створення позитивної мотивації  у процесі вивчення історії», проведено бесіду-інтерв’ю «Міжнародний тероризм як глобальна проблема людства», методичний практикум «Найбільш ефективні методи і прийоми роботи із школярами, що мають підвищену мотивацію до навчання для  розкриття їх творчого потенціалу», парні консультації на тему  «Есе як форма творчої роботи учнів» та «Аналітична записка як одна із форм практичної роботи учнів на уроках історії», проведено огляд інтернет-ресурсів «Віртуальні музеї і віртуальні екскурсії: погляд в минуле і майбутнє», здійснено анонс нововведень в законодавстві 2018 року (для практичного використання на уроках правознавства), рекламу методу форум-театру у викладанні правознавства.

 У період між засіданнями було проведено семінар вчителів етики «Інтерактивні технології навчання етики», Інтернет-консультацію «Методика укладання порівняльних таблиць на уроках історії» (Росовська Л.П.). Вчитель історії Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Лемешко Н.В. брала участь у серпневій віртуальній педагогічній виставці «Сучасний урок в системі компетентнісно зорієнтованої освіти» - підготувала посібник  на допомогу вчителям історії при проведенні уроків у 7 класі ”Методичні рекомендації щодо застосування нестандартних прийомів мотивації навчальних досягнень учнів   при вивченні всесвітньої історії  в 7 класі».

 Така діяльність методичного об’єднання  сприяла  розвитку професійної компетентності  частини учителів в галузі вирішення нових освітніх завдань, оновленню  науково-методичних підходів до викладання суспільних дисциплін, зростанню рівня мотивації у ряду педагогів до оволодіння новими технологіями та впровадженню їх в урочну діяльність.

 Певну увагу члени РМО  суспільних дисциплін приділяли організації позакласної роботи, підготовці учнів до участі в предметній олімпіадах та конкурсах.  У листопаді –  грудні 2017 року  проведено районний  етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад з історії та правознавства, в яких взяли участь 28 школярів з історії та 10 – з правознавства. Переможці районних олімпіад до числа призерів обласного етапу не увійшли.

  Слід звернути увагу на ряд проблем, які залишаються невирішеними:

 • повільно відбуваються зміни в системі професійно-педагогічних цінностей вчителів;
 • недостатньо ефективно здійснюється практичне впровадження інновацій в педагогічну діяльність;
 • актуальним залишається напрацювання та поширення продуктивного педагогічного досвіду шляхом узагальнення,  участі у професійних конкурсах, публікацій у фахових друкованих та електронних виданнях, на персональних блогах чи сайтах;
 • потребує реконструкції традиційна система роботи з обдарованими дітьми, яка недостатньо сприяє механізмам особистісного розвитку дитини.

Основні напрямки роботи РМО  у 2018/2019 навчальному році:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації учителів суспільних дисциплін;
 • вивчення і впровадження продуктивного педагогічного досвіду, інноваційних методів і засобів навчання;
 • методичний супровід запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 •  організація районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства.

 Завдання районного методичного об’єднання у 2017/2018 навчальному році:

 • науково-методичний та організаційний супровід процесів реформування загальної середньої освіти;
 • вивчення питань теорії та наукових досліджень із предметів суспільствознавчого циклу, оволодіння сучасною науковою методологією;
 • вивчення, апробація та впровадження  інноваційних педагогічних і предметних технологій та методів навчання, ППД;
 • створення умов для задоволення професійного інтересу вчителів суспільних дисциплін для удосконалення власної педагогічної практики;
 • формування позитивного  ставлення вчителів до реформування освітнього процесу у відповідності до Концепції «Нова українська школа»,   зміна стилю традиційного педагогічного мислення.

 

ІІ. Науково-методична тема, над якою працюють члени РМО:

«Розвиток професійної компетентності педагога як фактор підвищення якості викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і формування компетентної особистості  учня» (V рік, узагальнюючий етап).

 

ІІІ. Тематика засідань .

Серпень 2018 р.    Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мета: провести аналіз роботи РМО за навчальний рік, визначити основні напрями, завдання і зміст роботи РМО на 2018/2019 навчальний рік;  опрацювати інструктивно-методичний лист МОНУ та ознайомитися з програмно-методичним забезпеченням викладання суспільних дисциплін; ознайомити педагогів зі змістом  нових історичних концептів в Україні, формування сучасних методологічних підстав історичних досліджень; мотивувати вчителів до застосування нового  популярного тренду – методу неформального навчання Storytelling; актуалізувати знання про один із напрямів морального виховання – формування емоційної культури на уроках історії; запропонувати варіанти відзначення пам’ятних дат 2018-2019 н.р.; здійснити  анонс цікавих он-лайн-ресурсів для вивчення історії; сприяти розвитку предметно-методичної та інформаційної компетентності.

Випереджувальні завдання:

Індивідуальні:

 • підготувати інформацію про  нормативне і програмно-методичне забезпечення викладання суспільних дисциплін               в 2018/2019 н. р.              (Росовська Л.П.);
 • підготувати лекцію «Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями» (Лемешко Н.В.)
 • представити досвід розвитку емоційної культури учня на уроках історії

(Гарбуз О.І.);

підготувати прес-реліз «Рекомендації щодо відзначення пам’ятних дат 2018-2019 н.р.» (Ананійчук О.М.);

 • підготувати анонс цікавих віртуальних ресурсів для вивчення історії (Гашімов І.О.).

Колективні:

 • підготуватися до естафети вчительських здивувань «Метод Storytelling: пізнавальні історії на варті цікавого навчання» (члени РМО)

 

План

 1. Затвердження плану роботи РМО на 2018/2019 навчальний рік.

Лемешко Н.В.

 1.  Нормативний путівник: інформація про  нормативне і програмно-методичне забезпечення викладання суспільних дисциплін               в 2018/2019 н. р.             

Росовська Л.П.

3. Науковий меридіан   «Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями»

Лемешко Н.В.

 

4.Естафета вчительських здивувань «Метод Storytelling: пізнавальні історії на варті цікавого навчання»

Члени РМО

5. Зі скарбниці досвіду «Урок як переживання.  Розвиток емоційної культури учня на уроках історії як складова формування особистості»

Гарбуз О.І.

 

6.Прес-реліз « Рекомендації щодо відзначення пам’ятних дат 2018-2019 н.р.»

Ананійчук О.М.

 

7. Анонс цікавих віртуальних ресурсів «Інтернет на користь: он-лайн ресурси для вивчення історії»

Гашімов І.О.

 

 

Березень  2019 року      Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ     ступенів

Мета:  підбити  підсумки районного етапу  Всеукраїнської предметної олімпіади з історії та правознавства; поглибити теоретичні знання вчителів з всесвітньої історії про цивілізаційний підхід до вивчення історії, знання з освітніх технологій, зокрема з проблемно-діалогічної технології; представити розробки практичних занять зі всесвітньої історії за новою програмою;  повторити алгоритм здійснення аналізу правових ситуацій на уроках правознавства; ознайомитися з популярним поняттям історичної науки «гранд-наратив» для  визначення фактичної складової історичної оповіді; дізнатися про нові твори художньо-історичної літератури; сприяти поглибленню та оновленню історичних та правових знань, формуванню інноваційного типу мислення, вдосконалювати методичну та комунікативну компетентності.

 

Випереджувальні завдання:

Індивідуальні:

 • підготувати інформацію про підсумки ІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства (Лемешко Н.В.);

підготувати додаток до підручника «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6 клас» на тему «Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу. Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя» (Дорошенко Ю.М.);

 • підготувати розробки практичних занять до теми «Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій» (6 клас) (Бєлєнцова О.В., Голенко Н.В.);
 • підготувати лекцію «Проблемно-діалогічна технологія: відкривати знання разом з дітьми» ( Пукас Л.С.);
 • підготувати тезаурус поняття «Гранд-наратив у історії» (Лєхович П.О.)
 • підготувати гру для комунікативної перерви «Знайди помилки» (Лемешко Н.В.)
 • підготувати експрес-огляд нової художньо-історичної літератури «Радимо прочитати» (Клименюк Л.Д.)

Колективні:

 • підготуватися до ділової гри «Аналіз правових ситуацій» (члени РМО)

 План

1.Інформація  «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з історії та правознавства»

Лемешко Н.В.

 1. Теорія+практика:

*Додаток до підручника «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6 клас»     «Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу. Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя»

Дорошенко Ю.М.

    *Дефіле розробок практичних занять до теми «Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій» (6 клас)

Бєлєнцова О.В.

Голенко Н.В.

 

 1. Зустріч у мегаполісі освітніх технологій:  лекція «Проблемно-діалогічна технологія: відкривати знання разом з дітьми»

Пукас Л.С.

 1.  Ділова гра    «Аналіз правових ситуацій на уроках правознавства»

Члени РМО

 

 1. Тезаурус «Гранд-наратив у історії»

Лєхович П.О.

    6. Комунікативна перерва - гра «Знайди помилки»

Лемешко Н.В.

 

 7. Експрес-огляд нової художньо-історичної літератури «Радимо прочитати».

Клименюк Л.Д.

 

ІV.  Заходи з підвищення фахової майстерності членів РМО

 1. Дистанційний семінар учителів історії на тему  «Формування медіакомпетентності учнів на уроках суспільних дисциплін» 

Квітень 2019 р.                                                            Лемешко Н.В.

 1. Індивідуальні консультації для членів РМО.

Протягом року                                                     Лемешко Н.В.

 

V. Вивчення, узагальнення і впровадження ППД у практику роботи

1.Участь у серпневій віртуальній педагогічній виставці «Сучасний урок в системі компетентнісно зорієнтованої освіти».

  Серпень 2018 р.        Члени РМО

2.  Наповнення контенту  сайтів і блогів членів РМО «Моя методична скарбниця».

Протягом року        Члени РМО

 

VІ.  Робота з молодими педагогами

1. Індивідуальні консультації для молодих фахівців.

Протягом року                                            Лемешко Н.В.

 2. Участь у проведенні методичної акції «На уроці у вчителя-майстра».

Жовтень 2018 року, березень 2019 року  Старші учителі, учителі-

методисти, спеціалісти вищої категорії, молоді спеціалісти

 1.     Індивідуальні консультації щодо  розробки конспектів уроків зі складними практичними роботами.

Протягом року    Старші учителі, учителі-методисти

 

VІІ. Організація позакласної  роботи з учнями

1.  Участь учнів у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Листопад 2018 р.                                          Члени РМО

2. Участь учнів у  другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.

Грудень  2018 р.                          Члени РМО

3. Участь учнів у Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі  юних суспільствознавців «Кришталева сова».

Лютий 2019 року                                                                                 Члени РМО

4. Участь учнів у Всеукраїнському учнівському конкурсі юних істориків «Лелека».

Березень 2019 року                                                                                Члени РМО            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
2.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
3.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Яцюк Людмила
  Дякую. Використаю у роботі
  Загальна:
  3.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
14 червня 2018
Переглядів
3104
Оцінка розробки
3.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку