12 березня о 18:00Вебінар: Soft Skills – навички професійного успіху

Планування роботи методичного кабінету

Про матеріал
Зміст роботи методичного кабінету визначено Положенням про методичну роботу. План методичної роботи розробляється з метою: Створення умов для підготовки педагогічних працівників до роботи над єдиною науково-методичною проблемою, навчальних занять та позаурочних заходів; · Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками; · Надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам ЗЗСО та ЗДО у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі; · Узагальнення, пропагування та поширення передового педагогічного досвіду · Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання; · Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем психології, накопичення і систематизації методичної інформації.
Перегляд файлу

               Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації

 

 

ПОГОДЖЕНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Завідуюча РМК                                                                         Начальник відділу      освіти

                                                                                      Христинівської районної державної                   адміністрації

Терещук Т. С.  ___________                                                             Марченко Л.В.____________                                                                                                                

«______» __________2019 р.                                                   «_____»__________2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

методичного кабінету

відділу  освіти

Христинівської районної

державної адміністрації

на 2019/2020 навчальний рік

    

 

 

 

 

 

                                                                           СХВАЛЕНО

                                                                            методичною радою РМК

 

                                                                                Протокол №_____ від______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Христинівка

2019

 

З М І С Т

 

 

      РОЗДІЛ І

    Аналіз роботи Христинівського  РМК  за 2018-2019 н.р. та завдання та напрямки роботи РМК на 2019-2020 навчальний рік…………………………………………..  5  

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Організація роботи Христинівського РМК……………………………………………15

2.1. Планування  роботи  РМК…………………………………………………………………...16

2.2. Графік  роботи  РМК…………………………………………………………………………17

2.3. Циклограма щомісячної діяльності  РМК…………………………………………………..18

2.4. Закріплення секретаріату за методистами  РМК…………………………………………...18

5.5. Закріплення навчальних закладів за методистами РМК………………………………….. 19

2.6. Закріплення кураторства за навчальними закладами……....................................................19

 

 

        РОЗДІЛ ІІІ

Планування  роботи  РМК……………………………………………………………………22

3.1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою……………………………………………………………………………………………26

3.2.План інструктивно-методичних нарад з методистами  РМК……………………………...25

3.3.Впровадження ІКТ технологій  в роботу  методиста…………………………………….....27

3.4.Зміцнення науково-методичної та матеріально-технічної бази……………………………28

3.5.Організація засади щодо поліпшення умов та якості роботи працівників………………..29

3.6.Діяльність щодо поліпшення якості роботи РМК та професійної майстерності……….....34

      План роботи над науково-методичною проблемою району………………………………

3.7.План роботи науково-методичної ради  РМК……………………………………………...   34

3.8. Підготовка та видання друкованої та електронної продукції……………………………………………………………………………………………34

 

РОЗДІЛ ІV

Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм………………………………………………………………………………………37

 

        РОЗДІЛ V

Створення організаційних умов для неперервного фахового вдосконалення

кваліфікації педагогічних працівників району

5.1. Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників…………………………………………….............................................................40

5.2. План – графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі ЧОІПОПП……...........................................................................................................................42

5.3. Координація науково-методичної діяльності з ЧОІПОПП, вищими навчальними…….....45

 закладами, науково-дослідними установами.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ УІ

Організація науково-методичної роботи з педагогами району

Навчально-методичне консультування

6.1  Організаційна робота…………………………………………………………………………52  

6.2. План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи та керівників  РМО ……………………………….....................................................53 

6.2.  План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з виховної роботи …………………………………………………………………………………………………53

6.3. Наради відповідальних за соціальний захист……………………………………………….54

6.4. Наради вихователів-методистів ДНЗ………………………………………………………..55

6.5. Колективні форми методичної роботи: Тематика районних семінарів, ве-бінарів,……...57

 кластерів..

6.6. Інтернет-заходи………………………………………………………………………………..59

6.7. Клуб творчої педагогіки «Контакт»……………………………………………………….. ..61

 - Постійно-діючий семінар керівників ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ навчальних закладів………….....85

 - Постійно-діючий семінар  заступників директорів з НВР…………………………….... .85

6.8.  Школа  методичного  активу…………………………………………………………… .. ..  85

6.9. Школа професійної майстерності………………………………………………………….....85

6.10.Майстер-класи……………………………………………………………………………… ..62

6.11. Круглі столи ……………………………………………………………………………….....63

6.12. Веб-квести…………………………………………………………………………………….88

6.13.Он-лайн   лабораторії………………………………………………………………………....63

6.14. Науково-практичніконференції……………………………………………………………..64

6.15. Творчігрупи…………………………………………………………………………………..64

6.16. Методичні об’єднання……………………………………………………………………….65

 6.17. Школа  кадрового  резерву (І,ІІ,ІІІ рік навчання)………………………………………....67

6.18. Школа молодого керівника (І,ІІ,ІІІ рік навчання)……………………………………….....71

6.19. Організація роботи опорних шкіл…………………………………………………………..75

6.20. Школи  ППД………………………………………………………………………………….76

6.28. Методичні виїзди до навчальних закладів (координація діяльності методичних ………77

кабінетів ЗНЗ).

6.29. Консультаційна  діяльність………………………………………………………………….77

 

 РОЗДІЛ УІІ

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи

7.1. Організаційно-методична діяльність…………………………………………………………80

7.2. Навчально-методичний супровід виховної роботи:………………………………………

  План інструктивно-методичних нарад  ЗДВР……………………………………………

7. 3  Постійно-діючий семінар  ЗДВР…………………………………………………………..

7.4. Навчально-методичне консультування……………………………………………………

7.5. Тематичні перевірки………………………………………………………………………..

7.6. Круглі столи…………………………………………………………………………………

7.7. Майстер-класи………………………………………………………………………………

7.8.  Формування готовності педагога до інноваційної діяльності. …………………………

7.9.  Представницькі заходи, заходи за участю учнів та педагогів району………………….

 7.10 Контроль і керівництво. Накази………………………………………………………………………………………..

 7.11 Педагогічний аналіз та експертиза…………………………………………………………………………………...

 - Участь у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних проектах, заходах,

           фестивалях…………………………………………………………………………………

 • Районний календар інтелектуальних заходів.

 

РОЗДІЛ УІІІ

Вивчення, узагальнення та поширення перспективного

 педагогічного досвіду……………………………………………………………………87

 

РОЗДІЛ ІХ

Моніторинг та зовнішнє незалежне оцінювання……………………………………

 

РОЗДІЛ Х

Експериментальна  та  дослідна  робота

10.1. Науково-методичний супровід  експериментальної  діяльності…………………………92

10.2. Науково-методичний супровід проектної  діяльності………………………………….....92

10.3. Науково-методичний супровід інноваційної  діяльності………………………………….94

10.4. Організаційно-методичний супровід щодо впровадження профільного і до профільного навчання……………………………………………………………………………………….95

 

         РОЗДІЛ ХІ

Організаційні заходи щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів

11.1. Циклограма  роботи  з  обдарованими  учнями…………………………………………….97

11.2   Організація роботи з науковим відділенням МАН України…………………………........99

 

         РОЗДІЛ ХІІ

                           Організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек……………….101

 

         РОЗДІЛ ХІІІ

 

                           Організація роботи ЗДО . ……………………………………………………104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н А Л І З

роботи Христинівського РМК

за 2019-2020 навчальний рік

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб району.

 

Розділ І

Аналіз результатів діяльності РМК у 2018/2019 навчальному році та завдання на 2019/2020 навчальний рік.

1.1. Організаційно-методична діяльність РМК. Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Методичну роботу впродовж останніх років у районі зосереджено у 21 загальноосвітніх закладах, 21 дошкільному навчальному закладі, 4 позашкільних навчальних закладах. У закладах загальної середньої освіти району навчається 3338 учнів, у закладах дошкільної освіти – 1182 вихованців(в т. ч. НВК 127), у закладах позашкільної освіти – 1242 вихованців.

В 2018-2019 н.р. методичний кабінет спрямовував свою діяльність на виконання  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», нормативно-правових актів Президента, Уряду, Верховної Ради України, які визначають державну політику, передбачають формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону.

 

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної та позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб району.

 

 

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

науково-методичне забезпечення системи освіти;
 • реалізація програми профільного навчання, системи професійної орієнтації, науково-методичний супровід та ресурсне забезпечення організації профільного навчання, діяльності освітніх округів;
 • впровадження нового Державного стандарту початкової школи;
трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі;
експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;
інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
 • стимулювання інтересу учнів до наукових досліджень та активізації участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, проектах з використання енергозберігаючих технологій.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ

- 1 спеціалізована школа,

- 1 НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.– ліцей»,

- 12 ЗОШ І-ІІІ ст.,

- 1 ЗОШ І-ІІ ст.,

- 2 НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІ ст..»,

- 4 НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ст..»,

- 20 закладів дошкільної освіти,

- 4 заклади позашкільної освіти

 

ОХОПЛЕННЯ НАВЧАННЯМ УЧНІВ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладах освіти району працюють 506  педагогічних працівників, з них 23 педагоги мають  педагогічне звання «Вчитель-методист», 52 – «Старший вчитель»,  9 – «Відмінник освіти України».

Аналіз реалізації науково-методичної проблеми району

на 2018-2019н.рік

«Формування індивідуальної освітньої траєкторії учителя в умовах школи особистісного розвитку та самореалізації з метою накопичення досвіду

управління інноваційними процесами в освітній діяльності»

 

Функціонування

 

 

 

 • всебічне застосування інноваційних технологій
 • апробація експеримент-тальних проектів та програм, спрямованих на стимулювання особис-тісного розвитку учнів та підвищення фахового рівня педагогічних працівників  

2018-2019

 • Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень.
 •  формування передового педа-гогічного досвіду
 • підвищення якості НВП  та участі учнів в конкурсах і олімпіадах
 • створення моделі освітньої траєкторії учителя в умовах школи

 

Система методичної роботи  РМК у 2018/2019 навчальному році передбачала :

-аналітико-прогностичну діяльність;

-навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

-удосконалення  методичної  майстерності та культури   педагогічних працівників;

-залучення вчителів до інноваційної , дослідно-експериментальної діяльності.

Мережа методичної служби  визначалася з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів та їх потреб.

До управління структурними підрозділами методичної служби району залучено учителів-методистів (90 % від їх загальної кількості) та 70 % педагогів, які мають звання «старший учитель», та «учитель –методист».

Головним завданням районного методичного кабінету визначено науково-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладах освіти та стимулювання розвитку і вдосконалення змісту діяльності педагогічних колективів, спонукання до постійного самовдосконалення в професійному та особистісному вимірах.

     Районний методичний кабінет налічує 13  працівників (10 з них методичні (1 завідуюча РМК + 1секретар+практичний психолог )

- Завідуюча РМК -1 особа ( «вища кваліфікаційна  категорія») ;

- Методисти :

Методист по бібфондах, методист з гуманітарних дисциплін-1 особа (1ст.);

Методист з природничих дисциплін- 1 особа (0,5 ст.);

Методист з фізичної культури та основ здоров»я- 1 особа (0,5 ст.);

Методист з дошкільного виховання- 1 особа (1ст.);

Методист з виховної роботи-1 особа (1ст.);

Методист з початкового навчання -1 особа (1ст.);

Методист з трудового навчання, Захисту Вітчизни, ЗНО, комп»ютерізація, моніторинг- 1 особа (0,5ст.);

Методист з фізико-математичних дисциплін,сайт-1 особа (0,5ст.);

Методист з художньо-естетичного напрямку, профілізація, ,обдаровані, робочі навчальні плани-1 особа (0,5 ст.);

Методист з психології-1 особа (0,5 ст.);

Практичний психолог-1 особа (1ст.);

Всього:9 ставок методичних , 1секретар

Для всіх працівників розроблені посадові інструкції, розподілені посадові обов’язки відповідно до  Положення про районний методичний кабінет.

Працівники проходять курсову підготовку та атестацію згідно графіка та перспективного плану  роботи РМК.

Методисти 100% володіють комп’ютером, основами інформаційно-комунікаційних технологій, працюють в програмахMicrosoftWord, InternetExplorer, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftExcel, AdobeAcrobatReader, Windows MediaPlayer, Microsoft Office Publisher та інших.

         Сформована модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами забезпечила системний, варіативний процес, спрямований на кінцевий результат – конкретну індивідуалізовану допомогу педагогічним працівникам у вдосконаленні професійної майстерності з високим рівнем творчої активності. Створено гнучку систему підготовки освітян до сприйняття оновленого змісту освіти у міжкурсовий період.

 Аналіз    методичної  роботи  у  навчальних   закладах  району дає  право  сказати, що  методична  робота    направлена  на  підвищення  педагогічної  майстерності  кожного  вчителя .  Створено  методичні  кабінети  із  достатнім , змістовим  наповненням . Чітка організація роботи методичної служби на всіх рівнях позитивно впливає на створення належних умов для розвитку професійної компетентності педагогів закладів освіти. В усіх навчальних закладах району створені методичні кабінети. Найбільш дієвими для підвищення фахового рівня учителів є методичні кабінети з добре сформованою методичною базою у Христинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Верхняцькому НВК,  Великосевастянівському НВК, Христинівській, Великосевастянівській, Синицькій, Ліщинівській, Малосевастянівській, Шельпахівській, Кузьминогребельській, Розсішській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1.

На виконання плану роботи відділу освіти Христинівської станом на 1. 09. 2019 в районі нараховується : 16  окремих методичних кабінетів в ЗНЗ ; 4  кабінетів об»єднаних з учительською ; 1  кабінет об»єднаний з кабінетом завучів.

Станом на 1.09.2018 року структура методичної роботи в районі передбачала діяльність: 22 районних методичних об’єднань учителів з базових дисциплін, 23 семінари-практикуми, 6 шкіл перспективного педагогічного досвіду, 8  творчих груп, районної школи молодого вчителя, 7 авторських майстер-класів, 5 круглих столів; 13 опорних шкіл; клубу творчої педагогіки «Контакт».

Заступники директорів з навчально-виховної роботи беруть участь у різних формах методичної роботи: семінарах-практикумах,  школі «Вищої педагогічної майстерності», «Школі методичного активу». Працює  Школа резерву керівних кадрів «Мій шанс».

 

Школа  молодого  працівника  -  2

 

 А)  Школа  молодого  бібліотекаря   -  1

 Б)  Молодого  вчителя  -

Секції:

 • Молодого працівника соціально-психологічної служби
 • Молодого  вчителя  початкових  класів
 • Молодого  вчителя  історії
 • Молодого  вчителя  іноземної  мови
 • Молодого  вчителя  фізики
 • Молодого  вчителя  географії, хімії, біології
 • Молодого  вчителя  художньої  культури та образотворчого

мистецтва

Організовано участь в  18  конкурсах, проведено  32 інструктивно-методичну нараду, видано 5 збірників методичних рекомендацій, проведено 23 виїзди у ЗНЗ району, 17 занять  «Школи молодого вчителя» із різних предметів, проведено науково-практичну  конференцію.

Систематично для ЗДНВР проводяться наради, де розглядаються  актуальні питання.

      Участь учителів у науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і  сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення. На основі проведеної діагностики РМК працював над задоволенням потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар»єри, підвищення рівня його педагогічної та управлінської культури. Адже від того, наскільки вміло керівник працює з педагогічним колективом, залежить його успішна діяльність.

     Районним методичним кабінетом здійснюється колективна, групова та індивідуальна форми методич­ної  роботи, передбачена структурою методичної роботи,  затвердженої на засіданні науково-методичної ради РМК та відображена щорічно в наказах «Про підсумки методичної роботи в поточному навчальному році», «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками Христинівського району».

Вимоги сьогодення потребують педагога-новатора, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, уміло поєднувати традиційне з новим.

Під час проведення методичної роботи з учителями району методистами РМК застосовувалися різноманітні види індивідуальної роботи, спрямовані на практичну  підготовку педкадрів. Йдеться, насамперед, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, оформлення шкільної документації, добір завдань письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

 •                    Методисти , протягом звітного періоду,  здійснювали науково-методичний супровід розвитку мовної, природничо-математичної, художньо-естетичної освіти, акцентували увагу на формування життєвих та здоров’язбережувальних компетентностей учасників навчально-виховного процесу; здійснювали науково-методичний супровід та забезпечення організації профільного навчання, діяльності освітніх округів; працювали над  розвитком соціально-психологічної служби системи освіти району, над науково-методичним забезпеченням впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, над організаційно-методичним та інформаційним супроводом реалізації програм і проектів з питань здійснення виховної роботи у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, особлива увага звертатиметься на військово-патріотичне виховання школярів.
 •                    У цьому навчальному році працівники РМК продовжили роботу щодо здійснення методичного супроводу виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, державних та регіональних цільових програм (проектів, планів дій) щодо комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу, дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності,  апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури, програмного забезпечення. Здійснювали експертне вивчення та оцінку умов організації навчально-виховного процесу, кадрового і навчально-методичного забезпечення, діяльності педагогічних працівників, рівня навчальних досягнень школярів, брали участь у проведенні моніторингових досліджень якості освіти району.

В 2018 році здійснювались заходи, спрямовані на покращення якості надання освітніх послуг, забезпечення кожній дитині рівного доступу до здобуття якісної освіти, підвищення ефективності надання освітніх послуг.

          Методичний кабінет спільно з  закладами загальної середньої освіти, закладами позашкільної та  дошкільної освіти проводить заходи для забезпечення умов здійснення освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році.

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

З метою реалізації Концепції Нової української школи з 1 вересня 2018 року в усіх перших класах для 366 першокласників закладів освіти району розпочалося впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

На облаштування освітнього простору для учнів перших класів району Нової української школи з державного бюджету виділено 1млн. 140тис. 282 грн.,  співпівфінасування районного бюджету - 126 тис. 698 грн. Крім цього, на придбання комп’ютерної, копіювальної техніки та ламінаторів з витратними матеріалами з обласного бюджету надійшло 190 тис 752 грн. та співфінансування районного бюджету - 47тис.700 грн.

       Усі педагогічні працівники, які долучені до роботи в перших класах (вчителі початкових класів, вчителі-предметники англійської мови, фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, заступники директорів з навчально-виховної роботи),  пройшли спеціальне навчання та отримали сертифікати.

        На даному етапі проводиться навчання директорів закладів загальної середньої освіти та вчителів початкових класів, які у 2019-2020 навчальному році працюватимуть з першокласниками.

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ЧЕРКАЩИНИ

Верхняцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-ліцей», як учасник регіонального проекту «Інноваційні школи Черкащини», забезпечує умови для створення гнучкої, мобільної, конкурентноздатної школи у рамках європейської освіти.

         У 2016 році освітня субвенція в сумі 1212,8 тис. грн. була спрямована на розроблення проектно-кошторисної документації та впровадження енергозберігаючих технологій, придбання комп’ютерної техніки та меблів на 35,3 тис.грн.

      У 2017 зроблено капітальний ремонт (вікна, двері, фасад) за кошти обласного бюджету - 1213,0 тис. грн. та поточний за кошти місцевого бюджету – 338.4 тис.грн.  Придбано кабінет фізики, хімії, біології (338,4 тис.грн. – місцевий бюджет, 139.4 тис.грн. – кошти ДФРР).

        До початку 2018-2019 навчального року зроблено ремонт санвузла на 103 тис. грн. Придбано комп’ютерне обладнання на 30,360 тис. грн., меблі для 1класу - 21,280 тис.грн., дидактичний матеріал - 31,028 тис.грн.

ШАХОВІ КЛАСИ

З метою формування ключових компетентностей, розвитку логічного мислення  та творчих здібностей учнів у 2017 році на  базі Верхняцького НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. №1-ліцей» та Христинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 відкрито шахові класи  за рахунок спів фінансування: 80 тис.грн. районний бюджет, 20 тис.грн. обласний.

 

 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЕКТАХ:

 

Підвищенню ефективності освітнього процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій сприяє реалізація Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України», який стартував у вересні 2016 року на базі Верхняцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та у вересні 2017 та 2018 роках на базі Христинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Три класи Орадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів працюють в рамках Всеукраїнського  педагогічного експерименту «Розумники».

 

ОБДАРОВАНА ДИТИНА – ЗОЛОТИЙ ФОНД КРАЇНИ

 

      На базі районного Будинку дитячої та юнацької творчості діє відділення Малої академії наук України. У 6 філіях та 19 секціях якого працює 180 юних науковців, з них 20 - дійсних членів МАН.

      У 2018 році під час Х церемонії нагородження обдарованих дітей спільні Дипломи та Подяки райдержадміністрації, районної ради, відділу освіти отримали 200 учнів та 80 учителів району.

      До Книги Пошани дітей та молоді Христинівського району занесено імена 86 учнів, переможців міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів та змагань.

Потужним потенціалом розвитку обдарованих дітей є Мала академія наук України. У Христинівському відділені МАН функціонує 6 філій, де в минулому навчальному році у 19 секціях працювало 180 юних науковців. У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України взяли участь 18 учнів, які здобули 9 призових місць і 6 учнів відзначено за високий рівень підготовки науково-дослідницьких робіт, що становить 83,3% від загальної кількості учасників команди.

        2018 рік    І , ІІ і ІІІ місця  отримали учні Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.. №1, Верхняцької ЗОШ І0ІІІ ступенів №2, два ІІІ місця -  учні    Христинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2, два ІІІ місця -  учні    Шельпахівської ЗОШ І-ІІІ ст.., ІІ місце – учні Верхняцька ЗОШ І-ІІІ ст.. №2, ІІ місце – учні Кузьминогребельської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Команда району стала переможцем обласного фіналу Міжнародного конкурсу з усного математичного рахунку «МІКСІКЕ».

         1 переможець  обласного етапу  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Христинівська спеціалізована школа  І-ІІІ ст.. №1).

 

 

 

Моніторинг участі учнів району в ІІ етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН

Рік

Всього

учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього

призових

місць

%

Відзнака

2015

18

3

3

5

11

61,1

1

2016

10

1

2

4

7

70

1

2017

14

1

1

5

7

81,4

5

2018

 

1

4

5

10

67

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг участі учнів району в ІІІ етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН

Рік

Всього

учасників

ПІ

ЗЗСО

ПІП учителя

2018

1

Мінін Ігор

Верхняцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Рибачок Наталія Борисівна

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнські шкільні олімпіади є найбільш масовими і поширеними. З метою підготовки учнів в школах району створені школи Олімпійського резерву. У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 10 учнів закладів загальної середньої освіти району  стали переможцями, з них:  6 призових місць -  Христинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 1 - Синицька ЗОШ І-ІІІ ступенів , 1- Христинівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1, 1 – Христинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  та Верхняцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

 

Моніторинг участі учнів району у ІІІ етапі Всеукраїнських шкільних олімпіад

Рік

Всього

учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього призових місць

2014

38

1

1

18

20

2015

33

-

4

9

13

2016

25

-

-

3

3

2017

28

 

3

6

9

 

2018

26

-

2

8

10

 

 В закладах освіти району працює 7 «Зразкових колективів»: студія образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» (Христинівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1), ляльковий театр «Добрик» та літературна студія «Зернятко» (Будинок дитячої та юнацької творчості), театральний колектив «Мальва» (Христинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), вокальний клас та студія образотворчого мистецтва (міська школа мистецтв), хореографічний колектив «Синичанка» (Синицька ЗОШ І-ІІІ ступенів).

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАКЛАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ:

 • Реалізація моделей перспективного розвитку  інноваційних шкіл Черкаської області

Верхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-ліцей».

 • Впровадження інноваційних  методик  для пізнавального розвитку особистості дитини  дошкільного та молодшого шкільного віку:

ДНЗ  №1 «Ромашка» загального розвитку м. Христинівка;

ДНЗ  №4 «Зайчатко»  загального розвитку

м. Христинівка;

ДНЗ №5 «Мальва» загального розвитку

 м. Христинівка;

ДНЗ «Колосочок» загального розвитку

смт. Верхнячка.

Христинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Верхняцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – ліцей».

 • Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники»

      Орадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 • Етнокультурологічна освіта в загальноосвітній школі

     Углуватський НВК

 

 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

 

 

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки тому, що вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

У 20 закладах дошкільної освіти та 6 дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів  дошкільною освітою охоплено 1182 дітей (у місті –689 чол., у сільській місцевості – 493 чол.). Всі діти об’єднані у  63 вікових  групи. На 100 місцях перебуває 84 дитини. Черги на влаштування в дитячий садок немає.

 Підготовкою до навчання в школі охоплено 279 дітей 5(6)-річного віку, що становить 100%. Завдяки організації роботи 10 освітньо-консультативних пунктів на базі дитячих садків, у яких освітні послуги отримують ще 30 дошкільників, усіма формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Свідченням позитивних змін у забезпеченні розвитку дошкільної освіти в районі є організація експериментальної роботи в закладах дошкільної освіти. Відповідно до наказу Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 16.01.2017 №11 ряду навчальних закладів надано статус експериментальних регіонального рівня та затверджено програму дослідно-експериментальної роботи з теми: «Впровадження інноваційних методик для пізнавального розвитку особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку» на 2017 – 2021 рр.».

Ведеться  систематична  і  планова  робота,   спрямована  на  поліпшення  матеріально-технічної  бази  закладів дошкільної освіти, створення  належних умов для  дітей дошкільного віку. У 2014 році в ДНЗ №2 «Малятко» загального розвитку м.Христинівка було проведено капітальний ремонт усіх приміщень з повною заміною вікон та реконструкцією даху на суму 1 млн. 44 тис.грн. У 2017 році в ДНЗ №4 «Зайчатко» загального розвитку м.Христинівка зроблено капітальний ремонт даху та адміністративних приміщень на суму 661 тис.грн.

Дошкільними закладами у 2018 році освоєно  479 тис. грн. З бюджетів засновників (міської, сільських рад) залучено 180 тис. грн.  та 299 тис. грн. спонсорських  коштів .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

     В районі функціонують чотири позашкільні заклади освіти, в яких за останні роки спостерігається динаміка зростання кількості вихованців. Усього по району охоплено позашкільною освітою 1235 школярів, що складає 40 % від загальної кількості учнів.

      У 2018-2019 навчальному році загальна кількість призових місць вихованців ПНЗ на міжнародному рівні - 6, всеукраїнському - 15, обласному - 54.

       На базі БДЮТ обладнано кабінет “Lego”. Закуплено навчально-розвиваючий комплекс «LEGO education» з програмним забезпеченням для вивчення природничо-математичних наук (фізики, математики, інформатики, астрономії, технологій тощо) у 1-10 класах на 406 тис.грн.

      У 2017 році відкрито новий комплекс для вихованців ДЮКФП «Олімп». На його реконструкцію  було виділено 1 млн. 493 тис. 828 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 млн. 447 тис. 530 грн. та за рахунок коштів районного бюджету – 46 тис. 298 грн.

  Для придбання спортивного обладнання та інвентаря виділено 205 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 199 тис. грн., кошти районного бюджету – 6 тис. грн.

 

 

КОЗАЦЬКІ КЛАСИ

У 2018-2019 навчальному році було створено 4 козацькі класи: 1 у Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Є.Корнійчука, 2 класи у Христинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 та 1 у Верхняцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2.

Козацький клас міської школи №1 забезпечений козацьким устроєм. Впродовж навчального року учні відповідних класів є активними учасниками районних заходів, приурочених видатним подіям нашого краю та країни.

 

Упродовж навчального року  реалізувалися  заходи по Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Щороку учні  навчальних закладів беруть участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри «Сокіл» (Джура). Цього року в обласному етапі  взяла участь команда – рій  «Козачата» Верхняцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, яка зайняла 1 місце на районному етапі та 12 місце в обласному етапі

 

 

 

ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ

Активізувалась  робота з впровадження інклюзивної форми навчання.  Інклюзивне навчання організоване  для  6 дітей цієї категорії в 5 загальноосвітніх школах (2018 рік – навчалось 4 учні у 4 навчальних закладах). Крім цього,  у 15 навчальних закладах організовано індивідуальну форму навчання для 43 дітей.

    З метою інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами в районі створено КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Христинівської районної ради (рішенням сесії районної ради від 25.04.2018 року №28-2/VII).

    38 дітей з особливими освітніми потребами в 13 закладах освіти навчаються за індивідуальною формою. В 4 закладах загальної середньої освіти району організоване інклюзивне навчання для 6 дітей цієї категорії.

 

 

КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЯ

     Усі заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою. Загалом в закладах освіти встановлено 427 одиниць комп’ютерної техніки, 28 навчально-комп’ютерних комплексів, що становить 100% від потреби.

       Використовуються 10 інтерактивних дошок, 30 проекторів, 28 телевізорів. У закладах загальної середньої освіти налічується 180 програмних засобів для забезпечення викладання основних наук та організації виховного процесу. На 1 комп’ютер в районі припадає 6-8 учнів 1-11 класів та 3-6 учнів 5-11 класів.

 

  У 2019/2020 навчальному році діяльність районного методичного кабінету буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 2021 року» нових Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти та розвитку інформаційно-освітнього простору регіону, Положення про районний методичний кабінет та на реалізацію проблеми Формування індивідуальної освітньої траєкторії учителя в умовах школи особистісного розвитку та самореалізації з метою накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності» та вирішення таких пріоритетних завдань:

Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

- створення належних умов для якісної освіти у всіх типах навчальних закладів;

- спрямованість освіти на інноваційний розвиток;

- забезпечення викладання профільних предметів курсів за вибором, факультативів;

- розширення зайнятості підлітків у різних формах позакласної діяльності;

-   визначення змісту й форм роботи з урахуванням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів;

-   забезпечення відповідних умов для функціонування системи методичної роботи як важливого складника неперервної освіти педагогічних кадрів;

- сприяння розвитку творчого педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій;

-    пропаганда передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій;

 - трансформація традиційного педагогічного процесу в особистісно-зорієнтований педагогічний процес.

- запровадження нових технологій для профорієнтаційної роботи, забезпечення допрофесійного навчання та професійної підготовки учнів;

- здійснення моніторингу освітнього поступу учнів у тісному зв’язку з потребами соціально-економічного розвитку регіону;

-  оновлення персоніфікованого інформаційного банку даних про дітей та охоплення їх різними формами освіти, розширення доступності позашкільної та продовження в провадження інклюзивної освіти;

-  поліпшення інформаційно-комунікаційної системи управління освітою;

- спрямувати діяльність педагогічних колективів на удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями;

-  творчої співпраці з ЧОІПОПП

 

 

РОЗДІЛ  ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ХРИСТИНІВСЬКОГО РМК

 

2.1 Планування роботи районного методичного кабінету

 

 

 

Строк

Відповідальний

1.

Скласти плани роботи:

 

РМК  на 2019-2020 навчальний рік;

травень

Завідувач РМК

 

Методичних осередків  на 2019 -2020 н.  рік:

 

 

 

 • Річні плани;

травень

Методисти РМК

 

 • Місячні плани;

до 25 числа кожного місяця

Методисти РМК

 

 • курсів;

за 2 тижні
до початку

Павлишина Л. І.

 

 • шкіл вищої педагогічної майстерності, пе­редового педагогічного досвіду;

червень

Методисти РМК

 

 • творчих груп, клубів;

червень

Методисти РМК

 

 • вивчення та узагальнення передового пе­дагогічного досвіду;

червень

Завідувач РМК

Методисти РМК

 

 • експериментальної та дослідної роботи;

червень

Завідувач РМК

Методисти РМК

 

 • лекторію для працівників РМК;

червень

Білецька М. В.

2.

Скласти графіки:

 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних працівників області на 2019- 2020

 н. рік;

травень

Перванюк Я.Р.

 

масових методичних заходів;

травень

Павлишина Л. І.

 

консультацій;

травень

Методисти РМК

 

засідань творчих груп;

травень

Методисти РМК

 

семінарів, занять шкіл вищої педагогічної май­стерності, клубів, виїзних засідань ка­федр, відділів, майстер-класів;

червень

Методисти РМК

 

виїзних засідань секцій з метою надання науково-методичної допомо­ги.

червень

Павлишина Л. І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ГРАФІК РОБОТИ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 

Циклограма дня :                                        початок роботи 8.00

перерва на обід 13.00 – 14.00

кінець роботи 17.15 (п’ятниця  16.00)

 

 

Прийом відвідувачів:

Завідувач РМК               Терещук Т. С.     Понеділок 8.00-12.00

П’ятниця 14.00-16.00

 

Методисти:  Найчук А. М.  вівторок 10.00-12.00,

                                    Карчевський В. А.   четвер  10.00 – 12.00

 

Еременко О. В.. середа  12.00 – 16.00

четвер  14.00 – 17.00

 

Собовий І. А.  вівторок 10.00 – 12.00,

четвер  13.00 – 16.00

 

Мислюк А.Д.

                                 Кривулко О. В. середа  10.00 – 12.00,

понеділок  13.00 – 16.00

 

                                   Нерушак О. В.: понеділок 10.00 - 12.00

середа  10.00 – 12.00

 

                               ЛедутиньшА. М.

                              Павлишина Л. І: понеділок 10.00 - 17.00

п»ятниця 10.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Циклограма щомісячної діяльності методичного кабінету

 

 

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

1

Оперативні наради

Нач. відділу освіти

Терещук Т.С.

Щопонеділка

2

Засідання колегії відділу освіти

Нач. відділу освіти

Марченко Л.В.

Терещук Т.С.

Серпень, листопад. лютий, квітень

3

Наради керівників установ освіти

Нач. відділу освіти

Марченко Л.В.

Терещук Т.С.

Середа

Січень, березень, квітень, травень, червень, серпень, вересень, листопад , грудень

 

4

Виїзди до установ освіти

Працівники відділу освіти

Згідно плану відділу освіти

5

Засідання методичної ради

Христинівського РМК

Терещук Т.С.

Вересень, листопад,

Січень,березень, травень

6

Наради бібліотекарів

Нерушак О. В.

Середа

Жовтень,грудень,лютий,квітень

7

Семінари

Працівники відділу освіти

За окремим графіком

8

Методоб’єднання

Методисти РМК

За окремим графіком

9

Засідання атестаційної комісії

Павлишина Л.І.

За окремим графіком

10

Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

Нач. відділу освіти

Терещук Т.С.

П»ятниця

Щомісячно

11

Наради заступників директорів з виховної роботи 

Найчук А. М.

П»ятниця

Щомісячно

 

12

Наради завідуючих дошкільними виховними  закладами

Еременко О. В.

Середа

Вересень, грудень,лютий,травень

13

Робота із зверненнями громадян

Працівники відділу освіти

Згідно графіку прийому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Закріплення секретаріату за методистами РМК

 

№ п/п

Напрямок роботи

Прізвище, ініціали

Документація

 1.  

Засідання «Школи резерву керівних кадрів»

Перванюк Я.Р.

1.Підготовка зали до засідання

2. Реєстрація

3.Порядок денний

4. Протокол

5.Рішення

 1.  

Колегії відділу освіти

Нерушак О. В.

1.Підготовка зали до засідання

2. Реєстрація

3.Порядок денний

4. Протокол

5.Рішення

 1.  

Наради з ЗДНВР

 Клюєва    А. В.( ЗДНВР)

1.Підготовка зали до засідання

2. Реєстрація

3.Порядок денний

4. Протокол

5.Рішення

 1.  

Наради з керівниками ДНЗ, ЗНЗ

Павлишина Л. І.

1.Підготовка зали до засідання

2. Реєстрація

3.Порядок денний

4. Протокол

5.Рішення

 1.  

Засідання ради РМК

Ледутиньш А. М.

1.Підготовка зали до засідання

2. Реєстрація

3.Порядок денний

4. Протокол

5.Рішення

 1.  

Наради методистів РМК

Мислюк А. Д.

1.Підготовка кімнати завідувача до наради

2. Протокол

3. Лист доручень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА МЕТОДИСТАМИ РМК

 

№ п/п

Прізвище , ініціали

Закріплені предмети

 1.  

Нерушак О. В.

світова  література, російська мова, українська мова та література, функціонування шкільних бібліотек

 1.  

Павлишина Л. А.

Початкові класи, групи продовженого дня,історія

 1.  

Кривулько О.В.

Математика, фізика, астрономія

Інформатика

 

 1.  

Мислюк А. Д.

географія, історія, , економіка,

біологія, хімія, природознавство, пришкільні навчально-дослідні ділянки, екологія

 

 1.  

Найчук А. М.

Музика, гурткова робота,виховна робота,іноземна мова

 1.  

Ледутиньш А. М.

 образотворче мистецтво, інтегрований курс

 

 1.  

Карчевський В. А.

основи здоров»я,  фізична культура

 

 1.  

Собовий І. А.

Трудове навчання, Захист Вітчизни

 

 

2.6 ЗАКРІПЛЕННЯ КУРАТОРСТВА ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

ПІБ

Посада

Закріплені навчальні заклади

1.

Білецька Маргарита Володимирівна

Головний спеціаліст відділу освіти

Сичівський НВК«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.»,

Верхняцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - ліцей»,

Христинівська спеціалізована

школа І-ІІІ ст. №1 ім.О.Є.Корнійчука,

Івангородський НВК«ДНЗ-ЗОШ І-ІІІст.»,

Ліщинівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

 Розсішська ЗОШ І-ІІІ ст.,

Углуватський НВК«ДНЗ-ЗОШ І-ІІІст.»,

 Христинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Шельпахівська ЗОШ І-ІІІ ст. Великосевастянівський НВК«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.»,Осітнянська ЗОШ І-ІІ ст.

В.Севастянівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

Верхняцька ЗОШ І-ІІІ ст. №2,

Христинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Кузьминогребельська ЗОШ І-ІІІ ст.,

М.Севастянівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Заячківська ЗОШ І-ІІІ ст. ,

Орадівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

Синицька ЗОШ І-ІІІ ст..,

Шукайводський  НВК «ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ст.», Ягубецька ЗОШ І-ІІІ ст..

Верхняцький МНВК

2

Мартинюк Юлія Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу освіти

ДНЗ №1«Ромашка» м.Христинівка, ДНЗ №2 «Малятко» м.Христинівка , ДНЗ №3 «Сонечко» м.Христинівка, ДНЗ №4 «Зайчатко» м.Христинівка, ДНЗ №5 «Мальва» м.Христинівка, ДНЗ №6 «Казка» м.Христинівка, ДНЗ «Колосочок» смт Верхнячка, ДНЗ «Дзвіночок» с Заячківка, ДНЗ «Берізка» с.Кузьмина Гребля, ДНЗ «Струмочок» с.Ліщинівка, ДНЗ «Сонечко» с.Мала Севастянівка, ДНЗ «Чебурашка» с.Орадівка, ДНЗ «Пролісок» с.Осітна, ДНЗ «Сонечко» с. Розсішки, ДНЗ «Веселка» с. Веселівка, ДНЗ «Котигорошко» с. Пеніжкове, ДНЗ «Калинка» с. Синиця, ДНЗ «Джерельце» с. Христинівка, ДНЗ «Берізка» с. Христинівка, ДНЗ «Берізка» с. Шельпахівка, ДНЗ «Берізка» с. Шукайвода, ДНЗ «Берізка» с. Ягубець, дошкільні підрозділи Шукайводського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Пеніжківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Сичівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Углуватського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Великосевастянівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»

ПНЗ

3.

Павлишина Людмила Іванівна

Методист з початкового навчання

Христинівська спеціалізована

школа І-ІІІ ст. №1 ім.О.Є.Корнійчука,

Заячківська ЗОШ І-ІІІ ст., Верхняцький НВК

4.

Нерушак Ольга Володимирівна

Методист по бібліотечним фондам

Синицька ЗОШ І-ІІІ ст.

Кузьминогребельська ЗОШ І-ІІІ ст., Христинівська  ЗОШ І-ІІІ ст.. №2

5.

Карчевський Володимир Анатолійович

Методист  з питань фізичної культури

Ліщинівська ЗОШ І-ІІІ ст., М.Севастянівська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

6.

Найчук Антоніна Миколаївна

Методист з виховної роботи

В.Севастянівська ЗОШ І-ІІІ ст..,

Великосевастянівський НВК«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст..»,ПНЗ

7.

Забаркіна Неля Петрівна

Керівник соціально-психологичної служби  відділу освіти

Шукайводський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»

Осітнянська ЗОШ І-ІІ ст.

8.

Єременко Оксана Володимирівна

Методист з дошкільної освіти

ДНЗ, Верхняцька ЗОШ І-ІІІ ст. №2,

 

 

9.

Собовий Іван Архипович

Методист з Захисту Вітчизни, трудового навчання

Сичівський НВК

«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст..

Христинівська ЗОШ І-ІІІ ст..

10.

Ледутиньш Алла Мефодіївна

Методист по роботі з обдарованою молоддю та з питань профілізації

Розсішська ЗОШ І-ІІІ ст..,

Углуватський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст..»

 

11.

Мислюк Анастасія Дмитрівна

Методист з географії, хімії та біології

Шельпахівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

 Ягубецька ЗОШ І-ІІІ

12.

Кривулько Оксана Володимирівна

Методист математики,

Орадівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

 Івангородський НВК«ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.».

 

 

фізики,  інформатики

 

 


 

                                                            Розділ ІІІ

3.1 Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою

Планування роботи методичного кабінету

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1

Доповнити, погодити та затвердити річний план роботи РМК на 2019/2020 н. рік

Серпень/вересень

Терещук Т.С.

 

2

Скласти місячні плани роботи РМК

До 20 числа кожного місяця

Терещук Т.С.

методисти методичного кабінету

 

3

Скласти, погодити та затвердити  плани роботи всіх форм методичного навчання

Січень  року

Вересень

Методисти, голови м/о, керівники всіх форм методичного навчання

 

4

Скласти плани роботи методистів за напрямками роботи, психологічної служби

вересень

Методисти РМК

 

5

Скласти план  та укласти договір курсової перепідготовки педпрацівників району на 2020 рік

До 1 січня 2020 року

Терещук Т.С..

 

6

Скласти графік засідань атестаційних  комісій першого та другого рівнів у 2020 році

 

Жовтень

Перванюк Я.Р.

 

7

Скласти проект річного  плану роботи  районного методичного кабінету на 2020/2021н. рік

Грудень-квітень

Терещук Т.С.

методисти РМК

 

8

Підготувати на засідання колегій відділу освіти , наради директорів, засідання ради РМК питання, передбачені планом роботи відділу освіти та РМК

Упродовж навчального року

методисти РМК

 

9

Поповнювати картотеку перспективного педагогічного досвіду  адресами впроваджуваних педагогічних інновацій у навчально-виховний процес закладів освіти району

Упродовж року

Єременко О. В.

методисти РМК

 

 

10

Підготувати всі накази, передбачені планом роботи відділу освіти та районного методичного кабінету

Упродовж  року

методисти РМК

 

11

Забезпечити організацію та проведення конкурсів, олімпіад, змагань у межах компетенції працівників районного методичного кабінету

Упродовж  року

Терещук Т.С..

Ледутиньш А. М.

методисти РМК

 

12

Забезпечувати моніторинг викладання навчальних дисциплін та стану організації виховної роботи у навчально-виховних закладах району, готувати підсумкові матеріали

Упродовж  року

методисти РМК

 

13

Забезпечити вивчення роботи вчителів, які атестуються

Упродовж  року

методисти РМК

(за фахом)

 

14

Забезпечити вивчення роботи закладів під час їх атестації

Згідно з планом роботи відділу освіти

методисти РМК

 

15

Організувати роботу всіх методичних структур із педагогічними працівниками району (тематика додається)

Упродовж  року

методисти РМК

 

16

Підготувати матеріали на допомогу школі та вчителю

Упродовж  року

методисти РМК

(за фахом)

 

17

Забезпечити виконання листів, наказів, рекомендацій, які надходять із МОН України, Департаменту  освіти і науки,ЧОІПОПП

Упродовж  року

методисти РМК

 

18

Аналіз навчального та програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2019/2020 навчальному році

До 05.09.2019

Аналітичні довідки

Терещук Т.С..

19

Науково-методичний супровід виконання районних заходів регіональних Програм підвищення якості навчання в новій українській школі

Протягом року

Аналітичні матеріали

Методисти РМК

20

Осучаснення форм методичної роботи, спрямованих на підвищення якості викладання навчальних предметів (колоквіуми, методичні калейдоскопи, майстер-класи ,ве-бінари,кластери тощо)

Протягом року

Аналітичні матеріали

Методисти РМК

22

Науково-методичний супровід проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів і І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Жовтень-грудень 2019

Накази,

аналітичні матеріали

Павлишина Л.І.

Ледутиньш А.М.

23

Аналіз використання у навчально-виховному процесі навчальної, навчально-методичної та дидактичної літератури в ЗНЗ

Жовтень 2019

Аналітична інформація

Нерушак О.В.

МетодистиРМК

24

Надання допомоги навчальним закладам у проведенні заходів щодо забезпечення підручниками

Вересень-листопад 2019

довідка

Нерушак О.В.

 

25

Здійснення методичної роботи з педкадрами згідно з методичними рекомендаціями та вимогами сучасної політики в галузі освіти

Протягом року

Протокол засідань

Методисти РМК

26

Науково-методичний супровід проведення  семінарів для всіх категорій педагогічних працівників (за окремими планами)

Протягом року

Матеріали семінарів

Методисти РМК

27

Організаційно-методичний супровід роботи Школи молодого вчителя, Школи інтелектуального резерву, творчих груп вчителів-предметників та інших професійних обє'днань

Протягом року

Матеріали семінарів,

описові звіти

Методисти РМК

28

Надання адресної допомоги вчителям, досвід роботи яких вивчається і узагальнюється

До 01.04.2020

Матеріали досвіду роботи

Методисти РМК

29

Організаційно-методичне забезпечення роботи опорних навчальних закладів з базових дисциплін

Протягом року

Програми роботи опорних загальноосвітніх навчальних закладів, звіти

Методисти РМК

30

Вивчення досвіду роботи вчителів, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня.

До 01.04.2020

Атестаційні матеріали

Методисти РМК

31

Організаційний супровід атестації педагогічних працівників

До 01.04.2020

Атестаційні матеріали

Перванюк Я.Р.

32

Підготовка та редагування статей із досвіду роботи вчителів,що друкуються у фахових журналах

Протягом року

Друковані статті у фахових журналах

Методисти РМК

33

Висвітлення в ЗМІ, на сайті відділу освіти основних питань щодо організації навчально-виховної діяльностя закладів освіти

Протягом року

Матеріали розміщенні на сайті

Сабадин С.О.

Методисти РМК

34

Науково-методичний супровід роботи щодо формування робочих навчальних планів

Травень-червень 2020

Рекомендаційні матеріали, каталог навчальних програм

Методисти РНМК

35

Вивчення, обробка, аналіз результатів психологічних досліджень з метою ознайомлення керівництва навчальних закладів і надання їм методичної допомоги

Протягом року

Матеріали психологічних досліджень, рекомендації

Забаркіна Н.П.

36

Науково-методичний супровід впровадження в практику роботи ЗНЗ інноваційної діяльності

Протягом року

Рекомендаційні матеріали

Методисти РМК

37

Організація роботи щодо підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом забезпечення проходження ними курсів підвищення кваліфікації (за окремим графіком)

Протягом року

Аналітичні матеріали

Павлишина Л.І.

38

Науково-методичне та організаційне забезпечення конкурсів фахової майстерності

Протягом року

накази

Терещук Т.С.

Найчук А. М.

Єременко О.В.

Методисти РМК

39

Організаційне забезпечення конкурсів, фестивалів дитячої творчості, спортивно-масових заходів

Протягом року

накази

Найчук А.М.

Карчевський

 В. А.

40

Науково-методичний супровід впровадження програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» , «Я у світі»

Протягом року

Матеріали нарад, семінарів

Єременко О.В.

 

41

Організаційно-методичний супровід впровадження курсів за вибором і факультативів з енергозбереження в початковій школі

 

Протягом року

Матеріали нарад, семінарів

Павлишина Л.І.

Ледутиньш А. М.

42

Організаційно-методичний супровід викладання предметів початкової школи в умовах НУШ

Вересень 2019-травень 2020

Матеріали нарад, семінарів

Павлишина Л.І.

 

 

 

3.2 План інструктивно-методичних нарад з методистами РМК

 

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

Відмітка про виконання

Серпень

1.   Підсумки діяльності РМК за 2018/2019 навчальний рік та пріоритетні напрями роботи  у 2019/2020н.р.

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2019/2020навчальному році.

4. Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між працівниками комунальної науково- методичної установи «Районний методичний кабінет відділу освіти Христинівської РДА»

5. Про організаційно-методичні заходи щодо забезпечення участі та в проведення районної серпневої конференції та обласної

 

 

Терещук Т. С.

 

Вересень

 

1.Моніторинг результатів ДПА та ЗНО учнів ЗНЗ району у 2018/2019 н.р. та врахування рекомендацій у діяльності МО.

2. Про використання годин гурткової роботи

3.Про національно-патріотичне виховання

4. Про оцінювання учнів 2 класів

5.Про проведення конкурсу «Учитель року -2020»

 

 

Собовий І. А.

Найчук А. М.

Павлишина Л.І.

Терещук Т. С.

 

Жовтень

1.Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році

2. Про роботу з кадровим резервом та молодими директорами, ЗДНВР

3. Про діяльність методичного кабінету щодо підготовки вчителів початкових класів до роботи за концепцією нової української школи

 

Павлишина Л.І.

 

Перванюк Я.Р.

Павлишина Л.І.

 

 

Листопад

1.Про підсумки  проведення конкурсу «Учитель року»

2.Про забезпечення ефективного функціонування районного освітньо - інформаційного простору

3. Про стан забезпечення учнів 2,6, 11 класів закладів загальної середньої освіти підручниками, посібниками та художньою літературою.

 

 

 

 

Павлишина Л.І.

Собовий І. А.

 

Нерушак О. В.

 

Грудень

1. Про проведення Всеукраїнського експерименту «Розумники»

2. Підготовка педагогічних працівників ЗНЗ району до участі в  обласній виставці ППД.

3. Про організацію та проведення І етапу МАН.

Павлишина Л. І./Чичілівська К.В.

Єременко О. В.

Ледутиньш А.М.

 

Січень

 1. Про підсумки курсової  підготовки педагогічних кадрів у 2019 році.

2. Сучасні підходи до компетентнісного навчання вчителів природничо-математичних предметів

3.Стан участі учнів району в спортивно-масових заходах.

4. Кадрове забезпечення викладання предмету інформатика в 2 класах Нової української школи

 

 

 

Павлишина Л.І.

Мислюк А. Д.

 

Карчевський В.А.

Павлишина Л.І.

 

 

Лютий

1.Про результати  III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, виступу. учнів у МАН та результатів навчальних досягнень учнів за 2018/2019 навчальний рік.

2. Про вивчення рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів, які атестуються на вищу категорію/звання (стар

3. Організація продуктивної діяльності дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї

 

 

Ледутиньш А. М.

 

Методисти РМК

Єременко О. В.

 

Березень

1. Про проведення атестації педагогічних кадрів у 2019/2020 н. році

2. Про підсумки участі педагогічних працівників району в обласній виставці ППД

3.Про проведення ЗНО-2019

4. Про методичний супровід державної підсумкової атестації

 

 

Перванюк Я. Р.

Єременко О. В.

Собовий І. А.

Метости РМК

 

Квітень

1.Про підсумки ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.

 

2. Науково-методичний супровід закінчення 2019-2020 н.р. та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів в закладах освіти

 

3. Про результати участі педагогів району в І та ІІ турах всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»

ТерещукС.М./Кравченко Л.П./Левченко О.В.

Терещук Т.С.

Павлишина Л. І.

 

Травень

1. Організація літньої відпочинкової кампанії: методичні рекомендації

2.Про підсумки методичної роботи в ЗНЗ району

Найчук А. М.

Терещук Т. С.

Методисти РМК

 

 

 

 

3.3.Впровадження ІКТ технологій в роботу методиста

 

№з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.

Системна робота сайту методкабінету

Впродовж року

Павлишина Л.І.

 

2.

Висвітлення робочих питань та

представницьких заходів на сайті

Впродовж року

Перванюк Я. Р.

3.

Мережева взаємодія з головами м/о

Впродовж року

Павлишина Л.І.

методисти РМК

4.

Здійснення науково-методичного

супроводу предметів базового компоненту ІКТ засобами

Впродовж року

Собовий І.А..

5

Практичні заняття в методкабінеті з

ІКТ технологій

Впродовж року

Кривулько О.В.

 

 

3.4 Зміцнення науково-методичної та матеріально-технічної бази

 

№з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.

Поповнити бібліотечні фонди науково-

методичною літературою

Впродовж року

Нерушак О. В.

Павлишина Л.І.

 

2.

Поповнити медіатеку

Впродовж року

Єременко О. В.

3.

Продовжити роботу щодо комп’ютеризації діяльності методичного кабінету(персональний комп’ютер кожного методиста),вдосконалення роботи Інтернету

Впродовж року

Головний бухгалтер

Пархоменко А. В.

4.

Подальше створення банків даних з

усіх аспектів методичної роботи

Впродовж року

Методисти РМК

5

Продовжити роботу щодо створення

каталогів педагогічних технологій,

передового педагогічного досвіду

Впродовж року

Єременко О. В.

6.

Сприяти зміцненню матеріально-

технічної бази методкабінету

Впродовж року

Терещук Т.С.

 

 

3.5 Організаційні засади щодо поліпшення умов та якості роботи працівників

№з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.

Сприяти участі методистів у

проходженні курсової перепідготовки,

тематичних курсів, тренінгів,

конференцій, семінарів та інших форм

методичного навчання

Впродовж року

Павлишина Л. І.

Терещук Т. С.

2.

Сприяти творчим виїздам, обмінам

педагогічними здобутками та інноваціями

Впродовж року

Терещук Т. С.

3.

Здійснити поточний контроль за діяльністю методистів РМК щодо модерніза­ції дидактико-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

протягом

року

Терещук Т. С.

4.

Удоско­налити роботу щодо експертизи матеріа­лів науково-методичного забезпечення, пе­редового досвіду тощо.

травень

Методисти РМК

5.

Підготувати документацію для проведення атестації працівників РМК

червень

Перванюк Я.Р.

 

 

 

3.6 План роботи над науково-методичною проблемою

 

Проектно-цільова модель науково-методичної роботи в районі  направлена на реалізацію науково-методичної проблемної теми району «Формування індивідуальної освітньої траєкторії учителя в умовах школи особистісного розвитку та самореалізації з метою накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності».

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТА реалізації моделі науково-методичної роботи-

систематична колективна діяльність педагогічного колективу, спрямована на розробку моделі професійно компетентного педагога освітнього закладу нового типу та формування особистісного вектору розвитку професійної майстерності вчителя

ПРІОРИТЕТНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

 • створити інформаційне і програмно-методичне забезпечення процесу підвищення професійної майстерності вчителя та покращення якості надання освітніх послуг;
 • забезпечити умови для реалізації науково-методичної проблемної теми району;
 • досягти оволодіння вчителями та широкого впровадження в навчально-виховний процес ефективних сучасних технологій особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного підходу та інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків "учитель-учень";
 • створити умови для формування, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів району,  розвитку іміджологічної культури, зростання мотивації до постійного самовдосконалення та самореалізації.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:  професійна діяльність педагогів.

ПРЕДМЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ: зміст, умови та напрями формування професійних компетенцій педагогічних працівників.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
 • Формування методичної культури педагогічних працівників
 • Дослідно-експертна діяльність
 • Аналітико-моніторингова діяльність

 

УМОВИ ПЕРЕХОДУ  РАЙОНУ В РЕЖИМ РОЗВИТКУ

 • Впровадження інноваційних технологій управління з метою зміни управлінських відносин.
 • Створення освітніх програм розвитку, нових критеріїв ефективності навчання та виховання.
 • Формування інформаційної культури педагогів.
 • Підготовка кадрів, здатних до проектування розвитку власної педагогічної діяльності та успішної реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.

 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА МОЖЛИВОСТІ:

 • Наявність власної нормативної бази
 • Наявність необхідного науково-методичного, інформаційного, навчального та матеріально-технічного забезпечення.
 • Досвід участі у Всеукраїнських та міжнародних освітньо-культурних та громадських проектах.
 • Наявність досвідчених професійно компетентних навчальних і управлінських кадрів.
 • Досвід використання інформаційно-комунікаційних та проектних технологій у сфері навчання, виховання та управління.

 

ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • недостатність фінансування;
 • обмеженість вільного позаурочного часу;
 • недосконалість управлінського контролю за процесом проектування та реалізації власної моделі розвитку педагогічної майстерності вчителя;
 • недостатність професійної компетентності окремих педагогів, суб’єктивізм;  
 • недостатність або відсутність мотивації окремих вчителів до вдосконалювання.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів-новаторів.
 • Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.
 • Функціонування  електронних портфоліо вчителів на сайті школи
 • Перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку.
 • Створення здорового мікроклімату в школах рацону , сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.
 • Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.
 • Збільшення результативності участі учнів району у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницьких та творчих конкурсах районного, обласного, національного та міжнародного рівнів.
 • Підготовка конкурентноспроможних та соціально-адаптивних випускників, здатних до постійного самовдосконалення та саморозвитку.
 • Підвищення рейтингу району на регіональному рівні.

 

Рефлексивно-якісний етап Пропаганда та розповсюдження досвіду

 • систематизація матеріалу з проблеми, узагальнення та пропаганда досвіду
 • оцінювання результатів

2019-2020

 • видання методич-них посібників, публікації в пресі
 • підготовка підсумкових  наукових конференцій, обмін досвідом між школами району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 План роботи методичної ради РМК

 

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

 Відмітка

про виконання

Серпень

(вересень)

 

1.Обговорення та погодження плану роботи РМК; затвердження плану роботи методичної ради районного методичного кабінету на 2019-2020 н.р.

Терещук Т. С.

Павлишина Л.І.

 

 

 

2.Обговорення графіка проведення семінарів-практикумів у 2019/2020 н.р. на базі навчальних закладів району

Терещук Т. С.

Павлишина Л.І.

 

 

3.Затвердження плану роботи постійно діючих семінарів,семінарів-практикумів, творчих груп, консультативних пунктів тощо.

Терещук Т. С.

Павлишина Л.І.

 

 

4.Затвердження планів роботи районних  методичних об’єднань вчителів-предметників на новий навчальний рік.

Терещук Т. С.

Павлишина Л.І.

 

 

5.Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в поточному навчальному році щодо реалізації районної науково-методичної проблемної теми

Терещук Т. С.

Павлишина Л.І.

 

 

6. Організаційно-методичний супровід проведення ІІ туру Всеукраїнських олімпіад.

 

Терещук Т. С.

Павлишина Л.І.

 

 

Листопад

1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої науково- методичної ради.

Терещук Т.С.

 

 

2.Організаційно-методичний супровід проведення ІІ туру Всеукраїнських олімпіад.

Павлишина Л.І.

 

 

 

3.  Про забезпечення підручниками та навчальними програмами учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 н.р

Нерушак О.В.

 

 

4 STEM-освіта у закладах загальної середньої
та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Остапенко С.Г.

Кривулько О.В.

Коломієць О.В.

Мислюк А.Д.

 

Січень

1.Аналіз результатів II районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

Павлишина Л.І.

 

 

 

 

2.Обговорення та затвердження заявок на участь педагогів району  в обласній виставці  педагогічних ідей та технологій «Інноваційний пошук освітян Черкащини»

Схвалення до друку матеріалів педагогів району

Єременко О. В.

 

 

 

 

3. Організація та проведення спортивних навчально-виховних  заходів у 2019- 2020 н.р

Карчевський А.В.

 

 

4. Хмарні технології в навчальному процесі

Мислюк А.Д.

Кривулько О.В.

 

 

5. Роль працівників психологічної служби у формуванні життєво важливих компетенцій здобувачів освіти в умовах Нової української школи

Забаркіна Н.П.

 

Квітень

1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої науково- методичної ради

Про підсумки ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи

Терещук Т.С.

Терещук Т.С./Кравченко Л.П./Левченко О.В.

 

 

 

 

 

2. Про діяльність творчих груп щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників  Нової української школи та «Використання LEGO-технологій в освітньому просторі НУШ»

Павлишина Л.І.

 

 

3. Дидактична модель організації освітнього процесу на уроках мистецтва

Ледутиньш А.М.

Найчук А.М.

 

 

4.Про схвалення перспективного педагогічного досвіду та   занесення до картотеки ППД освітян району

Єременко О. В.

 

Травень

1.Підсумки та результативність методичної роботи в районі.

Підсумки роботи над науково-методичною проблемою

Павлишина Л.І.

 

 

2.Про підсумки видавничої діяльності педагогів ЗНЗ у 2019/2020 навчальному році

Єременко О. В.

 

 

3. Про організацію літньої оздоровчої компанії « Літо-2020»

Найчук А.М.

 

 

 

 

 

3. 8 Підготовка та видання друкованої та електронної продукції

 

Методичні рекомендації, поради,посібники:

 

Брошура

Формування математичної компетентності молодших школярів як ключової компетентності Нової української школи

грудень

Павлишина

Л. І.

 

Брошура

Місія шкільної бібліотеки у становленні у НУШ

Листопад

Нерушак О.В.

 

Матеріали конференції

Олександр Захаренко у діалозі із сьогоденням

Квітень

Найчук А.М.

 

Стаття

Використання казки у розвитку емоційної сфери дошкільників

Березень

Єременко

О. В.

 

Методичні рекомендації

Новітні вимоги до підготовки захисників Вітчизни

листопад

Собовий І. А.

 

Методичні рекомендації щодо викладання предметів митецької галузі освіти на 2019 -2020 навчальний рік

вересень

Ледутиньш

А. М.

 

Нормативно-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу із предметів гуманітарного циклу у 2019/2020 н.р. (до нового навчального року)

вересень

Нерушак О. В.

 

Формування інтеграційного підходу до методики викладання споріднених тем предметів природничо-математичного циклу

лютий

Кривулько О.В.

 

Особливості застосування STEM-технологій в освітньому процесі

березень

Мислюк А. Д.

 

 Сайти:

Розмістити на сайті районного методичного кабінету:

 

1

- матеріали районних  предметних семінарів, конференцій та методичних заходів;

-матеріали районного конкурсу «Випускник року -2020»;

-матеріали І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України

лютий

березень

Методисти РМК

Ледутиньш А. М.

 

2

Планування роботи методичного кабінету на 2019/2020н. р.

вересень

Павлишина Л.І.

 

3

Підсумки проведення районної спартакіади у 2019 році

грудень

Карчевський В. А.

 

4

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги

лютий

Нерушак

О. В.

 

5

Методичні рекомендації щодо проведення інвентаризації біб - фондів

квітень

Нерушак

О. В.

 

6

Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.році

квітень

Перванюк Я.Р.

 

7

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами

грудень

Перванюк Я.Р.

 

 «Банки даних»:

Оновити (створити) банки даних для аналізу та оперативного керівництва методичною роботою:

1

педагогічних працівників по профілях

вересень

Методисти РМК

 

2

матеріалів лауреатів обласної (районної ) виставки – «Інноваційний пошук освітян Христинівщини»

травень

Єременко

О. В.

 

3

районний реєстр вивчення передового педагогічного досвіду в районі

січень-лютий

Методисти РМК

 

4

освітньо-кваліфікаційного забезпечення району( банк даних педагогічних працівників району);

банк даних дітей пільгових категорій;

лютий

Перванюк Я.Р.

 

5

Банк даних « Обдарованість»

про діагностичні методики з виявлення обдарованих та здібних дітей

про діагностичні методики спрямовані  на виявлення професійних нахилів учнів;

про вчителів які працюють з обдарованими учнями;

серпень-вересень

Ледутиньш А. М.

 

6

кадровий склад ЗДВР;

кадровий склад педагогів –організаторів;

кадровий склад ПНЗ;

вересень

Перванюк Я.Р.

 

7

кадрове забезпечення психологічної служби району

вересень

Забаркіна

Н. П.

 

8

кадрового забезпечення районного Будинку творчості;

червень

Найчук А.М.

 

9

банк даних учителів по про проходженню курсової підготовки

вересень

Павлишина Л. І

 

10

матеріалів переможців районної педагогічної виставки «Освіта Черкащини»

листопад

Єременко

О. В.

 

11

освітніх сайтів району;

протягом року

Перванюк Я.Р.

 

12

 

кадровий склад ЗДНВР;

 

кадровий склад директорів шкіл;

 

 

вересень

 

Павлишина Л.І.

 

13

кадровий склад резерву керівних кадрів

 

вересень

Перванюк Я.Р.

 

14

Поновити банки даних:

 • кадровий склад ЗДВР;
 • кадровий склад педагогів-організаторів;
 • кадровий склад учителів музичного мистецтва;

опорні школи з різних напрямків виховання

Вересень

Найчук А. М.

 

16

Поновити банки даних:

 • кадровий склад педагогічних працівників ПНЗ;
 • мережа гуртків по школах (в тому числі з формування ЗСЖ);
 • мережа гуртків по ПНЗ;

музеї та музейні кімнати по ЗНЗ району.

Жовтень

Найчук А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ

ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

 

Державні програми

з/п

Назва документа

Відповідальний за виконання

Термін звітування

Кому надсилається звіт

Форма звітування

Відмітка про виконання

 1.                 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 р.»

Забаркіна Н.Н.

Червень

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 1.                 

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»

Забаркіна Н.П.

Червень, грудень

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 1.                 

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Забаркіна Н.П.

Найчук А.М.

Червень, грудень

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 

 

Регіональні програми

 

№ з/п

Назва документа

Відповідальний за виконання

Термін звітування

Кому надсилається звіт

Форма звітування

Відмітка про виконання

 1.                         

Обласний План заходів щодо профілактики злочинності та правопорушень, інших негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі на 2016-2020 роки

Найчук А. М.

До 05.01

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 1.                         

Обласна програма «Правова освіта населення 2015 – 2019»

Найчук А. М.

Січень – грудень

Головне управління юстиції у Черкаській області, Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітичний звіт

 

 1.                         

План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2016-2020 роки

Найчук А. М.,

Карчевський

 В. А.,

Собовий І.А.

Січень – грудень

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітичний звіт

 

 1.                         

План заходів щодо розвитку психологічної служби Черкаської області на період до 2020 року

Білецька М.В.

До 25.05

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 1.                         

Наказ МОН України від 31.08.2016 №1054 «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО»)

 Собовий І. А.

Вересень-грудень

Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»

Електронна статистична звітність на сайті www.diso.gov.ua.

 

 1.                         

Обласна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року

Кривулько О.В.

Мислюк А.Д.

Червень, грудень

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 1.                         

Обласна цільова програма «Інноваційні школи Черкащини»

 

Червень, грудень

Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Аналітична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

РОЗДІЛ V

Створення організаційних умов для неперервного фахового вдосконалення кваліфікації педагогічних працівників району

 

5.1.Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 

з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі ЧОІПОПП

Згідно з планом ЧОІПОПП

Павлишина Л. І.

Перванюк Я.Р.

методист РМК

 

2.

Розробити план-графік підвищення кваліфікації  педагогічних працівників району:

-  на ІІ півріччя 2019рік;

- на І півріччя 2020 року

До 10.09.

2019р.

 

До 01.01.2019р.

Павлишина Л. І.

Перванюк Я.Р.

методист

РМК

 

3.

Оновити перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників району  2014-2020 рр.

Листопад 2020 р.

Павлишина Л. І.

Перванюк Я.Р.

Методист

РМК

 

 

 

 

4.

Підготувати та надати до  ЧОІПОПП  замовлення на курси підвищення кваліфікації на 2020 рік.

грудень 2019 р.

Павлишина Л.І. Перванюк Я.Р.

Методист

РМК

 

5.

Підготувати проект наказів:

 •                                «Про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ІІ півріччі 2019р.»
 •                                «Про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у І півріччі 2019р.»

До 10.09

2019 р.

 

 

До 01.01.2020р.

Павлишина Л. І.

 Перванюк Я.Р.

Методист

РМК

 

 

6

Здійснити організаційні заходи щодо атестації педпрацівників у 2019/2020 н.р.

За окремим планом

Перванюк Я.Р.

 

7.

Забезпечити проведення засідань районних методичних об’єднань вчителів-предметників.

 

За окремим планом

Методисти РМК

 

8.

Участь педагогічних працівників ЗНЗ району в професійному конкурсі «Учитель року-2020»

грудень

2019 р.

Павлишина Л.І.

 

9.

Участь педагогічних працівників ЗНЗ району у  виставці-презентації педагогічних ідей  та технологій.

Лютий-березень

Єременко

 О. В

 

10.

Участь педагогічних працівників району  в обласних науково-методичних заходах, семінарах та креативних конференціях.

Протягом року

Павлишина Л.І.

Методисти РМК

 

 


 

 

5.2 Організаційно-методичні заходи щодо здійснення атестації педпрацівників

 

Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників (підвищення кваліфікації, атестація)

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

1

Організаційно-методична нарада для керівників ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ щодо особливостей атестаційної кампанії 2019/2020 н.р.

до 25.09.2019

протокол

Павлишина Л.І.

 

2

Організація роботи атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Христинівської РДА:

 •                  Наказ «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020н.р.»;
 •                  Формування експертних комісій з питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються у 2019/2020 н.р.
 •                  Уточнення списків педагогічних працівників, які атестуються у 2019/2020 н.р.
 •                  Наказ «Про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.»

 

 

до 20.09.2019

 

 

 

 

до 20.10.2019

 

до 20.10.2019

 

 

 

наказ

Перванюк Я.Р.

 

3

Коригування банку даних «Атестація педагогічних кадрів»

до 05.10.2019

Банк даних

Перванюк Я.Р.

 

4

 

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються

до 10.03.2020

Матеріали із досвіду роботи, аналіз відвіданих уроків

Перванюк Я.Р.

Методисти РНМК

 

5

Підсумкові засідання атестаційних комісій

І рівня

ІІ рівня

до

до 10.04.2020

Протокол

Перванюк Я.Р.

керівники ЗНЗ

 

6

Підготовка аналітичних матеріалів за підсумками атестації педагогічних працівників

до 10.05.2020

Аналітичні матеріали

Перванюк Я.Р.

 

7

Підготовка картки методичного зростання педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня

за окремим графіком

Аналітичні матеріали

Перванюк Я.Р.

 

8

Організація забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації

 

протягом року

Аналітичні матеріали

Перванюк Я.Р.

 

9

Створення умов для своєчасного проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації, забезпечення їх участі в обласних семінарах та інших заходах з даного питання

протягом року

Матеріали участі в обласних заходах

Перванюк Я.Р.

Павлишина Л. І.

Методисти РМК

 

10

Уточнення плану-графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на 2019/2020 н.р. рік

до 25.09.2019

План-графік

Перванюк Я.Р.

 

11

Підготовка наказу про організацію роботи по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників у 2019 році

до 05.01.2020

Наказ

Перванюк Я.Р.

 

12

Підготовка  замовлення до ЧОІПОПП на 2020 рік на підставі перспективного плану курсів підвищення кваліфікації

до 25.05.2020

Замовлення

Павлишина Л. І.

 

13

Направлення державних службовців до центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

протягом року

Інформація

Перванюк Я.Р.

 

14

Формування кадрового резерву на посади керівників ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ на 2020рік

до 01.11.2019

Оновлені списки

Перванюк Я.Р.

 

15

Поновлення списків осіб, зарахованих до групи дієвого резерву на посади керівників навчальних закладів ДНЗ, ПНЗ та їх заступників

до 01.11.2019

Оновлені списки

Перванюк Я.Р.

 

16

Опрацювання законодавчо-правової та нормативної документації з питань атестації працівників.

Листопад 2019-березень 2020

протокол

Перванюк Я.Р.

 

 

 

 

5.3 Координація науково-методичної діяльності з ЧОІПОПП, вищими навчальними закладами,  науково-дослідними установами

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі ЧОІПОПП

 

Згідно з планом

ЧОІПОПП

Павлишина Л. І.

методист РМК

 

 2.

Організаційна робота щодо участі педагогів навчальних закладів району в обласних методичних заходах

Згідно з планом

ЧОІПОПП

Методисти РМК

 

3.

Залучення педагогів району до співпраці з методистами та викладачами ЧОІПОПП

Протягом року

Методисти РМК

 

4.

Створення умов для проведення спецкурсів, семінарів-практикумів, методичних виїздів Департаменту освіти, ЧОІПОПП

Згідно з планом

ЧОІПОПП

Методисти РМК

 

5.

Науково-методичне супроводження спільно з методистами ЧОІПОПП національних, регіональних моніторингових досліджень, процесу апробації підручників та програм

Згідно з планом

ЧОІПОПП

Методисти РМК

 

6.

Організація  та проведення спільних заходів ВУЗів та відділу освіти з питань здійснення профорієнтаційної роботи

Протягом року

 Методисти РМК

 

 

Масові заходи з учнями та педагогічними працівниками на обласному рівні

 (олімпіади, конкурси)

 

№ з/п

Дата

Назва заходу

Категорія учасників

Відповідальний за проведення

Відмітка про виконання

1.

1.1

10 січня

Географія

Учні закладів загальної середньої освіти, переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Мислюк А. Д

 

1.2

11 січня

Українська мова і література

Нерушак О.В.

 

1.3

12 січня

Правознавство

Павлишина Л.І.

 

1.4

Астрономія

Кривулько О. В.

 

1.5

15 січня

Фізика

Кривулько О. В.

 

1.6

16 січня

Російська мова і література

Нерушак О.В.

 

1.7

Екологія

Мислюк А. Д

 

1.8

17 січня

Французька і німецька мови

Найчук А. М.

 

1.9

18 січня

Хімія

Мислюк А. Д

 

1.10

Економіка

Мислюк А. Д

 

1.11

19 січня

Історія

Павлишина Л.І.

 

1.12

20 січня

Математика (І тур)

Кривулько О. В.

 

1.13

25-26 січня

Англійська, іспанська мови

Найчук А. М.

 

1.14

26 січня

Біологія

Мислюк А. Д

 

1.15

  27 січня

Математика (ІІ тур)

Кривулько О. В.

 

2.

12.01

Обласний математичний конкурс «Прангліміне» на освітньому сайті Міксіке

Учні закладів загальної середньої освіти

Кривулько О. В.

 

3.

Січень

 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

Учні закладів освіти, переможці районного конкурсу

Павлишина Л. І.

Нерушак О. В.

 

4.

27.01

Черкаський регіональний фестиваль з робототехніки

Учні та вчителі області

Кривулько О. В.

 

6.

Січень-травень

Чемпіонат комп’ютерних талантів «Золотий Байт»

Учні закладів загальної середньої освіти

Кривулько О. В.

 

7.

Січень

Проведення пробних тестувань

Учні 11-х класів

Собовий І. А.

 

8.

Січень

Проведення пробних тестувань

Учні 11-х класів

Собовий І. А.

 

    9.

Лютий

Чемпіонат комп’ютерних талантів «Золотий Байт»

Учні закладів загальної середньої освіти

Кривулько О. В.

 

   10.

01.02-28.02

ІІ ( обласний) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2020»

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти

Найчук А. М.

 

  11

02.02

Інформатика

 

Кривулько О. В.

 

  12.

03.02

Трудове навчання

Кривулько О. В..

 

  13.

09.02

Інформаційні технології

Кривулько О. В.

 

  14.

Лютий

Апробація тестових завдань

Учні 11-х класів

Собовий І. А.

 

   15.

05.03

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Учні закладів загальної середньої освіти

     Нерушак О. В.

 

16.

Згідно з наказом МОНУ

Підготовчі тури до участі в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Переможці обласних олімпіад з навчальних предметів

Терещук Т. С.

методисти з навчальних предметів

 

17.

14-16.03

Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2020»

Заклади освіти

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

 

18.

21.03

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (2-11 класи)

Учні закладів загальної середньої освіти

(2-11 класи)

Кривулько О. В.

 

19.

Згідно з наказом МОНУ

IV етап Всеукраїнської учнівської  олімпіади з математики

Учні закладів загальної середньої освіти, переможці ІІІ  етапу

Кривулько О. В.

 

20.

27.03

V Всеукраїнський конкурс «Геліантус – учитель» - 2020»

Учителі біології

Мислюк А. Д.

 

21.

Березень

Апробація тестових завдань

Учні 11-х класів

Собовий І. А.

 

22.

Березень-квітень

Обласний фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості «Мистецький дивокрай Черкащини – 2020» (відбірковий етап)

Учні закладів освіти, вихованці закладів позашкільної освіти

Найчук А. М.

.

23.

Березень

Участь команд Черкаської області у Всеукраїнському турнірі з робототехніки «First Lego League»

Учні та вчителі району

Кривулько О. В.

 

24.

Березень-квітень

Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів в рамках Обласної  педагогічної виставки «Інноваційний пошук освітян Черкащини»

Педагогічні працівники району

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

 

   25.

03.04

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня»

Учні закладів загальної середньої освіти

 (7-11 класи)

Кривулько О. В.

 

26.

16-19.04

Обласна педагогічна виставка «Інноваційний пошук освітян Черкащини»

Педагогічні працівники

району

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

 

27.

18.04

Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок»

Учні закладів загальної середньої освіти

Мислюк А. Д.

 

28.

Квітень

(під час виставки)

Завідувачі методичних служб

Розбудова ефективної системи методичної роботи в умовах децентралізації управління освітою

Терещук Т.С.

 

29.

Квітень

Всеукраїнський конкурс проектів з інформатики «Весела наука»

Учні ЗОШ

Кривулько О. В.

 

30.

Згідно з  планом МОНУ 

ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»

Учителі, переможці ІІ етапу

Терещук Т. С.

 

31

Квітень

Обласна звітно-виборча конференція Ліги старшокласників Черкащини

Лідери учнівського самоврядування

Найчук А. М.

 

32.

Квітень

Проведення 2-ого етапу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи (пілотний етап)

Учні ЗЗСО району

Собовий І. А.

.

 

33.

Згідно з  заходами

Фестиваль «Відкриті  уроки футболу»

Учні, вчителі

Карчевський А. В.

федерація футболу  області

 

    34.

Травень

Всеукраїнська олімпіада з робототехніки «ROBOTICA»

Учні закладів загальної середньої освіти

Кривулько О. В.

 

   35.

Травень

Всеукраїнська олімпіада з робототехніки «ROBOTICA WeDo 2.0»

Учні та вчителі району

Кривулько О. В.

 

   36.

 Травень

Обласний фестиваль-конкурс «Мистецький дивокрай Черкащини -2020»

Творчі колективи закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти

Найчук А. М..

 

37.

Червень

Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування

Актив  Ліги старшокласників

Найчук А. М..

 

38.

Серпень

Серпнева конференція працівників освіти області

Керівники органів управління освітою, педагогічні працівники

Терещук Т. С.

Найчук А. М.

 

39.

Серпень

Марафон «Я – учитель Нової української школи» (кращий досвід)

Методисти з початкової освіти, учителі початкових класів

Павлишина Л. І.

 

    40.

 26-27.09

ХІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій, присвячений 65-річчю інституту

Освітяни району

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

 

    41.

Згідно наказу УОН ЧОДА

I і ІІ етапи Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Учні загальноосвітніх навчальних закладів області

Нерушак О. В.

 

   42.

Жовтень

Обласні читання з Гуманної Педагогіки

Освітяни району

Найчук А. М.

 

   43.

Жовтень-листопад

Обласна очно-дистанційна школа «Інтелектуальний резерв Черкащини» (обласні інтернет-олімпіади)

Учні закладів загальної середньої освіти

Терещук Т. С.

Методисти РМК

 

44.

Жовтень

ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»

Заклади освіти району

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

 

45

Жовтень-листопад

ІІІ регіональний турнір з фінансової грамотності

Учні закладів загальної середньої освіти

Мислюк А. Д.

 

46

Жовтень

І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»

Учителі, переможці                І етапу

Терещук Т.С.

методисти

 

    47

 

Листопад

Дистанційний етап обласного туру конкурсу «Учитель року - 2020»

Учителі закладів загальної середньої освіти

Терещук Т. С., методисти

 

 

 

    48

15.11

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

Учні закладів загальної середньої освіти

Мислюк А. Д.

 

   49

Згідно з наказом УОН ЧОДА

(жовтень – січень)

Урочисте відкриття Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Учні закладів загальної середньої освіти

Нерушак О.В., Павлишина Л.І.

 

   50.

Згідно наказу УОН ЧОДА

(жовтень – листопад)

I і ІІ етапи ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Учні закладів загальної середньої освіти

 

Нерушак О.В., Павлишина Л.І.

 

   51.

Згідно з наказом УОН ОДА

(листопад-грудень)

IІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Учні-переможці

ІІ етапу

Нерушак О.В., Павлишина Л.І

 

   52.

17.11

Обласна науково-педагогічна конференція «Особливості та завдання застосування командного менеджменту в управлінні сучасним освітнім закладом»

Керівники закладів загальної середньої освіти, педагогічні працівники

Терещук Т. С.

 

  53.

Листопад

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів

     Нерушак О. В.

 

  54.

Листопад

Конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»

Учні закладів загальної середньої освіти

Кривулько О. В.

 

 55.

Листопад

Апробація тестових завдань

Учні 11-х класів

Собовий І .А.

 

 56.

Листопад

Семінар-тренінг «Методика підготовки дітей дошкільного віку до навчання за освітньої програмою «Інтелект України»

Учителі, які навчатимуть учнів 1 класу за освітньою програмою «Інтелект України» у 2019-2010 н.р., вихователі закладів дошкільної освіти.

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

 

  57.

Листопад

Апробація тестових завдань

Учні 11-х класів

Собовий І. А.

 

  58.

Листопад-грудень

Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок»

Учні закладів загальної середньої освіти

Нерушак О.В.

 

    59.

06.12

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» (2-6 класи)

Учні закладів загальної середньої освіти

 (2-6 класи)

Кривулько О. В.

 

    60.

Грудень

Конкурс з інформаційних технологій «ITalent»

Учні закладів загальної середньої освіти

Кривулько О. В.

 

     61.

Згідно  з наказом УОН ЧОДА

IІІ етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Учні-переможці

ІІ етапу

Нерушак О.В., Павлишина Л.І

 

    62.

Грудня

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»

Учителі, переможці                І етапу

Терещук Т. С.

методисти

 

  63.

Грудень

Участь у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування України

Актив Ліги старшокласників

Найчук А. М.

 

 64.

До 19.12

Обласний конкурс дитячого малюнку

«У День Святого Миколая щира усмішка засяє»

Діти з особливими освітніми потребами

Забаркіна Н. П.

 

 65.

Грудень

Обласна підсумкова конференція Ліги старшокласників Черкащини

Лідери учнівського самоврядування

Найчук А. М.

 

 66.

Грудень

Проведення пробних тестувань

Учні 11-х класів

Собовий І.А.

 

 67.

Грудень

Апробація тестових завдань

Учні 11-х класів

Собовий І. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Організація науково-методичної роботи  з педагогами району

Навчально – методичне консультування

 

6.1. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

 

Місяць проведення

Питання

Відповідальний

Вересень

Режим роботи шкіл району в 2019-2020 н.р.: організація, нормативно-правове забезпечення, контроль                            

Марченко Л. В.

Павлишина Л. І.

Про методичні рекомендації до викладання навчальних предметів у 2019/2020  навчальному році

Методисти РМК

за фахом

Про порядок організації та проведення атестації педпрацівників  у 2020 р.             

Перванюк Я. Р.

Про організацію і проведення І етапу предметних олімпіад в 2019-2020 н.р.   

Про організацію навчально-виховного процесу у 1-х класах   

Терещук Т. С.

Павлишина Л. І

Про ІСУО для закладів ЗСО та закладів дошкільної освіти

 

Собовий І. А.

 

Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020»

Терещук Т. С.

Жовтень

Організація роботи спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру з дітьми, які мають комплексні порушення розвитку: діагностична та корекційна складова

Педченко Т. В.

 Про підготовку та проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та предметних олімпіад

Ледутиньш А. М.

Про проведення ІІ етапу предметних олімпіад у 2019/2020 н.р.

Терещук Т. С.

Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2020”.

Про організацію роботи щодо участі випускників у ЗНО- 2020

Павлишина Л. І.

Собовий І. А.

Про участь у пробному ЗНО  та основній сесії ЗНО

Собовий І. А.

Робота в МАН, організація роботи з обдарованими дітьми

Ледутиньш А. М.

Психолого-педагогічний супровід  освітнього процесу

Забаркіна Н.П.

Січень

Про  підсумки  І семестру 2019-2020 н.р., виконання навчальних програм та планів. Формування мережі на 2020-2021 н.р.

Мартинюк Ю. М.

Про замовлення документів про освіту

Марченко Л. В.

Участь випускників 11-х класів ЗНЗ у пробному ЗНО.

Собовий І. А.

Лютий

Про участь в крнкурсі серії цифрових ресурсів

Єременко О. В.

Про хід атестації педагогічних  працівників

Перванюк Я. Р.

Про хід реєстрації учнів 11 класів  на пробне ЗНО

 

Собовий І. А.

Про районну педагогічну виставку «Інноваційний пошук освітян Черкащини»

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

Березень

Про проведення обласної педагогічної виставки «Інноваційний пошук освітян Черкащини»

Терещук Т. С.

Єременко О. В.

Про проведення пробного ЗНО та основної сесії ЗНО

Про підсумки вивчення стану викладання

Собовий І. А.

Підготовка до 3-х денних навчально - польових зборів

Собовий І. А.

Про підсумки атестації  педпрацівників  у 2020 році

Перванюк Я. Р.

Науково-методичний супровід ДПА і ЗНО

Павлишина Л. І., Собовий І. А.

Про підготовку до попередньої комплектації закладів педкадрами

Перванюк Я. Р.

Травень

Про організацію ДПА в 4,9,11 класах.

 Про порядок видачі документів суворої звітності в 2020 р.

 Освітні програми на 2020-2021 н.р.    

Білецька М. В.

Павлишина Л. І.

Підготовка шкільних фондів підручників до нового навчального року

Нерушак О. В.

Червень

Про підсумки ДПА в 4 класах, хід ДПА в 9, 11 класах.

 

Павлишина Л. І.

 

Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами   методичного кабінету  та закладів освіти.

 Про хід ЗНО в пунктах тестування.

 Про підготовку  до серпневих методичних  нарад

Павлишина Л. І.,Собовий І. А.

Серпень

Про організований початок нового 2020-2021 н.р.

Марченко Л. В.

Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами  в 2020-2021 н.р.

Павлишина Л. І.

Про організацію  навчально-виховного процесу в 1-х класах початкової школи

Павлишина Л. І.

Організація роботи в програмі ІСУО, робота сайтів закладів. Здача електронної звітності. Організація дистанційного навчання.

  Собовий І.А., Білецька М. В.

6.2. Наради заступників директорів з виховної роботи

1.Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік

2.Планування виховної роботи

 3.Аналіз відпочинкової  кампанії « Літо 2019»

 

серпень

 

1.Організація роботи гуртків. Програми гурткової роботи.

 

2.Обговорення плану заходів по профілактиці правопорушень

 

3.Учать в обласних,районних, Всеукраїнських  конкурсах

вересень

 

1.Організація роботи Ліги старшокласників

 

 1. Організація конкурсу « Шкільна газета»

 

  3.Підсумки організації роботи  під час осінніх канікул

листопад

 

1.Стан правовиховної роботи та організація роботи з попередження злочинності, булінгу й негативних проявів в учнівському середовищі в ЗЗСО району.

2.Організація та проведення новорічних і різдвяних свят, зимових канікул.

3.Підсумки виховної роботи за І семестр

грудень

 

1.Аналіз районного фестивалю-конкурсу « Мистецький дивокрай Черкащини» -2019».

2.Про  підготовку та проведення обласного конкурсу  «Мистецький дивокрай Черкащини -2020»

лютий

 

1.Стан виконання районної Програми щодо реалізації Стратегії націонал