10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План роботи творчої лабораторії

Про матеріал

Мета творчої лабораторії – ознайомлення з сучасною інноваційною технологією особистісно орієнтованого навчання, впровадження в навчально-виховний процес ефективних методичних прийомів цієї технології, вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

Перегляд файлу

 

 

 

 

План роботи

та матеріали занять

творчої лабораторії

з проблем особистісно орієнтованого навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник лабораторії                 Шабада Т.І.

 

 

 

 

Вступ

 

В освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний розвивати, захищати й оберігати її індивідуальність. А звідси – центрованість на ідеях: людина – не засіб, а мета, тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до неї.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності.

«Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному педагогу, в основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності» (А.С.Макаренко).

Мета творчої лабораторії – ознайомлення з сучасною інноваційною технологією особистісно орієнтованого навчання, впровадження в навчально-виховний процес ефективних методичних прийомів цієї технології, вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

- продовжувати вивчати зміст галузей нового Державного стандарту школи з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні;

- використовувати технологію особистісно орієнтованого навчання з метою розвитку самостійності та креативності учнів;

- досконало вивчати і впроваджувати нові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

- продовжувати впроваджувати у навчально-виховний процес інтерактивні та комп’ютерні технології;

- забезпечувати позитивну атмосферу в учнівському колективі для досягнення спільних цілей;

- працювати над професійним зростанням педагогічних кадрів;

- узагальнювати передовий педагогічний досвід із даного питання.

Планування роботи творчої лабораторії здійснюється на основі діагностування актуальних питань педагогіки та методики організації навчально-виховного процесу.

 

СТРАТЕГІЇ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ

 

- організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів, підготовка їх до атестації;

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення та поширення ППД;

- інформаційне забезпечення педагогів із питань методики, педагогіки, психології;

- залучення вчителів до науково-дослідницької роботи;

- проведення інформаційно-пошукової роботи;

- організація роботи з обдарованими дітьми.

 

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ

 

Лекції-візуалізації

Анкетування

Бліц-інтерв’ю

Круглі столи

Диспути

Дискусії

Методичні консиліуми

Практичні рекомендації

 

 

 

Заняття 1

 

1. Лекція-візуалізація «Особистісно орієнтоване навчання як система. Сутність, ознаки, психологічні і дидактичні основи ОЗОН».

2. Структура особистісно орієнтованого уроку. Розгляд структурних елементів заняття. Моделювання фрагментів уроку.

3. Ознайомлення з алгоритмом упровадження ОЗОН та схемою аналізу особистісно орієнтованого уроку.

 

Література

1. Освітні технології: Навчально-методичний посібник/За заг.ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002.

2. Педагогічний словник/За ред. Ярмаченка М.Д. – К.: Педагогічна думка, 2001.

3. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання – К., 2007.

4. Фасоля А.М., Гаврилюк О.В. Особистісно зорієнтоване навчання: сутність, основи, технології. – Рівне, 2008.

 

 

Заняття 2

 

1. Доповідь «Робота з художнім текстом на особистісно орієнтованому уроці».

2. Розгляд особливостей процесу читання (етап передчитання, власне читання, післячитання) та прийомів роботи з текстом.

3. Апробування прийомів читання із зупинками, з передбаченням, порушена послідовність.

 

Література

 

1. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.

2. Портфоліо учня/Упоряд. І.М.Рожнятовська. – К.: Шк. світ, 2010.

3. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків, 2003.

4. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997.

 

 

Заняття 3

 

1. Коментована презентація «Робота із запитаннями на уроках української літератури».

2. Уява та емпатія як важливі чинники формування учня-читача.

3. Апробування методів і прийомів розвитку уяви й емпатії: асоціювання, переказ від імені персонажа, словесне малювання.

 

Література

 

1. Пєхота О.М., Старєва А.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя. – Миколаїв: Іліон, 2005.

2. Стіл Д., Мередіт К., Темпл Ч. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів». – К.: Міленіум, 2001.

3. Технологія і методика особистісно орієнтованого навчання. Методичний посібник/Укладачі: Л.В.Кондрашова, Т.М.Прокопєва, С.С.Вайнер. – Кривий Ріг, 2006.

4. Фасоля А.м. Діяльнісна основа навчання//Дивослово. – 2006. - №6.

 

 

Заняття 4

 

1. Письмові стратегії як умови реалізації підходу «письмо як процес».

2. Апробування методів і прийомів письма: ПРІМА, РАФТ, сенкан, вільне письмо, есе.

3. Метод проектів як засіб формування навичок самостійної роботи учня.

 

 

Література

 

1. Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі//Запоріжжя:Просвіта, 2000.

2. Проектна діяльність у школі/ Упоряд. М. Голубченко. – К.: Шк.. світ, 2007.- 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

3. Проектне навчання на уроках української мови та літератури. Учитель року/ Уклад. Є.І. Науменко, О.М. Чхайло. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 122 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип..2).

4. Семенов С.М. Дидактична гра як форма навчання//К., 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
616
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку