10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Планування 9 клас ІІ семестр до підручника О. Карпюк

Про матеріал

Планування для 9 класу зі змістовими лініями, у більшості державною мовою, за новою програмою 2017 року , з заповненими основними видами діяльності на уроці, та домашніми завданнями.......

Перегляд файлу

№ уроку

Дата

Підтема

Змістова лінія

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Наочність

Домашнє

завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фі-нансова грамотність

Граматичний

матеріал

Лексичний

матеріал

Зорове сприймання

Сприйман-ня на слух

 

Усна взаємодія та про-дукування

Писемне продукування

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Тема: Наука і технічний прогрес Україна (9 клас О. Д. Карп'юк(2017) 3год на тиждень)

 

 1.  

 

Відомі винахідники світу

 

Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі.

Обговорює позитивні та негативні наслідки від певних винаходів.

 

Past Simple

An artist, an architect,

an engineer, an inventor,

a reason, to exist, to launch

Впр. 2 c, С. 119. Впр. 4 a, С. 120.

Впр. 2 b, С. 119.

 

Впр. 1, С. 118.

 

Впр. 4 a, b, С. 120.

 

Тематична папка

Впр. 7а, С. 120

 1.  

 

Брати Райт-піонери авіації

Past Simple

Впр. 3, С. 119.

Впр. 7, С. 120

Впр. 9, С. 123

Впр. 7, С. 120

Впр. 5, С. 120

Тематична папка

Підготувати інформацію про винахід

 1.  

 

Видатні науковці

Word Building

Geology, chemistry, botany, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent

Впр. 1. С. 124

Повідомлення учнів

Впр. 2, С.124. Впр.3a, С.125. Впр. 6. С. 127

Впр. 4. С. 126.

 

Тематична папка

Впр. 3 b, С. 125.

Впр. 7, С. 127

 1.  

 

С. Корольов

Present Passive.

 

An explorer, explo-ration, an observer, observation, to explore, to observe, to succeed

Впр.1 a. С. 128

Впр. 1 b. С. 129.

Впр.1b.С.129

Грам. впр. на Present Passive

Тематична папка

Впр. 2. С. 130.

 1.  

 

Визначні відкриття

Past Passive.

Впр. 4. С. 131

Впр.3b. С. 131

Повідомлення учнів

Впр.3c.,С. 131

Впр. 3 a. С. 130

Тематична папка

Впр. 5, С. 132

 1.  

 

Найбільш корисні відкриття та винаходи

Passive Voice

An achievement, cell, hu­manity, affordable, awe­some. harmful. remote

Впр. 5, С. 132

Впр. 6. С. 132

Впр.5,6 С. 132

Грам. впр. на  Passive Voice

 

Тематична папка

Підготувати інформацію       Впр. 7, С. 134

 1.  

 

Найважливіші

відкриття

Passive Voice

Впр. 7 b. 135

Впр. 8. С. 136. Discussion

Впр. 7 a, С. 134.

Completing the sentences

Граматична таблиця

Впр. 9. С. 136

 1.  

 

Розповідь про винаходи

Passive Voice

Purpose, riddle, to depend on, recent

Впр.З.р. 138

Впр.1a.в, С. 136-137.

Впр. 4 a, С. 138

Впр. 4 b. С. 138

Тематична папка

Впр.2, С. 137

Впр. 4 b. С. 138

 1.  

 

Видатні вчені людства

 

Passive Voice

ЛО теми

Впр. 6 a, С. 142

Dialogues

Впр. 5 b, С. 141.

Впр. 5 a, С. 139.

Тематична папка

Впр. 6 b, С. 142

 1.  

 

Винаходи та відкриття

 

 

 

Present Passive Past Passive

Disease, to apply, curious, overseas, mainly

Впр. 9 a, С. 144

Повідомлення учнів

Впр. 8, С. 143.. Впр. 9 b, С. 144

Впр. 10 a, С. 144

Граматична таблиця

Впр. 10 a, С. 144

 1.  

 

 

 

 

 

 

Passive Voice

ЛО теми

Впр. 1, С. 145

Повідомлення учнів

Впр. 2 b, С. 145.

 

Граматична таблиця

Completing the table. Writing a paragraph. Впр. 2 a, С. 145

 1.  

 

Контрольна робота

 

 

 

 

Тест

Впр. 2 в, С. 145

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Тема. Природа і погода

 1.  

 

Навколишнє середовище

Розгля-дає природу як цілісну систему.

Розроб-ляє план дій щодо проведення шкіль-них екологічних заходів.

 

Робить повідом-лення про складні погодні умови.

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров’я людей свого регіону

 

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Present Passive.
Modal verbs.
Obligation:
'must', 'must
not* ('mustn't'),
'have to', 'don't
have to'

 

A calf (calves), a fin, a
loss, a mammal, a shore, a squid, a whale, shallow, to spot, to strand

Впр. 4(1-3), С. 147

Відоролик

Discussion. Впр. 1, С.146 Впр. 3, С. 147.

Впр.2,             С. 146.

Тематична папка

Запитання до текстів  Впр. 4, С. 147

 1.  

 

Вимираючі види тварин та рослин

A herd, a horn,
ivory, species, a tusk,
endangered, illegal, to
damage, to import, to
become extinct, to lay eggs

Впр. 4(4-5), С. 147

Повідомлення учнів

Впр. 5, С. 149

Грам. впр. на Passive Voice

Граматична таблиця

Впр. 5, С. 149.(есе)

 1.  

 

Обов’язки людини перед природою

Ecology, energy, to be in danger, garbage,
to reduce, recyclable

Впр. 7 а, С. 151

Впр. 7 а, С. 151

Впр. 6, С. 150 Впр. 8, С. 151.

Впр. 7 b, С. 151

Тематична папка

Впр. 9 a, С. 151, речення з поданими словами

 1.  

 

Проблеми навколишнього середовища

ЛО теми

The text “Our Earth Is in Danger

Впр. 9a, b,        С.152.Discussion.

Test

Тематична папка

Есе «Найбільш актуальна екологічна проблема»

 1.  

 

Як врятувати нашу планету?

 

A container, oxygen, a surface, survival, coastal, waste

Впр. 2 a, b, С. 153. Впр. 3 a, С. 153.

Впр. 1, С. 152 Впр. 3 b, С. 154

Впр. 4, С. 154.

Completing the table

Тематична папка

Впр. 5, С. 155

 1.  

 

Охорона навколишнього середовища

Modal Verbs of:  obligation, necessity, ability, advice, suggestion, prohibition

ЛО теми

Впр. 6, 7 С. 156

Впр. 6 а, С. 156

Впр. 6 с ,  С. 156

Граматична таблиця

Впр.  7 в, С. 156

 1.  

 

Як допомогти навколишньому середовищу?

ЛО теми

Texts “Pollution” and Alternative Energy”

Впр. 3, С. 157.. Discussion

Впр. 1, С. 157.

Впр. 2, С. 157

Тематична папка

Впр. 4, С. 158

 1.  

 

Захист вими-раючих та рідких видів тварин.

Modal Verbs

Habitat, to preserve, to spill, to survive, extinct, to get rid of, to run out of, endangered, oxygen

Впр. 1, С. 159. Впр. 5 b, С. 163

Впр. 1, С. 159.

Впр. 2 a, С. 159. “Do you know” box, С. 160.

Впр. 2 b, С. 160.    Completing the table

Граматична таблиця

Підготувати інф. про одну із тварин Впр. 3в,  С. 160

 1.  

 

22 квітня – День Землі

Modal Verbs

Впр. 4, С. 162.

Впр. 5 b, С. 163 Впр. 6, С. 164

Впр. 4, С. 162

Грам. впр. на Modal Verbs

Граматична таблиця

Впр. 7, С. 164

 1.  

 

Захист навко-лишнього середо-вища в Україні

Modal Verbs

ЛО теми

Article “Environ-mental Protec-tion in Ukraine”

discussion

Впр. 1, С. 167.

“Do you know?” box, С. 166–167.

Writing a plan.

Тематична папка

Впр. 2, С. 168

 1.  

 

Визначні винахідники

Present Passive. Past Passive. Modal Verbs

An award, a consul, a degree, nice, a title, to award, electric welding, boltless, honourable, soviet, to his credit

Впр. 4 b, С. 170

Впр. 1, С. 168. Впр. 4 c, С. 171. Впр. 5, С. 171

. Впр. 4 a, С. 169

Впр. 3, С. 169

Тематична папка

Написати твір за запитаннями

Впр. 5, С. 171

 1.  

 

Проблеми навколишнього середовища України

Present Passive. Past Passive. Modal Verbs

Renewable energy, going vegetarian, wind power generator, nuclear power plant, noise pollution, anti-fur protest, joining a campaign

Texts “Why Teach Environmental Education

Впр. 10, С. 173.

” Впр.7, С. 172. Discussion.

Впр. 8, С. 173. Впр. 9, С. 173.

Тематична папка

Впр. 11, С. 173

 Впр. 12, С. 174

 1.  

 

Контрольна робота з читання  за текстом про А. Ейнштейн

Modal Verbs. Present Passive. Past Passive

A genius, a quotient, publicity, relativity, gentle

Впр. 1, С. 175

Впр. 2, С. 177. Впр. 3, С. 177.

Впр. 1, С. 175

Впр. 5, С. 177

Тематична папка

Впр. 6, С. 177

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Тема. Англомовні країни

 1.  

 

На карті Великої Британії

Описує види еко-туризму.

Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.

Розпитує про правила поведінки в європейських столицях. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

 

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

Prepositions

Independent, linked, located, governed, diverse, varied, society, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Впр. 3, С. 184

Впр 1, С. 182. Впр. 2 a, С. 182. Впр. 2 d, С. 183.

Впр. 2 b, С. 182.

. Впр. 4, С. 185

Карта

Впр. 2 c, С. 182

 1.  

 

Об'єднане Коро-лівство Великої Британії та  Пів-нічної Ірландії

ЛО теми

Text “The United Kingdom”

Впр. 4, С. 185.

Впр. 5 a, С. 185

Грам. впр. навживання прийменників

Карта

Переказ тексту The United Kingdom

 1.  

 

Навколо Англії

Prepositions. Articles with proper names

Sword, shield, traffic, conveniently, sandwich, butler, gambling, accents

Впр. 7, С. 186

Впр. 8, С. 187

Впр. 6, С. 186

Впр. 8, С. 187 (questions)

Карта

Підготувати цікаві факти про Англію

 1.  

 

Традиції та звичаї британців

Prepositions

ЛО теми

Texts Why do the English drive on the left?” “The Tube – The London Underground” “How the sandwich got its name” “Language” “How can I find pen friends in Britain?”

Грам. впр. на вживання прийменників

Тематична папка

Скласти опитувальник

 1.  

 

Населення Великої Британії

Past Tenses revision.

Total population, national symbol, national day, the UK, the United Kingdom, Great Britain, Britain

Впр. 2, С. 188. Впр. 3 a, b, С. 189. Впр. 3 c, С. 189. Впр. 3 d, С. 190.

Впр. 1, С. 188.

 

Впр. 1, С. 188.

 

Впр. 2, С. 192.

Карта

Скласти речення про Впр. 3 с, С. 190.

Впр. 3 , С. 193.

 1.  

 

Свята і традиції

Future Tenses revision.

Yesterday and Tomorrow

England, Scotland, Wales, Northern Ireland

Впр. 4 a, С. 190

Впр. 4 в, С. 190

Впр. 5 b, С. 191

Впр. 4, С. 193

Тематична папка

Впр. 6, С. 194

 1.  

 

Велика Британія нашими очима

Articles with proper names

Dinosaur Park, the bronze age, Snowdon, the Welsh dragon, the underground tour, Cardiff, coal mine, bone cave, Big Pit, patron saint

Впр. 5 a, С. 198

Впр. 1, С. 194.

Впр. 3 a, С. 196 Впр. 3 b, С. 197. Factfile, С. 197

Впр. 2, С. 195 Making up a mind-map. Впр. 5 b, С. 198

Карта

Впр. 2в, С. 195

 1.  

 

Визначні місця Великої Британії

 

Accommodation, camp-grounds, budget hotels, laundry, facilities, Lidl  Aldi, Sainsbury’s, money saving, to book Cam-pinmy garden, Summer-time

Впр. 7, С. 200

Впр. 6 b, С. 200. Впр. 4, С. 198. Впр. 8, С. 200.

Reading the blog’s information

Making notes

Тематична папка

Впр. 1, С. 200

 1.  

 

Сполучені Штати Америки

Articles with proper names

ЛО теми

Text “The United States of America”

Text “Sir Isaac Newton”. Впр. 5, С. 194

.. Грам. впр. на вживання

різних часів

Карта

Переказ тексту

 1.  

 

Канада

Articles with proper names

ЛО теми

Text “Canada”

Грам. впр. на вживання

різних часів

Карта

Скласти речення з поданими словами

 1.  

 

Контрольна робота з письма

 

 

 

 

 

 

Тест

Скласти речення

Тема. Англомовні країни. Міста Великої Британії

 1.  

 

Унікальні міста Лондона

 

 

 

 

Present and Past Simple Passive.

ЛО теми

“The UK” quiz

Впр. 1 b, С. 202. Впр. 2, С. 204.

Впр. 1 a, С. 201.

Making a question list

Тематична папка

Впр. 2в, С. 204

 1.  

 

Пам’ятки Лондона

 

 

 

 

ЛО теми

Впр. 3 a, С. 204. Впр. 3 b, С. 204

Повідомлення учнів

Впр. 2, С. 203. Quiz reading

Грам. впр. на вживання

часів

Тематична папка

Впр. 5 a, С. 205

 1.  

 

Британські пам'ятки

 

 

 

 

ЛО теми

“Do you know the British landmarks?” quiz. Впр. 5 b, С. 205

. Впр. 5 c, С. 206

Впр. 5 c, С. 206. Text “Interesting facts from British history”

Впр. 5 c, С. 206

Тематична папка

Впр. 7, С. 207

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Британські міста

Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні.

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

Складає перелік правил поведінки під час екскурсії.

 

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

Present and Past Simple Passive

Highlands,  Cambridge, Snowdon, Lake District, Cheviot Hills, Bath, Yorkshire Moors, Brighton, Upland, navigable, county, borough, iron ore, brassware, blast furnace, steam engine, allotment, cluster

Впр. 1 a, С. 207. Впр. 2 a, С. 207. Впр 3 a, b,  С. 209

Впр. 2 b, c, С. 208.

Впр. 4, С. 210

Впр. 1 b, С. 207. Completing the table

Тематична папка

Впр. 5, С. 210

 1.  

 

Подорож по Україні

Reading website “Travel to Ukraine. Useful information”

. Впр. 4 (sentences 1–8), С. 212.

Speaking dialogue game

Впр. 1, С. 210. Впр. 2, С. 211.

website

Впр. 4, С. 212

 1.  

 

Маршрут за картою

Впр. 3, С. 215. Впр. 4 b, С. 215

Повідомлення учнів

Впр. 1, С. 213 Впр. 2, С. 214. Впр. 4 a, С. 215.

Making notes

Карта

Впр. 3, С. 215

 1.  

 

Подорож Лондоном

Present and Past Simple Passive.

ЛО теми

Впр. 6 a, С. 216

Впр. 6 в, С. 216

Впр. 6 a, С. 216. Впр. 5, С. 216

Впр. 3,  С. 211–212

Карта

Впр. 6 в, С. 216.

 1.  

 

Щоб ви хотіли побачити?

ЛО теми

Text “British towns”

About places of interest booklet presentation.

Reading a tourist guide booklet

Completing the sentences. Making a tourist guide booklet

Буклети

Впр. 1, С. 217

 1.  

 

Щоб ви хотіли відвідати?

ЛО теми

Text “British towns”

About places of interest booklet presentation.

Reading a tourist guide booklet

Completing the sentences. Making a tourist guide booklet

Буклети

Доопрацювати проект

 1.  

 

Що побачити у Великій Британії

Present and Past Simple Passive. Articles with proper names

Назви міст та пам’яток історії та культури. If I go to…, I will choose… being in…, I’d like to see… / I’d prefer to go… among of all of … sights I’d want to…

Впр. 1, С. 218

Answering questions. Впр. 4, С. 222

Впр. 2 a, С. 218. Впр. 3, С. 220

Грам. впр. на вживання

різних часів

Тематична папка

Впр. 2 b, С. 220

 1.  

 

Краєзнавча подорож

Articles with common and proper names

ЛО теми

Впр. 7 b, С. 224

Впр. 6, С. 223. Answering questions. Впр. 8, С. 224.

Впр. 6, С. 223. Text “What to See in the UK”

Completing the sentences. Впр. 7 a, С. 224.

Тематична папка

Впр. 9, С. 225

 1.  

 

Цікаві місця України

Назви міст та пам’яток історії та культури. Odesa, Truskavets’, Chernyhiv, Kolomyia, Mukacheve, Zaporizhzhia, Uman’

. Text “Odesa”

Впр. 1, С. 226. City or place description. Впр. 3 (questions 1–7), С. 232. Впр. 4, С. 233.

Dialogues

Completing the sentences

 

Тематична папка

Прочитати, перекласти

Впр. 2, С. 226

 1.  

 

Таємничий Львів

Past Tenses. Future Tenses. Articles with common and proper names

“Around Ukraine” quiz

Впр. 3 (questions 8–10), С. 232  “In a travel agency”

Reading the tourist guide booklet “Tunnel of Love”

Впр. 2, С. 230 

Тематична папка

Впр. 5, С. 233

 1.  

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

Тест

Прокоментувати вислів

 1.  

 

Контроль  читання

 

 

 

 

 

 

Тест

Повторити лексико – грам. мат-л

 1.  

 

Контроль письма                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Тест

Підготувати розп.

 1.  

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

Тест

Скласти кросворд

 1.  

 

Іспити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична папка

Есе «Що для мене іспити?»

 1.  

 

Плани на майбутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична папка

Повторити лексико – грам. мат-л

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Картузова Ольга
  Матеріали не є ксероксним варіантом
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
8 січня 2018
Переглядів
2803
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку