Планування "Календарне та тематичне планування з літературного читання в 4 класі"

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.1–4 класи» (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України

від 05.08.2016№948)

Перегляд файлу

 

Тематичне  планування уроків літературного читання

підручник О.Я.Савченко

І семестр 3 години на тиждень -48 год.,

ІІ семестр 4 години на тиждень – 71 год., всього – 119 год

 

Обов’язкові перевірки

 

 

І семестр

ІІ семестр

Навичка читання вголос

 

1

80-85 сл

1

90-95сл

Навичка читання мовчки

1

1

Аудіювання (письмово)

1

1

Усний переказ прочитаного твору (усно)

1

-

Робота з літературним твором (письмово)

-

1

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація

-

1

Читання напам’ять віршованих текстів

3

3

Читання напам’ять прозових текстів

1 уривок з казки (35-40слів)

1 уривок з оповідання (35-40 слів)

 

   Тема №1. Із скарбниці усної народної творчості (9год)         п/ч  №1

   Контрольна робота №1. Аудіювання (письмово)

   Тема№2. Із скарбниці усної народної мудрості (9год)           п/ч  №2 №3

   Контрольна робота №2. Навичка читання мовчки (письмово)

   Тема №3. Що було на початку світу.. (9 год)             п/ч  №4

   Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

   Тема №4 Сторінками історії України (9 год)       п/ч  №5 №6

   Тема №5 Сторінками історії України (7 год)      п/ч  №7

    Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

    Тема№6 Як не любить той край (8год)         п/ч  №8

   Тема № 7 Як не любить той край (8год)     п/ч  №9

   Контрольна робота №5. Аудіювання (письмово)

   Тема №8 Видатні українські письменники (10год)         п/ч  №10

   Тема №9 Видатні українські письменники (13год)        п/ч  №11 №12

  Контрольна робота №6. Навичка читання мовчки (письмово)

  Тема №10 Розповіді про нас самих (8 год)      п/ч  №13

  Тема № 11  Літературні казки зарубіжних письменників (10год)    п/ч    №14

  Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово)

Тема № 12 Світ дитинства в літературі (12год)           п/ч  №15 №16

  Контрольна робота №8. Навичка читання вголос (усно)

Тема № 13 Світ дитинства в літературі (7год)        п/ч     №17

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація

 

 

 

 

Календарне планування уроків літературного читання

підручник О.Я.Савченко

І семестр 3 години на тиждень -48 год., ІІ семестр 4 години на тиждень – 71 год.,

Всього – 119 год

 

К-сть

Тема уроку

Дата

Ст.

Тема №1. Із скарбниці усної народної творчості (9год)

 

1

1

Вступ до розділу «Із скарбниці усної народної творчості» За Софією Грицою «Наші джерела»

 

4-5

2

2

Побутові казки. Українська народна казка «Мудра  дівчина

 

6-8

3

3

Побутові казки. Українська народна казка «Мудра  дівчина» (продовження) Уривок напам’ять

 

8-12

4

4

Притчі. «Без труда нема плода» . Народна притча

 

12

5

5

Притчі. «У пригоді» Народна притча.

 

12-13

6

6

Позакласне читання №1. З чистого джерела народної мудрості

 

3-21

7

7

Народні легенди. «Звідки пішло прізвище та ім’я Богдана Хмельницького»

 

14-15

8

8

 Легенди. Легенда «Місто Сміла»

 

15-16

9

9

Контрольна робота №1. Аудіювання (письмово)

 

 

Тема№2. Із скарбниці усної народної мудрості (9год)

10

1

Українська народна пісня «Стоїть явір над водою» (напам’ять)

 

16-17

11

2

 Українська народна пісня «Котився віночок по полю»

 

17-18

12

3

Малі фольклорні форми. Усмішки.

 

18

13

4

Позакласне читання №2 З чистого джерела народної мудрості. Свято українського фольклору

 

22-28

14

5

Усна народна творчість. Малі фольклорні форми. Прислів’я і приказки.

 

19-20

15

6

Усна народна творчість. Малі фольклорні форми.

Загадки. Скоромовки

 

21-22

16

7

 Галина кирпа «Мова моя».  Перевір свої досягнення

 

22-23

17

8

 Позакласне читання №3. З чистого джерела народної мудрості Українські народні казки

 

28-31

18

9

Контрольна робота №2. Навичка читання мовчки (письмово)

 

 

Тема №3. Що було на початку світу.. (9 год)

19

1

Вступ до теми. Міф «Створення світу»

 

25-26

 

20

2

Ольга Бондарчук. «Міфи про створення світу та людей»

 

26-28

21

3

«Дедал та Ікар». Переказала Катерина Гловацька

 

28-30

22

4

«Дедал та Ікар». Переказала Катерина Гловацька (продовження)

 

30-31

23

5

Як ще небуло початку світа. (Українська народна обрядова пісня). Записала Євгенія Ярошинська.

 

31

24

6

Позакласне читання №4. Міфи про творення світу і людини

 

35-44

25

7

За Сергієм Плачиндою. «Гнів Перуна»

 

32-33

26

8

За Сергієм Плачиндою. «Гнів Перуна» (продовження)

 

33-34

27

9

Перевір свої досягнення. Контрольна робота №3: усний переказ прочитаного твору

 

 

Тема №4 Сторінками історії України (9 год)

 

28

1

Вступ до теми. Олександр Олесь. «Наші предки -слов’яни»

 

37-39

29

2

Олександр Мудрий. «Ярослав Мудрий»

 

39-41

30

3

Позакласне читання №5 Не вмирає наша слава

 

 

46-48

31

4

Іван Крип’якевич. Книги за княжих часів

 

 

42

32

5

Дмитро Білоус. «У назвах міст і сіл слова..» Алла Коваль «Місто Чернігів.» Марія Хоросницька «Звідки в міста назва – Львів»

 

42-44

33

6

Марія Пригара «Козак Голота»

 

45-48

34

7

Марія Пригара «Козак Голота» (продовження)

 

48-50

35

8

Іван Гнатюк «Козацький дуб»

 

 

50-51

36

9

Позакласне читання №6. Не вмирає наша слава

 

 

48-52

Тема№5 Сторінками історії України (7 год)

37

1

Іван Бондарчук. «На новій землі» Сторінки з історії життя наших співвітчизників за кордоном.

 

52-53

38

2

Тамара Коломієць. «Ялинка мого дитинства» (спогади) Події Другої Світової війни.

 

54-55

39

3

Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?

 

56

40

4

Дмитро Павличко «Наш прапор» (напамять) Наталка Поклад. Гімн

 

57-58

41

5

Перевір свої досягнення. Контрольна робота№4 Навичка читання вголос

 

 

42

6

Позакласне читання №7 Не вмирає наша слава

 

 

52-58

43

7

Навчальний проект «Державні символи України»

 

 

Тема№6  Як не любить той край (8год)

 

44

1

Вступ до розділу. Володимир Сосюра. «Як не любить той Край.» Ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна»

 

60-61

45

2

Василь Сухомлинський «Восени пахне яблуками»

 

62

46

3

Олександр Олесь «Степ»

 

63-65

47

4

 Марко Вовчок «Літній ранок» Михайло Коцюбинський «Літній день»

 

65-66

48

5

Позакласне читання №8 Люби і знай свій рідний край

 

64-68

49

6

Надія Кирян «Євшан»

 

66-67

50

7

Григір Тютюник «Ласочка»

 

67-68

51

8

Григір Тютюник «Ласочка» (продовження)

 

68-70

Тема№7 Як не любить той край (8год)

 

52

1

 Тетяна Кара-Васильєва. «Співуча глина» (скорочено)

 

71-72

53

2

Володимир Лучук «Скільки річок в Україні» Степан Жупанин Загадка-добавлянка

 

73-74

54

3

Ліна Костенко «Я хочу на озеро Світязь

 

74

55

4

Василь Сухомлинський «Не забувай про джерело»

 

75-76

56

5

 Позакласне читання №9.Людина починається з добра

 

69-74

57

6

Анатолій Качан «Летючий корабель»

 

77

58

7

 Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань за розділом

 

78

59

8

Контрольна робота №5. Аудіювання (письмово)

 

 

Тема № 8 Видатні українські письменники (10год)

60

1

 Вступ до розділу. Тарас Шевченко. Про себе

 

80

61

2

Поезія. Творчий та життєвий шлях Тараса Шевченка. Т.Шевченко Про себе (продовження)

 

81-84

62

3

Краса української природи у творах Т.Шевченка. Т Шевченко «Реве та стогне..» «Вітер з гаєм розмовляє» «Вітер віє-повіває» Напам’ять

 

84-86

63

4

Музей «Заповіту» Траса Григоровича Шевченка в Переяслові

 

86-87

64

5

 Позакласне читання №10 Літературні казки

 

78-88

65

6

Роман Завадович «Поет-Каменяр» (скорочено)

 

88-89

66

7

Іван Франко «Дивувалася зима» «Дрімають села»

 

91-92

67

8

Іван Франко «Лисичка –кума»

 

92-94

68

9

Іван Франко «Лисичка –кума» (продовження)

 

94-96

69

10

 Микола Олійник «Леся» (уривок з повісті)

 

97-100

Тема № 9 Видатні українські письменники (13год)

70

1

Ознайомлення з творчістю Лесі Українки. Стан природи і настрій людини у творах Лесі Українки. Леся Українка «Конвалія» (уривок)

 

101

71

2

Стан природи і настрій людини в творах Лесі Українки. Леся Українка «Давня весна» (напамять)

 

102

72

3

Позакласне читання №11. Видатні українські письменники

 

98-112

73

4

 Леся Українка «Біда навчить»

 

103-108

74

5

Леся Українка «Біда навчить» (продовження)

 

108-109

75

6

Павло Тичина «Де не глянь колоски..»

 

110

76

7

Павло Тичина «Хор лісових дзвіночків» «Сонце і дім»

 

111-112

77

8

Максим Рильський  «Дитинство»

 

113

 

78

9

Максим Рильський  «Ким хочеш бути, хлопчику, в житті?»

 

114

79

10

Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань за розділом

 

115

80

11

Позакласне читання №12 Видатні українські письменники

 

117-121

81

12

Опрацювання творів із  «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах»

 

хрес.

162-169

82

13

Контрольна робота №6. Навичка читання мовчки (письмово)

 

 

Тема №10 Розповіді про нас самих (8 год)

 

83

1

Вступ до розділу. Езоп «Двоє приятелів і ведмідь»

 

116-118

84

2

Леонід Глібов «Зозуля і півень»

 

119-121

85

3

Олена Пчілка «Котова наука»

 

121-123

86

4

Неля Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (п’єса-казка на 2 дії)

 

123-128

87

5

Неля Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (п’єса-казка на 2 дії) (продовження)

 

129-133

88

6

Позакласне читання №13. Байки

 

130-135

89

7

Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань за розділом

 

133

90

8

Опрацювання творів із  «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах»

 

Хр.

162-169

Тема № 11 Літературні казки зарубіжних письменників (10год)

 

91

1

Вступ до розділу. Олександр Пушкін «Казка про царя Салтана» (уривки)

 

135-139

92

2

Олександр Пушкін «Казка про царя Салтана» (уривки) (продовження)

 

139-142

93

3

Ганс  Крістіан Андерсен «Гидке качення» (скороченно)

 

143-147

94

4

Ганс  Крістіан Андерсен «Гидке качення» (скороченно) (продовження)

 

147-150

95

5

Позакласне читання №14. Літературні казки зарубіжних письменників

 

161-167

96

6

Джані Родарі «Дорога, що веде в нікуди не вела»

 

151-152

97

7

Джані Родарі «Дорога, що веде в нікуди не вела» (продовження)

 

153

98

8

Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань за розділом

 

154

99

9

Опрацювання творів із  «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах»

 

Хр. 140-143

100

10

Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово)

 

 

Тема № 12 Світ дитинства в літературі (12год)

 

101

1

Вступ до розділу. Любов Забашта «Сказав мудрець» Анатолій Костецький «Мрія»

 

155-157

102

2

 Анатолій Костецький «Спішу додому»

 

158

 

103

3

Позакласне читання №15. Школа добрих вчинків

 

178-181

104

4

Василь Сухомлинський «Не загубив, а знайшов»

 

159

105

5

Всеволод Нестайко «Шура і Шурко»

 

160-165

106

6

Всеволод Нестайко «Шура і Шурко» (продовження)

 

165-166

107

7

Марія Чумарна «Казка про друга»

 

166-168

108

8

 Марія Чумарна «Казка про друга» (продовження)

 

 

168-170

109

9

Всеволод Нестайко «Із сміхом треба бути обережним» (уривок напам’ять) Галина Малик «Мавпині іменини»

 

171-172

110

10

Грицько Бойко «Консультант» Микола Сингаївський «Сміх для всіх»

 

172-173

111

11

Позакласне читання №16 Школа добрих вчинків

 

181-184

112

12

Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань за розділом Контрольна робота №8. Навичка читання вголос (усно)

 

185

Тема № 13 Світ дитинства в літературі (7год)

 

113

1

Василь Сухомлинський «Співуча пір’їнка» Ганна Чубач «Найрідніші голоси»

 

174-175

114

2

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація

 

 

115

3

Степан Жупанин «Намалюю вітер» Ліна Костенко «Якщо не можеш вітер змалювати»

 

176

116

4

Олександр Єфімов «Тут усе є» Емалія Саталкіна «Кожний знає своє діло»

 

177-178

117

5

Володимир Рутківський «Як складають вірші»

 

179-183

118

6

Миикола Сингаївський «Дощ із краплі починається» напам’ять  Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань за розділом

 

184

119

7

Позакласне читання №17. У кожного є співуча пір’їнка

 

185-191

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бикова Ірина Анатоліївна
  Чудово! Лише не знайшла за яким посібником ПЧ та немає "нових авторів"
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
1199
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку