17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

План роботи вчителів шкільного методоб’єднання природничо-математичного циклу

Про матеріал

Тема, над якою працює педагогічний колектив школи:

« Формування професійної мобільності усіх учасників навчально-виховного процесу через упровадження нових державних стандартів початкової, базової, повної загально середньої освіти як один із шляхів успішної соціалізації особистості»

Тема, над якою працює МО вчителів природничо-математичного циклу:

Забезпечення мобільності вчителя шляхом формування фахових компетенцій та розширення змістового поля їх підготовки

Перегляд файлу

 


Схвалено

Методобєднанням вчителів

природничо-математичного   циклу

«    »___________ 2016 р.

Погоджено

Голова методичної ради        

Редька О.М.

Протокол №1  

«   »_________ 2016 р.


 

 

 

 

 

 

План роботи

вчителів шкільного методобєднання

природничо-математичного циклу

на 2016/2017 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник: Комбарова А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

 

Тема, над якою працює педагогічний колектив школи:

 

 

« Формування професійної мобільності усіх учасників навчально-виховного процесу через упровадження нових державних стандартів початкової, базової, повної загально середньої освіти як один із шляхів успішної соціалізації особистості»

 

Тема, над якою працює МО вчителів природничо-математичного циклу:

 

 

Забезпечення мобільності вчителя шляхом формування фахових компетенцій та розширення змістового поля їх підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Аналіз роботи МО за 2015/2016 н.р.

 

У 2015/2016 н.р. робота шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу продовжила подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми  

“ Формування професійної мобільності усіх учасників навчально-виховного процесу через упровадження нових державних стандартів початкової, базової, повної загально середньої освіти як один із шляхів успішної соціалізації особистості

    У МО працювало 6 вчителів різних кваліфікаційні категорії.

   Робота  МО відбувалася  згідно плану,  з метою  реалізації   якого  було проведено  пять  засідань.  На   них   обговорювались   такі питання:  вивчення пояснювальних записок до навчальних планів та програм, забезпеченість програмами, підготовка до І, ІІ та ІІІ турів Всеукраїнських учнівських олімпіад, результати участі в них, підготовка до ДПА та інші. Крім запланованих, було проведене позапланове засідання МО, на якому розглядалось питання ДПА для екстернів та погоджувались завдання, підготовлені та презентовані вчителями-предметниками для ДПА екстернів.

Методичну роботу у навчальному закладі слід розглядати як систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів. Головним у методичній роботі є надання реальної дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності, як сплаву професійних знань, умінь і навичок.

Вся робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання шляхом використання на уроках сучасних навчальних технологій.

2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної

проблеми.

3. Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного

контролю.

4. Підвищувати ефективність уроків шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.

5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання

і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної

теорії та практики.

7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Тематика засідань, форми проведення були обрані на основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу з урахуванням професійної майстерності вчителів їх практичних потреб та інтересів:

–​ методична культура вчителя, як складова його професійної компетентності;

–​ формування методичної культури вчителя;

–​ розвиток педагогічної творчості вчителя;

–​ удосконалення самоосвіти вчителя;

–​ ефективність уроку – результат активної діяльності вчителів та учнів;

–​ мотивація до навчання як головна умова розвитку творчого мислення учнів на уроках хімії;

–​ методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку математики;

 • роль етичного виховання в процесі формування особистості;

–​ етичне виховання учнів під час вивчення біології;

–​ використання елементів етики науки на уроках географії;

–​ проблеми етичного виховання на уроках фізичної культури.

У процесі діяльності методичного об’єднання виправдали себе такі форми

роботи як:

–​ моделювання та взаємовідвідування уроків;

–​ індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

–​ корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;

–​ вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

–​ ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

–​ огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.Результат анкетування серед вчителів стосовно націленості їх на підвищення власного професійного рівня, налаштованості на самоосвіту свідчать про те. Що 20% педагогів втілюють інноваційні технології, 85% - елементи інноваційних технологій та методик, 40% із яких – тільки під час проведення відкритих уроків і заходів. Майже 30% педагогів займаються самоосвітою протягом навчального року епізодично, тільки під час підготовки до відкритого уроку.

  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти від 04.01.2016 № 3 «Про проведення районного огляду освітніх Інтернет-ресурсів», порядку проведення обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів, схваленого Науково-методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної світи» (протокол №4 від 09.12.2015р.), з метою популяризації можливостей і розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи в період з 11 січня по 10 лютого 2016 року проведений районний етап огляду освітніх Інтернет-ресурсів. Для участі у районному етапі інтернет-ресурси були подані роботи вчителів нашого МО - Комбарової А.О. – вчитель математики, та Долбійової О.М. – вчителя математики.

 Наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 20.12.2006 № 738 (у редакції наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 20.01.2010 № 9, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській області 03.02.2010 за № 2/1081), наказу відділу освіти від 19.10.2015 № 205 «Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», з метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у грудні  місяці проведено районний тур конкурсу  «Учитель року – 2016». У районному турі конкурсу взяли участь 9 учасників із 7 навчальних закладів. Серед них вчитель математики Долбійова О.М., яка стала переможцем у номінації «Математика».

На виконання наказу по школі № 36 від 05.02.2016 «Про проведення конкурсу педагогічної майстерності»,  з метою популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності, у лютому – березні пройшов конкурс педагогічної майстерності.

У конкурсі взяло участь 16  учасників. Конкурс проходив у два етапи:

І етап – відкритий урок;

ІІ етап – самоаналіз уроку.

Педагогічна діяльність вчителів на конкурсі оцінювалася методичною радою за спеціально розробленою схемою. Слід зазначити, що більшість уроків, проведених в рамках конкурсу, відповідали вимогам сучасного уроку. Вчителі забезпечували високий та достатній рівні пізнавальної активності, творчості й самостійності учнів. На уроках вдало поєднувалися  колективні та індивідуальні, парні та групові форми роботи учнів, були створені необхідні умови для мотивації навчальної діяльності учнів і забезпечення позитивного психологічного клімату, використано інформаційно-комунікаційні технології.

Підвищенню професіоналізму вчителів школи сприяє і атестація педагогічних працівників. У 2015/2015 навчальному  році атестацію пройшли 5   педагогічних    працівників школи серед яких   і   учитель математики – Назаренко В.П.. Атестація педагогічних працівників проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим у Міністерстві  юстиції України 14.12.2010 за №12 55/   18550 (зі змінами). За рішенням атестаційної комісії І рівня при Малинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів учителю математики Назаренку В.П. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії», крім того, Назаренку  В. П. присвоєно педагогічне звання «Методист».

Організація та проведення олімпіад здійснювалися відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 15.09.2015 № 374 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2015/2016 навчальному році», наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 22.09.2015 № 183 «Про проведення І, ІІ  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів  у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.06.2012 за № 42/1405,  з метою стимулювання і мотивації  інтелектуального розвитку учнів, підвищення інтересу до вивчення базових дисциплін, виявлення обдарованих учнів.

  

У 2015/2016 році  переможцями та призерами стали такі учні:

№ з/п

П.І. учня-переможця

Клас

Досягнення

П.І.Б. вчителя

1.

Гречка Катерина

11-А

ІІІ місце з біології

ІІ місце з екології

Панкова М. М.

2.

Комбаров Олександр

8

ІІІ місце з ІКТ

Комбарова А. О.

3.

Келеман Лілія

9-А

ІІ місце з ІКТ

Комбарова А.О.

4.

Покатович Олексій

10-А

ІІІ місце з географії

Мішньова М.І.

5.

Чупрей Данило

7-А

ІІІ місце з фізики

Юрченко В.І.

6.

Шульга Анастасія

7-А

ІІ місце з хімії

Панкова М.М.

7.

Солодовник Владислав

8-А

ІІ місце з хімія

Панкова М.М.

8.

Татаринова Олена

9-А

ІІ місце з хімії

Панкова М.М.

9.

Тельна Олександра

9

І місце з математики

Назаренко В.П.

ІІІ місце з фізики

Юрченко В. І.

10.

Яценко Богдан

11

ІІІ місце з хімії

Панкова М.М.

ІІІ місце з економіки

Мішньова М. І.

ІІІ місце з географії

Мішньова М. І.

І місце з фізики

Юрченко В.І.

ІІІ з математики

Долбійова О. М.

 

 

Порівняльна таблиця виступу учнів з базових дисциплін за три роки

 

Навч.

рік

Математ.

Географія

Фізика

Біологія

Основи економіки

Хімія

Інформатика

Інформаційні технології

Астрономія

Екологія

Загальне місце

2012/

2013

8

3

9

6

2

7

2

1

2

5

2

2013/2014

8

7

4

3

2

1

7

2

5

6

3

2014/2015

6

7

9

10

2

9

4

-

7

11

8

2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У порівнянні з минулим навчальним роком простежується підвищення рейтингу закладу у олімпіадах з математики  (з 8 на 6 місце),  з інформатики ( з 7 на 4).

 Але  знизився рейтинг у олімпіадах з фізики (на 9 місце з 4), з біології (на 10 місце з 3), з хімії (на 9 з 1), з астрономії (на 7 з 5), з екології (на 11 з 6).

Робота МАН «Наноструктуровані матеріали, їх властивості та застосування»

 учня 11-А класу Прошуття Віктора стала переможцем районного та була направлена для участі в обласному  етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Прошуття Віктор був нагороджена як переможець І та учасник ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України,

Протягом  2015/2016 навчального року  учні Малинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  (з 2 по 11 класи)  взяли участь  математичному конкурсі «Кенгуру»  32  учасника (у 2014/20159  учасників, у 2013/2014 н.р. – 29 учасників).

 

Результати участі в конкурсах:

 

№ з/п

Назва конкурсу

К-ть учас-ників

Результати участі

Якість

1.

«Кенгуру»

32

11 сертифікати з відмінним результатом(Дорошев К., Долбійов І., Сальник М., Перепелиця А., Біляєв М, Донник А., Донник В., Каленик Є., Сєрік Д., Шамовцев І., Прошуття В.)

12 сертифікатів з добрим  результатом

(Долбійов Ф., Косенко є., Сєрік Д, Сєрік Р., Суконніков Д., Халіна А., Ярмак А., Личенко А., Ващенко Є., Лесик А., Келеман Л., Тельна О.)

71%

2.

«Левеня»

7

2 сертифікати з відмінним результатом (Чупрей Д., Косінов О.),

3 сертифікатів з добрим  результатом (Комбаров О., Покатович О., Яценко Б.)

71%

3.

«Бобер»

5

4 сертифікатів з добрим  результатом

(Суконніков Д., Шульга А., Комбаров О., Гречко М.)

80%

 

Щороку у навчальному закладі велика увага приділяється позакласній роботі з предметів інваріантної складової, зокрема проведенню предметних тижнів. У 2015/2016 навчального  році були проведені предметні тижні математики, фізики та інформатики і хімії.

 Членами МО під час уроків постійно велась робота по профілактиці травматизму та запобіганню захворювань. Зверталась увага на дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог. На уроках хімії, фізики, біології проводились відповідні бесіди з ТБ, велись журнали з ТБ, де учні розписувались, прослухавши інструктажі.

Проаналізувавши роботу методоб’єднання, визначаємо такі проблеми:

 •           недостатній рівень науково-методичного забезпечення з математики, фізики та хімії;
 •           учителям  залучати більшу кількість учнів до активної участь у Всеукраїнських учнівських  конкурсах учнів «Левеня» - фізика та «Бобер» - інформатика;
 •           залучення вчителів до участі в конкурсах педагогічної майстерності, аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах ;
 •           розробити заходи щодо поліпшення результатів ДПА,  ЗНО.

Роботу МО за 2015/2016 н.р. вважати задовільним.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми, над якими працюють учителі МО

П.І.Б.

Тема

Реалізація

Назаренко

Василь

Павлович

Активізація пізнавально-навчальної діяльності учнів на уроках математики за рахунок диференціації навчального процесу

Методична розробка

Комбарова

Анжеліка

Олександрівна

Розвиток особистості учнів на уроках математики методами і засобами інноваційних підходів до навчання, які сприяють підвищенню позитивної мотивації та активності у навчальній діяльності

Методична розробка

Мішньова

Мар’яна

Іванівна

Використання економічної складової на уроках географії

Методична розробка

Юрченко

Валерій

Іванович

Креативних підхід до розв’язання задач з динаміки руху

Методична розробка

Панкова

Марія

Миколаївна

Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку їх інтересу до змісту шкільної біологічної та хімічної освіти

 

Доповідь

 

Долбійова

Олександра

Миколаївна

Удосконалення навчання з математики на основі використання міжпредметних зв’язків та її прикладної спрямованості

Доповідь

 

 

 

 

 

 

 

Мета:

1.​ Вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.

2.​ Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

3.​ Удосконалення професійної майстерності вчителів.

4.​ Створення умов для вчителів предметів природничо-математичного циклу з метою впровадження в процес навчання інноваційних педагогічних технологій.

5.​ Розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).

6.​ Участь в атестації педагогічних працівників.

7.​ Вивчення нормативно-правових документів.

Завдання:

1.​ Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання

шляхом розвитку педагогічної та професійної компетентності педагогів.

2.​ У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя,

продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної проблеми.

3.​ Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної

підготовки педагогів для організації та здійснення педагогічного процесу.

4.​ Підвищувати інтерес учнів до навчальних дисциплін та самостійної пошукової, творчої діяльності.

5.​ Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району,

міста, області.

6.​ Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

7.​ Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.

8.​ Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

 

Робота із здібними та обдарованими дітьми 

на 2015/2016 навчальний рік

Мета роботи:

-                 пошук талановитих дітей та їх розвиток;

-                 створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів;

-                 розробка системи роботи з обдарованими учнями;

-                 удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості  учня.  

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1. Доповнення картотеки обдарованих та здібних дітей.

вересень

Кл. керівники, завуч

2. Проведення нарад із вчителями, керівниками МО для ознайомлення з характеристиками класів, списками обдарованих та здібних дітей, завданнями, які стоять перед кожним педагогом.

вересень  жовтень

Заступник директора

3. Анкетування обдарованих дітей з метою виявлення труднощів у їхньому навчанні.

вересень

Психолог

4. Провести методичну п'ятихвилинку для вчителів «Порівняльна характеристика відмінників та обдарованих учнів».

жовтень

Заступник  директора

5. Підготовка обдарованих дітей до олімпіади

вересень  жовтень

Вчителі- предметники

6. Оформлення стендів «Надія школи».

листопад

Організатор

7. Відстеження результатів діяльності учнів та вчителів.

І раз на семестр

Директор

8. Конкурси учнівських творчих робіт. Конкурс «Учень року».

січень лютий

Заступник директора

9. Анкета для батьків «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини?»

кінець жовтня

Кл. керівники

 10. Доповнення стенду матеріалами про ознаки обдарованої дитини.

протягом року

Заступникдиректора

11. Поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей.

січень

Психолог

12. Зустріч з батьками обдарованих дітей.

грудень

Кл. керівники

13. Конкурс «Бобер», «Кенгуру», «Левеня».

жовтень -грудень

Кл. керівники, Завуч

14. Зріз обсягів домашніх завдань з огляду на їхній творчий та індивідуальний характер.

І раз на семестр

Заступник директора

15. Систематизація матеріалів по обдарованих дітях в бібліотеці.

 

Бібліотекар

 16. Розробка рекомендацій для педагогів, особливості роботи з обдарованими та здібними дітьми.

січень

Завуч

17. Створення умов для систематичного  підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими та здібними дітьми.

січень травень

Директор

18. Поповнення бібліотеки літературними новинками з даної проблеми.

протягом року

Бібліотекар

19. Класним керівникам і класоводам включити у виховний план питання обдарованості.

вересень

Заступник директора

20. Вивчення проблеми організації роботи з обдарованою та здібною дитиною, як один з аспектів самоосвіти кожного вчителя.

 лютий

Заступник директора

21. Виставки, захист творчих робіт.

протягом року

 

22. Проводити змагання, гуртки, години спілкування, ігри, нестандартні виховні заходи.

протягом року

 

23. Щорічне проведення предметних тижнів.

протягом року

 

24. Створення умов для роботи гуртків.

протягом року

Директор

 

 

 

 

 

Графік

проведення відкритих уроків вчителями-членами МО

на 2016/2017 н.р.

 

Учитель

Клас, предмет

Тема уроку

Клас

Дата проведення

   1.

Назаренко В.П.

Математика

 

 

 

 

 

 

 

листопад

2

Комбарова А.О.

 

 

 

 

 

Інформатика

Математика 

 

 

листопад

3

Мішньова М.І.

 

 

 

 

 

Економіка

 

 

лютий

4

 

 

Панкова М.М.

 

 

 

Хімія,

Біологія

 

 

 

лютий

5

Юрченко В.І.

 

 

 

 

 

Фізика

 

 

лютий

   6

Долбійова О.М.  

 

 

 

 

 

математика

 

 

листопад

 

 

 

Графік

проведення предметних тижнів вчителями МО

 

             Термін

             Предмет

       Відповідальний

Примітки

(план тижня)

 

січень

 

Тиждень економіки

Мішньова М.І.

 

 

 

 

 

 

 

лютий

 

Тиждень біології, екології та природознавства

Панкова М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Перспективний план курсової перепідготовки педагогічних кадрів

 

ПІБ

Предмет

Рік ост. кур. переп

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1

Назаренко В.П.

математика

2010

 

+

 

 

 

2

Юрченко В.І.

фізика

2013

+

 

 

 

 

3

Комбарова А.О.

математика

2014

 

+

 

 

 

4

Мішньова М.І.

Географія економіка

2013

2010

+

 

 

 

+

5

Долбійова О.М.

математика

2013

+

 

 

 

 

6

Панкова М.М.

біологія

 

 

 

 

 

+

 


Перспективний план атестації педагогічних кадрів

 

ПІБ

Предмет

Рік ост. атест.

2013/

2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1

Назаренко В.П.

математика

2011

 

 

+

 

 

2

Юрченко В.І.

фізика

2014

+

 

 

 

 

3

Комбарова А.О.

математика

2015

 

+

 

 

 

4

Мішньова М.І.

Географія економіка

2014

+

 

 

 

 

5

Долбійова О.М.

математика

2014

+

 

 

 

 

6

Панкова М.М.

біологія

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ УЧИТЕЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, РАЙОННИХ, МІСЬКИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗАХОДАХ

 

 

ПІБ

Педрада

Педчитання

Семінари, наради, конференції

Тижні

Засідання

МО

Навч. закладу

Районні

Методичні

Предметні

1

Назаренко В.П.

 

 

 

листопад

 

 

 

2

Юрченко В.І.

 

 

 

 

 

 

 

3

Комбарова А.О.

 

 

 

листопад

 

 

 

4

Мішньова М.І.

 

 

 

 

 

 

 

5

Долбійова О.М.

 

 

 

листопад

 

 

 

6

Панкова М.М.

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛІВ МО

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

 

п/п

П.І.Б.

Освіта

Спеціаль-ність

Курси

Атестація

Кв.категорія

Пед.

стаж

Предмети, які викладає вчитель

Додаткова інформація

1

Назаренко В.П.

 

ХДПУ,89

Математика

Фізика

2010

2011

Вища,вчитель-методист

27

10-Математика

Директор школи

2

Юрченко В.І.

 

 

ХДПУ,77

Фізика

Математика

2011

2013

Ст.. вчит.

39

7-11-Фізика

 

 

3

Комбарова А.О.

 

ХДПУ,98

Фізика Математика

 

2014ма

2014 ін

2015

Вища,Ст.вчит.

18

2-11-інформатика

9,11- математика

Керівник МО

4

Мішньова М.І.

Ленінград. Лісотехн.академ,89

Інженер зеленого буд..

2013 ге

2010ек

2014

Вища,

Вчитель-методист

21

6-11-географія

9,10,11-економіка

 

 

5

Панкова М.М.

Вища,

Українська інженерно-педагогічна академія, 2014

Учитель хімії спец. «Професійна освіта. Нафтогазова справа».

 

 

Сп.

3

5-6-природознавство

7-11-хімія,

7-11-біологія

 

6

Долбійова О.М.

Словянський державний педагогічн інститут, 2001

математика

2013

2014

І

15

5, 6.7,8 - математика

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань МО в 2016/2017 н. р.

І засідання

Дата проведення: серпень 2016 року

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу за 2015/2016 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма проведення

1

Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2015/2016 навчальний рік та обговорення плану роботи на 2016/2017 навчальний рік.

Комбарова А.О.

Звіт

 

 

2

Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання.

Комбарова А.О

Проект

 

 

3

Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2016/2017 навчальному році

Комбарова А.О

Навчальний семінар

 

4

 Аналіз ДПА у 9-х та 11-х класах та ЗНО.

Комбарова А.О

Звіт

 

5

Про  підготовку  до  шкільних  та районних  олімпіад  з  математики,  інформатики, фізики,  хімії, біології, географії, економіки та астрономії. Проведення та затвердження завдань до І туру предметних олімпіад.

члени

методичного об’єднання

Методичний діалог

6

Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу на 2016/2017 навчальний рік.

члени

методичного об’єднання

Погодження

Рекомендації

 

 

1

Ознайомитися з нормативно-інформаційною документацією і методичними листами з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2016 /2017 навчальному році.

члени

методичного об’єднання

 

2

Розпочати підготовку учнів  до  участі  в  шкільних  та  районних  олімпіадах

члени

методичного об’єднання

 

3

Затвердети   завдання  для  проведення  шкільних  предметних  олімпіад

члени

методичного об’єднання

 

ІІ засідання

Дата проведення – листопад 2016 року

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

–​ розглянути головні засади та особливості сучасних педагогічних технологій;

–​ охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;

–​ розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма проведення

1

Шляхи формування компетентностей учнів  на уроках математики

Долбійова О.М.

Доповідь

2

Організація та підготовка зовнішнього незалежного оцінювання з математики та природничих дисциплін.

Члени методичного об’єднання

Круглий стіл

3

Проведення Всеукраїнського конкурсів природничо-математичного циклу.

Члени методичного об’єднання

Інформація

4

Підсумки проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад І етапу.

Комбарова А.О

Звіт

5

План підготовки до проведення декади  та тижнів предметів природничо-математичного циклу.

Члени методичного об’єднання

Методичний діалог

Рекомендації

 

 

1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо шляхи формування компетентностей учнів

Члени методичного об’єднання

 

2

Використовувати тестові форми і завдання з ЗНО на уроках.

члени

методичного об’єднання

 

3

Підготувати  тренінг (практичне заняття з педагогами) на тему: «Банк інновацій».

Комбарова А.О.

 

 

 

 

 

ІІІ засідання

Дата проведення: січень 2017 року

Тема: Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

–​ визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;

–​  розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;

–​ проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма проведення

1

Особливості уроків із застосуванням тренінгових методик.

Тренінг «Банк інновацій»

Психолог

Комбарова А.О.

Тренінг

2

Технологічна робота: можливості використання на уроках біології.

Панкова М.М.

Доповідь

3

Відбір і рецензування матеріалів, поданих на виставку-презентацію  педагогічних ідей і технологій

Члени методичного об’єднання

Відкритий мікрофон

4

Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад  та підготовка до ІІІ етапу

Комбарова А.О.

Звіт

5

Підсумки проведення тижня економіки

Мішньова М.І.

Звіт

Рекомендації

 

 

1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо застосування тренінгових методик.

Члени методичного об’єднання

 

2

Впроваджувати методи і прийоми щодо розвитку активності учнів на уроках.

Члени методичного об’єднання

 

3

Розпочати підготовку учнів  до  участі  в  обласних  олімпіадах

Члени методичного об’єднання

 

 

 

IV засідання

Дата проведення – квітень 2017 року

Тема: Роль патріотичного виховання в процесі формування особистості.

Мета:

–​ розширити знання педагогів про значення патріотичного виховання школярів;

–​ розглянути вплив патріотичної свідомості на поведінку учнів.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

 Формування в учнів життєвих компетентностей шляхом використання інтерактивних форм і методів навчання

Члени методичного об’єднання

Обмін досвідом

2

Підсумки  “ Ярмарок педагогічних ідей».

 

Звіт

3

Аналіз участі учнів школи в різноманітних конкурсах природничо-математичного циклу

 

Звіт

4

Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ДПА. Затвердження матеріалів практичної частини для проведення ДПА. Організація  та проведення консультацій до ДПА та ЗНО. Підготовка куточків ДПА.

Комбарова А.О.

Погодження

5

Про підсумки проведення декади відкритих уроків предметів природничо-математичного циклу

Комбарова А.О.

Звіт

6

Підсумки проведення тижня біології, екології та природознавства

Панкова М.М.

Звіт

Рекомендації

 

 

1

Посилити роботу щодо патріотичного виховання учнів на уроках.

Члени методичного об’єднання

 

2

затвердити  матеріали на державну підсумкову атестацію з математики у 9 класі.

Комбарова А.О.

 

3

Підготувати  звіти про самоосвітню діяльність.

Члени методичного об’єднання

 

 

 

 

V засідання

Дата проведення – травень 2017 року

Тема: Підсумкове засідання

Мета:

–​ проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2016/2017 навчальний рік та окреслити завдання на 2017/2018 навчальний рік;

–​ заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Форма проведення

1

Освітній орієнтир – навчальна програма (аналіз стану виконання навчальних програм).

Комбарова А.О.

 

2

Аналіз успішності навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2016/2017 навчальний рік .

Комбарова А.О. члени методичного об’єднання

Відкритий мікрофон

 

4

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2016/2017 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2017/2018 навчальний рік.

Комбарова А.О.

 

Звіт

Проект

5

Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

Члени методичного об’єднання

Методичний діалог

Рекомендації

 

 

1

Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності.

члени

методичного об’єднання

 

2

Продовжити роботу над моніторингом предметів.

члени

методичного об’єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведе-ння

Відповідаль-

ний

Засідання І.

План

 1.   Аналіз роботи МО за  2014/2015 навчальний рік.
 2.   Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 7 класі на 2015/2016 н.р.
 3.   Обговорення змін до навчальних програм.
 4. Про календарно-тематичне планування з предметів природничо-математичного циклу
 5.   Аналіз ДПА у 9-х та 11-х класах та ЗНО.
 6.   Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2015/2016 н.р
 7.   Проведення та затвердження завдань до І туру предметних олімпіад.

 

 

 

Звіт

 

Навчальний семінар

 

 

 

Звіт

 

Погодження

 

 

Проект

 

Методичний діалог

вересень

 

 

 

Керівник МО

 

Вчителі предметними

 

 

 

Керівник МО

 

Керівник МО

 

Вчителі предметники

 

Засідання ІІ. 

План

 1.    Про  підсумки участі учнів школи у І турі предметних олімпіад.Обговорення складу шкільних команд.
 2.    Організація і проведення  тижня математики, фізики та інформатики
 3.    Національно – патріотичне виховання учнів на уроках природничо – математичного циклу.
4.     Одна мить з уроку”

Використання ігрових моментів під час вивчення хімії

 1.  Підготовка до   ІІ туру  предметних олімпіад.

 

 

Звіт

 

 

 

 

Круглий стіл

 

 

 

Відкритий мікрофон

 

жовтень

 

 

Керівник МО

 

Долбійова О.М

Комбарова А.О

Юрченко В.І.

Вчителі предметними

 

Вчитель хімії Панкова М.М

Вчителі предметними

 

Засідання ІІІ.

План

 1. Про  підсумки участі учнів школи у ІІ турі предметних олімпіад
 2. Відбір і рецензування матеріалів, поданих на виставку-презентацію  педагогічних ідей і технологій.
 3.  «Калейдоскоп ідей»

 Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час викладання географії

 1.   Обговорення матеріалів вчителів, що атестуються на встановлення педагогічного звання.
 2.   Аналіз тижня математики, фізики та інформатики
 3.   Організація і проведення  тижня  хімії

 

 

Звіт

 

Відкритий мікрофон

 

 

 

 

 

січень

 

 

Керівник МО

 

Вчителі предметними

 

Вчитель географії Мішньова М.І.

 

 

 

Долбійова О.М

Комбарова А.О

Юрченко В.І.

Панкова М.М

Засідання ІV.

План

1. Формування міцної системи знань з предмету шляхом використання різноманітних прийомів запам’ятовування .Обговорення відкритих уроків.

2.Підсумки  “ Ярмарок педагогічних ідей».

3.Аналіз участі учнів школи в різноманітних конкурсах природничо-математичного циклу.

4. Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ДПА, ЗНО. Затвердження матеріалів практичної частини для проведення ДПА. Організація  та проведення консультацій до ДПА та ЗНО. Підготовка куточків ДПА.

5. Аналіз проведення тижня хімії

 

 

 

Методичний діалог

 

Звіт

 

Звіт

 

 

 

Відкритий мікрофон

 

квітень

 

 

Вчителі предметними

 

Керівник МО

 

 

Керівник МО

 

 

 

Вчителі предметними

 

 

Панкова М.М.

Засідання V.

План

1. Результати роботи МО в 2015/2016 н.р.

2. “Педагогічна скарбниця”. (Творчий звіт членів МО по роботі над методичною проблемою)

3. Обговорення результатів навчальних досягнень учнів 5-11 класів на кінець навчального року

4.  Панорама методичних напрямків (обговорення пропозицій стосовно планування роботи МО на наступний рік)

 

 

Звіт

Звіт

 

 

Відкритий мікрофон

Проект

 

 

травень

 

 

Керівник МО

 

Вчителі, що атестуються

Вчителі предметними

 

Вчителі предметними

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
786
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку