План виховної роботи

Про матеріал
Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота класу орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи. Виховна робота класного колективу була під порядкова на проблемній темі школи, спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України. В основу діяльності виховної роботи класного колективу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.
Перегляд файлу

 

 

План виховної роботи

на 2021/2022 навчальний рік

класного керівника 9 класу Мартинюк В.Б.

 

 

 

                                                      

Аналіз виховної роботи за 2021/2022 навчальний рік

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота класу орієнтуються  на  нормативно – правову базу з питань  виховної роботи.

  Виховна робота класного колективу була під порядкова на проблемній темі  школи, спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

 В основу діяльності виховної роботи класного колективу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Учнівський колектив приймав активну участь у запланованих шкільних, класних заходах.

 Виходячи з аналізу виховної роботи за попередній період, слід відзначити ряд позитивних зрушень в житті класного колективу, рівень успішності класу на належному рівні. Діти мають значний інтелектуальний та творчий потенціал, який за оптимальних умов може розкритися і сприяти всебічному гармонійному розвитку учнівської спільноти загалом та кожної особистості окремо. Саме тому на наступний період виховна робота у класі має бути спрямована на розкриття та реалізацію учнівської творчості в контексті формування відповідального ставлення до своїх обов’язків, продовжити роботу щодо виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей через  учнівське самоврядування в класі, сприяти тому, щоб зміст та форми колективної творчої діяльності допомагали кожному знайти себе, самовизначитися.      

У роботі з батьками використовую в основному індивідуальні бесіди, які не обмежені часовими рамками. Проводжу батьківські збори, які відвідують більшість батьків. Під час батьківських зборів моделюю педагогічні ситуації, які б допомогли батькам розв’язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками. У практику роботи впроваджую мету про єдність шкільного  та родинного впливу на особистість дитини.

 Варто відзначити ставлення батьків до проблем та потреб шкільного життя їх дітей. Батьки учнів налаштовані досить позитивно і прагнуть зробити все від них залежне для комфортного перебування їх дітей у школі. Тому необхідно продовжувати забезпечення дієвого зв’язку з батьками у становленні особистості учнів.

 

 

Психолого-педагогічна характеристика 9 класу

 

У    класі навчається  18 учнів:  7  дівчаток та   11  хлопчиків.

У сім´ях по 1 дитині -    4  учнів;

по двоє дітей  -  9   учнів;

по троє дітей  -  5   учнів.

   У родинах  батьки приділяють належну увагу вихованню дітей. Для школярів створено всі необхідні матеріальні умови.

   Рівень розвитку колективу: на даному етапі колектив сформований повністю, учні добре ладнають один з одним, підтримують та допомагають, атмосфера в класі привітна та дружня. В класі сформований актив – учні які несуть відповідальність в тій чи іншій сфері шкільного та класного життя, вони активно приймають участь в діяльності школи та класу, уміло виконують свої обовʼязки, їх діяльність спрямована на підтримання взаємозвʼязку в колективі класу. В класі виділяються учні – лідери, це Мартинюк Оксана, Овдієнко Світлана, Кожан Данило та Шкіндер Олександр. Вони мають авторитет в класі та у вчителів, це допомагає їм утримувати дисципліну та порядок у класі, налагоджувати підтримку між учнями у класі.

   Рівень морально-духовного розвитку колективу:  кожен учень класу – індивідуальний, але разом вони складають цілісний механізм. Рівень їхнього  сприйняття загальнолюдських цінностей – вище середнього, на етапі формування; провівши декілька занять в класі, стало зрозуміло, що учні сприймають загальнолюдські цінності і у них виховане почуття бережливого ставлення до цих цінностей; вікові особливості учнів класу передбачають їх бурхливий вияв емоцій та почуттів та реакції на них; проте, діти знають міру виявленні емоцій і намагаються стримуватися у відповідних ситуаціях.

   Рівень фізичного розвитку колективу: загальний стан здоровʼя учнів не вище середнього рівня; ставлення до фізичної культури і спорту позитивне, учні ведуть активний, здоровий спосіб життя, відвідують спортивні секції, неодноразово приймали участь у спортивних змаганнях.

   Рівень трудового виховання:  учні класу ставляться відповідально до трудової діяльності, виконують поставлені їм завдання без вагань, змушувати не приходиться, все виконується відповідально, чітко, своєчасно.

   Шляхи та засоби подальшого формування класного колективу:   колектив 8 класу сформований, проте було б добре, щоб діти частіше проводили час разом у позаурочний час, виконували завдання, в яких могли брати участь усі.    

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний паспорт учнів 9 класу

 

№з/п

Категорія

Кількість

Прізвище та ім´я учня

1

Діти-сироти (вказати, хто виховує)

 

-

-

2

Напівсироти (вказати, хто виховує)

 

-

-

3

Багатодітні сім´ї

-

 

4

Діти-інваліди

-

-

5

Чорнобильці

-

-

6

Малозабезпечені сім´ї

-

-

7

Неблагонадійні сім´ї:

а) батьки п´ють;

б) батьки не приділяють належної уваги дітям;

в) батьки не справляються з вихованням дитини;

г) батьки перебувають на обліку в міліції.

 

-

-

-

-

 

 

 

8

Діти знаходяться на ВШК

-

 

9

Хто безкоштовно харчується згідно з актом

-

 

 

 

Список доручень учнів 9 класу 

№ з/п

Прізвище та ім'я учня

Доручення

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

 

Список участі в гуртках та секціях учнів  9 класу

 

№ з/п

 

Прізвище та ім´я учня

Участь у гуртках і секціях

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

 

Завдання виховної роботи

Класний керівник – Мартинюк Віталія Богданівна, вчитель математики.

Проблема виховної роботи – морально-духовний розвиток дев’ятикласників та створення комфортних умов для розвитку учнівського потенціалу в середній  ланці школи.

  Мета – формування пізнавальної діяльності, найкращих моральних якостей, виховання високоморальної творчо розвиненої особистості, робота над взаємодією «школа – родина – діти».

Основні завдання:

  1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.
  2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
  3. Духовно-моральне виховання.
  4. Національно-патріотичне виховання.
  5. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного

дозвілля учнів.

  1. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
  2. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
  3. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
  4. Врахування інтересів дітей.
  5. Організація роботи з батьками.

 

Тижд.

(дата)

Основні виховні заходи з формування класного колективу

Заходи національно-патріотичного

 виховання

Заходи з охорони здоров'я і фізичного загартування

Індивідуальна робота з дітьми

Співдружність із родиною учнів

Вересень

І

тижд.

Свято Першого дзвоника.

 

Виховна година: «Права свої знай та про правила й обов'язки не забувай» (режим роботи школи та правила для учнів).

 

Класні збори. Формування активу класу,  розподіл доручень,  делегування учнів в органи учнівського самоврядування.

 

Перший урок «Україна – єдина країна»

 

 

 

 

Бесіда про правила поведінки під час пожежі в школі

 

Участь в Олімпійському тижні.(малюнки)

Культура поведінки під час виконання Гімну України. Огляд зовнішнього стану учнів.

 

 

 

 

 

Перевірка наявності підручників та стану ведення щоденників.

Вітання батьків та дітей з початком нового навчального року.

 

 

 

 

Формування батьківського комітету.

ІІ

тижд.

Організація активу класу для проведення тижня «Я і моя Батьківщина»

Тиждень «Я і моя Батьківщина»

Виховна година «Державні символи України»

Бесіда про запобігання харчових отруєнь.

 

Організація взаємодопомоги між учнями класу.

 

Зустріч з окремими батьками щодо контролю за користуванням учнями Інтернетом.( в онлайн режимі)

ІІІ тижд.

Свято осені:

Конкурс на кращу осінню композицію «Осіння соната небесних сузір'їв»

 

Виховна година: «Конституція – правова основа держави»

 (основні Закони України про освіту, правопорушення. Конвенція прав дитини, декларація прав дитини).

 

Бесіда про правильне харчування

Індивідуальні поради учням щодо виконання ними своїх обов’язків та доручень.

 

ІV

тижд.

Тиждень до Всесвітнього дня бібліотек

Виховна година:

 

 

Бесіда «Гриби – ласощі, гриби – лихо».

 

Бесіда про збереження шкільного майна.

 

 

Класні батьківські збори: «Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань».( в онлайн режимі)

 

Прот.

міс.

 

Операція «Турбота»

 

Бесіда: «Булінг в освітньому середовищі»

 

Бесіда « Коронавірус: профілактика інфікування та поширення»

Відвідування уроків та контроль за підготовкою до занять, відвідування уроків учнями, їх поведінкою на уроках.

 

 

  Жовтень

І тижд.

Тиждень милосердя

Виховна година:

 

 (до Дня людей похилого віку)

 

Святкування Дня вчителя. Участь класу в святковому концерті «Уклін Вам, вчителі»

 

Бесіда «Як ми дотримуємося правил дорожнього руху».

Бесіда з учнями «Активізація навчальної діяльності».

 

Робота з активом класу щодо підготовки до Дня учнівського самоврядування.

Бесіди з батьками щодо навчання та дозвілля дітей.( в онлайн режимі)

ІІ

тижд.

 Тиждень козацької

 слави

 

 

 

Виховна година:

 

Місцевий екскурсійний маршрут «Стежками рідного краю»

Спортивні змагання до Дня Захисника України.

Корекція  поведінки учнів, які порушують  дисципліну.

 

ІІІ

тижд.

Тиждень протидії торгівлі людьми.

Організація активу класу щодо підготовки матеріалів із мас-медіа про торгівлю людьми, про всі види сучасного рабства.

 

 

Виховна година:

 

 

 

Бесіда з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул.

 

Профілактика поширення коронавірусу

 

 

 

Бесіди  щодо правил поведінки у громадських місцях.

Бесіда з батьками про безпеку життєдіяльності та організацію відпочинку їхніх дітей під час осінніх канікул. (в онлайн режимі)

 

 

ІV

тижд.

 

Виховна година:

 

 

Бесіда «Правила безпеки і поведінки громадян на залізничному транспорті»

 

 

 

Прот.

міс.

 

Місячник військово-патріотичного виховання, присвячений Дню звільнення України та с. Чкалове від нацистських загарбників.

 

Бесіда з учнями, що не дають щоденник батькам для підпису.

 

Листопад

 

І тижд.

Виховна година:

 

 

Участь у конкурсі з української мови   ім. П.Яцика.

 

 

 

Бесіда з класом про охайне ставлення до шкільного майна.

Бесіди щодо мотивації дітей до навчання та до участі у позаурочних заходах.

 

ІІ

тижд.

Тиждень зимуючих птахів

 

Виховна година:

Година спілкування до 100-річчя Української революції

БЖД під час зустрічі із незнайомими людьми.

Виготовлення годівничок для птахів.

Повідомлення батьків про стан навчальних досягнень учнів.

 

ІІІ

тижд.

Тиждень толерантності

 

Виховна година: «Лояльність – шлях до гармонії».

 

 

Бесіда з учнями «Правильне харчування – джерело енергії, росту та здоров’я».

Корекція взаємин учнів у класі, школі.

 

 

ІV

тижд.

Тиждень антиСНІДівської, антинаркоманійної пропаганди.

 

Виховна година:

 

 

 

Бесіди про шкідливість вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

 

 

Грудень

 

 

 

І

тижд.

 

 

 

.

Урок доброти «Добро лікує душу»   (до Міжнародного дня інвалідів ).

 

 

Конкурсно-розважальна програма

 «6 грудня – День Збройних сил України»

 

Тиждень мужності

 

 Година спілкування:

«Історія становлення українського війська»

 

 

Поради лікаря «Як уникнути захворювання на грип, ГРЗ, коронавірусу».

Бесіда «Я і моє оточення».

Попередження конфліктних ситуацій.

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками щодо активізації        пізнавальної діяльності та успішність дітей на кінець І семестру.( в онлайн режимі)

 

 

ІІ тижд.

Тиждень правових знань

Виховна година: «Мої права та обов’язки»

 

 

Бесіди про дотримання правил для учнів.

 

ІІІ

тижд.

Тиждень добрих справ

 

Виховна година:

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV

 тижд.

 

Виховна година:

«Профілактика та попередження нещасних випадків під час зимових канікул».

 

 

 

 

Повторення правил поведінки під час масових заходів,  користування піротехнічними виробами.

 

Індивідуальні бесіди про безпеку життєдіяльності під час зимових канікул.

Класні батьківські збори

«Аналіз успішності учнів у 1 семестрі 2018-2019 навчального року. Значення домашнього завдання в освітній діяльності школяра». ( в онлайн режимі)

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 лютого 2022
Переглядів
585
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку