План виховної роботи для класних керівників 8-9 класів на 2021/2022 н. р.

Про матеріал
План виховної роботи для класних керівників 8-9 класів на 2021/2022 навчальний рік з тематикою заходів, інструктажів та бесід. Даний план можно корегувати і доповняти протягом року класним керівником на свій розсуд. План виховної роботи сприяє системності та послідовності в роботі класного керівника, допомагає йому не розмінюватися на дрібниці, а спрямовувати свою роботу на вирішення першочергових завдань навчально-виховного процесу.
Перегляд файлу

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 

 


ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з виховної роботи

_____________________П.І.П.

«____»_____________2021 р.

 

 

Заступник директора з виховної роботи

_____________________ П.І.П.

«____»_____________2022 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор ______________ П.І.П.

«____»_____________2021 р.

 

 

 

Директор _______________ П.І.П.

«____»_____________2022 р.

 

 


 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

з учнями  _______ класу

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

Класний керівник   __________________________________

 

 

 

 

План виховної роботи складений згідно:

      - Річного плану роботи школи на 2021/2022 н. р.

 • Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243
 • Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» (2017-2021), яка реалізовується Європейським центром ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії. Програма спрямована на підтримку системи демократичних реформ шкільної освіти в Україні.
 • Швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

 

 

 

 

С Т Р У К Т У Р А  П Л А Н У:

І. Науково-методична тема, над вирішенням якої працює класний керівник у виховній роботі з учнями класу.

ІІ. Аналіз виховної роботи з учнями за 2020/2021 навчальний рік.

ІІІ. Основні завдання виховної роботи з учнями класу в 2021/2022 навчальному році.

ІV. Характеристика класу.

V.Соціальний паспорт класу.

VІ. Зайнятість учнів у позаурочний час.

VІІ. Зміст виховної роботи.

VІІІ. Зразок звіту класного керівника.

 

 

Проблемне питання виховної роботи школи: (на вибір класного керівника)

 

Проблемна, над якою працює класний керівник:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

 1. Люби, поважай, цінуй кожну  дитину.
 2. Самовдосконалюйся, будь особистістю.
 3. Умій слухати дітей, будь терплячим.
 4. Не навчай того, з чим необізнаний.
 5.  Кажи  дитині  не тільки  те, чим  ти незадоволений, а й те, що тебе у ній радує.
 6. Не сприймай дитину як власність.
 7. Допомагай батькам виростити дитину для життя серед людей.
 8.  Дорожи довір'ям дитини.
 9. Створюй   доброзичливий   коллектив батьків та учнів.
 10.  Будь веселим, жартами підтримуй та заохочуй позитивне.

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні основи виховної роботи з класом

 

 

 

 1. Циклограма класного керівника

 

 Щоденно:

1. Робота з тими хто запізнюється та                                                   виявлення причин відсутності учнів.

2. Організація харчування учнів.

3. Організація чергування учнів.                    

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

 Щотижня:

1. Перевірка щоденників.

2. Проведення заходів за планом.

3. Робота з батьками за планом.

4. Співпраця з вчителями-предметниками.

5. Психолого-педагогічні спостереження.

 Щомісяця:

1. Відвідування уроків класу.

2. Консультація соціального педагога та практичного  психолога стосовно важковиховуваних дітей.

3. Зустріч з батьками за планом.

4. Нарада щодо планування роботи.

 Протягом семестру:

1. Оформлення класного журналу.

2. Засідання МО класних керівників (за планом).

3. Аналіз виконання плану, корекція.

4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).

Один раз на навчальний рік:

1. Оформлення особових справ.

2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

3. Статистичні дані.

4. Проведення відкритого виховного заходу.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Пріоритетні напрями діяльності класного керівника
 1. Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.
 2. Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.
 3. Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.
 4. Вивчення учнів, учнівського колективу.
 5. Організація виховання та згуртування учнівського колективу.
 6. Організаційно-педагогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.
 7. Розвиток особистості, її творчого потенціалу.
 8. Робота з батьками, індивідуальний вплив.

 

 

 1. Зміст роботи класного керівника.
 1. Вивчення учнів.
 2. Об’єднання учнів у колектив.
 3. Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.
 4. Робота з батьками та громадськістю.
 5. Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.
 6. Співпраця із шкільним психологом.
 7. Співпраця із шкільним соціологом.
 8. Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.
 9. Індивідуальна робота з учнями.
 10. Співпраця з вчителями - предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Основні завдання класного керівника
 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.
 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
 3. Духовно-моральне виховання.
 4. Національно-патріотичне виховання.
 5. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 6. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
 7. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 8. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
 9. Врахування інтересів дітей.
 10. Організація роботи з батьками.

 

 1. Показники успішної діяльності класного керівника
 1. Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.
 2. Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.
 3. Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).
 4. Активна співтворчість з класом.
 5. Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.
 6. Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.
 7. Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виховної роботи з учнями за 2020/2021 навчальний рік (зразок)

 

 У попередньому навчальному році виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань школи, спрямованих на «розвиток і саморозвиток особистості, творчості дітей» та планувалась згідно з концептуальними засадами основних орієнтирів виховання.

На початку навчального року були  визначені мета і завдання для дитячого колективу і для  класного керівника. Була продовжена робота зі зміцнення класного колективу, формування в учнів позитивного відношення до членів колективу. Також продовжено роботу з виховання в школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення до навчання й підвищення на цій основі успішності.

 Виховна робота із класним колективом була  побудована на тісній співпраці з шкільним психологом, соціальним педагогом та вчителями-предметниками. Були проведені соціометричні дослідження, різного роду анкетування, оброблені результати яких лягли в основу визначення напрямків та форм виховної роботи у 2020/2021 навчальному році. Класним керівником враховувались не тільки особливості поведінки вихованців, а й на ті зміни, які відбувалися в їхньому розвитку. Крім цього, передбачалася співпраця між учителями-предметниками, з одного боку, та батьками і учнями, з іншого, при посередництві класного керівника.

         У більшості дітей у класі не сформоване відповідальне ставлення до навчання. Найліпші показники успішності мають учні: ………..Також є учні, які потребують постійного контролю, як з боку вчителя, так і з боку батьків: ………..

 В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.

 Розвиток особистості учнів не припиняється і в позаурочний час. Діти із задоволенням відвідують спортивні та танцювальні гуртки, факультативи, що значно впливає на формування їх інтересів, власного світогляду, визначає підбір оточення. Спостереження доводять, що в цілому оточення позитивно впливає на розвиток переважної частини учнів, хоча трапляються і деякі прикрі моменти. У спілкуванні з учителями учні дозволяють собі агресивну реакцію на зауваження, порушення поведінки. Учні класу тільки роблять спроби створити колектив, але дружні стосунки короткотривалі. Учні відкрито критикують своїх однолітків, можуть ображати один одного. Пояснюється це тим, що діти є досить активними та емоційними, проте ця активність не завжди спрямована у позитивне русло. Тому при роботі з учнями мені як класному керівнику і  учителям-предметникам потрібно враховувати цей момент.

 В становленні та розвитку учнів як класний керівник намагаюсь тісно взаємодіяти з батьками, але на превеликий жаль не всі батьки її проявляють

Важливим питанням є стан виховання у сім'ї. Варто відзначити ставлення батьків до проблем та потреб шкільного життя їх дітей. Батьки учнів налаштовані досить позитивно і прагнуть зробити все від них залежне для комфортного перебування їх дітей у школі. Досить толерантно батьки реагують на критику поведінки їх дітей, прагнуть збагнути та усунути причини, що викликають подібну ситуацію. Систематично не тільки у телефонному, а й при безпосередньому режимі відбувається спілкування батьків з класним керівником, наслідком якого є корегування поведінки учнів та їх ставлення до навчання.

       Учні  беруть активну участь в громадському житті школи і класу. Діти є досить активними та охоче стають  учасниками  різноманітних конкурсів, змагань загальношкільного типу, так і заходів, проведених в межах власного класу.

 Для вирішення завдань та цілей, поставлених перед колективом, було організовано та проведено ряд заходів, що охоплюють всі напрямки виховної роботи:

 1. Родинне виховання:

         Година спілкування:  «Моя сім'я»

2. Правове виховання:

          Виховна година: «Мої права та обов’язки»

 • Національно-патріотичне виховання:
 • Єдиний урок патріотизму «Ми – українці, ми європейці»
 • Година спілкування: «Україна від козацьких часів до сьогодення»
 • Година спілкування: «На варті наших душ – Небесна Сотня»

3. Трудове виховання:

    Прибирання закріпленої території

    Ремонт пошкоджених меблів, підручників

4. Естетичне виховання:

         Участь у Music-Fest «Музичний Марафон» Міжнародний день музики

Морально-етичне виховання:

Обмін думками: «Моє спілкування з людьми»

Екологічне виховання:

Догляд за клумбами, прибирання закріпленої території у осінньо-весняний період

Догляд за квітами в рекреації

 1. Формування здорового способу життя:

Участь у Тижні Олімпійської освіти, декаді здорового способу життя

Профілактика шкідливих звичок - «Абетка здоров’я»

 1. Розвиток пізнавальної активності:

         Агітбригада «Ми за здоровий спосіб життя»

         Конкурс: «Ерудит природи»

         Бесіда: «Я в учнівському колективі»

 Результатом роботи співпраці класного керівника та активу учнівського самоврядування є демократичні стосунки у колективі, організація та проведення  свят, виховних годин, конкурсів, екскурсій, створення дитячих проектів, акцій,  а також  участь у загальношкільних заходах за активною участю самих дітей.

Одним із завдань, що стояло перед учнівською спільнотою  класу, було формування навичок відповідальної поведінки. В цьому напрямку ще не все зроблено, тому на 2021/2022 навчальний рік заплановано продовжити формування навичок відповідальної поведінки різними засобами педагогічно-виховного впливу, продовжувати формування дружнього колективу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання виховної роботи з учнями класу в 2021/2022 н. Р.

 

1. Звертати увагу на навчання учнів та їх дисципліну.

2. Залучати їх до активної участі в громадському житті школи.

3. Виявляти творчі здібності  школярів.

4. Розвивати в дітях ініціативу, урізноманітнювати відпочинок школярів.

5. Ознайомлювати з багатствами культури свого народу.

       6. Виховувати відповідальність, сумлінність, справедливість та толерантне ставлення до інших.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика класу

 

План-схема психолого-педагогічної характеристики класу
 

1.Загальні відомості про клас:

- склад учнів за віком, статтю;

- біографія класу, його традиції;

- загальна характеристика успішності та навчальної дисципліни;

- зв'язки класу з іншими групами і колективами. 

2. Спрямованість класного колективу:

- мета і мотиви основних видів колективної діяльності;

- характеристика моральної атмосфери у класі:

а) навчальна діяльність (рівень загального розвитку учнів, широта інтересів, кругозір);

   - вимоги до навчальної діяльності з боку активу і учнів один до одного;

   - негативні та позитивні прояви взаємодії в навчальній роботі (взаємодопомога або списування, підказування тощо); 

б) групова діяльність (суспільно корисна праця та її місце в житті колективу, види праці і характер її виконання, прояв дисципліни і свідомості в праці);

в) громадська діяльність класу; громадська думка;

г) інші види діяльності (інтерес у класі до мистецтва, літератури, спорту; відвідування театрів, участь у лекціях, диспутах, конференціях, обговорення кінофільмів тощо). 

 

3. Характер взаємин у колективі:

- що лежить в основі взаємин у колективі (характер зв’язків у колективі, де дружать, місце проживання, спільна

- діяльність, інтереси, місце за партою);

- як ставляться учні один до одного, система їх взаємини (повага, ввічливість, чуйність, поступливість, взаємодопомога);

- загальні інтереси, прагнення бути разом у позаурочний час;

- взаємини між хлопчиками і дівчатками;

- найавторитетніші учні в класі, кого діти нехтують або не помічають у своєму класі і чому, ставлення класу до учнів з фізичними вадами;

- загальні моральні норми, правила в колективі, які діти вважають за потрібне виконувати;

- характерні випадки порушень цих правил, їх причини та засоби впливу на порушників з боку класного керівника та учнівського колективу. 

4. Коротка характеристика виборного активу класу та його діяльності, наскільки він самостійно діє.

Неофіційний актив класу, його взаємини з офіційним, взаємозв’язок із шкільним парламентом. 

5. Педагогічне керівництво класним колективом:

-  вплив особистості класного керівника, вчителів, батьків на колектив, ставлення класу до них, авторитет педагогів серед учнів;

- здійснення індивідуального підходу до учнів і загальний стиль педагогічного керівництва. 

6. Аналіз результативності індивідуальної виховної роботи (з учнями, схильними до девіантної поведінки, з обдарованими дітьми). 

7. Аналіз роботи з батьками (взаємодія, результативність проведення батьківських зборів, інших видів роботи, ведення документації роботи з батьками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика класу

У 8-… класі навчається -   учнів. З них – дівчат та хлопців. Клас вікової норми з групою інтелектуальних дітей.

 

Показники успішності за 7 клас такі:

 •                 учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень  - …;
 •                 учнів з середнім  рівнем навчальних досягнень  - …;
 •                 учнів з низьким рівнем знань – ….

 

Учнів з високим рівнем знань у класі …... Хоча такі учні, як …… могли б мати високій рівень знань при докладанні більше зусиль під час підготовки до уроків. Всього …… дітей має достатній навчальний потенціал і хороші здібності до навчання. 16 учнів  мають середній рівень навчальних досягнень. У класі є так званий «резерв» — це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, але працюють над їх виправленням.

 Діти в класі одного віку – 13-14 років. Більшість учнів зараховані до школи ще з першого класу за бажанням батьків, у школі І ступеня навчалися в одному класі.

 У вересні 2020 року прибув до класу ……, який відразу знайшов спільну мову з учнями класу.

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу хороші. В цілому клас характеризується як дружний, організований, із хорошим психологічним кліматом. Наявні угрупування переважно за місцям проживання. Неофіційних лідерів в класі не має. Клас із достатнім рівнем вихованості, «недисциплінованих» учнів ……. Яскраві індивідуальні особливості органічно впливають на розвиток класу як колективу.

Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи і також необхідна умова — стимуляція самовдосконалення дітей за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток».

З батьками проводиться постійна робота. Вони відвідують школу для проведення бесід з класним керівником. Як класний керівник постійно підтримую телефонний контакт для з’ясування причини відсутності на уроках та з організаційних питань.

В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим  питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника.

У моєму класі є неповні сім’ї та багатодітні. Це ускладнює роботу. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому.

……. – діти напівсироти, вихованням яких займаються мами.

З багатодітної родини – …….

 Лідером в колективу є: …….

Серед учнів, які потребують посиленої уваги з боку дорослих:……. У цих дітей складний характер , вони можуть порушувати норми поведінки, не дотримуватися культури стосунків у колективі.

Учні охоче беруть участь у громадському житті школи, активно вболівають за свій колектив, прагнучи не відставати від  інших класів.

Брали участь у  заходах, присвячених  Дню Козацтва, Свято осені, у новорічному святі, були активними учасниками тижня здорового способу життя, проявили активність у Шевченківському тижні та у заході , присвяченому вшануванню пам’яті І. Франка .

Школярі люблять походи та екскурсії. Учні з радістю погоджуються на краєзнавчі поїздки, щоб більше дізнатися про історію рідного краю.

Діти люблять читати книжки, особливо міфи, легенди, фантастику та пригодницьку літературу. Діти протягом року охоче трудилися, підтримуючи чистоту та порядок на шкільній території й у класному приміщенні.

Мені як класному керівнику необхідно продовжувати роботу по вихованню культури поведінки учнів у школі, на вулиці, у громадських місцях. Потребує вдосконалення робота по патріотичному, правовому та естетичному вихованню.

Звичайно, залишається ще багато невирішених проблем і протиріч, над якими необхідно працювати у 2021/2022 навчальному році, а саме:

 1. зміцнювати трудову дисципліну на уроках, поведінку під час перерв;
 2. добиватись сумлінного виконання учнями своїх доручень.
 3. добиватись доброзичливих, товариських стосунків між учнями класу, між дівчатами та хлопцями.

Тому основною метою виховної діяльності залишається  створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера учнів розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в результаті виконання загально-виховної, індивідуальної та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості і більшість учнів обрали шляхи майбутнього навчання та праці.

Класний колектив протягом цього навчального року буде працювати над вирішенням такого проблемного питання: (на вибір класного керівника).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний  паспорт класу

 

з/п

Прізвище  та  ім’я  учня

Дата  нар-ння

Дитина-сирота

Дитина, позбавлена батьківського піклування

Дитина-

напівсирота

Дитина з неповної     сім’ї

Дитина з

інвалідністю

Дитина, потерпіла внаслідок аварії на

ЧАЕС

Дитина з

багатодітної

сім’ї

Дитина з малозабезпеченої родини

Дитина,

яка прибула

з зони АТО

Дитина із сімї, яка потрапила у СЖО

 1. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зайнятість учнів у позаурочний час

 

 

№ з/п

Прізвище  та  ім’я  учня

Назва секції, гуртка, студії

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

ЗМІСТ  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Виховна година: «Добротворення - наша мета»

До Олімпійського тижня бесіда «Історія Олімпійських ігор»

Виховна година: «Як інші

сприймають особистість»

Виховна година:

"У згоді з самим собою"

2

Цілісне  ставлення  особистості до суспільства  і  держави

 

 

Міський етап патріотичної акції «Пташка миру» до Міжнародного дня миру:

- виготовлення символічного японського журавлика у техніці орігамі

Випуск святкової газети до Дня учителя

3

Ціннісне  ставлення  до  людей

Ознайомлення учнів зі правилами внутрішнього розпорядку школи:

- режим роботи;

- відвідування;

- запізнення;

- використання мобільних телефонів;

- поведінка.

 

Інформаційна хвилина «Хай буде мир на всій Землі» присвячена Міжнародному Дню миру

 

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

Проведення вступного інструктажу з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров'я учнів із записом до класного журналу

 

Конкурс композицій з повітряних кульок «Святковий феєрверк» до Всесвітнього дня запобігання самогубствам

Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі!»:

-  Класні виховні години:

 «Подорож до країни дорожніх знаків», «Абетка безпеки».

Тиждень Олімпійської освіти

 

 

Операція «Знайди себе».

Організація роботи органів учнівського самоврядування в класах

 

5

Ціннісне  ставлення  до природи

Озеленення рекреації біля класу

 

Акція «День без аерозолів та тютюнового диму» до Міжнародного дня охорони озонового шару 

 

6

Ціннісне  ставлення  до праці

Хай клас сяє чистотою

Хай клас сяє чистотою

Хай клас сяє чистотою

Хай клас сяє чистотою

7

Ціннісне ствалення  до мистецтва

 

Бесіда до Дня українського кіно «Відомі актори українського кіно минулого і сьогодення»

 

День Відкритих Дверей у шкільній бібліотеці «Цей дивосвіт – бібліотека»

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Формування активу класу, розподіл обов’язків серед учнів

 

Перевірка наявності підручників, щоденників

Робота з учнями, у яких є проблеми у навчанні

 

9

Робота  з  батьками

 

Батьківські збори

Операція «Сюрприз для тата» до Всенародного Дня батька

Індивідуальні консультації для батьків, які були відсутні на батьківських зборах

 

10

Участь у загальношкільних  заходах

День позитиву

Участь у святкових заходах до Дня міста

 

 

Участь у святкових заходах до Дня учителя

 

 

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Виховна година: «Особисті потреби та вимоги суспільства»

Виховна година: «Чи потрібно знати свій родовід»

Виховна година: «Стереотипи та упередження»

Виховна година: «Що ми знаємо один про одного?»

2

Цілісне  ставлення  особистості

до суспільства  і  держави

Година спілкування: «Країна, в якій я живу»

 

Уроки мужності «Серед братських могил …»

 

Виготовлення газети До Дня учителя

3

Ціннісне  ставлення  до  людей

Тиждень військово-патріотичного виховання – «Є така професія – захищати Батьківщину»

Година спілкування:  «Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити»

 

 

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

 

«Веселі перерви» до  Дня захисника України

Рейд - перевірка «Твій зовнішній вигляд»

Година думок: «У згоді з самим собою»,

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

Година думок: «Краплина води, або чому ми втрачаємо воду»

 

Година думок: «Земля – годувальниця

 

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Свято Золотої Осені.

Осінній благодійний ярмарок.

Бесіда: «Що мали вміти хлопці і дівчата вступаючи у доросле життя»

Трудовий десант «Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудовий десант «Хай сяє школа рідна чистотою»

 

7

Ціннісне  ствалення  до мистецтва

 

День посмішки.

Акція «Я дарую Вам посмішку»

 «

До Всеукраїнського дня бібліотек. Акція «Поповнимо бібліотечний фонд»

 

 

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Індивідуальна робота з обдарованими учнями

 

Індивідуальна робота з учнем/ученицею

 

 

 

 

9

Робота  з  батьками

Індивідуальні бесіди з батьками тих учнів, що мають схильність до правопорушень

 

Бесіда з батьками «Роль родини в розвитку працездатності учнів»

 

 

 

10

Участь у загальношкільних  заходах

Акція милосердя «Наша увага і шана Вам!»

Тиждень військово-патріотичного виховання

Заходи  присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників: Покладання квітів до памятників

Інструктаж

«Правила поведінки у період осінніх канікул»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи на осінні канікули

 

 

№ з/п

Назва заходу

Дата

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Виховна година: Урок мужності «Наша армія – наша гордість»

Виховна година: «Його величність - етикет»

Виховна година: «У чому люди є різними?»

 

Виховна година: «Яким чином учителі та учні можуть підтримати один одного?»

2

Цілісне  ставлення  особистості

до суспільства  і  держави

Години історичної пам’яті

«Вони визволяли наш край» до Дня визволення Києва

 

Бесіда: «Ми – не раби! Наш шлях – до європейських цінностей!» до

Дня Гідності та Свободи

 

3

Ціннісне  ставлення  до  людей

 

Тиждень толерантності «Толерантність починається з мене»

Виховна година: «Допоки пам'ять в серці не згасає »

 

 

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

Інструктаж «Правила поведінки на водних об’єктах в осінньо-зимовий період»

Спортивні перерви «Цигарці – ні, а спорту – так!» до Дня відмови від куріння

 

Старт акції «16 днів проти насильства»

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

 

Віртуальна подорож заповідниками України

 

Бесіда до Дня домашніх тварин (30.11)

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Трудовий десант

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудовий десант

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудовий десант

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудовий десант

«Хай сяє школа рідна чистотою»

7

Ціннісне  ставлення  до мистецтва

 

 

Година думок: «Мистецтво і мода»

Круглий стіл «Традиційний народний костюм»

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Індивідуальна робота з учнем/ученицею

Перевірка явки учнів на перший урок

 

Робота з учнями у яких виникають проблеми у спілкуванні з однокласниками

 

9

Робота  з  батьками

Відвідування батьків учня/учениці

 

 

Робота з батьками, діти яких систематично порушують поведінку

10

Участь у загальношкільних  заходах

Участь у Вуличній акції «Говори українською правильно» до Дня української писемності та мови 

Участь у Конкурсі плакатів, колажів, малюнків «Конвенція ООН про права», присвячений Всесвітньому Дню дитини

Всеукраїнська акція «Запали свічку», присвячена Дню пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 1932-1933 рр.

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Година спілкування:  «Українці за кордоном. Що таке діаспора?»

Виховна година: «Я в учнівському колективі»

Виховна година: «Розбіжності та подібності»

Виховна година: Бесіда «Подаруй життя ялинці!»

(букет замість ялинки…)

 

2

Цілісне  ставлення  особистості

до суспільства  і  держави

 

Година спілкування:  «Українська пора в країнах Європи»

 

Година думок: «Просвітницька година «Український рушник – символ праці і краси»

3

Ціннісне  ставлення  до  людей

До Міжнародного Дня волонтерів

уроки мужності «Героїзм українських волонтерів»

Класні години «Вічно в пам'яті живі»

 

 

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

Година думок: «Про ВІЛ/СНІД: ще раз і відверто»

 

Диспут: «Чи  любиш  ти   себе?»

Тренінги «Кроки до успіху»

 

 

 

 

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

 

Диспут: «Бережи свою планету»

Бесіда: «Подаруй життя ялинці!»

(букет замість ялинки…) «Подаруй життя ялинці!»

(букет замість ялинки…)

 

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Спортивні змагання «Нумо, хлопці» до Дня Збройних сил України

 

 

Трудовий десант

«Хай сяє школа рідна чистотою»

7

Ціннісне  ставлення  до мистецтва

 

Бесіда: «Чи розуміємо ми оперу?»

 

 

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Робота з учнями, які невідповідально ставляться до свої обов'язків

Індивідуальні консультації «Поведінка у школі»

Робота з учнями, які мають середній та низький рівень знань

Звіт активу класу за І семестр

 

9

Робота  з  батьками

Розмова в колі

«Що я знаю про Закони України?»

Індивідуальні бесіди з батьками тих учнів, що мають схильність до правопорушень

Батьківські збори «Підсумок результатів навчання за І семестр

2021 н.р.»

Робота з батьківським комітетом щодо до визначення подальшої роботи на ІІ семестр

2022 н.р.

10

Участь у загальношкільних  заходах

Жовто-блакитний флешмоб на честь Дня Збройних Сил України

Благодійна акції милосердя «Поспішайте творити добро!»

 

Участь у Волонтерській акції «Новий рік без самотності»

Проведення інструктажу з питань  попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров'я учнів під час шкільних канікул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи на зимові канікули

 

 

№ п/п

Назва заходу

Дата

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Бесіда: «Гра власним життям»

Морально-етична бесіда: «Скарбничка людяності»

Виховна година: «Чому важливі права людини?»

 

Виховна година: «Як я отримав своє ім’я!»

 

 

2

Цілісне  ставлення особистості до суспільства  і держави

Виховна година: «Джерела духовності мого краю»

Участь у Виставці малюнків

«Крим – це Україна!»

 

Інформаційні хвилинки до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

3

Ціннісне  ставлення  до  людей, родини, сім'ї

 

Година думок:  «Імідж сучасної людини»

 

День  пам’яті героїв Крут.

Інформаційні хвилинки «Квіти у полі, там, де Крути…»

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

 

 

Інструктаж з ТБ «Правила поведінки на кризі», «Обережно, ожеледиця!»

 

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

 

Озеленення рекриації

 

 

6

Ціннісне  ставлення  до праці

Трудові десанти

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудові десанти

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудові десанти

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Трудові десанти

«Хай сяє школа рідна чистотою»

7

Ціннісне  ствалення  до мистецтва

 

Участь у Виставці класних фотоколлажів

«Ура! Канікули!»

 

 

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Індивідуальна робота з учнем/ученицею

 

 

Індивідуальна робота з учнями, які мають низький рівень знань

9

Робота  з  батьками

 

 

Робота з батьківським комітетом, завдання на ІІ семестр

 

10

Участь у загальношкільних  заходах

 

Участь у Акції до Всесвітнього дня «спасибі»

Участь у Акції до Дня Соборності України.

 «Діти єднають Україну»

 

 

ЛЮТИЙ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Вих. година «Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити»

Вих. година   «Людське життя як найвища цінність»

Вих. година «Стереотипи про мене!»

 

Вих. година «Що може зробити звиичайна людина для вирішення проблеми? Що може зробити чарівник або чарівниця?»

2

Цілісне  ставлення  особистості до суспільства  і  держави

«Дебати: право на приватне життя»

Урок-зустріч з воїнами-афганцями

«Воїни – інтернаціоналісти»

Години спілкування «На варті наших душ – Небесна Сотня»

 

3

Ціннісне  ставлення  до  людей, сім'ї, родини

Година думок «Комп’ютер чи книга»

 

Бесіда «Імідж сучасної людини»

 

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

 

Бесіда особистості і мистецтво»

Анкета «Мій улюблений учитель»

Підготовка до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та виготовлення робіт на тему: «Я говорю «НІ!» наркотикам!»  (малюнки, листи до наркоманів, стінгазети)

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

Бесіда «Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини»

 

«Мальовнича моя Україна: розробка сценарію фільму»

 

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Трудові десанти

 «Хай сяє школа рідна чистотою»

 Година спілкування «Моя майбутня професія»

 

 

Година спілкування «Естетика побуту»

7

Ціннісне  ствалення  до мистецтва

 

Година думок «Наш край у творах мистецтва»

 

Бесіда «Естетика зовнішнього вигляду»

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Робота з учнем/ученицею

 

Робота з учнем/ученицею

 

9

Робота  з  батьками

Батьківський лекторій «Основи вікової фізіології, гігієни, санітарії»

Робота з батьками, діти яких мають середній рівень знань

 

Робота з батьківським комітетом

10

Участь у загальношкільних  заходах

Заходи в рамках відзначення Всесвітнього дня безпеки  в Інтернеті

День святого Валентина:

- Скринька «Пошта Амура».

- Конкурс листівок-валентинок.

Флешмоб «Життя коротке, поспішай творити добро»  до Дня спонтанного прояву доброти

Заходи до  Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Тематична класна година «Видатні вчені України»

Інформаційна година  «Українське козацтво міфи та реалії»

Виховна  година «Вирішення конфліктів»

Виховна  година «Які мої бажання та мрії?»

2

Цілісне  ставлення  особистості до суспільства  і  держави

Участь у Шевченківському  тижденьі

 

Інтелектуальна гра «Біологічний калейдоскоп»

 

3

Ціннісне  ставлення  до  людей

Свято 8 Березня 

«Жінка, весна, кохання»

Година думок

«Молодіжне дозвілля»

Екологічні уроки:

 «Зелені легені планети»

Лекторій

«Як поводитись у складних життєвих ситуаціях»

 

 

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

 

Тренінги «Кроки до успіху»

Флешмоб «Ромашка – символ Дня боротьби з туберкульозом»

Проведення інструктажу з питань  попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров'я учнів під час шкільних канікул із записом до класного журналу

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

Екологічний урок  «Проблеми природи нашого краю»

Акція «Збери макулатуру – врятуй дерево»

 

Тиждень дитячої книги

Заочна подорож «Озера та ріки мого краю»

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Трудові десанти

 «Хай сяє школа рідна чистотою»

 

Трудові десанти

 «Хай сяє школа рідна чистотою»

Інформаційна година

«Формула вибору професії: можу + хочу + треба»,

 

7

Ціннісне  ствалення  до мистецтва

Свято Масляної.

Благодійний ярмарок

 

Практикум «Залучаємось до прекрасного»

 

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Рейд - перевірка поведінки учнянів на уроках занять

Аналіз зауважень вчителів

Контроль за станом підручників (перевірка стану підручників у всіх учнів класу)

 

Робота з учнями, які мають низькій рівень знань

9

Робота  з  батьками

Робота з батьками, діти яких систематично порушують поведінку на уроках

Залучення батьків до шкільного життя їх дітей

Засідання батьківського комітету (організаційні питання)

Відвідування сімей учнів із метою бесіди про

поведінку дітей на уроках та перервах

10

Участь у загальношкільних  заходах

Участь у виставці дитячих робіт до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією «Я говорю «НІ!» наркотикам!» 

 

Міжнародний день щастя

Благодійна акції милосердя «Поспішайте творити добро!»

 

План роботи на весняні канікули

 

 

№ п/п

Назва заходу

Дата

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Виховна година «У колективі чужої роботи нема»

Виховна година «Проблема шкідливих звичок учнів»

Виховна година

«Відповідальність вдома»

 

Виховна година «Чи кожен розуміє критерії? Яким чином учитель може надати підтримку без зайвого втручання?»

 

2

Цілісне  ставлення  особистості до суспільства  і  держави

Лекторій «Ми  –  єдиний народ»

 

Виховна година «Що ми можемо зробити для того, щоб шкільне життя було яскравим і незабутнім»

 

Виховна година

«У Чорнобиля немає часу»

3

Ціннісне  ставлення  до  людей

Година спілкування «Інтелігентна людина: яка вона»

Година думок «Як долати агресивність»

«Великодні дзвони дзвонять»

Виставка великодніх кошиків

Перегляд презентацій на тему: «Чорнобильська катастрофа»

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

 

Година спілкування «Як подолати невдачу?»

Інструктаж «Правила поведінки під час Великодніх свят»

Година думок

 «Кодекс чесної особистості»

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

Участь в природоохоронній акції

  «Чисте подвір’я»

Участь в природоохоронній акції

«Чисте подвір’я»

Година думок «Бережи свою планету»

Бесіда «Правила безпечної поведінки біля води»

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Бібліотечні уроки «Поети нашого краю»

Трудові десанти

«Хай сяє школа рідна чистотою»

Профорієнтаційні психологічні години «Мої здібності. Як обрати професію»

Трудові десанти

«Хай сяє школа рідна чистотою»

7

Ціннісне  ствалення  до мистецтва

Виставка виготовлених власними руками  книжечок до Міжнародного дня дитячої  книги

 

Усний журнал «П'ять хвилин з мистецтвом»

Танцювальний флешмоб до Всесвітнього дня танцю

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Перевірка щоденників

 

Індивідуальна робота з учнем/ученицею

Індивідуальна робота з учнем/ученицею

Робота з учнями, які мають середній рівень знань

9

Робота  з  батьками

Залучити батьків до вирішення проблем, які можуть виникнути у ході навчально-виховної роботи

 

Індивідуальні співбесіди з батьками тих учнів, що мають схильність до правопорушень

 

Засідання батьківського комітету (організаційні питання)

 

 

 

10

Участь у загальношкільних  заходах

Тиждень пропаганди здорового способу життя.

 

Інформаційна хвилинка та спортивний флешмоб «Дорога в космос починається з зарядки» з нагоди Всесвітнього дня авіації і космонавтики

 

Благодійна акції милосердя «Поспішайте творити добро!» :

-Виготовлення Великодніх листівок військовослужбовцям у зону АТО.

Екскурсії та прогулянки

«Я вмію відпочивати на природі»

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

 

п/п

Основні  напрямки

діяльності

1-й

тиждень

2-й

тиждень

3-й

тиждень

4-й

тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Виховні  години,

класні  збори

Виховна година

Родині свята « Ти, як сонце, моя рідна матір» 

Урок мужності на тему: «Пам’ять серця»

Вих. година

«Газети навколо нас»

Вих. година

«Як нам стати відповідальними»

2

Цілісне  ставлення  особистості

до суспільства  і  держави

Година спілкування «Твоя правова культура»

Уроки Пам’яті «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги»

 

Заочна подорож «Україна від козацьких часів і до сьогодення»

3

Ціннісне  ставлення  до  людей, родини, сім'ї

Години спілкування «Ваш вибір – можу + хочу + треба»

Благодійна акція милосердя «Поспішайте творити добро!» під гаслом  «Ветеран живе поряд»:

Розмова у колі «Улюблені пісні моєї родини» до Міжнародного дня сім’ї   

Лекторій «Твої вороги  психоактивні речовини»

4

Ціннісне  ставлення  до  себе

Тренінг «Шлях до себе»

 

Бесіда «Гра власним життям»

Цільовий інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальної практики та екскурсій

5

Ціннісне  ставлення  до  природи

Трудовий десант:

- «Різнокольорові квітники»

 

Оформлення закріпленої клумби «Квітковий вернісаж»

Проект "Дари природи є невичерпними"

 

 

6

Ціннісне  ставлення  до  праці

Перевірки учнів щодо збереження шкільного майна

Година спілкування «У колективі чужої роботи нема»

Година думок «Що я знаю про майбутню професію?»

Збір макулатури

«Старим зошитам – нове життя»

7

Ціннісне  ствалення  до мистецтва

Практикум «Уроки шляхетності»

 

Віртуальні подорожі та екскурсії  до музеїв до Міжнародного дня музеїв

 

8

Індивідуальна  робота  з  учнями

Робота з активом  класу

 

Перевірка учнівських щоденників

 

Бесіда з невстигаючими учнями про підсумки навчання

Контроль за станом підручників (перевірка стану підручників у всіх учнів класу)

 

9

Робота  з  батьками

Бесіда з батьками про ставлення до навчання

дітей

 «Адміністративна відповідальність батьків»

Засідання батьківського комітету (організаційні питання)

День відкритих дверей «Спілкуймося з нашими вчителями»

 

 

10

Участь у загальношкільних  заходах

Хода Слави. Участь у мітингу присвяченому Дню Перемоги

Операція «Дарунок для мами»

День вишиванки. Парад вишиванок

Підготовка і проведення Свята «Останнього дзвоника»

 

 

Джерела

 

 • Річний план роботи школи на 2021/2022 н. р.
 • Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243
 • Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» (2017-2021), яка реалізовується Європейським центром ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії. Програма спрямована на підтримку системи демократичних реформ шкільної освіти в Україні.
 • Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».
 • Інтернет-джерела.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Михайлова Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Подольська Тамара Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Конопелько Галина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
12 липня 2021
Переглядів
33549
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку